Anda di halaman 1dari 2

Bahagian A : Arahan :Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A,B,C dan D.

Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan komisen ? A. Upah yang diberikan oleh pembekal kepada peniaga B. Kadar bayaran yang diterima oleh peniaga kerana menjual barang C. Keuntungan hasil menjual barang buatan sendiri D. Lebihan jualan yang diberikan oleh pembekal kepada peniaga 2. Risiko manakah antara yang berikut berpunca daripada barang jualan ? A Banjir B Penipuan C Pecah amanah D Barang stok lama 6. Promosi dijalankan dalam sesebuah perniagaan apabila. A hendak memperkenalkan sesuatu barang baru dalam pasaran. B menghasilkan sesuatu barangan C mengubahsuai sesuatu barangan. D perubahan lokasi premis perniagaan

Soalan 7 berdasarkan pernyataan di bawah Pada papan iklan di tepi jalan Di belakang bas Pada dinding atau papan kenyataan kedai

7.Berdasarkan lokasi di atas, apakah bentuk promosi yang paling sesuai dijalankan ? A Pembungkusan B Sampel C Poster D Pameran

Soalan 3 berdasarkan pernyataan di bawah Tiada tempat khas untuk peniaga Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Berkenderaan atau berjalan kaki

3. Ciri-ciri di atas menunjukkan perniagaan jenis. A berjaja C berkedai B bergerai D berwarung

8.Azrul menerima komisen sebanyak 20 sen bagi setiap bungkus bihun goreng yang dijualnya. Kirakan jumlah bayaran yang perlu diserahkan kepada pembekal sekiranya Azrul berjaya menjual 63 bungkus bihun ? A RM 12.60 B RM 50.40 C RM 63.00 D RM 64.10

4. Keuntungan dalam sesebuah perniagaan diperolehi apabila A B C D harga jualan kurang dari harga kos. harga jualan melebihi harga kos. harga kos melebihi harga perbelanjaan. harga perbelanjaan sama dengan harga kos.

9. VCD yang dijual oleh Encik Wong telah dirampas oleh pihak berkuasa kerana barangan tersebut adalah barangan cetak rompak. Risiko yang dialami oleh Encik Wong adalah kerana.. A mengamalkan sikap dan etika perniagaan yang tidak baik B bersikap tidak jujur dan tidak amanah C perancangan perniagaan yang tidak sempurna D menjalankan perniagaan yang menyalahi undangundang

5. Kegunaan . adalah untuk memudahkan pengurusan jualan. A jadual harian C buku nota B buku manual D jadual kerja

10.Manakah antara peniaga yang berikut, yang mungkin mengalami kerugian jika hari hujan ? i.Pekedai runcit ii Penjual air tebu A i dan ii B i dan iii iii Penjual payung iv Penjual ais krim C ii dan iv D iii dan iv

18.

Diletakkan di atas rak. Boleh dicuba pakai untuk memuaskan hati pelanggan. Apakah barangan jualan yang mempunyai ciriciri jualan seperti di atas? A Lampu tidur B Kasut C Dompet D Minyak wangi 19.Apakah tindakan pengguna jika telah tersalah beli barang jualan yang telah tamat tarikh luputnya? A Memulangkan kembali barang tersebut kepada peniaga B Mendiamkan perkara tersebut C Membuat laporan polis D Membeli barangan yang baharu

11.Antara yang berikut yang manakah kemudahankemudahan yang disediakan di pasaraya besar untuk menarik hati pelanggan ? i.Tangga bergerak ii Susun atur barang dengan baik iii Tempat letak kereta iv Tempat permainan kanak-kanak A i, ii dan iii B i, ii dan iv 16. C i, iii dan iv D i, ii, iii dan iv

Athirah mendapati jus minuman yang dibelinya dari sebuah pasaraya adalah barang tiruan kerana i ada catatan menyatakan barang tiruan pada botol jus. ii harganya lebih murah jika dibandingkan dengan yang asli iii rasanya tidak serupa dengan yang asli iv bentuk botol dan pembungkusannya adalah serupa A i dan ii B i dan iii C ii dan iii D iii dan iv

20. Apakah sebab tanda harga perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan A Supaya pembeli mengetahui harga barangan B Untuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak C Untuk meningkatkan kualiti barangan D Untuk memenuhkan ruang kosong yang ada

17. Pilih padanan yang tidak benar mengenai maklumat barangan jualan yang dijual secara komisen. Jenis Contoh A Kuih-muih Kuih donat B Makanan Roti Berbungkus C Bahan bacaan Katalog barangan kosmetik D Alat tulis Pensil warna