Anda di halaman 1dari 2

http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/06/nota-mzu3111-banding-beza-pendekatan.

html KODALY
Zoltan Kodaly Pengalaman Muzikal melalui Pendekatan Kodaly Carl Off Pengalaman Muzikal melalui Pendekatan Orff

CARL OFF

DALCROZE
Jaquese Emily Dalcroze Pengalaman Muzikal melalui Pendekatan Dalcroze

Teknik dalam


tempatan

Proses Orff (Imitasi, Eksplorasi,

Eurhytmics, solfage dan

Pendekatan Kodaly (Solfa, isyarat tangan, notasi lidi dan sebutan irama)

Improvisasi dan Literasi) Peralatan Muzik Orff (suara, badan

improvisasi Bahan Muzikal untuk aktiviti

dan peralatan muzik Komponen Kodaly Bahan muzikal yang diadaptasi dan

Eurhythmics, Solfage dan Improvisasi yang diadaptasi dan bersesuaian dengan budaya dan konteks tempatan

(nyanyian, aktiviti berurutan, pengahazan, pendegaran dalaman dan improvisasi

bersesuaian dengan budaya dan konteks

Pembelajaran konsep muzik melalui

Pembelajaran konsep muzik

Bahan muzikal,

melalui Pendekatan Dalcroze

terutamanya muzik rakyat yang diadaptasi dan bersesuaian dengan budaya dan konteks tempatan

Pendekatan Orff

Aktiviti muzikal-

pembelajaran konsep muzik melalui pendekatan Kodaly Aplikasi Pendekatan Kodaly akan membantu dalam bidang nyanyian di mana murid-murid akan mempelajari pelbagai cara meningkatkan kemahiran menyanyi agar berasa seronok. menekankan perkembangan kemahiran pengalaman muzikal secara menyeluruh dan berurutan. Tujuan nyanyian dijadikan fokus adalah kerana kemahiran nyanyian merupakan asas kemahiran bagi semua kemahiran muzik yang lain. Pengalaman kanak-kanak nyanyian. Skel pentatonic Elemen asas: pertuturan, pergerakan, nyanyian. Alat perkusi muzik dan tubuh. guru-guru muzik dapat meningkatkan kemahiran murid-murid semasa melakukan aktiviti hands-on dengan alatalat perkusi berpic dan tanpa pic. Learning by doing. Gunakan gerak tubuh untuk tingkatkan pemahaman, Pentingkan alat deria. (dgr muzik-> main alat muzik) Improvisasi (kreatif irama dan melodi) Pembelajaran konkrit-abstrak. 3 peringkat: i)dgr dan lihat, ii)beri pngalamn, iii)tulis cara bagaimana guru muzik dapat meningkatkan kefahaman murid-murid melalui aktiviti pergerakan badan.

menggunakan ritma ( rhythm ) sebagai

kanak-kanak harus diajar lagu-lagu rakyat bahasa ibunda mereka sebelum mempelajari lagu-lagu dari bahasa asing.

elemen muzik yang asas, menari dan pengucapan (speech). memberi penekanan terhadap ostinato, pulsation dan dan penggunaan suara secara terus untuk menghasilkan sesuatu emosi. kaedah pengajaran muzik yang diintegrasikan di antara pengucapan, pergerakan dan tarian yang dinamakan'schulwerk' atau 'schoolwork'. elemen- elemen penting yang selalu digunakan dalam pengajaran adalah melodi danritma yang selalunya disertakan dengan perkataan. Kaedah mudah memperlihatkan perhubungan semula jadi pelajarpelajar terhadap ritma dan melodi, dan ianya berlangsung secara semula jadi. bermula dengan corak pengucapan, gerakan berirama dan ton dua notasi serta pergerakan yang logik dalam melodi pentatonik. pendekatan Orff menekankan kepada empat komponen yang utama iaitu penerokaan, imitasi, improvisasi dan penciptaan. Penerokaan terbahagi kepada dua iaitu penerokaan. Pemerhatian-> Imitasi-> Ekperimen >Kreativiti -

Eurythmics memerlukan penglibatan diri individu secara total menyeluruh yang melibatkan penyatuan minda, anggota badan serta emosi diri secara total. -Mendengar -Merasai -Berimaginasi -Menginterpretasi bunyi -Bertindak/respon/bergerak -Untuk membayangkan maksudnya secara luaran. Solfege: Dalam pendekatan Dalcroze ia adalah satu latihan pendengaran(aural). Pendengaran boleh meningkatkan kesedaran pic, perbezaaaan ton dan perbezaan kualiti ton. Improvisasi: Cantuman eurythmic atau prinsip irama dengan solfege menjadikan Improvisasi.