Anda di halaman 1dari 23

KEMAHIRAN HIDUP

EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR


DZULKAFLI B SHARIF
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVUDU
KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP
NAMA MURID

TARIKH MULA

TARIKH LAHIR :
TARIKH SEMAKAN :

KEMAHIRAN /
PENGETAHUAN SEDIA ADA:
OBJEKTIF JANGKA PANJANG :
TARIKH

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


OBJEKTIF

a. Membolehkan
murid mengenal pasti
peralatan perkebunan:
i. cangkul
ii. gunting daun
iii. penyiram
iv. pencakar
v. serampang tanah
b. Murid dapat
memadankan gambar
dengan perkataan 4
daraipada 5 betul :
i. sarung tangan
ii. penyiram
iii. topi
iv. gunting daun

ISI PELAJARAN
KAEDAH / TEKNIK
KEMAHIRAN : 4
PERKEBUNAN
TAJUK : 4.1 Mengenal
pasti peralatan
perkebunan
KANDUNGAN : 4.1.1
Alatan untuk berkebun
a. Menamakan alatan :
i. cangkul
ii. gunting daun
iii. penyiram
iv. pencakar
v. serampang tanah
b. Memadankan objek
dengan perkataan :

AKTIVITI

PENILAIAN

1. Menamakan peralatan untuk berkebun


secara lisan :
i. cangkul
ii. gunting daun
iii. penyiram
iv. pencakar
v. serampang tanah
b. Memadankan gambar dengan objek.
i. sarung tangan
ii. penyiram
iii. topi
iv. gunting daun
v. cangkul

CATATAN/
ABM/BAHAN
RUJUKAN
Bahan
sebenar :
i. cangkul
ii. gunting daun
iii. penyiram
iv. pencakar
iv serampang
tanah

Lembaran kerja

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
v. cangkul

a. Membolehkan murid
menggunakan alat
perkebunan :
i. cangkul : melambuk
ii. guntng daun :
menggunting
iii. penyiram : menyiram
pokok
iv. pencakar : mengumpul
sampah
v. serampang tanah :
menggembur tanah.

i. sarung tangan
ii. penyiram
iii. topi
iv. gunting daun
v. cangkul
Kaedah : pandang-sebut
Latih tubi
Teknik : Soal-jawab

TAJUK : 4.2
Menggunakan peralatan
perkebunan
KANDUNGAN : 4.2.1
Penggunaan peralatan
Guru menerangkan
penggunaan alatan :
i. cangkul : melambuk
ii. guntng daun :
menggunting
iii. penyiram : menyiram
pokok
iv. pencakar : mengumpul
sampah
v. serampang tanah :
menggembur tanah.
Kaedah : Latih-tubi
Sumbang saran
Memberi arahan
Teknik : Tunjuk cara

2.
a. Menunjukkan cara menggunakan
alatan dengan betul. Demontrasi oleh
guru di hadapan kelas :
i. cangkul
i. memegang hulu batang cangkul dengan
kedua-dua tangan.
ii. mengangkat ke hadapan pada paras
dada / atau mengikut keperluan tinggi dan
rendah.
iii. melambuk pada permukaan tanah
untuk menggali lubang atau sebagainya.
iv. dilakukan berulang-ulang ikut
keperluan.
ii. gunting daun
i. memegang kedua-dua hulu batang
gunting di hadapan kelas.
ii. mengangkat gunting daun ke paras
kepala,dada, perut, lutut, megikut
kesesuaian paras pokok.
iii. membuka kedua-dua mata gunting.
iv. menunjukkan cara membuka dan
menutup mata gunting.
v. menunjukkan cara menggunting daun

cangkul

gunting daun

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
Bersoal-jawab

(gunting angin ke atas, bawah, kiri dan


kanan)
iii. penyiram
i. mengangkat dan menunjukkan alat
penyiram di hapan kelas.
ii. memasukkan air ke dalam penyiram.
iii. mengangkat pemegang alat penyiram
paras paha
iv. menghalakan muncung penyiram ke
arah pokok.
v. menyiram pokok dalam pasu dengan
kadar air sederhana banyak.
iv. pencakar
i. memegang hulu batang pencakar.
ii. menghalakan ke tanah.
iii. membuat pergerakan mencakar
sampah untuk mengumpulkannya
sebelum dibuang.
v. serampang tanah
i. memegang serampang tanah dengan
tangan kanan atau kiri.
ii. menghalakan mata serempang tanah
ke dalam pasu.
iii. membuat pergerakan menggembur
tanah dalam pasu.

