Anda di halaman 1dari 1

Nilaikan item dibawah berdasarkan siapa diri anda sekarang.

Nilai anda haruslah berdasarkan skala 1= Sangat tidak setuju 2=Tidak setuju 3= Neutral 4= Setuju 5=Sangat setuju

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Saya merasa sangat selesa dan bermaya. Saya sangat terdorong untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan saya Saya tidak merasa tertekan terhadap situasa pada ketika ini. Saya merasa tidak menyesal memilih institusi ini. Saya merasa perasaaan yang sangat seronok dalam diri saya . Saya menghargai diri saya sendiri. Saya berkeyakinan dalam mencuba sesuatu yang baru. Saya berusaha untuk meningkatkan kebolehan dan mengurangkan kelemahan yang ada dalam diri saya. 9. Saya lebih selesa apabila saya boleh menetapkan matlamat saya sendiri. 10. Saya seronok mencuba menyelesaikan masalah yang compleks

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5