Anda di halaman 1dari 2

PELAJARAN FIQH

NAMA:
TARIKH:

I S L A M Q W E R T Y U I N S
J H G E W S A Z X C V B N U M
P B O I U Y A T R E W Q N A S
V A C X Z K O L J H G A F M D
S L B N M O I Y A U T R E E B
U I L W M N B F V M C X Z M E
C G K J A G F D A S A Q E B R
I H K L P J O I U Y Y T R A A
Q W E R T Y I H G F A D W T K
V B N M Q B G B N M H H S A A
Z X C V B N F C B A Y C X L L
Q W E R T Y N M I W E R H K F
E T Y U I O P N Y A S D F A H
S E M B A H Y A N G U I O N P
Z X C K I B L A T M N B V C X

Cari dan gariskan perkataan-perkataan berikut:

 ISLAM  MEMBATALKAN

 KIFAYAH  BERAKAL

 AIN  BALIGH

 SUNAT  WAJIB

 SEMBAHYANG  SUCI

 KIBLAT  SALAM
MARKAH

12