Anda di halaman 1dari 5

ANTEMSURTOARE

OB. 5 - ZONA MORENI CENTRU CIVIC Proiectant: S.C. CONALID S.R.L. Beneficiar: AN APELE ROMNE ABA BUZU - IALOMI A Den!"ire: #Combaterea inunda ii!or "n #ubba$inu! %idro&ra'i( Cri(o)u! *u!(e+ ,ude u! *-mbo)i a.. I. TERASAMENTE Nr. crt. & Si"$o% artico% TS/01B2 Den!"ire artico%
DE'RISA( MEC.CU (RAC(.S-&)** A (U'.SI ARBS.CU DIAM.+&*CM.IMPIN,-DEPOZ.(U'.SI ARBS.DE ESEN.'OIOAS DOBORIRE ARBORI CU 'IERAS(RAU MECAN.SI (RANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESEN(A 'OIOASE MOI-DN.0*-/* SCOSUL CIOA(.DE RASIN.2'OIOASE MOI3 CU DE'RISA(OR PE (RAC(.S-&)** PINA LA 0** BC45A DIAM.MED.+6* SCARI'ICARE MECANICA (EREN LA )* CM ADANC. CU 0 (REC. PERPENDIC. ADUN. MA(. SI INCARC. REMORC. PES. &** RADAC SAP.SUB NI7.APA CU E8C.DRA,.DE *-)*-9MC SUB 0M ADINC CU DESC.DEP.(.CA( 0 IN COND.,OSP.APE. SAP.CU E8C.DRA,L.DE *-9&-&-0 MC IN PAM. CU UMIDI(A(E.NA(URAL.CU DESC.DEP.(ER. CA(.0 SAPA((.CU BULDOZ.PE (RAC(.9&-&9*CP INCL. IMPIN,.PAMIN(ULUI LA &* M (EREN CA(.0 SPOR P(. 'IECARE &* M IN PLUS LA (SC&:B& BULDOZER DE 9&-&9* CP (EREN CA(E,ORIA 0 SAP. MAN. DE PAMAN( IN S(A II IN(INSE LA DEBLEE- LA CANALE DESC5ISE- LA ,ROPI DE <MPRUMU(- (EREN (ARE (RANSPOR(UL PAMAN(ULUI CU ROABA PE DIS(AN(A DE )* M NI7ELAREA SUPRA'E(ELOR DE (EREN SI PLA('ORMELOR DE (ERASAMEN(E E8EC. CU BULDOZ. PE (RAC(. 9&-&9*CP IN (EREN CA(E,. & SI 0

U. M
.a

Cantit ate
*-/)

TS/03/2

$!c

TS/04A2

.a

*-/)

TS/22B2

.a

*-/)

) 1 ; 9 : &* &&

TSC03B2 TSC05B2 TSC24B2 TSC66*2 TSA02C2 TRB02B25 TSE01B2

&** "c &** "c &** "c &** "c "c to &** "=

6*-9*

1&-&:

&*&-::

&*&-::

6/;& ;919

;&-/0

Pag. 1

&0 &/

TSC24B2 TSC75A76

&6

TRA02A078

&) &1

TS*07C2 TS*09A2

&;

TS:07C2

SAPA(. CU BOLDOZPE (RAC(. 9&-&9*CP INCL. IMPIN,. PAMAN(ULUI LA &*M (EREN CA(. 0 INCARC. AU(O CU INCARC. PE PNEURI CUPA 0-1-/-: MC (EREN CA(E, & LA DIS(. 0&-/* M (RANSPOR(UL RU(IER AL PAMIN(ULUI SAU MOLOZULUI CU AU(OBASCULAN(A DIS(.> / ?M IMPRAS(.PAM.A'INA( CU BULD.PE SENILE DE 9&-&9* CP IN S(RA(.CU ,ROS.DE 0&-/* CM (ER.CA(.& SAU 0 COMPAC(ARE CU PLACA 7IBRA(.DE *-;( UMPLU(URA PAMIN( NECOEZIN IN S(RA( DE 0*-/*CM SPRI@INIRI DE MALURI CU DULAPI DE 'A, ASEZA(I ORIZON(AL LA SAPA(URI E8ECU(A(E IN SPA(II LIMI(A(E A7AND PES(E 0.) M LA(IME IN(RE MALURI

