Anda di halaman 1dari 1594

*

'.

'

*>-.'

Menyala-nyala

JLi>l

j^J-l

yy u
"5/1

Kata tanya (apakah, adakah)

Lfr i.r.,.,*^l j^>


5

Yang panas

sekali

cSi lj Co

Apakah emas
Baik,

itu

dapat berkarat ?

1_-* Jj

Jt-aj

Meluap-Iuapnya kemarahan

V-"

'

m4wi
:

a^jI

maupun

AjjLjJI
>_jjj&J

oj^Jfc

Yang meradang, marah

JJ>""'

0>juI

Kata seru untuk orang dekat


Kata seru untuk orang jauh
Bulan Agustus

fju

J^<Jj*-

iZi-cCi*
Mengumpat, mencaci-maki
Aju-
:

Ji?J<-~U * Ut!

'

aJlc j

*.

u .,h,.,L\

>_>l

Yang mengkufuri nikmat,


yang bersuka
ria

jJ^\

iij"jl

tCGCCTjCI-Vl*
Rindu
<jjlil
:

sampai melewati batas

4-JI

(Unta) yang kenyang

Jj "VI

^
:

^11*5/1

Bersiap-siap (untuk pergi)

L^j

jjJJ ~"

dan menderum

Menggoyangkan,
Jj.%1

">
.-_

'tr*J'

Masa
Mencela, menegur
Celaan, teguran

'i\

menggerakkan
...

AjJic

* s-;

Mengikuti, meniru

oJl^u Uai

*jl

i I

Lurus jalannya
ajjl

"'i'
rL^>
v>=N*J
:

Aib

Oi_^l

Jul

Beneriak
Ta'ajub,

Berdiam, tinggal
Menjadi
liar

di

llil
-

j&Tl

mengagumi

*>

yy b"

*>--

>

u*>>'

"!"" J

-Mi

Rumput
Air

(y>jl r) y>"^l
lli
:

Mempergunakan perkataan
yang tak dikenal artinya (asing)

j^LiJI

LCVl
:

Fatamorgana

uf^-JI
r-jil
<

Marah kepada
Mengabadikan, mengekalkan
Menjadi kekal, abadi

'J
oJO>:
oJul

Air bah, banjir

^ l2l

i* t

Kerinduan Kerinduan pada kampung

Jj-i)l

iyC'VI
:

Cju

jLa
:

Ju

Cr'-^'

c^! u***'

Gersang dan sunyi lengang


Menjadi merah kehitam-hitaman
(karena sinar matahari)

yH\
^jiS

jLSUl :

halaman (tanah

air)

*jtj)\

Memanah

<u

Uj
I

; sCl *
"

U^j j Uj

C^

Tidak punya hajat terhadap wanita


(hidup membujang)

~
J-?>'

>J,

s>

->
:

Amatpanas,
menjadi panas sekali

'"'l,

jj> J&5I

>J' -

Masa

{*y\j

JWl r) Ju"^l
Ji)l

Melembung,
menjadi gembung

iJl

:i_>f^i)l

^-

Yang dahulu

f*

o**'

y.

Memberi makan jarum yang ditaruh


di

k-iis)

Yang
Yang

kekal abadi, kekekalan

1_jjJI <jIjJI

JwVI
:

dalam makanan
*j"Un\
:

azali

u-'J^"

Merawat, memelihara

f-jyl
1

(kekal adanya tanpa permulaan)

Menyerbukkan (agar dapat berbuah)


Menggali

lwjJJ

Selama-lamanya

rxi: Lh\j\ SSy\

XI

\&J&>\

jj\ j^u\
) fjfl

Untuk selama-lamanya

CJa:
'J

4% J]
U [$*&
: :

Jarum
Jarum jahit

Q
sari

Yang

kekal, abadi

%&
'

'l

KiU %\

Kekekalan, keabadian
r
(tanpa kesudahan)

f/jJI

ZSS\

Benang

odJl-

Kompas

&tojjkjji
ji

Akherat
Sesuatu yang menakutkan

t>1)

Nama tumbuh-tumbuhan
Sengal

i^yi -

(iGl
selaJi i

j-)

SluVi
:

O&l
sulam-menyulam

Bencana, malapetaka yang

Lj>u3I

Ujung tanduk
Bordir,

y>8y*i(l JjLvi

dalam ingatan

Bencana dunia
Sesuatu yang asing

DjJI
>_jjjiil

Jufjl

Fitnah, adu

domba
Sy\
Jjji;
:

^^iJi

Penjual jarum

^yi
:

Perkataan yang asing


(tak dikenal)

if>

5SH J*fJ

Pembuat jarum
Kutu

^1 'jJU.
*

j4%I

* * *

Budak perempuan
(kotak, dos)

t*i\
*o J,
rf

A$1
'f

Tempat

jarum

jClil j

'^1

i'

(Budak perempuan) yang ;ubur


<

Fitnah, adu

domba

(dapat melahirkan banyak anak)

Emas mumi
Sutera

L^G^*
J*

Keledai betina

J'

yang menjadi
<Uri

liar

-*

J'

j'

Kebishopan, keuskupan
(istilah

Ji

Binatang-binatang buas
^ J' J'

dalam agama Nasrani)

Burung yang menetap

Kan, kendi, teko

lj4*tf

Joi?l

(tak terpengaruh

musim)
f $ *

11

Teko (kan
Botol cuka

teh),

kan kopi

;_^i)ljl ^Li)l Jjjjl

Pengabadian

'jj-

Yang

kekal abadi

'pjljjl

Ibjli

Bulan April

ji?J
r* 'i
'

Jj^jI

Sepanjang hidup, masa

*
, , J

sO-t

,_S-U

f*l

'-i *

f* S, >

-'l'

(Unta betina)

Melompat
Bertindak lalim (aniaya) terhadap

yang menjadi
**>L<aj

liar

Menyengat

Gci.tf 1 ^*
> ....

Gesper

^r/^i *
LmuI

^j^l

Memfitnah, menggunjing

<uLxl

J*l

Tenteram, merasa aman-tenang

jLil
''j-*
'

Jail
~~

Menakuti

Mual, merasa tidak enak


(hendak muntah)

,_r*-*-" >

Menahan
Meremehkan, menghina

Menggali lubang sempit


Ketiak

atas lebar

bau ah
(JCJ
r")

J* u_J
Itu VI
L

Memaksa, menundukkan
-

*US j.
"f'
' '

Pencelaan, penakutan.

VI

Pasir

yang lembut, halus

J-

jji

Jj

penahanan
Hal gersangm a tanah
(karena tidak

Kaki bukit

isxju

Jjjfl isu J
:

.uil

Sesuatu yang dikempit JajVI *^>u Jo-I U>

i?LVI

tuam hujan)
'jisai
jelek,

Tempat yang kasar


,
* ~
:

> c T

'

>,

Melankan

diri

^-jyt

j_xJI

JjIj

Asal (keturunan)
jahat

ang

^~

II

J-^VI

^^Vl

Bersembunyi
Tidak menyukai, ingkar akan

;*jcl

;;>

Perempuan \ ang jelek ahlaknya

'i'jil

^
1

_r

.L*i'l

Pohon rami

.T.

~
-

.*->

Yang melarikan

diri

L;jQjl

J,VI

Mengumpulkan.

uuk>

4-iulj

*.

iKl
' * 3 *

'-

cil
*'

menghimpun
Berkumpul
1_^jloju
:

* S

Banvak dasinenva. semuk


iJL'T

jj]l

U*?^

*
'J#

Kumpulan, gerombolan orang


L*^l
Sigap. tangkas

iiLVI
jjajl

Baik dalam mengurus.

J-5

^'

WJ
;
i

memelihara unia
Menjadi
liar

h&

Juli

J_>"i'l

_J_>U j

Kuda) >ang

sigap, tangkas

^~^

'^)

l^vi

Enggan menggauli, mengumpuli

ijl^!

Mengikat kakim a dengan

tali

Memukul
Panjang

ajj*#

La*JL
:

*.

Ketenangan, diam

j_p^_JI

^iajVI

Jli

> .,.1-<J

Gerakan
Sebelah dalam
lutut

iT>l
*
.

* '. ^

Menjadi pendeta, beribadah

-**y

~~

Ja,Uf.
>.jjl

Banyak untanya.
memiliki unta yang banyak

J^j" J^

Masa
(Kuda)

Memelihara
Memuji-muji. menyanjung

litljl

J_"i'l

j^Cfj :

ang amai cepat lanm a

*JLil

C^ll
?-)

Tali pengikat kaki unta

^J^J

u J^v. J-^>
:

j^LVI

Unta

JCI

^Vl
:

Golongan dan
Khowarij

aliran

Tjfji' J- iSji

i~^>LVI

Awan yang
mengandung
*-

Jal\
air

<

L ,_L>j>u i_>L>w

hujan

Burung gagak wLV'f -*> wL

i_>fjjiJI

L-jJI

JojJy>

Yane n meneurusi.
memelihara unta densan baik

Mengempit
(meletakkan
di

'i_r~" b-i^i

bawah

ketiak)

^
Tidak (perlu) diperhatikan,
dipertimbangkan
*J ajJj
i

.!

Rahib, kepala biara

N'

Hal baiknya pengurusan harta (ternak)

S c/i
A_*LwJI
:

Mengingatkan, memperingatkan
Bersikap sombong, congkak
Bersih dari

<^J

<lj

Siasat

j&Z
s _pj
:

*Jlc *j U

Kelompok, kumpulan
Seikat rumput/kayu

iiLil

Lu
:

^s*

^vr,
S'jLuJI
:

Kebesaran, keagungan, kemegahan

ionull

44/i/l
~~
:

Permusuhan
Beban
Dosa, kesalahan
Penyakit

%V\ S6l
:

Keindahan, keelokan

"^N^J'
j^SJI

JJUJI

Kesombongan, keangkuhan

~~
:

fP1\

oCJI

iISfl

Menjadi

ayaii

L jLo
I

(pada binatang, tumbuh-tumbuhan)


Hajat, kebutuhan

Memelihara, mendidik

sLj

,,.

--J

Lj

i>CU
*tr*" Jj^l
:

iL^I

Mengayah, menjadikan ayah


Bapak, ayah

sii^jl

U*iVi
(

_?

Kabilah, suku bangsa

*H"
XL U

(Cl r)

r>')i\
I

Kelompok, kumpulan, sekawan


Tanah (tempat) yang banyak untanya

J-s-iC"^'

Yang empunya, pemilik

IJo ^>

Ayam jantan, jago


Kupu-kupu

cLjJI

jLaXJI :

'

Iblis

&JCfj l^lJCl )

u-lLI

2ji(Jii\

J-ii i_^i

#;-#
Menjadi hitam

Orang yang (berpunggung) bongkok


lbis

~ -

Vjll

r>l J>

JJI

JiJ
u*J^
8jLaJ

Mengaibkan
Memuji-muji, menyanjung
ilJ-t j^JI
:

Orang yang gendut (berperut besar) Orang yang berkaca mata


Sphink
- t c ,

~1\

^1

Mencela
Mengikuti jejaknya

J&M
Sn ,

Suami
Jenis

Mengawasi
Pennulaan sesuatu
<Jjl
r fo * *
:

*&J
^y-iJI
>

kumbang
'jCI'^jO

jU

>o

Aku benemu ayahmu


Ayahku sebagai tebusanmu
Mengenai/sebagai ayah
Dari segi (garis) ayah

Masa dari

sesuatu (musim)

Sahabat-sahabatnya
JfjJfjJI

^1
^
:

Mata kayu
Aib, cacat, cela

v_>"}|l

i$>
:

'J^JI: jiLI
:

Orang tua, ayah-ibu


Keayahan, kebapakan
8

Ofjjfjjl

if#B
:

Dendam
Orang
yang banyak kentut

jjfyi ii->

s'^l

JU> '-^ ld1

Cl

j'Ci-^1*
,_)iiSj
:

Menolak, enggan,
tidak

*-wslj

Clt -

(Makanan) yang kering

f
mau
jijik

1L&Jf*.^!1

Q!'-'4*
Oji"
:

Tidak menyukai, membenci.

*ct"M

Mengetahui, memperhatikan

'

U)
Mengumpulkan
di antara

-'l

Keengganan, ketidaksukaan

Rimba, belukar

dua sesuatu
di

Yang tidak mau


r

dihina karena

O^l

^i\

Berdiam, tinggal

81

jlSlL oCLlr'

tahu akan harga dirinya

Lamban, pelan
Jenis

Yang menolak, enggan,


tidak

***.

* **

pohon zaitun
'

menyukai

Perempuan yang kecil


kemaluannya

r>!l VjjcJI

yMl

Singa

Kesombongan, keangkuhan
'

(Unta) yang lamban jalannya

J^l Jj i
i

^y>

v oLAl

Kebesaran, keagungan
Apis
afjijl

t'JiVll

Tempat
perkumpulan orang

^r-UJI

f-*-

(j C r) iwUl

Jj3 yjill jk*)l


''
't :

Mengenakan, memakai

>.,...'

u <_>jJL
*

'

'

i_JU
*
c

'f"

Kumpulan orang dalam


kesusahan, upacara

jj>

t Lki>

**

Jenis baju tanpa lengan

(i_>ul j

t_>_jj| r-)

i-J^'

pemakaman

Pakaian harian

(di

rumah) anak gadis

jll

jJ

Mobil

Jenis rok (apron)

ajJil iiji
"
.
:

Kulit jelai, jevvavvut

s^^is

j^jlJJi

'-u'

yj

Berdiam, tinggal di Melahirkan bayi kakinya keluar


lebih dulu

,Q1 r"

>

f-

/Aj)l -

Amir, pangeran Tuan, Kepala


Pendidik,

^-*"^l

4*

JJ1\ Hj\

vJ-J*

Berjalan dengan langkah

>iJI

V>
:

pengasuh putera-putera raja

pendek-pendek

C-1-ol
^si
i
:

Membeli

keledai betina

Uul^j^-il
iijLJ-l
:

^Ll

Mengalahkan dengan
alasan,

bukti

*-^-^ *?**

Keledai betina

(^1

r'
'

o^'
oy**'

menyangkal, membantah

Dapur api

JJ^^

Memecahkan, melukai
Tali pengikat sapi betina

Tempat pembakaran kapur


Tanah
tinggi

UI

J s-^

tdW
)

wakiu diperah

er.
Berbuah
Memfitnah, mengadukan

r:-i

c-i

Memberi

tali

(senar)

0*0%.
SjjJ ruJ?
:

f f

o*

j*~Zd\

Nama pohon
Buah limau

(limau)
f
D
M-

f , s

<S"J

*Ji-

Menyuap
Kecepatan
Jalan

Menjadi kenyang

JJI

j^j
:

Berjalan dengan

'jlil 'Jj\3

*JUjW\

langkah pendek-pendek dalam keadaan marah

Maut, kemaiian

0,1

Nama pohon
Yang kenyang

(>*--) J~*J'

J-*"^

Bencana, musibah

'/>0l

jLy.nJI

JJjVI

Bulan yang akan datang (mis) (*>lLs) ^"i'l j^Jiil


Sesuatu yang jatuh ke dalam sungai
(daun. ranting, dsb)

Sakit keras

jujuiJI j>)\
'.

jf"H
:

Lj Y

Pemberian
Hasil

OsjJI

C!

bumi

QL*G-

Jp'J'M

Yang dermawan (suka memberi)


Orang
lelaki

Pajak

yang dermawan

Suap

Arah kedatangan

CC"! Datang
iiloJ-l
jj-o
_Xj"i'l

f/
1

Aku memanahnya
Kelompok, kumpulan
Dia menjadi
tak bernafsu
:

'4:s_ria>
:

Mendatangi, menghadiri

jLxil
:

r-^5
'

t<-^>*'

Mengerjakan, melakukan

4l*i

i'

makan

Menyempurnakan.
menyelesaikan
Menggauli, mengumpuli

Tanah datar

Tanah

tinggi

l^U
;qi
o,9
:

#tjl;l

Merusakkan, membinasakan
Lebat (tumbuh-tumbuhan, rambut)
Besar pantatnya

ysjJI

lllfc

j&M 'j
:

ol~jl I

Menghabiskan
Berjalan melewati

^JI
;
i
a t

Jm , s

l$J^~*i

vjj-t
sJ^o
:

y' Cj I

^S>:&~
-j
'

Mengatur, membentangkan
(pennadani)

ljJL!l >^J

Tidak akan beruntung


tukang
sihir itu

.-

dan mana dia datang


jtilj
:

Memperlengkapi, memberi perlengkapan

Menyetujui

_y

^JI

uJ. f

~~

Memperoleh kebaikan/harta
Perkakas rumah, perlengkapan
Harta benda

f^J- i_jL^>I

iiJU

Memberikan
Mendatangkan
*__!!

tu_

j\ ,-iil

Ilajth
Jlll
->>

iJL.

* _j-iJI
(

*~!l

Memberi

hadiah, persen

>'j^>

'

u">U
'.ai.

Yang

lebat (rambut,

tumbuh-tumbuhan)
*
o

Mempennudah mengalirma
$

Yang gemuk
Yang berdaging (banyak dagingm a)
^l3\'i
vijjil

Tersedia,

mudah

Bersiap-siap untuk

Yang

diperlengkapi, yang diatur

Meminta kedatanganns a

Memandang lamban
Menyebutkan, mengutip
Memuliakan, menghormati
*jLiJ
:

t\

"

-I

C-j JlAI

Pembenan
Yang
Orang

zakat

'i

$jj

lix

15jJ

1 L-j
i

tutjS

asing (tak dikenal)


lelaki asing

^jljVlj ^"i'l
'i
.
I

> >",'

Memperuntukkan seluruh tenaga


pikirannya pada

ijiu

y>">U Ji

J J>j

(pendatang, tak dikenal)


-t-ij^ *
*')

Memonopoli
Berniat, bermaksud,

jU>l
:

n|j

Anak

sungai yang kau aliikan ke tanahmu

JjA>
:

^i

jj^i\

^s. Yang
berikut,

^
yang akan datang

>0l( ^1

^-vi -

mengambil kepuiusan untuk

JJdh

"I

Yang memonopoli
Monopoli

jrji. (_yLc y\jL~*j ^5 jj

Jti\
8jjV
I

Mulai mengeijakan

Membekas

i^j r;

Egoism
(sifat

olJJI >_odiri sendiri)

Berkesan, berpengaruh dalam jiwa/


hati

mementingkan

Perbuatan terpuji yang berkesan/


patut diperingati

sjlj^lj

ly

"i'l

Mempengaruhi
Memuliakan, menghormati

'W

'-'' >yl

Keadaan yang tak


diinginkan

disukai,

i^JI

^_t JU.I

Memilih, mengutamakan, mendahulukan


(lebih

*J_iai

menyukai)
*j aji^j
I

Kegersangan, ketidaksuburan

>

'-*-=?-'

'

Mengikutkan

USy

GS"

Yang dimuliakan,
Ether

dihormati

'y\ r)

j^^
4
*-.*_

Terpengaruh, berbekas, mendapat akibat


Tergerak, terpengaruh perasaannya

jJ_o

^J Lj

{ijLlAl *CJ_t jlt) 4


*

tJtlAyi Cj

Kuda yang

besar telapak kakinya

Mengikuti jejaknya

*^J

IfrJ-

Pengutamaan,
hal lebih

JiuJI

jLL>.*i'l

Memonopoli
Mematikan,

Jtijt.^'j^
!Uy
*i)|-

mengutamakan
JL....aJ.1l

Perasaan.
(

_s

JLliJ"i'lj j_^_iJI

y LJI

mencabut nyawanya
Sunnah, Hadits
i' ?.' '

emosi
Sensitif,

yang lekas merasa, peka

jj u) *jj-
I

Bekas, jejak
i"

Nerveus, gugup

>\Ja^i\^
fa
oc5

Peninggalan
j-jbjl

r',

t*

--

Kesan, pengaruh

Pengaruh, kesan

Yang manjur, yang ada pengaruhnya Yang tidak


(tak
efektif

^bJlj j

Monumen
Archeology
(ilmu tentang benda-benda purbakala)

jj U)

.jjifc

ada pengaruhnya)
efektif, efisien

Yang

JuuUI

jjjll

Benda kuno (purbakala)


Pengaruh
jelek, jahat
~~

Yang berkesan dalam jiwa/akal

JjjvJIjI ^j-iJI

'i_r~''

Yang

terpengaruh, yang kena bekas/akibat

y La

Sesudahnya
Sekarang, saat
ini

(s^l
jG*JI

jl)

ty\

^
Lc

^VIJlc
iy
1 1

Pedang yang turun temurun


Peribahasa, pepatah (yang berlaku)

jjj L>

_is~

Tak lama sesudahnya, segera

_J

- JjJ
(_^L>r) syili

'f

'-

Museum
Maut, kematian

_icll

jLjVIjO
J->^"

Kemuliaan yang turun temurun,


perbuatan

~
!
'

Monumental
(bersifat peringatan,

ijy"^
kenangan-kenangan)

Mengikuti

4JW

4.

'

Ahli benda-benda kuno (purbakala)

jIjVL

*JuJI

Mencari

Bekas luka

U^'j

J^'' J"^'j

y^

^
Meletakkan
Berbuat dosa/kesalahan
i_Jjl
:

di atas

dapur

api,

keren

jjx!l

uo

(dari batu/besi

Memandang dia bersalah


Menjatuhkan dalarn dosa
J"il

\JS

^ LMi
<LJjl
:

Menetap

di.

tidak

meninggalkannya

jl5\UI

<_jj Lj

Menjauhkan

diri dari

dosa

^ V ^ o
I

uji

Berkumpul,

l>*-^v

~~
:

j^^'ts** fj-^'

J \j

berhimpun

Perbuatan yang tak halal

(UI r) iwVI
v_J jJI
i-.
.
:

Dapur api. keren

(dari batu/besi

^Mj

r' *~j
:

Dosa, kesalahan
Kejelekan, kejahatan

Kelompok, kumpulan orang


Jumlah yang banyak

iLcUJ-l

*~ij

i\

J&\
keras)

'Jj&Jl VjSJI

Arak

(jenis

miniman

>l:jCiil
:

Yang tetap

j&i

UfSfi
:

Perjudian

Yang mengikuti

g&H
*3C1

Yang berbuat
kesalahan

dosa.

'*j%CQ'\)

'^fia
Berakar,

'Jf\

''Mdan keturunan baik


a~>\

Yang jahat

'2*L-fjSS
:

berasal

Pembohong
Hal banyak berbuat dosa

P'VG

Menerangkan asalnya

^j
:

-.

33

Mengagungkan, memuliakan,

A nft c

<

j}\

Hukuman, pidana

jjaf/,toi

menghormati

Nama lembah
di

r^y^j>G>

Membangun
Memperkembangkan

slL
CJ'l

j!-*ll

neraka jahannam

'jSl

(Unta) yang lamban jalannya

(j^r^j'oLnii
tJttr, p'ai
L>>jJ

Berbuat,
bersikap baik terhadap

"^ )
1

"jVsfl

Dosa, kesalahan

Ethnology (ilmu bangsa-bangsa)

\y^

Banyak

harta

bendanya (kaya)

^'>:>>t*^:

VjQi-iJi*
Memfitnah
Saling

Menggali
Menghasilkan,

'JlJ 'Jj'lj
1

v^"j

H tj> G ~

'C^TJ

'JQ|

mengadu

memperkembangkan
Berkumpul, berhimpun

pada sultan

pMjpS
t*Sfl
:

Lawan, musuh
Fitnah,

"j^SJl

yffjjl

Nama pohon
Asal, pangkal

J*4B)
'jLMl
:

JJ'^I
*&*5fl

pengaduan
diri

JjDfj^iUi

Melarikan

'J>
Ui-^-fj L>j>l

ty

Perkakas, perlengkapan rumari


Persediaan, perlengkapan

CwJl pLo
*1*S?I

_ rl

Menjadi asin sekali sampai pahit


Menyala-nyala
Berlari
(getir)

^VjU.r'.a"!-

Keluhuran, kemuliaan

(j^ijfj Jjxi\

jO^fj 1

Mencela

aAs.
berasal dari

-ujj

<JU*J

jUl

Cj>i>Ljj
:

Yang berakar,

tu

pijl -

keturunan baik

>!

J*
a.:.,..,,,.

Menyewakan

j>L-J

Menjadikan asin
sampai pahit

sekali

ul

-Ql

Menyewakan

lagi

(ojfajt)

l^C jj -

sesuatu yang disewanya


Pahala, ganjaran
i_>lj^)l

Menyalakan
:

Q^)1

j&l

l
~

(j_>>lr) j"^'
:

Menyerang, menyerbu
Menjadi panas
Hal amat panas
sekali

Di*

j'-**11

cs^

Upah,

gaji

J-M-'

*j>^"j

~~

Upah lembur

(^sL^VI i-is^l^l
,*Juu)l 8^>l

Uang jasa (honorarium) mengajar

Suara gaduh,
hiruk-pikuk

Uang sekolah
Uang jasa (honorarium)
dokter/pembela

i^jjill

^Lw^JIjl u~kll -

Nyala
Suara

api

air

dituangkan
VI

Biaya perjalanan

ji-JI

Yang
Yang

bersinar, bercahaya

Biaya pengangkutan (transport)

Jijl jUjiJI

'OftotO*
asin sekali

>

* t

Sewa tanah/pekarangan
Biaya pos surat (pengiriman
surat)

sampai pahit
Ikan asin

J4j^

'

Mahar, mas kawin


Batu bata, batu merah
Majikan
Pelayan

ji^il

Yang menyala-nyala
Tutup,
tabir, tirai

JLwSj^jl

jyi\
*

"

s e

*
:

Akil

,VI

Menguatkan,

a>Tj a>Tj

jV

*
1

mengokohkan
JulJJI
'

Buruh
Pekerja, pegawai

:
i

(Unta; yang kuat

*'**
'i :

Jl>t_7.,>u

Yang dikokohkan
diperkuat

4jL\

J^-jil

Sewa
Adat
istiadat,

l>JI

&*#}
sjIaJI
:
l

'jl^Yi
>"5/l _5_r;

^ S - I

adat kebiasaan

Bangunan yang kokoh, kuat

A>J^ * Lu

Yang disewa Yang menyewakan


Penjual obat, ahli obat-obatan

jj>LJIj j>jil
j>^>i\j >rjil

8jL>Ij ljj>lj lj>'

j>l

Memberi hadiah/upah
Meng-gips,

slslS

J^-jJI

jlj <fttH

^Ju-s

(j^ j>l
1

8^>

Rumah

obat,

Apotek

X_)jl-^>

4jU-f)>l

merawat tulang yang retak

Nama pohon-buah

j-<"j

yp-5

(j^LVill

* *

Membuat

batu bata
,

O^1" J^
J j
-

%'\ Terlambai, tertunda

, r <t'0

, ,

'J^'l
""
:

Mempekerjakan

J-? ^'

j>r~** -JF

44-

j>

*-'

Menyewakan
Melacurkan dirinya
Bersedekah

UC

sfjil

C^i

jfjjl

Merasa

sakit

pada

uLLc

^ l*>j

_5

^Jil

sljil

O
_,^jI
:

lehernya

JjJuaj

Mendatangkan

f^l <u!L& jil


>.

Mencari pahala, ganjaran

^>l jji 4jL k_jii

Mencan nafkah untuk

..,S

vLV

Menyewa

Uf^u-J

jfjJI

j>L\

10
r*'
Memasuki sarangnya
Sarang harimau

Menahan

'&jj

&Tj

J*!

(1GJ
'jjiSOl
\

Mengakhirkan, menunda,

w;g 'P 'P


J-^yl J*'-

Rimba, belukar
Benteng
Katak-katak

iYOl 'y^\
:

menangguhkan
Mengobati penyakit pada lehernya

'a^J-l

lj$
o

l 'fft\
'
:

golA-JI
- *

f
S

&i\
o

Mengumpulkan, menghimpu 1
Tertunda, terlambat

4-3 "^yiJl

J'

Nyala api

')&
l_jju>^-J
:

"jyb
~~

-l'-'c*l*
Berubah warna dan rasanya
Air yang berubah warna dan rasanya

Berkumpul
Minta penundaan, penangguh an

jji)l

'Gi'^Tjij>^j
iJ^JI
yLll
:

Jj>L-J
i_Sj>) j*j

c>^

Ya (kata jawab)
Batas waktu
Saat kematian
Mati, meninggal dunia

(i _->(>>

Bagian atas pipi yang menonjol


Jenis pahat

i^l
iS-'VI

W
Ijuli

J>l

e' 'J**

Bejana untuk mencuci pakaian

t-ii-vi

Q-* f*
c
Batuk
Haus, dahaga
'^iL^JI

Sampai/untuk waktu.
untuk sementara

CJij CJ^I

Ji-"}!

cM
:

_
:

f.-.i

. :

rUSlI

Dengan
Sebab
Karena

kredii

-Uj
:

Kemarahan
Menyatukan,
menjadikan satu

^brVfj
f

%L>% 'j4>Ml
a>jj
jo-1

Ljl
rjar

'j^l

sjuclJI

j&

Untuk kepentingan

fjfjWSr-

Menambah

satu

hJs
satu

aJlc Sy

ijjJI

Agar, supaya
Sakit pada leher

"yJ-j^Ij ^>i\

Bergabung menjadi
menyatu dengan

dengan

4j Junjl

Yang merasa sakit pada lehernya


*0
-

, ,

Bersatu, bekerja

sama

Yang

ditunda, ditangguhkan

V^ J^l
i>VI
:
:

bahu-membahu
Bersendirian Salu

Akherat

iyLl

A>lj

Penundaan, penangguhan

^LJI 'j^&l
jiDl X>L"
'>ji'
:

(>J*>\ ,) J^-Ml
-I-MA^JI
e.

Penundaan sidang

Asma Allah
Yang Tunggal, Esa
Hari Ahad, hari minggu

La

\js

Yang

ditunda, ditangguhkan

feil
'jiSli

jUjJl
J^-Vl

Rawa, payau

&P&
La.>lj
LaJ>-l

^
'IA

j*->1

Dia tiada yang menyamainya


Tiada seseorang

,^>Ji>Vl Ji>l

y>

Amat panas
Tidak menyukai, bosan akan

'j*f, *i

Seseorang
Sebelas
Hari
(

Cj*1
"ij^S. ,J^>\ ) jZ*.
* > o * o

Berubah

'^u-

:aiC-.->-Lj

A>l
* , ,

Menyala

Co

jLj!

minggu Pantekosta

Marah kepada

'J&k: lis.-

JL>I

n
?

o
Ke-Esaan
Satu persatu

*&*

* *

'.

Meminta nasehatnya. pertimbangannya


|

AjIj

Jt>l

Mendatangi dengan
Heran, ta'ajub

tiba-tiba

*j*jf*~

fj^fj
satu persatu

L>fj

'jUl

Mereka datang
(4IL.71) VjiTj -

"i& (jU

Mencela, menegur.

cy
Mendendam
Memusuhi
Dendam, kemarahan
sljJuJI

^
:

menyalahkan

_r

iw5l

Masam,

kecut

lf&

>> ^1
I5*vi
*sfjii
:

Menyihir

1^1 g)
ifauli
jjiJI

Menghukum.
mengambil tindakan
Menjadikan

<uJ i

_s

JLc

sJil

Permusuhan
Kotoran

*
-.

|faH

tf>

J^uj J^u

Aduh
*

Menundukkan kepalanya karena sakit

Ji>L^I

Nama makanan
Yang menundukkan kepalanya

Qs iil^l
:

-X> 1^*11

S ,

i D

Diskusi, perdebatan

karena sakit
take

Hal saling memberi

and givej

Uti. -

fili-L-j fjS.1

jM *

Hukuman
Sakit

ijji*Jl

Mengambil
.Memperoleh

Jj:'JC:-

mata

'Hj\

jiS'l

Hal gilanya unta

Memegang
hati

Yang memikat, menarik


Jampi-jampi, mantera
Selokan, kolam

di&1
yn-Jli"
. <n_i v :

Mengikuti jejaknya

ejj~*
JU-gai
:

jL-*

*Jc>l

sA>"i'l

Mencukur, memotong

<^jl-^

^y

*'jl*yi

Mempengaruhi
Mengutip

CJjjl

^^-ojkJ'
,

^3
^ ,

^ -

Pegangan

perisai

5^

ji% UUJI 11
Kekebasan

(*it
j'jil

f
:

J^'l
*&*Vl

Belajar dari

Merintangi kehendakny a

jX.

