Anda di halaman 1dari 18

KURSUS KAJIAN TINDAKAN 2009

Jurulatih Daerah Negeri Johor

MEMARTABATKAN PROFESION PERGURUAN MELALUI KAJIAN TINDAKAN

Objektif Kursus
Pada akhir kursus ini peserta akan: Menjadi lebih yakin mengamalkan kajian tindakan. Menghasilkan kajian tindakan yang lebih berkualiti. Lebih menyedari kepentingan kajian tindakan. Dapat menyakin rakan guru terhadap kajian tindakan. Bersedia ke arah Guru Cemerlang.

Kepentingan Kajian Tindakan


Cabaran sebagai guru Mengajar merupakan tanggungjawab utama guru (Core business) Penguasaan murid sebagai indikator utama Anak murid sebagai pelanggan utama Perubahan melalui penyelidikan Tuntutan profesional

Cabaran Semasa Seorang Guru

Globalisasi (boarderlessworld) merupakan satu realiti yang perlu dihadapi Penemuan pelbagai teknologi baru

Lambakan bahan p&p hasil kreativiti dan penemuan baru hasil penyelidikan menjadi cabaran para pendidik sejauh mana perlunya! Ditambah dengan tuntutan semasa masyarakat terhadap hasil pendidikan

Antaranya kesan kepada tingkahlaku manusia termasuk proses pendidikan

Cabaran Semasa Seorang Guru

Apakah hasil pendidikan yang diharapkan As atau nilai atau kedua-duanya > penekanan kepada outcome Memberi tekanan kepada para pendidik Bersediakah guru menghadapi? PPSMI dan KIA2M Sesuaikah pendekatan yang digunakan menarik minat murid?

Perubahan kaedah p&p

ANDA SEBAGAI SEORANG YANG DIGELAR PROFESIONAL, APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN BAGI PENAMBAHBAIKAN?

BAGAIMANAKAH PERUBAHAN INI DICAPAI?

PENGAJARAN INOVATIF MELALUI KAJIAN TINDAKAN

Kajian Tindakan salah satu daripada strategi dalam Pembangunan Pendidikan 2001-2010 Kemahiran tenaga pengajar dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) akan dipertingkatkan bagi menghasilkan inovasi P&P. Sejajar dengan itu, program membudayakan kajian tindakan di kalangan guru akan dipergiatkan. Usaha tersebut akan dapat membantu guru mempelbagaikan kaedah penyampaian di samping meningkatkan kualiti pendidikan. (para 1-17)

Kajian Tindakan salah satu daripada strategi dalam PIPP 2006-2010


Teras Ke-empat dalam PIPP 2006-2010 ialah Memartabatkan Profesion Perguruan melalui strategi pelaksanaan Peluasan dan Peningkatan R&D dan Penambahan Perjawatan dan Peluang Naik Pangkat Guru. Selain daripada dinyatakan dalam Fokus Memantapkan Latihan Perguruan, ianya juga disebut dalam Memantapkan Kerjaya Guru. Kajian Tindakan boleh meningkatkan pembudayaan penyelidikan di kalangan guru dan memberi peluang ke arah peningkatan profesional.

Kajian Tindakan salah satu daripada strategi dalam PIPP 2006-2010 Teras Keempat dalam PIPP: Memartabatkan Profesion Perguruan Peluasan dan Peningkatan R&D: Membudayakan penyelidikan di kalangan guru Meningkatkan keberkesana p&p Penambahan Perjawatan dan Peluang Naik Pangkat Guru: Melalui pencalonan Guru Cemerlang DGA29 ke ke DGA32 (KUP) DGA32 (KUP) ke DGA34 (KUP) DG41 ke DG44 (KUP) DG44 ke DG48 (KUP)

Prospek Kajian Tindakan

Salah satu hasil daripada Kajian Tindakan telah menjadi Johan Kategori Individu (Sekolah Menengah) Guru Inovatif sempena Hari Guru 2006

Prospek Kajian Tindakan

Salah satu hasil daripada Kajian Tindakan telah mendapat tempat ke-tiga Kategori Individu (Sekolah Rendah) Guru Inovatif sempena Hari Guru 2006

Pemangkin !
Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan,kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. Pengetaguan dan kemahiran:

... menguasai dan menghayati:


Kandungan mata pelajaran Bidang pengkhususan dan kepakaran menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran mampu mengenal pasti: keperluan dan masalah pembelajaran menyediakan program tindakan susulan

Pemangkin !
Potensi: Guru Cemerlang ialah guru yang berwawasan, proaktif, mempunyai inisiatif, bersifat responsif dan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Hasil Kerja: Guru Cemerlang ialah guru yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcomes) ke arah membangunkan potensi pelajar selaras dengan Kebangsaan.Falsafah Pendidikan.

Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara:(22,24) Guru Cemerlang ialah guru yang berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. !!!!!!!

GURU YANG REFLEKTIF


Melakukan refleksi P&P Mengumpul maklumat Menguji idea Memantau P&P Menilai kendiri Menilai kerasionalan tindakan & amalan Mengusahakan tindakan penambahbaikan Terarah secara kendiri (lokus kawalan dalaman) Keterbukaan minda Kesungguhan Akauntabiliti
MEMERHATI MEREFLEK

PENGAJARAN REFLEKTIF

Berlandaskan penentuan (judgement) yang didasarkan kepada refleksi kendiri yang kritikal Berdasarkan keprihatinan yang aktif
MERANCANG

Menggabungkan kemahiran inkuiri dan kemahiran mengajar Dilaksanakan atau diaplikasikan secara kitar berterusan

BERTINDAK

KAJIAN TINDAKAN

Life-long Experiential learner

Pembangunan Diri Guru


Pendidik
Penyelidik

4P
Penulis Perunding

AKHIRNYA SELAMAT MENJALANKAN KAJIAN

SEKIAN, TERIMA KASIH.