Anda di halaman 1dari 10

SC .......................

SRL

Manual de politici si proceduri contabile

SC ........................... SRL
ADRESA COMPLETA SAU ANTETUL FIRMEI PERSONALI AT ....................................................................... Tele!on" ..................... # Fa$" .................... # Mobil" .................... E%ail"............................... &eb site" ....................... CIF" RO.................. # Re'. Co%." ........................... CODURI IBAN: ............................................................. BANCA .................................................... Capital social ........................................ lei

Sloganul firmei dvs.

MANUAL DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE PROPRII in cadrul SC ....................... SRL


Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01 Pa'e ( o! ()

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

CUPRINS
Pa'. CUPRINS CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE (.( POLITICI CONTA*ILE (.+ CADRUL ,ENERAL DE RAPORTARE (.+.( Or'ani-area .i conducerea contabilit/0ii (.+.+ Re'istrele de contabilitate (.+.1. Situa0iile !inanciare anuale (.1 PRINCIPII CONTA*ILE (.2 RE,ULI ,ENERALE DE E3ALUARE (.2.( E4aluarea la data intr/rii 5n societate (.2.+ E4aluarea cu oca-ia in4entarierii (.2.1 E4aluarea la 5nc6eierea e$erci0iului !inanciar (.2.2 E4aluarea la data ie.irii din societate (.7 E3ENIMENTE ULTERIOARE DATEI *ILAN8ULUI (.9 CORECTAREA ERORILOR CONTA*ILE CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE +.( ,ENERALIT:8I +.+ POLITICI CONTA*ILE PRI3IND IMO*ILI :RILE NECORPORALE +.+.( Clasi!ic/ri; de!ini0ii +.+.+ Recunoa.terea .i e4aluarea ini0ial/ +.+.1 E4aluarea ulterioar/ recunoa.terii ini0iale +.+.2 A%orti-area i%obili-/rilor necorporale +.+.7 Cedarea +.+.9 E4aluarea la data bilan0ului +.+.< Pre-entarea in!or%a0iilor +.1 POLITICI CONTA*ILE PRI3IND IMO*ILI :RILE CORPORALE +.1.( De!ini0ii; clasi!ic/ri +.1.+ Recunoa.terea ini0ial/ +.1.1 E4aluarea ini0ial/ +.1.2 C6eltuieli ulterioare +.1.7 E4aluarea ulterioar/ recunoa.terii ini0iale +.1.9 A%orti-area +.1.< Cedarea .i casarea +.1.= Deprecierea +.1.> Co%pensa0ii de la ter0i +.1.() E4aluarea la data bilan0ului +.1.(( Pre-entarea 5n situa0iile !inanciare +.2 POLITICI CONTA*ILE PRI3IND IMO*ILI :RILE FINANCIAR +.2.( De!ini0ie; clasi!ic/ri +.2.+ E4aluarea ini0ial/ +.2.1 E4aluarea la data bilan0ului +.7 POLITICI CONTA*ILE PRI3IND LEASIN,?UL +.7.( De!ini0ii; concepte?c6eie CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 1.( ,ENERALIT:8I 1.+ POLITICI CONTA*ILE PRI3IND STOCURILE
Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01 Pa'e + o! ()

