Anda di halaman 1dari 3

Surat Penyerahan Tugas

1. Adalah saya yang bernama, Naqiuddin Bin Nazli , yang memegang jawatan Yang Dipertuan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2013/2014 , dengan ini menyerahkan tugas kepada Ahli Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2014/2015 yang baharu.

Diserahkan Oleh:

.. Tandatangan Nama: Naqiuddin Bin Nazli

2. Adalah saya yang bernama, Ahmad Mustafid Bin Mat Sharif ,yang mengambil alih tugas jawatan Yang Dipertuan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2014/2015 , dengan ini menerima tugas daripada Ahli

Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2013/2014 yang lama.

Diterima Oleh:

Tandatangan Nama: Ahmad Mustafid Bin Mat Sharif

Surat Penyerahan Tugas


1. Adalah saya yang bernama, __________________________, yang

memegang jawatan ___________________________2013/101 4, dengan ini menyerahkan tugas kepada Ahli Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2014/2015 yang baharu.

Diserahkan Oleh:

.. Tandatangan Nama:

2. Adalah

saya

yang

bernama,

_________________________,

yang

mengambil alih tugas jawatan_____________________________2014/2015 , dengan ini menerima tugas daripada Ahli Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2013/2014 yang lama.

Diterima Oleh:

Tandatangan Nama: