Anda di halaman 1dari 4

Contoh RPH Didik Hibur Tahun 4

TEMA TAHUN TAJUK MASA KEKELUARGAAN 4 MELUR Keluargaku 9.30 10.30 pagi

Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi STANDARD 4.1.1 nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui PEMBELAJARAN nyanyian secara didik hibur. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. 1. Menyebut lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

OBJEKTIF

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

1. Murid menonton klip video iklan Hari Raya terbitan Petronas dan bersoal jawab tentang klip video. 2. Murid diperdengarkan lagu Can Mali Can. 3. Murid membaca lirik lagu Can Mali Can. 4. Murid menyanyi lagu Can Mali Can dengan iringan muzik. 5. Menyatakan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu dalam aktiviti secara berkumpulan. 6. Menyenaraikan kata ganti nama tunjuk dalam lirik lagu dan menuliskan ayat dalam lembaran kerja. 2 Ilmu : Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik Nilai : Kasih sayang EMK : Kreativiti Dan Inovasi KB : Mencipta metafora Komputer riba, LCD, lembaran kerja

BAHAN BANTU BELAJAR

PENILAIAN PENGAJARAN Murid menyanyi lagu Can Mali Can. DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI 24 daripada 26 murid dapat menyanyikan lagu Can Mali Can dengan iringan muzik. 2 diberikan pemulihan membaca lirik lagu dengan bimbingan guru

RPH Kemahiran Menulis KSSR BM Tahun 4


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

TEMA TAHUN TAJUK MASA

KEBUDAYAAN KITA 4 MAJU Makanan Masyarakat Melayu 9.30 10.30 pagi

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan STANDARD 3.3.3 PEMBELAJARAN soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. i. Pada akhir pengajaran, murid dapat: Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

OBJEKTIF

1. Murid membaca petikan teks secara mentalis. 2. Murid membina dan menulis jawapan menggunakan ayat yang gramatis. AKTIVITI

pemahaman

Pemulihan Murid melengkapkan jawapan pemahaman teks yang sama tetapi soalan yang berbeza dan lebih mudah. Pengayaan Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan lain. Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Bekerjasama, Bersyukur EMK : Keusahawanan KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Mencatat maklumat Ketupat, daun kelapa muda, lembaran kerja Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

PENGISIAN KURIKULUM

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN


REFLEKSI

RPH Menulis KSSR BM Thn 4


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

TEMA TAHUN TAJUK MASA

KESIHATAN 4 KLINIK 1 MALAYSIA 9.30 10.30 pagi

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada STANDARD 3.8.2 aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan PEMBELAJARAN struktur ayat. i. Pada akhir pengajaran, murid dapat: Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat dengan betul, kemas dan tepat. Murid membaca senyap petikan Klinik 1 Malaysia. Guru meminta murid menulis perkataan berimbuhan yang disebut. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan.

OBJEKTIF

1.

2.

3. Guru menyebut 3 ayat dan murid menulis ayat tersebut. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan dan tanda baca. 4. Murid menulis semula petikan yang terdapat kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat yang diberi oleh guru. AKTIVITI 5. Murid menyemak dan mengedit serta memurnikan hasil penulisan itu berdasarkan jawapan yang dipamerkan. Pemulihan 1.Murid mengedit perkataan yang terdapat kesalahan imbuhan yang diberikan oleh guru. Pengayaan 1.Murid mengedit dan memurnikan semula beberapa petikan yang diberi secara berpasangan.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai : Menghargai EMK : Keusahawanan KB : , Mengecam LCD,, lembaran kerja

BAHAN BANTU BELAJAR

PENILAIAN Murid mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek PENGAJARAN ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat DAN dengan betul, kemas dan tepat. PEMBELAJARAN REFLEKSI 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.