Anda di halaman 1dari 21

Disediakan Oleh : En. Safaee b.

Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam Sesi 2013

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

RANCANGAN HARIAN TASAWWUR ISLAM TINGKATAN LIMA JANUARI 2013


Minggu 1 2 Tarikh 03.01.13 06.01.13 Hari Khamis Ahad PEL 1: ISLAM DAN HARTA UNIT 1 : Harta Amanah Allah 1. Pengertian harta 2. Konsep Harta 3. Harta Amanah Allah 4. Keperluan Mencari Harta Secara Halal Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran PENGURUSAN KELAS Aras 1 Murid dapat : 1. Menyatakan pengertian harta dalam Islam 2. Mengetahui dalil yang menunjukkan harta milik Allah : Surah al Baqarah : 284 3. Mengetahui harta adalah amanah Allah kepada manusia Aras 2 Murid dapat: 1. Menjelaskan dalil harta milik Allah 2. Menyatakan sebab-sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal Aras 2 1. Menerangkan cara-cara untuk mengurskan harta seperti yang dikehendaki oleh Islam 2. Menerangkan sebab-sebab harta adalah amanah Allah Aras 3 1. Menghuraikan bentuk bentuk ujian Allah SWT terhadap pemilik harta 2. Menjelaskan kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta 3. Menerangkan kesan mengabaikan tanggungjawab terhadap harta I) Sumbangsaran: a. maksud harta b. jenisjenis harta c. cara pengurusan harta II) Perbincangan kumpulan : a. dalil harta milik Alllah b. harta amanah Allah c. konsep harta dalam Islam Bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Cadangan Pengalaman Pembelajaran Nilai

10.01.13

Khamis

PEL 1: ISLAM DAN HARTA UNIT 1 : Harta Amanah Allah 1. Cara Pengurusan Harta 2. Ujian Terhadap Pemilik harta

Perbincangan dan pembentangan kumpulan a. cara menguruskan harta b. konsep harta dalam Islam c. harta adalah amanah Allah d. harta merupakan ujian e. tanggungjawab manusia terhadap harta 2. Membuat peta minda tentang cara menguruskan harta 3. Menulis esei ringkas : Peranan Harta Dalam Membentuk Keluarga Bahagia
1.

Membelanjak an harta ke jalan yang diredhai Allah

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu 3

Tarikh 13.01.13

Hari Ahad

Bidang Pembelajaran PEL 1: ISLAM DAN HARTA UNIT 2 : Memperoleh dan membelanjakan harta 1. Tuntutan mencari harta 2. Punca harta halal 3. Punca harta haram 4. Langkah memperoleh harta secara halal 5. Kesan memperoleh harta secara halal dan haram

Hasil Pembelajaran Aras 1 Murid dapat : 1. Menyatakan tuntutan untuk mencari dan membelanjakan harta 2. Menyatakan sumber-sumber harta yang halal dan yang haram 3. Mengetahui cara-cara untuk memperolehi harta secara halal dan tidak halal 4. Menerangkan kesan memperolehi harta secara haram Aras 2 Murid dapat : 1. Menerangkan kesan memperoleh harta secara halal dan haram kepada individu 2. Menerangkan langkah-langkah untuk mendapatkan harta secara halal 3. Menjelaskan hikmah Islam menuntut membelanjakan harta Aras 3 1. Menerangkan kepentingan harta terhadap pembangunan masyarakat Aras 2 Murid dapat : 1. Menerangkan pengertian hak milik 2. Menjelaskankepeentingan hak milik 3. Menyenaraikan peraturan dalam hakmilik Aras 3 1. Menerangkan konsep hakmilik dalam Islam 2. Menjelaskan sebab manusia diberikan kebebasan dalam pemilikan harta

Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Nilai

1. Sumbangsaran mengenai sumber- Amanah sumber harta yang halal dan dalam haram menurut Islam membelanjak an harta 2. Perbincangan : a. Galakan mencari harta b. Cara memperoleh harta yang halal dan haram c. Syarat mencari harta menjadi ibadah d. Cara membelanjakan harta 1. Perbincangan dan pembentangan kumpulan : a. Wasatiah dalam penggunaan harta b. Kesan memperolehi harta secara halal dan haram c. Kepentingan harta terhadap pembangunan masyarakat Mengamalka n sikap belanja berhemat dalam kehidupan seharian

17.01.13

Khamis

20.01.13

Ahad

PEL 1: ISLAM DAN HARTA UNIT 2 : Memperoleh dan membelanjakan harta 1. Tuntutan membelanjakan harta 2. Cara membelanjakan harta 3. Hikmah membelanjakan harta 4. Kepentingan harta terhadap pembangunan negara PEL 2: ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 1 : Islam mengiktiraf hak milik 1. Pengertian Hak milik 2. Kepentingan hak milik

2. Sumbangsaran : a. Hikmah Allah menuntut membelanjakan harta 1. Perbincangan dan pembentangan kumpulan : Mengamalka a. Pengertian Hak milik n sikap b. Kepentingan hak milik belanja berhemat dalam 2. Sumbangsaran : kehidupan c. Hikmah Allah menuntut seharian membelanjakan harta

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu 5

Tarikh 24.01.13 27.01.13

Hari Khamis Ahad

Bidang Pembelajaran PEL 2: ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 1 : Islam mengiktiraf hak milik 1. Konsep Pemilikan harta 2. Peraturan dalam pemilikan harta 3. Sebab manusia diberi kebebasan dalam pemilikan harta

Hasil Pembelajaran CUTI MAULIDURRASUL Aras 1 Murid dapat 1. Menyatakan pengertian hak milik 2. Menyatakan kepentingan hak milik harta kepada manusia 3. Menyatakan konsep kebebasan dalam pemilikan harta 4. Mengetahui peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi dalam pemilikan harta

Cadangan Pengalaman Pembelajaran 1. Perbincangan dan pembentangan kumpulan : a. Konsep Pemilikan harta b. Peraturan dalam pemilikan harta c. Sebab manusia diberi kebebasan dalam pemilikan harta 2. Sumbangsaran : a. Hikmah Allah menuntut membelanjakan harta 1. Perbincangan

Nilai

Mengamalka n sikap belanja berhemat dalam kehidupan seharian

31.01.13

Khamis

PEL 2: ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 2 : Larangan Mencerobohi Harta 1. Maksud mencerobohi dan merosakkan harta 2. Bentuk pencerobohan harta 3. Punca pencerobohan harta 4. Larangan mencerobohi harta orang lain 5. Langkah membendung pencerobohan harta 6. Implikasi larangan pencerobohan harta

Aras 2 Murid dapat 1. Menjelaskan punca- punca berlakunya pencerobohan harta 2. Menerangkan sebab-sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain Aras 3 1. Mengemukakan langkah-langkah untuk membendung pencerobohan harta 2. Menjelaskan bentuk-bentuk pencerobohan harta 3. Menerangkan implikasi larangan menceroboh harta dalam menjamin keharmonian masyarakat

Menghormati a. Maksud mencerobohi dan hak orang merosakkan harta lain b. Bentuk pencerobohan harta c. Punca pencerobohan harta d. Larangan mencerobohi harta orang lain e. Langkah membendung pencerobohan harta f. Implikasi larangan pencerobohan harta

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

FEBUARI 2013
Minggu 5 Tarikh 03.02.13 Hari Ahad PEL 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 : Galakan bekerja 1. Pengertian pekerjaan 2. Tuntutan bekerja 3. Kebaikan bekerja 4. Matlamat bekerja 07.02.13 Khamis PEL 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 : Galakan bekerja 1. Pekerjaan yang digalakkan dalam Islam 2. Kesan pekerjaan halal dan haram 3. Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara 4. Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan PEL 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 2 : Bekerja Kerana Allah. 1. Pengertian bekerja kerana Allah SWT 2. Bekerja sebagai amanah Allah 3. Syarat pekerjaan menjadi ibadat Bidang Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran Aras 1 1. Sumbangsaran : Murid dapat a. Pengertian pekerjaan 1. Menyatakan pengertian pekerjaan dalam b. Tuntutan bekerja Islam c. Kebaikan bekerja 2. Menyatakan dalil al Quran kewajipan bekerja d. Matlamat bekerja dalam Islam 3. Menyatakan tuntutan bekerja dalam Islam 4. Menyatakan kebaikan bekerja 1. Perbincangan Aras 3 Murid dapat 1. Menjelaskan kebaikan pekerjaan yang halal dan keburukan pekerjaan yang haram 2. Menghuraikan kepentingan bekerja sendiri dan makan gaji kepada pembangunan negara 3. Menerangkan implikasi kehidupan tanpa bekerja a. Pekerjaan yang digalakkan dalam Islam b. Kesan pekerjaan halal dan haram c. Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara d. Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan Hasil Pembelajaran Nilai Redha dengan ketentuan Allah

Berusaha dengan bersungguhsungguh

10.02.13

Ahad

Murid dapat 1. Perbincangan 1. Menyatakan pengertian bekerja kerana Allah a. Pengertian bekerja kerana 2. Mengetahui dalil berkaitan bekerja kerana Allah SWT Allah Surah at Taubah : 105 b. Bekerja sebagai amanah Allah 3. Menyatakan bekerja sebagai pelaksanaan c. Syarat pekerjaan menjadi amanah Allah ibadat 4. Mengetahui syarat-syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadah

Bersyukur dengan nikmat Allah SWT

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh 14.02.13

Hari Khamis

Bidang Pembelajaran PEL 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 2 : Bekerja Kerana Allah. 1. Etika kerja Islam 2. Langkah meningkatkan kualiti kerja dalam Islam 3. Kelebihan bekerja kerana Allah PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 : Pengertian Muamalah 1. Pengertian muamalah 2. Matlamat muamalah 3. Etika muamaah Islam PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 : Pengertian Muamalah 1. Keistimewaan muamalah Islam 2. Syarat sah muamalah 3. Muamalah yang tidak sah menurut Islam 4. Konsep taawun PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 2 : Kepentingan muamalah 1. Kepentingan dan tujuan Muamalah 2. Cara muamalah melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera 3. Keperluan muamalah

