Anda di halaman 1dari 11

Mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. Makhluk yang istimewa.

Bertindak atas dasar keperluan, motivasi, nilai dan minat.

Dilihat sebagai satu entiti.

Humanisme

Mudah mempelajari sesuatu yang diminati

Mengetahui cara belajar adalah kunci penting dalam proses pembelajaran

Prinsip Pendekatan Humanistik


Mampu belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam

Penilaian kendiri adalah lebih bermakna

TEORI CARL ROGERS

Berfikiran terbuka Kreatif & melibatkan diri dengan aktiviti sosial. Menerima hidup seadanya

Teori Carl Rogers:


Kualiti yang dimiliki insan sempurna

Menghargai kebebasan diri dan bertanggungjawab atas setiap tindakan.

Percaya bahawa perasaan dan pemikiran adalah tepat

Prinsip Umum yang Dikemukakan

Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung, kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia merasakan dirinya terancam. Dia akan menjadi tenang jika tiada ancaman.

TEORI ABRAHAM MASLOW


KEPERLUAN MANUSIA
Keperluan Kekurangan (Deficiency Needs)
Perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum memenuhi keperluan perkembangan. Jika belum dipenuhi, keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Jika dipenuhi, individu bergerak ke arah hierarki yang lebih tinggi.

Keperluan Perkembangan (Being/Growth Needs)


Individu tidak akan jemu. Akan terus berusaha untuk mengembangkan lagi minat dan kecenderungan dalam akademik atau seni estetik yang dicapainya. Membawa kepada penyempurnaan kendiri mencapai potensi menyeluruh.

Penyempurnaan Kendiri

Keperluan Estetika

Keperluan Perkembangan

Keperluan pencapaian Akademik

Keperluan Penghargaan
Keperluan Kekurangan

Keperluan Kasih Sayang

Keperluan Keselamatan

Keperluan Fisiologi

Guru hendaklah memberikan fokus kepada pelajar bukannya subjek

Guru hendaklah melayani pelajar sebagai insan terlebih dahulu sebelum melayani mereka sebagai pelajar Guru hendaklah melayani setiap perbezaan individi mengikut keupayaan dan potensi pelajar Guru hendaklah memberikan peluang kepada pelajar untuk memilih aktiviti dan tugasan yang dikehendaki

Guru hendaklah melibatkan pelajar dalam gerak kerja


kumpulan untuk membina hubungan sosial dan kemahiran emosi

Guru bertindak sebagai fasilitator dalam perbincangan kumpulan

Guru hendaklah membantu pelajar menetukan matlamat yang realistik

Guru hendaklah menjadikan dirinya sebagai role model dan teladan

Guru hendaklah memberikan pujian dan gerak balas kepada perasaan pelajar

Aktiviti/ program pemulihan bagi pelajar yang lemah agar dapat membentuk konsep kendiri yang positif

Motivasi guru dan murid berada pada tahap yang tinggi


Hubungan guru-murid berbentuk mesra-murid berasaskan penerimaan tanpa syarat Perasaan saling hormat menghormati membantu pembelajaran berkesan Keyakinan guru terhadap potensi pelajar bagi

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan akan


menjamin keberkesanan p&p Semua murid boleh belajar dalam tempoh masa mencukupi memotivasikan guru untuk menyediakan pembelajaran selaras dengan keupayaan murid

Sediakan persekitaran yang menyerupai pelajar normal

APLIKASI TEORI HUMANISME TERHADAP PEMBELAJARAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS


Guna pendekatan multi-sensory Kenal pasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu