Anda di halaman 1dari 5

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

.

Segala puji-pujian bagi Allah yang telah memerintahkan kami bersyukur (berterima
kasih) kepada kedua ibubapa dan berbuat baik kepada keduanya, dan yang mendorong
kami atas merebut kemuliaan berbakti kepada keduanya, dan melakukan perkara
maruf kepada keduanya, yang menyuruh kami agar merendah diri kepada keduanya
sebagai pengagungan dan penghormatan terhadap keduanya dan yang mewasiatkan
kami dengan menyayangi keduanya sebagaimana mereka memelihara kami ketika
kami masih kecil.
)) ((Ya Allah ya Tuhanku, Engkau rahmatilah (kasihanilah, sayangilah) kedua ibubapa kami
(3 kali), Engkau ampunilah lagi mereka, Engkau redhailah daripada mereka dengan
keredhaaan yang dengannya Engkau memberikan segala keredhaanMu, dan
dengannya Engkau menempatkan mereka pada negeri kemuliaanMu dan
keamananMu, dan negeri kemaafanMu dan keampunanMu, dan limpahkanlah ke atas
mereka
akan
kehalusan
kebaikanMu
dan
keihsananMu.


.
Ya Allah ya Tuhanku, Engkau ampunilah mereka dengan keampunan yang menyeluruh
yang Engkau hapuskan dengannya kesalahan-kesalahan mereka yang telah lalu dan
perbuatan-perbuatan buruk mereka yang terus dilakukan. Rahmatilah mereka dengan
rahmat yang dengannya Engkau sinari tempat perbaringan mereka di kubur-kubur
mereka dan Engkau amankan mereka pada hari ketakutan ketika mereka dibangkitkan.
.

Ya Allah ya Tuhanku, Engkau kasihanilah mereka atas kelemahan mereka
sebagaimana mereka dulu pernah mengasihani kami atas kelemahan kami, tetaplah
Engkau mengasihi mereka ketika mereka terputus dariMu sebagaimana mereka tetap
mengasihani kami ketika kami dalam keadaan terputus dari mereka, dan Engkau
lembutlah terhadap mereka sebagaimana mereka lembut kepada kami ketika kami
masih kecil.

.


Ya Allah ya Tuhanku, Engkau peliharalah bagi mereka kecintaan itu yang Engkau
tanamkan pada hati-hati mereka, kasih-sayang yang Engkau penuhi dengannya dadadada mereka dan kelembutan yang Engkau sibukkan dengannya anggota tubuh
mereka. Berilah balasan kepada mereka atas perjuangan mereka mengasuh kami.
Janganlah Engkau sia-siakan kesungguhan mereka di dalam mengasuh kami dan
berilah ganjaran atas usaha mereka yang mereka lakukan pada diri kami dan
pemeliharaan yang mereka jalankan terhadap kami dengan ganjaran terbaik yang telah
Engkau berikan kepada mereka yang berusaha dan melakukan pembaikan dan mereka
yang memelihara dan memberikan nasihat.


.


Ya Allah ya Tuhanku, Engkau berikanlah kebaikan kepada mereka berlipat ganda dari
kebaikan yang mereka berikan kepada kami dan tiliklah (pandanglah) mereka dengan
tilikan rahmat sebagaimana mereka menilik kami.


Ya Allah ya Tuhanku, Engkau kurniakanlah kepada mereka balasan yang baik atas apa
yang telah mereka sia-siakan dalam hal kewajipan terhadapMu kerana kesibukan
mereka dalam mendidik kami, ampunilah mereka atas kekurangan mereka dalam
mengabdi kepadaMu kerana mereka mendahulukan kami dalam melayani kami,
ampunilah mereka atas segala perbuatan syubhat yang mereka lakukan disebabkan
mereka melakukan usaha untuk kami, janganlah Engkau balas mereka atas dorongan
nafsu mereka kerana hati mereka dikuasai perasaan cinta kepada kami, ampunilah
segala ketidak adilan yang mereka lakukannya kerana mereka lakukannya untuk kami

dan demi keperluan kami dan berilah kelembutan kepada mereka dalam ujian
kesusahan mereka dengan kelembutan yang lebih daripada kelembutan mereka
terhadap kami ketika mereka hidup bersama kami.
.
Ya Allah ya Tuhanku, apa yang Engkau berikan petunjuk kepada kami berupa ketaatan,
apa yang Engkau mudahkan kepada kami berupa kebaikan, dan apa yang Engkau
berikan taufiq kepada kami berupa pendekatan diri kepadaMu, kami memohon kepada
Engkau agar Engkau berikan habuan pahala dan bahagian ganjaran kepada mereka
dari amal-amal kami yang baik-baik. Manakala segala keburukan yang kami lakukan
dan segala kesalahan yang kami perbuat dan kelemahan kami menurut ajaran agama,
maka janganlah Engkau kaitkan dosa itu kepada meraka dan janganlah tanggungkan
mereka daripada dosa-dosa kami.
.
Ya Allah ya Tuhanku, sebagaimana Engkau mengembirakan mereka dengan kami
dalam kehidupan ini, maka bahagiakanlah pula mereka dengan kami setelah kematian.Ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau sampaikan kepada mereka berita-berita
tentang kami yang mengecewakan mereka, janganlah Engkau tanggungkan atas
mereka daripada dosa-dosa kami yang memberatkan mereka, dan janganlah Engkau
hinakan mereka dengan kami di hadapan tentera kematian dengan hal-hal yang
membawa keaiban yang kami lakukan dan kemungkaran-kemungkaran yang kami
kerjakan. Bahagialah ruh-ruh mereka dengan amal-amal baik kami di tempat
bertemunya segala arwah ketika orang-orang sholeh berbahagia dengan anak-anak
mereka yang sholeh.
.
Ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau tempatkan mereka dengan sebab di tempat
terbukanya aib kerana perbuatan buruk yang kami lakukan.

.

.

Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang kami baca daripada al-Quran lalu Engkau
sucikannya (beri pertambahan pahala padanya), dan sholat yang kami dirikan lalu
Engkau menerimanya dan apa yang kami sedeqahkan lalu Engkau tumbuhkan
(keberkatannya) dan apa yang kami amalkan daripada segala amalan yang baik lalu
Engkau meredhainya, maka, kami memohon kepadamu Ya Allah ya Tuhan kami bahwa
Engkau menjadikan bahagian mereka dari hal itu lebih besar daripada bahagian kami,
bahagian yang mereka terima darinya lebih banyak berbanding bahagian kami, dan
bahagian mereka daripada ganjaran pahala lebih melimpah daripada bahagian kami,
kerana sesungguhnya Engkau telah berpesan kepada kami untuk berbuat baik kepada
mereka dan menyuruh kami berterima kasih kepada mereka. Engkaulah yang lebih
utama dengan kebaikan daripada orang-orang yang berbuat baik, dan lebih berhak
untuk dihubungi (dalam segala hal) daripada orang-orang yang diperintahkan.
.
Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kmai bagi mereka sebagai penyejuk mata
pada hari bangkitnya para saksi, Engkau perdengarkanlah kepada mereka panggilan
yang terbaik pada hari orang-orang saling berpisah, dan Engkau jadikanlah mereka
ibubapa yang paling lekat dengan anak-anaknya sehingga Engkau mengumpulkan
kami dan mereka serta kaum muslimin semuanya di negeri kemuliaanMu, tempat
rahmatMu, dan tempat para kekasihMu bersama orang-orang yang Engkau telah
kurniakan nikmat-nikmat atas mereka daripada para Nabi, para shiddiqin, para syuhada
dan para sholihin, mereka itulah teman-teman yang baik. Itulah keutamaan daripada
Allah dan cukuplah dengan Allah Maha Mengetahui.
Dan saya (Ust Abu Zahrah Abdullah) ijazahkan pada antum sebagaimana saya telah
diijazahkan oleh al-habib 'abdullah bin muhammad bin alwi binsyihab khususon ...
Qabilna Ijazah Minkum ya Sidi Abu Rahrah...Alhamdulillah...Allahumma Zidkum AlKhair
Pada 18/02/14 bersamaan 18 rabiul akhir 1435 H pada pukul 4.51 petang.