Anda di halaman 1dari 2

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

PADA HARI INI MINGGU TANGGAL DUA BULAN JUNI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS
DALAM SUASANA PENUH KIHDMAT TELAH TERJADI SERAH TERIMA JABATAN
ANTARA :
1. NAMA
JABATAN
ALAMAT

:
:
:

UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA


2. NAMA
JABATAN
ALAMAT

:
:
:

UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA


1. PIHAK PERTAMA MENYERAHKAN JABATAN KETUA UMUM KERTAS UNSYIAH
KEPADA PIHAK KEDUA DENGAN SUKARELA DAN TANPA ADA PAKSAAN DARI
PIHAK MANAPUN.
2. DENGAN DITANDATANGANINYA SERAH TERIMA JABATAN INI MAKA SELURUH
TANGGUNGJAWAB ORGANISASI HMI KOMISARIAT FAKULTAS HUKUM UNSYIAH
SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA.
3. DEMIKIANLAH BERITA ACARA SERAH TERIMA INI DIBUAT UNTUK
DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
BANDA ACEH, 2 JUNI 2013
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

________________________________
KETUA UMUM PERIODE 2012-2013

________________________________
KETUA UMUM PERIODE 2013-2014

SAKSI-SAKSI

ABDUL AZIZ AZHARI


-------------------------------------------KETUA UMUM FORMASU
BANDA ACEH

RUSLAN DANI POSPOS


--------------------------------------------------SC KERTAS UNSYIAH

IKRAR PELANTIKAN
KETUA BADAN KOORDINASI FORMASU
PERIODE 2012-2013
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Saya, Ketua Umum KERTAS Unsyiah, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan
ini berjanji dan berikrar :
1. Bahwa Kami dengan penuh kesungguhan hati akan melaksanakan ketetapan-ketetapan
Musyawarah Besar dan ketetapan-ketetapan Organisasi Lainnya.
2. Bahwa Kami akan senantiasa menjaga nama baik Organisasi dengan tunduk dan patuh
pada AD/ART dan pedoman-pedoman organisasi lainnya.
3. Bahwa apa yang Kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah dalam rangka mencapai
tujuan Formasu, terciptanya mahasiswa/i yang intelek berdasarkan kepada Kepercayaan
terhadap Tuhan Y.M.E.

Billahitaufiq Walhidayah