Anda di halaman 1dari 10

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

lic

lic

to

bu

N
.c

O W
w
.d o
c u -tr a c k

.d o

c u -tr a c k

Penyataan Masalah
Projek yang hendak dibuat perlu dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Amat penting menerangkan apakah masalah hendak diselesaikan Mengapa M masalah l h ini i i perlu l diselesaikan. di l ik Anda perlu menyakinkan orang bahawa masalah yang hendak diselasaikan memang ujud

.c

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

lic

lic

to

bu

N
.c

O W
w
.d o
c u -tr a c k

.d o

c u -tr a c k

Penyataan Masalah
Mengenal pasti masalah melalui; Melihat dan mengkaji keadaan persekitaran Pengalaman Semasa di tempat latihan industri Mengadakan perbincangan g lawatan ke ekspo p /pameran p Mengadakan Melayari internet (membaca artikel, jurnal dll) Soal se selidik d Soa

.c

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

lic

lic

to

bu

N
.c

O W
w
.d o
c u -tr a c k

.d o

c u -tr a c k

Penyataan Masalah
Masalah yang dinyatakan perlu menunjukkan situasi bermasalah dan individu yang terlibat. Perlu juga dijelaskan kesan dan akibat buruk masalah itu. Situasi boleh merangkumi aspek aspek-aspek: aspek: - Tempat - Masa M - Keadaan fizikal (seperti suhu, ruang, saiz, berat, kelajuan)

.c

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

lic

lic

to

bu

N
.c

O W
w
.d o
c u -tr a c k

.d o

c u -tr a c k

Penyataan Masalah
Menerangkan siapa yang mengalami masalah itu itu. Ini boleh merangkumi aspekaspek aspek: - Latar belakang (seperti kerjaya kerjaya, saiz keluarga, lokasi kediaman dan kewangan) - Jantina J ti - Peringkat usia (seperti remaja, orang tua) - Keadaan K d k kesihatan/fizikal ih t /fi ik l - Bangsa dan kebudayaan - Agama A

.c

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

lic

lic

to

bu

N
.c

O W
w
.d o
c u -tr a c k

.d o

c u -tr a c k

Penyataan Masalah
Menyatakan kesan atau akibat yang disebabkan oleh masalah itu itu. Kesan atau akibat boleh melibatkan aspek :

.c

- Kesihatan K ih t - Keselamatan - Pembaziran P b i masa, wang, t tenaga d dan b bahan h - Interaksi sosial - Mental M t l emosi i

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

lic

lic

to

bu

N
.c

O W
w
.d o
c u -tr a c k

.d o

c u -tr a c k

Penyataan Masalah
Situasi Masalah
Ramai pengusaha asrama mengeluh kerana bil elektrik meningkat setiap bulan akibat daripada penghuninya tidak menutup kipas/lampu semasa mereka keluar atau tiada di dalam bilik Apabila tiba bulan puasa ramailah orang membeli kerang untuk dijadikan lauk, masalahnya kerang perlu dibersihkan kulitnya, kulitnya ini amat sukar dan lambat untuk membersih dengan tangan, kadang-kadang tangan akan luka terkena kulit kerang. kerang

.c

Penyataan Masalah
i. Masalah pelajar yang tinggal di asrama/ rumah sewa yang keluar rumah/bilik tidak/malas menutup lampu/kipas, menyebabkan pembaziran tenaga dan kos meningkat. Kesukaran membersihkan kulit kerang dengan tangan yang mengakibatkan tangan luka, letih dan sebagainya

Penyelesaian Masalah
-Memastikan Memastikan apabila pelajar keluar/ tiada orang di dalam bilik lampu atau kipas ditutup secara automatik. (Tajuk : kawalan Lampu/kipas secara automatik) Untuk mengelak tangan -Untuk luka serta letih pembersihan kulit kerang perlu dilakukan oleh mesin/ alat secara automatik automatik. ( Alat Pembersih kerang automatik)

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

.d o

c u -tr a c k

.c

Contoh Masalah 1#
Masalah pelajar yang tinggal di asrama/ rumah sewa yang keluar rumah/bilik tidak/malas menutup l lampu/kipas, /ki menyebabkan b bk pembaziran b i t tenaga dan kos meningkat.
Bagaimana anda ingin menyelesaikan masalah di atas? Tajuk Projek: kawalan(on/off) lampu automatik Ini bermakna apabila pelajar keluar atau tiada orang di dalam bilik maka secara automatik lampu atau peralatan elektrik akan dimatikan secara automatik. Apakah langkah seterusnya?

lic

lic

to

bu

N
w

O W
.d o
c u -tr a c k

.c

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

.d o

c u -tr a c k

.c

Contoh Masalah 2#
Kesukaran membersihkan kulit kerang dengan tangan yang mengakibatkan t tangan sakit, kit luka, l k penat t dan d sebagainya.. b i
Bagaimana anda ingin menyelesaikan masalah di atas? Tajuk j Projek: j Alat Pembersih Kerang Automatik Ini bermakna suatu produk dicipta bagi mengurangkan tenaga manusia serta mengelak dari mengalami kecederaan semasa membersih kulit kerang. Apakah A k h langkah l k h seterusnya? t ?

lic

lic

to

bu

N
w

O W
.d o
c u -tr a c k

.c

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

.d o

c u -tr a c k

.c

Contoh Masalah 3#
Situasi Masalah Penyataan Masalah Penyelesaian Masalah
En E O Osman seorang pengusaha h i i. Lambat/lama L b t/l (2 j jam) ) untuk t k TUGASAN tanaman orkhid. Nurserinya yang menyiapkan/melakukan (Apakah Tajuk seluas setengah ekar. Beliau dan proses penyiraman anak Projek ?) pembantunya sering melakukan kerjasemaian k j penyiraman kerja i b bermula l pukul k l 7.00 7 00 ii. ii Proses P penyiraman i yang tidak teratur. Berbeza am hingga 9.00 am pada sebelah pagi masa penyiraman untuk dan pada sebelah petang pada pukul setiap hari. 5.00 pm hingga 7.00 pm. Untuk menyiram i pokok-pokok k k k k orkhidnya khid iii S k untuk iii.Sukar t k menyiram i beliau menggunakan alat penyiram pokok orkhid yang terletak tradisional. Sistem peyiraman secara tinggi tradisional mengambil masa yang lama untuk t k menyiapkan i k k j k j kerja-kerja penyiraman tersebut. Beliau seringkali menghadapi masalah untuk menyiram pokok orkhid yang terletak tinggi dan memerlukan l k bantuan b t seperti ti kerusi k i dan d tangga. Beliau pernah terjatuh dan mengalami kecederaan.

lic

lic

to

bu

N
w

O W
.d o
c u -tr a c k

.c

w
w

w
w

PD

PD

F-

XC

h a n g e Vi e

F-

XC

h a n g e Vi e

er

er

O W

bu

to

lic

.d o

c u -tr a c k

.c

Penyataan masalah anda


Soalan : Kenal pasti satu masalah yang terdapat di sekeliling anda untuk dijadi satu tajuk projek berkaitan dengan bidang anda. Daripada situasi masalah itu senaraikan dalam bentuk penyataan masalah serta dapatkan penyelesaiannya. Akhir sekali Berikan tajuk yang sesuai bagi projek yang anda Sila bentangkan hasil kerja mengikut format di dalam jadual di bawah anda. kepada penyelia anda Situasi Masalah Penyataan M Masalah l h Penyelesaian M Masalah l h

lic

to

bu

N
w

O W
.d o
c u -tr a c k

.c

w
w

w
w

Anda mungkin juga menyukai