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

1.+.( 1.+.+ 1.+.1 1.+.2

De!ini0ie; clasi!ic/ri E4aluarea stocurilor Costul stocurilor Pre-entarea in!or%a0iilor 1.1 POLITICI CONTA*ILE PRI3IND CREAN8ELE 1.1.( De!ini0ii .i clasi!ic/ri 1.1.+ E4aluarea crean0elor 1.2 CASA @I CONTURI LA *:NCI 1.7 IN3ESTI8II PE TERMEN SCURT CAPITOLUL IV POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT 2.( De!ini0ii; clasi!ic/ri 2.+ E4aluare CAPITOLUL V POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG 7.( De!ini0ii; clasi!ic/ri 7.+ E4aluare CAPITOLUL VI POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE 9.( De!ini0ii; concepte?c6eie 9.+ Recunoa.tere 9.1 Esti%are 9.2 Pre-entare .i descriere CAPITOLUL VIII POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII =.( CAPITAL =.+ RE ER3E DIN REE3ALUARE =.1 ALTE RE ER3E CAPITOLUL IX POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR >.( 3ENITURI >.(.( De!ini0ii; clasi!ic/ri >.(.+ Recunoa.terea 4eniturilor >.(.1 E4aluarea 4eniturilor >.+ CAELTUIELI >.1 RE ULTAT CAPITOLUL X ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE ().( De!ini0ii; 'eneralit/0i ().+ Pre-entarea in!or%a0iilor CAPITOLUL XI PROCEDURI CONTABILE ((.( ,eneralitati ((.+ Proceduri contabile ((.+.( Procedura pri4ind in4entarierea ((.+.+ Procedura pri4ind utili-area !or%ularelor !inanciar?contabile ((.+.1 Procedura pri4ind re'i%ul intern de nu%erotare a !or%ularelor !inanciar?contabile ANEXE Ane$a ( Procedura pri4ind in4entarierea Ane$a + Procedura pri4ind e4identa !or%ularelor cu re'i% intern de nu%erotare si inseriere

Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01

Pa'e 1 o! ()

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Obie !i"#$ % e&!#i '%(#%$ )e *+$i!i i +(!%bi$e este de a stabili politicile, principiile i procedurile contabile aplicate in cadrul SC ....................... SRL. SC ....................... SRL; inre'. la Re'. Co%. din .......................... sub nr. ...............; a4and cod !iscal RO.................; are sediul social in Localitatea ...................; Str. .....................; Nr...........; *loc .............; Sc. ...............; cod postal ................; Budetul ................; Tele!onCFa$" ...................; Mobil" ..................; e?%ail" ........................; si puncte de lucru" in .................................................................................. SC ....................... SRL s?a 5n!iintat cu un capital social inte'ral pri4at de ...........................lei RON. Dn pre-ent societatea dispune de un capital social de .................. lei RON; repre-entat de un nu%/r de .......... parti sociale 5n 4aloare de ...... lei RON C parte sociala. Obiectul principal de activitate al societ/tii 5l repre-int/ ..............................................; con!or% codului CAEN ..................; si obiecte secundare de activitate" ............................................; etc.

CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE


Cadrul de reglementare Politicile si procedurile contabile de lucru proprii din cadrul Sc ....................... Srl sunt elaborate si de-4oltate in con!or%itate cu art. 10 al Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a !"a a #omunitatilor $conomice $uropene, si aprobate de ad%inistratorul societatii. Obiectivul politicilor contabile Politicile contabile repre-int/ principiile; ba-ele; con4en0iile; re'ulile .i practicile speci!ice aplicate de o societate la 5ntoc%irea .i pre-entarea situa0iilor !inanciare anuale. P#( !e$e- .eie a4ute in 4edere la e$%b+/%/e% *+$i!i i$+/ +(!%bi$e ale Sc ....................... Srl sunt" # Respectarea conceptelor de ba-a ale contabilitatii; si indeosebi" contabilitatea de an'aEa%ente; principiul continuitatii acti4itatii dar si a celorlalte principii Fprudentei; per%anentei %etodelor; independentei e$ercitiilor; pre4alentei econo%icului asupra Euridicului; pra'ului de se%ni!icare; etc.G care 'u4ernea-a !unctionarea contabilitatiiH # Furni-area; prin situatiile !inanciare; a unor in!or%atii care sa !ie" aG i(!e$i0ibi$e bG /e$e"%(!e pentru ne4oile utili-atorilor in luarea deci-iilor econo%ice si cG /e)ibi$e in sensul ca" # repre-inta !idel re-ultatele si po-itia !inanciara a !ir%eiH # sunt neutreH # sunt prudenteH # sunt co%plete sub toate aspectele se%ni!icati4eH # re!lecta substanta econo%ica a e4eni%entelor si tran-actiilor si nu doar !or%a lor EuridicaH Conducerea societatii a stabilit politicile contabile pentru opera0iunile derulate; descrise 5n pre-entul %anual. Aceste politici au !ost elaborate a4Ind 5n 4edere speci!icul acti4it/0ii .i strate'ia adoptat/ de societate. Prin inter%ediul politicilor contabile aprobate; ad%inistratoriul societatii poate 'estiona si controla in acelasi ti%p %odul de derulare a operatiunilor econo%ice si poate stabili ba-a de deter%inare a in!or%atiilor necesare conducerii pentru !unda%entarea deci-iilor. De ase%enea; *+$i!i i$e +(!%bi$e" # repre-inta un %iEloc de control pentru ad%inistratorul societatii deoarece; odata aprobate; personalul societatii nu se %ai poate abate de la acestea si orice !or%a de control ulterior se 4a raporta la cerintele cuprinse in politicile contabile aprobateH # repre-inta din punct de 4edere al co%parti%entului !inanciar?contabil din cadrul societatii; un Jcadru le'alJ intern care trebuie respectat intoc%aiH # o!era in relatia cu tertii Fauditori; consultanti !iscali; or'ane de inspectie !iscala; clienti; potentiali in4estitoriG in!or%atii cu pri4ire la re'ulile si trata%entele contabile; precu% si la procedurile pe care ad%inistratorul le?a aprobat.
Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01 Pa'e 2 o! ()