a. Dapat mengamal- kan


keselamatan di kebun
dengan murid memakai:
i. kasut getah
ii. topi
iii. sarung tangan

TAJUK : 4.3 Amalkan


keselamatan di kebun
KANDUNGAN : 4.3.1
Keselamatan diri
a. Alat keselamatan diri

3.
a. Menamakan alat keselamatan diri yang
perlu dipakai semasa di kebun :
i. kasut getah
ii. topi
iii. sarung tangan

penyiram

pencakar

serampang
tanah

i. kasut getah
ii. topi
iii. sarung

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
iv. penutup muka
v. penutup hidung
vi. seluar / baju panjang

b. Murid dapat
memadankan alat
keselamatan diri dengan
perkataan dengan 5
daipada 6 betul

c. Menerangkan
peraturan keselamatan
diri di kebun :
i. cara pegang alatan
yang betul
ii. cara guna alatan tajam
yang betul
iii. menggunakan alat
tajam untuk tujuan
tertentu
iv. jauhi dari benda
bahaya seperi racun dan
baja
v. minta kebenaran guru

yang perlu dipakai ketika di


kebun :
i. kasut getah
ii. topi
iii. sarung tangan
iv. penutup muka
v. penutup hidung
vi. seluar / baju panjang

iv. penutup muka


v. penutup hidung
vi. seluar / baju panjang

b. Memadankan alat
keselamatan diri dengan
perkataan
i. kasut getah
ii. topi
iii. sarung tangan
iv. penutup muka
v. penutup hidung
vi. seluar / baju panjang

b. memadankan alat keselamatan diri


dengan perkataan :
i. kasut getah
ii. topi
iii. sarung tangan
iv. penutup muka
v. penutup hidung
vi. seluar / baju panjang

Kaedah : Pandang - sebut


Demonstarsi
Latih-tubi

c. menerangkan peraturan keselamatan


diri semasa di kebun :
i. cara memegang alat tajam dengan
betul.
ii. cara menggunakan alat tajam dengan
betul.
iii. menggunakan alat tajam hanya untuk
tujuan tertentu seperti memotong bukan
bermain-main.
iv. alat-alat perkebunan diletakkan di
tempat selamat dan jauh dari diri.

tangan
iv. penutup
muka
v. penutup
hidung
vi. seluar / baju
panjang

lembaran kerja

vii. carta
peraturan
keselamatan

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
untuk melakukan sesuatu

Penerangan
Sumbang-saran
Teknik : Soal jawab

a. Murid dapat menyebut


alatan yang boleh
mendatangkan bahaya
kepada rakan:
i. parang
ii. pencakar
iii. gunting daun
iv. penyiram
v. cangkul`
vi. serampang tanah

KANDUNGAN : 4.3.2
Keselamatan rakan

b. Murid dapat
senaraikan kesan dan
akibat jika alatan disalah
guna :
i. luka
ii. cedera
iii. sakit
iv. boleh membawa maut
v. boleh didakwa
c. Murid dapat menyebut
dan megingat kembali
peraturan yang disebut
guru satu persatu:
i. jangan bermain dengan
alatan tajam.

a. Menamakan alatan yang


boleh mendatangkan
bahaya kepada rakan :
i. parang
ii. pencakar
iii. gunting daun
iv. penyiram
v. cangkul`
vi. serampang tanah

v. jauhkan diri dan jangan bermain


dengan racun dan baja.
vi. minta kebenaran guru untuk
menggunakan alatan perkebunan.
4.
a. Namakan alatan yang boleh
mendatangkan bahaya kepada rakanrakan berdasarkan gambar.
i. parang
ii. pencakar
iii. gunting daun
iv. penyiram
v. cangkul`
vi. serampang tanah

b. Menyenaraikan kesankesan dan akibat jika alatan


disalah guna kepada
rakan :
i. luka
ii. cedera
iii. sakit
iv. boleh membawa maut
v. boleh didakwa

b. Meminta pelajar menyenaraikan kesankesan dan akibat yang berlaku kepada


rakan jika alatan disalah gunakan.
i. luka
ii. cedera
iii. sakit
iv. boleh membawa maut
v. boleh didakwa

c. Peraturan keselamatan
untuk menjamin
keselamatan rakan-rakan
semasa aktiviti di kebun.
i. jangan bermain dengan
alatan tajam.
ii. jangan disepahkan atau

c. Menerangkan peraturan untuk


menjamin keselamatan rakan-rakan:
i. jangan bermain dengan alatan tajam.
ii. jangan disepahkan atau meletakkan
alatan di merata-rata tempat.
iii. jauhkan alat-alat tajam daripada rakan.

