Anda di halaman 1dari 9

Ini buku. Ini buku nota Baba Buku nota Baba baru.

Baba baru beli buku nota ini. Baba suka buku nota ini. Ini bola. Ini bola baru. Bapa baru beli bola ini.. Bapa beri bola pada Hadi. Hadi suka bola bapa beri. Ini kuda Ini kuda padi Kuda padi lari laju Nama kuda ini Beno. Saya suka kuda ini. Ini lori Ini lori bapa Lori bapa laju Lori bapa baru Saya dan bapa cuci lori baru..

Ini guru Ini guru saya Nama guru saya Hawa Guru saya ada buku baru Buku baru guru saya biru.. Ini kaki Ini kaki saya Kaki saya luka Kaki saya luka kena paku Mama cuci luka kaki saya. Ini raga Ini raga lama ani beri pada mama. aga lama mama suka. Mama guna raga isi bua!. Ini roti Mama beli roti Mama beli roti kaya. Mama sapu keju pada roti Bapa suka keju pada roti

kaya. Ini bot Ini bot laju Ini bot laju bapa . Bapa baru beli bot ini. Bapa bawa kami naik bot laju.. Ini "es. Ini "es kakak. #es kakak ini baru. Bapa beli "es kakak ini. Bapa beri pada kakak masa !ari jadi. Ini sup Ini sup sayur. $dik makan sup sayur. Ibu masak sup untuk adik. Sup sayur rasa masin. Ini pin Ini pin lampin.

%in lampin adik Mama beli pin lampin adik %in lampin ini tajam sekali. Ini beg Ini beg saya Beg ini ibu beri. Saya bawa beg ada isi. Saya isi buku dan pen dalam beg. Ini kek Ini kek keju. Kek ini sedap. Kakak masak kek ini. asa kek ini manis sekali. Ini te! Ini te! panas ani suka minum te!.. ani bubu! gula dalam te!. ani minum te! sambil makan roti .

Ini jem. Ini jem ceri. Saya beli jem ceri. Mama sapu jem pada roti Bapa suka makan jem ceri ini. Ini sau!. Ini sau! kapal. Sau! kapal ini berat. Kelasi guna sau! pada kapal. Kapal berlabu! di laut dalam. Ini kui!. Ini kui! lenggang. Kui! ini warna !ijau. Ibu masak kui! ini untuk dijual. Ibu jual kui! di gerai. Ini paip. Ini paip air. %aip air ini bocor. $ya! baiki paip bocor. Kami gembira aya! baiki paip. Ini !adia!. Ini !adia! adik. Ibu bagi !adia! ini. Ibu bagi !adia! !ari jadi. $dik suka dapat !adia! ini. Ini koala. Ini koala jinak. Koala suka makan daun. Ini radio.
Jem ceri

Ini radio bapa adio ini radio lama Bapa beli di kedai cina. Bapa dengar radio di serambi ruma!. Ini buaya. Ini buaya liar. Buaya ini besar. Buaya makan daging dan bangkai. Buaya tinggal dalam sungai.

Koala tinggal di pokok. Kami tengok koala di &oo negara. Ini biola. Biola baru abang. $bang gesek biola baru. Mama suka dengar bunyi biola. $bang gesek biola untuk mama. Ini bangkai. Ini bangkai !aiwan. Bangkai bau busuk. Bangkai di!urung langau. Bapa tanam bangkai dekat pantai. Ini sungai. Sungai ini bersi!. $ir sungai ini jerni!. Sani berkela! di tepi sungai. Mereka mandi ramai'ramai.

Ini gulai. Ini gulai daging. $dik makan gulai daging. Ibu masak gulai daging lauk kenduri. Kami makan gulai dengan nasi puti!. Ini limau. Ini limau nipis. asa limau masam. Ibu masak tom yam guna limau. Bau limau !arum dalam masakan. Ini wau. Ini wau bulan. (au bulan dari Kelantan. Kami main wau bulan di padang. (au bulan terbang tinggi. Ini kaloi. Ini ikan kaloi.