,., POLITICI CONTABILE

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Pornind de la particularitatile acti4itatii !ir%ei; politicile contabile pre-inta si ar'u%entea-a pentru ele%entele pre-entate in situatiile !inanciare anuale Fbilant; cont de pro!it si pierdereG" %etoda aleasa de a%orti-are a i%obili-arilor; re'ulile de recunoastere si %etodele de e4aluare a stocurilor; creantelor si datoriilor; pra'ul de se%ni!icatie al erorilor constatate in contabilitate; optiunea de capitali-are a doban-ii sau recunoasterea acesteia drept c6eltuiala; sa%d. .................................................. ................................................ .................................................

Ele%entele pre-entate 5n situa0iile !inanciare anuale ale SC ....................... SRL se e4aluea-/ 5n con!or%itate cu principiile contabile 'enerale; con!or% contabilit/0ii de an'aEa%ente. Ast!el; e!ectele tran-ac0iilor .i ale altor e4eni%ente sunt recunoscute atunci cInd tran-ac0iile .i e4eni%entele se produc F.i nu pe %/sur/ ce tre-oreria sau ec6i4alentul s/u este 5ncasat sau pl/titG .i sunt 5nre'istrate 5n contabilitate .i raportate 5n situa0iile !inanciare ale perioadelor a!erente. 1. Principiul continuitii activitii. Trebuie s/ se pre-u%e c/ SC ....................... SRL 5.i des!/.oar/ acti4itatea pe ba-a principiului continuit/0ii acti4it/0ii. Acest principiu presupune c/ SC ....................... SRL 5.i continu/ 5n %od nor%al !unc0ionarea; !/r/ a intra 5n stare de lic6idare sau reducere se%ni!icati4/ a acti4it/0ii. Dac/ conducerea SC ....................... SRL a luat cuno.tin0/ de unele ele%ente de nesi'uran0/ le'ate de anu%ite e4eni%ente care pot duce la incapacitatea acesteia de a?.i continua acti4itatea; aceste ele%ente trebuie pre-entate 5n notele e$plicati4e. Dn ca-ul 5n care situa0iile !inanciare anuale nu sunt 5ntoc%ite pe ba-a principiului continuit/0ii; aceast/ in!or%a0ie trebuie pre-entat/; 5%preun/ cu e$plica0ii pri4ind %odul de 5ntoc%ire a acestora .i %oti4ele care au stat la ba-a deci-iei con!or% c/reia SC ....................... SRL nu 5.i %ai poate continua acti4itatea. 2. Principiul permanenei metodelor. Metodele de e4aluare .i politicile contabile trebuie aplicate 5n %od consec4ent de la un e$erci0iu !inanciar la altul. ..................................................................

