Anda di halaman 1dari 4

Langkah mengajar huruf ABC untuk Prasekolah LANGKAH PENGAJARAN HURUF ABC (HURUF KECIL & BESAR)

Terdapat dua (2) jenis bentuk huruf iaitu : (i) Huruf besar (ii) Huruf kecil

Bagi mengajar huruf kecil dan besar terdapat lebih kurang tujuh (7) langkah pengajaran iaitu : (i) Menyebut a b c secara teratur (ii) Membentuk huruf * Menulis di atas angin * Menulis dibelakang kawan * Menulis di atas pasir * Membentuk huruf dengan tanah liat * Menyurih huruf(iii) Mewarna huruf (iv) Persamaan bentuk huruf (v) Memadan huruf * Antara huruf kecil dengan kecil * Antara huruf besar dengan besar * Antara huruf kecil dengan besar(vi) Menyusun / melengkapkan susunan huruf secara rawak (vii) Memadan / memilih huruf dengan gambarajah LANGKAH PENGAJARAN SUKU KATA Terdapat tujuh (7) jenis suku kata iaitu : (i) V (huruf vokal) (ii) KV (iii) KVK (iv) KVKK (v) Diftong (vi) Konsonan Bergabung (vii) Vokal Konsonan Bergabung

Bagi mengajar suku kata terdapat lebih kurang lima (5) langkah pengajaran iaitu : (i) Mengeja suku kata (ii) Membatangkan / Membunyikan suku kata (iii) Mengaitkan suku kata dengan gambar yang sesuai (iv) Memadan & memilih suku kata berdasarkan gambar (v) Menulis suku kata berdasarkan gambar

LANGKAH PENGAJARAN PERKATAAN Terdapat 28 jenis perkataan iaitu : (i) KV+KV (ii) V+KV (iii) KV+KV+KV (iv) KVK (v) V+KVK (vi) KV+KVK (vii) KVK+KV (viii) KVK+KVK (ix) KV+KV+KVK (x) KVK+KV+KVK (xi) KVKK (xii) KV+KVKK (xiii) V+KVKK (xiv) KVK+KVKK (xv) KVKK+KV (xvi) KVKK+KVK

(xvii) KVKK+KVKK (xviii) KV+KV+KVKK (xix) KV+KVK+KVKK (xx) KVK+KV+KVKK (xxi) KVKK+KV+KVK (xxii) KV+KVKK+KVK (xxiii) Diftong (xxiv) Vokal Berganding (xxv) Vokal Berganding (melibatkan 4 huruf 1 bunyi) (xxvi) Konsonan Bergabung (xxvii) Konsonan Bergabung (melibatkan 4 huruf 1 bunyi) (xxviii) Vokal Konsonan Bergabung Bagi mengajar perkataan terdapat lebih kurang sembilan (9) langkah pengajaran iaitu : (i) Mempamirkan gambar (ii) Mengeja dan membatangkan suku kata (iii) Menggabungkan suku kata (iv) Melengkapkan perkataan / suku kata tertinggal * suku kata awalan * suku kata pertengahan * suku kata akhiran (v) Memadankan gambar berdasarkan perkataan (vi) Menulis perkataan berdasarkan gambar(vii) Bacaan ayat mudah(viii) Melengkap / memadankan ayat berdasarkan gambar(ix) Ejaan dan penulisan

Nota : Bagi mana-mana perkataan yang hanya mempunyai satu bunyi seperti KVK, KVKK, Vokal Berganding 4 huruf dan Konsonan Bergabung 4 huruf kaedah pengajaran adalah seperti mana kaedah pengajaran suku kata.

Selain itu juga bagi kaedah "melengkapkan perkataan / suku kata tertinggal" adalah bergantung kepada bilangan suku kata yang wujud di dalam sesuatu perkataan. Sekiranya perkataan tersebut hanya melibatkan 2 suku kata aktiviti yang terlibat hanya lah "suku kata awalan" dan "suku kata akhiran". "suku kata pertengahan" hanya wujud bagi perkataanperkataan yang melibatkan 3 suku kata.

LANGKAH PENGAJARAN MEMBINA AYAT MUDAH Bagi mengajar membina ayat mudah terdapat lebih kurang enam (6) langkah pengajaran iaitu : (i) Membaca ayat berdasarkan gambar (ii) Memilih ayat mudah yang betul (iii) Menggabungkan ayat menjadi ayat yang betul (iv) Memilih ayat yang sesuai berdasarkan gambar (v) Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul (vi) Membina ayat berdasarkan gambar

LANGKAH PENGAJARAN BACAAN PEMAHAMAN Bagi mengajar bacaan pemahaman terdapat lebih kurang enam (6) langkah pengajaran iaitu : (i) Membaca petikan karangan mudah (ii) Menyusun ayat berdasarkan urutan bersiri (iii) Melengkapkan perenggan karangan (iv) Menyusun perenggan karangan (v) Melengkapkan karangan mudah (mengisi tempat kosong)