Anda di halaman 1dari 1

SOAL SELIDIK Nama :

Tandakan / pada ruang yang sesuai Bil 1 2 3 4 Soalan Adakah anda berminat untuk menghasilkan beg uncang ini? Adakah menghasilkan beg uncang ini menyeronokkan? Adakah anda ingin menghasilkan beg uncang ini pada masa hadapan? Adakah anda dapat menyenaraikan bahan dan peralatan jahitan untuk menghasilkan projek beg uncang ini? Adakah anda dapat menjawab soalan yang ditanya oleh guru? Adakah anda dapat menggunakan peralatan jahitan dengan baik? Adakah anda mempratikkan amalan keselamatan sepanjang menghasilkan beg uncang? Adakah anda dapat melakukan jahitan tangan dengan baik? Adakah anda berpuas hati dengan hasil kerja anda? 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9

Skala Penyataan

1 Tidak setuju

2 Kurang setuju

3 Sederhana setuju

4 Setuju

5 Sangat setuju