,.1 PRINCIPII CONTABILE

,.2 REGULI GENERALE DE EVALUARE


Ele%entele pre-entate 5n situa0iile !inanciare anuale se e4aluea-/; de re'ul/; pe ba-a principiului costului de ac6i-i0ie sau al costului de produc0ie. ,.2., E"%$#%/e% $% )%!% i(!/3/ii 4( &+ ie!%!e La data intr/rii 5n societate; bunurile se e4aluea-/ .i se 5nre'istrea-/ 5n contabilitate la 4aloarea de intrare; care se stabile.te ast!el" .......................................................... E4eni%entele ulterioare datei bilan0ului sunt acele e4eni%ente; !a4orabile sau ne!a4orabile care au loc 5ntre data bilan0ului .i data la care situa0iile !inanciare anuale sunt autori-ate pentru publicare. Pot !i identi!icate )+#3 &i!#%6ii" K societatea ob0ine in!or%a0ii supli%entare !a0/ de cele e$istente la data bilan0ului; pentru e4eni%ente care a4useser/ deEa loc la data bilan0ului. Dac/ in!or%a0iile supli%entare ................................................................

,.5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI

,.7 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE


Erorile constatate 5n contabilitate se pot re!eri !ie la e$erci0iul !inanciar curent; !ie la e$erci0iile !inanciare precedente. Corectarea erorilor se e!ectuea-/ la data constat/rii lor. $rorile din perioadele anterioare sunt o%isiuni .i declara0ii eronate cuprinse 5n situa0iile !inanciare ale societatii pentru una sau %ai %ulte perioade anterioare re-ultInd din 're.eala de a utili-a sau ...................................................................................

Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01

Pa'e 7 o! ()

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE


8., GENERALIT9I
Acti4ele i%obili-ate sunt acti4e 'eneratoare de bene!icii econo%ice pentru societate pe o perioad/ %ai %are decIt cea acoperit/ de situa0iile !inanciare din anul curent. *ene!iciile econo%ice 4iitoare repre-int/ poten0ialul de a contribui; direct sau indirect; la !lu$ul de tre-orerie sau de ec6i4alente de tre-orerie c/tre societate. Aceste acti4e trebuie capitali-ate; iar costurile lor trebuie s/ !ie alocate pe parcursul perioadelor cu bene!icii pentru societate Fdurata de 4ia0/ util/G. Acti4ele i%obili-ate sunt clasi!icate 5n dou/ cate'orii" a. mobili%&ri nefinanciare' b. mobili%&ri financiare. a. I'+bi$i:3/i$e (e;i(%( i%/e sunt acti4e !unc0ionale prin natura lor .i pot !i clasi!icate 5n dou/ tipuri de ba-/" K I'+bi$i:3/i$e +/*+/%$e sunt acele acti4e ce au consisten0/ !i-ic/ .i care sunt de0inute pentru a !i utili-ate 5n produc0ia de bunuri sau 5n prestarea de ser4icii; pentru a !i 5nc6iriate sau pentru alte scopuri .i care se a.teapt/ s/ se utili-e-e pe parcursul %ai %ultor perioade H K I'+bi$i:3/i (e +/*+/%$e sunt acele acti4e !/r/ consisten0/ !i-ic/ .i care sunt de0inute pentru a !i utili-ate 5n produc0ia de bunuri sau 5n prestarea de ser4icii; pentru a !i 5nc6iriate sau 5n scopuri ad%inistrati4e; care sunt identi!icabile .i sunt controlate de societate ca re-ultat al unor e4eni%ente trecute .i de pe ur%a c/rora se a.teapt/ bene!icii econo%ice 4iitoare. .................................................