Cadangan Pengalaman Pembelajaran 1. Sumbangsaran : Aras 3 a. Etika kerja Islam 1. Menerangkan langkah-langkah untuk b. Langkah meningkatkan kualiti mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam kerja dalam Islam 2. Menghuraikan kelebihan bekerja kerana Allah c. Kelebihan bekerja kerana Allah terhadap diri, hasil kerja(produk) dan pelanggan 1. Sumbangsran : Aras 1 a. Pengertian muamalah Murid dapat b. Matlamat muamalah 1. Menyatakan pengertian muamalah c. Etika muamaah Islam 2. Mengetahui matlamat muamalah 3. Menyatakan ciri-ciri muamalah Islam 4. Menyatakan syarat-syarat sah muamalah Aras 2 1. Perbincanagan : Murid dapat : a. Keistimewaan muamalah Islam 1. Menjelaskan keistimewaan Muamalah Islam b. Syarat sah muamalah 2. Menyatakan syarat sah dan tidak sah c. Muamalah yang tidak sah muamalah Islam menurut Islam 3. menerangkan konsep taawun dalam d. Konsep taawun muamalah Islam Aras 3 Murid dapat : 1. Menjelaskan kepentingan dan tujuan 1. Sumbangsaran : muamalah 2. menerangkan cara muamalah a. Kepentingan dan tujuan melahirkan masyarakat yang adil dan Muamalah sejahtera b. Cara muamalah melahirkan 3. menyenaraikan keperluan muamalah masyarakat yang adil dan dalam keadaan aman dan darurat sejahtera c. Keperluan muamalah dalam

Hasil Pembelajaran

Nilai Menjauhi kegiatan yang melibatkan pelanggaran hak milik orang lain Berdikari unutk memajukan diri

17.02.13

Ahad

21.02.13

Khamis

Mencari rezeki yang halal

24.02.13

Ahad

Sentiasa bekerja mengikut etika dan budaya Islam

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

Bidang Pembelajaran dalam keadaan aman dan darurat. PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 2 : Kepentingan muamalah 1. Kesan pengabaian muamalah Islam 2. Kesan muamalah Islam dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan 3. Persamaan antara sistem muamalah Islam dan konvensional 4. Perbezaan antara sistem muamalah Islam dan konvensional

Hasil Pembelajaran

Cadangan Pengalaman Pembelajaran keadaan aman dan darurat.

Nilai

28.02.13

Khamis

Aras 3 Murid dapat : 1. Perbincangan : 2. Menjelaskan akibat tidak mengamalkan a. Kesan pengabaian muamalah muamalah Islam terhadap individu Islam 3. Membanding beza antara sistem muamalah b. Kesan muamalah Islam dalam Islam dengan sistem konvensional mempertingkatkan kualiti 4. Menghuraikan kesan muamalah dalam kehidupan mempertingkatkan kualiti kehidupan c. Persamaan antara sistem muamalah Islam dan konvensional d. Perbezaan antara sistem muamalah Islam dan konvensional

Sentiasa bekerja mengikut etika dan budaya Islam

MAC 2013
Minggu 10 11 Tarikh 03.03.13 07.03.13 10.03.13 Hari Ahad Khamis Ahad PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 3 : Jenis-jenis muamalah 1. 2. 3. 4. Pengertian wadiah Pengertian mudharabah Pengertian murabahah Pengertian musyarakah Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran UJIAN PKBS 1 Murid dapat : 1. Menerangkan pengertian wadiah 2. Menjelaskan pengertian mudharabah 3. Menerangkan pengertian murabahah 4. Memberikan pengertian musyarakah Perbincangan : a. Pengertian wadiah b. Pengertian mudharabah c. Pengertian murabahah d. Pengertian musyarakah Menjauhi riba Cadangan Pengalaman Pembelajaran Nilai

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh 14.03.13

Hari Khamis

Bidang Pembelajaran PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 3 : Jenis-jenis muamalah 1. Pengertian wadiah 2. Pengertian mudharabah 3. Pengertian murabahah 4. Pengertian musyarakah PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 3 : Jenis-jenis muamalah 1. Pengertian Ar-Rahnu 2. Pengertian ijarah 3. Pengertian AlBaibithaman Ajil 4. Pengertian Takaful PEL 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 3 : Jenis-jenis muamalah 1. Kepelbagaian jenis muamalah 2. Keperluan kepelbagaian jenis muamalah 3. Keburukan tidak bermuamalah secara Islam 4. Langkah bermuamalah secara Islam

Hasil Pembelajaran Murid dapat : 1. Memberikan pengertian wadiah 2. Menyatakan pengertian mudharabah 3. Menjelaskan pengertian murabahah 4. Menghuraikan pengertian musyarakah

Cadangan Pengalaman Pembelajaran Sumbangsaran : a. Pengertian wadiah b. Pengertian mudharabah c. Pengertian murabahah d. Pengertian musyarakah

Nilai Beramal dengan sistem muamalah Islam

13

17.03.13

Ahad

Murid dapat : 1. Menerangkan pengertian Ar-Rahnu 2. Memberikan pengertian ijarah 3. Menjelaskan pengertian Al-Baibithaman Ajil 4. Memberikan pengertian Takaful

Menulis rencana ringkas: a. Pengertian Ar-Rahnu b. Pengertian ijarah c. Pengertian Al-Baibithaman Ajil d. Pengertian Takaful

Sentiasa bermotivasi tinggi dan ikhlas kerana Allah SWT

21.03.13

Khamis

Murid dapat : 1. Menerangkan kebaikan kepelbagaian jenis muamalah 2. Menjelaskan keperluan kepelbagaian jenis muamalah 3. Menghuraikan keburukan tidak bermuamalah secara Islam 4. Menyenaraikan langkah bermuamalah secara Islam

1. Sumbangsaran : a. Kepelbagaian jenis muamalah b. Keperluan kepelbagaian jenis muamalah c. Keburukan tidak bermuamalah secara Islam d. Langkah bermuamalah secara Islam

Bekerjasama dalam kehidupan seharian

13

24.03.13 28.03.13

Ahad Khamis

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

APRIL 2013
Minggu 14 Tarikh 31.03.13 Hari Ahad Bidang Pembelajaran BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam 1. Pengertian perundangan Islam 2. Keunggulan perundangan Islam 3. Keperluan perundangan Islam BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam 1. Sumber perundangan Islam 2. Perbezaan antara perundangan Islam dengan Perundangan manusia. 3. Faedah mengamalkan perundangan Islam 15 07.04.13 Ahad BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 2 : Pengertian Qadha, Aras 1 Murid dapat : 1. Menyatakan pengertian Qadha 8 Sumbangsaran : a. Pengertian Qadha b. Keperluan Qadha c. Matlamat Qadha Meyakini keistimewaan undangundang Islam Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran Nilai Murid dapat : Perbincangan : Mencintai 1. Menyatakan pengertian perundangan Islam a. Pengertian perundangan Islam hukum Allah 2. Menyenaraikan keunggulan perundangan b. Keunggulan perundangan SWT Islam Islam 3. Menghuraikan keperluan perundangan Islam c. Keperluan perundangan Islam

04.04.13

Khamis

Aras 3 Murid dapat : 1. Menyenartaikan sumber perundnagan Islam 2. Membuat perbezaan antara perundangan Islam dengan Perundangan manusia. 3. Menjelaskan faedah mengamalkan perundangan Islam Menerangkan langkahlangkah untuk menggalakkan bermuamalah secara Islam Membuat peta minda a. Sumber perundangan Islam b. Perbezaan antara perundangan Islam dengan Perundangan manusia. c. Faedah mengamalkan perundangan Islam perbezaan dan persamaan jenis-jenis muamalah Islam

Berpegang teguh dengan ajaran alQuran dan Hadis

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

Bidang Pembelajaran Fikah, Ijtihad dan Fatwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengertian Qadha Keperluan Qadha Matlamat Qadha Kebaikan Qadha Pengertian Fikah Keperluan Fikah Matlamat Fikah Kebaikan Fikah

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hasil Pembelajaran Menjelaskan keperluan Qadha Menghurtaikan matlamat Qadha Memberikan kebaikan Qadha menyataakan pengertian Fikah Menjelaskan keperluan Fikah Menyatakan matlamat Fikah Menghuraikan kebaikan Fikah

Cadangan Pengalaman Pembelajaran d. Kebaikan Qadha e. Pengertian Fikah f. Keperluan Fikah g. Matlamat Fikah h. Kebaikan Fikah

Nilai

11.04.13

Khamis

BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 2 : Pengertian Qadha, Fikah, Ijtihad dan Fatwa 1. Pengertian Ijtihad 2. Keperluan Ijtihad 3. Matlamat Ijtihad 4. Kebaikan Ijtihad 5. Pengertian Fatwa 6. Keperluan Fatwa 7. Matlamat Fatwa 8. Kebaikan Fatwa

16

14.04.13

Ahad BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam 1. Matlamat perundangan

Aras 2 Perbincangan dan pembentangan : Murid dapat : a. Pengertian Ijtihad 1. Menyatakan sebab-sebab al Quran dan al b. Keperluan Ijtihad Hadis menjadi sumber perundangan Islam c. Matlamat Ijtihad 2. Menghuraikan keistimewaan perundangan d. Kebaikan Ijtihad Islam e. Pengertian Fatwa f. Keperluan Fatwa Aras 1 g. Matlamat Fatwa Murid dapat : h. Kebaikan Fatwa 1. Menyatakan pengertian Ijtihad 2. Menjelaskan keperluan Ijtihad 3. Menghuraikan matlamat Ijtihad 4. Menyatakan kebaikan Ijtihad 5. Memeberikan pengertian Fatwa 6. Menjelaskan keperluan Fatwa 7. Menyatakan matlamat Fatwa 8. Menjelaskan kebaikan Fatwa Kajian perpustakaan : Aras 2 a. Matlamat perundangan Islam Murid dapat : b. Kepentingan matlamat 1. Menyenaraikan matlamat perundangan perundungan Islam Islam c. Cara mencapai matlamat 2. Menyatakan kepentingan matlamat prundangan Islam perundungan Islam d. Kesan pencapaian matlamat 9

Berpegang teguh dengan peraturan peraturan yang ditetapkan

Menghormati undangundang Islam

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

Bidang Pembelajaran Islam 2. Kepentingan matlamat perundungan Islam 3. Cara mencapai matlamat prundangan Islam 4. Kesan pencapaian matlamat perundangan Islam BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 4 : Pengertian hukum Harus, Wajib, Haram, Sunat dan Makruh 1. Pembahagian Hukum 2. Pengertian hukum harus 3. Hikmah penetapan hukum harus 4. Pengertian hukum wajib 5. Hikmah penetapan hukum wajib

Hasil Pembelajaran 3. Menghuraikan cara mencapai matlamat prundangan Islam 4. Menjelaskan kesan pencapaian matlamat perundangan Islam

