Anda di halaman 1dari 4

Ujian Tingkatan 2 Nama:. 1 Antara berikut, yang manakah benar tentang latitud?

I Dikenali sebagai Garisan Meridian Pangkal II Latitud terpanjang ialah Garisan Khatulistiwa III Dilukis dari utara ke selatan IV Garisan lintang dari barat ke timur A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV 2 Latitud 23 o U dikenal sebagai A Garisan Artik B Garisan Antartik C Garisan Sartan D Garisan Jadi 3 Antara latitud berikut, manakah terletak di hemisfera utara? I Garisan Antartik II Garisan Artik III Garisan Jadi IV Garisan Sartan A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV 4 Sesuatu tempat di bumi dapat ditentukan dengan mudah, merujuk kepada I Garisan Artik II Garisan Sartan III latitud IV longitud A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Membahagikan bumi kepada dua hemisfera Latitud terpanjang 5 Pernyataan di atas merujuk kepada A Garisan Khatulistiwa B Garisan Artik C Garisan Sartan D Garisan Jadi

6 Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan Garisan Tarikh Antarabangsa? A Merupakan longitud yang paling panjang B Merupakan latitud 0o C Merupakan longitud 180 o T/B D Membahagikan bumi kepada dua hemisfera 7 Garisan manakah yang dilukis melalui bandar Greenwich? A Garisan Sartan B Garisan Meridian Pangkal C Garisan Khatulistiwa D Garisan Jadi 8 Apakah fungsi sebenar Garisan Tarikh Antarabangsa? A Menandakan perubahan tarikh antara zon waktu barat dan zon waktu timur B Menentukan jarak antara sesuatu tempat di bumi C Menentukan ketinggian sesuatu kawasan di bumi D Menentukan kedudukan sesuatu tempat di Bumi Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

9 Garisan 0 di kenali sebagai A Garisan Artik C Garisan Khatulistiwa B Garisan Sartan D Garisan Jadi 10 Longitud X mempunyai nilai A 66 oU B 66 1/2oS C 23 1/2oU D 23 1/2oS 11 Antara berikut, manakah latitud yang terletak di hemisfera selatan? I Garisan Jadi II Garisan Sartan III Garisan Artik IV Garisan Antartik A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 12 Di manakah kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa? A Longitud 0o B Latitud 0o C Greenwich London D Titik persilangan antara 180 oT dengan 180 oB

13 Manakah antara pernyataan berikut benar tentang zon waktu? I Bumi dibahagikan kepada 12 zon waktu II Perbezaan antara setiap zon waktu ialah 10o III Selisih waktu antara satu zon dengan zon sebelahnya ialah 1 jam IV Bumi dibahagikan kepada 24 zon waktu A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 14 Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang Garisan Meridian Pangkal? I Diberi nilai 0o II Longitud-longitud di timur Garisan Meridian Pangkal diberi nilai 1o T sehingga 180o T III Dilukis melalui bandar Greenwich IV Dikenal sebagai Garisan Tarikh Antarabangsa A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 15 Berapakah zon waktu yang terdapat di seluruh dunia? A 7 C 24 B 14 D 36 16 latitud 23 1/2oS dikenali sebagai A Garisan Sartan B Garisan Jadi C Garisan Meridian Pangkal D Garisan Tarikh Antarabangsa 17 Bearing ialah arah sesuatu tempat atau objek dari titik rujukan dan diukur dalam unit A darjah ( o ) C jam B kilometer D saat 18 Manakah antara alat berikut yang digunakan untuk mengukur bearing? A Jangka lukis B Pembaris C Kompas D Jangka sudut 19 Pilih pasangan mata angin dan nilai sudut yang benar.

20 Antara berikut, alat manakah yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung pada peta? I Jangka lukis II Jangka tolak III Benang IV Jalur kertas A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 21 Antara berikut, manakah benar tentang skala? A Nisbah jarak antara dua bangunan B Nisbah jarak antara dua tempat C Nisbah jarak di permukaan bumi D Nisbah antara jarak yang dilukis pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi 22 Antara berikut, skala lurus yang manakah menunjukkan skala 1 cm mewakili 5 km?

23 Skala lurus di atas menunjukkan A 1 cm mewakili 1 km B 1 cm mewakili 2.5 km C 1 cm mewakili 4 km D 1 cm mewakili 8 km 24 Jika skala dalam peta 1 cm mewakili 5 km, berapakah panjang jalan lurus yang berukuran 80 km di atas peta? A 8 cm C 16 cm B 10 cm D 20 cm