Anda di halaman 1dari 3

contoh RPH KH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP
TAHUN

: EMPAT MAWAR

MASA

: 1 JAM

BIDANG

: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK

: TUMBUHAN HIASAN

SUB TAJUK

: PENGENALAN
: JENIS TUMBUHAN HIASAN

HASIL PEMBELAJARAN : PADA AKHIR SESSI PELAJARAN MURID DAPAT :


ARAS 1
1.

MENGENAL TUMBUHAN T
ARAS 2

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

SET
Memperkenalkan
Guru
INDUKSI murid murid kepada menayangkan
tumbuhan hiasan
slaid gambar
5 MINIT
gambar taman.

BAHAN

Murid memerhati Gambar taman lampiran 1


dan memberikan
gambar
pandangan
tamanSet
tentang gambar
induksi.docx

LANGKA Jenis jenis tumbuhan Guru menunjukan Murid memerhati Gambar taman Lampiran 2
H1
hiasan
gambar tumbuhan penerangan guru dan labelnya
penerangan
hiasan dan
dan memberi
Gambar
contoh
guru.docx
menerangkan
sumbang saran
contoh
jenis-jenis
tentang
15 MINIT Naungan
tumbuhan tersebut tumbuhan yang tumbuhan
hiasan
Renek
serta ciri-ciri
ditunjukkan.
tumbuhan
Bunga semusim
tersebut.Guru juga

Rumput
Palma
Menjalar
Memanjat

meminta
pandangan murid
tentang nama dan
ciri-ciri lain pada
tumbuhan
tersebut.

LANGKA Meninjau tumbuhan Guru membawa


H2
hiasan dipersekitaran murid melawat
sekolah.
kawasan sekolah
25minit
dan menerangkan
Melihat sendiri
ciri ciri yang ada
tumbuhan sebenar. pada tumbuhan
Hiasan

Murid
Bahan
Lampiran 2
dipecahkan
maujud.taman
Gambar taman
dalam kumpulan taman di
disekolah
kecil . Murid di sekolah
minta memerhati
dan mencatat ciri
ciri yang pada
tumbuhan yang
dilihat mereka.
Murid
menceritakan
hasil tinjauan
mereka.

LANGKA Aktiviti pengukuhan Guru


H 10
menampalkan
(Aktiviti kumpulan ) gambar taman di
minit
papan hitam dan
mengedarkan kad
nama-nama jenis
tumbuhan pada
setiap kumpulan.

Murid berbincang Kad gambar Lampiran 3


dalam kumpulan dan kad namauntuk
nama jenis
menentukan
tumbuhan
Aktiviti
jenis tumbuhan
kumpulan.docx
dan wakil
kumpulan akan
menampalkan
pada gambar
yang ditampal
guru

Ketua kumpulan
menyatakan ciri
pada jenis
tumbuhan yang
dipilihnya

PENUTU Membanding
P
bezakan jenis-jenis
tumbuhan hiasan
5 minit

Guru
mengedarkan
lembaran kerja

Guru
membincangkan
jawapan

Murid membuat Lembaran


lembaran kerja kerja
secara individu

Murid menyemak
jawapan

Lampiran 4
Lembaran
kerja.docx