Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

Azizi Ahmad & Mohd Isha Awang (2008); Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Azizi Ahmad & Mohd Isha Awang (2006); Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. OUM, Selangor Baharin Bin Abu & Siti Nurfariza Binti Mohd Said, (__). Tahap Pengetahuan Membina Item Aneka Pilihan Dalam Kalangan Guru Pelatih Teknik Dan Kejuruteraan (PTK). Diakses pada 28 Februari 2014 di http://eprints.utm.my/11153/1/Tahap_Pengetahuan_Membina_Item_Aneka_Pilihan_D alam_Kalangan_Guru_Pelatih_Teknik_Dan_Kejuruteraan.pdf. UTM. Skudai. Fauziah Mohamed Radzi & Juriah Long (2010); Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. UKM, Bangi. Mohamad Fauzi Yunus (1996). Pembinaan Soalan Dan Analisis Item. Diakses pada 28 Februari 2014 di http://ujid.tripod.com/education/penilaian.pdf. (n.d) Contoh Jadual Penentu Ujian. Diakses pada 28 Februari http://www.scribd.com/doc/51807095/10/Jadual-1-Contoh-JPU. (n.d) Penilaian. Diakses pada 28 Februari 2014 di http://ujid.tripod.com/education/penilaian.pdf. Saharuddin Abdullah (2011); Jadual Spesifikasi Ujian. Diakses pada 28 Februari 2014 di http://saharuddin-abdullah.blogspot.com/2011/02/jadual-spesifikasi-ujian-jsu.html. S. Supramani (2006), Penyoalan Guru: Pemangkin Pemikiran Aras Tinggi Murid. Diakses pada 28 Februari 2014 di http://myais.fsktm.um.edu.my/5307/1/14.pdf. Jurnal Pendidikan 2006, UM. (n.d) Taksonomi Bloom Dan Domain Krathwol. Diakses pada 28 Februari 2014 di http://deelabmm3103pbmsk.blogspot.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwol.html. (n.d) Taksonomi Bloom. Diakses pada 28 Februari 2014 di http://search.4shared.com/postDownload/Z5ZMvio6/taksonomi_bloom.html. 2014 di