J^ ~~
1

Tawanan
Barang rampasan
Jalan, cara
dari

"^ VI
musuh

t^&1

,) jU-^'I

Menghukum, mengambil tindakan


Mulai mengerjakan
Mulai
Saling
1 fj?

"-y- ^

s*Vi
:

X ^i ~

^ll

{"jiZ> g) jittl

Makna,

arti

p
f.
:

fj?

=
'

memberi

(take

and give)

i^3^ '3

Tempat/sumber pengambilan

A>"i'l p-Jz>y>

Bernafas, beristirahat

%\
*'

Membiasakan
t

liiL^cl

ftoLt^^Lt

Yang menundukkan kepalanya


karena sakit

Menyakiti hatinya.

*J&Jl&-

menyinggung perasaanm a
,jj
Jui?

Mengakhirkan

j>l
:

'

Menanggung
Berhati-hati,

aj

_r

L jl) iijLt jjLc

Menangguhkan, menunda

Jj>-!

waspada

jA>

Oil
>X*4I ClX
Jaai^j
i~Jjj

12

j>l

Sisa,

tunggakan

of>'ull
^j^^l

Mencegah, menghalangi
Terlambat
Pelan, lamban, terlambat

*J_

^1

Kain bergaris

AiUJI
UsjI
:

Oj>\3
:

rir-es*
Menjadi saudara/kawan

*&tj -

Tertinggal di belakang, terbelakang,

-Uj Jus

Menjadikan
sebagai saudara/kawan

&&J,%Ji

terlambat

Berlambat-lambat

^'y'

'

Mencari
Bersaudara, bersahabat

^ii

,J> U

Terlambat

jCLJiil

^{j

Yang

lain

'oj~i.

.UuJj '-~ -o* (^^1 ,) ^"^1


s,
i

>
:

Saudara
Sahabat

Cj(A"|j *j>\ r) j>${j rVfj rVl


o-LaJI
:

Yang akhir

JjVI
o' S,
.

JO
-',

jV|

o->

Aku mendatangimu
yang kedua kalinya
Untuk selama-lamanya

o^y

j*"' SSj)J

Orang yang jujur, dapat dipercaya


Saudara sekandung (seayah seibu) Saudara tunggal susuan
Saudara
lelaki seayah/seibu

'---'.-f AAj j>\

J^,JL.t'

4_S

JLJJI i_J>>lj jAjJI jl


Jo t
O

ajL^JI
(

_j

j -

J ,

Ada akhirnya,

terbatas

ijJk?w>

_p-\

aj

^jjjf^l jjJ ^y>


*>jj)lj'

Sampai akhirnya dan seterusnya

Sjl

J
:

Iparlelaki

Tjj" J'

Yang bawah
Penghabisan
Batas, ujung
> >

j^i\j .liil j
J
, 5

Saudara perempuan Saudara perempuan sekandung


Ipar

tofj>l r) CJ-^1
ajlJl?i v^i"~

AjLjJ-JI
-

*i

J ,

>J^kJI j
4 j"^'j ljs*''
/' ' c
,

-Li-I

,0
j)

perempuan

*->jjJI jl

Tj^'

Yang terakhir
Pada akhirnya
Belakangan
baru-baru
ini,

j*>"^'

Mengenai/sebagai saudara
Persaudaraan
Tali pengikat binatang

tS-P" *
1>"VI

'.j-?*'

s_i-Vj

aj_p-VJ

i_jji J^jt
* * *

^
:

yang

kSi'j

<L>V.

ini

ditancapkan

di

tanah
J O - O
* o t
<

Kelambatan
*

< 'Jaili ia, J)

V^VI s^>

Kandang kuda

.V. .VI

^
Akherat
Pengakhiran, penundaan
.

j^s-Vl

01)! jfi
-

s'>^l j ^^-*VI
*, .
,
:

e. ji

^!
o

jJ_^xo

^>LJI
.

Sopan, berbudi bahasa baik

^jb
AjiLoJ^c
:
i

'

~
>i
1

**

Yang belakang,
bagian belakang
Buritan kapal

l.yjj!

) >jll
j-

*S * \

Menyelenggarakan perjamuan
(pesta)

Mengundang ke

pesta

AjiUjI

slfci
o j-

C^G o

Pasukan penjaga belakang


(

_^Ji-l j>}- f ' 'j*i-


',
o
*.

,(

'

Menghimpun, mengumpulkan
Mendidik
' - S

y>\ _^s- *|.

Baru-baru

ini,

belakangan

ini
t

AjA
1

Aji

Ekor mata

'j*}"' J j*J*'

Memperbaiki,
melatih berdisiplin

-- J - -o j1 Arf_Jj A?J_^>I

Yang terbelakang Yang kuno,


kolot
(

jial
_hj> j)1
:

Jui?

^i-uil

{<-\ji\

^1
:

Menghukum, mengambil tindakan

A-sLfc

Yang

tersisa, tertinggal

j^iCJI

H
Zakar, kemaluan orang lelaki
Telinga

13

>l

jSjJI

o(j*^l
*

Terdidik

**
:

0!
Y1 -

Beradab, sopan, berbudi baik


Mengikuti jejak akhlaknya Heran, ta'ajub
/

L>

jlT

MM
Terkelupas selaputnya
setelah
Jtff

-,

u;
-

&1 O'

j$*
I *

"o*

r>fl ~

sembuh
j-

Kesopanan

Membuang buihnya
Sakit pada leher
,Ji*JI

Juu

-<, ,^JlJl

'

Pendidikan
Aturan, tatacara dalam

'-'n
i_isi

*Jj

Js"jl

t^iUllj sliJkvM

Air susu yang mengental


serta

Jajiii-\

y UU
i"

^JJI

pergaulan (etiquette)
Philology (ilmu sastra)

masam
lol 't

i-JsVI 1*
\->

'

"'t

i\

Tidak sopan, tidak tahu adat

jj

JJU

Membumbui, memberi

.^* *11>

jl*l

Dengan sopan

V
rf,l*.i.tl
:

J^

bumbu supaya enak


Mendamaikan,

Kamar kecil,

WC
tata

iulijt

it

gjjtail
(

^rj .lj

Mengenai kesopanan,
Mengenai
sastera

krama

^j "5/
:

merukunkan
Menjadi tuntunan/tauladan bagi

t-)bVI jiju ^y\<>\\

&1
jrwil
:

'J f
}l

Etika

I~tVl ii-iiJI

Berwarna sawo matang

Yang menjamu,
tuan

Memakai

lauk,

bumbu

15^1

j*il Jil

.juJI

rumah

Bumbu,
Kulit

lauk

.faVI j .'VI
f

Sasterawan

2Vi

'j

lH\
:

Yang sopan,
Pendidikan

tahu adat tata

krama

vjjjll
rj^jJI
:

Makam, kuburan
o,
J , ^ *^

"-ii
.P

_^JUI
*
.f

L^/bJ!

,/

Dia pemuka,
pimpinan mereka
,* *
*>

Hukuman
Yang
bersifat pendisiplinan, pendidikan
t

&&
:

i*

Segala yang sesuai,


serasi

j*T^j (3*0* tP

f'*

Yang mengenai/sebagai hukuman


Perjamuan, pesta

Bumbu makanan
#****,
SK

*'

Yang dibumbui
Kulit

.jsUI j

^s 1
-'
:

Menyusahkan,
meresahkan hatinya
Menjadi hebat, dahsyat
Perkara yang mengerikan

yang disamak

fji^ J^

Permukaan bumi, tanah


Siang hari

^j VI

"
jtiil

jjl

VII
Jil

"*1-

jjL

Permulaan waktu dluha

cA"
j

Bencana, malapetaka
.("^1

Pedagang

kulit

yang disamak

jVI

^>b
:

Heran, takjub

LkJI

Bagian dalam bumi


Kerabat, pertalian keluarga

i>*J^" ij^.
^i'^*"

i- *3"
**>*!

Kemenangan, kekuatan

Yang

hebat, dahsyat

&l
Bersumpah
Menunaikan, memenuhi
kewajiban/tugasnya

14

4*
Wasilali, perantaraan

^Jl^sl
AiLjjjjl *?>(}

SL-^II

Kftl
:

Kesepakatan

Hfjii
tj mil

Warna sawo matang

Kuai

IsJ
jw>jIL

<s>*

Tanah yang keras

tak berbatu

u^to
(^G"i1
r

Banyak
Bersiap-siap untuk

jii\

Yang berwarna sawo matang


Nabi

)^l
^1

L^j
AJlil
:

jJuM *llc

Adam as

Menolong, membantu

Manusia

>JI

sl

Sampai

J-^>

',t&tyj&

Jakun
Mengenai/bersifat manusia

'A

Memenuhi, memberikan
Minta tolong kepada

\sj&\

^VsH
aLo^I
'"'i.

Kemanusiaan
3iii

Zj}\
0i
*J>

Mengambil, merampas
Persiapan, pengambilan alat

- -

*,**>,

Yang cakap,
berpengalaman

j.

Penyampaian,
penunaian (tugas, kewajiban)

J&\ %&\
.SCji titi

p
Matang
Mengental, mengeluarkan
sarinya

'j

r;,i

r.1

Pemberian salam, hormat


Penyampaian, pemenuhan JLaj"i/fj

UaJUI

* fa"ifl

Penyampaian amanat (mis)


Hal menunaikan shalat

(^i) ijU"i/llsl

Menipu, memperdaya Banyak, melimpah


Bersiap-siap,

*io>

JJJ -

U^Cjl^fAl
.ttl^^Vl

j
alat

.^Ul ^1

pada waktunya
(Bejana) yang kecil
(Harta) yang sedikit

mengambil

cjslJj

Alat, perkakas

(orysf
rumah

irSri

'jd^.oCiJI^.-

Perkakas, perabot

*~Js*
'

^>iji

* '5*-'
4,,;j5w

(Kain) yang lebar

Alat tulis-menulis, alat kantor

Yang menyampaikan (amanat dll):


yang memenuhi (kewajiban Pada waktu
Tiba-tiba,
dll)

0&&
Li>
\\
:

Perkakas dapur
Alat-alat

jillji^ijl ;l'Qi -

makan

?V...ll

g,CgU

(sendok, garpu dsb.)


Alat-alat pertukangan

sekonyong-konyong

-/UOlil
'

*ft&i ^.T.ll ifjl

Karena
Jika, kalau

#f\V Ci
:
1

Bahasa

Kantong

kulit

(oi&t
tri

^rvi

Karena

itu

Wii\
i'*-'*

^f*
-

l,:lli>: fil*
K] vl

Melunasi,

membayar

Jika tidak Jika demikian

Menyampaikan
'|

^i
r
;'l^iJI

yG^ *-Jj>
u-jCi

'

o*\j
=

Memberi salam, hormat


Memberikan kesaksian

Sji J!

Bulan Maret

jfti

VJ

15

lpi

Yang besar telinganya


Signal kereta api

jm
t , i f
:

0^1
t

Zakar, kemaluan orang laki

j5\jJI

i_3fj"^l

Muadzin (yang ber-adzan)

$#l '^h\
&)l:
-

Memperkenankan, memperbolehkan, memberi


izin

*J

Yang menanggung
Pemimpin
Pengantar masuk orang

'{f**LG-I
:

Mengetahui, mengerti

C (_y*-J'

j'

j-*"^

Mendengarkan
Mengingini

(*J jl) a^JI

yang akan menghadap

liiH i>JljJ

Anak unta/kambing
Permintaan izin

ij'iSM

Mengenai telinganya

AJjl i_jL^I

aJJIj

j i'

frp
,

Ui

'cJ&Lm
:

Merasa

sakii telinganya

Yang diizinkan,
diberi izin

yh j^ili '^i

'jjTai

Memberi tahu,

(-u

jD'^l'j'i

mengumumkan
<CJC*JI 'Jjl^liJI _pl>
:

Pemegang Syahadah
pendidikan tinggi

Meng-adzani

Mulai kering
tinggi

Syahadah pendidikan

4_JjjUi

Bersumpah
Memberitahukan,

jk-il

jili

Tempat adzan

iX>1

'!Al 'J3

Menara masjid

V,Ql

mengumumkan
Memperingatkan
*j jJul

Nama burung
'-r--!'

"-VI
:

* s

j-iJy

sfilj

'--t ----t* * Jll - ^ll

Meiruntaizin

ji"^l i_Il

jSL~J
:

Tertimpa bahaya (ringan) atau

tS'^.

v^-^'

~~
:

Pengetahuan
Dia mengerjakannya dengan

JmJI

ji^l

sesuatu yang menyakiti, merugikan

^JjL

aJulS

Menyakiti, menyusahkan,

j-i>l

U^li ^il

sepengetahuanku
Izin

merugikan
Menderita sakit/kerugian

4^a>jJI

Dengan seizinmu
yang
Pos wesel
Surat izin

Bahaya

(ringan), sesuatu

menyakitkan/merugikan

Yang amat menderita sakit/kerugian Yang amat menyakitkan,


merugikan
*

A $*i
:

Telinga

Iju^l JujliJI

Pegangan (panci

di I)

Pegangan kan, teko

oiji^ O^'

Yang membahayakan,
merugikan, menyakitkan

o^_A'

Nama

tumbuh-

Ji' G

^JuJ-fj jGJI jfil

tumbuhan

C jl Menjadi mahir, cakap


Menjadi cakap pada

w
:

Mengenai

telinga

ji"^

,^aSial

: 4

_5

J i*ifl

f^G jLs>

Pemberitahuan

f"^-^'

o'^'
1

Adzan

ftCaJL

f'^?

>'

16

^j\
Hajat,

Bencana, malapetaka
Hajat, kebutuhan

il*fjJI

J.Sfl

memerlukan pada
pada,

r^'
gemar

4-JI >-Jjl
Aj

(ujUr) ^j&l
(kreditor)

j ujlll
'j'

Amat mencintai/menyukai
sekali

i_iX5

Yang berpiutang

j_i-"l
(.r-JI i>)

"

pada

Sumur bor
Menyalakan

"kj'>>j"^

Gawat, genting

XlzA
e - ,
', :

ytjjl
o

lijijl
api fitnah

jUl

'Ojl
C f 'B ,

*
"~

Tidak sehat (rusak)

C>X-J

AjJjw Cj Jj

t'

Mengobarkan
Menyala
Warisan
Asal, pangkal

f-a--.-:

Dipotong tangannya; menjadi miskin

Culjl

julI

CvjLj '

Dipotong anggota badannya

Uji {J*i
"

&<j^

'0^'
""
:

Cakap, pandai, bijaksana

* t"

J*JI-

1
~~
-J

J-^"i'l

Memukul anggota badannya


Menguatkan, mengokohkan

*j v;i
"Lf~"
6.

Sisa

*-yQ'

Vj'
<

Abu
Api
Sesuatu yang dibuat menyalakan api,

\Cj\
jllll
:

'oj)fl

Memotong-motong
Menipu, memperdaya
Menjadi kokoh, kuat

*.' <L?wJJI
*

M
'jl

f -'

"

'of^l
-

ij j"VI_j

'' "J sJiibJI

'*

*'

CvjU
~~

umpan
Tanah

api

Menjadi

sulit,

sukar
'

jutJu
' 'B

j"^!
'

'tf'O

datar

J^-JJ jlSUl

/uj$\
:

Berhutang,

meminjam
i'jQll
:

Batas antara dua tanah

^^a^i\ j^r
l

>

jj-l

Kemahiran, kecakapan
Keinginan, hajat, kebutuhan

yj'Vl

(pekarangan)
i

ImGI g) -

f ' O

OJS

Yang mahir-cakap, yang


Orthodox
^l'j
1

cerdas

j,!.6...,^

lJ

^i^}i\

jfjl

tajam pikirannya

Ljojlj L>jl
Berbau harum

Tipu daya, tipu muslihat


~~

Tj'-'J

Kekejian, kejahatan
Hajat, kebutuhan

L'GdG 'vO-i
i>Q.i
f
*

Gaduh
dengan ratap tangis

'LS\JL f^-i>

_r

LJl

Akal
>

JJuJt: >
:

Mencampurkan
Menyalakan
Menghasut, menaburkan benih

J-^M^
lijtijl
:

J*-! Tjl

Anggauta badan
Binatang

j-auJI

jUl rj
__ja!I

Cjl Cjl
itu

<iL>v->JJI

"k

(,, $;..

>

j\)

yang disembelih

dipotong-potong
*, S * * ,0 *
:

permusuhan

Ikatan, simpul, pita

.UaJI

ijj7l
:

Semerbaknya bau harum

ij% Ji\

j jmj"^' j fj^l

Dasi ikat leher

jLJI ikjj

Yang berbau harum


Penghasut,

&
*W'
api fitnah
'

Kalung
Ring yang ditancapkan
di

M^Jl
tanah
<Li-"^l

r'j"^'

aaGv

yang mengobarkan

tempat tali pengikat binatang

Pembohong
Singa

^U^Jl
Ji\
:

Pangkal paha

j^i}\

"JJ
:

'4^1
jCjSn

gjjil

Udang

i^j-i

i '

U"J'
jLJI

17

'J

Api
Suara, bunyi

l/i\

Nama pohon
Warna ungu
Menulis, mencatat sejarah

>*->*

j'j^j"^'

Oj~all
_CJ-I

jij^
:

jjj

^'j^j^
:

Yang banyak bersetubuh

'j^J!
'jj
1

jsll

LkjjU v-^5

fj\

Ujj'j
Mengisut, berkerut
Tetap
^

j j'
'

Memberi

tanggal

>j^J
yang
Ju-V-a

i^jUaAl

JtSjC

J *-0^W
C*?
J S :

Membubuhi

tanggal

TVjLo rjl

jyl

lebih dulu daripada tanggal

yang sebenarnya

o
1

Berlindung (berada)
Dingin

di

lubang sarangnya

A^-i-

C> -

Membubuhi

tanggal beberapa waktu

O^yJ
.*

'

*JL?DI
*0 >
:

kemudian daripada tanggal yang sebenarnya

'

Nama pohon
l

j>J*
i
.

jji\
f t *

Anak

sapi, sapi

muda

jjLJl

i t *

Padi, beras

jj\j jji\j jji\

Sapi jantan Sapi


liar,

yilll

^ ^

(_s

^-flJI

(_5>j"^l

jSjJI

rj"^l
Hjtfl

Beras tumbuk
Beras giling

O j"V A*****
JJ,-i'l

jj'

banteng

^^is-jjl jjiJI

Tanggal, waktu, masa

TVj^'j TWj^'

Tak bertanggal
-

p jU
4_>1>J-I
:

jL

"

..

-f

Nasi goreng

-^j" j' -4J"* (J-*-

Tera tanggal
Hikayat, sejarah

THj^J' i*->

Yang

tetap,

yang kokoh, kuat

f'jj f' jj"'


1

jvjtJl

*.

- *. . .

Pohon yang kokoh


Unta yang kuat

sjjl s^^vi

Riwayat hidup
Ilmu sejarah

AjL> 4^>^j

IJ

a^Ji h-iJJ
il*
o'

^jWl
:

i'

fcsii

7VjtJ'
*

Yang

dingin

jjj"^'J jo"^'J
sjjl

Mengenai

sejarah

jjiujull

''

Malam yang dingin


Kepala, pemimpin

uJ
:

Yang bertanggal

i' r jujU A~Lt

'-"''t
:

rjjil

,jji\ X. n
*'
O -

_}jj"^I
* ^ O',
:

Ahli sejarah, pencatat kejadian-kejadian

TJ-J^

Tempat perlindungan

L>dil

jjUl

bersejarah

n
^J
1

-' '1*
ur"j'

Kepulauan

jjljj>JI c-j^j^js

J_j*>j"l/I
"

Menjadi pembajak tanah


(petani)

Ljjl jL^>:

^jlj _

Archeology (ilmu benda-benda kuno)


J

i'

1"

\_>y_>5-jl

-"'i

.o

'i.
:

Jenis takaran
"
-..

1,980

H.L

JLS-o

^ i-Oj^ *
o'
1

Mempekerjakan

<u>Jtwi.l_j

aJ..>- .

J
:

i*jl

(24 gantang)

Asal, keturunan yang baik

vjajl J~s>"^l
It

^j"^!
*
o

Sabak, batu

tulis

(jf/ijSfl >!) jfjVjVl


tulis

>
:

* *>

Amir, pangeran

j~*"^'
petani

u~dj

Gerip, anak batu

jCj^j"^' r**

Pembajak tanah,

*j J j^fj -J' _s us '*. 0,.


l

>. ...
t
:

Nama sumur
di

LrtJ

J*J

Menolak, mengusir
. . . .

i$jB
* . .
:
I

J .

Madinah Munav, waroh


i&A-*)'
:

Menggauli, mengumpuli

jjutuf

*^jjU- jjLDI f t f

Orang bangsawan
(ningrat)

^ Cr*~"j'^'
,

Buang

kotoran, berak
api

ajJI-u

^j
.

.i
Menyalakan
i_J? I_p4i~.j"5/

.o .
:

jCJI jijl

^>J\
:

Kebangsawanan, keningratan

Tergesa-gesa, bersegera

Jja-i..iI

j\

u*y
Bagian bawah sandal
(yang menempel tanah)
JjcJI

18

u"J'
-'*'!* Li1 "y ^r"j
Menganjurkan, mendorong

^jl

A-a> j

Iji

4.

Orang

asing, pendatang,

^ji

n_Oji

Jo^\ jjl

Membuat amat menyukai/gemar akan


Memberi
diyat,

^yjJL -\Ur.\
:

budak
Di bawah (permukaan) tanah
*
*

menyuap

J"S^\

\jj^ C?u
i

Mengobarkan
menyalakan
Menghasut.

(perang).

jLjIjl i>jJ-l jijl

,
:

'

'

'

Perkataan

itu

diucapkan

iiD 1 'V

iiD

^jl

'V

(api)

sebagai celaan

,<$..

Selesma, pilek

\j)\

Jej^i
:

menaburkan benih perselisihan

Bagian bawah
kaki binatang

AjLiJI

^ j3

J,X.I

Menerima diyat/suap
Diyat

Gemetar

Suap
Pennusuhan, pertengkaran
^'C
f t

Mengenai bumi
Loteng bawah
* - .

Terjadi pertengkaran
*>-. -

* $

Tanah,

lantai

di antara

mereka

Latar belakang

gambar

jjj^aJI *_i>jl

Makhluk

Biaya penyimpanan

^jiol
j~^>" ^5JI
UaJI
<LL>-jl

'^1

Aku

tak mengerti

Rumput yang banyak


Rayap
(Tanah) yang berumput
serta sedap

4-^j^l
i-^j^l

makhluk mana

dia

^j
Berumput dan sedap
dalam pandangan

~ u^j

(^Jajjl ) ^^aj^l

Suai >jtj

dalam pandangan
o f
o

ia.*,
:

Hamparan

dari

*Jj^s /y> *j*Ja J?Uj

Je) yi)

Dimakan rayap

bulu yang besar

Memburuk
^j3j <*
(selesma)
f\PJJ.I
:
I

C>X_J

i>j*JI

Yang dimakan

rayap

Mempersiapkan
Berniat untuk
> '

Yang terserang pilek

~~

jfjJ
'B >

j~a)l
t *
*

~
'

Nama pohon
Batalyon
Seruling
Jenis alat
(alat

(Q/,1

Vj^-f^l) ^kjV'
,

'

"

Menimpakan
sakit

taf
:

j~ o r

ij-~r'
f

0 *J>
, a
:

'j*!
,

selesma (pilek)
di

f a J

musik)

j"J^I

J-*j"^l

Berdiam, tinggal

musik

jjj"^'j

o-^j"^'
>-*j'

Bersedia menghadapi
t

'Z*

,#'

Menyimpul
Diberi batas-batas

J^"'
t/'J*^'

Membentang dekat

tanah

ls^

""'j'

Bumi
Tanah, daratan Tanah,
lantai

Batas antara dua tanah

(Jjl r) iij"^l
'iaiJI
^^aJU-l (jJJI
:

^CJI

O^
4

Simpul

tali

Air susu

mumi

,ij"^l

Palestina

'

oy
Memakan habis
Memintal kuat-kuat
Menggigit
Batu tanda (petunjuk)
di

19

0L>'

sJuQl
Liw J-i

Jj.
:

Co jl

*Iii

jliJI :

Berjaga (tidak dapat

tidur),

Jj^jlj

(^ii
sahara
.jl

<CJ]t

hilang kantuk di waktu

malam
" a ^>
'

Clj'rl j^lj

j"^'

Menyebabkan hilang kantuk


(tidak dapat tidur)

** J

Tiada seseorang dalam

Vj

>jl jljjl

^U
j[
j"i'l

rumah

itu

Hal tidak dapat tidur


jL_JI

Jjl&k>l

X^'

Kota Damsyiq atau Iskandariyah

oli
:

(hilang kantuk)

Geraham,

gigi

pemamah
gigi karena

^Ij^a'ifl

Yang tak

dapat tidur di waktu

malam

3j^'J
*-SjJI
:

3j^
Uyfl

Menggertakkan

marah

j"ifl

J^>

Tempayak

(jenis ulat)

Ujung

jari

Penyakit kuning

Jb*

-S

o^jJ' J

<j"L>^l

Batu, kerikil

Yang diserang penyakit


(tanaman)
o

(pJjjJ' i>)

Jjj^'

Bendera
f*
o

Papan nama

Lambang

kerajaan

%pi\

j\

oO jCci

- ^

..

>~~

Makan daun pohon

arok.

J-*-'

^j'j

Asal, pangkal dari sesuatu

menjadi sakit perut karenanya

Pangkal pohon

Menjadi sembuh
>...

\ji

ryr\
:

<&j\

Keturunan
Dia berketurunan bangsawan
(orang mulia)

.4-1

Berdiam, tinggal
Menetapi.
tidak

di

-UI
tJ
gigih
:

jliUL

k*jji\

oJj^

_>*

y>"i\

^ S^J^ ~ ^
y>i\ -

mau meninggalkan,

WJ'J
Sigap, tangkas

"j' ~ jj'
Ja'.Tj

Membebankan

<u>jJ

ajus-

tanggung jawab pada


Besar

Menggigit

\*<Ja

Jf/tfl ofjsJl

Yang

sigap, tangkas

Pohon arok

^ii

liJIj"^'

Peti mayit.

^ji^

j' i yJ

(yang batangnya biasa dibuat siwak)

usungan jenazah

Sebidang tanah
Sofa

JS^

o-

'kail

Pedang
Sarang binatang buas
'

('cL'fjl

r) *SCjSfl

(tempat duduk panjang dengan sandaran)


i S
f o i
:
I

Racun
*
O,

*****J

0-3J
.*

*'

Tahta, singgasana

^pj*"
't

* O

.*

O *

Keju basah (makanan)

Tak bernanah

*-'S

'l
'

lagi

Tj^

*^XJ
aTjjUI

'jv&
ifjSfl

Minuman
Kelinci

L/3l

Kulup

Jenis

domba

Membawa pergi,

melenyapkan

:ja\

Eropa

sampai akarnya

JJ'

20

iSJ
'

Merasa berat
waktu aku mintai tolong

\~te>-'j&i :yie rjl

"1

Mengenai/orang Eropa

i_?!Jj'

S
~~

Membangun
dengan memanjang

Yji UJ

C^-JI rjl

Membuat madu
Tetap berada

Jj^JI

Qij^
'.'O.

i/jjl

Rumah yang dibangun memanjang


Yang bersukaria sampai melewati

(r O' r)
ji^i
I

rj"^l

di

tempat penambatannya

tfO'
:

batas,

r ji

Marah, naik darah

JjLlc.1

'f ijl^a ijj'j ~

'

yang mengkufuri nikmat (sombong)

Menyalakan

Ujijl

Ju\ Jjl
iJjJI -

Membuatkan tempat penambatan


Mengisut, berkerut
i_A-*J
,_^ay
: :

~ -

Menetapkan
Berdiam, tinggal
Tertinggal
di

Ai-JI
-Ijl

^^iJi _

Berdenyut
Tergelincir

jjjUl

^liUL ^jjU
:

cJj

.u)l

O-

i_iL><J
'r*"'
'
:

CU-

Berlambat-lambat

^utuJ j liCj

rjUj r a t '

' s

Menyelidiki, memeriksa

lju

'(_j-iJI

Yang

bengal, degii,

rj'S^

'

Madu
Sesuatu yang melekat
jjjdl

'JIjJI

'Jji\

yang berlambat-lambat
Jenis

JjU

JijJ

kurma

j!Dl

c-

jj

iljVI

di

bawah periuk
jllll
:

Api
Mengelilingi

ijVl
:

4j iC>l

_f

-i)L

Dendeng (daging

kering)
^' i
f

JyJui)!
'H
'
:

'i

Lebat (tumbuh-tumbuhan)

i_JI
'

oLJI
'' *
:

Tempat penambatan binatang

Juljul

^j^^j>

ijjil

Menguatkan, mengokohkan

eljj
t

e'*.

sjjlj
,
:

r >* . -

"
*

Membantu, menolong
Menutupi

<u jLc
i ,

sjjl
i*i * jjl

Mengalir

^j>

UI -

sLkt

Masing-masing mengambil
bagiannya

^_j

JUI

.ji)l i_)jU

Mengenakan kain penutup badan


seperti sarung **

**V 'M'

w ) L? JJ ) iV -l/~"J

w
,.

Yang pendek, cebol


J

^rr^*'

t-

Jj")"
:

*0 :

Kekuatan, kelemahan
(kata berlawanan)

(x>)

ijjua)

iijji)l

jjVI

Yang

tidak sopan (kurang ajar),

p-_-'-W1

yang bakhil

Punggung
Menolong, membantu
Asal, pangkal

j^JI

'

Yang
buruk rupanya

(jj^a!l

n-JO

f_jajJI

v_jj"i/l

jjjl Jui

Ji\

j/

Yang tinggi
Kesengsaraan,
kesulitan, paceklik

J-ij^'

^j^fj

i_jjSfl

Kain penutup badan


Selimut, pakaian sejenis jubah

Ijfj^fj jfjt)

L j"^

ii*UI
iT^l
iinjuJI

Orang perempuan, wanita

Saluran

air (selokan)

^Ijlwllj i_j|jiil

Kambing

betina

g$ - y *
Cepat, berjalan cepat

Kesalehan

lilLJI

fj-"'

'

~~

21

Bunyi

(desis) nafas

U" >J
1

(Kuda) yang berwarna putih

u*J*"

i>*

JJ^

Suara kapal terbang


Desis (suara) angin

dj&A %J
'

kedua pahanya
Bentuk cara mengenakan kain penutup badan

i:

jj^

Dingin

'jQ\

j 7^1

>jSll

Masing-masing bangsa

l^jjjjt

jjl ,ji J^-l

punya cara berpakaian


Dekat
Cepat, tergesa-gesa
Sedikit
v-j^iil
:

Kain penutup badan


Kain alas bagian depan
untuk kerja masak

jjiJlj jjiil
Lsjidl AJJji
:

'& %y Jj
:

e*^]

Lijl

Sembuh,
mendekati kesembuhannya

^I:'C>-

Menyingsingkan lengan baju


Pertolongan yang

8 j_j*-*

jfi^i Jl

(j^aJI

^5

jjjil

Mensegerakan
Sempit
Jelek akhlaknya

sungguh-sungguh

jCtf

jlSCll iJjlj

Pertolongan, bantuan

<u jUdl

sjjijll

fiiti
Mendidih
jj)l

F/A
'

01 -u"

*
j1

(budi pekertinya)

jJjuI

*cv OJSjIj -

Saling berdekatan

J)U

(hingga terdengar bunyi suaranya)


Berdesis

Pendek-pendek langkahnya
Kesempitan, kesulitan,

<_>jU;

jh> lijVl

~
f-lj'

Mendesis

jJ^JI
sl^il
:

_>*ji-JI
l

~~

buruknya kehidupan
Kecepatan
Ketangkasan, kesigapan
Berjalan cepat

Membujuk, menganjurkan,

IJ5 ^^Lc

fc>J

J$R
:

mendorong
Menyalakan
LJtijl
:

lOlll

jUl ~~

JfjSfl <jjLi

Menggerakkan keras-keras
Tergesa-gesa, bersegera

IJuJui

Oj>

(j-iJI

Kiamat
Tahi, kotoran

t.Q)l

<Uj%l

Jj><jCLJ

_^l

Bergoncang

j*!k"'

ji
j
:

^i-^*
Sempit
Tempat/jalan sempit

Denyut nadi

Jj*"
IjuJ^i

iy-ij*"

"

Pemerahan susu unta betina

iSUl

t_JL>

J-Jall :(jjd<r) Jjlll


i'jJ-l

dengan kuat-kuat
Persetubuhan, senggama

Medan perang
Situasi

f~^y
oDijll
:

~ -

'r

a
:

fLJ-l
:

ji

yang

sulit,

dilemma

v*"'

Penuh sesaknya
tempat duduk

majlis,

^^^JL^il e">L^>l

yji\

Berada dalam kesulitan, kesukaran

Jj^j
i
,,>

Jjl
:

Menahan
'

i.

Kelompok

besar,

j~&>\

/*>-il

'

Sempit
fS *

^jLi
,
J'

i'

"*
:

'

'("i'
0>c
:

9jJus>
S

Jj U

golongan yang banyak


s

*
:

tes
>_ji\

Kesempitan, kesulitan,
kesukaran

Juijl

Ji)l

Jj*il

Suara guntur
Suara mendidih

jLt ^'

Cjj^>

jLLiJI 0_j~

22

r
Kebohongan
Bencana, malapetaka
<_i.ISjl
:

jl

Jenis kapak

^ji\
I

Taring
r ^
o

i_*

I,

jJ

,2

Tahun paceklik
(karena tidak turun hujan)

J-

Yang berada dalam


Kedahuluan

kesulitan, kesukaran

J j*if
.JuJI
:

$f$\

Yang menetapi

sesuatu

Keadaan

azali

i_J j'ilj

Tempat/jalan yang sempit

(kekal adanya dengan tanpa permulaan)

Sempitnya kehidupan

Yang dahulu

(^J-^l
<d Jj\ *i

Medan perang
Yang
tertimpa krisis, kemelut

"u'

"
r

Jj*^
'

Yangazali

*j>J\

(*>**

jUl

(kekal adanya dengan tanpa permulaan)

Pahat, tatah

(Tahun-tahun) yang
Tempat/jalan sempit

sulit

(^.'...ll j-s)

Jjj*^'
'

^~^
<uo
al*3 Ju-i!
:

JjWl
I

Bergabung pada
Susut

~jaj\

jlJI

Menggigit

A^jjlj Uji - ?J
:

i.

'

Mengurangi

"

*3G -

Menderita paceklik berat


(karena tidak turun hujan)

>L*JI

Mengumpulkan, menghimpun
(Duduk)
tepat :Cfi

j sfiL>

'^>J\

Menyengsarakan, menyusahkan
Memintal kuai-kuat

4_lt yull iiS X>l


:

berhadapan dengan
r ,
:

J^J-I

~~

Takut pada

ajU

jMs
s
:

j>c

Menetapi, tidak meninggalkan

jl^IL

j\

A^Laj :

Menjauhkan,

i_o
diri dari

A^c^jli

Menjaga memperhatikan
Mengekang, menahan
iiL~ol

JaiL>
:

4_lc -

menghindarkan
Saling berdekatan

_f

Jd\

^""

Ijjljj

j.jj01

jjfc

Mengunci, menutup
Mengisut, berkerut
,

<uu_cl

uUI
'^-J'

Di muka, di hadapan

Gl

fjj

aji

j iji^i

Duduk tepat
di

di

mukanya,

5 (jl

fjA>

Tertimpa

krisis,

kemelut
diri dari

yul jU
sesuatu yang

hadapannya

Hal menjauhkan

fj"^'

Yang mengaturnya,
mengurusnya Teman-teman mereka
(Hari) yang panas sekali

membahayakan
Tarak, hal tidak

makan

Jii i^y
I

Diam, tidak berbicara

C^^JI

if^'aJjf*

Krisis,

kemelut
t*

irfJVIj ij>ji\

Berumput, tumbuh rumputnya

^j^

..','.-;
ojJI

^~-'

Krisis

ekonomi

AjiLa^sl
*
.-

Rambut kemaluan perempuan


rambut dubur

lLy\

t*?
*j> j
I

Krisis politik

4__J__

Paceklik (karena hujan tidak turun)


lebat
lj**5J! !>*)

Ja?ti)l
sJ^-f^JI il^SlI

(Domba) yang berbulu

*w/_^U

Makan

sekali

Nama sayur

^C?!

Penyakit asma

v^j-*-"

Jy

'

'

-r*

-1

23

JUI
* *
>
1

Panjang dan menjalar

Rumah

sakit

J/iLmSuM
uJjjSlI

*DG..I..^I

ke mana-mana

Negeri Spanyol

i%

tC-l
'i

Singa

Mengenai/orang Spanyol
berani, pemberani

,.

L_

Yang

Asbes

jlill 'j^>

^Ijrl,!..^ *
:

Penyakit kusta

XJt

'*

fi

Asal, pangkal,
asas, dasar

^CSfl. jls>Sfl

i^l/il

Macan loreng
Bantal

Pantat, bokong,

dubur
i~ljjl
:

iliLJI
iJj>Jl

Tempat yang banyak terdapat singa


djLwJj
'
o i

Jt^li

Bencana, malapetaka
Sahara, padang pasir

C~J
* :

lj*wl

/3 ,

j1
*

f^LaJI

jizll

Mengikat dengan

tali kulit

Guru

XjO

JuCl r)

iGl*il

Menawan
Memikat
(hati)

Yang
Jjl*JI ,_y~.
:

pandai, cendekiawan

|*JL*J!

^fjil *Jlc

Guru besar

^ywL iUJ
jli^l j^ii

Mengakhirkan

jJg
L~-i.i
'

Buku

besar

Menyerah (sebagai tawanan;


Penawanan

y*H

Gelar Doktor

HC (Honoris Causa)

Aj_r><-S

4jiUJ
*

'jISm

Kain sutera tebal (berlungsin emas)

Oj^~"

Kami kokohkan anggauta badan,


sendi

^j-*' Ui-Lij

Empat
Ilmu

(bilangan)

jL^'V'

mereka

siasat

perang (strategics)

4wjl^i^l

Seluruhnya
Sembelit (sukar buang
air)

^Ua^W

d^hwU
t t

Studio

_^i>L'"ilj1

^jLL'il *
:

Unta yang cepat jalannya ijUj~J\ JjiJI


tidur)

p *il

Kaki dipan, ranjang (tempat

jSi\
'jJi\
j!iJi

fjLT-'jJ *
Menjadi bingung
karena melihat singa

Yang menawan Yang memikat (hati)


Tawanan, yang ditawan

xS]\ ijjj

jj> ,ji*i

^4

Menjadi
>_>y>Ji

seperti

(menyerupai)

l~i\

]La

Tawanan perang

^^i
:

singa (sifatnya)

Yang diikat
Tumbuh-tumbuhan
yang
lebat

'421)

Marah, naik darah

\_,

r-

Bodoh,

tolol

*J.~
e,,
, *

Berani pada
(JOJI) 'JL)\

4_lt Jlm<L_Jj j_u j _^a]I

V *e

A *,

Tali kulit

jC>'l

Menghasut,

j~>

Jt~l

Kiri
.

jCJl
J6

mengobarkan

api perselisihan

$* e

Famili, keluarga, sanak saudara

(^1

r)

6jJ)t\

Membujuk, mendorong
(anjing agar

>_JjnJI Jt~ulj Jt~-I

Zirah (baju besi) yang kuat

'tLJ}.\'{^\

menangkap buruannya)

Pipa
Laras bedil

Menjadi sepeni (menyerupai)


singa (sifatnya)

Ju*L lj

Jl-Lj

24

u(nama orang)
Israel,

Pancasila

JLiIa/U i__i_*il J^iCll

Israel

Jjyj

^1

J-jl^l
J-Jf^l
j^j

Hal mendirikan
suatu bangunan/persekutuan

UJI

Bani

bangsa Yahudi

Mengenai/orang Yahudi
-f .

^^Ljf^J

* -

-t

Saham

pendiri

^vJc^

_ra-a>

jl) ,4~l

Timah hitam

uj^/^fj

<_>j_*il

Majelis pembuat
Pendiri

UUD

(j-^LJI jjJl^s
Membangun, mendirikan,
> *

;cji

'

(J-^'J

s r *

Yayasan, lembaga
t'
fi

,;ll
" '

meletakkan pondamennya

Lembaga ilmu pengetahuan


Yayasan
sosial

Menghasut, mengobarkan api


perselisihan

tfW
'--.M 4 --ir.l
;

,>H

Kandang kuda
#3
.,-..-.

Memarahkan
>!.--

* *.

J'

Astrolobe

Mendirikan (persekutuan)

Tiang
Silinder

* ('JU>d c ) 5jfJAi
fa
-.

Didirikan, dibangun

l_

'

(j*

J o

,tt

f,

Berdasarkan atas

Lio jLfc

Piringan hitam

Pondamen
(alas, dasar)

LJI J-^l
bangunan

,_>-*il

Para Filsuf,
ahli pikir

(pada masa

itu)

Permulaan, asal ijuJI *jfji


,_jJl>I

'ls^

Salah satu dari kaki binatang


Kisah, hikayat (legenda)

(dan segala sesuatu)


Hati

(JltCJ r) sjjli

"5/1

jLsi\ >Si

^-Yl

Mythology

_^J?L/il Ic
udara)

Bekas
Indeks
Asal, pangkal
(dari segala sesuatu) m
i s
:

Armada (laut,

(J_i>LJ r) JjlzS^\
'Lili
:

Mandor, kepala
Juru masak

jLSl\ *
:

rW^'
i

Masinis kereta api

jjj j (Ji-I

Tukang

fitnah (adu

domba)
t

Ll!l
,

^L*^
f

Pondamen
Berduka cita,
ikut

L^

merasa sedih

atas

4_JLe

oLtj :

(alas, dasar)

bangunan
o ,

Marah terhadap

v.

.,

'n

OJ-t -

'

r o

Asal, pangkal, dasar, asas


(dari segala sesuatu)

Memarahkan
Menyusahkan
*Jj>l
:

Dasar, alasan

4JU<JI

Duka cita, kesedihan yang mendalam


Yang
bersedih hati

cjL/itl

Mengenai/bersifat dasar,
prinsip (fondamentil)

^^L/il

Budak, hamba sahaya

J&lTj 'JU'^1
J'

Mengenai/bersifat

inti (essentiel) i

~~
'

iij^.j-4

Buruh

Batu pondamen

'i > t. . ^y"-"' y^>

f -

Yang

lekas sedih

Undang-Undang Dasar

- jjju

25

JJ
Orang
laki-laki

iJmiW

"*"

/>mvI

^jjUJI jtlli)!

oLC^I

Berubah

(rasa,

bau dan warna)

UI j^lJj o~<j

~ ~

yang tua renta


i'."

Masuk dalam sumur kemudian pingsan


karena bau basi

J-^'

(Tanah) yang tak dapat tumbuh

A' ". *A~J Joji

tumbuh-tumbuhan
*
*

Menyepak
Menetapkan untuknya
Berubah
Menyerupai akhlaknya
''l

J
'""I

j>J

Yang menyesal,
penuh
sesal

*' \ c

Yang tak

perlu disedihkan

\Q -

Aspal

ciL^l*
(JL>vjLJ
:

Lamban, pelan
Teringat

t#:^j-^LJ' j]pJI jjjj

Bunga karang
Seperti

~i>\J>\)

tujL/VI

masa lampau

bunga karang
j
ftfl.'.g.!

^<JLJi\
iJIj

Sakit

"&}:-

Jenis binatang seperti

jjs&ju*ti\

Yang masuk dalam sumur kemudian pingsan


karena bau busuk
o

^^
* * *

kadal besar

Ambang pintu
i

^Oi 'i^s.
Cii

'i&Lh\ *
iKL-yi *

Sisa lemak

*,*

'

Kota pelabuhan
Kursi kecil berbentuk bulat

(Air)

yang berubah

ULll'^)^!

~&jf*

(rasa,

bau dan warnanya)

dan tak bersandaran

Sisa-sisa

ClXJI

iCSfl
:

bG
(Bersifat) lemas.

'jji

Bekas-bekas peninggalan

i2ul)l

*jffi\

'A 3jJi>
:

zaman purba
Kain-kain yang telah usang

lurus

dan panjang
^>jJl

ukl 'jCi

Meruncingkan
Menyerupai

J-I

U'j
Mengobati

tjji

Q*
-

.lljjj
batangnya
J-*i
1

*.f/j

>l
*$:.
.
>

Nama tumbuh-tumbuhan yang


kecil panjang

Mendamaikan, merukunkan
Menjadikannya
sebagai ikutan (teladan)

i-^l

Tombak, lembing

Anak panah
Duri pohon kurma

CU> '.:

Menghibur

Jiijl d^-i
_J

Merawat

*43G

'j^J!
AJjlt

JJ
:

Batang yang lurus

>'"S

ij!c

iCSfl
:

Membantu, menolong
Bersabar

Ujung lidah

jLJUl

li>

'f:
jJcJSI
:

Lengan bawah
(dari siku

if>
, z

Mengikuti
Saling menghibur
Ikutan, teladan

aj ^..Tjfj

sampai ujung jari)


> i , r
:

* t

jA)l

Jm

Yang runcing ujungnya

ijjiill iJi*^>

J-jil

Nama singa
aj
,_j

Cbu

'J*

5XTi *

Sesuatu yang dibuat menghibur

c^

26

<_r"

Pendapatan

JJi-\ 4i3L> ^JJ! k_UsJI

LCi"il

Yang bersedih

hati

yang bercampur haram

Kesedihan, duka

Yang merah padam


(Nasab, keturunan)

Obat

Yang dihibur
Tabib, dokter

yang tidak jelas

Ltw' ~ 7ti'
Marah, naik darah

Pengobatan
Ta'ziyah

Yang rnarah

(^1 r jU^I
)

Kejadian yang menyedihkan


lakon sedih

(tragis),

JC.Ui

Bersuka

ria

sampai melewati batas,

ry> j jLj

Yang menyedihkan
'
'l

mengkufuri nikmat, sombong


Menggergaji
L

'_

'
'l

l>1
jL_.ii jLw* il j^\ i! j iij j JLc _
1

Bersedih hati

Meruncingkan ujungnya

Menetapkan untuknya
Barang rongsokan

Membubuhi tanda (mis

paraf)

jjol

sebagai bukti telah diperiksa

Yang

bersedih hati

Gigi gergaji

aJUU

jL^LaJI jjtl
j-""*^

Asia Asia kecil

Yang bersuka ria sampai melewati


batas,

<jlj-*"^'j

yang mengkufuri nikmat

Tiang

ijUJI

((j-fjl

r)

<u^.*il

Duri
kaki belalang

*Q.l

^C JCc

J^liJI

^^1

Tiang agung (pada kapal)

ajjLJI
/*j>JI
:

(Bangunan) yang kokoh, kuat


telah diperiksa, visa

LuJI

^11*111

Pembubuhan tanda bukti


(Kuda) yang tangkas
Gergaji

^^uJI

Kejadian yang menyedihkan (tragis)

a-

wiJl :(jfjj>JI

^^...^.'tl
)L.,*,.'.l

Pohon kurma kecil

;Lt,.'.ll

CiiLebat

Assyina
1

Mengenai/orang Assyiria
Roti kering

"A

Mencela, menegur

^U'

j-*-'

J^^

Mencampur
Bergabung pada

Nama tumbuh-tumbuhan
Talt

jUJI J-^i
'jl>l

J.JL5*^I

'jfo *

Berkumpul dan bercampur aduk


Lebatnya pohon-pohon

<>^'

Lumut
.

j*-^\ 3^33

i_*i"}/l

'4*

hingga sukar

dilalui

Membuat-buat, mereka-reka

*ili>l
:

,^uJI
IjjJI
(

Yang lebat
-il

i_~i*il

Menyembuhkan

1^1
kuda

^^il

_s

Kumpulan, kerumunan

_fuJI

&&-\

ijLi*ifl

Warna

putih pada dahi

^--r*-^

ji

i_s"**^"

orang banyak yang bercampur baur

J-l

27

^i
Pohon kurma kecil
Mengunci, menutup

U'- 'J
Memecahkan
Menghaluskan, melicinkan
Berkilau, besinar

JiOJIeLil
i_>U
,*
O
I

ij~

_s-

iJI

Ju<?I j
f -

X^l
J
:
I

,0,

Memakaikan

(baju anak gadis)

s J~s*il

K~*J

Baju, pakaian anak gadis


O

-o

t ,

,0 J

J , o

Mendesak

r*J

>*

r'?

"

'

"

Tempat pertemuan Halaman


^ i

Gemuk
Menguatkan, mengokohkan
Berdesak-desakan
Asal, pangkal

Ci-o..

L.
C

iillll

<_y-J'

\ja-a

ij_tf>l f

J~0\

fj^"

o^'j
>

u^3~a\j

Memecahkan

J3*^

(^Ls' r)

^jO
o

*il
't
I

Membuat pasak
untuk
tali

>

Unta betina tidak bunting yang gemuk


Pencuri

^jSy^i
(jaUI
:

kemah

~~

Menawan, menahan
Bertetangga dengan
Lebat

Pot bunga

(^^a-^l r)

^a_^*il
:

Tempat buang air


Bangunan yang kokoh
Gemetar
Ketakutan, panik

ajj^ojOI iSaliuiJI
J ^.O
t D t ,

ari,*
Banyak jumlahnya
Bertetangga
Janji,

'-*>

'i '"
t

-S^JI <LJI
sJlc^Ji

'
Rumah-rumah yang berdekatan
Mereka
berkumpul
j_jjLi>t
:

i.
:

j.$\

jaminan

t~oL~Si
Jl>Ij 4_^a-_sl

Beban
Dosa, kesalahan

LjjJI
il ji'il ji

Lubang telinga

i_^ij

?i\ ^-5^

Nama tumbuh-tumbuhan
Nama orang yang menjadi
Nabi Sulaiman as

oLj
penulisnya

t_L^>*il
r ,

Pasak untuk mengikatkan


~
I

j^aj^lj jLi?*ilj

jl^H

\Juo

tali

kemah

Keranjang dari jerami

JJj)

f
>

'-&J\ Berakar
Berasal dari keturunan
-jLjJi

'fJ
:

*
-

Rumput
" *

J^JL\
lebat

*S-a\ t-*j

Rambut yang

j*Jj\

'

"t *\

\Jsj

* "
:

j***?"

J^sl
t

^ jU
:

Alis yang lebat


serta panjang

-*-f!l

0-*

J^J^' wiu^JI

bangsawan

(ningrat)

Bagus pikirannya, pendapatnya


Berubah
karena lumpur
*s
sLoj-

il>
:

ajIj-

Ikatan,

penahan keluarga

[j~0\j\ r)

Ij^i)

^ ^l
l
t

LJI J-^>l

Ikatan,

iifJLJI j~&(j\

hubungan persahabatan
*
:

f o

Menjadi busuk

^_ju
^rJ-t
*

*?JJI

Tali pengikat

'jiSi\j

Hjio%

Menerpa

'

*l-<-fl

<JU-I

bagian bawah kemah

Mengasalkan, menerangkan asalnya

ajus

Tempat penahanan Tempat memungut bea

lJ

*j>JI

j-ejlll

Masuk/datang pada waktu sore

S^J^

J"*"'

9j.^?LJIj

*~2?l

28
' f i
* '

J-l
*

Yang asli Waktu


sore

JtV&ll JLA

jL/VI
:

'1

'.

'

'i'

Berakar
t.
,

4. ; .u II

,,

tf

, o

Telah berakar.

5 iJ>5*JuJl

wJL*^Ww^l

Kebinasaan,

OjDfj

'ii5Qj|

iL^fj

kokoh kuat akarnya


Mencabut
aLs>I jjo ajUls
:

kematian

e^y-iJI

Mengambil
seluruhnya

(aLs>L jl)

J.yAj i>l

sampai akarnya

Membinasakan, memusnahkan

ab

a.

Semua harta bendamu


Kaidah

Membasmi,

Ai9Li-

'l*gai

'JjLAl

mencabut sampai akarnya


Pangkal
Asal,
('jjL'l

Naskah aslinya
Menurut aturan

^B3l 'J^'i
Jj^7 2l
l,

jLAl
: :

si.ifc^W

sumber

LSJll
pjill JjUlo ^*LW
Jll

Ahli usul fiqh, sesuai lengan peraturan


Silsilah keturunan
-.'Jl 4

^j^i
:

Pokok, induk, pusat


Asas, dasar

>-

uli,

<U-s>ujl
:

Yang berakar
Sukar,
sulit

jjjjjl

J-^Ldl

Sebab, alasan

&JI:LamwJI
jJfjJI
!

Keturunan, nasab
a1*IjJI

Bencana, malapetaka

A_^>VI

Orang

tua,

ayah

Ql'-^1*
Memecahkan
Menyusahkan

Semula

$Jl\

K*1
-

Sj~
A**jl
:

_5

-iJI

Sama sekali
Orang yang berketurunan bangsawan

&:
J^sl
:

_^>"tfl

a.

Memaksanya
Berlindung

a>^>Ij oO-l
L>JJI
:

aJI ,jisjl

Yang mula-mula,
yang dahulu

"^JuDfj ^'fjJI

'jCAl

aJI
:

Mencari

aJG?

a.

Yang
Yang

mengenai/bersifat dasar
hakiki

^^Lw'ill

Memukul
Asal, keturunan
*

yUil:'^Vi

jlpVl

^1
. i

Harga pokok
Kata dasar

n
:

k&

Dia berketurunan bang sawan

^"ifl J^S _>*

*SJtff
asli

Tempat perlindungan

t^ll

'^0^1
-_^|

Penduduk

(pribumi)

'oliji\ y&Li\

Lwjl
Marah kepada
Dengki,
iri
-

Jenis ular berbisa

j&il
ijU'

*Lh\

^r

ois-

Hal bagusnya (sehatnya) pikiran/

uU

xJ*J

*&1
:

pendapat

Dendam
Marah

JJLJ.I

Untuk

diri

saya sendiri

u~ju

{ji.

~iyLsi\j

>. ...r3

Orang yang berketurunan


bangsawan

SJi\'&\:'S~A\

Gunung dan lembah


kota Madinah

di

mana terletak

J-jj-

/1-^1

Orang yang bertindak


'J^jjjl
:

Ai

>.'.'

^ji.

tj -~ j

jrf

Anak

sungai

li&l *

atas

nama dirinya

29

>l
Meneguhkan,
menetapkan

Lambung
(sebelah atas pangkal paha)

l'jlil

* gO 'jiSfl

Tidak merasai sesuatu

f>1

- >1

* -

11 - '^1 *
Buang kotoran, berak

Membengkokkan,
rnengelukkan

sLj

_jliJlji'lj

Membuat sempit
lubang mulutnya

Bengkok, berkeluk
Berdiam, tinggal
j_y-^

Melabuhkan Marah

tirainya

^j>j

'

u~J

~~
'

(_$*

di

rumahnya
,*

Of

t O

y^ai
_iaj
I

J
I

Lengkung busur
Dosa, kesalahan
'

Bergabung pada
Meninggikan
Mengunci, menutup Menjulang
tinggi

<lJ

H*^j
AiLil

'

UVI i'
:

Mengambil tindakan

'-'1

w>U

il
.pIj
~~

(menghukum)
Kesempitan
Bingkai

atas kesalahan orang lain

ombaknya

JJI
1

jj.w^ajl

Membubung nyala api


Marah kepada
Gelap gulita

U~4-!

f-*-

'

J^
:

'

*-*

>

'n

t.

ALc Jllll

Bingkai kacamata

*Ai? OJu-il
^uojj

Pelek roda

Mendengkur ketika tidur


Diam,
4.
a..'

,_yS

_,>

jj^-JI
:

Ban roda
Bingkai ayakan (saringan tepung)

U>i - jsai
-UI
0-

^yi^

,_jLt

>^>Sw

j^lj

bungkam mulut
Istana,

Kelompok orang yang


(

iiUl: -

benteng

Usl r) J'^l
<

berbentuk lingkaran

Tiap-tiap bangunan yang tinggi

WJ^

Uj Jj

Pucuk zakar
(kemaluan orang
laki-laki)

jiJJI i_Sj>

i^i^l

Sembelit
(tak bisa

.liVI
buang
air

karena penyakit

Daging yang
^Jsl

,*?uJI j-o

yiklL i?l>l

Penyu (kura-kura)
Sapi laut

laut

(^i?!j

r) >*il

mengelilingi

kuku
i

(a)

jJ>vJI jAj

Burung tekukur

;0>
'

i3i>Vi *
!t1

Landak
Sapi betina

Jy3}J

Q4i1 -

<TJ&1

Bersuara, berbunyi

Kerang
Atari

liuJI

Lapar

tf
Cis cJl
:

'j>> Vi
J--Y'

Menntih kelelahan
(dapur) api
jfifi

Tungku
Bejana

y^
:

'O&l
l4"Sr*

Suara unta (menahan beban berat)

l^bVl
i_s_j^JI

.Cfcji!^ **3

Bunyi perut lapar


Lapar, kelaparan

yi 'of

jj~o

m^r :

t e

Memalingkan, membelokkan

t^j^>

*^x- .

Yang berteriak-teriak

rL_<aJl

ijll>"i'l

30

JLSl

UI ~
Berkata cih .menggerutu Penakut

J*
*iSfl

(Unta) yang cepat larinya

i_ul"j

oulj :

Bencana, malapetaka
Ta'ajub, heran,

'jCl\

kagum

<_^u0l

Yang fakir, miskin


Orang lelaki yang kotor
Potongan kuku. kotoran kuku
Cirit, tahi telinga

JJll ,jj<ll
jjjjjl

Kebohongan

Jj-JI

Memukul ubun-ubunnya
Ubun-ubun

ijiL

i_s"i

<ji*5fl

pj
'

Bersegera, cepat

fjSt

jhSf

Cih, cis

>N-aJ
J-J-l
:

*-J>J

>-Jl

Saat,

waktu

iii)fj jCj^fj
_/*-"*'
'

i_s"yl

Lamban, pelan
Dekar
Saat,

llul

Gerutu, jengkel, kesal hati

t_xi*VI

tjjlj

Ci

jiLlulj -

Sesuatu yang sedikit


Saat,

J-JjLll

gJ^JI

~~

waktu

waktu
>

ij'j*^'
*,
:

J
-

u*
,
*

'

Keluar

>>

Penakut

ijL->-l

"-vUls
'
'

<-S,i^'

pada akhir bulan


Pakaian uskup agung bangsa Yahudi

Yang tajam

hatinya

v-Jill Jujuwjl
r s

>ji^\

Makanan yang pahit

l*kJI

^ j\
:

S f

Lari

\$-'j\* 'y
r. Jlc
:

Yang suka menggerutu,


mengomel

oiiUl jjSj)

iJli'yl

Melompat

y*J j
-Liil
:

~ -

1Berkelana,

jil*
:

Menjadi sangat (panas)

jJ-l

mengembara

Jjli*il

^yi u** i
>jo

_ '

Mendidih

Q^Qi

-U-i'

j-wJl

Bohong, dusta
Mengkhitani, menyunati
<C.r>
:

<

Tangkas
Menjadi gemuk (semula kurus)
Cekatan dalam
iLoJiAI

JtiJ

_^-*JI

_y

~-a)l

J14 Juu

^.^

Menyamak

ijui
hal sifat-sifat

jiJ-l

i_i>

J^-JI

Memuncak (dalam
sepeni pandai

utama

J>>j)' <j$

memberikan pelayanan

" "1
dll)
t f
, * J **.y
'

Menolak, mengusir
D

iy?

'
:

Ji

, *

Arah jalan
Daerah, wilayah, jajahan

*-f>JJ **-"

&J^'

<3*'

Kelompok, kumpulan
Bencana, musibah

(jlii r) JjiVI

Cakrawala,
kaki langit

liiUlI

^fjj

,jj>

J&h
W-

Permulaan musim panas,

4Jjl

*__<all

s^l

kemarau

Arah angin berhembus


(Kuda) yang bagus
(Orang
.Kulit)
lelaki)

T
*3jt

-J*^"

Yang cekatan dalam memberikan pelayanan


Orang-orang/bangsa Eropa

jC\
p-iji"^'
t
0'..

J^' o"J*

isyijiWj

yang tidak dikhitan

(Jjj-j)!

^y)

Jji*il

Mengenai/orang Eropa
l

jyj ji^i

yang disamak
(sifat

jJJ-l ,^a) J^j'il

yang memuncak ilmunya

utama)

ji"^Ls

Melompat

>_Jj

Jail

31

tsLil

Yang terbenam Anak unta


Yang lemah J-V1
f

JiVl

Pengembara, pengelana

V'j^"'
j^U-l

J"-"
:

'JU^
o

"JJ*
9-

Lambung
(sebelah atas pangkal paha)

Jui^l

St* t

'Cji-^i*
Lemah akalnya
Sedikit air susunya L^jlJ

Kulup
Kulit

iilill

iiiVI
ii-i"-1

yang disamak

p>!-Ul

Ail

Jj

iiul

o-

Bencana besar
Periscope

_^jil i_ljul

Menjadikan kurang (lemah) akalnya

-JJI -Jil

JjU-ll

Memerah

(susu) tidak pada

waktunya

*Ju3l
J-^jJ

(alat

untuk melihat dari kapal selam)

Berakhlak yang bukan akhlaknya

0*"
Bohong, dusta
<-> -O
:

SSI -

'M
cis \j
i.

* -

Berkurang
Menyelidiki dengan seksama

eG f>

Membelokkan,
memalingkan

<ij~&

aj\j ^s.

Nama tumbuh-tumbuhan
Yang lemah akal
Saat,

''

Menghalangi maksudnya

s$\y *j>
aJLs
f *o 9 : :

r'

i'-vi'
:

Ujls

masa
saat itu

Membalikkan

^^j-iJI
f i *

Datang pada

Lemah

akalnya

-Jl5_

uwJa

J->jJI clil

Tuan
*

Tidak kehujanan
,0
-f
.