8.8 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZ9RILE NECORPORALE

8.8., C$%&i;i 3/i, )e;i(i6ii Dn cadrul i%obili-/rilor necorporale se cuprind" K concesiunile; bre4etele; licen0ele; %/rcile co%erciale; drepturile si acti4ele si%ilare; cu e$cep0ia celor create intern de societateH ............................ 8.8.8 Re #(+%<!e/e% <i e"%$#%/e% i(i6i%$3 Un acti4 necorporal trebuie recunoscut dac/ .i nu%ai dac/" a. se esti%ea-/ c/ bene!iciile econo%ice 4iitoare care sunt atribuibile acti4ului 4or !i ob0inute de c/tre societateH .i ........................................... Un acti4 necorporal poate !i ac6i-i0ionat a4Ind ca surs/ de !inan0are sub4en0ie. Sc ...................... Srl recunoa.te ini0ial acti4ul la 4aloarea no%inal/; la care se adau'/ orice c6eltuial/ care este direct atribuibil/ pre'/tirii acti4ului 5n 4ederea utili-/rii sale; iar sub4en0ia se recunoa.te ca un 4enit a%Inat. Recunoa terea unei c!eltuieli #(eltuiala cu un element necorporal trebuie s& fie recunoscut& direct )n contul de e*cedent i pierdere atunci c+nd este efectuat& ; cu e$cep0ia ca-ului 5n care" K !ace parte din costul unui acti4 necorporal care 5ntrune.te criteriile de recunoa.tereH #(eltuieli anterioare care nu vor fi recunoscute ca activ C6eltuiala 5n ca-ul unui ele%ent necorporal care a !ost ini0ial recunoscut ca o c6eltuial/ de societate; 5n situa0iile !inanciare ale anului precedent sau 5n raport/rile !inanciare interi%are; nu trebuie recunoscut/; la o dat/ ulterioar/; ca parte din costul unui acti4 necorporal. 8.8.1 E"%$#%/e% #$!e/i+%/3 /e #(+%<!e/ii i(i6i%$e C6eltuielile ulterioare cu un acti4 necorporal dup/ cu%p/rare sau !inali-area sa trebuie recunoscute 5n contul de e$cedent .i pierderi atunci cInd sunt e!ectuate; cu e$cep0ia ca-ului 5n care"....................................... K ...........................................
Pa'e 9 o! ()

Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

8.1 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZ9RILE CORPORALE


8.1., De;i(i6ii, $%&i;i 3/i I%obili-/rile corporale sunt ele%ente corporale care ..................

8.2., De;i(i6ie, $%&i;i 3/i I%obili-/rile !inanciare cuprind ac0iunile de0inute la entit/0ile a!iliate; 5%pru%uturile acordate entit/0ilor a!iliate; interesele de participare; 5%pru%uturile acordate entit/0ilor de care Sc ....................... Srl este le'at/ 5n 4irtutea intereselor de participare; alte in4esti0ii de0inute ca .............................

8.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZ9RILE FINANCIAR

8.5 POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING-UL


8.5., De;i(i6ii, +( e*!e- .eie 1. Contractul de leasin' este un acord prin care locatorul trans!er/ locatarului Futili-atoruluiG dreptul de a utili-a un acti4 pentru o durat/ de ti%p con4enit/ 5ntre cele dou/ p/r0i; contra unei pl/0i periodice; denu%it/ rat/ de leasin'; iar la s!Ir.itul perioadei de leasin' locatorul se obli'/ s/ respecte dreptul de op0iune al utili-atorului de a ac6i-i0iona acti4ul; de a prelun'i durata ........................................................ ..................................................

CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE


1., GENERALIT9I
Un acti4 se clasi!ic/ ca acti4 circulant atunci cInd" a. este ac6i-i0ionat sau produs pentru consu% propriu sau 5n scopul co%erciali-/rii .i se a.teapt/ s/ !ie reali-at 5n ter%en de (+ luni de la data bilan0uluiH b. este repre-entat de crean0e a!erente ciclului de e$ploatareH este repre-entat de tre-orerie sau ec6i4alente de tre-orerie a c/ror utili-are nu este ................................

1.8 POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE


1.8., De;i(i6ie, $%&i;i 3/i Stocurile repre-int/ acti4e" a. care sunt de0inute pentru a !i 4Indute pe parcursul des!/.ur/rii nor%ale a acti4it/0iiH K 5n curs de produc0ie 5n 4ederea unei 4In-/ri pe parcursul des!/.ur/rii nor%ale a ..................................

