Anda di halaman 1dari 32

NOTA RINGKAS-PADAT SEJARAH TINGKATAN 4

EDISI KEMAS KINI TERBARU 2012.

Name : NorAzlinda Bt. Aziz

BAB 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia


Artifak - barang yang dicipta manusia Feature - tinggalan bangunan/lubang sampah
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 1

Ekofak - tinggalan sisa makanan, tulang, tumbuh-tumbuhan Paleolitik/Mesolitik - nomad (pindah-randah) - tepi tasik, sungai, dalam gua - berkeluarga - pungut hasil hutan - tangkap ikan - buru binatang - lebih utama fungsi daripada nilai estetika eolitik - hidup menetap - bermasyarakat - bercucuk tanam - ternak binatang - ada alatan batu, tembikar !ogam - cipta perahu,rumah "arat - tamadun adalah pembangunan lahiriah dlm# bidang penulisan, undang$, kesenian, pembandaran - %#A "uchanan, &arcy %iberio tolak unsur rohaniah - 'ordan (hide tekan unsur lahiriah saha)a - %ichard *ulli+an, *yed a,uib al-Attas tekan unsur rohaniah

(iri tamadun - harus ada seperti berikut . petempatan kekal . kehidupan berorganisasi . sistem pemerintahan . pengkhususan peker)aan . agama dan kepercayaan . bahasa dan tulisan ///// Tamadun Mesopotamia - contoh negara kota .!agash, Mari, 0ish, 1r

utara Pembentukan selatan

*g# 3ab "abylon

Assyria

Akkad di utara *umeria di selatan

*umeria Penduduk

"ukan penduduk a2al Amorites

*emetik

%a)a *argon Akkad "ina Empayar Akkadia


COPYRIGHT-MUJAHID

Page 2

minoriti yang tidak diketahui keturunannya 4embok kota - ada pintu gerbang indah - dibina pelbagai bentuk - ada nama tuhan - ada monumen - pusat perdagangan - gudang - perniagaan

Armaen

Pelabuhan

3igurat - pusat ibadat - pusat perdagangan - simpan kha5anah negara Agama - teokrasi %a)a . %a)a 6 tuhan/2akil tuhan . %a)a pemilik negara kota

- 7 disembah. %a)a aramsin saha)a yg# disembah 6 %a)a di Akkad 6 paksa rakyat sembah 6 kuasai 2ilayah yang luas 6 gelar diri, 8%a)a Empat Pen)uru 6 anggap dirinya teragung

Alam9 %a)a - ketua agama/tentera/pendeta - lantik keluarga pegang )a2atan dalam 5igurat - berkuasa dalam soal tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan - perdagangan sangat penting - logam, kayu, emas, perak diba2a masuk untuk ditukar dengan hasil pertanian - buat tekstil, tembikar - ker)a tentera - )adi tukang rumah - 0od 1ndang$ :ammurabi . hak rakyat terhadap keadilan . hukuman setimpal . dipahat di tembok . 2u)udkan perpaduan

Ekonomi

*umbangan

- sistem tulisan

. lahir )urutulis . catat pentadbiran . catat resit, nota, surat kredit . ada epik 'ilgamesh

- perubatan

. kera)aan Assyria penting kesihatan tentera . ;<< herba dikatalogkan/disampelkan penggunaannya . cara mengubat dicatatkan - cipta roda . kincir air, kereta kuda - matematik . cipta formula kuasa dua, darab, bahagi - kalendar =$ bulan, = tahun - kapal layar . mampu berhubung dengan ka2asan di >ndia - buat batu bata daripada tanah liat . cipta patung 'udea - Ashurbanipal . buka perpustakaan dira)a /////
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 3

Tamadun Mesir Purba - contoh bandar . 4hines, Memphis, 4hebes - sebab ke)atuhan . pemerintahan dikuasai !ibya, 0ush, Parsi, ?unani, %om - bandar p@buhan . :eliopolis, Fayoum, Abydos 6 tempat firaun 6 pelabuhan 6 keagamaan Firaun - ketua pendeta/pahla2an/hakim/tanah - dianggap suci - dianggap )elmaan 4uhan :orus - firaun 2anita - buat terusan, tukar padang pasir )adi tanah pertanian

Firaun :atshepshut Ekonomi

- penenunan, buat barang tembikar/peralatan - eksport kertas dan tekstil - lombong emas di ubia - catat akti+iti pertanian - cukai - keagamaan - ritual agama

:ieroglif

Agama - politisme (kepercayaan kepada banyak tuhan. %e, %a Atum, Amun) - solek mayat, a2et mayat - mayat ditanam bersama barang menun)ukkan status mayat *umbangan - piramid - cipta kertas . dicipta >mhotep . memudahkan penyimpanan . kurangkan bergantung kepada batu-bata - pendidikan . diberikan kepada anak bangsa2an . diurus rumah ibadat . di ba2ah pentadbiran kera)aan . lahir )urutulis, pega2ai kera)aan - cipta kalendar AB; hari, =$ bulan, = tahun ///// Tamadun Hwang Ho - )umpaan :omo *apien (Peking Men) bukti ke2u)udan tamadun ini - C=D diasaskan &inasti :sia - C$D &inasti *hang (menyaksikan kebangkitan hamba) - CAD &inasti (hou

"andar Anyang - pusat &inasti *hang - ada istana, kuil, pusat pemerintahan - ada tembok (halang musuh) - dikelilingi ka2asan pertanian Pembesar - dapat sen)ata tembaga dan tentera - dapat tundukkan golongan ba2ahan dengan sen)ata ini

4entera - naik kereta kuda - )alan :amba - tentera paksa


COPYRIGHT-MUJAHID

Page 4

- buat ker)a$ buruh - korban dalam ritual agama %a)a - dapat mandat daripada tuhan - %a)a *hang E perlu mandat kerana keturunan pemerintah agama - bagi 2ilayah kepada pemerintah tempatan - pemerintah tempatan bagi hadiah (kereta kuda, sen)ata, hamba) untuk ka2al pemerintah tempatan - pemerintah tempatan taat /beri tentera masa perang

&inasti (hou

Agama - animisme (sembah sungai, bukit, gunung) - politisme (kepercayaan kepada banyak tuhan.4uhan *yurga, 4uhan "umi) - penyembahan nenek moyang (ada mu5ik, tarian, korbanan, diketuai bomoh) 4ulisan - tulang oracle (tulang binatang, kulit kura$) - ramal/tilik tapi rekahan pada tulang di)adikan tulisan - ideogram (berdasarkan simbol, gambar) *umbangan - sistem monarki - mandat tuhan - putaran dinasti - terusan (untuk pertanian, ka2al ban)ir, cth F 4erusan *5ech2an) - cipta cangkul, sabit, guna batas penanaman - tulisan yang masih digunakan sekarang - sembah nenek moyang - ?in ?ang, Feng :sui - kalendar . ra)a guna untuk tentukan musim tanam/tuai - the Art of Gar . buku teknik perang, sekarang digunakan sebagai teknik perniagaan . ditulis oleh *un 45u ///// Tamadun Indus - tiada bukti se)arah yang )elas tentang struktur pemerintahannya - dipercayai tamadun >ndus ditadbir pemerintah agama - hancur kerana . serangan orang Aryan . bancana alam (ban)ir, kemarau, gempa) - bandar . Mahen)o &aro . :arappa - pelabuhan . !othal . *utkagen &or

"andar terancang - ada $ bahagian . bahagian =

. bahagian $ - ada tembok - disusun dengan blok$ segi empat / dipisahkan dengan )alan raya - ada sistem kumbahan . longkang na)is E ditutup agar sumbatan mudah dibersih - ada sungai, )alan raya sebagai perhubungan - sumbangan ilmu geometri, pembinaan, tamadun lain serta pembakaran batu-bata 'olongan ba2ahan - tiada hamba dalam struktur masyarakat >ndus - petani . bertani/hantar kepada pihak berkuasa
COPYRIGHT-MUJAHID

6 pusat pemerintahan 6 pusat keagamaan 6 ada bangunan pentadbiran, the 'reat "ath, tempat simpan hasil pertanian 6 ka2asan petempatan

Page 5

- buruh . )aga kebersihan bandar, bina tembok, bina terusan Ekonomi - perdagangan . berdagang dgn# Mesopotamia, bukti F ada cap mohor >ndus di sana . perdagang emas, gading, manik, hasil pertanian

Agama - proto si+a (patung A tanduk) - 4uhan >bu *umbangan - kebi)aksanaan ka2al *ungai >ndus - perancangan bandar - idea bakar batu-bata, E perlu lagi )emur - dasar buka pintu

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB 2 : Peningkaatan Tamadun


Yunani Pemerintahan

- bera)a (ra)a dibantu konsol) C=D - ra)a adalah ketua hakim, ketua tentera, ketua agama - )a2atan ra)a di2u)udkan (oligarki) C$D
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 6

- aristokrasi perintah (oligarki) CAD - dictator pula ambil alih (tirani) CHD - akhirnya, demokrasi . &e2an Perhimpunan

6 bersidang A kali sebulan 6 lelaki de2asa )adi ahli 6 kemuka cadangan 6 gubal undang-undang . Ma)lis 6 kendali keputusan &e2an - &e2an berkuasa terhadap Ma)lis, Ma)istret dan Iuri Perluasan kuasa - mula-mula Philip >> - selepas itu anaknya, AleEander the 'reat (kuasai Parsi, Mesir, 4urkistan) - AleEander sebar :ellinistik (campuran budaya ?unani-%om-kebudayaan 4imur) - empayar berakhir selepas AleEander mati dan %om kuasai ?unani Ekonomi - perdagangan kecuali *parta - Athens )adi pusat pengumpulan barang dari 4imur - E cukai dikenakan telah membuat harga barang naik - akhirnya, ramai rakyat pindah ke AleEandria pada 5aman 'raeco-%om - a)ar sukan, mu5ik, kesusasteraan, seni berpidato, membaca, hafal, menulis - ada sekolah sastera

Pendidikan

Falsafah - :erodotus

. karang :istory of the Persian Gars . "apa *e)arah &unia - 4hucydides . karang :istory of the Peloponnesian Gar . pengasas pengka)ian se)arah secara saintifik - Plato/Aristotle . ahli falsafah

*ains/teknologi - 4hales . ahli matematik - Phythagoras . ahli matematik - :ippocrates . ahli matematik . ahli perubatan . pengasas *umpah :ippocrates, Hippocrates Oath - Ptolemy . ahli astronomi *eni bina - acropolis, pathenon, partheon

*astera - :omar hasil >liad and Jdyssey - :esoid (penyair) hasil 4heology dan Gorks and &ays ///// Rom Pemerintahan

- republik - E kuasa mutlak kerana ada $ konsul yang dibantu &e2an *enat - konsul, &e2an *enat 6 bincang hal pentadbiran 6 rangka perundangan - &e2an Perhimpunan (ba2ah &e2an *enat) meluluskan keputusan &e2an *enat - republik ditamatkan oleh Iulius (aesar - Iulius )adi mahara)a dan diktator ta2an ?unani, Macedonia, *yam, Mesir - gelaran mahara)a diteruskan Agustus (aesar (anak saudara Iulius) - Agustus ba2a keamanan kepada %om selama $<< tahun (PaE %omana) - :ukum 0anun =$ dipahat di Papan &ua "elas - lahir 3aman %epublik - Mahara)a Iustinian kumpul, satukan dan bukukan undang$ itu - usaha tersebut melahirkan 0od 1ndang$ %om (1ndang$ Iustinian)
COPYRIGHT-MUJAHID

Perundangan

Page 7

Pendidikan

- tekankan ilmu praktikal dan kesetiaan kepada %om - pusat pendidikan lahirkan )urutera pengairan, bangunan dan )alan raya - lahir ahli falsafah dan se)ara2an

Falsafah - banyak ambil dari ?unani - stoik dan stoitisme (diasaskan oleh 3eno, ahli falsafah ?unani) - stoitisme a)ar kebahagiaan manusia bergantung kepada hubungannya dengan alam *ains/teknologi - "oethius ambil asas matematik ?unani - cipta perahu layar *eni bina - a,ueduct salur air bersih kepada semua penduduk (a,ueduct Marcia paling terkenal) - colloseum tempat teater dan pertarungan gladiators - pantheon tempat pemu)aan, simpan patung de2a dan buat ker)a a2am

*astera - (icero dan Kirgil - tu)uan sastera %om L tingkatkan patrotisme - capai kegemilangan 5aman Agustus (aesar ///// India Pemerintahan - )anapada (kera)aan kecil) E ra)a kerana amal sifat kepuakkan - maha)anapada (kera)aan besar) ada ra)a dalam kera)aan 0ashi/0osala/Magadha - ra)a kuasa mutlak, dianggap suci - "rahmin sebagai penasihat, 0syatria sebagai pemerintah tertinggi - Mahara)a Asoka bentuk empayar melalui agama "uddha - &harma *astra . kitab undang$ :indu paling tua - ra)a kena pelihara kesucian undang-undang - setiap salah didenda - undang-undang dipelopori "rahmin (golongan agama) - undang-undang mahara)a diukir di tiang batu (4iang Jsaka)

Perundangan

Perluasan kuasa - (handragupta Maurya bentuk empayar pertama kerana ada ramai tentera

Ekonomi

- berpusat di Anga, 0alinga dan 0arusa (hasil sen)ata, gading, emas, berlian) - hubungan luar dengan Macedonia, *ri !anka, Asia 4enggah, Asia 4enggara - 2u)ud stresthin . ahlinya (tukang kayu/logam/kulit) . peranannya (ka2al harga, kualiti, ga)i peker)a) - 3aman 'upta ada mata 2ang emas - perdagangan dengan Alam Melayu bermula 3aman 'upta

Pendidikan

- pada 3aman Kedik dikuasai lelaki (2anita E), pentingkan agama :indu - hafal kitab Keda, a)ar bahasa *anskrit C=D - tambah ilmu, atasi buta huruf, dapat )a2atan C$D - >P4 di 0ole) "rahmin, sebelum ini di istana/rumah saha)a - Abad ke-H lahir >P4 "uddha iaitu alanda - nak )adi "rahmin kena hafal ritual, mantera dan lagu agama
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 8

Falsafah - ada $, pertama yang terima kitab Keda, kedua yang menolaknya - kitab Keda . %eig Keda, ?agur Keda, *ama Keda, Athar+a Keda ()enis Keda) . 1panishad, Mahabharata dan "haga+ad 'ita (sumber falsafah Keda) - penolak Keda bersumberkan a)aran (ar+aka, Iainisme dan "uddhisme *ains/teknologi - astronomi - matematik - perubatan . berkembang 3aman 'upta (bersumberkan %eg Keda) . telah tahu konsep geometri . perkenalkan sistem nombor angka "rahmin/0harosti . yoga, bidang tumpuan masyarakat >ndia

*astera - berkembang 3aman Kedik menggunakan bahasa *anskrit - ada Epik Mahabharata dan %amayana *osial - ikut kasta - H kelas sosial . "rahmin, 0syatria, Kaisya, *udra - setiap kelas sosial ada tanggung)a2ab masing-masing ///// China Pemerintahan - dari sistem feudal kepada sistem pemerintahan berpusat - empayar bermula 5aman &inasti (hin, gelaran mahara)a diguna - :on 0au 4su, badan kendali peperiksaan a2am - mengikut falsafah legalisme yang ada $ prinsip undang$ - falsafah legalisme . hukuman berat . secara kolektif . undang$ saha)a dapat ka2al manusia . E rasa belas semasa melaksana undang$ . undang$ harus dipelihara . bentuk empayar . perintah secara autokratik (tegas dan mutlak) . arah pembinan 4embok "esar (hina

Perundangan

Perluasan kuasa - *hih :uang 4i (mahara)a &inasti (hin)

- )atuh &inasti (hin diganti &inasti :an - Mahara)a :an Gu 4i (mahara)a &inasti :an, )uga digelar Mahara)a 4entera)

Ekonomi

- tenggala dan kolar kuda untuk pertanian - perkenal sistem penanaman bergilir - bina terusan - logam dan tembikar diperdagang - dibantu oleh pembinaan sistem pengangkutan - orang (hina hargai pendidikan, perniagaan dan sastera - pendidikan rendah . kenal dan hafal tulisan ideogram serta M buku suci - pendidikan menengah . tumpu kepada karangan dan sastera - pendidikan tinggi . penter)emahan M buku suci - peperiksaan a2am . tahap = buat di daerah ($ kali dalam A tahun) . tahap $ buat di ibu kota daerah A tahun . tahap A buat di istana depan mahara)a

Pendidikan

sekali Falsafah - (onfucianisme (pengasas L (onfucius) - 4aoisme (pengasas L !ao 45e) - ahli falsafah Mo 45u . percaya persekitaran ubah manusia baik kepada )ahat
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 9

*ains/teknologi - astronomi - perubatan *eni bina

. ilmu sains negara . konsep ?in dan ?ang

- 4embok "esar (hina . mula dibina 5aman &inasti (hou, 5aman kegemilangannya ialah 5aman &inasti (hin oleh Mahara)a *hih :uang 4i - 0ota !arangan . ada taman . ada de2an (balai penghadapan, keraian, tempat hukuman - 0uil dan pagoda

diadakan) *osial - kera)aan bahagi kelas sosial kepada A . golongan atasan . rakyat ba2ahan . hamba - (onfucius bahagi kelas sosial kepada H . cerdik pandai . petani . tukang . pedagang - kelas sosial ini boleh diubah melalui pendidikan, cth L pedagang boleh )adi cerdik pandai seandainya ada pendidikan, rakyat ba2ahan boleh )adi golongan atasan sekiranya berpendidikan

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Asia 4enggara

- 4anah "esar A# 4enggara. Funan, Angkor, (henla, *ukhotai, Ayuthia - 0epulauan A# 4enggara . !angkasuka, 0edah 4ua, 'angga egara (0epulauan Melayu) . *ri+i)aya, Ma)apahit, Mataram (0epulauan >ndonesia) - Funan kera)aan paling a2al . )umpaan seni Amara+ati seperti yang ada di >ndia - )alin diplomatik dengan (hina/>ndia . buktinya, )umpaan 'endang &ongson - )alin hubungan dengan %om . buktinya, )umpaan manik %om /////
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 10

Agraria - pertanian - penternakan - pungut hasil hutan/sungai - &+ara+ati, Angkor, Funan, *ailendra, *ukhothai 0a2asan - pedalaman - lembah sungai - lereng gunung berapi

Ekonomi- tanam padi

. padi sa2ah . padi huma - tanaman sampingan . pisang, )agung - hasil rempah - kumpul hasil hutan - kutip sarang burung - tangkap ikan di sa2ah, paya, sunagai - kutip kulit kura-kura - ternak binatang - dipengaruhi sistem pengairan (*g# Mekong, 4asik 4onle *ap . bekal air, bekal sumber protein, berfungsi sebagai sistem saliran, pertanian) - baray . dibuat oleh %a)a >ndra+arman > (Angkor) //////

Maritim - berasaskan perdagangan - ada pelabuhan - 2u)ud di persisir pantai, lembah sungai, kepulauan (ontoh - *ri+i)aya (di *g# Musi) - 0edah 4ua (di *g# Merbok dan *g# Muda) - 0era)aan 4iuman (di Pulau 4ioman)

Ekonomi-tangkap ikan - pungut hasil laut - ada pelabuhan . C=D pelabuhan pembekal

6 pedagang singgah untuk emas, hasil hutan . C$D pelabuhan kera)aan 6 2u)ud sebab ada kera)aan 6 cth L (hampa, 0edah 4ua, !angkasuka, *ri+i)aya . CAD pelabuhan entrepot 6 2u)ud bila pelabuhan kera)aan )alin hubungan luar - emas . tarik pedagang ke pelabuhan . *emenan)ung Melayu digelar *u+arnad+ipa (*emenan)ung Emas) . *umatera digemar *ur+anabhumi ("umi Emas) . Ptolemy gelar 4anah Melayu, Golden Khersonese - penduduk . orang tempatan . Jrang !aut . "ahasa Melayu )adi lingua franca - faktor kegemilangan . tentera laut besar dan kuat . kedudukan strategik
COPYRIGHT-MUJAHID

*ri+i)aya

Page 11

. pelabuhan baik . perluasan kuasa . hubungan dengan (hina/>ndia . guna cerita/mitos, pemerintah yang bi)ak - nama lain *ri+i)aya ialah *hih-li-fi-shi 0edah 4ua - disebut (heih-(ha/0ataha dalam catatan (hina/>ndia - sebuah pelabuhan entrepot, buktinya )umpaan artifak &inasti 4ang, *ong, ?uan di sini - faktor pelabuhannya terkenal . kedudukan strategik . ada 'unung Ierai . ada kemudahan pelabuhan . pedalaman kaya dengan barang dagangan - kedudukan strategik - kemudahan di pelabuhan (Ia2atan Penyelia Perdagangan, Tuhan Vatakuurah) - laluan yang selamat (laut dika2al oleh Jrang !aut) - ada pusat pengumpulan/pelabuhan - kemahiran membina kapal besar ///// 0er)asama maritim-agraria - maritim bergantung kepada agraria untuk dapat barang dagangan terutama beras, hasil hutan dan hasil pertanian - agraria bergantung kepada maritim untuk dapat barang me2ah dari Arab/(hina/>ndia - maritim bergantung kepada agraria untuk dapat bekalan kayu bina kapal, tukang mahir serta pengangkutan (ga)ah) /////

Perkembangan kera)aan maritim

(ara :indu/"uddha dtg#

- peranan Kaisya (pedagang dari >ndia) - peranan 0syatria (takluk/paksa orang A#4enggara amal budaya >ndia) - peranan "rahmin . catatan >-4sing kata *ri+i)aya pusat "uddha . *ami Atisa dari 4ibet bela)ar di *ri+i)aya sebelum ke >ndia . gelaran ra)a dan kedudukan ra)a yang tinggi . perkataan Nnegeri@,@negara@ daripada bahasa *anskrit . ra)a adalah tuhan/)elmaan tuhan (de2a ra)a), berkuasa mutlak . de2a ra)a6 hormat ra)a 2alau 5alim,buat istana di gunung . upacara pertabalan ra)a oleh "rahmin . orde kosmos 6 *uryar+arman >> buat Angkor Gat . pentadbiran *ri+i)aya 6 2ilayah diketuai par+anda (pega2ai tinggi tentera, keturunan ra)a) dan bhupati (E keturunan ra)a) 6 *enapati (ketua tentera di 2ilayah naungan, lebih tinggi daripada bhupati) 6 Pratisara (ketua komander, kumpul hamba )adi tentera) 6 4uhan Katakuurah (Penyelia Perdagangan) 6 semua pega2ai kena angkat sumpah dekat "rahmin dengan minum air yang dikumpul ba2ah 4elaga "atu . candi / stupa / 2at 6 tempat ibadat 6 simpan abu )ena5ah ra)a dan keluarganya
COPYRIGHT-MUJAHID

Pengaruh :i/"ud - pemerintahan

- kesenian

Page 12

6 simpan patung de2a 6 lambang keagungan 6 melambangkan konsep orde kosmos . arca 6 patung "uddha, A+alokites+ara 6 patung :indu, Kisnu,*i+a,!ingga,&urga,"rahma 6 corak gayanya, Amara+ati, 'upta, Pala, (ola, Palla+a 6 *ilpasastera (kitab tentang teknik susun atur patung dan seni bina klasik >ndia) - sastera. "hs# *anskrit 6 "atu "ersurat ("") 0utei, 0alimantan (catat salasilah ra)a, ritual agama) 6 "" *g# Mas, 0edah 4ua (catat hal$ "uddha) 6 "" "ukit Merta)am (catat doa untuk belayar) 6 "" 0edukan "ukit, *umatera (catat peranan/salasilah ra)a) . Mahabharata dan %amayana pengaruhi sastera A#4enggara seperti agarakertagama, *utasoma, 0un)arkarna, Ar)un2i2aha . Mahabharata pengaruhi :ikayat *ang *amba/Penda2a Iaya/Penda2a !ima . %amayana pengaruhi :ikayat *ang %ama ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makka

Iahiliah - bodoh, )ahil atau dungu - E nabi/kitab suci sebagai panduan - E terima kebenaran atau a)aran nabi terdahulu - dianggap N5aman kegelapan@ kerana sembah berhala, 5ina, bunuh anak perempuan - 3aman Iahiliah bermula runtuhnya Empangan Maarib di *abak hingga turunnya 2ahyu pertama Arab )ahiliah - terbahagi kepada $, bad2i (desa) dan :adari (kota) - Arab "ad2i kekalkan budaya asal, hidup nomad - Arab :adari tinggal di bandar, hidup menetap, mahir berniaga, ma)u - kedudukan 2anita rendah . "ani 4amim tanam anak perempuan - taraf balu/)anda rendah . anak lelaki boleh kah2ini ibu tiri - poligami/penceraian . boleh kah2in seramai mungkin - amal 5ina dan )udi - arak dianggap bagus
COPYRIGHT-MUJAHID

Aspek sosial )ahiliah

Page 13

Aspek ekonomi )ahiliah

- selalu mencuri, rompak, samun - curi )adi mata pencarian

Agama - animisme, 2athani, sama2i dan kepercayaan adat - 2athani (sembah berhala), sama2i (agama Ahli 0itab) Aspek politik )ahiliah - patuh kepada kabilah . ketua kabilah dipanggil syeikh . kabilah cetus semangat assabiah (kepuakkan) . penting kabilah sendiri saha)a - pentingkan al-gha52 (perang), dibuktikan dalam syair Ayyanul Arab - contoh L Perang al-"asus selama H< tahun apabila seorang ahli "ani "akar bunuh seorang ahli "ani 4aghlib ///// Peribadi abi *AG 0erasulan - siddi,, amanah, tabli,, fatanah - digelar Nal-amin@ kerana baginda )u)ur/E pernah bohong

- abi *AG beribadat di 'ua :irak sebelum 2ahyu pertama surah al-Ala, diturunkan - 2ahyu ke-$ turun di tempat sama, iaitu surah al-Muddasir

///// Penyebaran >slam- dibuat secara berperingkat L rahsia dan terbuka - dak2ah secara rahsia selama A tahun, terbuka selama =< tahun - keluarga abi *AG (0hadi)ah, Ali, 3aid, Abu "akar, 1thman, 3ubair, al-Ar,am) peluk >slam pada peringkat a2al# - dak2ah terbuka bermula dalam rapat umum di "ukit *afa ///// %eaksi terhadap >slam - >slam diterima kerana . kemurnian >slam . kebi)aksanaan abi *AG . peribadi abi *AG . layanan sama rata 2alau kepada hamba . antara hamba yang diseksa kerana peluk >slam

L 6 "ilal bin %abah (di)erut) 6 0eluarga ?asir (di)emur) 6 Amir bin Fuhairah (diseksa sampai gila) 6 3unainah (diseksa sampai buta) - >slam ditentang kerana . perbe5aan kepercayaan )ahiliah dengan >slam . >slam amal persamaan taraf manusia . tanggapan salah terhadap nabi 6 Arab )ahiliah anggap mereka tunduk kepada keluarga abi *AG )ika peluk >slam . bimbang perusahaan patung ter)e)as - cara penentangan . e)ekan/ke)ian 6 guna penyair e)ek abi *AG melalui puisi . ta2ar 2ang, perempuan dan harta . pulaukan abi *AG, keluarga dan orang >slam - bagaimana abi *AG mengatasi penentangan Arab IahiliahO . abi *AG minta orang >slam hi)rah ke :absyah ( abi E ikut sekali)
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 14

. pada masa yang sama, abi *AG dengan 3aid bin :arithah pergi ke 4aif untuk minta perlindungan, namun dihina oleh pemuda nakal di 4aif# abi kembali semula ke Mekah# . akhirnya, orang ?athrib (Madinah) )emput abi hi)rah ke ?athrib ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB ! : Kera"aan Islam Di Makka

Per)an)ian A,abah

- suku 0ha5ra) dari ?athrib (nama asal Madinah sebelum ditukar abi *AG) )umpa abi *AG di A,abah dan peluk >slam, kemudian pulang sebar >slam di ?athrib . musim ha)i berikutnya, mereka datang bersama suku Aus untuk ikat per)an)ian pertama dengan abi *AG . antara isi per)an)ian 6 Aus/0ha5ra) kena beriman kepada Allah 6 ber)an)i bantu per)uangan abi 6 E buat perbuatan )ahiliah . selepas per)an)ian, abi hantar Muas@ab bin 1mair ke ?athrib untuk sebar >slam di sana - setahun kemudian, per)an)ian kedua ditandatangani, antara isi per)an)ian . Aus/0ha5ra) peluk >slam, kukuhkan taat setia kepada abi . Aus/0ha5ra) )emput abi dan orang >slam hi)rah ke ?athrib . mereka harus sediakan tempat tinggal dan keselamatan kepada abi dan penghi)rah (muha)irin) /////

:i)rah

- dibuat secara rahsia dan berperingkat - abi hi)rah dengan Abu "akar al-*iddi, selepas semua umat >slam telah berhi)rah ke ?athrib - 1mar al-0hattab hi)rah bersendirian dan terbuka kerana sifat keberaniannya
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 15

- konsep hi)rah

. berpindah, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain . dalam konteks ini, bermaksud perpindahan orang >slam dari Mekah ke Madinah (?athrib) dalam usaha mengukuhkan >slam dan sebagai strategi menyebarkan >slam . hi)rah )uga bermaksud per)uangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan

0enapa hi)rah bukan suatu pelarian - abi di)emput oleh orang Madinah - kedatangan abi disambut meriah - diberi tempat tinggal dan perlindungan - abi dilantik )adi pemerintah Madinah *ebab penghi)rahan berlaku - 2ahyu Allah surah al-Anfal - bagi meneruskan dak2ah >slam - abi di)emput untuk menyelesaikan persengketaan Aus-0ha5ra)

0epentingan hi)rah

- dak2ah dapat dilaksanakan dengan aman - Aus/0ha5ra) bersaudara dengan Muha)irin - menyatupadukan penduduk Madinah - Mas)id Puba, Mas)id al- aba2i dibina - kalendar hi)rah diperkenalkan - nama N?athrib@ ditukar kepada NMadinah@ - menun)ukkan kebi)aksanaan abi *AG

/////

Piagam Madinah - dikenali )uga sebagai *ahifah Madinah adalah perlembagaan pertama di dunia - digubal untuk tubuhkan negara Madinah - dibuat dengan persetu)uan orang >slam dengan bukan >slam khususnya ?ahudi - ada $A fasal tentang orang >slam, $H fasal tentang orang ?ahudi - setiap rakyat bebas amal adat/agama masing$, keselamatan bukan >slam ter)amin ///// Penyebaran >slam- abi hantar utusan ke %om, :absyah, Mesir - guna diplomasi - seru untuk peluk >slam - 2u)udkan persefahaman dengan 2ilayah tersebut - 2alaupun begitu, orang Puraisy Mekah tetap mahu berperang Peperangan - contoh L Perang "adar/1hud/0handak/4abuk - etika perang dalam >slam . perang setelah diserang . untuk cari keamanan agar rumah ibadat ter)aga . perang la2an ke5aliman . perang untuk mempertahankan diri . )ika musuh ingin berdamai, pilih pendamaian - panduan perang dalam >slam . E boleh bunuh budak, 2anita, orang tua . E boleh bunuh ternakan/tumbuh-tumbuhan . E boleh roboh rumah ibadat ///// Per)an)ian :udaibiyah - 2u)ud setelah rombongan ha)i dari Madinah disekat orang Puraisy Mekah - 1thman bin Affan (2akil >slam) dihantar untuk berunding
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 16

- khabar angin kematian 1thman buat orang >slam sumpah ("aiah al%id2an) untuk balas dendam - akhirnya, *uhail bin Amru (2akil Puraisy) dihantar berunding dan per)an)ian dibuat dengan orang >slam Pembukaan semula Mekah- dibuat setelah orang Puraisy enggan letak sen)ata dan melanggar isi per)an)ian - =< <<< tentera >slam kepung dan masuk ke Mekah tanpa pertumpahan darah - al-Abbas, Abu *ufian peluk >slam se)urus sebelum tentera >slam merempuh masuk 0epentingan/kesan - pengislaman al-Abbas dan Abu *ufian penyumbang utama ke)ayaan ini - )aminan keselamatan kepada ta2anan - menyerlahkan sifat pemaaf abi *AG dengan mengampunkan ta2anan - Makkah )adi kota suci >slam - 0aabah terpelihara daripada unsur )ahiliah - pesanan terakhir abi *AG sebelum mangkat adalah baha2asanya alPuran dan sunnah merupakan dua sumber kepada umat >slam yang men)amin mereka tidak akan sesat selagi berpegang kepada kedua-duanya - selepas kemangkatan abi *AG, pemerintahan Mekah/Madinah diteruskan 0hulafa al-%asyidin

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB # : Pembentukan Kera"aan Islam Dan $umbangannya


0halifah - pengganti - dalam konteks pemerintahan, Npengganti@ bermaksud pengganti yang melaksanakan pemerintahan yang sebelumnya dilakukan abi# - dalam konteks agama, bermaksud tanggung)a2ab pelihara kemurnian >slam, keharmonian dan kestabilan umat >slam (ara pemilihan - =#musya2arah / syura - $# cadangan = nama - A# cadangan lebih satu nama (B org# calon, tapi 1thman yg# terpilih) - H# pencalonan sekelompok masyarakat - kena melalui Ma)lis *yura - baiah

