Anda di halaman 1dari 14

Diftong, Vokal Berganding, Digraf dan Konsonan Bergabung Diftong : Apabila wujud dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang

duduk bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Contohnya: wau, pulau, aising, landai, zaitun Vokal berganding: Apabila wujud dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang duduk bersebelahan dalam perkataan, tetapi terpisah sebutan bunyinya dalam suku kata. Contohnya: daun, air, ajaib, luar Digraf: Apabila wujud dua huruf konsonan (selain a,e,i,o,u) yang duduk bersebelahan dalam perkataan seperti ng, ny dan sy. Contoh: nganga, nyanyi,syair Konsonan Bergabung: Apabila terdapat dua atau lebih konsonan yang duduk berturutan dalam satu perkataan. Contoh : trak, ekspres, sains,straw _____________________________________________________________________________________ Diftong : Dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi--------> ai. au. oi Contohnya: tapai, tupai, kucai, pulau, amboi, halau, boroi, lalai, kaloi, risau, payau, relau, koboi, lebai Vokal berganding: Kedudukan dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang bersebelahan dalam perkataan, tetapi terpisah sebutan bunyinya dalam suku kata. Contohnya: dua, taat, gua, ceria, siat, siapa, suara, juara, halia, rahsia, mutiara, kiambang, tuala, seluar, biola, radio, piano, buaya, piala, peria, hadiah Digraf: Kedudukan dua huruf konsonan yang bersebelahan dalam perkataan seperti ng, ny, gh, sy dan kh. Contoh: penyu, penyapu, singa, nyaman, nyamuk, ngilu, Khamis, bakhil, khusyuk, ghaib, ngeri, maghrib, syarat, dahsyat, syiling Konsonan Bergabung: Apabila terdapat dua atau lebih konsonan yang berturutan dalam satu perkataan. Contoh : trek, brek, blok, stor, straw,

a b c d e f g h i j k l

m q u y a e i

n r v z b f j

o s w a c g k

p t x a d h l

m q u y a e i

n r v z b f j

o s w a c g k

p t x a d h l

m q u y a e i

n r v z b f j

o s w a c g k

p t x a d h l

m q u y a e i

n r v z b f j

o s w a c g k

p t x a d h l

m q u y

n r v z

o s w a

p t x a