Cadangan Pengalaman Pembelajaran perundangan Islam

Nilai

18.04.13

Khamis Aras 3 Murid dapat : 1. Menyenaraikan pembahagian Hukum 2. memberikan pengertian hukum harus 3. menerangkan hikmah penetapan hukum harus 4. Menjelaskan pengertian hukum wajib 5. Menghuraikan hikmah penetapan hukum wajib Sumbangsaran : a. Pembahagian Hukum b. Pengertian hukum harus c. Hikmah penetapan hukum harus d. Pengertian hukum wajib e. Hikmah penetapan hukum wajib Menghormati dan prihatin keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa

17

21.04.13

Ahad

BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 4 : Pengertian hukum Harus, Wajib, Haram, Sunat dan Makruh 1. Pengertian hukum haram 2. Hikmah penetapan hukum haram 3. Pengertian hukum sunat 4. Hikmah penetapan hukum sunat

Aras 1 Murid dapat : 1. Memberikan pengertian hukum haram 2. Menerangkan hikmah penetapan hukum haram 3. Memberiakan pengertian hukum sunat 4. Menerangkan hikmah penetapan hukum sunat

Perbincangan tentang a. Pengertian hukum haram b. Hikmah penetapan hukum haram c. Pengertian hukum sunat d. Hikmah penetapan hukum sunat

Berusaha menjaga agama dan kehidupan

10

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh 25.04.13

Hari Khamis

Bidang Pembelajaran BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 5 : Perundangan Islam Unit 4 : Pengertian hukum Harus, Wajib, Haram, Sunat dan Makruh 1. Pengertian hukum makruh 2. Hikmah penetapan hukum makruh 3. Perbezaan antara hukumhukum tersebut

Hasil Pembelajaran Aras 2 : Murid dapat : 1. Menyatakan pengertian hukum makruh 2. Menerangkan hikmah penetapan hukum makruh 3. Membuat perbezaan antara hukum-hukum tersebut

Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Nilai Melaksanaka Diskusi mengenai mengapa Islam n tuntutan menetapkan peraturan peraturan ( agama dalam perundangan Islam) dan implikasinya kehidupan a. Pengertian hukum makruh b. Hikmah penetapan hukum makruh c. Perbezaan antara hukumhukum tersebut

18

28.04.13

Ahad

BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Islam Unit 1 : Pengertian Ibadat 1. Pengertian Ibadat 2. Ibadat khusus 3. Ibadat umum 4. Perkara yang mengukuhkan ibadat

Aras 3 : Murid dapat : 1. Menyatakan pengertian Ibadat 2. Menyatakan pengertian Ibadat khusus 3. menerangkan pengertian Ibadat umum 4. Menyenaraikan perkara yang mengukuhkan ibadat

Perbincangan : a. b. c. d. Pengertian Ibadat Ibadat khusus Ibadat umum Perkara yang mengukuhkan ibadat

Melaksanaka n tuntutan agama dalam kehidupan

MEI 2013
Minggu 18 Tarikh 02.05.13 Hari Khamis Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Aras 3 : Perbincangan : Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Murid dapat : Islam 1. Menjelaskan perkaitan antara ibadat khusus a. Perkaitan antara ibadat khusus Unit 1 : Pengertian Ibadat dengan ibadat umum dengan ibadat umum 11 Nilai Melaksana kan tuntutan agama dalam

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

19

05.05.13

Ahad

09.05.13

Khamis

Bidang Pembelajaran 1. Perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum 2. Perkaitan antara ibadat dengan perundangan 3. Perkara yang merosakkan ibadat 4. Cara meningkatkan kualiti ibadat BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Islam Unit 2 : konsep dan Falsafah Ibadat 1. Ciri kesempurnaan ibadat 2. Tujuan ibadat 3. Kesan ibadat tanpa syariah 4. Kesan syariah tanpa ibadat BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Islam Unit 3 : munakahat 1. Pengertian nikah 2. Tuntutan perkahwinan 3. Konsep kekeluargaan

Hasil Pembelajaran 2. Menghuraikan perkaitan antara ibadat dengan perundangan 3. Menyenaraikan perkara yang merosakkan ibadat 4. Menjelaskan cara meningkatkan kualiti ibadat

Cadangan Pengalaman Pembelajaran Nilai b. Perkaitan antara ibadat kehidupan dengan perundangan c. Perkara yang merosakkan ibadat d. Cara meningkatkan kualiti ibadat

Aras 1 Murid dapat : 1. Menyenaraikan ciri kesempurnaan ibadat 2. Menyatakan tujuan ibadat 3. Menghuraikan kesan ibadat tanpa syariah 4. Menjelaskan kesan syariah tanpa ibadat

Sumbangsaran : a. Ciri kesempurnaan ibadat b. Tujuan ibadat c. Kesan ibadat tanpa syariah d. Kesan syariah tanpa ibadat

Menunaika n ibadah wajib dengan sempurna

Aras 2 Murid dapat : 1. Menerangkan pengertian nikah 2. Menjelaskan tuntutan perkahwinan 3. Menyatakan konsep kekeluargaan menurut Islam

Perbincangan : a. Pengertian nikah b. Tuntutan perkahwinan c. Konsep kekeluargaan

Ikhlas dalam melakukan ibadah

20 21 22

12.05.13 16.05.13 19.05.13 23.05.13 26.05.13 30.05.13

Ahad Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( PKBS 2 ) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013

