Anda di halaman 1dari 4

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHASA IBAN TAHUN 1


SK. NANGA ENTAIH, JULAU
2012

NAMA

: _______________________________

KELAS

: _______________________________

TARIKH

: _______________________________

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.


JANGAN BUKA SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU.
JUMLAH SOALAN

MARKAH

50