Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BAKAS BAKONG

012B2T 03212/24 D20/25 !&/&, B252-&24 !&/&, T&4-K2T 2, B36K ), 7&S!2 0/S0K8T824, 12324 K& 2S, 9,*** !&/&
2S:)#:2 , ;BB +#., 0mail : ybb+#.,<gmail.com

'1MALA)SIA* RAK)AT DIDAHULUKAN PEN+APAIAN DIUTAMAKAN( /uj. Tuan /uj. Kami Tarikh : : JPS (W)/SKSB(KK)/153/05/01/04/Jld.2 (01) : 25 Februari 2014

Sila rujuk kepada senarai edaran: Tuan, PEMILIHAN PERTANDINGAN KARAOKE PSKPP ZON BAKONG TAHUN 2014 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Sekolah Kebangsaan Sungai Bakas Bakong selaku engerusi ertandingan Karaoke SK !iri akan mengadakan pemilihan untuk wakil "on Bakong ke peringkat daerah !iri. #. Sehubungan dengan itu, ertandingan Karaoke $Bahasa !elayu % Bahasa &nggeris ' Solo( akan diadakan seperti ketetapan berikut: Tarikh !asa Tempat : ) !ac 2*)+ $Sabtu( : ,.** pagi : Dewan !uhibbah, & - Kampus Sarawak, !iri

+. Bersama ini disertakan Kertas Konsep emilihan dan Borang enyertaan emilihan untuk rujukan dan tindakan pihak tuan selanjutnya. Sila hebahkan maklumat pemilihan ni kepada semua guru dan anggota kumpulan pelaksana di bawah jagaan pihak tuan. Tarikh akhir penutupan adalah pada 28 Februari 2014 4!"0 #e$a%&! .. erhatian dan kerjasama tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA( Saya yang menurut perintah,

$LIM TAN)IT( -uru Besar, SK Sungai Bakas, Bakong, !iri

LT/NINS