i. alatan
sebenar
- parang
- pencakar
- gunting
daun
- penyiram
- cangkul`
- serampang
tanah

ii. carta
peraturan

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
ii. jangan disepahkan
atau meletakkan alatan di
merata-rata tempat.
iii. jauhkan alat-alat tajam
daripada rakan.
iv. jangan memegang
alatan kecuali atas
arahan guru.
v. meminta izin dan
kebenaran guru jika ingin
menggunakan alatan.
vi. jangan bermain dan
bergurau.
vii. sentiasa ikut
peraturan dan disiplin.
viii. segala arahan guru
wajib diikuti dan dipatuhi.

meletakkan alatan di
merata-rata tempat.
iii. jauhkan alat-alat tajam
daripada rakan.
iv. jangan memegang
alatan kecuali atas arahan
guru.
v. meminta izin dan
kebenaran guru jika ingin
menggunakan alatan.
vi. jangan bermain dan
bergurau.
vii. sentiasa ikut peraturan
dan disiplin.
viii. segala arahan guru
wajib diikuti dan dipatuhi.

iv. jangan memegang alatan kecuali atas


arahan guru.
v. meminta izin dan kebenaran guru jika
ingin menggunakan alatan.
vi. jangan bermain dan bergurau.
vii. sentiasa ikut peraturan dan disiplin.
viii. segala arahan guru wajib diikuti dan
dipatuhi.

Kaedah : penerangan
demonstrasi
latih-tubi
beri arahan
Teknik : soal-jawab
tunjuk-cara
a. Murid dapat
menamakan objek yang
dipegang oleh guru :
i. bekas racun tumbuhan
ii. bekas racun serangga
iii. bekas plastik baja
b. Dapat menyebut dan
mengingat kembali

KANDUNGAN : 4.3.3
Keselamatan bahan
a. Bahan yang boleh
mendatangkan bahaya :
i. racun tumbuhan
ii. racun serangga
iii. baja

5. a. Pelajar menamakan objek yang


dipegang oleh guru, iaitu contoh :
i. botol racun tumbuhan
ii. botol racun serangga
iii. baja dalam pek

Bekas objek:
i. botol racun
tumbuhan
ii. botol racun
serangga

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
peraturan meracun iaitu :
i. sebelum meracun
ii. semasa meracun
iii. selepas meracun

c. Murid dapat menjawab


latihan pengukuhan
tentang cara meracun
yang betul pada
lembaran kerja dengan
memilih jawapan A atau
B dengan 5 daripada 6

iii. pek baja


b. Peraturan meracun
i. sebelum meracun
- baca, ikut peraturan pada
botol
- pakai pakaian sesuai
ii. semasa meracun
- sembur racun hanya pada
objek
- jangan hala pada orang
iii. selepas meracun
- buang baki air racun
dalam tong racun tadi
-bersihkan tong racun,
perkakas tong racun

c. Menjawab soalan cara


meracun yang betul pada
lembaran kerja mengikut

b. Menerangkan aspek keselamatan yang


perlu dilakukan sebelum dan selepas
meracun :
sebelum meracun :
i. baca dan ikut arahan pada botol racun,
minta nasihat orang dewasa.
ii. memakai pakaian yang sesuai seperti
penutup hidung, penutup muka, topi,
seluar / baju panjang.
semasa meracun :
i. sembur racun hanya pada objek yang
hendak diracun.
ii. jangan halakan kepada orang.
iii. jangan minum air campuran racunsangat bahaya.
iii. batang penyembur hendaklah sentiasa
ke bawah ke arah tanah.
iv. menyembur racun ikut arah angina
supaya semburan pergi jauh.
selepas meracun
i. baki air hendaklah dicurahkan ke tanah.
ii. bersihkan tong racun dan perkakas
tong racun dengan bersih.
iii. terlungkupkan tong racun supaya air
dalam tong racun kering.
iv. simpan tong racun di tempat selamat.
v. bungkus botol racun dengan rapi.
vi. simpan di tempat yang paling selamat.
c. Menjawab soalan cara meracun yang
betul pada lembaran kerja mengikut
susunan aktiviti yang betul samada
memilih jawapan A atau B.

i. bekas botol
racun

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
soalan dengan betul

d. Murid dapat
menjelaskan tujuan
membaja poko dan
tanaman :
i. membekalkan neutrin
ii. menggalakkan
tumbesaran
iii. menyuburkan tanaman
iv. mengelakkan penyakit
v. mengeluarkan hasil
dengan cepat
vi. tanaman sentiasa
subur dan siha
e. Murid dapat menyebut
dan mengingat peraturan
membaja iaitu :
i. sebelum membaja
- guna sarung tangan
- ikut arahan pada pek
- buka pembungkus
dengan cermat
ii. semasa membaja
- tabur baja sederhana
banyak dengan mengikut
sukatan
yang betul.
- jangan tabur baja dekat
dengan batang pokok
iii. selepas membaja
cuci tangan.

susunan aktiviti yang betul


samada memilih jawapan A
atau B.

d. Menjelaskan tujuan
membaja pokok dan
tanaman :
i. membekalkan neutrin
ii. menggalakkan
tumbesaran
iii. menyuburkan tanaman
iv. mengelakkan penyakit
v. mengeluarkan hasil
dengan cepat
vi. tanaman sentiasa subur
dan sihat
e. Peraturan membaja
i. sebelum membaja
- guna sarung tangan
- ikut arahan pada pek
- buka pembungkus
dengan cermat
ii. semasa membaja
- tabur baja sederhana
banyak dengan mengikut
sukatan yang betul.
- jangan tabur baja dekat
dengan batang pokok.
iii. selepas membaja
cuci tangan.
- bungkus semula baja

lembaran kerja

d. Menerangkan tujuan membaja pokok :


i. membekalkan neutrin
ii. menggalakkan tumbesaran
iii. menyuburkan tanaman
iv. mengelakkan penyakit
v. mengeluarkan hasil dengan cepat
vi. tanaman sentiasa subur dan sihat.

e. Menerangkan aspek keselamatan


sebelum, semasa dan selepas membaja :
sebelum membaja :
i. guna sarung tangan
ii. ikut arahan pada pek
iii. buka pembungkus dengan cermat
semasa membaja :
i. tabur baja sederhana banyak dengan
mengikut sukatan yang betul.
ii. jangan tabur baja dekat dengan batang
pokok.
selepas membaja :
i. cuci tangan.
ii. bungkus semula baja dengan rapi.
iii. siram pokok.

Contoh objek:
i. pek baja
organic
ii. pek baja
kimia
iii. pek baja
NPK / Urea
iv. pek baja
hasil sisa
haiwan/
tumbuhan

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
- bungkus semula baja
dengan rapi.
- siram pokok.
f. Murid dapat menjawab
latihan pengukuhan
tentang cara membaja
yang betul pada
lembaran kerja dengan
memilih jawapan A atau
B dengan 5 daripada 6
soalan dengan betul

dengan rapi.
- siram pokok.
iv. simpan baja di tempat
selamat

f. Menjawab soalan cara


membaja yang betul pada
lembaran kerja mengikut
susunan aktiviti yang betul
samada memilih jawapan A
atau B.

Kaedah : sumbang saran


penerangan
latih tubi
Teknik : soal jawab
tunjuk cara

a. Murid tahu
menggunakan alatan
dengan cara yang betul
dengan melakukan aktiviti
di kebun sebenar :

KANDUNGAN : 4.3.4

iv. simpan baja di tempat selamat.

f. Menjawab soalan cara membaja yang


betul pada lembaran kerja mengikut
susunan aktiviti yang betul samada
memilih jawapan A atau B.

lembaran kerja

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
i. cangkul
ii. pencakar
iii. serampang tanah
iv. parang
v. gunting daun

Keselamatan alatan
a. Cara penggunaan alatan
dengan betul
i. cangkul
ii. pencakar
iii. serampang tanah
iv. parang
v. gunting daun
Kaedah : Penerangan
Demonstrasi
Latih tubi
Memberi arahan
Teknik : Penyoalan
Tunjuk cara

