Anda di halaman 1dari 1

BORANG TRANSIT INDIVIDU TAHUN 2

PBS BAHASA ARAB SK SRI LAYANG

NAMA MURID KELAS TAHUN BAND 1 Tahu

: : 2 BIJAK : 2013 PENYATAAN STANDARD B1 Mengetahui Asas mendengar,bertutur,membaca &menulis. DESKRIPTOR B1 DL1 B1 DL2 B1 DB1 B1 DT1 EVIDENS B1 DL1 E1 B1 DL2 E1 B1 DB1 E1 B1 DT1 E1 B2 DL1 E1 B2 DL2 E1 B2 DB1 E1 B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 (/),(0) CATATAN

2 Tahu dan Faham

B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis.

B2 DL1 B2 DL2 B2 DB1 B2 DT1

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

B3 Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis.

B3 DL1

B3 DL1 E1 B3 DL1 E2

B3 DL2 B3 DB1

B3 DL2 E1 B3 DB1 E1 B3 DB1 E2 B3 DB1 E3

B3 DB2 B3 DT1 B3 DT2 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Berada b B4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis. B4 DL1

B3 DB2 E1 B3 DT1 E1 B3 DT2 E1 B4 DL1 E1 B4 DL1 E2

B4 DB1

B4 DB1 E1 B4 DB1 E2 B4 DB1 E3 B4 DB1 E4

B4 DT1 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Berada b Terpuji. B Mengetahui, Memahami dan member respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar,disebut, Dibaca dan ditulis. B DL1 B DL2 B DB1

B4 DT1 E1 B DL1 E1 B DL2 E1 B DB1 E1 B DB1 E2 B DB1 E3

B DT1 ! Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Berada b Mithali. B! Mengetahui, Memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar,disebut, Dibaca dan ditulis. B! DL1

B DT1 E1 B! DL1 E1 B! DL1 E2

B! DL2 B! DB1 B! DT1

B! DL2 E1 B! DB1 E1 B! DT1 E1 B! DT1 E2

Menguasai ( !Tidak menguasai("!