1.1 POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE


1.1., De;i(i6ii <i $%&i;i 3/i Conturile de crean0e repre-int/ su%e datorate de clien0i pentru bunuri sau ser4icii o!erite 5n cursul nor%al al opera0iunilor de acti4itate. Crean0ele includ" crean0e co%erciale; care sunt su%e datorate de clien0i pentru bunuri 4Indute sau ser4icii ............................ si co%pletarile ulterioare. 1.2 CASA I CONTURI LA B9NCI Conturile la b/nci cuprind" K 3alorile de 5ncasat Fcecurile .i e!ectele co%erciale depuse la b/nciG K Disponibilit/0ile 5n lei .i 4alut/
Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01 Pa'e < o! ()

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

...................................... CAPITOLUL I3 POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT


2., De;i(i6ii, $%&i;i 3/i
D%!+/ie. O obli'a0ie pre-ent/ a SC ....................... SRL care deri4/ din e4eni%entele din trecut .i a c/rei co%pensare se preconi-ea-/ s/ re-ulte dintr?o ie.ire din societate a unor resurse care repre-int/ bene!icii econo%ice. ...............................

2.8 E"%$#%/e

E4aluarea datoriilor conse%nea-/ apari0ia lor. .........................

se

!ace

la

4aloarea

no%inal/

5nscris/

5n

docu%entele

care

CAPITOLUL 3 POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG


5., De;i(i6ii, $%&i;i 3/i
Datoriile pe ter%en lun' repre-int/ sacri!icii 4iitoare de bene!icii econo%ice care trebuie ........................

5.8 E"%$#%/e

E4aluarea datoriilor se !ace la 4aloarea no%inal/ 5nscris/ 5n docu%entele care conse%nea-/ apari0ia lor. Di!eren0ele de curs 4alutar care apar cu oca-ia decont/rii datoriilor 5n 4alut/ la cursuri di!erite ..................

CAPITOLUL 3I POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE


7., De;i(i6ii, +( e*!e- .eie
Dn 4ederea 5n0ele'erii politicilor contabile pri4ind pro4i-ioanele; trebuie a4ute 5n 4edere ur%/toarele concepte?c6eie" K .................

CAPITOLUL 3III POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII


Capitalurile proprii repre-int/ acu%ularile SC ....................... SRL; dup/ deducerea tuturor datorilor. .................................

CAPITOLUL IL

Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01

Pa'e = o! ()

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR


=., VENITURI
=.,., De;i(i6ii, $%&i;i 3/i a. 3eniturile repre-int/ cre.teri de %"%(!%>e e +(+'i e; inter4enite 5n cursul e$erci0iului; care au 'enerat o %aEorare a capitalurilor proprii. Dn cate'oria 4eniturilor se includ atIt su%ele .................... ......................................... !inanciar/.

=.8 CHELTUIELI
#(eltuielile SC ....................... SRL repre-int/ 4alorile pl/tite sau de pl/tit pentru" consu%uri de stocuriH lucr/ri e$ecutate .i ser4icii prestate de care bene!icia-/ societateaH c6eltuieli cu personalulH e$ecutarea unor obli'a0ii le'ale sau contractuale. ,ierderile repre-int/ reduceri ale bene!iciilor econo%ice .i pot re-ulta sau nu ca ur%are a .................................

=.1 REZULTAT

Re-ultatul !inanciar Fpro!it sau pierdereG se stabile.te cu%ulat de la 5nceputul e$erci0iului !inanciar. Re-ultatul de!initi4 al e$erci0iului !inanciar se stabile.te la 5nc6iderea acestuia .i este ..................................

CAPITOLUL L ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE


,?., De;i(i6ii, 0e(e/%$i!36i
Drepturile .i obli'a0iile; precu% .i unele bunuri care nu pot !i inte'rate 5n acti4ele .i pasi4ele SC ....................... SRL se 5nre'istrea-/ 5n contabilitate 5n conturi 5n a!ara bilan0ului Fele%ente e$trabilan0iereG. Dn aceast/ cate'orie se includ" ...........................

