Anda di halaman 1dari 22

TAKLIMAT PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) DI BAWAH RMKeRMKe-10

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU


TARIKH : 29 SEPTEMBER 2012 MASA : 11.20 PAGI TEMPAT : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA OLEH : ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR SEKTOR BINA UPAYA KEGURUAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

LATAR BELAKANG
BPG bertanggungjawab merancang dan menguruskan pembangunan profesionalisme guru dalam perkhidmatan. Program ini merupakan perluasan dasar pensiswazahan guru dalam Rancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 yang belum dapat dicapai sepenuhnya oleh KPM. Matlamat PPG - meningkatkan tahap kelayakan pendidikan PPPLD untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pengurusan sekolah

sambungan
Program Pensiswazahan Guru di bawah RMKe-10 mengambil kira cadangan UPE seperti berikut: Mengelakkan guru meninggalkan kelas beramai-ramai Meminimakan kesan negatif kepada aktiviti P & P di bilik darjah Menjimatkan kos yang perlu ditanggung oleh rakyat Program pensiswazahan guru sedia ada yang telah dan sedang berlangsung; i. Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) ii. Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) iii. Program Pensiswazahan Kerjasama KPM dengan OUM (KPM-OUM) iv. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Calon Persendirian v. Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) IAB

PELAKSANAAN PPG
Semua PPPLD yang belum mencapai umur 50 tahun pada 31 Disember 2012 layak memohon untuk mengikuti PPG i. calon berumur 46 & 47 yang telah memilih opsyen bersara wajib 58 tahun. ii. calon berumur 48 & 49 yang telah memilih opsyen bersara wajib 60 tahun. Anggaran akan melibatkan hampir 100,000 guru: Guru SM 8,686 orang Guru SR 91,171 orang Sasaran PPG dalam RMKe-10, di akhir tahun 2015: Guru siswazah SR 60% Guru siswazah SM 90%

sambungan
Status pencapaian Guru Siswazahan Terlatih di Sekolah Rendah: Tahun 2009 25.18% Tahun 2010 29.24% Tahun 2011 36.45% Tempoh pengajian: 3 hingga 4 tahun Mod Pengajian: Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) PPPLD yang terlibat dalam PPG, YURAN PENGAJIAN ditaja oleh KERAJAAN dan diikat dengan Perjanjian.

BIDANG PENGAJIAN & PENGKHUSUSAN


Struktur dan kurikulum pengajian PPG di IPG, IPTA, dan IPTS dikawal dan diselaraskan oleh BPG. Pilihan opsyen/bidang pengajian di kawal oleh BPG dan mengelakkan isu ketidakpadanan opsyen (mismatch). Kriteria pemilihan bidang pengajian/opsyen: i. Meneruskan opsyen asal, atau ii. Memilih pengajian bidang opsyen mata pelajaran utama yang diajar, atau iii. Memilih pengajian yang relevan dengan subjek yang ditawarkan di sekolah.
Sumber: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, KPM 2010

ISU ISU-ISU PPG


Permohonan Permohonan guru sedang belajar PJJ Permohonan selepas tarikh tutup Memohon pertukaran Pemohon belum sah jawatan Tawaran berbeza dengan opsyen asal Tawaran penempatan yang jauh Disiplin (Pelajar) Disiplin - kehadiran - pakaian - kecurangan akademik Pecah Kontrak - gagal diberhentikan - mohon berhenti Pelajar Komitmen keluarga Stress (Kerja sekolah/tugasan) Kesihatan Kewangan Masalah bahasa (modul bahasa Inggeris)

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU


Nama borang - KP.PPG/LDP BAHAWASANYA KERAJAAN telah bersetuju meluluskan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan Guru (Program Pensiswazahan Guru) kepada PEGAWAI bagi mengikuti Pengajian seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan Guru (selepas ini disebut Surat Tawaran).

KERAJAAN telah bersetuju meluluskan PEGAWAI bagi mengikuti Pengajian seperti yang ditetapkan di dalam Surat Kelulusan Belajar (selepas ini disebut Surat Kelulusan). PEGAWAI telah menerima Surat Tawaran dan Surat Kelulusan tersebut dan bersetuju untuk menerima Pembiayaan tersebut tertakluk kepada syarat-syarat yang terkandung di dalam Perjanjian, Surat Tawaran dan Surat Kelulusan tersebut. Surat Tawaran dan Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh KERAJAAN hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini.

sambungan sambungan
PEGAWAI yang telah menamatkan Pengajian dengan jayanya atau tidak, akan terus berkhidmat dengan KERAJAAN sebagaimana yang ditentukan oleh KERAJAAN bagi tempoh seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 Jadual kepada Perjanjian ini mulai dari tarikh tamat pengajian. PEGAWAI yang melanggar perjanjian (pecah kontrak akan dikenakan bayaran RM50 000 dan dikehendaki membayar dalam tempoh 60 hari dari tarikh yang ditetapkan. sekiranya pembayaran tidak dijelaskan dalam tempoh enam puluh (60) hari, PEGAWAI adalah dengan ini bersetuju untuk membenarkan KERAJAAN untuk membuat perkiraan dengan sesiapa jua pihak lain atau majikan PEGAWAI supaya suatu jumlah tertentu dipotong daripada pendapatan PEGAWAI dan jumlah yang dipotong tersebut dibayar terus kepada KERAJAAN sebagai pembayaran gantirugi. PEGAWAI hendaklah memaklumkan keputusan peperiksaan 2 minggu selepas keputusan dikeluarkan kepada Jabatan Pelajaran masing-masing selaku wakil Kerajaan