6.
a. Menerangkan cara menggunakan
peralatan dengan betul supaya tidak
membahayakan diri dan rakan.
i. cangkul
- gunakan apabila perlu dengan aktiviti.
- letakkan mata cangkul ke tanah.
- jangan terlentangkan mata cangkul.
- letakkan jauh dari rakan.
- minta kebenaran guru untuk
menggunakan.
ii. pencakar
- gunakan apabila perlu.
- letakkan mata pencakar ke tanah
apabila tidak digunakan.
- minta kebenaran guru jika ingin
menggunakan.
iii. serampang tanah
- gunakan apabila perlu.
- gunakan hanya untuk menggemburkan
tanah.
- jika tidak digunakan letakkan di tempat
selamat.
-minta kebenaran guru jika ingin
menggunakannya.
iv. parang
- gunakan apabila perlu.
- gunakan untuk memotong sahaja.
-letakkan di tampat selamat jika sudah
digunakan.
- minta kebenaran guru jika ingin
menggunakannya.
v. gunting daun
- gunakan apabila perlu.

Alatan
sebenar :
i. cangkul

ii. pencakar

iii.serampa-ng
tanah

iv. parang

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF

a. Murid dapat menunjuk


cara dan mengulangi
kembali cara guru
menyimpan alatan
dengan selamat :
i. mencuci dan
membersihkan alatan
sebelum disimpan.
ii. Simpan dalam setor.
iii. Simpan dalam
bahagian rumah di
tempat yang paling
selamat.
iv. simpan di tempat
selamat, berkunci, dan
tempat tinggi dan sukar
diambil.

a. Murid dapat
menunjukkan cara
membersihkan diri
selepas aktiviti berkebun:
i. membersihkan diri
- mencuci anggota badan
seperti tangan, kaki dan
bahagian lain yang perlu
dicuci.
ii. membersihkan
pakaian.

- gunakan untuk memotong dan


mencantas daun.
-letakkan di tempat selamat jika sudah
menggunakannya.
- minta kebenaran guru jika ingin
menggunakannya.
KANDUNGAN : 4.3.5
Cara menyimpan alatan
a. cara penyimpanan alatan
:
i. mencuci dan
membersihkan alatan
sebelum disimpan.
ii. Simpan dalam setor.
iii. Simpan dalam bahagian
rumah di tempat yang
paling selamat.
iv. simpan di tempat
selamat, berkunci, dan
tempat tinggi dan sukar
diambil.

v. gunting daun
7.
a. Demonstrasi cara menyimpan alatan
dengan selamat :
i. mencuci dan membersihkan alatan
sebelum disimpan.
ii. Simpan dalam setor.
iii. Simpan dalam bahagian rumah di
tempat yang paling selamat.
iv. simpan di tempat selamat, berkunci,
dan tempat tinggi dan sukar diambil.
Alatan
sebenar :
i. cangkul
ii. pencakar
iii.serampang
tanah
iv. parang
v. gunting daun

Kaedah : Sumbang saran


Penerangan
Latih tubi
Teknik : Tunjuk cara
Soal jawab
TAJUK : 4.4 Amalan
kebersihan diri.
KANDUNGAN : 4.4.1
Kebersihan diri
a. Menjaga kebersihan diri
selepas melakukan aktiviti
di kebun :

8.
a. Menyatakan apakah yang perlu dicuci
selepas berkebun :
i. anggota badan
- mencuci anggota badan seperti tangan,

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
iii. membersihkan kasut

b. Murid dapat
menerangkan kembali
perlakuan mencuci
tangan, kaki, muka dan
kasut.

i. membersihkan diri
- mencuci anggota badan
seperti tangan, kaki dan
bahagian lain yang perlu
dicuci.
ii. membersihkan pakaian.
iii. membersihkan kasut
b. Menunjukkan cara-cara
mencuci tangan, kaki, muka
dan kasut.

kaki dan bahagian lain yang perlu dicuci.


ii. membersihkan pakaian.
iii. membersihkan kasut
alatan
sebenar :
kasut, seluar,
baju panjang
b. Guru demonstrasi cara-cara mencuci
tangan, kaki, muka dan kasut serta
anggota lain yang perlu dicuci
menggunakan sabun.

Kaedah : Sumbang saran


Penyoalan
Teknik : Tunjuka cara
Bahan :
i. sabun
a. Murid dapat
menunjukkan semula
cara yang betul
membersihkan alatan
selepas digunakan:
i. cangkul
ii. pencakar
iii. tong racun
iv. serampang tanah

KANDUNGAN : 4.4.2
Kebersihan alatan
a. Membersihkan alatan
selepas aktiviti di kebun.
i. cangkul
ii. pencakar
iii. tong racun
iv. serampang tanah
Kaedah : Latih tubi

9.
a. Cara membersihkan alatan,
demonstarsi guru :
i. cangkul
- buang tanah yang melekat.
- cuci mata cangkul dari kesan tanah.
- cuci batang cangkul.

