Anda di halaman 1dari 3

Apabila di beri tugasan untuk melaksanakan kajian mengenai pendidikan khas, saya mula membaca beberapa sumber yang

dapat member informasi mengenai pendidikan khas dan kategori yang telah ditetapkan. Pada awalnya saya hanya mengetahui secara dasar mengenai pendidikan khas. Sepanjang melaksanakan tugasan ini terdapat banyak ilmu-ilmu baru yang dapat saya pelajari terutama ilmu yang berkaitan dengan bidang pendidikan khas masalah pembelajaran. Apabila melaksanakan tugasan ini saya dapat mendalami dengan lebih jelas lagi tentang kategori-kategori murid berkeperluan khas dan juga kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk murid-murid ini. Bagi melaksanakan tugasan ini, saya telah melakukan kajian kes terhadap murid Disleksia iaitu untuk murid tahun !nsentif di sekolah saya. "ika sebelum ini saya hanya mengetahui serba sedikit sahaja tentang kanak-kanak Disleksia, akan tetapi setelah melakukan kajian ini banyak maklumat-maklumat baru tentang Disleksia yang saya perolehi. #isalnya, tentang ciri-ciri Disleksia. Sebelum melaksanakan tugasan ini, saya tidak mengetahui bahawa terdapat banyak ciri-ciri Disleksia. $erana pada dasarnya murid-murid yang menghidapi Disleksia tidak mengalami kecacatan fi%ikal dimana mereka mengalami masalah pembelajaran. Saya juga dapat mempelajari dengan lebih jelas lagi tentang Disleksia iaitu tentang faktor-faktor Disleksia dimana antara faktornya ialah genetik, Disleksia dapat dikenalpasti melalui pelbagai jenis ujian diagnostik piawai !nstrumen Semak Disleksia &!SD', iaitu mekanisme ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian kanak ( kanak mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia, Boleh dikenalpasti melalui pemerhatian yang teliti dan interaksi dengan kanak - kanak.)idak kelihatan dari sifat fi%ikal.klasifikasi Disleksia, tingkah laku dan juga banyak lagi. $esemua maklumat ini saya perolehi melalui pembacaan buku dan juga maklumat dari internet. )ugasan ini memerlukan saya untuk melakukan banyak pembacaan dan penyelidikan.Sepanjang melaksanakan tugasan ini juga, saya dapat mempelajari tentang pengubahsuaian dalam pengurusan strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, terutamanya menggunakan kaedah dan teknik bermain dikaitkan dengan kaedah dan teknik mengajar seperti menghafal dan menyelesaikan masalah. Saya memulakan kajian setelah memahami konsep untuk mengetahui murid yang menghidapi Disleksia. Saya lakukan kajian untuk murid tahun !nsentif di mana kebanyakan murid dalam kelas terbabit sangat aktif dan ceria. Akan tetapi apabila saya mendalami kajian terdapat beberapa orang murid yang mengalami maslah Disleksia dimana mereka masih lagi tidak daoat membaca seperti pelajar yang lain. Secara dekat saya memerhatikan mereka dari segi tulisan mereka. $ebanyaka pelajar yang menghidap Disleksia mereka menulis dalam

keadaan tulisan yang terbalik terutama untuk huruf yang seakan sama bentuk contohnya *+, dan *#,. #ereka juga sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu contohnya -b- dianggap -d- dan -p- dianggap -.-.#urid-murid ini sering menulis dengan perkataan yang terbalik.Selain itu murid ini juga mengalami masalah penulisan dengan tulisan mereka akan kelihatan tidak elok dan sukar dibaca./amun setiap murid akan mempunyai masalah desleksia yang tidak serupa dengan murid lain.#anakala jika saya menyuruh mereka menyalin ataupun mengeja perkataan yang agak panjang ianya seakan menyukarkan mereka. !ni merupakan ciri- ciri yang ada untuk pelajar yang menghidapi Disleksia. Antara kandungan kemahiran yang saya lakukan ialah membina dan membaca suku kata dan suku kata & mengeja perkataan '. Berdasarkan tajuk, hasil pembelajaran yang akan dicapai ialah murid dapat mengeja dan membaca suku kata dengan bimbingan guru. Bagi memastikan proses dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, saya telah membina dan menggunakan bahan bantu mengajar &bbm' seperti kad bergambar, kad perkataan. Apa yang saya dapati sebagai guru pendidikan khas kita haruslah kreatif dalam pengajaran kerana kemampuan kognitif murid berkeperluan khas adalah berbe%a-be%a. Pada pendapat saya, guru adalah seorang pelakon, yang pandai menonjolkan bakatnya supaya ramai penonton suka menontonnya. #anakala, murid ialah penonton, yang akan menyaksikan pertunjukan yang disembahkan oleh guru di dalam kelas. 0leh itu, guru mestilah pandai memilih dan mengurus strategi yang sesuai untuk mencapai objektif jangka panjang sesuatu pendekatan. Penyelesaian ini juga berkesan untuk menyelesaikan masalah murid dengan baik. Saya bersedia untuk member pengajaran khas kepada anak murid saya yang meghidapi Disleksia kerana mereka sebenarnya mempunyai potensi untuk pulih jika guru dan kelurga member dorangan kepada mereka. Antara kaedah pengajaran terkini yang dalam digunakan dalam teknologi yang seba canggih ini ialah /essy 1earning Programme &$emahiran mengeja', 2airy Phonic& #elatih untuk memperbaiki sebutan' ,)ables of Doom &#engajar mereka dalam pengiraan'. !anya merupakan satu usaha yang akan saya lakukan terhadap pelajar saya. "usteru itu, saya akan membuat penambahbaikan pada masa yang akan datang bagi mengatasi semua kelemahan yang telah dikenalpasti sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan sebelum ini. Saya percaya dan yakin dengan menggunakan kaedah bermain sambil belajar dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. 0leh itu, pada masa akan datang saya berharap agar penglibatan murid dapat ditingkatkan dengan kaedah belajar sambil bermain seterusnya,

meningkatkan kefahaman dan tumpuan murid disamping dapat mengenal pasti murid yang menghadapi masalah dalam pembelajaran mereka.

Anda mungkin juga menyukai