4ugas

- agama . pelihara >slam, utama keseimbangan rohani/)asmani - sosial . keba)ikan rakyat, perpaduan ummah - politik . lantik/lucut )a2atan pega2ai - ekonomi. urus baitulmal, khara), )a5yah dan 5akat - banteras golongan murtad, al-%iddah, nabi palsu (Penyelamat 1mat >slam) - pertahanan negara (hantar 1samah b# 3aid ke 'hassan) - perkenal bayaran ga)i kepada tentera - bahagi 4anah Arab kepada =< (setiap satu amir tadbir) - perkenal undang$ tanah - beri hak kepada ma2ali - kumpul tulisan al-Puran (3aid b# 4habit)

Abu "akar

1mar al-0hatab - dianggap 3aman 0eemasan, Iabatan 0ehakiman dipisahkan


COPYRIGHT-MUJAHID

Page 17

- tubuh Ma)lis *yura, bahagi )a)ahan takluk, tubuh )abatan baru - bina terusan, teroka tanah baru, tanah terbiar, perkenal cukai, 2u)ud baitulmal - perkenal kalendar >slam, bentuk tentera tetap/sukarela, bina markas di bandar utama, bina kubu di sempadan 1thman - perluas 2ilayah ke *amarkand, Afghanistan, (yprus dan 4ripoli - bina tentera laut >slam yang pertama - Mushaf 1thmani bermula - bina )alan raya, rumah rehat Ali - bi)ak tentang undang$ , bina markas di Parsi/*yria - teruskan )i5yah (hantar surat kepada al-Asytar) - penting kestabilan (buktinya - Perang *iffin)

///// "ani 1maiyah - amal monarki - ada $ tahap - 4hp# = . Mua2iyah Abu *ufyan .&amsyik .khalifah - 4hp# $ . Abdul %ahman al-&akhil . Andalusia, (ordo+a . amir

*umbangan 4hp= - H aspek utama . sistem khalifah, 2a5arah, urus setia, hi)abah 62a5ir tadbir pusat/gabenor di 2ilayah - perkenal )abatan baru . (ukai,1rusan Am,*urat Menyurat,1rusan (op Mohor P@rintah - perkenal &i2anul Iundi dan tentera darat/laut - "asrah )adi pusat ilmu - 0halil ibn Ahmad (bahasa/fisiologi Arab) - *iba2ayhi (ahli nahu Arab) - al-Fara5da,, Iarir, 1mar (*astera2an Arab) - ada hospital di &amsyik, hospital kusta pun ada - >bn al- afis (doktor &amsyik yg# popular, hasil buku teknik/ra2atan lepas bedah) - kegiatan penter)emahan - kimia/astronomi pun ada - hakim hukum ikut i)tihad dan i)mak *umbangan 4hp$ - pusat penga)ian tinggi diasaskan A# %ahman >>> di (ordo+a (pusat ilmu Eropah) - perpustakaan dibina al-:akam >> - pusat ter)emah karya ?unani ke Arab (di 4oledo) - seni bina Mas)id (ordo+a - tubuh baitulmal, ekonomi berasaskan khara), )i5yah, 5akat, usyur (=/=< hasil pertanian) - bina sistem saliran, penyelidikan bi)i benih 0e)atuhan - golongan ma2ali memberontak - khalifah abai agama dan rakyat
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 18

- sistem monarki ditentang *yiah/0ha2ari) ///// "ani Abbasiyah - %e+olusi Abbasiyah . sulit (dikendali Ali Abdullah) . terbuka (5aman 0halifah 1mar Abd# A5i5) - )uang atas nama Ahlul "ait - pusat di 0hurasan, 0ufah dan :umaimah - ambil nama Npak sedara@ abi, al-Abbas - monarki, pusat pemerintahan di &amsyik diubah ke "aghdad - runtuh setelah "aghdad dita2an :ulagu 0han

*umbangan

- baitulhikmah ada di "aghdad - penulisan . A tahap

. ter)emah bahasa ?unani 6 catat idea/percakapan 6 kumpul idea serupa/hadis dalam buku 6 karang - ulama terlibat dalam penulisan (pengasas ma5hab 2u)ud di sini) - ka)ian yang diter)emah sampai di Eropah mendorong Eropah keluar dari &ark Ages - %enaissance dibantu oleh sumbangan ilmu Abbasiyah /////

4urki 1thmaniyah

- kera)aan kecil di Anatolia barat, kuasai kera)aan lain dan bentuk k@)aan ini - berasal daripada nama pengasasnya, 1thman Ertughrul - runtuh . keruntuhan sistem pengutan cukai . pemimpin lemah . pemberontakan . penduduk ramai yang sukar dika2al

*umbangan

- 2u)udkan kesatuan umat >slam di seluruh dunia - >stanbul dianggap pusat pentadbiran &unia >slam - 1thmaniyah, kera)aan pelindung umat >slam (setelah Mekah dita2an) - 0anun *uleiman - 0adi/Mufti adalah organisasi pentadbiran - *heikh-ul->slam . keluarkan fat2a - utama pencapaian indi+idu berbanding keturunan yg# diamalkan di Eropah sebelumnya - ada sekolah (madrasah), sekolah pengetahuan akademik, sekolah sastera, maktab tentera, maktab teknik dan kole) perubatan - ensiklopedia - perpustakaan - seni bina Mas)id "iru /////

Faktor penyebaran >slam ke Eropah - dasar perluasan kuasa (takluk (onstantinople, *ilicy dan *epanyol) - semangat gha5i (semangat pahla2an untuk sebar >slam) - sistem tentera/sen)ata moden . ada Ianissari - politik Eropah E stabil . Mahara)a Iohn K> (ontacu5ens ingin rebut takhta "y5antine - ke)atuhan "y5antine
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 19

- sikap buruk gere)a - dasar sosial >slam tarik minat orang 0ristian (berasaskan indi+idu, E keturunan) - penghi)rahan orang 4urki ke "alkan dan usaha pendak2ah - orang sufi yang bertoleransi ///// Pertembungan tamadun >slam dengan tamadun lain di dunia - perdagangan dan perniagaan - hubungan diplomatik - penaklukan dan ketenteraan - kebudayaan. Mo5arab, 0ristian yang amal budaya >slam/cakap Arab) - intelektual ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB % : Islam Di Asia Tenggara

Arab

- John Crawford / Prof. !ed "a#uib a$-Attas

Alasan Iohn - perdagangan, bukti . catatan (hina - orang Arab/Parsi niaga di (antoon terlebih duhulu - orang Arab dari (antoon berdagang hingga ke Asia 4enggara - sebar >slam di pelabuhan C=D - sebar >slam melalui perkah2inan C$D selepas tinggal tetap . bukti, kg# >slam 4a *hih Alasan Prof# *yed a,uib al-Attas - ada karya tempatan yang cerita pengislaman ra)a, cth L :ikayat %a)a-ra)a Pasai . *yeikh >smail islamkan Merah *ilu (%a)a Pasai) . *yeikh *aid islamkan Phaya 4u akpa (%a)a Pattani) - persamaan sastera Arab dengan sastera Asia tenggara, )a2i adalah pengaruh Arab - ada budaya Arab di Asia 4enggara sptL dabus, 5apin, hormat tetamu "ukti tambahan - kitab agama "# Melayu ada gaya penulisan Arab, cth F :ikayat abi "ercukur - tiada unsur >ndia/(hina dalam karya ulama tempatan - kitab tempatan guna sumber ru)ukan Arab ///// China - %manue$ &adinho %redia / ' (atimi Alasan Emanuel - pedagang Arab yg# niaga di (anton sebar >slam kepada org# (hina - orang (hina yang berdagang ke Asia 4enggara sebar >slam di sini - >slam tiba di Pantai 4imur, bukan Melaka Alasan *P Fatimi
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 20

berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang >slam di (anton dan Amoy ke Asia 4enggara pada QRB M#, bukti . "atu "ersurat 4erengganu persamaan seni bina (hina dengan Asia 4enggara

"ukti tambahan - sepasang batu nisan di 0ampung Permatang Pasir, Pulau 4ambun, Pahang tun)uk >slam sampai di Pantai 4imur dahulu# - >slam diba2a mubaligh (hina ke Phang %ang, >ndo-(hina dan Pekan, Pahang# ///// India - nou)* Hurgron+e

Alasan *nouck - >slam datang dari 'u)erat / Pantai 0oromandel - marmar pada batu nisan Malik >brahim dan Malik al-*alih ada unsur >ndia - ada unsur >ndia di Asia 4enggara ///// (ara disebar - perdagangan - perkah2inan, contoh . *ultan Mansur *yah kah2inkan puteri mereka - pengislaman ra)a dan bangsa2an . Megat >skandar *yah (Melaka) . %a)a Malik al-*alih (Pasai) - kelahiran kera)aan >slam . Perlak (kera)aan >slam tera2al) . *amudera-Pasai . Melaka . Acheh . &emak . Mataram . *ulu . Mindanao - peranan pusat kebudayaan - peranan mubaligh . Gali *ong 6 dak2ah dengan kikis sifat malas dan pegangguran - keistime2aan >slam . meliputi semua bidang kehidupan . keadilan, hak sama rata, konsep kebahagian di dunia dan akhirat ///// Pengaruh >slam A#4@gara - pentadbiran . penggunaan gelaran sultan . ra)a Melaka, Iohor, Pahang, 0edah, 4erengganu, 0elantan guna Khalifatul Mukminin . sultan Melaka guna Zilullah fil Alam . >slam )adi agama rasmi . nama negeri seperti NAcheh &arul *alam@ . undang$ syariah, cth L :ukum 0anun Melaka, 0anun Mahkota Alam . semangat )ihad . pendidikan formal yg# = di Perlak, *umatera 1tara (pondok/dayah), &ayah "ukit (e "rek . ada pusat ter)emah karya . pondok, madrasah, surau, istana . di Acheh ada 6 peringkat rendah (rangkang) menengah (muenasah) - uni+ersiti (Iamiah "ait al-%ahman)
COPYRIGHT-MUJAHID

- pendidikan

Page 21

- bahasa . tulisan )a2i . "#M# )adi lingua franca . "#M# dipengaruhi "# Arab - cara hidup . >slam di)adikan Nad-din@ . cara berpakaian, bertudung, bersongkok . konsep sama rata antara manusia . hormat-menghormati, ker)asama . amalan gotong-royong . sikap bersatu-padu - kesenian . seni khat ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB & : Pemba aruan Dan Pengaru $ebelum Kedatangan Barat


Pentadbiran

Islam Di Malaysia

- ra)a dah guna gelaran Nsultan@ - 3ilullah fil Ard, 3ilullah fil Alam - *ultan Mahmud *yah, *ultan 'haffur Muhyidin guna N 0halifatul Mukminin@ - keturunan ra)a dikaitkan dgn# >skandar 3ulkarnain - sultan dapat nasihat ulama, ulama )alin hubungan baik dengan sultan - konsep Ndaulat@ . upacara pertabalan sultan - Adat Perpatih . #*embilan, aning (&atuk Perpatih an *ebatang) .amal musya2arah E kah2in sama suku matrilineal (penting )urai ibu, daughters 2arisi harta) - Adat 4emenggung. diasas &atuk 0etemanggungan .dipengaruhi :indu asalnya parilineal - >slam asas penggubalan undang-undang - hukuman bersandar hukum >slam - kitab perundangan mencorak pentadbiran negara - :ukum 0anun Manu E guna lagi dah - :ukum 0anun Melaka.)elaskan t@)a2ab sultan, pantang$ masyarakat, hukuman pen)enayah, undang$ keluarga, ibadat /////

Perundangan

Pendidikan

- tidak formal

. ibu bapa a)ar adat, kelakuan, maruah . seni, pertanian, pertukangan . dengar, lihat perhati . diterap melalui cerita lisan (cerita binatang) - formal . lebih kepada agama . istana 6 sultan bela)ar drpd# ulama 6 0itab al-&ur al-Man5um diarak ke balairung 6 istana simpan kitab/buku hikayat . mas)id 6 a)ar fikah, cara sembahyang, baca 0oran . pondok 6 Pondok Pulau (ondong, Pondok 0utan 6 lahir guru agama .madrasah 6 ikut sukatan pela)aran yg# tersusun
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 22

6 ada mudir ka2al "ahasa - )a2i ganti 0a2i, Palla+a, *unda 0uno, "atak, %encong - Nglossary@ "M# S - perkataan Arab dalam "M# - kemunculan hikayat, puisi berasaskan Arab/Parsi -Arab

*eni

- mas)id ada mihrab, telaga, mimbar (M)d 0g !aut, M)d 4engkera, M)d Peringgit . mas)id tertua) - istana ada corak seni >slam - motif ukiran binatang ditukar kpd# bunga/alam - epigrafi pada "atu "ersurat 4erengganu - tulisan khat ()enis khufi, nasakh) - tarian dabus ( *aidina Ali, di Perak) - tarian mak inang (Melaka, tarian di istana) - na5ab/naban (4@ganu, M@laka, P@hang) - gha5al, dikir - akidah - baiah masa lantik sultan (pengaruh 0hulafa al-%asyidin) - sistem hi)abah (pengaruh 1maiyah) - pengganti sultan dilantik sebelum upacara pemakaman - kesan terhadap masyarakat . anak hormat ibu bapa . ada panggilan kpd# org# lebih tua . hormat tetamu /////

'aya hidup

Perdagangan

- *yahbandar / !aksamana - 1ndang$ !aut Melaka . fasal perniagaan . tugas nakhoda, )urumudi, kapten 6 nakhoda kena kendali perniagaan kapal yang tiada pemilik - sistem sukatan Melaka . tahil dan kati (emas, perak, permata) . sistem bahara (buah pala, cengkih, rempah) - sistem barter - 2ang timah Melaka (bulat, ada nama sultan, tarikh >slam) - 2ang Nkatun@ Iohor (timah, bulat/segi enam, perkataan NMalik@ atasnya) - 2ang Nayam )antan@ 0edah - 2ang emas tertua Iohor dikenali Nkupang@, 0elantan panggil Nki)ang@ - barang makanan, beras E kena cukai di M@laka - riba E boleh, ceti masih boleh (di)elaskan dalam :ukum 0anun Melaka/Pahang) - 5akat di2a)ibkan - konsep sedekah - baitulmal urus harta kera)aan

Mata 2ang

(ukai

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COPYRIGHT-MUJAHID

Page 23

BAB ' : Perkembangan Di (r)*a

3AMA 0!A*>0 E%JPA:

%om )atuh pada HRB M# A2al (3aman 'elap)

3AMA PE%4E 'A:A 3AMA %E A>**A (E 3AMA %EFJ%MA4>J 3AMA PE IE!AIA:A / PE E%J0AA 3AMA >MPE%>A!>*ME

0emuncak

Akhir

%e+olusi Pertanian/ Perindustrian

3aman 'elap Politik

Ekonomi

- kemerosotan kehidupan di bandar, 0atolik kongkong kehidupan, sistem feudal ambil alih sistem pemerintahan pusat, penekanan kepada ilmu akhirat semata-mata - 7 pentadbiran pusat yang berkesan setelah %om )atuh, sistem feudal ambil alih - serangan Kiking, Magyar, dan Ierman sebabkan petani cari perlindungan baron (tuan tanah kaya, berpengaruh, ada tentera sendiri) - balasannya, petani bayar cukai tinggi kepada baron, E bayar, kena )adi hamba - baron dapat tanah/perlindungan daripada ra)a, ra)a dapat tentera/cukai daripada baron - )alinan antara rakyat, tuan tanah dan ra)a )adi asas sistem feudal di Eropah - kemerosotan kehidupan di bandar - rakyat tinggal di luar bandar untuk dapat perlindungan baron - perdagangan antarabangsa menurun kerana serangan Kiking/Magyar, !aut Mediterranean dikuasai pedagang >slam - lebih tumpu kepada pertanian sara diri - mata 2ang terhad, sistem barter dalam urus niaga
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 24

*osial

- kemerosotan ilmu kerana E institusi pendidikan selain gere)a 0atolik - tumpu ilmu akhirat semata$

///// 3aman 0emuncak Pertengahan - e+olusi ekonomi dorong kemunculan Kenice,Milan,Florence, 'enoa - status dinilai berdasar kekayaan dan E lagi )umlah tanah - golongan serf mula bebaskan diri dan berhi)rah - penghi)rahan serf buat feudalisme merosot - kedudukan ra)a bertambah kukuh - parlimen mula 2u)ud ///// %enaissance - maksud . perkataan >tali Nrenisciment/ yang bermakna 8kelahiran semula9 . penghargaan semula ilmu/kesenian ditinggal tamadun ?unani/%om - asas kepada renaissance ialah humanisme (keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah) - "apa :umanisme ialah Francesco Petratch, tokoh lainL iccolo Machla+elli, 'io+anni "ocaccio - semangat inkuiri (kesungguhan manusia cari penyelesaian kepada masalah hidup dan kesediaan untuk meneroka ka2asan/bidang baru) mendorong manusia %enaissance - %enaissance mula di >tali pada abad ke-=H, berkembang ke Eropah "arat - sebab >tali )adi pusat %enaissance . muncul bandar Kenice, 'enoa, Florence, %om, Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa . persimpangan utama perdagangan dunia . pertembungan budaya,bahasa,agama . ke)atuhan (onstantinople - perdagangan >tali buat pedagang )adi kaya dan pedagang ini akan guna kekayaan mereka untuk mengindahkan bandarFtarik seniman/cendiaka2an ke bandar itu - pedagang ini )uga )adi patron kepada pelukis,pemu5ik,saintis,penulis - patron seperti 0eluarga Medici di Florence berusaha tarik seniman/cendiaka2an ke bandar masing-masing, akhirnya persaingan berlaku - persaingan ini buat tokoh %enaissance berkun)ung ke banyak tempat dan sebar idea mereka - Paus Iulius >> upah pelukis/pengukir untuk hiasi gere)a, ketedral di %om - pusat seni %enaissance berubah dari Florence ke %om kerana golongan Paus yang menaungi pelukis/penulis - indi+idualisme semakin )elas - tokoh %enaissance England . 4homas More, Francis "aon, G# *hakespeare - kesan . 2u)ud monarki baru pembayaran cukai terus kepada kera)aan pusat PJ!>4>0 kuasa gere)a menurun cthL Portugal, (astile, Aragon, England, Perancis, "elanda . perdagangan antarabangsa S, ekonomi sara diri T E0J JM> pen)ela)ahan bertambah
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 25

. manusia %enaissance sedia lahirkan emosi mereka keyakinan diri meningkat . ilmu sains meningkat PE &>&>0A guna keupayaan minda sepenuhnya

*J*>A!

/////

%eformation

- berlaku di Eropah "arat (Ierman) pada abad ke-=B - maksud . melaksanakan perubahan/pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru - C=D penyele2engan gere)a 0atolik . si)il >ndulgences - C$D alat cetak . dicipta Iohann 'utenberg - CAD kemunculan ma5hab Protestian . diasas Martin !uther . !uther kecam 0atolik . *2it5erland, dipimpin :eldreich 32ingli sebelum Iohn (al+in ambil alih - (ounter %eformation . dipimpin *t# >gnatius !oyola - Iesuit . sebar 0atolik, buat gere)a 0atolik, kristiankan masyarakat . tokoh Iesuit terkenal 6 *t# Francis 7a+ier - Eropah pecah ikut ma5hab, selalu perang (Perang Perancis, Perang A< 4ahun di *epanyol, Ierman, "ohemia, &enmark, *2eden) - perang/kemusnahan banyak - Eropah E dikuasai 0atolik lagi - kesan )angka pan)ang 6 2u)ud toleransi - ra)a ingin bebas daripada penguasaan Paus di %om, cthL %a)a :enry K>>> /////

Faktor %eformation

0esan %eformation

Iela)ah - bersandar kepada gold, gospel, glory - ingin teruskan Perang *alib, sebar 0ristian, sekat >slam, tubuh Iesuit - mahu emas, sutera, rempah dari 4imur - %a)a *epanyol/Portugal seperti %a)a :enry sokong - Portugal sampai dulu di 4imur, Portugal/*epanyol )uga )ela)ah Amerika !atin - Per)an)ian 4ordesillas . gesaan akhiri sengketa Portugal/*epanyol oleh Paus di %om . ka2asan ke 4imur kepulauan 4an)ung Kerde (Portugis) . ka2asan ke "arat (*epanyol) - Ferdinand Magellan belayar ke 4imur

COPYRIGHT-MUJAHID

Page 26

0esan kepada penduduk setempat - politik . penguasa tempatan ikat per)an)ian dengan 2akil Eropah . 2akil Eropah ialah syarikat berpiagam - e@nomi . negara yang di)a)ah bekal keperluan kepada Eropah . pusat emporium dunia ('oa/Melaka) dikuasai Portugis . barang 4imur mengkayakan orang Eropah . )alan perdagangan >slam dikuasai Portugal - sosial . peribumi peluk 0ristian . 2u)ud perang dengan penduduk tempatan (*epanyol takluk MeEicoFhapus tamadun A5tec, takluk PeruFhapus tamadun >nca) . hi)rah *epanyol ke Amerika !atin 2u)ud masyarakat baru . *epanyol lihat Amerika !atin (&unia "aru) tempat untuk dapat emas, perak F buruh peribumi dieksploitasi . "ra5il di)a)ah Portugal ///// %e+# Pertanian - pemilikan tanah persendirian . tanah ada $ L persendirian, a2am . tanah a2am untuk ternak, buru binatang, pancing . harga gandum S, tuan tanah buat Akta Pemagaran 4anah di parlimen C=D 0esannya, 2u)ud ladang dan rakyat hilang ker)a C$D Penyelesaiannya, rakyat tersebut ker)a di ladang,buruh ladang, bila ada %e+# Perindustrian, rakyat )adi buruh kilang CAD - kaedah baru pertanian . ada penanaman bergilir 6 tingkat hasil pertanian . tanaman baru, turnip dan ubi kentang . alat Iethro 4ull, gali lubang serentak - maksud ringkas . produk dihasil kecil-kecilan dengan tenaga manusia C=D . Pengenalan mesin buat produk S C$D . 0esannya, lebihan makanan terhasil CAD . !ebihan makanan diperdagangkan CHD - sumbangan %e+# P@tanian kepada %e+ Perindustrian . sedia modal . sedia bahan makanan ///// %e+# Perindustrian - p@khususan pengeluaran . modal tinggi paksa pemodal khusus satu bidang sa)a . last$ mereka )adi mahir . kesannya, kualiti dan kuantiti meningkat . akhirnya, produk ini boleh dipasarkan - teknologi . tenaga 2ap dari arang batu . "ritain ada arang batu yang banyak . Iohn e2comen cipta teknologi guna tenaga 2ap . tenaga 2ap pengaruhi penciptaan keretapi/kapal laut
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 27

0esan %e+# Pertanian/ Perindustrian

- pertanian punca ekonomi - perdagangan antarabangsa meningkat - sistem pengangkutan bertambah ma)u - 2u)ud buruh/ma)ikan . Pergerakan !uddite (protes penggunaan mesin) . Akta Antipenggabungan (larang peker)a protes) 6 penganiayaan kanak$ 2u)ud 6 dibatalkan pada =QH$ . 0esatuan *eker)a pertama kalinya ditubuh . Akta Parlimen 6 larang kanak$ ker)a 6 utama keselamatan peker)a . Akta !ombong 6 larang budak perempuan/ 2anita ker)a di lombong . Akta *epuluh Iam 6 larang 2anita ker)a lebih =< )am

///// >mperialisme - penguasaan negara kuat terhadap negara lemah bagi mendapatkan keuntungan politik/ekonomi - ubah ekonomi negara )a)ahan untuk mendapatkan bahan mentah bagi keperluan industri mereka

>mperialisme "aru

Faktor men)a)ah - Ekonomi

. nak bahan mentah untuk sektor perkilangan mereka . pasar produk mereka kat Asia 4enggara 6 "ritian ta2an Asia/Afrika setelah 1#* kenakan tarif ke atas barang "ritain - *osial . tanggung)a2ab "arat untuk mentamadunkan orang Asia 4enggara 6Ghite Mans "urden, Mission (i+ilisatrice, 4he "lessings of the Anglo-*aEon Protection . sebar budaya "arat yang Nlebih bertamadun@ . sebar 0ristian - Politik . tingkat ime) negara sendiri (glory) . simbol kekuatan kerana tanah )a)ahan menambahkan keluasan tanah mereka - pentadbiran dikuasai "arat - hanya soal adat tempatan dan agama sa)a diberi kepada pemimpin tempatan
COPYRIGHT-MUJAHID

0esan pen)a)ahan kepada penduduk tempatan

Page 28

- ekonomi Asia 4enggara distruktur semula - pendidikan "arat diperkenalkan ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BAB 1+ : Dasar Britis Dan Kesannya Ter ada* (k)n)mi ,egara

Ekonomi sara diri- skala kecil, kurang buruh, pasaran kecil, bahagi ker)a ikut umur/)antina - guna ta)ak, cangkul, tugal dan tenggala untuk pertanian - guna kaedah tali kail, bubu, )ala untuk tangkap ikan ///// Ekonomi dagangan Pertanian komersial - maksud 6 lebihan pengeluaran yang dipasarkan - skala besar, modal besar, teknologi tinggi, buruh ramai - berasaskan eksport . tebu, lada hitam, tembakau, kopi, gambir - dimonopoli orang Eropah/(hina . mereka ada modal, konsesi tanah luas, tempoh pa)akan pan)ang - getah . mula tanam di rumah %esiden :ugh !o2 di Perak . usaha :# # %idley 6 buat pameran 6 agih benih getah percuma kpd# peladang 6 perkenal kaedah ibidem . perkembangan getah 6 pelaburan modal orang Eropah seperti Harrisons and rosfield, Guthrie dan !ime "arby 6 se2a tanah/tarif cukai yang rendah 6 infrastuktur yang lengkap 6 kemasukan buruh asing . ke)atuhan getah 6 %ancangan *ekatan *te+enson terpaksa dibuat

