Anda di halaman 1dari 9

IBADAH UMUM DAN IBADAH KHUSUS

PENGERTIAN IBADAH
Bahasa Merendah diri, tunduk, patuh, dan taat.

Istilah Tunduk, patuh, dan merendah diri kepada Allah. Jelasnya ibadah ialah pengabdian sepenuhnya kepada Allah

MAKSUD IBADAH UMUM


Segala perkara dan amal selain daripada kumpulan ibadah khusus yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Ini termasuklah segala perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya.

MAKSUD IBADAH KHUSUS


Merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dala Rukun Islam seperti solat, puasa , zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-Quran, zikir, dan sebagainya

CIRI-CIRI IBADAH
Perhubungan manusia dengan tuhan adalah secara terus- tidak memerlukan perantaraan sebagaimana ajaran Kristian. Allah sahaja yang berhak menghukum, tempat mengadu, dan meminta ampun. Peribadatan tidak terkongkong di tempat-tempat tertentu Ruang ibadat di dalam Islam sangat luas- meliputi setiap aktiviti kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan adalah ibadah sekiranya cukup syarat.

PERBEZAAN FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH


Perintah untuk individu muslim. Wajib dilakukan oleh setiap muslim. Berdosa bagi yang tidak melakukannya , contohnya solat. Fardhu kifayah Perintah Allah untuk masyarakat. Jika tidak ada yang melakukannya semuanya berdosa. Jika ada yang melakukannya gugurlah tuntut itu.

Contoh contoh ibadah


Fardhu ain menuntut ilmu, belajar, membaca al-quran solat fardhu , taat kepada ibubapa. Fardhu kifayah ialah berniaga, belajar komputer, bekerja sebagai guru , bermain bola sepak, dan sebagainya.

HIKMAH DAN FALSAFAH BERIBADAH


Solat Ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati, ibadah akal Zakat Kesucian dan kebersihan Melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri Puasa Matlamat utama puasa ialah supaya kita menjadi hamba yang bertaqwa kepada Allah Haji kesamarataan makhluk, tawaduk, rendah diri, buang rasa bongkak dan riak

~ PENUTUP ~
Kita mestilah membezakan konsep ibadah yang ditentukan oleh Islam dan bukan Islam. Ibadah merupakan pengabdian diri berterusan kepada Allah mengamal serta mengikuti kehidupan sebagaimana yang ditentukan olehNya sepanjang masa.