Jut

-w--sj /J

jlll cti-Jl

Candu
Penentuan waktu

^Lk-ijJI

*--s>
'

j_^~iVI
(l'

Terbalik

-1L JjJI

CvJLJljwSll

S, 1

'

_i,.

*
Kebohongan
Cerita

'i^lftCj *o"iffj dU"VI


cliVI iij.A>
JljSff,

Nama tumbuh-tumbuhan
Pemiulaan perkara

OLJ
s^iLJ
:

jl^iiVI
>li

bohong

jA^\
l

_s

Pembohong Yang lemah


pikiran/akal

Jy\f)
:

'cLi'^l

Ilmu membuat obat (pharmacology)

iLJi"_'l
(ISI*- 'J^l

^I^JI^u.

aJjilllj

Tahun paceklik (karena hujan


tahun kemelui

tidak turun),

oo"if

Memberi makan keju


r , * * r ro

Melemparkan ke tanah,
membanting

Angin yang berbeda-beda


arah

O l^jj^i
:

hembusnya

Mencampur
Banyak memiliki keju
Keju
(iLLj'Sfl
:

Kota beserta penduduknya -i)ILiCl ^^Jl j-Ul yang dimusnahkan Allah

Tempat yang

tidak kehujanan

i_J

ji U

Medan perang
i*

-o *

Rumah dari batu

y^>

^y>

Terbenam

j-^'j'

r-

?-" i_U'J
:

Tidak bernafsu makan-minum karena

sakit

^
jo

Sigap, tangkas, giat

Lj-i-j
^

J-^_JI

Minta pada debitur agar diperkuat

saksi

ul
ilajj-l
I

Habis

air

susunya

_ ?-^r' k J

oto

Menumbuk

halus-halus

L^fi

Bersikap sombong, angkuh

"J&^'jSt-

w
Dimakan masa
*-o *

32

/I
Menguatkan, mengokohkan,

jjij ^yj %

W
*^^r

* "

*,

Menghabiskan (umur)
Gatal

menetapkan

'JLu-

Menjadi kokoh,

tetap

jj&J
cJ*]l '^Sj\

ilyj->

'

Melanggar (hak)
Meyakinkan, memantapkan

Yang kokoh,
kuat, tetap

L&dl

'1^\

Rapuh
Memberi makan

Penguatan, pengokohan

Makan bersama dengan


Berkarat

'4^ 'JTI

(ft& "jSI
:

Membajak
Lubang

(tanah)

1xJl

'M

jSt"

Menyala-nyala
Meluap-luap marahnya

Tombol/pegangan pintu
Pembajak (tanah)
dibuat

'of>l

'JftH

Meminta agar barang


makanan
Dia mengambil

itu

Penyakit kulit

Kereta api expres


^UjulaJi

Oxide

hana mereka
Hal makan

J31

^
*

Memakaikan kain alas pelana


:

jLoJl t_olj J&

'jfti

Membuat kain
Kain

alas pelana

Kamar makan
Waktu makan
Erosi laut

alas pelana

Pembuat kain

alas pelana

Makanan, sesuatu yang


dimakan
Buah-buahan
Rizki yang banyak

Sempit, sesak dadanya

Mendesak
Berdesakan
Sulit, sukar, berat

'--ri^>\j

*
:

4.

Bagian

(di)

dunia

Memandang

rendah,

membenci

Akal, pikiran, sehatnya pikiran/

ijl^O JjuJI

Amat

panas
St
f o

pendapat

Jeleknya akhlak (budi pekerti)


J o

Makan

sekali

Dendam
i^5l)1
:

Suap (makan)

Maut, kematian

Makanan
Bentuk/cara makan

ill&JI

Desakan

Tenangnya angin
Bencana besar
'.fa:

Umpat, gunjing
Penyakit yang menggerogoti tubuh
Pisau, api.

1^1
Makan

cambuk

33

cJI

Menghimpun, membangkitkan
perselisihan (kata berlawanan)

""J\ |^~H v>

Yang makan
Pemakan daging manusia

J-cwJI

('l

J-J^l

j-i-JL^J Jil

Sela-sela antara ibu jari

dan jari penunjuk

<

J"if

(cannibal)

Nama pohon
Mereka berkomplot
menentangnya
Nafsu keinginan
Perencanaan suatu
terhadap
I

>?-^
A>'j ^J 4-Lc

Yang pantang makan daging


(vegetarian)

i_jLjl

Li.ti?*^l

*
yJ"ifl

Kambing umpan untuk menangkap


iJj+N ^J
siasat
I

iLSifj Jl5il

^H^l J~*
(

binatang buas

jJjJI

_s

JLc

JLjcJI

Yang banyak/suka makan


Sesuatu yang dimakan,

(pelahap)

JlSalj J_>5il
iJLSu (j

musuh

J5 U

Racun
Haus, dahaga
Kritisnya

makanan
Ternak yang dimakan
binatang buas
J---JI *Jol

demam

Mulai sembuhnya bisul


>
'

Yang dimakan
.. X,

Jyi.a.'.JI -*l

J_pUl

'i

e*

Kolektif

Makanan dan minuman


Sendok

oLjj-iilj
*jlil

oVplll
:

Kelaparan

Jllll

(Angin) yang dingin

Teman makan
Tempat yang
Poliklinik

sJuul dLj-i

J^ljil

(Kuda) yang sigap, tangkas

dibuat

makan

(piring dll)

iBcl
:

Yang cepat

O' &C*

til^J^"*^'

* G3! - 'sS
Berkurang

Menjadi anak bukit

f-^A' 5L-J
ljLl31

u^ij

^al -

Anak

bukit, bukit kecil

>

iUVl
~~
:

Mengurangi

Tempat yang lebih


dari arahnya, dari

tinggi

aj^L^j

^ylcl *~i>j-s

Membelokkan
tujuannya

kanan kirinya
Llt
JlJ>\JI
:

Yang murung/pucat
4jjL>
:

<_pUl

Menyumpah
Kebohongan
Pemberian sedikit (tak
berarti)
*

LCyu

4.

karena susah

Daging ujung pangkal paha

<u5ll

S3Vl
o

Sarang burung

a3jI

f *
I

>

,
1 1

Sumpah

palsu

^MtAjO

/j * n

Kata sambung untuk jenis perempuan satu


(

_y

*
I

Berhimpun, berkumpul, berkerumun


Datang
dari segala penjuru

<_J

Uj I

Kata sambung untuk jenis perempuan dua

jLl)l

*y&\
L^sll*
:

iJ ~~
:

Kata sambung untuk jenis perempuan banyak


Kacau, ruwet
Bergerak

,_yj!>U

Menggiring
Terus-menerus menurunkan hujan
Bergegas-gegas

J-i^l

JaU>l

*IJLc yi)\

LjI *
,_yi
'

< L>-.,JI

\ifjfu

jhJ\
'"
'

pj-^'

'

Masam

^j^>

j-JJI

'lu

Kembali

iLt

aJi

34

U"
Bingung
Kata sambung untuk jenis Kata sambung untuk jenis
lelaki satu

Pura-pura bersahabat dengan

fe
\j3Uk3y
:

'J3

"M
^jJJI

Berkumpul, berhimpun
Teratur
Terdiri dari

rjiil

lelaki

dua
banyak

j Oli
^i_ JJ

&*ofjji!l

Kata sambung untuk jenis

lelaki

Bersatu

iJL\j
:

oOC

Cemas, gelisah

#:j|T*
cj'i

Mencari teman, sahabat


Seribu (1.000)

ju x^> _JJ.-

_iJ

UU
Mengkhianati, menipu

- 'Ju *
:

oOjj j-ix

t_i3"ill

tJus.j aj'L>
OCsjC

4JI j

Dua ribu
Tiga ribu

(2.000)
(3.000)
J

;01

Kacau pikirannya
Berasa sakit

JaU>l

,jJI

>>
JJbJI
S

,jJC"

Abjad Arab yang pertama

Uh\
=

Hal kacaunya pikiran


Khianat, penipuan

'i&il
'f'*

'Jfo\

Yang pertama,
nomor satu

^J^^J^I:'J^JI *j4>
:

(dari segala sesuatu)

Bohong, dusta

Lu&l
iijUl

Orang lelaki yang membujang


4
o *

Pencurian

Yang jinak Yang ramah (dalam


Teman, sahabat

(,_j*i>jJI

J>) UJ'VI

JlIVI

Keraguan, kebimbangan
Asal keturunan jelek (jahat)
Gila

tj\
"Jj\ *$#&]

pergaulan)

U^
iJjJt^aJI
t
a . '

: :

L-rtG

Yang jinak
Salah satu dari sepasang

Nama orang
f>Jl\
SSfjUafl
cintai
:

X
pikirannya

'^Ol

Yang kacau

ji*ii

!&sii
Q'l

i^yin

Persahabatan

'-

Uf
:

* -

Wanita yang kau

WO *

Menjadi jinak

ClJ'I

ji#

dan dia mencintaimu


o
'
.

Gemar, senang,
s
l*

v->

j_>-j

1:4.

Yang ramah (dalam


Yang
jinak

pergaulan)

suka kepada-nya

Menjadi terbiasa dengan.

Salah satu dari sepasang

Vl^JI

ramah terhadap

Yang

bersifat

suka bersahabat,

L/jJSn

Memberi

seribu

Cffliltth*!

yang amat ramah


Sahabat karib
Persahabatan
1*=-"^"
:

Menjinakkan
*-?**

3i J-a
:

Menyusun,
menulis, mengarang

<Lj
o

i_jUJI

ijCjLjl

i^Sfl
:

Keramahan
'

t^VI
r

f - i *
:

o f

,a -

Mempersatukan, merukunkan
Mempergauli,
bersikap ramah terhadap

|**-kj

n^-ti

Persatuan

Cjjr/iL>il/1

Wakil guru (murid yang diserahi mengawasi


teman-temannya)
Mengenai/bersifat seribu
>_i!"5l

ejoi

Senang pada
1

a81i
1

"wjfj

<L...,.,J

<LjU*^I

Menjadi (berjumlah)

.000

Cairi

OjC pj!
;

Jl

35

jfl

Elektron

W^

Oj^^- ?!
1

* * *

Botol arak/anggur besar


Perjanjian

s^-^S

yi i>L>j
f o ,

>

3 r

, >

n
:

o>

CiJVI
J
, o

Alkohol

J^SO'I

J4*!l

<_J%"VI

Vl
Berjalan cepat

'- 'j!

Persetujuan

pCjjl

<_J}L^I
:

9j-*\

'

* s

**

u*

_ -

Persatuan

iUuVI
t-S&Ji

Menusuk dengan tombak pendek, bayonet


Bersinar, bersih

U"}(i

Pemerintahan koalisi

<j>_ps>

U_^> j Jj^j

j ji)

Merintih,

mengerang

^j^j^
Jjvyl

Penyusunan, penulisan buku


Penjinakan hewan

i>LSJl

>_Ju

Mengeraskan suaranya
Berteriak waktu datangnya

jLti

jLs-r^'

~
:

i-_wail Jl^c

Tj-"

_
:

Karangan, buku
Pengarang, penulis, penyusun (buku)

oiJjll

musibah

oJJ^ll
i-ijTlll

Menegakkan telinganya

*lJJI i_waj

^jiJI -

Yang biasa Yang Yang


berlaku
praktis (dapat dikerjakan)

^jLkJI

Tidak mau disuruh menangkap buruannya

j~d

~~
I

ty^
JUjhM
(

'

Rusak
Meruncingkan ujungnya
Perjanjian

CU~i
* * s *

jLUVl
* o
:

lJJI
^

, i -

S*

4Jji? iJi

^yill JJl
:

Yang tak

biasa/tidak

umum/tak dikenal

>_JjJ

Lj

_^c

J^jJI

J"i'l

Gfi-jrt*
Berkilat, bersinar, bercahaya
Jij-JI

Sumpah
*

oiU-l
i *

ij^j
:

_
cr-"^C>
|_l>j)l

taf
Bohong, dusta
Gila
i_>J5
JJLA-

Asal, keturunan

yang baik

-Uj-I J-*>VI

Dendam
Permusuhan
Ketuhanan

sjljjjl

Bersolek, berhias

'g

VfjU Cj3t"
)'j)VI
p

'^Hj^J

<

Yang berakhlak jelek


Serigala, anjing hutan

(Jl

Nama Allah
Wahyu

J"^

wLH

'J>^JI

Kilat

yang tak

diikuti

hujan

Keamanan, ketenteraman, perdamaian,


perlindungan
_*o
* a
, a

j L

")i

Kegilaan

Yang
* - ,
e
:

tolol,

bodoh, pandir
f o

Kegelisahan
di kala

*;>. r-u'l

Jui

>-!'

'a

,
:

t o

Yang gila Yang berkilat,


bersinar

j_jJ>dl

f JjJLJIj -

*#.

musibah

&J1
?/f,

j3bll
'cOl

Hal berdo'a

.CsjJLjIjil

Ifal

Kn

* -

dengan suara keras


Rintihan, erang

Memamah
Menyampaikan
risalah

*xLt

L>JLJI

- ja!I
:

OjJ^I

t\j\

liUlj

Senjata

Membawa risalah
*-ij^
i_>jidl Cjfjjl *-~*>

j3jJ1

dULT..,.rl

Tombak pendek, bayonet


Segala macam
alat

Rasul, utusan

Jj~v"

^^ VI
-

perang

Risalah
Malaikat

S^flj tstftlr, I^JVf.

Bunyi

air

yang mengalir

tSjU^JI 111

Oj^>

(&5Gj ^iUbG

r} 'jUlTj 'dlj'l

36
kJfj'&%'i*J\-Af\ *
Menyembah
Bingung
Berlindung

Tusukan

ij^>JL

SjjikJI

ijVI

Jus

dengan tombak pendek, bayonei


Tongkat yang kepalanya
jLv-i-..^

"^
IH
atas
:

'&
:

t~*\j

JjX.

13|

(ujungnya) bercabang dua

Amat gelisah

j&J*7,1*1
*J
I

Bentuk

rintihan

(j^^ *~*
iLJVfj
jyX\j {J~a^i\

*J"5fl

Menolong, melindungi

'431
*^JI

Hal kematian anak

jljSfl

Mempertuhan, mendewakan
Menjadi Tuhan
Beribadah

ijj^o aJjJ

Bunyi benturan
dan batu

kerikil

^S-a

Lf)

jLs>

aJIj

Bunyi

air

LJI ji_^-

Menyerupai Tuhan

Kegelisahan pada saat

J^\j&-

Tuhan
Allah,

'ij!A\

('4)1

**JV1

datangnya demam
Yangbathil
Sisi pisau

i*30i

Uji

J^Q'
^^-SLJI i^jL^>

*S&i\
:

Tuhan semesta alam

JJVI
Jill

Ya Allah
Demi Allah
Bagus (kata pujian)
Ketuhanan
Ilmu ketuhanan (theology)

411

^1
:

(Kuda)

*ZjJi

l^jtt ^)

(pUflj) JJL~

JJL

yang cepat larinya

CJi Merasa
sakit,

',j1

*
~~

pedih

J^-^
4*>jl
:

*^ "'J

Menyakitkan
'

^oJlj J

Berhala

tLftl

'4^1

Sakit, pedih

XS/i\j Qiti r)

jJ'VI

Ular

Sakit kepala

^j'jl Jjl

Bulan
f

'jbyi
o

Sakit gigi Sakit jiwa

ji jZJtl -

Matahari

^i jL'c
t
o t .

*)l
t C

Mengenai Tuhan
Mengenai agama

Yang menyakitkan,
yang menyusahkan
Kerendahan, kehinaan

JjJllj *_J"^I

4i(j

.jL'l

4>^'
'4'VI
:

Bersambalewa, berlambat- ^"ifl

,_ji

l^j\j

(j

Gerak
Suara, bunyi

4?>l

lambat (tidak memperhatikan), mengabaikan

CJ_j^a)l

Berusaha keras, mengerahkan


segenap tenaga

ljt^>

JL

Yang berasa
Intan

sakit,

pedih

f^j-^'

(JLu'

^j

j?%>

-u

CJVl

Bersumpah
Pemberian
Kotoran
(tahi)

Ii'

l^j\j _^^j
i

j^
:

Negara Jennan
Republik Federasi

LjLJI *
Ajil^J^I LjLJI *jjj$*>

aJsjJI

jJMI

kambing
aj Jk^->_ iyi-

*JUI
:

Jennan (Jerman Barat)


Mengenai/orang Jennan

Kayu gaharu

_jJVfj _,JVi

JLJI

JloI

37

J'
Yang suka

>

Menakdirkan, menduga,

oC'VI Jj&JI

jVl

>.i

>,>.
*-*-* 'J

>j^>j j"^

(banyak) bersumpah

menerka
Menghendaki, menyengaja
j-Uai
:

Sumpah
A.

'^!:f^%jVI
1

Besar ekornya
<u_JI

Tempat yang tinggi

(o^olj

oLJ

p) t_^VI

u\Ja>
:

^^11x1

Anak

bukit

jVdl
lilli!
I

Nama pohon
Kenikmatan
Pantai,

.rT1-*

Wj

,_yJVI

Keraguan, kebimbangan

tlloll

U'Vl pj ^JVfj

JVI

Arak
lagi

tidak diragukan

LfrJ t_^fV C~j> _,jOI

bokong

(oGTj CYl
.JjVjl

p) jCJVI

keharamannya

Ekor kambing

Jji

Kelemahan

^jJlj uuud!l

Lemak
Sisi,

i_jw-i!l

Kebengkokan
Aib, cacat, cela
J-.-, Jalan yang baik
o

H^
t , o

arah

'$0J r$M
i*"

'OVI
'

'Jjd\: i

Yang besar pantatnya


Resimen

'V

(iJLJl ) jL-JVl

jliJI

(oCYl
-""

jYVI *
'

(Saat kematian)

IJifa '&) o^tll

Ingatlah

*******

VI

yang

telah ditentukan
S S 9 , i
J^f f

Maukah,
sudikah

j^_

>.--ll

Yang tertuduh jahat

p
Haus, dahaga

- .1 *
J-^J.
:

Kecuali

L-tfl

tU

VI *

Ke. kepada

Kehausan, dahaga

jiiuo'
l

p-a"i'l

Sampai, hingga

Yang panas

sekali

jj-l

Jujjjl
*
o ,

Kepadamu/untukmu
Ambillah
ini

'431

4 , ,

Musim kemarau
yang amat panas
fjuol

fjl

Menyingkirlah

^s. jju-ijl
:

Jua

*
1

Kata sambung
untuk jenis
lelaki

Jj^JI

Marah kepada
Tidak menyisakan
seteguk airpun
isi

u-waidi

<ulc ju>l

banyak

dalamnya

LiLJI

Kata tunjuk untuk yang berjumlah banyak


serta dekat

^j
'

Batas wakiu, akhir


Saat,

LOJI

fitsj ) lu'VI

Atau
Tetapi

jl.
'l

'

'l
l

p
:

masa
ini

J>VI
J-*AJ

Ju

Baru-baru

_^ Jul
*

Ju>s
\

Ampere

^^SJIjLJJI

sJLi sJL>j

j~J*i\ *
*

'

'

Kemarahan
Sisa

rn'l

Kaisar

Jj*Gjl

'j>\jlsi\

*l01
berisi

!%!

Maharani.
isteri kaisar,

tjy? G~V
kaisar wanita

Kapal yang

muatan

JujVIj sJuVl

Air di atas permukaan tanah

>HA'I

Kekaisaran

ij j^hJ^jn

%
)i
I

^
Janji

38

j*
(Tempat
air dari kulit)

'p% VjioSn
*&jjl
:

Z$\
GGG 1
*
"J\
'

Waktu, masa
Keamiran

- -

yang tak

berisi

seteguk airpun
'-

'yyj js*^

*J-&
.

'

sJUVI
Memerintahkan
'i_s**

Wilayah, kekuasaan amir

Ui\ 'Vij

v% "y\

J"*

**Ji '-*"'

~~

Yang lemah

akal

y% V^ti
%**\

Menjadi amir (putera mahkota. kepala.


penguasa)

y\j y\

Tiada padanya sesuatu


Permaisuri, puteri raja

Y,

'JU
I^.Vl

Menguasai
Banyak, melimpah-limpah

'Jj

4& -

Induk lebah

J^JI
perintah

ty
:

^->4^.

Yang suka/banyak

($J*\ r ) 'j(h\

Banyak memiliki ternak

^CdjZ:'S>'j\l^~al *Jjt>
:

Yang menghasut,

jM Ja $yl\

Menjadikan amir, mengangkat


sebagai amir

s^l

yang menganjurkan untuk berbuat jahat


Amir, pangeran, putera mahkota
Raja
Kepala, pemimpin

(*fy>lr) ^~aVI
'cUll
:

Memberi kekuasaan
Berkonsultasi dengan

aMLu
SjjCi
:

sOtfcl

y\

*j\

LT^J^

~
~ -

Memperbanyak
Mengikuti

harta dan keturunan

*JJI

Penguasa
Penuntun/

fj$

j*^*
J*xi1

i>

^j\)'yH\'^\
IjjjLiJ
:

'jJCs

Bermusyawarah

ja)!

y^j ~

penunjuk jalan orang buta


Admiral, laksamana laut
Brigadir General

Berkomplot untuk membunuhnya (4_Jl j\) j^LL -

jGJ

Jk2i 'JU

Menguasai, memerintah
Berkonsultasi

i-Lt y\j

'^Y'JU
"jty

Tetangga

Perintah Perkara, masalah

('y(J-\
*.U..,i.l(j

) ';ai
:

Musyawarah
Formulir
Hati

jCLjSvi

jQJI

tjLwU]

Kekuasaan, pengaruh
*

ZiLjl
C

Kuasa, surat kuasa


wJJiJI
_9*>Lc:

Kandung jantung (pericardium)


Darah

Atas perintah fulan

S& yi
j*)l\

pj]
^JaJl

Bentuk perintah

Ou^

Jiwa
Bejana
Zafran
Air

Ulama, penguasa
Sesuatu yang
keajaiban

Ce^l

mengagumkan

(ajaib),

i-s-^uJI

y^\

&&
:ai
minuman
keras)
t

Yangjahat, kemunkaran

>&:'jXcll
:

Arak

(jenis

Batu tanda

(di jalan/sahara)

ty&fl

Kan, kendi
, ,

Anak
f ,

bukit

Kity
t%JI
"jljl
:

c*

Sarang singa

Tanda, alamat

i'jGSfi

Wazir

dO "2)J

Semboyan

iltf

r'

39

J-i

Menjadikan/meletakkan

di

mukanya

Biara rahib

i_j>F,)I i*rf_>^>

jj^bJI
:

Menjadikan milik person


jadi milik

Permainan anak gadis/ jL^-^JIjl ^jl>>JI


anak-anak

yoJ

umat

Mengibu,
menjadikan sebagai ibunya

Manusia orang

^jj^ljIj ,_j^Ljl
JjJ>-iil p-"!
i
:

Yang diperintah
Pegawai pemerintah

jj-^'

Menjadikan imam
Mengikuti
Ibu
Asal, pangkal,

^j^*

's'

S' ' uthy>

JjjJI

-U'

Delegasi, utusan

Muktamar, konggres, konperensi


sumber

.^ill

JJ
1

J , o f

Konperensi perdamaian

.^LJI >>Jj-
IJA%Ji\ jjGJI

Tempat tinggal, tempat kediaman


Matris

^..,.,.1

World Islamic Congress

cL-JI

lJU

Yang

berkeras kepala (atas pendiriannya)

j*5Ji
>ys
iiiy

Makkah al-Mukarramah
Jalan besar

Musyawarah, komplotan
Bersikap, bertingkah laku seperti
>>yijJI

Kalajengking

Ji;^c -'i

orang Amerika

Kelabang, lipan

- -t
4-LcJI
:

Kemarin

^>jf

oMj
'

'^

Burung kaswari,
burung unta

^ii-JI

Yang

lalu

(_s~^

Bersikap bunglon (oportunis;


j*J-l

Ikan gurita (sejenis ikan cumi-cumi)

Orang yang bunglon (time

server)

^LlJj 'M*jki f'' i*^ilj


'" *

J-^l

Burung hantu
fi
'
't

'i.

Bintang bima sakti

Mengharapkan

L>j

J^fj

Otak

y-ty
UJ}\
:

"

Memikirkan, merenungkan

(^uijO
*3w>f,

y^ J-Lj
jloSfl
:

Bendera

^J)\-

Harapan

(jGl g)

Api
Kepala,

'p\
pemimpin

jja

Pembantu
Introspeksi

J^!l jf^'l
(

EsVI

Htt/ifl-

^1?LJI J-oU)l

Surat Fatihah

Yang mengharapkan

J-^'j J"0*'
jlo'^l
:

Lauh Mahfudh
Al-Qur'an
Surat Fatihah

%^A\ VJjl

M&Ji -

Harapan
Sesuatu yang diharapkan

jlolll

Jj^lUj -

Perkataan yang

mer ganC ung

arti

celaan

cJJ
.L

l*i

Pergi menuju, bermaksud

4-wlj -oUj

-olj

Melihat dengan mata kepala sendiri

4it
:

,_$

kepada, menyengaja
.Mengenai/melukai otaknya

Saat.

waktu

'oUl

(Ji1 ) %l
^.IaJI

uJj

.1 i_>L^I

4.

Tinggi badan

Menjadi imam/pemimpin mereka


Menjadi ibu

(^j jl)

_>i)l

Muka, wajah

i*>

sljil s^vol

>'
si
f t ,

40
* .t

Pemberantasan buta huruf


1\ Palu Hal menjadi/sebagai

Ketangkasan, kesigapan
Taat. setia

iillll

ju>JI 11 Jus

Jalan besar

LSP

'&)

imam

Suiiyi

Orang lelaki

Jliil '^GOl 'jj\

Imamah, khilafah
linani

yang padanya terkumpul kebaikan

Orang yang menetapi haq


(kebenaran)
*

jj-l

l_

JLc jJ*

^
3

Pemimpin
*o f
o ,

Orang yang

diikuti

Tanah

air
>
O

J-k.^'
^
O

J
i.

Komandan pasukan
Penunjuk jalan
Khalifah

Umat, rakyat, bangsa


Majlis rendah (house

jj^jJL\j

,'11

ofcommons)
_c"VI

i_oVI ,jJc*jj

Liga bangsa-bangsa
Jl^-j 4-Lc *&'

(Ltic

jl)

Nabi

Muhammad saw

J^ i^~J'

(league of nations)
,

f ,o -

Al-Qur'an al-Karim

Perserikatan Bangsa-Bangsa

sJlsOlJI

^"^1

Arah

qiblat

(PBB)
Makhluk Allah

Jalan yang jelas, terang

Ails-

<uJI i-

Benang pelurus tukang batu

LJI

Lj^J

JiJ

Hal jadi Imam,

imamah

Vi\

(untuk meratakan bangunan)

Hal mengikuti
.

Imam (menjadi

Muka,

di

muka

\jj\ Xj>
:

LVI

makmum)
Syariat

Di hadapan
kepala negara

aJj^opu

^j<~jJ\ C=I

Agama
*.--f

Di

muka hidungnya

Kenikmatan

<U

i 1

Ke muka, ke depan
Waspadalah
Dekat
Perkara yang jelas

j-^J!
j'X>l
:

Kehidupan yang menyenangkan


Perkara, keadaan

^yjl
iJU-lj

sjLiic

cCjCoI

jUjI
SJ--4JI

0>l :^i
:

Bentuk
Jalan

j/^'^l:.w>uJ!

iijJall
jifl

Hal menjadikan milik persoon


jadi milik

Internasional

^_> JiCill

^j*-*i\

umat (negara)

Pemuja berhala

^jj'^l

Makmum (dalam Sholat)


Yang kena pukul otaknya
Luka yang tembus otak
Penunjuk jalan

l^Cail ,>)

ppll

Yang tak

dapat

membaca dan menulis


kasar

lSa')1

~"^0 ~
L!^l 4-aa-fiLo ***W

Yang bodoh dan

if*Q-^

##'

~~
:

Yangmengibu
Keibuan

(j^allj -

^tyl

&&I JSil ijd-^i*


:

Lo^oVlj i_VI

Kebodohan
Hal tak tahu baca-tulis

J>M
ijbisJfj
s* fyiJI

Jujur, dapat dipercaya

jl> J->

J_>

c^

41

i>"

Yang setia Yang jujur, dapat dipercaya


Kasir,

'

i_s^_^'

i>^'
-

Aman, tenteram
Selamat dari

jjj&I J-&
JjjJ^aJl

pemegang kas

^rre\

Mempercayai

*-!

^y j

'

4-^sl

Bendahara
Kepala gudang

jai-

Mengucapkan "amin
Menenteramkan
ijLai
:

4.

Kepala perpustakaan

Mengamankan
Mengasuransikan

Amin
(Ya Tuhan kabulkanlah doa kami
Keamanan, ketenteraman
Perlindungan

Meng-amini (doa)

;ul)i ia <uj
i

'jGS'i j
:

Mempercayai,

^ojjij uLJ-l

iman kepada

Perdamaian

^LJI

Tunduk pada
Menganggap dapat dipercaya
Meminta aman (perlindungan)
Orang yang dapat dipercaya (jujuri
Orang yang mempercayai
setiap orang

Orang yang tak dapat menulis >_^Xj


Petani

j-o

jl"il
~~
:

^yj'
O^"^'

Yang jujur, dapat dipercaya


Iman, percaya

~~
:

kjUj>\

ij>")JI

jLw"il
:

t^i
jUjUiVI
:

Rukun iman ada enam


1.

4JL^ jLj"i'l

ju jl
.

Ketenteraman, ketenangan had


Segala yang diperintah Allah

Iman kepada Allah

dllj jL^j*i'l

2.

Iman kepada Malaikat-Nya


Iman kepada sekalian Kitab-Nya

*j&j"%^ A~^5y aL-jj -

kepada hamba-Nya
Kejujuran, hal dapat dipercaya
* ^ o
.-

'n'

3.

4.

Iman kepada sekalian Rasul-Nya


Iman kepada
hari

.t

Amanat,

titipan

AjuJjJl
(di stasiun)

5.

Kiamat

^>"VI

>j~!L _

Kantor/tempat begasi

6.

Iman kepada Oadar

j-ij s^^j- j***

~~

Barang kiriman
jsl

Kepercayaan
Kredit
*

^)\

o.

'"

i\j

jLaT..t

Keamanan
Kedamaian
Memelihara keamanan,

i~JI
i -

f *

**

Gadai

&uL-...-2,'l
:

perdamaian

Jaminan
Asuransi

Dewan Keamanan

(dari

PBB)

jL^.*.~->..VI

Yang minta perlindungan

Asuransi jiwa
Asuransi kebakaran
Polis asuransi

sLil ^yi j^-^u


v

Yang berasa aman

3i_^JI JlJ?

Yangaman
Yang tidak berbahaya,

jjrfLJIj

( L^jI
o o

r) ^-o"VI
1

f c *
'

<J*j^ j^-

Tempat yang aman

j^'VI 'jliC

'jittl

tak merugikan

Yang dapat dipercaya

Yang

kuat

ijj^^

'

42
I

4_0l

S f

St.

