Anda di halaman 1dari 3

1. Kanak kanak adalah golongan yang berusia A. B. C. D.

. di bawah 7 tahun di bawah 18 tahun lebih daripada 18 tahun di antara 7 hingga 12 tahun

2. Apakah aspek penting yang terkandung dalam Akta Kanak kanak 2001? I. Pekerjaan II. Pendidikan III. Kasih Sayang IV. Pembangunan A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III danIV

6. Pilih pernyataan yang benar tentang tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar dalam menjaga kawasan persekitaran I. Memastikan bilik darjah berada dalam keadaan bersih II. Menegur pelajar yang membuang sampah merata-rata III. Memaki hamun pelajar yang terlupa menutup air dalam tandas IV. Tidak member tempat duduk kepada orang tua di dalam bas A. B. C. D. I dan II III dan IV I, II dan III II, III danIV

7. Mengapakah murid harus menggunakan harta benda sekolah dengan baik? A. Menambahkan kos untuk memperbaiki kerosakan B. Harta benda sekolah itu boleh dipinjamkan ke sekolah lain C. Guru yang membeli harta benda tersebut D. Memudahkan guru dan murid menggunakannya untuk proses pengajaran dan pembelajaran 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak termasuklah dari aspek I. II. III. IV. A. B. C. D. baka asuhan pemakanan bentuk fizikal I dan II I, III dan IV I, II dan III I, II, III danIV

Soalan 3 berdasarkan pernyataan di bawah


Kanak-kanak wajar dilindungi dan diberikan hak yang sepatutnya.

3. Pernyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. perkembangan kanak-kanak perlindungan hak kanak-kanak penyertaan kanak-kanak kehidupan kanak-kanak

4. Tujuan kamu ke sekolah ialah A. B. C. D. Memenuhi masa lapang Menimba ilmu pengetahuan Bergaul dengan rakan sebaya Agar tidak mengganggu ibu di rumah

5. Dalam pernyataan di bawah, yang manakah merujuk kepada keluarga harmoni? A. Siva jarang pulang ke kampong untuk menjenguk ibunya yang telah tua. B. Azlan bermaaf-maafan dengan keluarganya setiap hari sebelum keluar rumah C. Khairi selalu meninggalkan isterinya di rumah untuk keluar bersiar-siar dengan rakannya D. Mary menghantar orang tuanya ke rumah kebajikan

9. Mengapakah kanak-kanak perlu mendapatkan hak yang sepatutnya dalam kehidupan mereka? A. Dapat mengharumkan nama sekolah B. Dapat memberikan pendapatan tambahan kepada keluarga C. Dapat membesar dengan sihat dan sempurna D. Dapat menikmati kemewahan hidup

10. Jabatan yang bertanggungjawab memberikan perkhidmatan perlindungan dan kebaikan kepada kanak-kanak A. B. C. D. Jabatan penerangan Jabatan kebudayaan Jabatan kesihatan Jabatan kebajikan masyarakat

14. Mengapakah kita perlu mengucapkan terima kasih kepada seseorang ahli keluarga yang memberi hadiah kepada kita? A. Dapat mengharumkan nama sekolah B. Dapat memberikan pendapatan tambahan kepada keluarga C. Dapat membesar dengan sihat dan sempurna D. Dapat menikmati kemewahan hidup 15. Sebagai anak, mengapakah kita mesti menghargai jasa kedua ibu bapa kita? A. Kerana mereka ialah orang tua B. Supaya kita tidak dipinggirkan oleh mereka C. Mereka lebih banyak pengalaman daripada kita D. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni Soalan 16 berdasarkan pernyataan di bawah. Menimba ilmu pengetahuan Menjadi insan yang berguna Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari

11. Ciri-ciri keluarga harmoni ialah A. Anggota keluarga yang saling berjauhan B. Anggota keluarga yang saling menyayangi dan menghormati C. Anggota keluarga yang melakukan hal masing-masing D. Anggota keluarga yang bertengkar antara satu sama lain 12. Apakah yang sering dilakukan oleh umat islam pada hari raya? A. B. C. D. Berpuasa Sembahyang jumaat Makan sehingga kenyang Bersalam-salaman dan bermaafmaafan

Soalan 13 berdasarkan pernyataan di bawah.


Rumah Kebajikan Orang Tua

13. Bagaimanakah perasaan ibu bapa apabila ditempatkan oleh anak-anak mereka dalam situasi di atas. I. Sedih II. Kesal III. Seronok IV. Bersyukur A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III danIV

16. Kanak-kanak boleh memperolehi semua yang berikut di A. rumah B. sekolah C. hospital D. taman permainan

17. Bagaimanakah caranya untuk membentuk sebuah keluarga harmoni bersesuaian dengan ajaran agama ? A. Menyayangi ahli keluarga sepenuh jiwa B. Perlu ada sedikit prasangka terhadap ahli keluarga C. Mengamalkan suruhan agama dan meninggalkan larangan- Nya D. Menghormati dan mengasihi anggota keluarga berpandukan batas-batas keagamaan

18. Antara berikut, pernyataan yang menggambarkan perasaan sayang ?

manakah

A. Salmah bersalaman dengan ibunya di pagi raya. B. Muthu menyentuh kaki ayah dan ibunya memohon restu. C. Ayah berjanji untuk membawa kami sekeluarga pergi melancong. D. Adik memperlahankan suara radio apabila abang sedang mengulang kaji pelajaran. 19. Apakah bentuk penderaan yang biasa berlaku terhadap
kanak-kanak?

A. B. C. D.

Penderaan emosi Penderaan fizikal Penderaan mental Penderaan seksual

20. Mengapakah kita digalakkan membongkokkan badan apabila lalu di hadapan orang tua ? A. B. C. D. Supaya dipuji oleh masyarakat Supaya orang tua boleh melihat rupa kita Merendahkan diri setaraf dengan orang tua Menunjukkan sikap hormat dan berbudi bahasa