Anda di halaman 1dari 11

ISI KANDUNGAN

BIL. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 PENGENALAN MATLAMAT OBJEKTIF TARIKH TEMPAT AKTIVITI

PERKARA

MUKA SURAT 2 2 2 3 3 3 4-8 9 10 10 11

KUMPULAN SASARAN PANDUAN PELAKSANAAN DAN PELAN LANTAI SENARAI PERALATAN RUMUSAN RUJUKAN BORANG KOLABORASI

1.0 PENGENALAN Pergerakan merujuk kepada semua jenis bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perubahan kedudukan iaitu pergerakan lokomotor, atau kekal di tempat tersebut yang dikenali sebagai pergerakan bukan lokomotor. Variasi dalam kemahiran pergerakan ini dapat dilihat melalui aplikasi manipulasi alatan. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai. Pembelajaran manipulasi alatan mesti melibatkan objek seperti pundi kacang, bola kecil, bola besar, reben, gelung dan tali.

Setiap pergerakan di setiap stesen mewakili beberapa komponen pergerakan asas sama ada pergerakan lokomotor seperti berjalan, berlari, bergallop, berskipping serta berguling atau pergerakan bukan lokomotor seperti mengimbang, bangun duduk, menarik nafas serta mengilas badan.

2.0 MATLAMAT Pergerakan-pergerakan ini dapat dilakukan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas seharian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menganalisis idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik, pendekatan pergerakan kreatif digunakan. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembangkan kesedaran dan kefahaman konsep pergerakan.

3.0 OBJEKTIF Membantu guru pelatih menguasai semua kemahiran pergerakan asas

secara lebih efektif dan mengikut kemampuan diri. Memperkembangkan kreativiti guru pelatih dalam membentuk sesuatu

pergerakan yang kreatif disamping menggayakan alatan dengan betul. Menigkatkan kemahiran guru pelatih dalam mengusun atur pergerakan

mengikut aliran dan ruang yang telah disediakan. Menerapkan nilai murni seperti toleransi sekaligus membentuk

keperibadian sebagai seorang bakal guru yang berakhlak mulia.

4.0 TARIKH 15 Februari 2011

5.0 TEMPAT AKTIVITI Gimnasium IPG KDRI

6.0 KUMPULAN SASARAN Murid-murid tahap 2. (Tahun 4,5,6)

7.0 PANDUAN PELAKSANAAN DAN PELAN LANTAI BIL. JENIS PERGERAKAN Bukan Lokomotor NAMA PERGERAKAN GAMBAR RAJAH

1.

Berdiri statik

2.

Lokomotor

Berlari mengangkat kaki sambil pusing gelung

3.

Bukan Lokomotor

Over the world

4.

Lokomotor

Pusingan tornoda

5.

Bukan Lokomotor

Anjing laut

6.

Lokomotor

Guling hadapan

7.

Bukan Lokomotor

Gelung lapan

8.

Lokomotor

Skipping merentasi masa

9.

Bukan Lokomotor

Hullahoop

10.

Lokomotor

Gallop over the bridge

11.

Bukan Lokomotor

Pusing 180/360

12.

Lokomotor

Titian imbangan

13.

Bukan Lokomotor

Imbangan skala depan

14.

Lokomotor

Merangkak bawah jambatan.

15.

Bukan Lokomotor

Jambatan gantung

16.

Lokomotor

Wheel

17.

Bukan Lokomotor

Kilas gelung

18.

Lokomotor

Golek gelung dan lompat

19.

Lokomotor

Lompat dan skipping

20.

Bukan Lokomotor

Split

8.0 SENARAI ALATAN

PUNDI KACANG

BOLA KECIL

REBEN

GELUNG BOLA BESAR TALI

TILAM PAPAN LONJAK SKITER BESAR TANGGA PETI LOMBOL SKITER KECIL BANGKU PANJANG

9.0 RUMUSAN Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek pergerakan yang berbagaibagai. Hal ini kerana dapat melatih murid menjalankan pelbagai gerakan. Pergerakan asas yang merangkumi pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor dan manipulasi alatan sangat penting kerana pergerakan ini merupakan asas kepada pergerakan yang lebih kompleks dalam kehidupan seharian ataupun kemahiran sukan. Tujuan kerja kursus ini dilaksanakan untuk mendalami dan menerapkan pengetahuan variasi pergerakan asas apabila pengajran kelak.

10.0

RUJUKAN 1) Abdul Hafidz bin Haji Omar, Husain bin Ayob & Zalawati binti Sufian (2004). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 3 Sekolah Kebangsaan. Pulau Pinang : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2) Kementerian Pendidikan Malaysia (1998). Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. 3) Wee Eng Hoe. (2009). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (edisi kedua). Selangor : Karisma Publications Sdn. Bhd. 4) Yusof Ismail. (1992) Gimnastik. Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

11.0 BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR NO. MATRIK : 123070. TUGASAN : PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR DENGAN ALATAN. PENSYARAH PEMBIMBING : EN MOHD EDDY CHIN BIN ABDULLAH. : FATIN SYAZWANI BINTI ZAINAL ABIDIN.

TARIKH 23/1/2011

PERKARA Menerima soalan tugasan dan mendengar taklimat tentang kerja kursus daripada pensyarah bimbingan En. Mohd Eddy Chin b. Abdullah. Membuat dan menyediakan pengenalan, matlamat, objektif dan sebagainya. Berbincang dengan pensyarah mengenai jenis-jenis pergerakan yang sesuai bagi 10 stesen lokomotor dan bukan lokomotor. Rancang dan tetapkan hari, masa, dan tempat. (mengambil gambar foto)

KOMEN / ULASAN Tugasan ini dibuat secara individu.

TANDATANGAN

24/1/2011

Khusus/lebih ringkas

25/1/2011

Ikut arahan dan kehendak prosedur ujian.

27/1/2011

Pilih masa, hari, tempat yang sesuai.

1/2/2011

Membuat semakan akhir jika perlu membaiki draf tugasan. Membuat latihan simulasi/penyesuaian diri yang terakhir sebelum menghadapi ujian amali satu dan menghantar tugasan. Menghantar tugasan kepada pensyarah pada hari ujian penilaian dan amali satu. Latihtubi dan cuba hafal pergerakan.

3/2/2011

10/2/2011

Pastikan semua maklumat yang diperlukan ada sempurna.