Anthropology

Yang aman Yang tidak aman


f
o t

Benda kuno

(antik)

Museum

Yang mempercayai
(beriman), orang

mukmin

Lemas, lembek
(tidak keras)

*_Xtf>j Ju JLi

^i jo
't

Yang dapat dipercaya


l^lol

&3)U

iUsI

'

'

M~"
'

'

,*A
'

Bersikap halus terhadap


f S' f

AJ CsJ \JJ
f

CJ
t

Lupa pada
Mengamanatkan, mewasiatkan
Menjadikan
ibu, beribu

"

Menjadikan muannats
(berjenis

perempuan)
(berjenis)
l'"'.'

kepada
fr *
,

Menganggap sebagai
perempuan

"

Ibu

"Vl

44^1

Melahirkan anak perempuan

Menjadi budak

*^!jQ-' ^~lj

~~

Menjadi muannats
(berjenis

Mengeong

(kucing)

T^*

'

JJ*"'
jU-l

~~

perempuan)

Menjadikan budak

<L>

^
o;

Menyerupai perempuan
(dalam tingkah laku dan tutur kata)
Hal perempuan, betina

Budak perempuan
Jika

*^jQ-l

U&l
O '

ff)

**>*>

Jj-i -*/>
t

Tidak
*.*
'

_f

O' ij >-S>>
>
:

%,.
<o j

Perempuan, betina

Mencela, memarahi

ajUj

-i* <Lo
I

j.

Dua buah Yang

pelir

Pohon buah terong

'or<JSCJI

U%3

lemas, lunak

Minyak

kasturi
4, ' '
f 'OJt
'

Besi yang tidak keras

Nama pohon
Kopral (jabatan dalam ketentaraan)
Alat penyuling

>^

ttl p-H

Pedang yang tumpul


(tidak tajam)

;,fenai
-

'Ml*
-'f

Tempat

(tanah)

yang cepat tumbuh

-aK*
*J$s>
:

Yang berjenis perempuan


Orang lelaki yang me-

y^
sljil

kijjll

Mengerang
Dengki pada
Mengotori
f
t
O '
:

o_ill Jjj-^I

nyerupai orang perempuan (dalam tingkah lakunya)

sjii
f

'^y^JI
'
'

O t<f'

Yang melahirkan anak perempuan


Orang perempuan yang melahirkan
anak-anak perempuan
>

kiJ^i

Yang diiri/dihasudi

}j...,jrl\

O^jlilj

Cs-j'il
'

j Lii

Kamu, engkau (orang kedua jenis

lk satu)

S? Cj *
I

Kamu, engkau (orang kedua jenis


'C t
o '

pr satu)

X
'

>o?
I

Pedang yang tumpul

oLirf __

Kamu Kamu

(orang kedua jenis Ik-pr dua)


sekalian (orang kedua jenis lk banyak)
sekalian (orang kedua jenis pr banyak)

Llj
.

Tanah yang cepat tumbuh


Jangkar kapal
JL-..LJI

- Jcj\
sL.yi
:

mI
^Jj

>i

j*S*i\

Kamu

aji i_j

43
*
.

c^
Kitab suci yang diturunkan Allah

'
:

Bayangan orang
Puncak gunung

jL-j"il Jjj

jL-jVI
"~
:

Jrjj"i

J^JI ^'j
c-jj; -J
<w>Ul!I

kepada Nabi Isa as

Tanah yang tidak ditanami


Gorilla,

^jl

Mengerang, merintih

chimpanze

oL-j|
~~

Biji

mata

i>s*'

Yang mengerang,

merintih

Pethecanthropus erectus

sjL -

Perempuan cebol (pendek)

Robot
i

.J! *"

Mengenai/bersifat manusia

lSj-*^'
-

fc*****^
i
'

(Menjadi) jinak

'

,e

>
~~

Orang yang

cinta

kepada

j--"r' jas*

V*^

Ramah (dalam
Senang, suka,

pergaulan)

semua manusia (humanitarian)

(-131 Vl) *->.--

Humanism
Kemanusiaan

^lJ'VI
Lj-iJI
pergaulan)
(

k-JtJdl

ramah kepada
Menjinakkan
Melihat,

<LjLuJ*i/l

Yang ramah (dalam


Yangjinak

>) ,j*-j"il

i_LJ"il

mengetahui

Ayamjantan
o, r
o

oLjJI
>s
'

Mendengar
,
*.

t,

9 ,

"

Nama burung
Tiada seseorang

Jkjj y)
_^<-J
4
I

^u=-'"^'

Bersikap ramah kepada

^juJLU

Menghibur
Senang, suka kepada

dalam rumah
Api

itu

juJI
*J lj

<L.a.jVI

Menjadi jinak

(Perempuan) yang baik hati


(jiwanya)

(
l

_)

r)

4_J")(I

Menjadi manusia

Merasa adanya mangsa


A>j^iil

dari

jauh

Nona (wanita yang belum


berumah tangga)

^i

SuiJI

Senang, suka, ramah kepada

Mendengarkan

Keramahan

^LjVI
u-V-^' 'p- ^'

u.Jljll

Kejinakan,

_^!l

J_i>

L-J^lj jj^J

")fl

Tombak,
Senjata

perisai

"-**jj*>

kesenangan

r^LJI

Orang yang kau senangi


sukai

^ c^^

Cr"

'

iri'**

Nama tumbuh-tumbuhan

OUJ

jj-J"Vl

Kelompok besar
Busuk
j~iu j J>~i
:

(t^JJI

Manusia
Sahabatmu
Seorang manusia

Memanggang tidak sampai matang


Daging mentah

jJJ
p-"-^'

j^^oi

J_jl ^fjl

dlljl

Lr^'

i>1=-'^"
'jc\

021 Berasa sakit hidungnya

Manusia

U
J-^l:

Orang

laki-laki

-V'

44

'

l C.3- --

Yang

naik banding

^j^jjl

oJ

Memandang rendah
tidak

pada,

AAjS

'J-

Sesuatu

i;ul_ii

menyukai

yang belum pernah ada sebelumnya


Influenza

Bersih dari
IjJjLtJ

sJ*lj)l aJjJI

Memukul hidungnya
1

-UU

*~}j*9

4J-j'

u:
Bagus, elok, cantik
(serta

c*
jL>

Memulai
Naik, minta banding

i_ii

L__fj kJCJj

Lj*jus

l"...-i>

,_jXjJI i_j~___I

mengagumkan)
rapi
twj^jt /j

Hidung
n> jLi
:

(>J>;(j

*JU r) <-*w

Yang teratur,
Menyukai

Bukit yang menganjur ke laut

J^-l-il

Ujung taring
<u >_?_
1

^&-

Mengagumi
Memperindah, mempercantik,

iu

Nama tumbuh-tumbuhan
Pennulaan sesuatu
Rendah, hina

_M-

jjj

&&Ji
:

membuat

teratur/rapi

*j_l jfctj

Membuatnya kagum
Mengerjakan dengan seksama,
Teratur rapi dalam berpakilian

^_<JI Jilt
teliti

<lL_>

Mulia
Berpaling dari perkara haq

<Jux

^ Jj U
J
v't^

t.,.,.J
'
'i

(kebenaran)
.-l

Mengagumi
dan menyukai
Keelokan, kemolekan

'''Y

'

'

'

."'

l'

Mati secara wajar

-_

Yang berasa

sakit

hidungnya
*,:.,->JI

'duHl

tsLVi
jjj-jfj
jjft)1
:

Lagak jalan yang bagus


Gelas yang belum
pernah dipakai
L$j
<.

i_ill

i_ii'"il

Kegembiraan

JJ"i*l

Nama burung
Sebagai perumpamaan
atas sesuatu

*^ii
>

'j^Vl
3 ,

minum
ril Ubi
i
.
'

Baru-baru

ini

yang mustahil
JhJ*'J JP^'j J=-^l

Tersebut di atas

jjSJw
r
t,

t*

Yang bagus, elok


seria

Yang tidak mau


akan harga

dihina karena tahu

u*^

*J_>*1

mengagumkan
rapi

diri,

yang sombong
crJu\ "ijC
:

Yang teratur,

J^JI 'j^J.1
*

Harga

diri,

kesombongan

i_J"il

i, - *

Yang terlampau seksama,


Negeri Inggris

teliti

JjJ

ui

Permulaan sholat

UjLuJ
AJjl
:

s"}L-jl ii-il

f^fjj'^JiCi*
^jllS-VI

Permulaan dewasa

i_jL_i.il 4_j|

Mengenai/bahasa/

Yang besar hidungnya


Permulaan

_i'vi

p-^i
'-M
:

L^'

orang Inggris
Belut

^i^>

i>

wJU,7"

""^l

CU'jCi
,

^J^i

Apel, naik banding

^j-^jJI JL'i..'l
^0
*.^ ^,0

Makhluk, jin dan manusia segala


yang ada
di

UVlj *U^'I *

Mahkamah

apel (yang

bumi
.#

menyelesaikan perkara yang diminta banding)


*

.*

C*

Contoh

Surat pemberitahuan apel

>l
Sepanjang
hari.

45

U151

jr)

JV
Merintih,

sebagian waktu siang

djLj

Jojja ~

Waktu malam

^CVfj'JiSfl
tertinggal

mengerang, mengaduh

Yang terlambat,

Menuangkan
r i

j^-^j
* ,
:

LLI

i.

f ,s,

Yang sabar dan Iemah-lembut


Bejana

(berbudi)

Mencari relanya
Rintihan, erang

sl^j

ouj j;

,,

ijCVIj iJVfj
ljji,\

,j~J"i'l

Sabar
Pelan-pelan

Yang banyak
mengerang

merintih,

j j\Jl\j o""^'

Yang pelan-pelan
Saya, aku

Sesungguhnya

'f

fi&1

01

Karena
Padahal, sedangkan

(untuk jenis laki-laki dan perempuan)

o'<J'-t

Orang yang memikirkan dirinya sendiri


(egoist)

;ltfi

Aku

tahu,

bahwa
....

j
hanya

'.'r
1'

vJuJLc

Sesungguhnya

Ljl
-'i

Egoism
Hal suka mengaku-aku
Di mana
Merintih,

'

'4

*
-

mengerang

ru\
Juj-

'i

Dengki,

iri

Bagaimana

Yang dengki,

iri

JuXil

uV!

Kapan

Lj
Dekat
Perlahan-lahan,
pelan-pelan

lj *

Uj
I

^-i \j

Lj

j-j

Buah nanas
Roti kering

Si*-' J

tW

(jjlj

Nyamuk malaria (anopheles)


Bersiap-siap untuk

Terlambat
*
.*

^\j
*
:

Persediaan, persiapan

UaJI

2L*VI

Lemah-lembut
Telah matang buahnya

Jjij

^>j\ ~

* *

Kulit

tyu
l

dJjil

oLjl <i

(telah

disamak/belum)
bersiap-siap

Mereda panasnya
k-J&L!

>j> _rJ-iJ

> n.4-1

Yang bersedia, yang


Bentuk

Mengakhirkan
Pelan-pelan,

'P:

^l

5>'VI *

Keadaan baik
Perabot, perkakas

iLSJi JUI
rumah

tidak

mensegerakan

CwJi pu-o

Hal datangnya waktu


Matang, masak

Cijjl JjJu>

Lj"i/ij

^"^l

V*l - >'i *
Senang, suka, ramah pada
(j-jl
:

r_iJl
<UjIc
:

Telah sampai pada batasnya


Sabar dan lemah-lembut
(berbudi)

sUl

*L
(_s^'

Kawin, mengawini
Berpenghuni

p?

J&plj (*"'

'jOOi-

46

Ah (kata-kata mengaduh)
Tertawa gelak-gelak
Atau

Ff?y
dl*-aJI

JZ:

Slj ilj
*\ lj
J'

si

Mengucapkan

"

*>Q~j ^t*l

"

*J

JLs

<u j!l

^ iJLp
i

"selamat datang" kepada

Menjadikan

ahli,

f'

J&)

3il'j

Kecuali
>
f

\\
-

cakap, pantas dalam

Mengawinkan
* , *

A>jJ
cakap,

4JL*I

, ?

Kembali, pulang
Bertaubat

Memandangnya ahli.

"M 'J*;' 'Ji"^-'

U3
di

*1JI

Jl
431

pantas untuk

Mendatangi

waktu malam

%] 0
liCj

Berhak, patut menerimanya


Famili, keluarga, kerabat

Celaka kamu
Pergi,

dO

(Jli'j o>>\ r) J*"i"


**
..

'i

-!

menuju kepada
J Ip^
1

Istennya

*^*jj

J* J'

J*'

Terbenam
Marah
Kembali

>'rt

^-iiVb'

Penghuninya
Para penguasanya
<iJ

jfjul

2j

j^> J

*j*j

i~c

i-jjl

(yang bertanggung jawab)


Para penganutnya, pengikutnya

Berjalan sepanjang hari dan istirahat

,_JL!I >>jl

wJkJul

di

waktu malam
v^-***^' <_y^

Penghuni kemah

y^\ -

Berlomba jalan
Kembali
Mendatangi
di

'JJ^
-j
:

^^>

J' >'j'

(orang pengembara)

uGJIj
I

i_>jU
jjLj

Orang yang telah menetap


Selamat datang

(jJaJ>JI jl)

jJil

waktu malam

'

i_>Ujfj

*^~j >*'
J-*L

Angin

ru_J\

k_)jVI

Secara kekeluargaan, tanpa memakai


adat sopan santun

^U

Awan
Hal berjalan cepat
Hal mendatangi
di
air

i_>b><Jl

j-Jl

^ji i-tjJI

Mengenai rumah tangga ^JJLnJI Mengenai dalam negeri

(_LI

j)

,_5

JLte*il

^^lijjlj ^JJ-JI

waktu malam

Yang jinak
Binatang jinak

Jl
i

>% t
:

c .

Jalan

t^'o'j^

Arah
Pulang, kembali

Perang saudara

'^C% 'C% tj'vfj


o ,

Kepantasan, kelayakan
Keahlian, kecakapan

1~>-%J\

i>VI

Pulang pergi
e j
o f ,

Mereka datang
dari segala penjuru

vj' cP

i>*

'jjW

Yang berkeluarga
(Tempat)

jCj iVjj'*3^':'j*^

Aku menetapi
jalannya

yang berpenghuni
Kecakapan

o^ijJJ
i*fj G>!

Yang

bertaubat

Tempat kembali

(L. /c

Uii

Mengaduh

**U'

'

LT"

47

Kamar
Yang dibebani,
yang disusahkan oleh suatu perkara
Perkara besar
(

.Ojjcl

aji]

(Jarak) antara

mereka sejauh

<jjL> <u^j

n^i

"

Jjji

' \

i I

tiga hari perjalanan

Perjalanan sepanjang hari

v-jjbJfj i;jljll

ijU

77)

Ju_>aI

(Angin) yang berhembus


sepanjang hari

(*_JI

,jj>)

ijjjll

Bencana, malapetaka

^IjjJI
'

JjUI

'l

'-'T *

Gedung opera
Opera
(sandiwara disertai musik)

J>_ajJI jli
-*
e

fjj_jl

Menggauli, mengumpuli

L^jtL>

<L>jL>JI

'

<LJL-c i>LU

'l' 1'

Takut
Berang, marah sekali

jjs

j>Ll

i'

'

UJaC

"

'-n _jjul

,.

'-'
s

(JtOblS

jr S J~-"

V 1'

s '
i

*
:

*-1

iJ^iV-J'
I

Dapur api
Cacat, cela

jjjll
jdiJI

SjVI

Yang tak

terbatas

kekuasaannya

^^b jijjj

jVl

Penguasa yang tak terbatas


kekuasaannya

_Js\^y j

i*S

L>

Panas api/matahari Haus, dahaga

^Jn' 'J lj
.

jUl ^>

jlj"i/l

JjJaaJt

>S

-B_

B *
I

Kekuasaan yang tak terbatas (otokrasi)


Otomatis
iS
y*"

*~j?'ji_yji

Asap
Lidah api

jU-Jjl

viLjU^jjl
'

'

^ \

-'t!

AJat otomatis
Jenis

*-X*jLyjl
(.y^r-jil jL*jl 0-

aji

0^

J*'

Mengenai/orang Eropa
Batalyon

nada musik

a>\A. *

-'J
kJlnJI _^-a^l
~*jj'j
(seperti
j->'
:

Puncak
Titik tertinggi

iuJOl
?i - .rT>JI Jui

Uranium

;jjr;Ai *
jjVI

c)

Yang cebol
Angsa
Lagak jalan

Mencapai puncak kemuliaan


Putih telur

Jl^vJI rjl jJu

^ jj^l
i

^^Jjl

'^C

*5m

menari)

<y u

ijjj^
s

* r&i - 'A
Memberatkan
aJlaJI
:

Tempat yang banyak angsanya

jjU

J^oJ-l

Menyusahkan
Memberi
Mengganti

^VlsijUjaaLc
J L
: :

1.5^'
u^j*-

'

Membengkokkan
Condong, doyong
Kembali
Menjadi bengkok
Kelelahan, kepayahan

JjjJI

~~

(_

^J^^
:

Minta sedekah kepada


Minta tolong Pemberian
Anjing hutan, serigala

>\hii:A

u*Li-J

it>j

<uUi_J
I_U.1I
i_JJJI

->*

^J^J
:

Ji

^jVI

k-ocJlj -U\JI

Jj"^l

j-ejVlj

Kebengkokan
Meluruskan bengkoknya

rb^cVI

Nama pohon
Sisa abu di tungku

(u!

sJ^-ljJI)

^Vl
:

sijl.ji
i
^ B >
'

JijUl

iLa^l LJL

Yang bengkok
Beban
jlj-l
:

fj*^'

J J^'

(dapur api)

sVjVf, YjSl

Jl

48
' :

Samudera Hindia
Lautan kutub utara

jl^JI

j>u

^jl^JI ^jj'Li/il

Madu,
sisa

JLkll^
madu
di

a^~AjjI J--*JI

,^1

JL-Sjl

Jl^cJLI

sarang lebah
jfjjl _>u!

Lautan kutub selatan

^yjj^J-l
lautan

Bekas-bekas rumah

Mengenai samudera,

^*jjLij"l

As

kartu

(^-oJJI

Jjj

i) _!

Kemarahan, kejelekan

j^Jij

wwaj

ji

Oj"VI *
Membahayakan, merugikan
>j^>\
>- :

MCjVjI'-'jI
Kembali
>^>j
e
:

a.

4_Jj
" '

-.-;
:

Merusakkan
Terserang penyakit Terserang

eJ-*il

r i

Hendak roboh
Berubah menjadi

isyCJI
J>*-j
'

i\J\
JVI iwjL^I
:

Oi-i>l

uo

^J
\J6
* =
..

hama

pjj)l

Mengakibatkan, mendatangan pada


i ,.

(tanaman)
Penyakit pes
Penyakit,

Berbalik dari

Ju _>

<Ux.

(olilr)
AJtLoJI
f
a

*3j1
:

Menguasai, memerintah

Jj

>yV\
:

^jJlc

hama
fa *
o

Memimpin
Mengurus, mengatur
Mengental
Selamat dari

L^L^

*^_)\

>
:

Segala yang menyakitkan,

JLubj' ijJJj L^

Jj

JLJI JujIj -

merugikan, merusakkan
-"

j^>

>j^i-j ^*Jjl

_
-

Hama tanaman
_'."
'

u*ll_,j
J
-i
1

-'T ol
*
.

'

'*

u>u
(_j<2lj

IJ5 _y>

Yang terserang hama

penyakit"

JL ^jjj^all

^Jj_jJLI

Berkurang
Menafsirkan, menjelaskan

_s

-i)'

>y&!>\

JjUj
:

Jjl

Gtf-'J*
Mendatangkan
kesialan,

Menafsirkan

(arti

mimpi;

Lfc^c

Ll^l
1

f>^W ^'
s

'

**** ~

Mengembalikan
Melihat tanda-tanda
(alamat) baik pada

*_1

kemalangan kepada

j~^"

^ Jj^
:

Menyusahkan,
menyengsarakan

iiil' aL>J>

AJijI

Faiamorgana
Tiang (penopang) kemah

<>\J~J\

JVI

Memberi makan dikit


Menundukkan, merendahkan
Beban
Kesialan, kemalangan, nasib buruk

4_L*i>

JJJ
<uJ i

u_jjl Ju^.
i...i,t.%JI

Kayu
Orang
Famili, keluarga, pengikutnya

JjiiJI

jjVI
:

^^an-ijl
J-!"^' J'

-U1

Kelompok, kumpulan
Urung-urung saluran
air

i_cLlil
> ^ e

Aij"i/I

Orang yang

ahli,

berpengalaman

s^o"

9 ,
:

iLc.jJUI

Daerah sekitar bukit


Ahli/mengenai pesawat, mesin

*>(>>

J4^-"
:

Buruns hantu
1

Jib

Jijl

.1

j_jSwl5C.il

J^l
*Bl
-

2 dirham atau 28 gram


'. o L7.
J"o.
J"

i-i /i
o
:

Keadaan

*3Q-I

(oYfj

jl r)

Samudera, lautan

j)>iJI

^jjCijVI
>j

Usungan mayat
Mesin, pesawat

tLjjjJI Juinjl

Samudera Atlantik

"^

iiiUl

Samudera

Pasifik

^sl^'l ii-wil

:
(

_j

X_jL_*UI -

'

49

Jl

Yang empunya
(untuk bentuk jamak berjenis laki-laki)

Alat, perkakas

jfjl

<u cJL.~J.I

4j"il

Mesin, motor
Alat musik
<LJL...jj j\

Yang punya nama baik

(reputasi)

^^ Uo

i_)^Dl

Yang empunya
(untuk bentuk jamak berjenis perempuan;

Mesin jahit

aouA^rir-

Mesin

tulis

Mengenai olimpiade
J 3
e ?p *

IftjH
*
e

Alat perang

>

Permainan olimpiade

Pompa

air

sLJl) ijof) -

Q
Amat haus
Mengasapi
(agar lebahnya pergi untuk diambil

Kamera
Montir, juru mesin
ajI

jjj^ijl
*/*'

J^i i> y?*&


:

(QiVnipJlmadunya)
4 .'rc c
:

Pemain musik

If^-A
CoX'G

Yang
Arfjl

awal, pertama

iPG'i ) Itffl

Menghauskan
Kesuburan
Hujan
>
,

Yang utama,

terpenting

LLaJ-l

tM\
:

Yang terdepan,
Kemarin lusa

terdahulu

rUMJ

'SJd\
> , o

iijOl X"!

Sesuatu yang

JJjj j^~

e?^

f?

jP^

~~
:

Yang terbaik
Pertama

keluar bersama-sama bayi waktu lahir

V,1
dasar,

Haus, dahaga
Pusing kepala

jji^JI

',fjSll

Yang mengenai/bersifat
inti,

(i-Jjl )

^Jj^

^Tji y;,
'jG-ljl
:

prinsip

Asap

'.C/Vfj

Yang

asli (original)
i
o

'

Yang besar kepalanya


Kopral

Jfj\

'{Jhft

"jjil

Yang

bersifat

pendahuluan,

^Ch\j\

,j^Jji\ *

persiapan

(pangkat dalam ketentaraan)

Yang pertama-tama/mula-mula

^Ijcj'il

cvi-y*
Bersikap halus

Asas, axioma

i^j

41*

Kebenaran

L$j

,i.L

.a 4^..ja^

dan lemah lembut kepada


Pelan-pelan, perlahan-lahan

yang tak terbantah


Prioritas

lagi

i_JL>*"jl

Makan minum
sampai kenyang
Hal lemah-lembut

aSmj

yjj>\
(_

i>

i_>jij

Jil

Siasat

LcLji

*i?i

Provinsi

iiiljll

Lembah-lembah
iL-5>-JI
:

ZlZffl
fa

cNOp
f e

Ketenangan, ketentraman
Jalan pelan-pelan
4

oS

&&

Penafsiran Penafsiran

J+ J^
f

J^
t s

mimpi
akibat

OWJj
iil^Jf, /^11
*
:

Waktu, musim
Sekarang

Tempat kembali,

$Il

^yjj?t'$]

Kata tunjuk untuk bentuk jamak

Vjfj

Jjl

50

J1

Tempat

tinggal,

tempat perlindungan

aljLJIj ^jlil

Waktu, masa,

saat

(Ljjl

r) o'j^'j o^'
LJIjl

Di rumah

(Jj^ JJ\)

JW j
Jj>
u * *
:

Telah tiba waktunya

jl

Hai (kata seru)


Yakni, artinya

fjj
o

^l
*

Pada waktunya
Tidak pada waktunya Mulai sekarang dan seterusnya
***

AJIjI

uljl j~-

^ ^
j><>

Ya (kata jawab)
Mana, sesuatu apa
,J
1

IjLtUa*

j Jl

Sampai sekarang
Mengerjakannya berkali-kali

jV

(LuujO Jl

Mana yang lebih utama JQl


ilmu atau hatta

j.1

Judi J-iii L^jl

00-"

JU>J **J$ A^

Gj\ JL>
^j
I

'J

* _
s'

Bagaimanapun
Dlomir munfashil

Jl-

Mengaduh, berasa sakit


Ah, aduh (kata mengaduh)

-?>'
*>-_^JI

J"J
:

j'j sjlj

u_^> J^aiJi j*m*P


nama)

LA

uji

manshub

(kata ganti

Rasa

sakit

rfr^

'

**"^

Penyakit campak

(^y)

A-^ai-l

Yang banyak mengaduh

sjbJI j-^5Jl

sljVI

Yang banyak berdoa


Awas,
hati-hatilah terhadap

LcUi Jr*^" (***>'

~~

Yang pengasih

Kata seru
untuk orang jauh

jl*JJ

fjJ 'sJjt-

Cl *

Yang mengaduh

sjLal

fjTj

f-fal

- 'J * :

Mengasihi, menyayangi
Beristirahat,

juj-j

AJ

^_^lj -

Kuat, kokoh

^jjij JCLil
>

1*13

jl) cLlll

Menguatkan, mengokohkan
Menetapkan, meneguhkan

? ' sljJ

>* *~:

- i* eJulj Jul

berlindung, tinggal di

' -

-v: *jujI

Memberi tumpangan
Melindungi

di

(*LJl jl) cllll sljlj^jl


sL!>j s^i*
sljl

Menolong, membantu
Menjadi kuat

sJlcL*

jjti

juU
^

Menyayangi, mengasihi

*J iJjj'j c>~'

>

n
Kekuatan

jt

o
Berkumpul, menggerombol

jj-Ul
:

OjUj^jU
i/i'I

Yang

kuat,

kokoh

rf

y3l

JbVI

Alamat, tanda Sesuatu yang ajaib


Mukjizat

i^^CJI

(oClj ^1 r)
>_j*jJI ,_j-iJI

Sesuatu yang dibuat

~~
:

mengokohkan (penguat, penopang)


Bukit yang kokoh

~sj?*jl\

^^s^JI jlil

Ayat Al-Qur'an
Teladan

(jLr^H J-)
j-*"
/-^jL;
:

Tempat perlindungan,
benteng

l?JJI:

Mereka keluar dengan seluruh


*

.jil r>>

Udara Tanah yang

f^jjl

kelompoknya
Pemberian tumpangan, tempat tinggal
Anjing hutan, serigala
^jj\
< l_^>"V
I

J^j*^

j'

UW

J_> >>Gj

diletakkan di sekitar kemah/kolam

&

51

Lf-i'

Air dalam rahim

^)\j'<\l\:'Sh\

Sayap kanan
dan
kiri

J& r^i
^jjill
i-jtfjjl
:

Susu kental
Bulan September
Penyerahan warisan
, *

J&\ '^1

pasukan

C)

^u
- -.

yg
-

Yang menguatkan
Bencana,
malapetaka
Perkara besar

JjJaO Jjjil

v^J-Ji tfjti
"'f

JjL r) Jjjil

* -

Menjadi duda Menjadi janda

pt?j
0,0

(>*
5>b

lW'
-

'{j\ '^i\

Yang
LaJ
1

diperkuat

+&\
*

Membuatnya jadi duda


Duda
Janda
<lL>j*1/I

Jj^-UP

'.

4-aJ

Zat air (hydrogen)

>
:

JQ C

'^>

Ideology

C>AUl

(oC^jfj ^ybl r) -

Kapas
Angin timur Udara
Ly^aJ'

y&
tuj
:

l?i *

Wanita merdeka
(bukan budak)

f^Jl

jj i\j j*\

'ChJI

jCVI

Wanita yang tak bersuami


(janda atau perawan)

C^j^l:-

Bulan Mei

Yang banyak bersetubuh

jlIji
L-wu
1

'Jjl\
1

Ular

^-*j

Demi
Asap

Allah

JJL

JJI

^1
CVI

Putus asa, putus harapan

Ja^J

*LJa

'jlijjl

Menjadikan putus asa


Keputusasaan

Penyakit pada unta


Aib, cacat, cela

j/*i

' r*

jxV
:

yui
jL~J*l/l
:

^C-yi

^^asJIj

i_4ji)I

i^VI

Manusia
Wanita yang
telah

(^^bl

r) o'^"^'
*l-ojVI

Hal yang menyebabkan


jadi

L:\11

mencapai umur

janda

50 tahun ke

atas

Perang yang membuat wanita Lk^~ UjLo i_j^J-I


menjadi janda dan anak menjadi yatim

C*a1 Menjadi

>l

JC*
UA-u

a
Tiba saatnya
Telah tiba saatnya

Menjadi putih (rambut)

&jju^ ^l^

'&-kamu

Kembali
Juga, lagi, lagi pula

'iG.:

m
r

;p;-

rjj-

b$
aaLi *

berbuat demikian

Negeri

Italia

Telah tiba saatnya


Kelelahan,
keletihan
'.

aoi
Ct*i j L^JI
:

Mengenai/orang

Italia

y^
(iSC'l
:

'Jftl

Semak, belukar
Bukit di antara

teJjW)

iCV

* *

Makkah

$1

Beban
Waktu,
masa, saat

iM-l: *yUi
:

dan Madinah

&%

0"j -

Nama Allah

Bahasa Ibrani)

J"^
' L

*i!l s-"'

O^l

Rusa. menjangan

U'JI

x% XVi

52

Ruang

besar,

(ouljjl r) o'ji^

Di mana

:-;i

rumah yang besar lagi indah


Sinar matahari

Ke mana

U.
ui'^y

..sj l

Llj
:

L
1

Dari

mana

Lingkaran cahaya sekitar


matahari

SfJjk

^wi.'^l bC

Di

mana pun

Sekarang

jJtUm ej\

*************=

'

53

Macam,

bentuk, corak

'iV' if **

JX*2J)j p_^JI

*ii

' *\'
:

f UI

*J

Huruf

^Cll

i'ii ^

*'.

'
:

lJj_^. *y>

^liJI lJjII

*Ql

J"
Jalan cepat

>* t** p*

kedua abjad arab


t,
*
o

,
:

**Q"

<.,'

AJiUl

Huruf jir
:

^>

i-Jj>

(_)

Daging buah dada


Mengakui, tunduk pada
^il
:

'n

,_jjill

!^J

"

Demi Allah

*lJL

* J*JL jib

Aku

menulis dengan pena

r^^i C-ifS
i

Pohon dan buah terong

jUuiOl
ot
_^j
'-

Berkata "Ayah dan Ibu

1*jj'>

'i\

"M' * WW

$*
"" *~

aku pertaruhkan sebagai penggantimu"


Lari

ji>

jUjIj -

|ji
J-<9 j
I

LLJ

Menyimpan, menyembunyikan

'<j-*JI

Asal, pangkal

JjJJI

Membuatkan sumur untuk

f*

L^

'1 't' *J

'
:

Jj>

'M l tjU

Tengah-tengah/bagian tengah

'(.jJ' -kuj

Sumur Sumur bor


Penggali sumur

(jIL) jLI r) ^i*"

dari sesuatu

*Olpj'
jjjl _^t>
l^et
:

^
j(UI
1,0
*

Biji

mata

(JtH<JI

(jUJl

Badan belalang Orang yang pandai, cendekiawan


Paus
Jabatan Paus

5aQJl
J L*J
I

jX

Lubang
Harta simpanan
_r

tjiil

SjJJI

LUlj

SJJI

Sji^JJj jiJG

COl

Dapur api, tungku


Titik api

api

jLJI
*
,...Lj

-" i'ti *

Jl3j-o

M
:

,
'

I3jdl

,_y_;_ji)l

g
.-

,"><-
'.