12

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

JUN 2013
Minggu 23 24 Tarikh 02.06.13 06.06.13 09.06.13 Hari Ahad Khamis Ahad Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran Nilai Sentiasa jujur dan bertanggun gjawab dalam pekerjaan Menginsafi diri hanya sebagai hamba Allah

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013 BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Islam Unit 3 : munakahat 1. Tanggungjawab suami 2. Tanggungjawab isteri 3. Tanggungjawab ibu bapa 4. Tanggungjawab anak 5. Kepentingan perkahwinan 6. Keistimewaan institusi perkahwinan Aras 1 Murid dapat : 1. Menyenaraikan tanggungjawab suami 2. Menyenaraikan tanggungjawab isteri 3. Menyenaraikan tanggungjawab ibu bapa 4. Menyenaraikan tanggungjawab anak 5. Menerangkan kepentingan perkahwinan 6. Menghuraikan keistimewaan institusi perkahwinan Perbincangan : a. Tanggungjawab suami b. Tanggungjawab isteri c. Tanggungjawab ibu bapa d. Tanggungjawab anak e. Kepentingan perkahwinan f. Keistimewaan institusi perkahwinan

13.06.13

Khamis

BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Aras 3 Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Murid dapat : Islam 1. Menerangkan punca keutuhan rumah tangga Unit 3 : munakahat 2. Menjelaskan punca keruntuhan rumah 1. Punca keutuhan rumah tangga tangga 3. Menyatakan cara mengekalkan kerukunan 2. Punca keruntuhan rumah rumah tangga tangga 4. Menghuraikan kesan penyelesaian masalah 3. Cara mengekalkan perkahwinan kerukunan rumah tangga 4. Penyelesaian masalah perkahwinan 13

Sumbangsaran : a. Punca keutuhan rumah tangga b. Punca keruntuhan rumah tangga c. Cara mengekalkan kerukunan rumah tangga d. Penyelesaian masalah perkahwinan

Menginsafi diri hanya sebagai hamba Allah

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu 25

Tarikh 16.06.13

Hari Ahad

20.06.13

Khamis

Bidang Pembelajaran BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Islam Unit 4 : Falsafah Jenayah 1. Pengertian jenayah 2. Konsep pembalasan 3. Perlakuan jenayah 4. Jenis hukum jenayah BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Islam Unit 4 : Falsafah Jenayah

Hasil Pembelajaran Aras 1 Murid dapat : 1. Menerangkan pengertian jenayah 2. Menjelaskan konsep pembalasan 3. Mnghuraikan perlakuan jenayah 4. Menyenaraikan jenis hukum jenayah Aras 1 Murid dapat : 1. Menyatakan pengertian hukum hudud 2. Menjelaskan jenis kesalahan dan hukuman hukum hudud 3. Menerangkan kepentingan hukum hudud 4. Menghuraikan pengertian hukum qisas 5. Menyenaraikan jenis kesalahan dan hukuman qisas 6. Menghuraikan kepentingan hukum qisas

Cadangan Pengalaman Pembelajaran Perbincangan : a. Pengertian jenayah b. Konsep pembalasan c. Perlakuan jenayah d. Jenis hukum jenayah

Nilai Menginsafi diri hanya sebagai hamba Allah Menyakini kebaikan hukum Islam

26

23.06.13

Ahad

1. Pengertian hukum hudud 2. Jenis kesalahan dan hukuman hukum hudud 3. Kepentingan hukum hudud 4. Pengertian hukum qisas 5. Jenis kesalahan dan hukuman qisas 6. Kepentingan hukum qisas BAB 2 : FALSAFAH Menyakini PERUNDANGAN ISLAM Perbincangan berdasarkan lembaran hukum Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Aras 2 kerja: Islam. Islam Murid dapat : a. Pengertian hukum takzir Unit 4 : Falsafah Jenayah 1. Menerangkan pengertian takzir dan diat b. Jenis kesalahan dan hukuman 2. Menjelaskan kepentingan hukum takzir dan takzir 1. Pengertian hukum takzir diat c. Kepentingan hukum takzir 2. Jenis kesalahan dan Aras 3 d. Pengertian hukum Diat hukuman takzir Murid dapat : e. Jenis kesalahan dan hukuman 3. Kepentingan hukum takzir 1. Mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan dan diat 4. Pengertian hukum Diat bentuk hukuman f. Kepentingan hukum diat 5. Jenis kesalahan dan 2. Menjelaskan keistimewaan hukum jinayah 14

Perbincangan : a. Pengertian hukum hudud b. Jenis kesalahan dan hukuman hukum hudud c. Kepentingan hukum hudud d. Pengertian hukum qisas e. Jenis kesalahan dan hukuman qisas f. Kepentingan hukum qisas

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh 27.06.13

Hari Khamis

Bidang Pembelajaran hukuman diat 6. Kepentingan hukum diat BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM Pel 6 : Falsafah Ibadat Dalam Islam Unit 4 : Falsafah Jenayah 1. Keistimewaan hukum jenayah Islam 2. Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah bukan Islam 3. Kepentingan taubat

Hasil Pembelajaran menurut Islam Aras 1 Murid dapat : 1. Menerangkan keistimewaan hukum jenayah Islam 2. Membuat perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah bukan Islam 3. Menjelaskan kepentingan taubat.

Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Nilai

Perbincangan : a. Keistimewaan hukum jenayah Islam b. Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah bukan Islam c. Kepentingan taubat

Berhati-hati dan berwaspad a daripada unsurunsur jinayah

JULAI 2013
Minggu 27 Tarikh 30.0\6.13 Hari Ahad Bidang Pembelajaran BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH DALAM ISLAM Pel 7 : Asas dan pertimbangan Penyelesaian Masalah menurut Islam 1. Pengertian penyelesaian masalah 2. Matlamat penyelesaian masalah 3. Keperluan penyelesaian masalah menurut Islam 4. Sumber penyelesaian masalah Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran Nilai Menyelesai kan masalah secara Islam

Aras 1 Kuiz: Murid dapat : a. Pengertian penyelesaian 1. Menyatakan pengertian penyelesaian masalah masalah b. Matlamat penyelesaian 2. Menjelaskan matlamat / tujuan masalah penyelesaian masalah dalam Islam c. Keperluan penyelesaian 3. Mengetahui sebab perlu penyelesaian masalah menurut Islam masalah berdasarkan Islam d. Sumber penyelesaian masalah e. Kemampuan Islam Aras 2 menyelesaikan masalah. Murid dapat 1. Menghuraikan sebab- sebab perlunya penyelesaian masalah berasaskan Islam 15

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

Bidang Pembelajaran 5. Kemampuan Islam menyelesaikan masalah. BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH DALAM ISLAM Pel 8 : Cara Penyelesaian Masalah Masalah menurut Islam 1. Langkah penyelesaian masalah 2. Perlakuan dalam penyelesaian masalah 3. Amalan dalam penyelesaian masalah

Hasil Pembelajaran

Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Nilai

27

04.07.13

Khamis

Aras 2 Sentiasa Murid dapat : Mengumpul maklumat daripada bertawakal 1. Menghuraikan cara melaksanakan setiap media massa dan membuat rumusan langkah penyelesaian masalah berdasarkan : ajaran Islam : a. Langkah penyelesaian a. mengenalpasti masalah masalah b. mengenalpasti punca masalah b. Perlakuan dalam penyelesaian c. mengenalpasti pilihan dalam masalah menyelesaikan masalah c. Amalan dalam penyelesaian d. menguji pilihan penyelesaian masalah masalah terbaik e. melaksanakan tindakan f. melakukan penilaian Aras 3 Murid dapat : 1. Menjelaskan kesan-kesan penyelesaian isu Aras 1 Murid dapat : 1. Menyatakan pengertian : - Perpaduanummah - kecemerlangan pendidikan

28

07.07.13

Ahad

BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH DALAM ISLAM Pel 9 : Isu, Masalah dan Cara Penyelesaian Masalah Menurut Islam 1. Pengertian perpaduan ummah 2. Langkah penyelesaian isu 3. Kesan penyelesaian isu 4. Cara mewujudkan perpaduan ummah 5. Pengertian kecemerlangan pendidikan 6. Langkah penyelesaian isu 7. Kesan penyelesaian isu

Perbincangan kumpulan : a. Pengertian perpaduan ummah b. Langkah penyelesaian isu c. Kesan penyelesaian isu d. Cara mewujudkan perpaduan ummah 2. Menyatakan bidang/ konteks isu di atas e. Pengertian kecemerlangan 3. Menyatakan langkah-langkah mewujudkan pendidikan isu f. Langkah penyelesaian isu 4. Mengenalpasti asas akidah, syariah dan g. Kesan penyelesaian isu akhlak dalam langkah-langkah mewujudkan h. Cara mewujudkan isu kecemerlangan pendidikan

Sentiasa bekerjasam a

16

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

Bidang Pembelajaran 8. Cara mewujudkan kecemerlangan pendidikan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Nilai

11.07.13

Khamis

29

14.07.13

Ahad

Aras 1 Perbincangan kumpulan : BAB 3 : PENYELESAIAN Murid dapat : a. Pengertian kekuatan ekonomi MASALAH DALAM ISLAM 1. Menyatakan pengertian : b. Langkah penyelesaian isu Pel 9 : Isu, Masalah dan Cara - kekuatan ekonomi c. Kesan penyelesaian isu Penyelesaian Masalah - jati diri ummah d. Cara mewujudkan kekuatan Menurut Islam ekonomi 1. Pengertian kekuatan 2. Menyatakan bidang/ konteks isu di atas e. Pengertian jati diri ummah ekonomi 3. Menyatakan langkah-langkah f. Langkah penyelesaian isu 2. Langkah penyelesaian isu mewujudkan isu g. Kesan penyelesaian isu 3. Kesan penyelesaian isu 4. Mengenalpasti asas akidah, syariah h. Cara mewujudkan jati diri 4. Cara mewujudkan dan akhlak dalam langkah-langkah ummah kekuatan ekonomi mewujudkan isu 5. Pengertian jati diri ummah 6. Langkah penyelesaian isu 7. Kesan penyelesaian isu 8. Cara mewujudkan jati diri ummah Aras 1 BAB 3 : PENYELESAIAN Murid dapat : Perbincangan : MASALAH DALAM ISLAM 1. Menyatakan pengertian : i. Langkah penyelesaian isu - jaminan keselamatan ii. Kesan penyelesaian isu Pel 9 : Isu, Masalah dan Cara - kesaksamaan sosial iii. Cara mewujudkan jaminan Penyelesaian Masalah keselamatan Menurut Islam 2. Menyatakan bidang/ konteks isu di atas iv. Pengertian kesaksamaan 1. Pengertian jaminan 3. Menyatakan langkah-langkah sosial keselamatan mewujudkan isu v. Langkah penyelesaian isu 2. Langkah penyelesaian isu 4. Mengenalpasti asas akidah, syariah vi. Kesan penyelesaian isu 3. Kesan penyelesaian isu dan akhlak dalam langkah-langkah vii. Cara mewujudkan 4. Cara mewujudkan mewujudkan isu kesaksamaan sosial jaminan keselamatan 5. Pengertian kesaksamaan sosial 6. Langkah penyelesaian isu 17

