Anda di halaman 1dari 1

INTERAKSI 4 AKTIVITI 1

Fikirkan dan rancangakan satu sesi P&P yang akan menggunakan video klip sebagai media P&P anda. Untuk itu hasilkan satu klip video digital yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Klip video yang dihasilkan adalah dalam lingkungan masa 3 hingga 5 minit sahaja. Anda juga dikehendaki melakukan perkara berikut :1. 2. 3. Merancang proses penerbitan video. Buat rakaman berdasarkan perancangan yang telah anda buat. Menyunting dan mengadun audio pada video (sisipkan kesan) dengan menggunakan video editor yang anda selesa guna. 4. 5. Kemudian uploadkan video tersebut di Youtube.com. [daftar dahulu baru dapat upload] Dengan menggunakan power point berserta iSpringFree (kena install) sisipkan video youtube anda dalam power point (dengan menggunakan iSpringFree). 6. Gunakan video klip anda dalam proses pengajaran dan pembelaaran anda.

AKTIVITI 2

Fikirkan apa yang telah anda lakukan !


Cuba terangkan bagaimana anda menghasilkan video tersebut dan apakah jenis-jenis shot dan pergerakan video yang anda gunakan dan cuba jelaskan mengapa anda menggunakan keadah tersebut. Semasa anda mengaplikasikan klip video dalam proses P&P, apakah kelemahan dan kekangan yang anda hadapi. Cuba fikirkan bagaimana anda boleh mengatasi kelemahan tersebut.

TUGASAN TUTORIAL

Pilih mana-mana klip video yang dirasakan sesuai (sama ada yang anda rakamkan sendiri atau yang dihasilkan oleh rakan anda atau yang anda dapatkan dari internet) untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Buat penilaian dan kritikan terhadap klip video tersebut dari sudut teknikal dan juga dari sudut pedagogikal.