Jenis sepatu

JuJ*

i\ ,v>

r^UI
j_hQI

Kancah kerusakan
Bar, kedai/tempat

iLJ
keras

t"

'

ijj>.

Mesin, motor

ijifl

minuman

SjUil

jOl

Kapal api

O^W"

Program, acara,
rencana
Catalogus

oLUl

pjCjJljl p^sljjUl

Lokomotif

JuJiiJI &_
iilitl ->Jj
:

j*v' J_K^ -

Anak unta
^^fiJI

^jjOI *
jJ^JI
:

Anak

Kurikulum pelajaran
Acara siaran
Barometer
Ibukota Perancis
'

L.JJuJI) Z_r,jJI xj>\jj.


iclaifl
[j^jl

Nama tumbuh-tumbuhan
Pathology
i'*
Surat keterangan kesehatan
3?!

jLj

j^jUI

ni s
:

>

o'jir*

'

J^jJh
:

a-jw

'i'

'
:

,'','

s* Ijj

uUL *

l"

LJy

*'

'

'"

l'

4^_^>Lc

^jl
jQ'

\f'

BurungElang
Pasar

(JjyG

jQG
:

'

Berteriak

(jjJI

jv^y'

Pajak kambing

Jjul

,jJlc

i>_p Sjbl

rL UI

54

Raja (pada permainan kartu

^L
Jjl
:

Bazar, pasar derma

Awal, pertama, utama


Penulis, pertama

Pedagang-pedagang kain
Jalan cepat

a1
ijUjtM A ^
*

(l^jISwC
tulis

jl)

ujl5
:

^C

Meja tulis, papan


Sersan mayoi
(istilah ini

j_?~

4~lS\o

iiiiiiL
Berani

L^iL

**_^j

jijjL^iL
sekarang sudah tidak dipakai)

LcLnJt
sial,

jO
:

Celaka,

menjadi miskin yiiil

LaJlJ
jij

jO
JJ?

^j-^
^j~Z~

Pasha (gelar)

^J^+Zs-

v*J

^"H

Sejelek, sejahat

Kepashaan
Jenis

JL^lUI

Tertimpa/menimpakan kesusahan, bencana


Susah, bersedih hati

LT U

burung elang

rjl^'

i>*

jt^
:

i3^W^
* ^i^LtCjl

Basil

olL^jS/l

Pura-pura miskin

Handuk
Bertiduran

* (^jQ>\j\) 'jj,Q\
minng
j>iU^!
:

Kekuatan
Keberanian
Ketakutan Siksaan

J?Lj

Berasa tenang, tenteram

iUi

Lj>i
LiXji
yang berani

Membenci, memnsgalkan

33
''

iV

'

'-'f

Vang

kuat,

'i''**

f* *

Tertimpa bencana
Buket, karangan bunga

i-AuJI iZ

Tiada halangan, bahaya


Tiada keberatan

y?*
A-J

(jj*j iiL) iiCll aJLj aJjJj ujj

Tiada kekhawatiran bagimu

liLlt

Lemah dan

kecil

ji~?j ^a<

Kesengsaraan, kemiskinan tL*Ljfj ^^jJJIj


Siksaan yang pedih
i_)|jjjl

^JJ'

Yang lemah,
Ikan paus

kecil

Ifcil

Jlj ,j-~Jl Jj ,joj'


:

Ojil

3CJI

Pedihnya siksaan
Bencana, malapetaka

eJuJui

<_jQjJI ,j*ij
,j~ij

Bendela(bal) tenunan/kain
Botol minyak wangi
1

%c% uoi
_"!' SjjjLs

_s

*f_5jJI

CjLL
\2

Yang Yang

kuat,

yang berani

j"

'

'

Kantong

kulit

yyi
j*ij\ ifi*
'iOalil
:
:

celaka, sengsara

^jajCJi

^j^uUI

Pesta dansa

^Ql

Bencana, malapetaka

t*fjji

^G;c'gi
L>l
'j^j/1
: :

Balon

j^CJI *
:

Peperangan
Singa

Nama pohon
Pantalon,

j3*
olJjlliiC
r-)

jUl

yOl
:

l^jihjC

Yang Yang

berani, kuat

JUJjJI

celana panjang

susah, sedih

^1: 1^'
_*d!jl
:

Mengikuti, menyelidiki
(jejak,

'^:J^^Q*
&V-$*

Paspor

j^***LJI

bekas

Lib
Membanting secara tiba-tiba
Ajic Jlc^s
>, -0
-, >,.-.

|j*w
*.

Mengerti,

memahami

y^ >so:

Menangkap

lalu

membanting

JlCj-a^ sJ*I

''l' ^~*jIj

55

A
Bersikap sombong, congkak
..

Bekal

jljjl

(aLI ^)

oGjl
:

Perlengkapan

J l$J-l
C^..JI
j

''f jSJ
* * *
:

,_$L
o

Barang-barang perkakas rumah


Pembuat/penjual kain tebal
C*j

p (Si
*

J-

Membanggakan
Bey

(dirinya)

L^j jiii

>...'

**\c

* -

^^ijlj

OuJI
:

(gelar seorang

pemimpin;

i-JO

,_$L

^o

a^aJI

^l
L/

AlJI

Bentuk, macam, corak

Epl
^.n
1

UJI *

Sama sekali
Sama
sekali

tidak, sekali-sekali tidak

Ljj

Ai

Anak muda yang gemuk


Suara bayi
Jalan, cara
l

aku tidak melakukannya iiJ AJUil


I

_fi-^J

<

Ojm*
:

Aj

l**

a-j

Menceraikannya sama
(menjatuhkan talak

sekali

LJLLj AJu

lfrill.fr

iijlaJI
|alan

jLjlj jLJl

tiga)

Mereka pada
LJI4J
:

yang sama

J>\j jLj
*

Jlc *
:

Jadi, tetap (tak dapat dirubah lagi)

UUj
'

Macan
I

loreng

,jJu* JL-I

'- * j-JI

Tong besar dari kayu

S-^ji

*->7-^

Burung kakatua, beo


*St
.'e

rV'l"Memotong

i'."'

Burung

parkit

AxLi

Hal mem-beo
Berdiam, tinggal di

Mengudungkan, memotong (anggauta badan) FjJat


Terpotong, terputus

'M

j&JL E

*i]b

jZ*j [5 jij
I

Memberi, mencegah, menghalangi <J>


(kt

'J**

>l

Melelahkan, memarahkan

L"/i c-jIj
AjJaS
***** * * m*
a.
'" t.|
:

berlawanan)

Memotong

Menjadikannya orang yang rugi/yang tak

*U

Melaksanakan.melangsungkan tj^j Ua<l

yii
CJJI

punya keturunan

Menetapkan

t^j>

*< -\.- -

Mengokohkan pelaksanaannya.
*
.

JlCjJI

i_w

pemenuhannya

Keledai betina
Mataliari

Memotong-motong
Membekali
:

Ajiisi

'^yliJI

Pedang yang tajam

tijj

A.

Yang dipotong/dikudung p^Iajll


Yang dipotong ekornya
* _
't1

Uf^i.)
I

j*^y\

Menjadi terpotong-potong

''"
_J jj

Berbekal
f *
O -

'l"tl

(Ular)

yang

jahat

^ ....

(oU*JI
"if

,ya)

Terpotong, putus
C*j

Orang yang

tak berketurunan

AJ t_JLt

^j

jA

aLa

'

CaJI

Yang miskin Yang rugi


Segala perkara yang
jelek, jahat

Kain tebal

jVJI

{y

fini'.a ja\

Jj

Yang kurus

Yang dungu, bodoh


(

(Timba

dll)

lijl*j

H 'J

|>o

Yang mabuk
Penjualan
(jual beli)

yang tak berpegangan

yang

sekali jadi
1

1-

56

Hidup membujang
Putus, terpotong

Khutbah yang tak menyebut asma


Allah dan sholawat pada Nabi saw

[^j -Ia

Yang

putus, terpotong

^ilil:&JI

Budak dan

keledai

^LJf^

JljJI

j[^Vl
:

Pemberian yang putus


(tiada lagi sesudahnya)

Yang pendek
Orang yang tak punya keturunan

^...^.ill

jjL"^I

W Ju
Jali)
I

1 ^j

Yang hidup membujang


(tidak

Minyak tanah

JjjiJI
-

.*

'

"
:

kawin)
:r;ii)i
:

Yang perawan

Kuat lehernya/
persendiannya

AjLoLLe jl AJUt

OJiil

Yang meninggalkan kehidupan duniawi


untuk beribadah pada Allah
Saluran air
di

J^Jfj

' i

-c

Putus dari

*aaC

i I

**
:

'

Ai-o

"\c * j lj

tJ^y'

iP-""' <_**

J "" "

J^-!-"

Dia memutuskan perkara

-J j_jjy[ji [J

yL -

bagian bawah lembah

tanpa bermusyawarah dengan-ku

Pinggang yang ramping

Membuat (minuman Minuman


iikiil iSl^i
:

keras)

im,',.^

.L.J.1I

Daun bunga

keras

j**' -J

..II

JuJ

*iJI

Anak pohon kurma


Kegadisan, keperawanan

T.tJI

dari

madu, arak
tinggi

Orang yang
Kekuatan

Jli-jJI jjo JjjlaJI

f*^'

Yang

cantik (perempuan)

_*"j(j

J^*"'
,)

^'
-IjjI

Berdiam, tinggal

di

Yang penuh,
Kata penguat
i,

berisi

J^Luil

(WtJI

Bak tempat mandi


Menyiarkan
:

L$j Jo_Jj iui5"

j3-l<i~i. *
., j
i

Mereka seluruhnya
datang semua

jjjCjl ^JiS ljjl>

Menyiarkan (kabar

berita)

&; - is: *
La-JUU j! Ijwo
''J'.
'

Menyebarluaskan, menyiarkan

Memotong
Putus, terpotong

aaLj
JaSal
:

Scl>j

',.
liul'f

Menyerakkan
*' ''

du-J

Menghamburkan
Memberitahukan
Saling

'i''ti

Yang memotong
Pedang
Potongan
(dari sesuatu

i UJI

libUI
:

jj-i

tys cJj
SGlvi

61, -

oL-*JI

membuka (rahasia)

^i ^c'l*".:

{Ssjr)
yang dipotong)

iS*zJ\

Tersebar, tersiar
-

5&h3i
r-

Berserak, berhamburan

,* *

Minta padanya agar menyiarkan

Memotong,
memutuskan, memisahkan

'u^i

'J" _
J^iJ

Keadaan
Kesedihan yang mendalam

Dlil:ojil
J2fl
:

Meninggalkan kehidupan duniawi untuk


beribadah kepada Allah

J'"
J^-jj

'1*'

J^

Jow
*

57

Tanah datar
Sepotong keju. mentega

ilfJl jJfi\

ililJI
1
,,
:

Sakit keras

JuJuDI

^jll

dJ\
:

t"
ilalJI

*J")J'

~
-

Yang terpisah-pisah
Propaganda
Kapal penyebar ranjau

Cff&JI

Wanita yang

cantik,

bUJl

1^1 1

molek

serta halus kulitnya

iihfl>&
f

Taman, kebun

^"hJ
jC^JI
:

'

0^'
* *

Yang pingsan

^lli^^iiil

t^il

Abu
Yang suka
memuji orang

JtJI
^iljl

^lllJ jJl^liSUI

Tumbuh jerawat
Jerawat, bisul
\*j^>
'

H*J

J~?i

J*iJ
ji-J'

5-l>ljJlj >jjij

r)

Yang banyak

kerabatnya/

j^Liif^iSsJI

Yang

berjerawat,

yang berbisul

Jt^'j .rC

pengikutnya

Yang banyak

jt&^
JL-lil

'

j-*"

Tanah

datar

iS+J\ Jefi\
^.,^,11

Yang

iri,

dengki

^CJI
J

Menenangkannya dengan

p-u

Air yang keluar


tanpa digali

jk>

j*s- {y>

jj":

kata-kata manis dan nyanyian-nyanyian

Empuk, lunak Yang gemuk,


berisi

^JU r-^f-P
I

Yang

didengki, yang

diiri

}j~M

jji-ll

^fcll

j:

.ntl

r-LJwJI

Yang kaya sekali


e

U
_

(_

JJI
-

,
:

**.-,

'p

- g.

Bengkak

~"jj

*5*S CJiij

Membelah

Menusuk dengan

Tampak merah
I

Z i. 'J
^j.7c,*1l

Menggemukkan
Terbelah

SlSlil

S&JI -

Hal merahnya

jJI j_>^p

*iJI

kedua

bibir

Anak burung
Bisul di

Yang

bibirnya tampak merah

L*L

& J
~

mata
matanya
lebar

Yang

lebar

('^
r
*
*

)^i

^ ^

.-

* ^

^ *
1

Menembus,
menerobos keluar
Berderai-derai
i^..a j

f^J
p^l

3*U ~

, * o *

Mata yang

:
t

j-Jjl

O
-

Gembira

ry
diri,

Aj

air

matanya

Membanggakan
membual
Kegembiraan

^.aIjj j^ai\

nLjj

Penuh dan meluap


Terbit

cJ>j

CjxZj\

ilSjJI

>><jUI

Jjl
:

r>^'

M^
r^ "
1

Memancar, mengalir keluar


Keluar dari

*Jl
jJu<?

111

Yang suka membanggakan


diri,

wJJ'

vi-^'

U^

membual
f
f f f
,

Tempat
, ,

di tepi sungai

lijj^t

Vj

(J^!-"

yang diterobos
Terbitnya fajar

air

Berdiam, tinggal di

j*<Jjl

O^t^'

"

f*i
Mencaci maki
4 t

58
'.
.

yy.
" *
-*

ijJU ,?<j iStf'

Berada

di

tempat penggembalaan

J^VI

Jlijj Jlij

Memancar keluar, menyembur

J ^J* ^*-

b o"3?*

Asal, pangkal

J-^l
<

'-^f-'l

Yang menyembur, memancar keluar ^^^kJIj t^J>ijl


Mata air yang melimpahlimpah (airnya)
Air yang mengalir

Sahara

fjJwaJI

"jij*

'

O^&i

(>?*

Hakekat perkara

"'_ _' UjL;.a.>

i,
aT

. I

l''

y>

sJl>ij

Orang yang benar-benar

y>"ifl sj\>ij

^1

JjL*

t-

Lo

mengetahuinya

uuhj

C*
:

Kelompok, kumpulan

icUil
jiilj AjU

^GJI
:

,ye JjhJI

Memotong dengan pedang


Burung undan

t.Sy.iii.Hj

AjUai

a.

(Sekawanan kuda)
yang berjumlah
Kain bergaris
1

(Jl>JI

^jj)

^U

(^

ijol^JI)

^Jl

00 ke

atas

U Ui.

-.

L^jT

iLwJI

Baik keadaannya, kehidupannya U l> ,^**>

Jj>uj

_ -

Batu delima

(OjiULj'

yy>

^iUilll

Gembira
i

s * t

'Sfu
*
:

L*"" j*.
Besar perutnya

Terhormat

n ju
A lir

Jjkj

a2j

Kc
:

Menghormati, memuliakan
Berkata
"

*Lkj
3

Burut pusat (keluar pusatnya)


Memeruti, mengeluarkan
isi

C^
^*y4

fc-^>_^

>*j

ya

'j&

'd

36

*^

"'^

Mencukupi

perutnya
Jl-.'J

Kebohongan

Tidak dapat meninggalkannya, selalu


ketagihan pada
Kejelekan, kejahatan

y*-3

Ya

(kata jawab)

(>*h' v)
,.

jW
:

(Orang

laki-laki)

yang

JlijJI

&i) J~*Jlj

l!L><JI

Perkara besar

till

yH\

terhomiat
g
(j

Malapetaka, bencana
^

Ajjj^Jfj (^jjwjfj
>_3_jjj>o

Memperoleh

rizki

yang banyak

aju
K.
1

o ^

e*

[^> C~~s\

I 1

Yang melembung perutnya


I

St"

^Ul

Yang

kasar

_?

i Ji

jj

J*-J

Kerut pada perut/leher/muka


**f

&l
ijj>JI
:

Yang baik keadaannya, kehidupannya


Yang gembira
Pohon
kecil

(J*Ql

Pusat
Aib. cacat, cela

jU>
'(Ml
:

V*^*"

Menyebutkan aibnya, cacatnya

>mj

>" jJ i

Yans terhomiat

&#
:

Tanah

tinggi

i*Sjjll ^j'ifl

GW'
y^i^
:

Yang

burut pusatnya

(' Qij .)

Diam karena takut

f>i (>t
'i.*,,

fcZ3L-

Yang besar perutnya (gendut)


1

jkJl

..

h1I

*:

Memandang dengan
Yang dungu, bodoh
Luas
Baik,

tajam

^^Jl oO>

- pj>o

Bencana, malapetaka

^fjjJI

>L><JI

Lj*9W
ljJjfc*J (_ji

(J*^J

v'j*"
:

'-""f"-;

Memancarkan, menyemburkan tjsxi

U
:

wr-ijj
i

""

mewah kehidupannya

.*.

c Juij

ti^Jj

' -'

Membelah, mengiris

'

u-t

'i r>fl _

J*i
f o

59
*
*

Semenanjung
Hal bermain-main dehu
^yiLpyjfj iiiyJI

Berada

di

tengah-tengahnya

lpljj

jljjl j^jk-j

Kelompok, kumpulan
Hal baiknya/mewahnya kehidupan

icUil
JlCjJI
:

ipvliiJI

Debu

L*QaJI

AjUlll
\t&tA
:
I

*>_^iJI
:

Thema, pokok pembicaraan/uraian ( lio- U


Penyelidikan, pencarian,

Tengah-tengah Tengah-tengah rumah


I

U'.jll

ajUn-oj kiivJI

pa

-j

jfjJI

i>jsy
' '
:

tempat penyelidikan/pencarian

Yang

riang,

gembira

" -n j^syJI
*

?-_^jiJI

'n

Tempat yang
yang sunyi

tak dikenal, tempat


serta gersang

Ju\

ii>U

Yang

baik kehidupannya (serba cukup)

^^syiiJ
I

Yang menyenangkan

tuJI
si

7t?i~l

Penyelidikan, pemeriksaan, penelitian


Diskusi, perdebatan

Ai>J

i'
Jui
:

Yang

luas

Jj.,"^a,)l

*_^

>

* *

ii>Ql
a>ji>J
:

-'-^
jL^>
:

Mengeluarkan

_J

^JI _^xj
:

'

Menjadi murni

L^u

i'

Menyerokkan, men cerai beraikan


Berserak, bercerai berai

*$jij iJ"
i-^L?
:

~~

Memperuntukkan kasih sayangnya


hanya kepada-nya

*'1i

'"

jjjl <ua-L

O^"
i_j*

j****?
"*

Berlambat-lambat,
pelan-pelan

u c^Ly M;

*S\ >^"

""<

Yang mumi

Minuman yang murni


i>j^jj i>\^jj
\?i?i-fj

L?w KJ
Aj jii-l
:

'

Yang cebol
iV
- -

Serak, parau (mis habis berteriak)

A*u

-i - -

Mengirik

h.Ji.t
'.' ' 'i serak, parau *j*j aj i.

JaJI

Mempelajari

Ju^ji

jjo*if

f* s

f ^

Menyebabkan

Mencari
Menyelidiki, meneliti

'3t

:*^ji -

Serak, parau (suara)

Dysphonia (penyakit)

Membahas, menyelidiki

Yang

serak suaranya

('.ii"
J

Menssali
o

Yang gemuk
Batang kayu yang kasar
Berjalan cepat

Bercakap-cakap.berdiskusi. berdebat dengan

<iJS>L

i'*

'V"

Berdiskusi tentang

>"^'

t**

***

ki^-^-JJ

Bermain-main debu

AjUvJL

i_oJ

vi^cjl
fci^vJ'

Pemeriksaan, penyelidikan ljl*iiiJ[} Lya>iiI

Menjadi bingung karena takut

p jD ^
I

_^;>t

Pencarian sesuatu

i-jiji)l

Coij

*j_^iJI

yJi

Amat haus
Membajak
(tanah)

< *
i

n6
:

JJ^
jij

di

bawah tanah
j-UJU
:

l$&*

^j^l

Tambang
Ular besar

Membelah, mengiris telinganya


Berlayar, mengarungi laut

liLJI

i*lk3l iQ-'
'i

"
:

i
I

>
:

J^^P' j"i'

Rahasia

jJ
menyelidiki, meneliti
ij

ii*iJ'

Asin, mendapatkan air

itu asin

UI t/*J*
'"'

Yang suka

UvJlj )LxJl

Berawa

dan memeriksa

'

60

Nama Madinah
Munawwaroh
Danau

.*,,^> Jj-jJI

JwJU

|t-l

yOI

Terserang penyakit

TBC
<iJI

JJ

>Ji>l

j^
:

Merah
iJ^jiiJI

sekali

hidungnya

Sj* OJiil

Luas, mendalam (ilmunya)

JjJI

^
v

j**z**\j

y^p
-

(Unta) yang dibelah telinganya

(iilill ^jo) 5j*iJI

Melimpah-limpah
Laut

(harta,

Kekayaan)
^o
>

JLJI
e
f

,_yS

b*

Mabuk laut
Penderita

j~' jG*
jlJI
Aj ^a
:

J^v'

TBC

yCifj jU4^'
'l
:

Samudera
Sungai besar
Air asin

Yang dungu, bodoh Yang suka mencampuri


orang lain
urusan

(3

^>QI
:

^jjj.aajl

'yjr.m

Orang
jijonJI
:

laki

Pembohong

~~

yang dermawan

Yang termangu-mangu karena bingung 0>$lll


Darah peranakan/rahim

Kuda yang bagus


Laut tengah Laut atlantik

(cepat larinya)
'

JJjJhJI

o*./^

'

'n''
f^jJ'
<
:

'

i" 'h'

f*

iy'j*H**J

'%.l"< -?. *>

"

'H
:

j*v'

J H " ' fJ>' j*H

Hal menghebatnya panas pada


bulan Juli

lj_j>yjj

j>UI

Samudera, lautan
c

"i. *

* *

Nama negeri
Igauan karena sakit
t/'-r'

SJlL

^jjj*JI

Udang
Lumut
laut

dV^*
*
i

J C***"
'"
:

Pingsan karena sakit

'ti r Js-' JUSil Ajj**

-'

Kuda

laut

Yang

luas,

mendalam (ilmunya)

(JuJI

^)
:

jllll
tjij
*
"

Puten duyung

Menghantam, meninju
6

sjS j

Mabuk

laut

Menari seperti
orang Negro

tarian

JjJI ,_^3j

*ii

'

-'

'

-'
:

'i'

'

ij^j

J-~V

Pelayaran, navigasi

Tepi laut

Melompat
Pasir yang

seperti tikus

-'^'h ' f'- ''SjUJI jl^aJ yu

'il
:

'

Jiiu

:fc '

Angin

laur

*ti"' 'i"
l_^o
l5

'"
:

J^j

'n j_>s%J

Di tengah-tengah
Mengenai/dari laut

bertimbun-timbun, bukit pasir

Orang yang

y~ij

'

<

^ ^J^i ^
*

i>

Meng pelayaran, i>}Ufj


perkapalan

jiuJI

i,'lL.i

,_^liill

berjalan cepat dengan langkah

pendek

Jenis

kurma

"n' ^JJI
i"
t

*"
:

*-J^i>

Pelaut

^Stfl
laut

jl^Cj _
'

Wanita yang cebol


Kantong
kulit (tempat air)

JL

a1

C|i {* t|
1 1

i"
:

tl_^l

" 'H Aj_ptJI

Angkatan

'SU*'?'

*-* 'J^ '


,,
1

^laJI

i* fyl

AjyiJI

.' .'

Awak kapal
Rawa, paya
if
'
i

<'....,!

-' i' '

tj \*u

"*

'
:

yang lebar perutnya

UI r <7>u

/**

**

Ijijj

jl"J p)
* L

'i'

'"
s

j*V'
:

'w

Bungaapi

j\j\ tjijZ

ajL^JI
' ' e. '

Kolam
Kebun, taman besar

iT^j
:

Mendengkur
(ketika tidur)

Ja

't

'.
:

'n yjl ,ji

r^j

i'" . "I, i' ',, it/i*\\ i^fjj\


lP'J*^' i> * *

i" 'h
sil

tj**}\

Tanah rendah

J?H
* *
II

61
-

Orang
serta

laki

yang mulia jiwanya

^jj^Ji J>jii

'l"

II

'.

Jl

'II

Berkata

hjkjj>

1 -ti -

*J

Jb

-1' *
:

11

- '"

J>^JI

p^j
-.

dermawan
-' l' '
II
:

"bagus-bagus" pada (sebagai pujian)


<LilijJI
-- e * 'n JtiyjiiJI
'

>'
'

Alat penyemprot

Mereda
(Unta) yang besar perutnya

*'t

{*~>
(Jj"^I

j*-i

T^v

"

Alat penyemprot wangi-wangian Alat penyemprot kebun

j>h*J **v*W
I

&>)

Jpull _
JukCUl Ajjlil
:

Anak

gadis yang

o-**<-JI

Memukul
* *'

*o<
j^*>
:

*'

mewah hidupnya

Berkecil hati (penakut)

'i" u
J>jJI
:

C*u

Nasib, peruntungan

JtV.Jfj Jail

citJI

Berbau busuk
Beruap, keluar uapnya
jJuiJI

Meramalkan

nasib, peruntungan

CjvJI ii
C^iJI
riis

^Ju
_/*4
s^ivj

Buku ramalan

i_>u^
I

Menguapkan

*ljI

J^> j jUJl ^l
I

'

Juru ramal tentang nasib, peruntungan

C^iJ r\i
C^iJI JJli

Mengasapi dengan dupa

(*Jtc jl)

Yang

bernasib buruk (sial)

Mengharumkan dengan kayu


gaharu
dll

Oj*j

*-j

-^
ii'i

'

Yang bernasib baik (beruntung)

Cj^CI Sj cLj^2
_fj^Jj J^j

yang dibakar
'
"'.

Berjalan dengan lagak dan gaya yang

"
bagus, indah
Berjalan dengan gaya

Menjadi uap, beruap

UI ji^J
!

Mewangi dengan dupa


dan
lain-lain

jj^jL

'.;""

j^^

*tg<X* i*-*-

yang dibakar
jUI

sombong

Busuknya bau mulut


Dupa, kemenyan

^ ^i\
i f %'
:

>>tJl
'.

Yang bagus gaya jalannya serta


tubuhnya

^^iivJ \j j*^vJ

*s

^o t

'

4-Ju-g aU

' \i

j^v'
:

Nama tumbuh-tumbuhan
Uap
Pipa uap
Alat pengukur tenaga uap

pijA jj^ij
('v'hI

Yang sombong
serta

i ...a';

i-^wuJI JliiJI

r) jl*y

membanggakan
yang bagus

dirinya

i-:'.! S ' .' Ij j^

Gaya

jalan

<!.>

a.

.*.j

jU<JI n*.h q[)~

Gaya jalannya orang yang sombong


''J'.'

AjjSiJI
*'*'
'i-^
:

*" c

'

rf-

Tempat mandi uap

(l5j^ J ') J^r' f"*


'

Menceraiberaikan,

*fyj

j*V

Yang

seperti

uap/beruap

,_jjlj*JI

i**n

menyerokkan
-

^~

* s

,*

Mesin uap

iJj^H
dijalankan dgn tenaga uap

jji'J

Berserak, bercerai berai

Sampan yang
Kapal api

- Jjjj

Hal keruhnya

air

^
'1

j'jJI

^JI

' :

Mesin penggiling
(untuk meratakan jalan)

Ljlkj 4!

Mendengkur
'.

'11

Ja-

jlll

^y

Mereda marahnya
Turun hujan
.livi iJj^H

U^aJ

j-o

4 ij^

'i" n :

J^/"
nJ
:
I

Tenaga uap
Kapal api

rintik-rintik (gerimis)

* 1

O
TH

t_Jf 5 -r" ,

->UI i ^ "j
'
'

>

Menyemprotkan, menyemburkan

(air)

<Uj

UI
T~i

'

Yang berbau busuk mulutnya

j*-t''

Bagus

(kata-kata pujian)

c*"^

J^
Daging telapak kaki Daging pangkal jari-jari Daging yang menonjol
di atas

62

<j*H

j3l

jJ

^a^JI
:

Penguapan
*

aju?! Jj-^!

jijJ

fa

'o

4*

Pembasmian kuman
dsb dengan uap/gas

*.*l

V. J

J_^i j_jjU

.^J

mata

Pembakaran dupa untuk

Ujung kuku unta

membuat wan-i
Pedupaan
Alat

Yang

tipis

(tidak

banyak dagingnya) telapak kakinya

pembasmi kuman

Uiu
Menyiksa,

~:

dengan uap atau asap


Mencungkil

LpLfil

i. i'

UUu

A^e

^u

menyengsarakan dinnya

Menanami

terus

menerus

Mengurangi,

MenEgali hint'ga keluar airnva


J
..

mengurangi harganya
c

.*

Memberi nasehat dengan penuh


Mengecewakan

ikhlas

Aw-aJ

AJ

aju
a.

''11

Mengurangi haknya, menganiaya


Mencungkil
Saling menipu,

A*U>
:

"-'
:

ajd-

iL-C*ij

UU3

Ai*

Memalukan
Mengakui, tunduk pada
*-<a>j Aj
_^i|
:

.yui jj->v
beli

JaJl;

memperdaya dalam jual

Mencela keras

A^y

^ >uL
Ai_c ^yv'J

Tanah yang dapat tumbuh tanpa


Yan, berkurang harganya, "ang

diairi

o^V'
:

l^'^'J ,>*>wl

Membutakan sebelah matanya


Mencungkil matanya
(Mata) yang buta sebelah

yang murah

sekali

ULts
iii-Ulj
jSjJI <_JjJI
:

- UitJI

(Tanaman)
tanpa

yan,

dapat tumbuh

(pj_)JI

^)

,_j*v'

<

diairi

Anjing hutan, serigala jantan

jlivJI
Jwj*a/I

Jari-jari,

pangkal jari

^.CVl

Yang

buta

Jjpyjlj JJ-Ulj

sebelah matanya
f t
.,

Melubangi, menembus
f
-

" A. JL

,^**JI

Lubang
Bakhil, kikir, pelit

(kecil)

Memberi persen
*llc

(tip)

Mencegah, menghalangi

Persen, uang rokok, tip

:^ji

Menuduh

bakhil, kikir

ji<JI

Jl Aw
J>j
:

A&j
AJlkjl

Mendapatkan dia bakhil


Kebakhilan, kekikiran

!iLjt;

Mencabut, mencungkil

Ada dagingnya yang menonjol


JLJI

di atas/

^1

Tomak, loba

Xi>

<_o-

di

bawah matanya
tajam.