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
Memberi arahan
Teknik : Bersoal jawab
Tunjuk cara

- lap mata cangkul.


- biarkan kering seketika.
ii. pencakar
- buang sampah yang melekat.
- cuci mata pencakar dan batangnya.
- lap sehingga kering.
iii. tong racun
- buang sisa racun dalam tong.
- masukkan air bersih ke dalam tong.
- masukkan serbuk pencuci.
- goncang tong racun.
- buangkan air dalam tong ke tanah.
- masukkan air bersih lagi, goncang tong
racun dan tuang airnya ke tanah.
- terlungkupkann tong racun supaya
kering.
- selepastong racun dicuci, cuci pula
penutup, hos, besi pemegang.
- lap dan keringkan.

iv. serampang tanah


- buang tanah yang melekat.
- cuci dengan air bersih.
- lap dan keringkan.
a. Murid tahu menjaga
kebersihan di kebun
dengan :
i. kutip sampah
ii. kutip ranting kayu, batu
kayu
iii. buang sampah di
tempat longgokan

KANDUNGAN : 4.4.3.
Kebersihan di kebun
a. Cara menjaga
kebersihan di kebun
i. kutip sampah
ii. kutip ranting kayu, batu

10.
a. Melakukan demonstrasi cara
membersihkan kebun :
i. mengutip sampah di kebun dan
dimasukkan ke dalam tong sampah.

Alatan
sebenar :
i. cangkul

ii. pencakar

iii. tong racun

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
sampah
iv. bakar sampah
v. menutup pintu pagar
apabila ingin keluar

kayu
iii. buang sampah di tempat
longgokan sampah
iv. bakar sampah
v. menutup pintu pagar
apabila ingin keluar

ii. mengutip ranting, daun, kayu,batu dan


masukkan ke tong sampah.
iii. buang sampah ke tempat longgokan
sampah
iv. bakar sampah yang dibuang
v. tutup pintu pagar apabila ingin keluar
kebun.

Alatan / bahan /
objek:
i. tong sampah
ii. beg plastik.
iii. sampah.
iv. batu.
v. ranting kayu.
v. daun

Kaedah : Demonstrasi
Latih tubi
Beri arahan
Teknik : Bersoal jawab
Tunjuk cara

a. Murid dapat
mengkelaskan jenis-jenis
tanaman perkebunan
mengikut jenis tanaman
dan pokok seperti :
i. tumbuhan hiasan
- bunga kertas
- pokok keladi
- pokok orkid
ii. jenis sayuran
- sawi
- terung
- menyimun
- kobis
iii. medium pemasaran
- kebun sayur
- nurser

TAJUK : 4.5 Jenis-jenis


perkebunan
KANDUNGAN : 4.5.1
Mengenal pasti jenis
perkebunan
a. Mengkelaskan jenis-jenis
perkebunan :
i. tumbuhan hiasan
- bunga kertas
- pokok keladi
- pokok orkid
ii. jenis sayuran
- sawi
- terung
- menyimun

iv.serampang
tanah

11.
a. Menamakan tumbuhan berdasarkan
jenis perkebunan :
i. tumbuhan hiasan
- bunga kertas
- pokok keladi
- pokok orkid
ii. jenis sayuran
- sawi
- terung
- menyimun
- kobis

Gambar jenis
tumbuhan :
i. bunga kertas
ii.pokok keladi
iii.pokok orkid

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
- kobis
iii. medium pemasaran
- kebun sayur
- nursery

b. Murid dapat
melabelkan jenis
tumbuhan mengikut
kategori perkebunan
berdasarkan gambar
dengan semuanya betul
seperti :
i. pokok keladi tanaman
hiasan
ii. bunga orkid- tanaman
hiasan
iii. kobis- jenis sayuran
iv. terung- jenis sayuran

b. Melabelkan jenis
tumbuhan berdasarkan
gambar mengikut kategori :
i. tanaman hiasan
ii. jenis sayuran

iv. sawi
v. terung
vi. menyimun
vii. kobis
viii. kebun
sayur
ix. nursery

iii. medium tanaman


- kebun sayur
- nursery

b. Melabelkan jenis tumbuhan mengikut


kategori perkebunan berdasarkan gambar
:
i. bunga orkid

ii. pokok keladi

iii. kobis

lembaran kerja

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF

iv. terung

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF

a. Murid mengetahui
langkah-langkah yang
perlu dibuat untuk
menyediakan tapak
semaian seperti :
i. pemilihan lokasi
ii. membersihkan
kawasan
iii. menggembur tanah
iv. memagar
v. membuat batas

TAJUK : 4.6 Menanam


pok KANDUNGAN : 4.6.1
Cara-cara menanam
pokok
Menjalankan aktiviti
menanam pokok.
a. Menyediakan tapak
semaian.
i. pemilihan lokasi
ii. membersihkan kawasan
iii. menggembur tanah

12.
a. Menerangkan penyediaan tapak
semaian yang sesuai sebelum aktiviti
penanaman pokok.
i. mengenalpasti lokasi yang sesuai.
ii. membersihkan lokasi.
iii. melambuk dan menggemburkan tanah.
iv. cari kawasan dekat dengan punca air.
v. memagar kawasan.
vi. membuat batas.

Alatan sebenar
perkebunan
yang digunakan
:
I. cangkul
ii. pencakar
iii. pungkis
iv. baja
v. biji benih
vi. penyiram
vii. parang

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
iv. memagar
v. membuat batas
b. Murid dapat melakukan
aktiviti perkebunan
semasa dikebun seperti :
i. membersihkan
kawasan.
ii. membaja.
iii. memilih anak benih.
iv. menyemai tanaman.
v. menyiram anak pokok.
vi. membaja anak pokok.

b. Menjalankan aktiviti
perkebunan :
i. membersihkan kawasan.
ii. membaja.
iii. memilih anak benih.
iv. menyemai tanaman.
v. menyiram anak pokok.
vi. membaja anak pokok.

b. Menerangkan cara menjalankan aktiviti


:
i. membersihkan kawasan.
ii. membaja.
iii. memilih anak benih.
iv. menyemai tanaman.
v. menyiram anak pokok.
vi. membaja anak pokok.

Kaedah : Demonstrasi
Latih tubi
Penerangan
Sumbang saran
a. Murid dapat melakukan
penjagaan pokok dan
tanaman semasa di
kebun dengan :
i. merumput
ii. menggembur tanah
iii. menyiram pokok
iv. membaja
v. meracun
vi. mengawal serangan
mahluk perosak
viii. memagar
ix. membuang tunas sisi
x. membuag daun lebat

Teknik : Tunjuk cara


Soal jawab
TAJUK : 4.7 Penjagaan
pokok tanaman
KANDUNGAN : 4.7.1
Cara-cara penjagaan
pokok dan tanaman
a.Menjalankan aktiviti
penjagaan pokok dan
tanaman seperti :
i. merumput
ii. menggembur tanah
iii. menyiram pokok
iv. membaja
v. meracun
vi. mengawal serangan
mahluk perosak

13.
a. Menerangkan aktiviti yang perlu
dilakukan untuk menjaga pokok dan
tumbuhan supaya memastikan hidup
subur dan sihat :
i. merumput rumput di kebun.
ii. menggemburkan tanah di kebun.
iii. menyiram pokok selalu.
iv. membaja sekurang-kurangnya sebulan
sekali.
v. meracun serangga perosak.
vi. mengawal serangan haiwan perosak
dan penyakit.
vii. memagar kawasan.
ix. membuang tunas sisi

Alatan
sebenar :
i. serampang
tanah
ii. sudip
iii. alat
penyiram
iv. gunting
daun.
v. racun
serangga

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF

b. Murid tahu mahluk


perosak boleh
memusnahkan tanaman.

c. Murid menjawab
padanan mahluk perosak
dengan perkataan
dengan semua betul.
d. Murid mengetahui
kepentingan menjaga
tanaman dengan
membaja supaya :
i. i. membekalkan neutrin.
ii. menggalakkan
tumbesaran.
iii. menyuburkan
tanaman.
iv. mengelakkan penyakit.
v. mengeluarkan hasil
dengan cepat.
vi. tanaman sentiasa
subur dan sihat.

viii. memagar
ix. membuang tunas sisi
x. membuang daun lebat
b. Mengetahui bahaya
mahluk perosak pada
tumbuhan dan tanaman:
i. merosakan tanaman.
ii. tanaman akan mati dan
terbantut.
c. Latihan padanan mahluk
perosak dengan
perkataan :
i. tikus
ii. siput babi
iii. belalang
iv. kumbang
d.Kepentingan penjagaan
tanaman :
i. i. membekalkan neutrin.
ii. menggalakkan
tumbesaran.
iii. menyuburkan tanaman.
iv. mengelakkan penyakit.
v. mengeluarkan hasil
dengan cepat.
vi. tanaman sentiasa subur
dan sihat
Kaedah : Penerangan
Demonstrasi
Latih tubi
Memberi arahan
Teknik : Penyoalan

x. membuang daun lebat

b. Menjelaskan bahaya mahluk perosak


kepada pokok dan tanaman:
i. merosakan tanaman.
ii. tanaman akan mati dan terbantut.

c. Memadankan mahluk-mahluk perosak


dengan perkataan.
i. tikus
ii. siput babi
iii. belalang
iv. kumbang
d. Menerangkan kepentingan penjagaan
tanaman :
i. i. membekalkan neutrin.
ii. menggalakkan tumbesaran.
iii. menyuburkan tanaman.
iv. mengelakkan penyakit.
v. mengeluarkan hasil dengan cepat.
vi. tanaman sentiasa subur dan sihat.

lembaran kerja

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
Tunjuk cara

a. Murid mengetahui
cara-cara memetik hasil
tanaman :
i. pilih tanaman yang
sudah matang untuk
dipetik.
ii. gunakan alat pemotong
untuk memetik tanaman.
iii. kumpulkan hasil yang
telah dipetik.
iv. hati-hati ketika
memetik supaya hasil
tidak rosak.
v. cuci dan bersihkan
tanaman yang telah
dipetik.

b. Murid tahu proses


pemasaran hasil tanaman
seperti :
i. bungkus tanaman yang

TAJUK : 4.8 Memungut


hasil
KANDUNGAN : 4.8.1
Menjalankan aktiviti
memungut dan
memasarkan hasil
tanaman.
a. Cara-cara memungut
hasil tanaman seperti :
i. pilih tanaman yang sudah
matang untuk dipetik.
ii. gunakan alat pemotong
untuk memetik tanaman.
iii. kumpulkan hasil yang
telah dipetik.
iv. hati-hati ketika memetik
supaya hasil tidak rosak.
v. cuci dan bersihkan
tanaman yang telah dipetik.
b. Cara-cara proses
pemasaran
i. bungkus tanaman yang
hendak dipasarkan.

14.
a. Menerangkan cara-cara memungut
hasil tanaman :
i. pilih tanaman yang sudah matang untuk
dipetik.
ii. gunakan alat pemotong untuk memetik
tanaman.
iii. kumpulkan hasil yang telah dipetik.
iv. hati-hati ketika memetik supaya hasil
tidak rosak.
v. cuci dan bersihkan tanaman yang telah
dipetik.

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF
hendak dipasarkan.
ii. ikat tanaman yang
hendak dipasarkan.
iii. asingkan tanaman
yang hendak dipasarkan
mengikut saiz.
iv. menimbang berat
tanaman yang hendak
dipasarkan.
vi. menjual hasil tanaman
di pasar atau di kedai
dengan harga yang
berpatutan.

ii. ikat tanaman yang


hendak dipasarkan.
iii. asingkan tanaman yang
hendak dipasarkan
mengikut saiz.
iv. menimbang berat
tanaman yang hendak
dipasarkan.
vi. menjual hasil tanaman di
pasar atau di kedai dengan
harga yang berpatutan.

c. Murid dapat
memadankan aktiviti
pemasaran yang betul
dengan 5 daripada 6
betul.

c. Memadankan aktiviti
pemasaran tanaman
dengan betul.
Kaedah : Demonstrasi
Latih tubi
Penerangan
Sumbang saran
Memberi arahan
Teknik : Penyoalan
Tunjuk cara

b. Cara-cara proses pemasaran


i. bungkus tanaman yang hendak
dipasarkan.
ii. ikat tanaman yang hendak dipasarkan.
iii. asingkan tanaman yang hendak
dipasarkan mengikut saiz.
iv. menimbang berat tanaman yang
hendak dipasarkan.
vi. menjual hasil tanaman di pasar atau di
kedai dengan harga yang berpatutan.

c. Memadankan aktiviti pemasaran


tanaman dengan betul pada lembaran
kerja

Lembaran kerja

lembaran kerja

KEMAHIRAN HIDUP
EN MOHD MOKHTAR B HJ TAHAR
DZULKAFLI B SHARIF