PERKARAPERKARA -PERKARA YANG PERLU DIBERI PENEKANAN


Fasal 4 : 4.1 (a- f) Fasal 4 : 4.3 (a-c) Fasal 4 : 4.4 (a-c & d (i ii)) Fasal 4 : 4.5 (a-c) Fasal 4 : 4.6 (a-d) Fasal 5 : 5.1 5.3 Fasal 6 : 6.1 6.4 Fasal 7 : 7.1 7.2 Lain-lain peraturan terikat kepada Pekeliling Perkhidmatan, Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Pindaan 2002 AUKU atau Akta 174 serta sebarang surat, pekeliling dan arahan yang di keluarkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa

PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN PERKARASEMASA MENGISI BORANG PERJANJIAN


Baca dengan teliti dan fahamkan isi kandungan setiap perkara/ maklumat Borang Perjanjian Sila lengkapkan 2 salinan Borang Perjanjian. Guna Borang Perjanjian yang betul - KP.PPG/LDP Pastikan pen dakwat hitam (mata bulat) sahaja digunakan Lengkapkan Nombor Pendaftaran Institusi (no. matrik, nama institusi & bidang). Kedudukan: di muka pertama atas kiri Setem hasil RM 10/kpg tampal atau setem hasil dari LHDN di penjuru kanan

CONTOH SETEM HASIL (SALAH)

CONTOH SETEM HASIL (BETUL)

sambungan sambungan
Tuliskan tarikh perjanjian (Bahagian 1 Jadual) pada 29 SEPTEMBER 2012 (tarikh hari pendaftaran) Jika berlaku kesilapan, potong dengan satu garisan, initial (tandatangan ringkas) dan tulis semula yang betul di ruang kosong berhampiran Borang perjanjian hendaklah diserahkan kepada penyelaras institusi masingmasing pada hari kuliah pertama. SAKSI (ada cop rasmi jawatan) Penghulu/Ketua Kampung/Tuai Rumah/Kapitan/Ketua Masyarakat/Tok Batin Pensyarah IPG/IPTA Pengetua/ Guru Penolong Kanan Sek. Men/ Ketua Bidang Sek. Men. (Kumpulan A) PENGESAH DOKUMEN SOKONGAN (ada cop rasmi jawatan) Penghulu/Ketua Kampung/Tuai Rumah/Kapitan/Ketua Masyarakat/Tok Batin Pensyarah IPG/IPTA Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Bidang Sekolah Menengah Guru Besar/Ketua Jabatan masing-masing sahaja

SUSUNAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


Surat Pengesahan Jawatan/Perkhidmatan SPP Salinan Surat Kelulusan BPG Salinan Surat Tawaran Pembiayaan BPG Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang Salinan Surat Tawaran Institusi Salinan Surat Opsyen Bersara (Bagi calon berumur 46 hingga 49 tahun) **Semua dokumen perlu DISAHKAN disertakan dalam SATU salinan sahaja.

KESILAPAN YANG SERING DILAKUKAN


SAKSI DAN PENGESAHAN DITOLAK: Tanda tangan bagi pihak (b.p) pegawai pengesah Pengesahan dibuat oleh pusat perkhidmatan politik/parti politik/ senator/ketua parti cawangan Pengesahan dibuat oleh pegawai kerajaan kumpulan B ke bawah Pengesahan dibuat oleh pegawai syarikat swasta Pengesahan dibuat oleh Imam/padri/ketua kuil dll/ ketua agama Pengesahan dibuat oleh Pesuruhjaya Sumpah Pengesahan dibuat oleh AJK dalam pertubuhan (JKK/ Persatuan Penduduk dll) Cop pengesahan tiada tertera NAMA, JAWATAN DAN AGENSI KERAJAAN ALAMAT Alamat tetap (bukan kuarters/rumah sewa) mesti dinyatakan dalam Bahagian 2 Jadual NAMA MESTI lengkap sebagaimana dalam kad pengenalan

KESILAPAN YANG SERING DILAKUKAN


Pelajar tidak menurunkan tandatangan pada borang perjanjian Menaip dan menampal maklumat dalam borang perjanjian Menggunakan tulisan selain daripada tulisan rumi Tandatangan di ruang kerajaan Menggunakan pen dakwat basah dan selain dari warna hitam Menyertakan dokumen tambahan selain daripada dokumen yang diperlukan Menconteng / membuat catatan di borang perjanjian

PANDUAN MENGISI PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU SENARAI SEMAK CONTOH SURAT TAWARAN - BPG CONTOH SURAT KELULUSAN - BPG

MAKLUMAT LANJUT
Sebarang pertanyaan berkenaan BORANG PERJANJIAN, e-melkan/ telefon ke: Pn Aliza binti Che Ahmad aliza.ahmad@moe.gov.my / 03-88841227 En. Muhd Khairul Rizal bin Othman Odanu rizal.othman@moe.gov.my / 03-88841240 Pn. Aney Marinda binti Muhammad Amin marinda.amin@moe.gov.my / 03-88841228 Nombor Faksimili : 03 88841320

TERIMA KASIH