Yang

bakhil, kikir

Memandang dengan
JlDl JLik; ^Jjll
:

Yang

loba,

tamak

menatap

63

Iju

Pendidikan dasar
Tempat/titik pemuliaan

Yang amat bakhil, kikir


Sesuatu yang mendorong bakhil

JliiJIj JlJol
AJlkJL
I

Asas, dasar

Tidur
prinsip

.U

^uj
I

Yang punya

Berdiri tegak

i-.,^i7t

Pancasila (dasar neg RI)

*L,Cft1
*

*$ a
i

Ql
'

Orang

laki

yang

tinggi

Jl>_^l

^o

JjjiaJI

: (

jidl
'u

Komunisme
Yang memulai
Yang awal. permulaan

" .*i "*

f'

-'"

Tudung kepala yang dipakai


rahib perempuan

AJLLiJl

'm

'
:

'"

J^tJI

'

Berguk, cadar

"'n
:

*jr'

""

Mtibtada' (dalam ilmu nahwu)

^1 ^)
f,ySJ L
e (i

Li
I

(selubung

muka orang perempuan)


jr^J 0^**
.

Peneguran, penyapaan

Mereda marahnya

i'

Penyerangan

(agresi)

Iju

-f'

Iju

'f

G.1
Memukul
Melahirkan,
Aj

Memulai, membuka

A^i

r-tIL A.

Mendahulukan
Menciptakan
'

Uji
f

j^Uj J^Uj

membuka
>*,

Aj ?-L

j-JL

jiii

i%

Memotong, membelah
Tidak kuat

Aii
1

''i'
iAa1x3
:

"

,i

t_r

iJI

Mengutamakan, mendahulukan
Menegur, menyapa

*lli tlju

membawa

lP^ l^

J^ J^
^
:

f'

muatan
t ^ ^ t o *
e

Menyerang (memulai
J

lebih dahulu)
'*
'
I

jJ^ f
I

Memberatkan, menyusahkan
Berjalan dengan gaya yang bagus
Saling

A>ji
**> j

j*ii

A.

c
I

Permulaan perjalanan

_yLJ
aLJuJIj

<

XJ

''t*
:

'n

SljuJI

- ' -- -

t\jX)

iZ&-XJj

Permulaan
Titik

UuJfj SlJuJfj
tjlll

<

jl"
:

melempar dengan
luas

^^ilL

jil\ f-iLj

permulaan

iLi;

Tanah yang

i>Juf> rjJI

Kembali melalui jalan

(Wanita) yang besar


serta

(STpi 'c)

c^
-

semula (waktu datang)


Tuan. kepala, pemimpin
I

gempal badannya
yang
tinggi

Orang

laki

'SJL)\

'j\
a>IJu

$*
-.

Pemuda yang pandai

[jiCJI

o&JI

'.'.f' Mulia, terhormat.

rJu
:

*
'

Asma Allah

(Dzat

Yang Mencipta)

[jJl-J|j

JjiUl

jtjJI j^Jai 'o&

Yang memulai

^gJCyJ lj
(agresor)

berkedudukan

tinggi

Yang menyerang Yang

JjJlj

Bersikap sombong, angkuh

asli (original)

J^l
[#tfl
:

Jfjjl

Yang

terhormat.

Ul>Ju r)

JV-JuJI

Yang pertama, permulaan

[^i
:

berkedudukan tinggi

Yang fc -

bersifat sebagai

pendahuluan
i'

^^^-iauiJI
a*j XLi
I

Madrasah lbtidaiyah

'.
I

' a~>j J
'.-

Mengangkangkan (kedua kakinya),


mengangkang

aJi>j "

Mahkamah

(pengadilan)

i'/f iVf ' a-jULjI a*>^i*

tingkat pertama

64

Kemampuan, kekuatan
Hajat, kebutuhan

iiUaJI

iJujfj aJuJl

Mencegah, merintangi,
menjauhkan
dari

iU.|

- aljuJl

Pertarungan, anggar (duel)

'jjQ'

Renggang antara kedua


pahanya (karena
Menyerakkan,
mencerai-berai kan
terlalu

bjits

,j-jU AcLj

Lawan

beranggar, berduel

Olr^'

~
Uu

gemuk)
'<_?*'
>^.

Supaya masing-masing orang

mengambil lawannya
Pasukan berkuda
itu

alju

Jlul

C*

\>

Memboroskan,

*^_/*;

datang dengan terpencar

menghambur-hamburkan, membuang-buang
,. >.
,

Pundi-pundi pelana

j*"'
luas

'

"^-4"
:

Lelah, penat, letih

ut^'J V*""

,-.

V'
' ;
1

II

crJ"-r'

Padang sahara yang

ijtuIjJI

Sjull
:

''*-

Kantuk dalam
keadaan duduk
Beriuran untuk biaya perjalanan

JicU _jj

(j**-

Bencana, malapetaka

uaIjJI
<

iJuJuJl

Yang renggang antara kedua pahanya


(karena gemuk)

Uu )

Ju*if I

jiUl

.yiJI a L
Jo
JL/I

Menjulurkan tangannya ke tanah


JujW'J
a
Jl>

Terpencar
Kelaliman, tindakan sewenang-wenang

jL!

Memberikan kepada masing-masing


bagiannya
Berserak, bercerai-berai

j';; UajJI

Iju7.,.,i*^

Kekerasan kepala

iSLr^

jlA..r,

C.7,*"j J^ij

i-V

(hanya menuruti pikirannya sendiri)

Masing-masing
r"...*

t^ill

>iJI

Yang

lalim, bertindak

sewenang-wenang

mengambil bagiannya
Bertempur/beranggar berpasangan
Berjalan berdua-dua

f V -'V
Bergegas-gegas
9j*"\
''."
'

.ja!I iLj
~~

*s" j*\-U
'
:

ij-^l i>^'
(
I

[*_r

j)
'
:

Mendahului
Berjalan di

n,,
bulan
jJuJI <ULJ

aJI
_5_

't. *

jjul

"'"

* "

Bertindak sewenang-wenang

>,7,<i

jli

'"

.>..v. .J

malam

Berkeras kepala
(tidak

AjI^j -L~.l

purnama
Saling berebut dahulu
[^1 .jjul

mengindahkan pertimbangan orang

lain)

jJCjI

Bagian
Ganti
Berhala, tempat berhala

ifjjfj SjJfj -v'

Mencucurkan
air

&^jJLcJL

^oJI CjjXj\

^J-*"
*%< j
i-Jji^llj
I

mata

tJUaq l
|

Bergegas-gegas

.jJuIjiLj

Pelarian, jalan keluar

(way out)

^yull

Bulan purnama

Jjli_^j

(jjJu

r-) jJu)l

Tentu, pasti

Malam
Talam

bulan purnama

jJu)l

iLJ
:

Tidak boleh tidak

iJ^JI
p_rl
:

Tak boleh

tidak,

iJjjJa>

,3-0

Cepatlah

jlju

kamu harus datang


Kelelahan, kepayahan

10.000 dirham

(jj-kj

jM x)
t

SjJuJI

t-xJI

Jjl -M'

Jumlah harta yang besar

(JUI y>) -

Sama, sepadan

jlll

sJbjJfj

4-^0

65

Tubuh yang
Perkara baru

berisi,

padat

Hal tanpa pikir panjang

*-fi-Vl
i

5jiUI
:

JujAl

iukil

Kata-kata dan perbuatan

.,ViltjLU.
;

jJujCi

Ta'ajub, heran

l^i\

yang tampak ketika marah


Perlombaan

Tidak mengherankan

iilULl
Ijju

^jJuJI ^jJuJl

Dia yang pertama

kali

v- "
1

c**

pJO

_*

Orang yang hadir dalam


perang Badar

Jt^i ^y>

melakukannya
Bid'ah (perkara baru dalam agama)

(pju r) icjJI

Hujan yang turun


menjelang musim hujan

{Ja*j\ {y>)

Ciptaanbaru

JjC

JlL>

(^ S

u>lC

(sebelumnya tak pernah ada)

Aku
JuJ>
i_JJlo
:

datang pagi-pagi

f^L

CjJu Oi> jS~3


1

Madzhabbaru

Tempat menebah, menumbuk biji


Pengajuan usul yang pertama-tama

Yang indah

sekali,

mengaguinkan

i_*ujl

/uJuil

jiLll

Ilmu badi' (dalam sastra arab)


Pencipta

jujJl

(Jic

Rumah tingkat bawah,


bagian rumah
di

JuuJI ^i"*"

OJJ^^

'

bawah tanah
CsJj

Asma Allah
Yang gemuk
Kantong
kulit

^b

V
untuk tempat
air

ni

"'!

Mencipta
(sesuatu yang

'

j^\ 9^VJ ~

JuJuLI J3J1

belum pernah ada)

yang baru
Pencipta (sesuatu yang sebelumnya
tak pernah ada)

Memulai
p1

^i^y.
" *

ij>

'

~~

^'
-

Mendirikan, membuat

'(_j*"'

n'"'r pJ^lj
(>*""
8

Gemuk
JLf.Jul

pjb pJj

Yang berbuat

bid'ah

i_->C

Tak ada yang menyamai,


bandingannya

*J Jli-

"^

jo

Mengesot
Berlumuran
jJil5
:

Mengerjakan dengan baik

f.

i\>\

pjJ
Ju

J&%
"

Menterlantarkan

4JJI>j aju*

'"
Memecahkan

t*

\.

'."
Berbuat bid'ah

ItjjL ^1

pjljlj

Yang berlumuran
Mereka gemuk-gemuk
keadaannya
serta baik-baik

1*11

Batal, tak terpakai,

dk
sekali

Ai*

O-

jji Jj A

tak dapat diterima

Payah, lelah

C&>
^*t-k
->*

jJb-fyl
'

Menganggap indah
Merubah
Mengganti
Berganti bulu
j' ^j^^jl

*.J-i~l

(menakjubkan)

Menganggap
4
,

asing

Ajj 7

Penciptaan
(sesuatu yang

&r^>"^l
belum pernah ada)

pjjc/yij pjJI

Menderita sakit encok


(reumatik)

Yang bodoh,

tolol

J>Q-I

(Jli^JI

^0) jJI

eJj

66

Jx
Mengganti sesuatu

Barter

JilJI

UTall.j1)

JaC5

_^l Lili

*
<

_#

liJI

Jju

(tukar

menukar barang)

dengan yang

lain

Akulturasi

Menukar dengan memberi sepadan


dengan yang diambil

U5sj 4J a L

Yang

timbal balik

Gotong-royong
* ,
..

Berubah
* ^ ^ ^

jJu

JjlJ

*jlju

- JJu
:

* -

Bergiliran

0^>jJI uiLjj -

Besar dan gempal badannya

AJJu Jas.
'i.
.

(dalam melakukan pekerjaan)

-><,

'
'

Telah lanjut usia

_r*" <_^
JuJt-l
:

j?
r)

O-^

Menggantikan
Bertukar pikiran

GSsj *3jui-.lj
lj"^l

Badan, tubuh

(jfjul

oJ^JI
~~
:

yul uaLj
'

Orang

laki

yang

telah lanjut usia

&*M J*^l
* i' *
,.

Melakukan

barter

*" n ^j^jiJI -

Nasab, keturunan
Mengenai/bersifat badan jasmani

'n
*

tr!">'

(tukar-menukar barang)

!#n
^# ^ ^ j- *.* A^J-k Ajyi-6

Perubahan
Penggantian
Ganti, pengganti

Ji-4^0

JIjJ^Ij JjuJI

Hukuman badan
Sanak saudara, kaum kerabat
Baju perempuan tanpa lengan
(

JljuiM,"^lj

- -

(clan)

S^muJI
"%,

ijjuil

JjjJlj JjJfj JjJI

j-*i

,jeu*3

Yang

mulia, terhormat

oL^iJIj *ijJI

~ ~
:

Unta yang digemukkan

iulll

Syu)lj1 iillll

Sakit tulang sendi

.Lajui it>j

Hal gempalnya badan /JJJL |Jl }li<l

ijljul

(encok, reumatik)

Yang besar
serta

b^A-^^J

Cy.^J O^O'

Badai, apposisi (dalam ilmu nahwu)

(jicJI

^5
*J-*i

gempal badannya

Biaya perjalanan

*iyi-*

i* Mendatangi dengan
mengejutkan
Berpidato tanpa lebih dulu ada persiapan
Tiba-tiba
tiba-tiba,

Ju

*
~~

Biaya penginapan,
pondokan, perumahan
Sebagai ganti dari
IJo

,j> Jjb

lt^'

si WJ

^
:

JJu

ii>JI

-UjI

Yang menderita sakit tulang


sendi (encok, reumatik)

JjUL

i_>Loll

JjJI

Sli-UJI

I^j-Olj iiQl3l
Jjl
:

Permulaan sesuatu
Hal timpa pikir panjang

'j^ J5

Jl

Penjual

makanan

JuJI

JuJI
:

Lfe.>

Tukang menukar uang

ijijl jf. >**

"

Menjawab dengan

seketika

i^jjul

Jlc

i_>l>l

Uang pengganti kerugian


Urung-urung,

SlTxJI

(dengan tanpa pikir panjang)

TWjr'

lS-^' *^ "4

Yang tanpa

persiapan

Jj^J^JI

' _

pant

di

bawah tanah
iJaLllj Jal-ijl

lebih dahulu

Pertukaran, hal berbalasan

Yang

telah pasti

Ja*JI

jiiJ

^s

lJjJj^1"

~~
:

(timbal balik)

(menurut pertimbangan akal)


i
.

Tukar pikiran
.
...

<

\ji\ JaLy"
'

Perkara yang telah pasti kebenarannya

_^j Ju _^

Telepati

J"'j^-

'

67
IX - tX *
:

Iju

Guj

Yang
tidak

jQl

,ji ^^JJl

^^f, ^^Jl
*

Membenci,
Menghina,

tidak

menyukai

AA^S

(jltJI

memerlukan penjelasan
'

(illi j1)

U}U -

Kebenaran

OLJjll
lagi.

i* t''

CjL^jJlJI

i*

**Yi

meremehkan, mencela
Keji, kotor

yang tak terbantah

aksioma

J^d

jjjj '^Juj
:

Yang berbuat

sesuatu (mis berpidato)

X~Jlj X1I

Berbantah, bertengkar dengan

i*-^>L> .">UsjL

liL
:

tanpa persiapan

Mengatai dengan
kata-kata keji, kotor

aJLU

Tampak,
lahir,

SjlXj

S IJuj t

IXj

fj-Ju

IX
Jyi
:

muncul, timbul
r-*l/
:

Berbuat keji
Kekejian, kekotoran

<

fjJl

li
:

lX1

Terlintas

dalam pikiran

jSUJLI

Z>UL)I

*lX)l
:

Tinggal di padang sahara


Melahirkan, memperlihatkan

ij-^j
_rf^'
:

Kata-kata yang kotor.


keji

JilUI

4^a

,,.tl

^xJI

^*i" lSX>
:

Melahirkan (maksud,
jl

isi

hati)

ajL2d

la^

Kotornya mulut

III

Iju

kepadanya
Berlaga, beranggar dengan
(

Yang

kotor, keji

^^UJI

7ta!I

ijXJI

berduel

OjW

~~
:

Yang kotor mulutnya

jLJl)l ^ju
jlliiJI

Memperlihatkan sikap permusuhan

Sj IXJ L

Anak domba

Mj
1>X

r-*~II
'-

Tampak,

lahir,

muncul

j$b

(JJtJ

* -X
:

Menyerupai orang baduwi


Saling memperlihatkan sikap

ijs^r'

Membelah Mengupas
(kulit),

Ali
menguliti

A.

jIXk3L jiJl

ijl

JJlJ-I

permusuhan
Tahi, kotoran

Turun hujan
Belah, rekah

yu
Jjjl
:

i_iLx^JI r'JuJ
-Xjl

Ij^JH

jti-JI

lXJI

(^jX ^)
r-jJb Al>j
2 * * *

Penghuni padang sahara,


orang baduwi

JuiUl jlx-

jX)l

Kakinya belah-belah, rekah-rekah

^
-

l>ju
Tinggi

r-Ju

'"

Mengenai/seorang baduwi
Sisi

(ijjju .) ^JjAjI

f-'Jjlj

^^
:

~~

r-^iJ

lembah

lS^Lt'

yj^f

*>J-M'

Bersikap sombong, congkak

j^j
fr

r JuJj
'.

Kebaduwian,

SjUuJlj jfXJI

Kehidupan yang mewah

^JiaJl <

r.

rJJI

kehidupan nomaden
Sahara
*

Kesombongan, keangkuhan

jxJ
'

^XJ

ljwJI

JuiUlj -

Yang tinggi
Bukit yang tinggi

^^

(ri(*
:

ff)

r^C"

Cendawan
Debu
Pikiran, pendapat

U5\JI

(ofjJu r) IX)I
V'Cr1"
[cj\jJo
:

iK<Li

riljj

JL>
'

Yang sombong, congkak


Wanita yang besar
s,erta

j&^-\
jiLJI
Sljll

rlXJI

r)
:

S* IXJI

rXJI

Pendapat

AjLGiil

'

f/Vl

Cj[>XJI

gempal badannya

yang berlain-lainan

Yang

besar

hl

^UJI

Memulai

sLijI

t^^iJL ^Jj

Jju

68

Pemboros, yang menghambur-hamburkan harta jXl\

Memboroskan,
menghambur-hamburkan
Berjaga, berkawal
t"

JLJI Jjju

Kusut, lusuh, kotor

t\si.J>
'

C*jj
'

J^-jJI
*
:

i"

Mengalahkan

vJbj aJLc
'-'l' AjIvU

'f.

ji>
i'.'

Berlomba dengan
Mengambil
Sama, serupa, sepadan
&Ji>l
:

"m'
:

tib

Penjagaan, pengawalan

jUs-l

--'* # 'ii
:

-UjJuJI

<u>
:

XL>I

Yang memboroskan, menghamburhamburkan harta


Penjaga, pengawal

Jjjill

Jill

ijJulj

JLll

Yang
jt*^'
. .., ,
'

kusut, lusuh, kotor

(taLjsJu.) aUlj Jul


'.

Yang buruk nasibnya

CsvJI Ju
'n
:

-n''--'

-'.-j.

Nasib

i'. .'if-

'

t.., ^3,'.ll

tJuJuJIj tJul

Meneteskan

air

LJl Jal
:

UVI

Kekotoran, kelusuhan

JjDjUI

siuJI
Ju

Mengejutkan, menakutkan
Tetesan
air dari

ujil
L'"^l

CjU & julj


Sjiaiu
'"ti
c-jaj
1

* ~

bejana

pJJI
'''n sJuJI

Menabur (benih), menanam

i_*A

Ketakutan

Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
Menyebarkan

LP'j*-'l

&

Yang

takut
5 f i '.'

jjz&
' -j\,

pj>Cll

tjj

Juj! -

Terpencar, bercerai berai

'j*j&

'", fj*J' jC-k>

Memboroskan, menghambur-hamburkan JUljJuj


*''

Penunjuk jalan
Bidak, pion

JJ^jJlj
'4 '

JJ*"
'

Berubah,

'*'.'

ji,.s>\j

^Ju

'

''" i' V UJI jJuj

pJjS-iJI JJuj

n''.

menjadi berwarna kuning


Berserak, berhamburan
,jjij

(dalam pennainan catur)


Perasan anggur yang dimasak
(jenis

jJuJlj

JiM'

Benih,

biji

^jUill

(jjJj r) jJ-JI
~"

minuman

keras)

Penaburan benih
*Jl>jJI
:

ij**/-" pJ-5

Pejalan kaki

iiiCl)l

Saat menabur benih

j-V' O O'
jlJI
:

Keturunan
bercerai-berai

SjUJlj
'

"

'o,-

Keturunan jahat
S!

_-

jJo
''"'tl

Yl
Mengurbankan, mendermakan
u i U:

3X

Mereka pergi terpencar

".' ".' f *". jju jJti \j**>


6jJCjJ (j

jJuJI

,_j-iJI

Yang banyak cakap j lXi) fj


Yang memboroskan,
membuang-buang
Tukang fitnah
Orang yang
tidak

j ijy <j
:

j-*~I

Mencurahkan tenaga-kekuatannya

J^> _
*<
o

JU

jju. ^JJl

Mengurbankan

(dirinya)
'

i ...a*
'
tl

harta

bendanya
.CJul
:

Mengenakan pada waktu

'r**'*

kerja,

V->*" JJ^i'j

ji-ML* JJ-M'
J

atau pada tiap-tiap harinya

o^

|^a *,M-..i

Mengenakan pakaian
pakaian harian

kerja,

JjilJI ^jtJi

Jjtijl

dapat

menyimpan

rahasia

Perkara batil

J-kUl
i_jf^"^l

lij-M'

Tidak punya rasa malu

.Lli>"^l liT^

JJujj
:

Pemborosan,

jjJuJI

Pengurbanan

Jju jX<aa

JjuJI

penghamburan harta

\ji

69

Perkataan yang kotor, keji

Ijjl .j\SUI

01)1

Pengurbanan

diri

orjjiDi;

Yang kotor,

keji

perkataannya

(AjJu ) (jJuJi

Kedermawanan
Pemberian
Pakaian harian
Pakaian kerja
Pakaian

ptM

3131

"_ f' * f ji
[

'j'.

?lUh
JJuUI
j1

Menciptakan
Bebas, bersih, selamat dari

.JuJl

^
-

aaI

(,_CiJl'^)ifJJi

g?:cy
i

ijt

J^Jl Sfi/
jh}Ui
i* * 4 jnihiii'jj

Bebas

dari tuduhan

jjj i

^
'jiJ

malam

Sembuh
Menyembuhkan
Membebaskan
Mengampuni
(hutang)

iAr*3l i>* Jj4J


tuli
:

Pakaian resmi
(uniform, pakaiar jabatan, kebesaran)
i

^^aujijl

l_^1
J

,^jjjl ,>

"'n'

Dengan pakaian lengkap

(resmi)

L..... .^Jl

UJiJ L

-_"'r (y>
(dari

'i" Hj>

Yang suka berkurban, dermawan


Pakaian harian, pakaian kerja

JlXlfj

JuJl

Membebaskan
Meninggalkan

tuduhan)
J

!-*- fa ^o
i
I

ijJuJlj Jjull
:

djjb
-'"
^

i'.

'^
:

{- ,'

&j_j2i IjL
'

Pakaian yang lusuh, usangjlil sij^l ijiJI

Bersih dari dosa/

*n$~'l

'

,jjo

"1 **M( j\ lyjjul

^ V''
l^jj
*

Dia datang dengan berpakaian


lusuh, usang

jJiu*

kesalahan, bebas dari tuduhan


' ' '

c
:

Bercuci tangan dari


Berpisah, bercerai

j Ju ^^iaj
,'.' ,'.'

f.J*

U5
*

^
"?'

Yang biasa/banyak
yang telah
basi,

dipakai,

bjUJ

i'
:

'

jl>j_)JI ljl*j

l"

kuno
JjUw M5

Minta pembebasan
(dari tuduhan/hutang)

Gi"^' yJ"?

v^***'

Perkataan yang biasa/banyak dipakai

Orang yang berkata

k!ji~Jlj r^JuJI

Membersihkan

dari air kencing

j^l
Sljll

~ -

tapi tak berbuat

Tidak menggauli sampai dia haid

iUUj Sabar, tabah hati

.Ju

* -

Kesembuhan

'Jjp'j
JuLaJl

<-j^<

^w
iilLjl^ Sja!I
:

Rumah
persembunyian pemburu

lw

il^l

Kekuatan
Ketabahan

.JJI
i

''i fj*
l'

~~
:

Yang

bersih, bebas dari

'lSjt'J'W
<-iSj>.

Sehatnya pikiran, pendapat


Keperwiraan, kesatriaan

lSLt' 5i>?
i
'

-''

'
:

_
~~

Aku

bebas, cuci tangan dari

*^>

IjJ

L.I

'Jj*'
(j-A^I
'n

Malam pertama dari

bulan

jfr"^

{y

*f
<

Jj

~~
'

Jiwa
J

,
:

'

.'

Malam akhir bulan


Kebebasan
Kesucian (dari cacat, noda)
Surat pembebasan hutang ^jjJI
Surat

\jj\ jl

Yang kuat
Yang tabah
Mulut yang berbau busuk
Aj^jf^JI

l?J^"

r*i-V'
'

^a^rc]\

S* ljj\

fj^'

JjJJI 5jQi>

j*d

<juI

,y

fjj"^l

-k

Unta yang kuat

i* -i.i iCi'ii JujJUI 4JLJI

''ti
:

pJuil

ijin

5jl>"^l
i9^JUI

Berkata
keji,

* r;x - c:
kotor

Brevet (Surat penghargaan)


Surat keterangan kesehatan

^Jj

Ijj

jjiJuuL JJsj

^JbTj :

Keji, kotor

perkataannya

Li>U

jl5

jJj

rf

70

ji

Yang bebas
Bingung
'

,j<aJuU

tSj^'J 'lSjt'

Yang bebas dari tuduhan


' i

V"*,-' 4 n ^vll ,j

Memotong
Kepandaian, kemahiran

<<a'

~
:

**

"

*"

'^j-tJI

O^j

Yang

telah

sembuh

dari sakitnya

oj^
:

'

i>
Ju^lJI

iiljil
:

AJjJI

Makhluk
Uzatpencipta (Allah)

jlil

Cf^ ^)
:

Gula putih

o^"^' jSCJI

OjLJfj OjJI

(*lll)

jJ&l

^jQl
~~
:

Penunjuk jalan yang cakap

CjjJIj OjJij ,j* l?J


"
'

Yang telah sembuh


Pembebasan
Izin

c/'j"'"'

O- *^^

Tanah datar

(sahara)

^j^l

"

"
:

*-"i^
,_^JjJl
^^ijjlll

ilj^Jlj 'ljj"^l
15n1j IjJ
' I

Yang jelek akhlaknya

jlsJI J^llJI

pada kapal untuk mendarat setelah

Yang

cebol dan berlagak

JbiJjl

j*~ajd\

tunjuk surat kesehatan

sombong
Negara Portugal

Mengembangkan bulu lehernya yUaJI u\juj uiji

'

JUBj,*

Bulu sekitar leher burung

(J^OrO lPW'
dLjJI
. fe J
: :

Mengenai/Orang Portugal
Jeruk manis

!^
Mfl*
JlljjJI

Ayam jantan
Rumput
Urung-urung, saluran
air

Jj[/J

jy

l^.Mff"'

Joj
?|"H

"'H
i\

'l f'*

J^'ji
''H p^JI
**

Limun jeruk

uffi
' j'" '

^LcyUI

^
'

''i;

-*

Merobek, memotong <th< .4JJ*

t*^

'"
:

*
'

*(_yiJI liuji

di

bawah tanah
ijL^AI
:

Anak

bukit

J^lll jli^.

[ibf^l

Bunglon
Berbuat gaduh,

^yiijjjl

*?"[} }&JI jiil

*
:

^^i

.S ..

Hidup bahagia, mewah


Tanah datar
^..,11

jC3

berteriak-teriak

Jeji\

(.i^Gj

r)

il^lll

Berbicara tidak karuan


'

jij

Penunjuk jalan yang cakap

*-*ij^
(jjJIjJ

'

~
'

*'
:

Mengembik
Bangsa Barbar
Kegaduhan, hiruk pikuk

0_^j

J*ll

"f i

Cakar kuku binatang buas/burung

r),yjj\

jjjJ

"i'

*
iju^'
i'

Mewah,

t-ijllijlj

JS LJI

^ sy\
m>
: :

*~*j\

"
^

,.
:

i* ^',.

Kebiadaban
Seorang Barbar

Jujk^^ji

Aj^JI

serba cukup kehidupannya

i' *. ^jVji g) lX/^


..
^yK-tfll
. . . f
: :

Bagus, indah
Lahir, muncul, tinggi

tV.

i^s.

Oji

Yang
Singa

liar,

biadab
Ju/l/l

fjjjlj

j4^

'<_jJ'

.. f M ... jjj^Jlj jU/JI


O

.f

...
Mendirikan benteng,
istana

..... ...

Berlalu dengan cepat

L*i^*"

j-

wHjr'
:

Sumur yang dalam

<u_-j| jLJI

(^L^JI
'

"'

Mempertontonkan perhiasan
dan kecantikannya pada orang
Bersolek, berhias
lain

il^l

<.

Mengejapkan matanya
Berketimpungan dalam
air

''i
*-3j*'
:

"'^:

****j

o*i-H
Jajy.
'

Ji^j

tUJI

^
:

.f.

Jenis alat

musik

('r*./

1"

*33 v*J^'

"W?'
'

Benteng
Istana

t>"*-l
(castle)

(fcJjV

j*"
:

Tempat yang menyesatkan,

IauII

^^j^JI

kuno

j~ai)l

membingungkan

'

G*
Jangka
(

71

&
D

ijf/jJI

'fl^l

JjQj
;

'

' ,^

* O '
:

Bangunan
persegi

tinggi berbentuk bulat/

/ijjy

Uj

r^JI

Menggeram
Kasarnya perkataan

..U a

^^

*
I

}ujl Jali

iL.jj.jl)

Sudut
Sarang burung merpati

^J*l

Buku jari,

ruas jari

[^r)

io>jJI

,Cj>JI rji
-JlJI

Tangga nada
Meninggalkan
Menjadi
jelas

(a^ojI) jlSsil

Kumpulan
bintang

fJ^

f'j*

00

(ti*"jl

f\z ^J>)

j-

"^'

f-^J
JfjCs

U*I

Terus menerus, senantiasa

,jC

Buruj dari bola langit ada

12. yaitu:

U-JIrj^j
jjjjl
'
o ' o

Marah, naik darah

!"
iiLi...j

As-^JI

rj
I

Aquarius
Pisces
Aries

Lewat sebelah kananmu

^s- y>

'

qj

\Z>j^o\

Menggeser, menyingkirkan

dari

tempatnya

A>^jl
ArfjSl

[|l>Jl
jjil\ JJ
[j <>mJl

- V

Memuliakan, menghormati

<uJLcj
A^o

Taurus

i.