Perlombongan

- pembesar Melayu kuasai semua lombong bi)ih timah - orang (hina kena dapat kei5inan pembesar Melayu untuk melombong - kedatangan "ritish ba2a kapal korek )e)askan peranan orang (hina/Melayu - "ritisah )uga gubal undang-undang untuk kuasai lebih banyak ka2asan lombong

"uruh

- faktor kemasukan buruh . penuhi permintaan buruh 5aman "ritish . kemasukan mereka diterima baik orang Melayu . keamanan 4anah Melayu . tiada pergaduhan kaum - (hina . C=D sistem tiket kredit 6 buruh (sin kheh) diba2a ketua (kheh-tau) dengan agensi buruh yang terima bayaran daripada bakal ma)ikan 6 sin kheh buat per)an)ian langsai hutang dgn# agensi 6 tiket kredit tentukan pelabuhan mana ditu)u buruh 6 tiket kredit )uga tentukan buruh berhutang atau tak
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 29

6 pemborong buruh di pelabuhan agih buruh kepada ma)ikan 6 sistem tiket kredit )adi lebih tersusun bila "ritish 2u)udkan Pega2ai Pelindung "uruh . C$D sistem p@ambilan kakitangan 6 ma)ikan hantar pega2ai ke (hina cari buruh 6 ma)ikan sedia tambang 6 pega2ai iring buruh kepada ma)ikan . CAD sistem p@ambilan rumah kongsi 6 pega2ai di (hina yang dilantik rumah kongsi di 4anah Melayu urus buruh di (hina 6 pega2ai sediakan tambang kepada buruh 6 bila buruh diserahkan kepada rumah kongsi, pega2ai dibayar balik kos tambang . buruh (hina di *ara2ak 6 diurus *yarikat (harles "rooke di *ingapura 6 buruh keturunan Foocho2 masuk *ara2ak berdasarkan persetu)uan antara ketua Foocho2 di *ibu, Gong ai *iong dengan (harles "rooke - >ndia . sistem buruh bebas/merdeka 6 buruh biaya sendiri tambang dan bebas ker)a mana$ . sistem kontrak 6 ma)ikan urus buruh 6 buruh ker)a dengan ma)ikan dengan ga)i rendah untuk balas )asa 6 akhirnya, ma)ikan ambil kesempatan dan penindasan berlaku . sistem kangani 6 kangani (ketua) diberi lesen untuk urus buruh di >ndia 6 penyele2engan kangani buat buruh tertindas "ank/insurans - 2ang . !embaga Pesuruh)aya Gang 6 keluarkan 2ang kertas * 6 kesannya, 2ang kera)aan Melayu pupus - bank . pin)aman pelaburan bagi kesan kepada perlombongan/getah . Mercantile "ank (bank pertama di 4anah Melayu) . orang tempatan perlu orang tengah (komprador) untuk berurusan dengan bank Eropah . 02ong ?ik "ank (bank pertama oleh pemodal tempatan di 4anah Melayu) . 02ong !ee "ank (bank pertama di *ara2ak) . Malay ational "anking (orp# "hd# (bank pertama orang Melayu) - insurans . insurans maritim/ kebakaran/ harta/ perniagaan/ nya2a/ kemalangan . #oustead and ompany me2akili *yarikat %oyal >nsurans (ompany dari England adalah syarikat insurans pertama di negara ini . Khean Guan $nsurance %imited adalah syarikat insurans pertama oleh orang tempatan ///// &asar "ritish 4erhadap Pertanian 1ndang$ 4anah - pertama kali diperkenalkan di Perak, Peraturan 4anah Perak =QRM - *elangor , 0anun 4anah *elangor - *eremban, Peraturan 4anah *ungai 1)ong - "ritish bahagi tanah ikut tanah ladang/peribumi/perlombongan . cukai dikenakan mengikut )enis tanah

COPYRIGHT-MUJAHID

Page 30

- 0esan undang$ 4anah

. nak tanah E payah dapat kebenaran pembesar Melayu lagi . ambil kebenaran Pe)abat 4anah untuk kutip hasil hutan . sistem ekonomi 2ang berkembang . cukai kena bayar guna duit, 7 duit kena berhutang C=D 7 boleh )elas hutang, tanah orang Melayu kena )ual C$D

- Akta 4anah *impanan Melayu diluluskan Ma)lis Mesyuarat Persekutuan . tu)uannya akta ini adalah untuk elakkan tanah orang Melayu di)ual-beli . helah "ritish untuk kepentingan ekonomi . orang Melayu sendiri E dibenarkan untuk menanam . ka2asan 4*M E subur - di *ara2ak, !and Jrder (cegah orang (hina ceroboh tanah peribumi) dan !and *ettlement Jrder (beri perlindungan kepada tanah peribumi) dilaksanakan - di *abah, Proklamasi >>> Perlindungan :ak Peribumi dilulus dan dilaksanakan . hak tanah peribumi di ba2ah kuasa Pega2ai &aerah . )ual tanah dengan orang Eropah perlu kebenaran 0etua Peribumi . ganti rugi pen)ualan tanah boleh dituntut Pekebun kecil - Enakmen 4anah Padi =M=R . naikkan premium permohonan tanaman getah . larangan agar sa2ah tidak dibuat tanaman getah . tu)uannya untuk kurangkan penyertaan orang Melayu dalam penanaman getah - "ritish larang buka tanah baru untuk tanam getah - bagi kouta rendah kepada pekebun kecil dalam %ancangan Peraturan 'etah Antarabangsa - orang Melayu dikekang daripada tanam getah untuk mengekalkan tumpuan mereka kepada tanaman padi bagi mengelakkan bekalan makanan ter)e)as - "ritish bimbang 4hailand tidak mahu bekalkan beras kepada negara - keistime2aan diberi kepada peladang Eropah untuk halang orang Melayu tanam getah ///// 0esan &asar Ekonomi Pembandaran - pembandaran, masyarakat berbilang kaum, pendidikan +ernakular, perkilangan, perhubungan, kesihatan

- ka2asan yang )adi bandar adalah ka2asan dekat lombong - bandar adalah pusat perniagaan/pentadbiran/tumpuan ramai - kemasukan buruh dari (hina dan >ndia

Masyarakat berbilang kaum *ekolah +ernakular

- Melayu

. hanya sekolah Melayu peringkat rendah disediakan . kurikulum yang digubal "ritish hanya sekadar untuk mengekalkan orang Melayu sebagai petani . MP*> di 4an)ung Malim lahir guru untuk sekolah Melayu . 0ole) Melayu 0uala 0angsar adalah sekolah untuk bangsa2an Melayu - >ndia . sekolah didirikan di bandar atau ladang . berorientasikan kurikulum dari >ndia . guna bahasa 4amil
COPYRIGHT-MUJAHID

Page 31

- (ina

. dibiayai saudagar (ina seperti *ekolah (hung :2a, *(# ?uk (hai . guna dialek masing-masing sebagai bahasa perantaraan . buku/kurikulum diba2a dari (hina . Enakmen Pentaftaran *ekolah di2arta "ritish untuk sekat fahaman komunis di sekolah-sekolah (ina pada tahun =M$< - >nggeris . dibina mubaligh 0ristian dan badan sukarela . pela)ar terdiri daripada golongan bangsa2an . kurikulum berdasarkan kurikulum di England

Perkilangan

- kilang a2al dibina di 4anah Melayu ialah kilang getah di *elangor dan 4apah - *yarikat 1nited Engineers buat kilang bina kapal korek, kapal kecil, mesin proses getah - kilang mengetin nanas dibina di Iohor - kereta api percepatkan pergangkutan bi)ih benih dari lombong ke pelabuhan - banyak ka2asan pertanian dibuka/barangan boleh diangkut dengan banyak - )alan raya dibina pada =M<$ - telefon, radio, pos, telegraf menyebabkan hubungan antara 4anah Melayu dengan dunia luar dapat di)alinkan - :ospital 4ung *hin di 0! dibina pihak s2asta untuk ra2at pelombong bi)ih timah - >nstitut Penyelidikan Perubatan menyesan punca penyakit ber)angkit - *anitary "oard )aga kebersihan bandar di 0! - Iabatan 0esihatan turut ditubuh

Perhubungan

0esihatan (ina

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COPYRIGHT-MUJAHID

Page 32