Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Tempoh Tajuk Objektif

Bahasa Melayu

Ringkasan dan Pemahaman : Sekolah Selamat Tajuk Iringan : Bercuti Bersama Keluarga Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berbual dengan menggunakan intonasi dan nada yang sesuai 2. mendengar dan memberikan respons 3. mendengar dan menyatakan idea utama Aras 1 i. Berbual, menambah dan menyambung bicara tentang masyarakat dengan menggunakan ungkapan yang sesuai dan ayat yang gramatis. Aras 2 i. Mengutarakan soalan bertumpu dan bercapah serta memberikan jawapan yang tepat dalam perbincangan. Aras 3 i. Menafikan pernyataan dan menolak tuduhan dengan mengemukakan hujah yang meyakinkan tanpa menyentuh hal sensitif. FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN: 1.1 Berbual dan berbicara dengan intonasi dan nada yang sesuai tentang tajuk dalam kehidupan harian berkaitan keperihalan diri, keluarga, rakan, dan masyarakat. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Hasil Pembelajaran

Strategi / Aktiviti Sistem Bahasa

Kata Nama Peribahasa : 1. Ilmu itu pelita hati 2. Membuka mata 3. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan 4. Seperti lipas kudung 5. Buah tangan 6. Usaha tangga kejayaan

Kemahiran Bahasa Ilmu Nilai KBT

Refleksi