Berpegang teguh dengan ajaran Allah

Menggunak an akidah , syariat dan akhlak pada setiap langkah menyelesai kan masalah

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

Bidang Pembelajaran 7. Kesan penyelesaian isu 8. Cara mewujudkan kesaksamaan sosial BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH DALAM ISLAM Pel 10 : Kelebihan Penyelesaian Masalah menurut Islam 1. Kelebihan penyelesaian masalah 2. Contoh penyelesaian masalah secara Islam a. Masalah kemiskinan b. Masalah rasuah c. Masalah perpaduan ummah d. Perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional

Hasil Pembelajaran

Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Nilai

18.07.13

Khamis

Aras 1 Perbincangan : Murid dapat : a. Kelebihan penyelesaian 1. Menyatakan kelebihan penyelesaian masalah masalah menurut Islam b. Contoh penyelesaian masalah 2. Menyatakan contoh-contoh penyelesaian secara Islam masalah secara Islam i. Masalah kemiskinan ii. Masalah rasuah Aras 2 iii. Masalah perpaduan Murid dapat : ummah 1. Menyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah c. Perbezaan antara menurut Islam penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional

Berusaha memperbai ki kehidupan

30

22.07.13 25.07.13

Ahad Khamis Ahad

ULANGKAJI TING 4 (BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM ) ULANGKAJI TING 4 (BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM ) ULANGKAJI TING 4 (BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM ULANGKAJI TING 4 (BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM

Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu

Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi

31

28.07.13

Tawakal dalam kehidupan Tawakal dalam kehidupan Menjauhi daripad mengikut hawa nafsu

Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu

Latih Tubi

18

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu

Tarikh

Hari

Bidang Pembelajaran ) ULANGKAJI TING 4 (BAB 3 : INSTITUSI ISLAM)

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu

Cadangan Pengalaman Pembelajaran Latih Tubi

Nilai

OGOS 2013
Minggu 31 32 33 34 35 Tarikh 01.08.13 04.08.13 08.08.13 11.08.13 15.08.13 18.08.13 22.08.13 25.08.13 29.08.13 Hari Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis Bidang Pembelajaran ULANGKAJI TING 4 (BAB 3 : INSTITUSI ISLAM) Ulangkaji Konsep Kerasulan Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Cadangan Pengalaman Pembelajaran Latih Tubi Nilai

Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Latih Tubi CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 Perbincangan Soalan Percubaan SPM 2013

SEPTEMBER 2013
Minggu 36 Tarikh 01.09.13 05.09.13 37 08.09.13 12.09.13 38 15.09.13 19.09.13 Hari Ahad Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis Bidang Pembelajaran ULANGKAJI TING 5 ( BAB 1 : EKONOMI ISLAM) ULANGKAJI TING 5 ( BAB 1 : EKONOMI ISLAM) ULANGKAJI TING 5 (BAB 2 : PERUNDANGAN ISLAM ) ULANGKAJI TING 5 (BAB 2 : PERUNDANGAN ISLAM ) Ulangkaji Konsep Akal Ulangkaji Pengaruh yang merosakkan pemikiran manusia Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Cadangan Pengalaman Pembelajaran Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Nilai

19

Rancangan Harian Tasawwur Islam Tingkatan Lima 2012

Minggu 39 40

Tarikh 22.09.13 26.09.13 29.09.13

Hari Ahad Khamis Ahad

Bidang Pembelajaran Ulangkaji Konsep Akal Ulangkaji Ciri Pandangan hidup Islam Ulangkaji Sistem Pemerintahan Islam

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu

Cadangan Pengalaman Pembelajaran Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi

Nilai

OKTOBER 2013
Minggu 40 41 42 43 44 Tarikh 03.10.13 06.10.13 10.10.13 13.10.13 17.10.13 20.10.13 24.10.13 27.10.13 31.10.13 Hari Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis Ahad Khamis Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Latih Tubi Nilai

PERBINCANGAN KERTAS SOALAN SPM TAHUN LEPAS-LEPAS PERBINCANGAN KERTAS SOALAN SPM TAHUN LEPAS-LEPAS LATIH TUBI INTENSIF LATIH TUBI INTENSIF LATIH TUBI INTENSIF LATIH TUBI INTENSIF LATIH TUBI INTENSIF LATIH TUBI INTENSIF Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu

NOVEMBER 2013
Minggu 45 46 Tarikh 03.11.13 07.11.13 Hari Ahad Khamis Bidang Pembelajaran LATIH TUBI INTENSIF LATIH TUBI INTENSIF Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu Pelajar dapat mengingat kembali pelajaran lalu PEPERIKSAAN SPM 2013 CUTI AKHIR TAHUN Cadangan Pengalaman Pembelajaran Latih Tubi Latih Tubi Nilai

10.11.13 Ahad 14.11.13 Khamis 15.11 31.12.13

20

Anda mungkin juga menyukai