,?.8 P/e:e(!%/e% i(;+/'%6ii$+/

SC ....................... SRL trebuie s/ pre-inte; pentru !iecare clas/ de datorii contin'ente; la data bilan0ului; o scurt/ descriere a naturii datoriei contin'ente; .i acolo unde este posibil; o esti%are a e!ectului s/u .....................................

CAPITOLUL LI
Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01 Pa'e > o! ()

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

PROCEDURI CONTABILE
C%)/#$ $e0i&$%!i" Procedurile contabile elaborate in cadrul SC ...................... SRL respecta pre4ederile OMFP +=9(C+))> cu pri4ire la preci-arile le'ate de procedurile de in4entariere; pre4ederile OMEF 17(+C+))> si pre4ederile OMFP +++9C+))9 cu pri4ire la preci-arile le'ate de docu%entele !inanciar contabile; precu% si pre4ederile Le'ii contabilitatii =+C(>>( republicata; %odi!icata si co%pletata cu OU, 1<C+)(( si ale OMFP 1)77C+))> cu pri4ire la preci-arile le'ate de principiile contabile; ba-ele; con4entiile; practicile si re'ulile de recunoastere; e4aluare; scoatere din e4identa si pre-entare a ele%entelor in situatiile !inanciare anuale. Setul de politici si proceduri contabile cuprinde ........................................

,,., Ge(e/%$i!%!i

Potri4it le'islatiei in do%eniul contabilitatii in cadrul SC ................... sunt aprobate doua proceduri si anu%e" 1. ,rocedura privind inventariere' 2. ,rocedura privind utili%area si regimul intern de numerotare a formularelor financiar" contabile' ,,.8., P/+ e)#/% */i"i() i("e(!%/ie/e% e$e'e(!e$+/ )e % !i" &i *%&i" Procedura pri4ind in4entarierea in cadrul SC ....................... SRL a !ost elaborata in con!or%itate cu pre4ederile Ordinului nr. 2"#1$ 2%%& care aproba -ormele privind organi%area si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. ./ne*a 10 Procedura este elaborat/ ...................................................... de in4entariere. In4entarierea are ca scop .............................................. .i a per!or%antei unit/0ii pentru respecti4ul e$erci0iu !inanciar. ,,.8.8 P/+ e)#/% */i"i() e"i)e(!% ;+/'#$%/e$+/ # /e0i' i(!e/( )e (#'e/+!%/e &i i(&e/ie/e Procedurile pri4ind e4identa; utili-area si re'i%ul intern de nu%erotare a !or%ularelor !inanciar?contabile in cadrul SC ....................... SRL au !ost elaborate in con!or%itate cu pre4ederile Ordinului nr. 222#$2%%# privind utili%area unor formulare financiar"contabile si O'(P nr. )*12$2%%" privind documentele financiar"contabile../ne*a 20

,,.8 P/+ e)#/i +(!%bi$e

ANEXE
A(e@% , Procedura pri4ind in4entarierea ele%entelor de acti4 si pasi4 A(e@% 8 Procedura pri4ind e4identa !or%ularelor cu re'i% intern de nu%erotare si inseriere

L# /%/e% %/e 1= )e *%0i(i A e$e 8 %(e@eB P?, %/e ,8 *%0i(i &i P?8 %/e 7 *%0i(i !e"tr# co$e"%i& alte prod#se la pret#ri speciale i" $aterie de co"tabiliate sa# $ai $#lte i"'or$atii (a r#)a$ tri$iteti #" e*$ail la steria"a20+ya,oo.co$ c# s#biect#l Comanda Manual.

Atentie! Toate preturile se pot negocia in functie de volumul comandat !

3a %ultu%esc pentru ti%pul acordat si 4a doresc o -i e$celenta. Cu sti%a; A/)e$e%(# Li$i%(% )<2)+)(1)(

Created by ARDELEANU LILIANA 0740.201. 01

Pa'e () o! ()