Anda di halaman 1dari 2

Data Ujian SEGAK

Nama :
Berat : Kg

Tahun :
Tinggi : Cm

BMI :
Naik turun bangku : Sebelum ( 1 minit ) Tekan tubi : ( 1 minit ) Ringkuk tubi : ( 1 minit ) Jangkauan melunjur : Selepas ( 1 minit )

Data Ujian SEGAK


Nama :
Berat : Kg

Tingkatan :
Tinggi : Cm

BMI :
Naik turun bangku : Sebelum ( 1 minit ) Tekan tubi : ( 1 minit ) Ringkuk tubi : ( 1 minit ) Jangkauan melunjur : Selepas ( 1 minit )