Anda di halaman 1dari 13

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


INSTRUMEN
LITERASI MEMBACA
2010
SARINGAN 1

2

1. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.


a) Menamakan huruf vokal.


b) Menamakan huruf konsonan.


Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan menamakan huruf vokal dan konsonan.
3

2. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.
Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membunyikan suku kata terbuka.
4

3. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.Nota guru:
Konstruk 3: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.
5

4. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.


Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membunyikan suku kata tertutup.
6

5. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.
7

6. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.jaring
topeng
gayung
lembing
kumbang
Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.
8

7. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


Nota guru:
Konstruk 7: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong.
9

8. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.
10

9. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
11

10. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:
Konstruk 10: Keupayaan membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
12

11. Membaca ayat yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca ayat mudah.
1. Ini roti .
2. Ani pergi ke kedai nyonya.
3. Emak memasak gulai ikan.
4. Burung helang terbang tinggi.
13


12. Membaca petikan dan menjawab soalan yang
dikemukakan oleh guru.Itu lori.
Itu lori Jamil.
Lori Jamil warna merah.
Lori Jamil ada enam buah tayar.
Jamil memandu lori ke pasar.

1. Itu lori siapa ?
2. Apakah warna lori itu ?
3. Lori Jamil ada berapa tayar ?
Nota guru:
Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan.