Anda di halaman 1dari 1

SISTEM ELAUN MURID KHAS

Page 1 of 1

SISTEM ELAUN MURID KHAS


15 [Mac
Sabtu
2014
]

3:

PENGGUNA: JBC4002 SJK(C) KG. HUBONG

.: Keluar :.

MENU UTAMA > STATISTIK PEMOHONAN

Ambilan

Bil.
Mohon

Permohonan
Lengkap

1 / 2013

2 / 2013

3 / 2013

Permohonan
Tidak
Lengkap

Bil. Bayar

15/01/2013 07/02/2013

Tutup

01/09/2013 07/10/2013

Tutup

01/12/2013 02/12/2013

Tutup

4 / 2013

01/12/2013 02/12/2013

Tutup

1 / 2014

01/03/2014 31/03/2014

Buka

2 / 2014

01/09/2014 30/09/2014

Tutup

3 / 2014

01/12/2014 31/12/2014

Tutup

4 / 2014

01/11/2014 31/12/2014

Tutup

Jumlah

http://apps.moe.gov.my/sisoku/1/senarai_ambilan_pemohon.cfm

Tarikh
Buka

Tarikh
Tutup

Status
Buka /
tutup

Bil. Sah
(JPN)

15/3/2014