Anda di halaman 1dari 2

Hiperbilirubin Hiperbilirubinemia merupakan suatu keadaan kadar bilirubin serum total yang lebih dari 10 mg% pada minggu

pertama yang ditandai dengan ikterus pada kulit, sclera dan organ lain, keadaan ini mempunyai potensi menimbulkan kern ikterus. Kern ikterus adalah suatu keadaan kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirek pada otak. Seorang anak dikatan hiperbilirubin bila menunjukkan: a. Ikterus terjadi pada 24 jam pertama. b. Penigkatan kosentrasi bilirubin 5 mg% atau lebih setiap 24 jam. c. Konsentrasi bilirubin serum 10 mg% pada neonatus cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonatus kurang bulan d. Ikterus yang disertai hemolisis. e. Ikterus yang disertai dengan keadaan berat badan lahir kurang dari 2000gram, masa gestasi kurang dari 36 minggu, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernafasan, infeksi, trauma lahir pada kepala, hipoglikemia, hiperkarbia. Macam-macam Ikterus Ikterus merupakan suatu gejala yang sering ditemukan pada neonates, ada dua tipe ikterus, yaitu ikterus fisiologik dan ikterus patologik. 1. Ikterus Fisiologik Ikterus fisiologik adalah ikterus yang timbul pada hari kedua dan hari ketiga serta tidak mempunyai dasar patologik tidak mempunyai potensi menjadi kern ikterus. Ikterus ini biasanya menghilang pada akhir minggu pertama atau selambat-lambatnya 10 hari pertama setelah lahir. Ikterus disebut fisiologik apabila: a. Timbul pada hari kedua dan hari ketiga. b. Kadar bilirubin indirek tidak melebihi 10 mg% pada neonates cukup bulan dan 12,5 mg% untuk neonates kurang bulan. c. Kecepatan peningkatan kadar bilirubin tidak melebihi 5 mg% per hari. d. Kadar bilirubin direk tidak melebihi 1 mg%. e. Ikterus menghilang pada 10 hari pertama.

f. Tidak terbukti mempunyai hubungan dengan keadaan patologik. 2. Ikterus Patologik Ikterus patologik adalah ikterus yang mempunyai dasar patologik atau kadar bilirubin mencapai suatu nilai disebut hiperbilirubinemia. Ikterus disebut patologik apabila: a. Ikterus terjadi dalam 24 jam pertama. b. Kadar bilirubin melebihi 10 mg% pada neonates cukup bulan atau 12,5 mg% pada neonates kurang bulan. c. Peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg% per hari. d. Ikterus menetap sesudah 2 minggu pertama. e. Kadar bilirubin direk melebihi 1 mg%. f. Mempunyai hubungan dengan proses hemolitik.