Anda di halaman 1dari 2

Nama : __________________________________

Kelas : _______________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Keperluan asas manusia yang


menjamin kesihatan

Keperluan asas manusia yang tidak


menjamin kesihatan

..

..

..

Kesimpulan :
Makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah
penting untuk ___________________________________.

Nama : __________________________________

Kelas : _______________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Keperluan asas manusia yang


menjamin kesihatan

Keperluan asas manusia yang tidak


menjamin kesihatan

..

..

..

Kesimpulan :
Makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah
penting untuk ___________________________________.