Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran dan Kelas Reka Bentuk dan Teknologi 4 Musytari ______/30 orang Tajuk/Tema

Masa Standard Pembelajaran 4.0 Penghasilan projek 7.45 hingga 8.45 pagi (60 minit) 4.1.13 4.1.14 4.1.15 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. 2. 3. 1. Membuat penyambungan litar Menguji kefungsian litar Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan Murid memahami dan meneliti litar bergambar bagi pemasangan litar elektrik pada projek dengan bimbingan guru. 2. Murid membuat pemasangan litar pada projek. 3. Murid menguji kefungsian litar (didik hibur) 4. Murid membuat pembaikan jika perlu. Keusahawanan :Kreativiti dan inovatif, merebut peluang, kepimpinan 1. Lukisan skematik dan litar bergambar. 2. Pemutar skru Philips, pelucut wayar, pemotong sisi. 3. Wayar teras tunggal, bongkah penyambung, pemegang mentol, mentol, suis, pemegang bateri, bateri.

Objektif Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar

Nilai Murni KBKK Penilaian pengajaran dan pembelajaran Murid menjawab lembaran kerja berkaitan litar elektrik (perlu catat secara jelas (A, B, C, D)

Refleksi (contoh)

Semua murid berjaya membuat penyambungan litar. 30/33 orang telah berjaya membuat penyambungan sehingga mentol menyala. 3 orang akan diberi bimbingan. (nama: ........../ tarikh: .........../ masa: .......)

Langkah/ masa Set Induksi (5 minit)

Isi kandungan Peraturan Keselamatan

Aktiviti P&P (Guru / Pelajar) 1. Guru menayangkan video bilik darjah dan makmal kepada pelajar. 2. Murid menonton video dengan teliti. 3. Guru meminta murid mengulas secara lisan tahap kebersihan dan susunan peralatan di bilik darjah dan makmal yang ditayangkan. 4. Murid secara lisan menerangkan tahap kebersihan bilik darjah dan makmal yang ditonton. 1. Guru menerangkan

Catatan BBM: video KBKK: mentafsir, menerangkan Penerapan Nilai: Kerjasama Rujukan: Unit Teknologi dan Pendidikan EMK: kepimpinan

Langkah 1 (20 minit) Langkah 2 (5 minit) Langkah 3 (5 minit) Langkah 4 (20 minit) Langkah 5 (10 minit) penutup

Amalan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti. Kit pertolongan cemas

Alat pemadam api

Cara menyimpan alatan

Impak: