Anda di halaman 1dari 7

APAKAH JENIS DAN NAMA BARANG JUALAN SAYA?

DI MANAKAH TEMPAT YANG SESUAI UNTUK MENJUAL BARANG JUALAN SAYA?

BERAPAKAH ANGGARAN KEUNTUNGAN JUALAN SAYA NANTI?

BAGAIMANAKAH CARA SAYA AKAN MENJUAL BARANG JUALAN SAYA NANTI?

BERAPAKAH JUMLAH BARANG JUALAN SAYA DALAM SEHARI?

DI MANAKAH SUMBER MODAL BOLEH SAYA PEROLEH?

BERAPAKAH JUMLAH MODAL YANG SAYA PERLUKAN?