Anda di halaman 1dari 23

MURID DAN ALAM BELAJAR EDU 3103

MOHD FIRDAUS BIN SALAMAT MUHAMMAD HAFIZ BIN MANSOR

TAJUK PERMAINAN

DAM MINDA

Penyediaan Permainan
- Dam Ular - Dadu - Penanda - Set Soalan

Cara Bermain

1. Murid membaling dadu terlebih dahulu untuk menentukan giliran. Murid yang mendapat angka paling banyak akan memulakan permainan terlebih dahulu dan diikuti pemain lain.

2. Setiap murid meletakkan buah di tapak MULA.

3. Murid akan bergerak mengikut tapak pada papan Dam Ular bergantung pada angka dadu yang diperoleh.

4. Sekiranya murid berhenti di tapak tangga, murid tersebut akan menjawab soalan yang diberikan, sekiranya mampu menjawab , akan maju ke tapak seterusnya. Jika tidak akan kekal di situ.

5. Jika murid berhenti di tapak ular, murid diberikan soalan, jika jawapan betul, murid tersebut kekal. Jika salah, akan didenda dan mundur ke ekor ular tersebut.

6. soalan yang diberikan adalah berbentuk variasi (pelbagai) dan secara rawak.

7. Pemenang ditentukan apabila pemain dapat membaling dadu dan mendapat angka yang tepat untuk berhenti di tapak TAMAT.

Contoh Soalan
1. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? (Sejarah) 2. Maksud pepatah Biar putih tulang, jangan putih mata. (bahasa Melayu) 3. 3 x 23 = ?? (Matematik) 4. Rukun Islam yang pertama ialah (Pend. Islam) 5. Bumi melengkapkan pusingannya mengelilingi matahari selama ___ hari. (Sains)

BEHAVIORIS

PAVLOV WATSON THORNDIKE SKINNER

SOSIAL

BANDURA

TEORI PEMBELAJARAN

KOGNITIF

KOHLER GAGNE BRUNER AUSUBEL

KONTRUKTIVISME

PIAGET VYGOTSKY

HUMANISME

MASLOW ROGERS

Menekankan hasil kesan- akibat membawa kepada tingkah laku baharu, diulangi, diteruskan dan sebaliknya. Kesan- akibat boleh berlaku dalam bentuk ganjaran dan hukuman
A ANTECEDENT Peristiwa awal Murid tiba di petak tangga B BEHAVIOUR Tingkah laku Murid dapat menjawab soalan Murid tidak dapat menjawab soalan C CONSEQUENT Kesan- Akibat Murid naik ke anak tangga. Murid kekal di situ Murid kekal di situ Murid turun ke ekor ular

TEORI PELAZIMAN OPERAN- B.F.SKINNER

Murid tiba di petak mulut ular Murid dapat menjawab soalan Murid tidak dapat menjawab soalan

Terdapat 2 jenis peneguhan di sini iaitu

- peneguhan positif
- peneguhan negatif

Peneguhan positif

Peneguhan Negatif

Peneguhan- Berterusan
Dalam proses memulakan permainan, guru membimbing dan memberi arahan kepada murid. Guru memberi ganjaran (boleh naik tangga/kekal) bagi murid yang dapat menjawab soalan untuk meneruskan permainan sehingga selesai.

TEORI PEMBELAJARAN ISYARAT (SIGNS LEARNING) E.C.TOLMAN


Pembelajaran individu mempunyai tujuan bermakna yakni mempunyai hasrat untuk mencapai sesuatu objektif.
Oleh itu, gerak balas individu bukan sahaja merupakan tindakan fizikal, tetapi juga aktiviti yang mempunyai arah tujunya.

KEBERKESANAN TEORI PEMBELAJARAN


Pembelajaran akan beransur-ansur maju melalui tanda-tanda yang memimpinnya ke arah mencapai objektif yang ditentukan.

Contoh Eksperimen T-Maze Sekumpulan tikus putih