Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU ( TAHUN 1 3 )

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARAN 2 Bestari 7.30- 8.30 Bahasa Melayu


EMK: Nilai Murni berbudi bahasa, jujur Keusahawanan TMK belajar melalui TMK BBM: komputer, kad gambar, lembaran kerja

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN Reflek !"


$, orang daripada $orang murid telah men)apai objekti* PdP Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan Murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan Pentaksiran: BIDLIE1 ( jika ada )

Tema: Kebudayaan
Tajuk : Makanan Kita SP: 1 ! ! " #iterasi $ % ( jika ada murid LINUS) &bj : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat' i (ertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul ii (ertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul se)ara bertatasusila iii #iterasi: ( jika ada murid LINUS) Menyebut dan memadankan *rasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar Aktiviti: 1 Menuturkan ayat+ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog % Main peranan sebagai penjual dan pembeli $ (erbin)ang tentang )ara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula ! Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja Aktiviti Literasi ( jika ada murid LINUS) 1 Menyebut *rasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru % Memadankan *rasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai Penilaian: Murid menuturkan ayat+ayat permintaan berdasarkan gambar situasi yang dipaparkan

Anda mungkin juga menyukai