Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN KARYAWAN TETAP FAP Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari antara: tanggal bulan

tahun

1. Nama : Pekerjaan : Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama , berkedudukan di P !"A#A.

yang beralamat di Jalan

, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

$. Nama : Pekerjaan : Alamat :

Kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PIHAK K D%A

PIHAK P !"A#A

Nama: Jabatan:

Nama: Jabatan: