Anda di halaman 1dari 2

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X 2

1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta ! 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Dalam pelaksanaan sejarah ada peridisasi, kronologi, dan kronik dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan kronologi ! 7. Kegunaan sejarah secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara ekstrinsik ! 8. Menurut Nugroho Notosusanto ada 4 kegunaan mempelajari sejarah antara lain guna edukatif, instruktif, inspiratif dst. Apa yang anda ketahui tentang guna edukatif ! 9. Ada beberapa manfaat mempelajari sejarah. Sebutkan manfaat mempelajari sejarah ! 10. Apa kegunaan sejarah sebagai guna inspiatif !

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X 2


1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta ! 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Dalam pelaksanaan sejarah ada peridisasi, kronologi, dan kronik dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan kronologi ! 7. Kegunaan sejarah secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara ekstrinsik ! 8. Menurut Nugroho Notosusanto ada 4 kegunaan mempelajari sejarah antara lain guna edukatif, instruktif, inspiratif dst. Apa yang anda ketahui tentang guna edukatif ! 9. Ada beberapa manfaat mempelajari sejarah. Sebutkan manfaat mempelajari sejarah ! 10. Apa kegunaan sejarah sebagai guna inspiatif !

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X 2


1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta ! 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Dalam pelaksanaan sejarah ada peridisasi, kronologi, dan kronik dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan kronologi ! 7. Kegunaan sejarah secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara ekstrinsik ! 8. Menurut Nugroho Notosusanto ada 4 kegunaan mempelajari sejarah antara lain guna edukatif, instruktif, inspiratif dst. Apa yang anda ketahui tentang guna edukatif ! 9. Ada beberapa manfaat mempelajari sejarah. Sebutkan manfaat mempelajari sejarah ! 10. Apa kegunaan sejarah sebagai guna inspiatif !

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X 2


1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta ! 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Dalam pelaksanaan sejarah ada peridisasi, kronologi, dan kronik dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan kronologi ! 7. Kegunaan sejarah secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara ekstrinsik ! 8. Menurut Nugroho Notosusanto ada 4 kegunaan mempelajari sejarah antara lain guna edukatif, instruktif, inspiratif dst. Apa yang anda ketahui tentang guna edukatif ! 9. Ada beberapa manfaat mempelajari sejarah. Sebutkan manfaat mempelajari sejarah ! 10. Apa kegunaan sejarah sebagai guna inspiatif !

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X -3


1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Apa tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah ! 7. Apa yang anda ketahui tentang kronik ! 8. Kegunaan sejarah dapat dilihat secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara intrinsik ! 9. Bagaimana pendapat David Gordon mengenai manfaat mempelajari sejarah dapat memberikan ketegasan identitas nasional ! 10. Sebutkan kegunaan sejarah menurut Sartono Kardirdjo !

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X -3


1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Apa tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah ! 7. Apa yang anda ketahui tentang kronik ! 8. Kegunaan sejarah dapat dilihat secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara intrinsik ! 9. Bagaimana pendapat David Gordon mengenai manfaat mempelajari sejarah dapat memberikan ketegasan identitas nasional ! 10. Sebutkan kegunaan sejarah menurut Sartono Kardirdjo !

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X -3


1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Apa tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah ! 7. Apa yang anda ketahui tentang kronik ! 8. Kegunaan sejarah dapat dilihat secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara intrinsik ! 9. Bagaimana pendapat David Gordon mengenai manfaat mempelajari sejarah dapat memberikan ketegasan identitas nasional ! 10. Sebutkan kegunaan sejarah menurut Sartono Kardirdjo !

ULANGAN HARIAN SEJARAH KELAS X -3


1. Ada beberapa pengetian sejarah. Bagaimana pengertian sejarah meurut Moh. Hatta 2. Ciri-ciri sejarah antara lain peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Apa maksud dari penting dan besar pengaruhnya ? 3. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri antara lain empiris, memiliki obyek, memiliki teori dst. Bagaimana ciri sejarah secara empiris ! 4. Sebutkan kelemahan sejarah sebagai seni ! 5. Apa yang anda ketahui tentang periodisasi ! 6. Apa tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah ! 7. Apa yang anda ketahui tentang kronik ! 8. Kegunaan sejarah dapat dilihat secara intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kegunaan sejarah secara intrinsik ! 9. Bagaimana pendapat David Gordon mengenai manfaat mempelajari sejarah dapat memberikan ketegasan identitas nasional ! 10. Sebutkan kegunaan sejarah menurut Sartono Kardirdjo !