Ikan kaloi ada duri. Kami bela ikan kaloi dalam kolam. )iap petang saya main dengan ikan kaloi. Ini kerbau. Ini kerbau balar. Kerbau ini besar. Kerbau suka berkubang. Kerbau berkubang dalam lumpur. Ini tajau. Ini tajau antik. )ajau ini nenek punya. Nenek simpan tajau bawa! ruma!. Nenek isi bua! binjai dalam tajau. Ini trumpet Ini trumpet baru. )rumpet baru abang. $bang main trumpet di

sekola!.. Kami suka dengar bunyi trumpet abang. Ini krayon Ini krayon adik. Krayon ini warna kuning. $dik guna krayon conteng dinding. Mama larang adik conteng guna krayon. Ini traktor. Ini traktor aya!. $ya! pandu traktor. $ya! pandu di tana! lapang. $ya! ratakan bukit jadi padang. Ini kren Ini jentera kren. Kren angkat benda berat. Kren ini besar dan kuat. Kren digunakan dalam kerja

pembinaan. Ini dram. Ini dram mera!. *ram mera! saya punya. *atuk beri sebagai !adia!. *atuk beri kerana saya lulus periksa. Ini k!ema! Ini k!ema! abang. $bang beli k!ema! di kedai. $bang pasang k!ema! di padang. K!ema! abang besar dan ta!an lama. Ini stoking Ini stoking baru. Stoking ini warna'warni. Ibu beli stoking untuk adik. $dik guna stoking !ari'!ari. Ini syiling Ini duit syiling.

Mama beri duit syiling. Saya beli kui! guna duit syiling. Saya simpan duit syiling dalam tabung. Ini bot Ini bot laju Ini bot laju bapa . Bapa baru beli bot ini. Bapa bawa kami naik bot laju.. Ini "es. Ini "es kakak. #es kakak ini baru. Bapa beli "es kakak ini. Bapa beri pada kakak masa !ari jadi. Ini sup Ini sup sayur. $dik makan sup sayur. Ibu masak sup untuk adik. Sup sayur rasa masin.

Ini pin Ini pin lampin. %in lampin adik Mama beli pin lampin adik %in lampin ini tajam sekali. Ini beg Ini beg saya Beg ini ibu beri. Saya bawa beg ada isi. Saya isi buku dan pen dalam beg. Ini kek Ini kek keju. Kek ini sedap. Kakak masak kek ini. asa kek ini manis sekali. Ini te! Ini te! panas ani suka minum te!.. ani bubu! gula dalam te!.

ani minum te! sambil makan roti . Ini jem. Ini jem ceri. Saya beli jem ceri. Mama sapu jem pada roti Bapa suka makan jem ceri ini. Ini sau!. Ini sau! kapal. Sau! kapal ini berat. Kelasi guna sau! pada kapal. Kapal berlabu! di laut dalam. Ini kui!. Ini kui! lenggang. Kui! ini warna !ijau. Ibu masak kui! ini untuk dijual. Ibu jual kui! di gerai. Ini paip. Ini paip air.
Jem ceri

%aip air ini bocor. $ya! baiki paip bocor. Kami gembira aya! baiki paip. Ini radio. Ini radio bapa adio ini radio lama Bapa beli di kedai cina. Bapa dengar radio di serambi ruma!. Ini buaya. Ini buaya liar. Buaya ini besar. Buaya makan daging dan bangkai. Buaya tinggal dalam sungai. Ini !adia!. Ini !adia! adik. Ibu bagi !adia! ini. Ibu bagi !adia! !ari jadi. $dik suka dapat !adia! ini.

Ini koala. Ini koala jinak. Koala suka makan daun. Koala tinggal di pokok. Kami tengok koala di &oo negara. Ini biola. Biola baru abang. $bang gesek biola baru. Mama suka dengar bunyi biola. $bang gesek biola untuk mama. Ini bangkai. Ini bangkai !aiwan. Bangkai bau busuk. Bangkai di!urung langau. Bapa tanam bangkai dekat pantai. Ini sungai. Sungai ini bersi!. $ir sungai ini jerni!.

Sani berkela! di tepi sungai. Mereka mandi ramai'ramai. Ini gulai. Ini gulai daging. $dik makan gulai daging. Ibu masak gulai daging lauk kenduri. Kami makan gulai dengan nasi puti!. Ini limau. Ini limau nipis. asa limau masam. Ibu masak tom yam guna limau. Bau limau !arum dalam masakan. Ini wau. Ini wau bulan. (au bulan dari Kelantan. Kami main wau bulan di padang. (au bulan terbang tinggi. Ini kaloi. Ini ikan kaloi. Ikan kaloi ada duri. Kami bela ikan kaloi dalam kolam. )iap petang saya main dengan ikan kaloi. Ini kerbau. Ini kerbau balar. Kerbau ini besar. Kerbau suka berkubang. Kerbau berkubang dalam lumpur. Ini tajau. Ini tajau antik. )ajau ini nenek punya. Nenek simpan tajau bawa! ruma!. Nenek isi bua! binjai dalam tajau.

Anda mungkin juga menyukai