Anda di halaman 1dari 4

BUKU AKTIVITI MURID TAHUN 2

BPK KPM 2011

STRUKTUR & PEMETAAN BUKU AKTIVITI MURID BAHASA IBAN TAHUN 2 TANGKAN

TEMA

UNIT/TOPIK

PENGELANDIK Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku

STANDARD PELAJAR

Munyi Ngelingi Kitai

Angela Stephen Nancy uyang Akun !a"ang

% DUNYA DIRI EMPU (

&'"i Aku

A)a* Be"akih

S'pia Manju $'#ephine B+ Nai) Bangkang

Ke*aya &a)i Pengada Nuan-

BUKU AKTIVITI MURID TAHUN 2

BPK KPM 2011

STRUKTUR & PEMETAAN BUKU AKTIVITI MURID BAHASA IBAN TAHUN 2 TEMA UNIT/TOPIK PENGELANDIK Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku STANDARD PELAJAR TANGKAN

Aya $ingan 1.he)ita2

Edah A"at $'nedi N+ Annette &en)y

Mu#i* Buah Raya 1.he)ita2

DUNYA ENSERA & .&ERI/A

Ngelantang Ati Maya Pe)e*i#i 1.he)ita2

Ma)ga)et !+ $'#eph Unt') !ydia Ungga*

/utung enggau Re*aung 1En#e)a2

Ruai #eduai Bu"ut 1En#e)a2

Ba)na"a# D+

BUKU AKTIVITI MURID TAHUN 2

BPK KPM 2011

STRUKTUR & PEMETAAN BUKU AKTIVITI MURID BAHASA IBAN TAHUN 2 TEMA 1 7 UNIT/TOPIK PENGELANDIK Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku STANDARD PELAJAR TANGKAN Medan Radin Ma)tin Aling

Ke"un Aya $ang

1 1

Nyaga Bu*i

DUNYA PENEMU

1 %

$uti Encha)ang Ngalang N+ Agne# )aji

Ngepan Aku

1 (

A)a* Ngalu

!ana $ele*"ai Michael Dian Mathe)ine N+

1 ,

Nyaga Penge)ai

BUKU AKTIVITI MURID TAHUN 2

BPK KPM 2011

STRUKTUR & PEMETAAN BUKU AKTIVITI MURID BAHASA IBAN TAHUN 2 TANGKAN .ha)le# Bayang Sintan !ugat P)e#ley Ma:an

TEMA DUNYA ENSERA & .&ERI/A 1 0

UNIT/TOPIK

PENGELANDIK Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku Mending & Bejaku Macha Nuli# Bungai $aku $alai $aku

STANDARD PELAJAR

8at !a*"a 1.he)ita9 Mat $enin2

DUNYA PENEMU

1 3

Pe*e)e#i Ra*pa Menua ;8'ng <<+=

/e)je*ahan D'ku*en Standa)d /ahun % & /ahun ( 1+ En Ma*at Unggat %+ En+ !u*p'h Enta*in (+ Pn+ Ma)ga)et I)in

Unit Baha#a Etnik Sekt') Baha#a & Ke#u#a#te)aan Bahagian Pe*"angunan Ku)ikulu* /a)ikh> %0 Ap)il %711