&** "c &** "c

):-//

):-//

to

&*19*

&** "c &** "c

):-//

):-//

"=

61*

II. ZI* *E S8RI;IN MA< ST=N/+ < > 195 m+ SA<TEA SI /ABION <A BAZA ZI*U<UI Nr. U. Cantit Si"$o% artico% Den!"ire artico% crt. M ate & 0 / 6 ) 1 ; 9 : &* && &0 &/ TSA61A2 CA02A2 CB06B2 CA02A2 Cod materia! Cod materia! IZ:20C2 6906321 SA22?2 IZB02A2 Cod materia! I:B05E TS*02C2
EPUISMEN(E MECANICE CU MO(OPOMPA (URNARE BE(ON SIMPLU IN (ALPA 'UNDA(IEI C&140* CO'RA@E PEN(RU BE(ON IN ELE7A(IE LA ZIDURI CU IN(AL(IMEA /-1 M (URNARE BE(ON SIMPLU IN ELE7A(IE ZID C0)4/* BE(ON SIMPLU B5/** 2C&140*3 2INCLUSI7 (RANSPOR(3 BE(ON SIMPLU B56** 2C0)4/*3 2INCLUSI7 (RANSPOR(3 S(RA( DE POLIS(IREN E8PANDA( DE 0.) CM ,ROSIME P( ROS(URILE DE (ASARE PLACA POLIS(IREN E8PANDA( DE 0.) CM ,ROSIME (EA7A P7C DN &&* IN BARBACANE 'IL(RU DIN MA(ERIAL (E8(IL ASIM ,EO(E8IL 'IL(RAN( 'IL(RU IN7ERS DIN S(RA(URI SUCCESI7E IN ,ROSIME DUPA COMPAC(ARE DE /* CM DIN NISIP SI PIE(RIS IMPRAS(IEREA CU LOPA(A A Or e "c "= "c "c "c "= "c " "= "= "c "c /** 0&;; )&)* 000/ 0&:) 006& 0/0; ): 06* &)6* &)6* 9** &/* Pag. 2

&6 &) &1 &; &9 &: 0* 0& 00 0/ 06 0) 01 0; 09

CZ0702?2 Cod materia! Cod materia! CZ0702?2 Cod materia! Cod materia! CC02A2 I:I01A2 I:B27A2 Cod materia! ?2B09A Cod materia! AUT9574 8C06A2 TRA02A20

PAMIN(.A'INA(- S(RA( UNI'ORM &*/*CM.,ROS CU S'ARIM. BUL,.(EREN (ARE - BALAS( CON'EC(.ARMA(.'ASONARE BARE P(.'UNDA(II IZOL.CON(INUI SI RADIERE IN A(EL.SAN(.OB /; D>&*- &1 MM O(EL BE(ON PRO'IL NE(ED OB/; S(AS 6/9 D> &1MM O(EL BE(ON PRO'IL NE(ED OB/; S(AS 6/9 D> &0MM CON'EC(.ARMA(.'ASONARE BARE P(.'UNDA(II IZOL.CON(INUI SI RADIERE IN A(EL.SAN(.OB /; D>&*- &1 MM O(EL BE(ON PRO'IL NE(ED OB/; S(AS 6/9 D> &0MM O(EL BE(ON PRO'IL NE(ED OB/; S(AS 6/9 D> &*MM MON(ARE ARMA(URI DIN O(EL BE(ON D+&9MM IN 'UNDA(IIIZOLA(E CU DIS(AN(IERI DIN MASE PLAS(ICE MON(AREA IMPLE(. SIRMA DN 0-9 MM PE CADRE ME(ALICELA COSURI 'OLOSI(E P(R LUCR. DE ZIDARIE-,ABIOA UMPLU(URI IN ,ABIOANE CU BOLO7ANI DE RAU -MANOPERA PUNERE IN OPERA BOLO7ANI DE RAU 2INCLUSI7 (RANSPOR(3 (URNARE BE(ON 5IDRO(.SIMPLU IN CO'RA@E CU E8CA7.SENILE EC5IP.MAC.&)20)3('2'ARA CONS.ORE MACARA3 BE(ON C94&* 2INCLUSI7 (RANSPOR(3 MACARA PE SENILE PINA LA :-:(' CO'RA@E P(.BE(ON ELE7A(IE SI ZIDURI SPRI@.DIN PANOURI CU PLACA@ P CU SUPRA'E(E PLANE (RANSPOR(UL RU(IER AL MA(ERIALELORSEMI'ABRICA(ELOR CU AU(OBASCULAN(A PE DIS(.> &* ?M.

AB

9691-0)

?B AB

19)9-;) &10;-)

AB

&*610-)

?B AB AB

6/*&-0) 1&1&-0) &9:6:

"= "c to "c "c ore "=

9:)0 &100 06)9 000 006 0* ))9

to

Nr. crt. & 0

III. 8RA/ *EVERSOR *IN /ABIOANE < > 63 m 2 bu( U. Si"$o% artico% Den!"ire artico% M TSC03B2 CZ0702?2
SAP.SUB NI7.APA CU E8C.DRA,.DE *-)*-9MC SUB 0M ADINC CU DESC.DEP.(.CA( 0 IN COND.,OSP.APE. CON'EC(.ARMA(.'ASONARE BARE P(.'UNDA(II &** "c AB

Canti tate
*-10 &099 Pag. 3

/ 6 ) 1 ; 9

Cod materia! Cod materia! CC02A2 I:I01A2 I:B27A2 Cod materia!

IZOL.CON(INUI SI RADIERE IN A(EL.SAN(.OB /; D>&*- &1 MM O(EL BE(ON PRO'IL NE(ED OB/; S(AS 6/9 D> &1MM O(EL BE(ON PRO'IL NE(ED OB/; S(AS 6/9 D> &0MM MON(ARE ARMA(URI DIN O(EL BE(ON D+&9MM IN 'UNDA(IIIZOLA(E CU DIS(AN(IERI DIN MASE PLAS(ICE MON(AREA IMPLE(. SIRMA DN 0-9 MM PE CADRE ME(ALICELA COSURI 'OLOSI(E P(R LUCR. DE ZIDARIE-,ABIOA UMPLU(URI IN ,ABIOANE CU BOLO7ANI DE RAU -MANOPERA PUNERE IN OPERA BOLO7ANI DE RAU 2INCLUSI7 (RANSPOR(3

?B AB AB

919 60* &099

"= "c to

6** &01 &:0

& 0 /

IV. A*UCEREA <A STAREA INI@IA< DE,A@AREA (ERENULUI DE CORPURI TS?02A2 S(RAINE TS?04A2 TS?26B2
SEMANAREA ,AZONULUI PE SUPRA'E(E ORIZON(ALE SAU IN PAN(A SUB /*C D UDAREA SUPRA'E(ELOR CU 'UR(UNUL DE LA CIS(ERNA SAPA(URA MECANICA CU E8CA7A(ORUL DE *-;*-&-0) MC CU MO(OR CU ARDERE IN(ERNA SI COMANDA 5IDRAULICA IN PAM CU UMID NA( (EREN CA(E, 0 CU DESCARCARE IN AU(O (RANSPOR( RURIER PAMAN( DISLOCARE SI IMPIN,ERE PAM CU B!LDOZERUL COMPAC(ARE CU PLACA 7IBRA(.DE *-;( UMPLU(URA PAMIN( NECOEZIN IN S(RA( DE 0*-/*CM SAPA(URA MECANICA CU E8CA7A(ORUL DE *-;*-&-0) MC CU MO(OR CU ARDERE IN(ERNA SI COMANDA 5IDRAULICA IN PAM CU UMID NA( (EREN CA(E, 0 CU DESCARCARE IN AU(O Pt EeFafectare $atarEo! (RANSPOR( RURIER PAMAN( DISLOCARE SI IMPIN,ERE A PAM CU B!LDOZERUL

&** "=
&** "= &** "=

01-0
01-0 01-0

V. EAECU@IE BI *E *EZA:ECTARE BATAR*OU *IN 8M=NT & 0 / 6 TSC01:2 TRA02A078 TSC69B2 TS*09A2
&** "c to &** "c &** "c ;-0*

&0:1 ;-0* ;-0*

TSC01:2

&** "c

;-0*

1 ;

TRA02A078 TSC69B2

to &** "c

&0:1 ;-0*

<ntoc"itInB. A%ina PE(RE S(AN

7erificatDr. inB. Ioan CO@OCARU


Pag. 4

Pag. 5