Anda di halaman 1dari 3

Membuat Logo Partai Tiga Dimensi

partai tiga dimensi

8
Logo partai ini berbeda dengan partai lain karena menggunakan efek 3 dimensi sehingga terlihat ada ketebalan dan kedalaman jarak. Kesan 3 dimensi didapat dengan teknik extrude, bevel, drop shadow dan gradasi. Bentuk perisai harus dibuat secara simetris presisi. Diperkenalkan pula teknik blend untuk membuat rangkaian padi garis melengkung. Fitur bevel pada bintang han a ada di coreldraw versi !3 ke atas. MATERI 1. SHAPING (Bezier tool,shape tool da !oi " odes# Shapi $ arti %a &e&'e tu(, u tu( le'ih !elas 'a)a (li( disi i ". E**e)t + extrude, 'e,el -. .ro/ shado/, i tera)ti,e 'le d 0. 1usto&ize $radie t )olor 2 i tera)ti,e *ill tool

3a $(ah la $(ah &e&'uat perisai 1. 4li( Bezier tool, lalu dra$ (e (iri da $aris2(ur,a &ele $(u $. (e 'a/ah &e&'e tu(

". 4li( pi)( tool u tu( &e $a(hiri &e&'uat (ur,a atau $aris -. 4li( drag node (e te&pat lai u tu( &e $atur posisi %a atur !u$a 'e tu( $aris de $a &e 5dra$ pa ah Bezier 0. 6 tu( &e $)op% a(ti*(a o'!e( de $a pick tool lalu te(a to&'ol 7 di (e%pad. Setelah to&'ol 7 dite(a ada o'!e( %a $ &e i&pah o'!e( asli. 3alu te(a i)o mirror horizontal &a(a o'!e( )er&i a %a &u )ul. 8. Te(a pick tool lalu )trl 7 .ra$ o'!e( (e (a a a$ar per$esera tepat horizo tal 9. Perisai &asih terdiri dari " o'!e( terpisah sele(si (e dua o'!e( de $a &e $$u (a pick tool :. 4li( &e u arrange atau ctrl + L lalu pilih tool combine pada propert% 'ar sehi $$a o'!e( &e !adi satu, u tu( &e&isah(a pilih &e u 'rea( apart. ;. " ode perisai 'elu& &e %atu u tu( &e %atu(a a(ti*(a shape tool lalu sele(si " ode lalu te(a i)o nodes. <. Sela !ut %a de $a diatas. 1=. )ara %a $ sa&a satu(a pula " ode join two ode %a $

Isi /ar a de $a /ar a orange.

11. 6 tu( &e&'uat e*e( - di&e si (li( interactive extrude tool, u tu( &e a&pil(a o'!e( pi $$ira &e !adi e*e( - di&e si (li( &e u e**e)t (li( bevel, atur para&eter bevel di property bar 1". A$ar terlihat - di&e si a(ti*(a )aha%a di i)o li$hti $

1-. 3e'ih 'ai( tida( ada $aris outli e (li( (a a (No 1olor#. Selesai.

/ar a sila $