Mengagumi
Menghilangkan kesusahanmu

\~mu
I

Gemini
Cancer

ijllr- AJU

^_,j

'"O,
Menyusahkan, memayahkan,
menyakitkan
a-jCi
:

**'?.
j- VI Aj

Leo
'

'jl'VI
*'o2

- v - A ~' _^
^

Virgo

u.,:,

Meninggalkan
Kesusahan, bencana
Sesuatu yang menyakitkan/
<

aSjU

j lisi rjL
I

Libra

ob^-*-"

\>jJlj njj^ifj rjJl


,j

Scorpio
Sagitarius

^j^
1

'

iV

- -

(^[''(j lT -^'
lS-"^"'

merugikan, bahaya
Kejelekan, kejahatan

Capricomus

~^
iiiaLs

jjj

-
*

Rasi bintang (Zodiac)

gyijjl
A>jJl ljl**Jl

Menghebatnya demam
hingga benar-benar menyakitkan
Perkara yang

tj**^

'

^*ji

Yang berwajah
cantik,

J~JJl

r^J\

bagus
'e 'o ~
a
I

lj>
,^-J
:
I

mengagumkan

i_jijcJ|

jjVI

Tj-Jl

Yang

jelas,

terang

.j Jbc

(membuat tercengang)

Pelaut yang cakap, kapten kapal

^aUI r^ul
'

rjQl
i.-,,

Nama matahari
Kejelasan, terang

jm
jCJfj

n *V JU Jtc
:

H_^

r"*

i'

'

Kapal penggempur

"^O*"

i'' .' *':'' "


'

*>jM'

jj^iill

rjjJI

Yang jahat
Peniup terompet

Tiada keragu-raguan
Terang-terangan,

yi;"^

Tjji *
'

u^f

^"'ji

Bunga tumbuh-tumbuhan

_r?*OI

OLjJI ^jjIIj

tanpa bersembunyi-sembunyi

Yang bermata
""""
:

bagus, indah

(l>jj)

>. '
,--.

r^l
^s'

Tanah yang

luas

o"j^\ O" f

<>'>
Mata yang bagus, indah
Kain
tebal bergaris

l>_^

Keluasan, kelapangan
*

AjuJI

H.lc
(<*")

.' t

L*j
'

s
:

"' 'n * Ji>_,JI

Burung gagak

V '^*"
1

r' n

- ',, pOr' fH^i Ov


'

Bintang Jupiter

\SjP-^

oM^J^^

" *

<

*Ji

72

C*
Bencana, malapetaka
'

Mengikir

ijl\j JuJ^JI iji

Lemah
'C *
'

Yang luas
tyiJI s^'j *jj
'-..:
'""i'
*"

~yi
(di

,gi
C;

'

Mendinginkan
Meringankan

Angin panas
Kemarin

musim kemarau)

Juu

"'n >jJI
U^JI
ijil

_
~~

Meniawarkan, mengendorkan (semangat)

Kemarin lusa
Kata-kata yang diucapkan
bila tidak

Menetapkan
f ' S

LT-Ji

''O'

Turun hujan es
''"

L-JIda^jl
*A*~ul
1
:

menemui

sasaran

(memanah)
^jAlj-UI
:

Melemahkan

'

^^11

't

'
i

_ -

Bencana, malapetaka

^^JJ)
UJI
*

Mengeposkan

(surat)

Ju^JL LUi> Jjl


t' ~ *'9* t ...,i' i_^
:

Susahnya kehidupan
Berkobar-kobarnya

m;
-*

't

Mendinginkan, menyejukkan
dirinya (badannya)

a^j

'ti *

i'-

rasa rindu, derita yang ditimbulkan olehnya

Mandi

di air dingin

ijUl LJL

J.M.7&I

Sjijl

Yang kuat,
Rasa
sakit

sangat

"'n JuJlSJI
*

'*'i,
:

jA\

Mendapatinya dingin

*LJI i^i-l

yang sangat

C** r'
O '

t'"
Mencaci maki
Dingin, kedinginan
i

di

tt
:

'

By
4-Jtc

AJLJ
Jui>

Pukulan yang menyakitkan

*.-

^>J^>
'

jiJI
ij

ijJI

"* - Z/Bertambah
Ljj ilj
'

-" *
:

Air dingin

i_^

U
:

"
Tidur
Air
liur

r,jXli

'n

Murah (harganya)
Memaksa, mengalahkan

'

* * '*
:

ti

Ji^'
l*vi
:

*" ' jV
'&**
:

*-~

Kain bergaris

eJ^fjJf)

i^JI

Tunduk

b*

(untuk diperselimutkan pada badan)

Yang murah
Ji>yi) ijJl
'

(harga)

Hujan

es,

embun

(S/i

'

c - "' *
*

i*^
f
' '
'

iji

Papyrus
(jenis

^-Jly

i''

'
:

lJSj-JI

"tl

Menjadi dingin
Berasa dingin

IjjL

jUs
:~\\

'*" Sju -

'*'*._

rumput yang dapat dibuat kertas)

Jenis

kurma

'h' "' jjJUl ^o yy


J^oUl

l
:

^i^Jl
:

"n

Terserang penyakit selesma


(pilek)

Celak

ijjlJI

Obat peledak (mesiu)


Pabrik mesiu

CiUijIll ijjL

Menjadi tawar (semangatnya)

t',

t 'O
.

'

^Jj?' *I

Menuangkan

air

pada

III <s_Lc

\^~a

J-il

Lemari Es

Al*^'
teh

^O*

'^CrPG

*W'

Mencelak (mata)
Tetap

01^:^1-

Teko (kan)

jl2t i[^
:

Tukang bubut *!jljiJl CjYJM Ls^j ^Jjl


Pos ( 12 mil)
Utusan, pesuruh, kurir

iQJJI
Jujljl

Tidur
Mati
j

iLl^JI

OU
^5
J,

Jyy|l

(iji

r) _
:

Kurus
Mental, tidak

Pengantar surat-surat pos

-^j" t^^-"

mempan

Lu

ol^wJI

Ji

73

*ji

Macan

loreng

Ja-

J-*L*yl a-JLuJj

, l

.. (

"j

jj^

A.>rL.rt<

Ju^Jl

Pagi dan sore


Kikir

watan (dinas) pos


Kantor pos
i_^il

JujJI yax<a

Yang mendinginkan, menyejukkan


Sesuatu yang menyebabkan
dingin

Kotak pos

- JjJil^
surat

3jJI

i. .,,.,,

ti^il

Beaya pengiriman
Perangko

tj>l

Orang

laki

yang jahat, sombong ^^JijJfj


iLljJI j^ji
Ix. f

^i^JI
Icijlll

Cap

surat

Alas pelana

_J

C^T

*
$*
'

Kartu pos

> * i ,

*o

'

'. c ',

Bersiap-siap untuk

4J JlhI^I

y>>U pJu^jl
:

Pos udara Pos wesel

Alas pelana

i.}j3\

icijJI
I

hj^\
' '

^c

Q>
'

iJfy*

Pembuat

alas pelana
*

IJt. i fjJ
*- % 'f. *-i*-j _rP
:

Yang dingin
Yang lemah
Bukti/alasan yang lemah

jlpjl Jui>

ijjJlj ijUl
'

Memaksa, mengalahkan

't'' *^ 4jJ

m
'

' * u' uujujjJI :


a* .'

5*

'

Kuda

tarik,

beban

(&.*[/.

p) JJ^jt"
f"--"'''*
tjJlj

Sj4 i'?*

V"
Taat berbakti pada,
bersikap baik-sopan pada

Yang bodoh,
Yangtajam

pandir, tolol

-^Ml
*IUl!I
:

(ij[nr) ~
ij \ji

Pedang yang tajam

"-5^-

Benar, tidak dusta

O *-"
-

*^J*

~
<_;*

Kehidupan yang menyenangkan


*

ijb
1'

tA^

'.

Benar

&** -

'~J

Tembakau yang ringan

ijb

/'* 1s 'p'' l*Jjl) jl>i


i'
1-

*-

(dilaksanakan sesuai dengan sumpahnya)

Rampasan perang yang diperoleh


4jJI

tijb U-it

Menerima
Diterima

I4L9
o

I^LaJI
i'
:

~~

tanpa melalui pertempuran

*
1

cJuS

S^LaJI

O
4
:

Yang

bertabiat tenang

lliJI
i-. *..

ijU
:

Banyak berbuat kebajikan


i ^o

'," J^y"
^^ ^

Hal kurang baiknya


pencernaan makanan

4^i2JI

'"|i tijJI

Bepergian, mengadakan
perjalanan di/lewat darat

jJI

^i ^iL*

^j|

Kedinginan

i^f^u! Ju>

iijjJI

Mengalahkan, melebihi,
mengatasi

aJlC

JUj Aji

aJlC

Daging yang didinginkan


Senapan

sij^L

ihjjLru>

f^*-'
*

'ijjM'j

sJj-r' i f^J

Menerima
Melaksanakan dengan benar
(sesuai

1' T -

^**s

***
1

*
~~

*^*>

Bejana/alat untuk mendinginkan air

L ijJ fj
:

^JI

Serbuk kikir
Dingin

sJLj' iiljl
(^^jJI i_^)

til^Jl

dengan sumpahnya)
tJJj

demam

fi^JI

ijijJl Ju^-JI
Jj^*j

Banyak anaknya Banyak


Membersihkan
(dari

j&
Ij^ii

J*^!
:

Pendinginan
Pendinginan makanan

^*^-jyl

X^

^jU\ :

O'VpUJl
sakit
-'

noda kesalahan)

tlij

Sj^j

Hal meringankan rasa


Radiator mobil

(JVI

Membenarkan

tj-Lc

1" u SjL^JI

"11 ^ ^ij^' O

"

'

f'
'j*

jy.
S

IA

Ji

Hati

Vjil]

J\

Dapat dibenarkan

Anak musang, rubah


Tikus

Tak dapat dibenarkan


Berbuat baik kepada,
bersikap ramah kepada

Gandum
Sahara

Menyendiri dari kawan-

AjLsw>I ,^c

ayij'l

^i;l

Mengenai darat (an)


Angkatan Darat

kawannya
Menjadi seorang yang
(jfjlpjl ^j>)
liar

taat,

saleh

(j

L jLt?
<txU*l

jjJ
t

(Hewan) yang

liar

Taat pada

(Tumbuh-tumbuhan)

(oLDI

^j>)

Berusaha memperlihatkan

s^j

jsp?l Jjl*

(tidak diusahakan, dipelihara)

rasa belas kasihnya/baktinya pada

Kalimahthoyyibah
Luar, lahir

iljaJI iliSUI

jjjl

Saling berbuat baik

.jaJIjLj
'li
s
:

t^W

c^W'
:

Darat-daratan
Melalui darat

j*-?' J**

ijjji

i'"

J
\

Kj j?'
:

'ti

Orang

asing, pendatang

Vij*"
oLrjjl

jJI ,Js-

\ji

Palsu (uang)
(Haji)

Melalui darat dan laut

[>*VJ
fji

'j'.

yang diterima (pahalanya)

(jv<3l

,j-o)

jjjjll

Aku duduk di

luar

rumah

C< \>

oleh Allah

Nama Allah
JLJLoJI
:

(_^1JI Ui-iVI

^a

Pemberian
Hal yang mendorong pada kebaikan

tjlll

Yang memenuhi kewajiban-kewajibannya Yang


saleh
dari noda. kesalahan

jVli

jljJI

^1

_^JuLa

JL^a)l

Yang bersih
Yang

lt'j^

benar, tidak berdusta

JiLoJI
I

Pergi, keluar ke tanah lapang

jlrr'
1

J^
-r

??j*
'
:

'

"

Yang berbuat

baik.

^J

_i3sJ [j jjJJ

Muncul, timbul, keluar


Melebihi teman-temannya

"l' Ujj fp
''l'

j_^j
:

" ''' J^j


, , ...

yang suka pada kebaikan

tJlaum

1 '-!'

jb
*- s

Yang taat
Kebenaran
l

Mengeluarkan, melahirkan
Menerbitkan, mengedarkan
s_^iJ

jjii jjV

jlJI ^i JjlaJI

^Jfj -

i_>LJI

dalam sumpah
Ketaatan

Bermaksud

pergi

(mengadakan perjalanan)

J*yi _
jji

lidi

^Jl

Melebihi teman-temannya

Am\
aISIju

^ ^>J\
:

Kesalehan

Bertamng.
beranggar, berduel

aJI rj>

Oj'-i

Kebaikan
Belas kasih

Buans

air besar,

berak

hJC 'J*'
t^&lj

J^

Kebenaran
Hal banyak berbuat

Mengeluarkan, melahirkan
Kelahiran, kemunculan

jx5^"

jj*"

kebajikan,

kedermawanan

Yang melebihi teman-temannya

Vtjjj) jjJI

Surga

ELI: -

Wji
Terserang radang

75

U"ji

cji;
r

Tanah lapang
Hal buang kotoran (berak)

i^fjJl

LajJI

jQJI
:

selaput dadu

I>UjlUai

Radang

selaput dada

V-^'

*-''*

"j"

Pertarungan, anggar, duel

ijjLjlj jf^JI
JajUJI
:

(penyakit)

Kotoran manusia,

tahi

jL-J^ljr^
'

Nama tumbuh-tumbuhan yang daunnya


berbentuk tiga serangkai
Sutera

*^jjJI

Kotoran hewan

^>jj\

j L**:

~
1

Kemunculan

t^ijl

jjjJi
'jjQ\
:

Xj*'

(-"i^"
i*-j** I

Q
Yang muncul, timbul
Tulisan timbul

Jxli3l

p
:

Yang terserang (penderita)


radang selaput dada

JUI

(jL.nll yja JJU) jjL

,jSJiJ

|V"_
Berbintik-bintik putih pada kulitnya

'. '

""

Bingkai

jli^l

jG^I

lArf'-J

Bingkai gambar

tjj^all JIj^j

Keset, pengesat kaki

J^j"^l Jj*hh'

(jijJI

Emas murni
(Buku) yang diterbitkan,
diedarkan

^^aJUJl

v_*ftiJI

Jjjj"5fl

Bintik-bintik putih pada kulit

i-ij-'fj jjijlll

Ikj-^Ji y>) jjj^'


l

Kumpulan,
kelompok orang

4itL>jl

^uJI

lijJl

Dinding,

rjj^

Yang berbintik-bintik
kulitnya

^j^Jfj [ljj*J

(jSjjVI

sekat (untuk membatasi dua benda)

Alambarzah
*

-uLiul

J\ OjUl

CJSj
:

'

Tempat yang bertumbuh-tumbuhan


aneka warna
Kebishopan, keuskupan

i?" ^^1 jO^o

-'1 *

Ketangkasan
(orang) di waktu
'

k_>L-2jl

JsCiJ

pjjJl

muda
av*''

*v^ji
tj-ij-i
:

Berkumpul

OJj?
JjiiW'

Memotong-motong,
mengiris-iris

|sJJI Jali^j

'

Kumpulan,
kelompok orang

^^Jl oLcU

Yangjelek
akhlaknya

jjjl

[^Jl

\X^j

j~^JI *

Orang-orang berkuda
Jalan-jalan sekitar

jL*jiJI
*iii&VI JjiyaJI

4>* Oj*'

Memotong

'

AjiJii

,JJJI J-i^j

jalan besar

Memukul dengan cambuk


Gembira
Berbunga
Merekah, mekar

Ju^i :Jj-*JL
j*j

U>i &^j>) _ I

Orang

laki

yang besar JL>_^I {y>

n^ai\
l'

<-!Jj)l
' ' '

"
~

fjS
:

*
~~

*-,

jAjI

j-2JI

Bersikap keras terhadap

*' A

4-*o**

(J^

JiS*J

^JQ
rt>j

j_^J

yang berhutang
Meratakan
l^V^...
:

Murung, tampak sedih j_JJI

j&ij

n-^ji
Ji_JI

'

^jVI ^ji
:

Memandang dengan tajam

jiijjl Ji>l

Kapas

i>o^"
jt>

Lf-rr'

Memaku
Men> egel, me-lak

jl mil

Aku tak tahu


orang mana dia

CjJI ^1 ijjd ~

"j*"

i>

t*
lerasa cukup/puas

76

___
Berguk, cadar, selubung

J^J^i pj?

J^'

l^j^

muka

ff^r'
...<
:

i*Ajr'

dengan kehidupan yang amat sederhana


'ang sedikit
.edikit dari

Paku keling

JuJt^JJ jl

.LijJI

i^jljjlj JoSjiSj ^J0ji>\


Jic

Yang memandang
dengan tajam
Merekat
(surat)

yang banyak

^ ^^j

i*

"unas, sulur

^jUl
*^Or'
jiiil
I

"anah yang tak berpohon

Perekat, lem
Parasut,

fang menjadi miskin


(karena banyak derma)

Jejj^>

payung udara

i_^II

0>Ql"*
S
"

Tentara payung

s' __*''
i"

.,

'"\\
'
'

imbang pintu
Makelar.

iiSL*VI

^UJjJI
:

"

'

JVjJl
beli

^^lil

Terserang,

^^Jl AjCjI

orang perantara dalam jual


Vlenyuap
Vlenerima suap

menderita penyakit kusta

tLij

U^Ls

Ji^j
:

Menimpakan
Mencukur.

sakit kusta

pada

Jlk^Jl i>l
Sj_iLii
:

Ji^-J

''t

-.f'

'

*-

Songkok, kopyah, peci

JijJl
:

memangkas rambutnya
Penyakit kusta

Songkok uskup
sebagai tanda kebesaran

iiLVI

ru

O*^
i?'
1

Rumah sakit kusta


'-*..
K>
:

^
:

Suap
Cangkul

j-^G"

J~K*JI
:

Tempat jin

yJI JjwU
(sLtJj '^

^f^jl

Jjjiil

Yang

terserang (penderita)

f'

t^^ VI

Penyuapan

&#i
t,

sakit kusta

Payung

.AU

"
,Jl>jjl

Orang bule
'
'

Yang menerima suap


Yang menyuap
Menjadi gelap gulita
Bersungui-sungut,

(_

f^JJll

Tokek

a^ijlH'

u&ji' f 1"
'.' - i'*

*j ! i'

^iljjl
3_j-l
:

Ji^ll

Ular yang berbintik-bintik putih

L^j

A*>

JJul

i^
i
:

'

Bulan

jllJI

menggeram

"' '
Tepi kain

_-_U

jSUaJI J-^
' '
:

t' -li 't'

**
'

Marah, naik darah, mengamuk

Sumbat
:

botol

" 'i-li 'i' tjjjuJI ^lic


#'o

j_>jJI
~~

'ii

*
'

*.* j

"

Yang gagap bicaranya


Yang besar bibirnya
Bibir yang besar

jl_i)l ^^JOI

(4>j*)l

L^J-rf
'"'

(Ari

J?Qj|j U?jJI
'". *
ti

'
:

Bertunas, bersulur

j3

i'*ii oLJI

i-.*

AjjwaJI
*LcjJI

__JI
:

ti
:

Keluar sedikit

Tempayan, bejana

jUijjl
:

Memberi

sedikit

Yang sombong, congkak


*.'

j*>_ll

l?j*ll
"*

Tumbuh tumbuh-tumbuhannya
Mengisap, menyesap

^Vl c^J
;aioJi-f

r"

t*

"

'

"

Mahir,
cakap, pandai

U, C

jl?

Jyy

Mengambil demi

sedikit

% %&

.JA)I -

sedikit

'

Oj>

11

t*
Unggul
JLnJI

Mengancam
Bersolek, berhias

*->*fj **>>

J^v'

Jji'j Jji
'

^ JulkU jt
dll)

jyj

<

~"+Lj>

"j*' "
^^J

(dalam ilmunya, kecantikannya


:

Bingung

Jji
J_^l

Mendaki
Bersedekah, menderma

\%.

'$] -

Kena (disambar)
Menunjuk
Meninggalkan

kilat

J_^ AjLoI
Aj

UajJLp_^j

jtil
:

<:...-

Kemahiran, kepandaian, kecakapan

^W'
Oj^'
~~
:

*5jj

yi^t ^c s

Keunggulan
Fashohah (dalam ilmu balaghoh)

Memperlihatkan (wajahnya)

l^>j *
**9_rf

1^1 1

(* LilJI Jiic)

Mengetok kawat, menelegram


Berhias, bersolek

ur^j'

Yang

mahir, pandai

^aIII
dll)

frjUI
I

jl^ll C*iji

Yang unggul (ilmunya, kecantikannya


Sedekah, derma

JjU)

Menghias
Bepergian jauh

iSoj

AJjLo

'*'"ll

fjr*'

^HH

(y" j*L*

J*^l

Yang bersedekah, menderma

pj^*
*-Ml -Uj

Membelalakkan matanya, memandang


dengan tajam
Getol, tak

*~L~C

Anak

"

binatang buas

ti

* 'n J^j-JI

'i'

*
'

sejenis anjing hutan

mau berhenti

pJ

^^IjlJI ^i :

Bunga yang belum mekar

^j^-j^'j pj^j?'
<'."

Melemahkan, memayahkan
Kilat

LJcl
J

y>VI

<_^
i
't,

''.%
*XJ
:

a 1

(i3-!W J.) Oj{jl

Hidup mewah
Air liur

Kida-kida
Kilat

jjj1"
diikuti hujan

<&j$\

J^;

t_>bjjl

pjJI

yang tak

\JSo-

JjJI
J^JI

Banyak kutunya
/'
c

jl^-JI Oi^j
liiwjiljj
'"
'i
i

Telegrap

of^jilill

Kutu

f
*

'

'

r) tt>j*jJI
*%
'
"

'w

'"'

Ketakutan, kebingungan

JUbM\j
i'. f.,

&ji!l

Udang

^jfJL)
f"
\ji
: .

^01 Oji^j
'

i*,'
:

Telegram

4-Jlyuj aJL*j (JjiJlj LiAJul


*1. i'

A-JjJI
:

-*-'ll

Sembuh

A~0y
:

^y> {jm,ji\

' '-'"i

*
'

Cengang, ketakutan

ISjJI

Nyamuk

(i^ji

Tanah yang kasar

aJiJlC

'."i

^jl

'-"vir '-'-'w
:

j^jIj ^j^"
:

Mendiami tanah yang dekat air


Desa

J>yi) J^j?\ 'i'-"' *


'

ij^ji

Yang berkilat

J^
'

Cifi

iiQ*JI
' ~
:

JjO>\

jlcQl
:

Awan yang berkilat


Sekilas harapan

J^j

Oli

i'l' '

4jb*~

4jjUI

l'tl

Tanah yg dekat air


Sekerup

LJI
LJjijI

^
:

i-ijiJI ,_^o\j^\

J^l iijy

(^J> %) <j^

Pedang
Orang
lelaki

Oj*-Jl
'oQ-\
:

Paku sekerup

(Jl^JI !>*)

OJj*"

Warna ungu
fiO

sy:^ji*
r,

<0 * f*

yang penakut
Hal bersinar, berkilau

"i/J

ujjij Uj> * .' *

fif

* f

S'

Jj,

y }UI
f^
' *- '
1-

' 1 i*

* *
:

'n Jj^JI

Berkilat

'

".
:

Buroq

l^J3
>u>}UI
iil^j

'-r'n

i)W

Tampak, terang
Terbit,

>
Ji
J
:

2i (J>UJl

Yang

bersinar, bercahaya

jIjJI

muncul

Mata yang bersinar

j_^c

Bersinar, bercahaya, berkilau V)L"j

t_J

liJI

's.

78

d
Kan, teko, kendi Guci (bejana) untuk cuci tangan

'Jt

Perkataan yang diucapkan untuk

viLi

iil

'JM

(^jjLI r) du?i\

menolak pengemis

J^miJl
:

Jjj^l
Jj-i-"5fl
'-'ti

'y".
Membanting kemudian menempatkan
di

^j^.'

Kain sutera

tebal

Jaliill rLjjJI
"

bawah dadanya
i '..'
:

Masa terbitnya
i^?jC

11

'

AX._jJLl>

j "J

i"

o1
;

p**'
:

JLrt-

Mencaci maki, menghina AJ L lj


(Berlari) cepat

^_

Pesawat pengerok kawat

tif^ilill ijl
7t**

ASjjl
'

jJijJI

^
:

_>*JI

Buruk (muka, wajah)


Kacau bicaranya
Menghiasi dengan aneka

*4?J T^j^J T^ji


:

Meminta berkat pada


Mahasuci
Dada

Aj ii(;Ljj li^^j

hl>

.^UnJI

^i

'

(j-^Lri

^Jiij

aIJI liJjV'

jjus>u d)l_Ju AJuj "


s , *

^i

ji

jJuaJI

lif^JI

macam warna

Sekawanan unta yang

OjUI

,Jj"ifl

icU>

Nama burung
Yang beraneka warna

menderum
Kenikmatan
Kebahagiaan
ilJcJI
:

aSjJI
:

Berjalan dengan langkah pendek

*ji

tibi^JI

Berbicara tidak teratur

Penambahan
Kolam, kulah

'^tPG
Jo^-\
:

ulll

Memakaikan berguk,
cadar (selubung muka) pada

t3l

'&

{ji'ji

r) aS^JI
el-SJI
:

Kambing perahan
Bentuk/cara derum

*y*}l

Memakai

berguk. cadar

Berguk, cadar, selubung


Selaput bayi dalam rahim

muka

Nama burung
Katak

Kambing yang berkepala putih


i-ifj^i\ ,y> JLcuil
:

Kelompok orang-orang
terkemuka, bangsawan

Bohong, dusta
Perkataan yang tidak diikuti perbuatan
*"

v 'S
zaman dahulu
A*jj> AJI

Landak betina

iJuL&JI

iijjJl

Jenis alat perang

"

-17
:

Vr JJl n
s
(

_^

Yang penakut
Hantu yang menakuti orang tidur

O^'

^JjM'
I

Kismis

t^r"

'

O^jr'

^^jISJ

fiV" yji*
Berdiam, tinggal
di

Wanita yang kawin


sedang
ia

in
liJjUfj dLjJl

A-i Ul
'

jlSvjJL
'

punya anak besar

Menderum

V vi)j-i*lj
r''*

ii>_jj

i""

Yang menderum

Mendoakan semoga diberkati iSjJL Ajlca

4-J

Yang

diberkati

<ui tiijCll

Menderumkan
Mendoakan semoga diberkati

A>L'I

aS_jJ
iS>jIj

Jenis ikan laut

l$j*V iiU-
dll)

t^f/JI
tiJjjJl

U'yi

Tukang

kisar

(gandum

jUdaJI

(memperoleh kenikmatan kebahagiaan)


Rela padanya

Tempat menderum
Dia tidak punya apa-apa

&jj?< f^y"

'

'tf/s*'

Aic t**^J

_ -

Jl>

tlij? aj

,_^J
liJjCll

Mudah-mudahan Allah memberkatimu


Mengucapkan selamat kepadanya
e

iiD aJJI
'l""

Yang

bahagia, diberkati

'l
:

AJ

*ji

79

r*
Jangka

Penggerek, bor
Koterek, alat

i_jiiJI iJi

JUjjIJI

j&LjG j^JI *
At_rs
'

i-

.i-...
:

pembuka kaleng dll

a>UaII

Membanting, melempar ke tanah


Jatuh terduduk
'j'?1

*-*Sji

'

l''*,.

Periuk dari batu

*-_JI

Paku sekrup
Alat pemintal

<_r^ji

jw
(*

3!^ F^ f? J& #*} S

L^ jlim
Jjill
:

Orang laki cebol

j^ojj] JjM

p3j*M
'

jlil

Gunung
Gunung

berapi

(o^Oi p) 0"j?"

(Putusan) yang telah pasti


tidak dapat dielakkan

Lai)! ,^o) jjl

berapi yang masih aktif


telah

yu

o"ji

Gunung berapi yang


(J^iall) aJjJI
:

padam
jlS^JI
ju^lll

Yang dipilin
Gelang emas
lilit

^jjJI

Kawah, kepundan
Lahar (lava)

i*y

<Ujj<1!
di air

oUjJju
,jj 15^*) I

Binatang yang hidup di darat dan

^ UjJI

..-'-i

*
'

Mengenai gunung berapi


Parlemen,

Mobil amphibi
Bersikap sombong, congkak
Jari-jari

jloLo^JI

DPR

V ^'
1

J^-ji

O^P'
.Oiitl

j&j

'V
:

''"

'

p^y,

*
' '

Mengenai Parlemen
Sistem parlementer

^ LJjJI
^yUJjjl

roda

aLkjuI ^y>ji
J1*_,JI
JuJl>

Tong

dari

kayu

'

Drum
Papan tong yang melengkung
Simpai tong

y^>Ji

Memintal, memilin

J^J'
4*>1
:

^jfj
jj"^I

^j *jOj

jLo^JI Li

Menguatkan, menetapkan,

Jjt
(dari

mengesahkan
Bosan, jemu

Pembuat tong

kayu) Jl*jJI

fuL>

(_J

L-r )JI
'

J*~J

#*-

fji

Acara, program,
catalogus (daftar)

[pj>\ji

r) p-UjJI

Membosankan, menjemukan

ty>w?lj Umi

*-^l

Gigih dan berusaha mengalahkan

du^JI

^ji aJic

Memakai

sejenis mantel

yang

lawannya
Kebosanan, kejemuan
'

bertudung kepala
Sejenis mantel yang bertudung kepala

y^aJfj iuLJI

jJI

o^jt
-.VI

* 'n
<

Kaum yang jelek akhlaknya


Pemilinan, pemintalan

"'u JI
_/j

Putera mahkota, pangeran


*
|.*Lj

u^y.

J^jJI

flft^'J fj4>
:

Orang
Topi

Penguatan, penetapan, pengesahan

>lx>*^l

Mahkamah

kasasi

f'ji^'j

JSa&l <u5vw
iJiliuJl f^l

Helmet
#
..

Ratifikasi perjanjian/persetujuan
'

Bejana dari lempung

i_JJ>

" i'i I

'-'
:

A-jjJI

'u

*
'

Pemintal, pemilin
Tali

JuiJI

>I^JI

yang dibakar (tembikar)


1

^yl

yang

dipintal, dipilin
f

W'j
'i

pirr'
i

'

* -

Benang, segala sesuatu

'-'i- *it-

.j^jL

Jj JaJM

:i

Telah sembuh dari sakitnya

*n

m uli
:

yang

dipintal, dipilin
'

Datang dengan

i_JL>iaJL jl

jUjJL

s^jl

Pasukan
Jimat

-i

lA^t'
l'.' ' ,i

~~
:

membawa bukti

atau keajaiban-keajaiban

tij*JI

Jji

80

LH

Alatperaut

*iW'

'WG

*W
ifjLll

/t^

iH^*

Sekejap, sebentar

(oli^j
dari sakitnya

t_^

r)

i' '4 i*/jJI

Kelelumur

<u^j|j Aj^/jI

Yang telah sembuh

(*li^.)
Ja^j\ lil
:

tji)l\

Perlombaan
Pertandingan sepak bola
Berjalan cepat
.JlaJI

Memandang
Brahma

terus

menerus

*A_^
, ,,

5jS sljC

"-*ji
i*
-- <U**^JI

Ijuj-i

jL*

'

jj_jj

Brahmamsme
Membuktikan
Bukti

Melarikan

diri

^i

b^^ f ^
Liil
:

*
'

C^Ji
il*^JI

Banyak gerak
Menggoyang-goyangkan
dengan keras

iSjldl

^o j31
:

(olafn

jr)

<uluj

,_^iJI

_Jj_Jj

Yang

telah dibuktikan

<CJtc ,>j*ll

Sanggahan, protes

4JI Jubl
*

_*

1,

t- .'_

j'h.Tj^I
",,'-,
'

"1 *

Merampas, mengambil dengan paksa

uL*
:

Menyanggah, memprotes Orang protestan


Aliran protestan

j^^jjjjl J-rf

Yang banyak gerak


Kemaluan orang perempuan

iijiJI _^5JkJI

jLjlll

rjo
:

Yang amat kuat


Paspor, surat jalan

JuJlSJI ^jiul

JjjJlj

jj'j*)l

Kaum proletar
Barometer

JLjJI

*jlJ>

LjUjjjjl
yiajjJ
' I

J9j_^jjl
.* O ^ *

'

f*
:

'_

i"

* -

Membanggakan

diri

j>U

Menciptakan, menjadikan
Meraut, merancung

uil

<UUl

Menghias, mempercantik
Saling

jj)i rjJ

L^tl

JLaJI

"

membanggakan

diri

Q>Qj
^jilxll

1>jLj

Memakaikan

cincin pada hidungnya


'

-u u)

Yang membalas
kebaikan

jLiM Jii

pjjJI

Gelang, cincin hidung unta

t' C' \ l^ljj j iSj1 r' 'j*"


.

"

-''11

1"'
'.'

"

l'

''.'*
~
Z/-

"M
Menjorok ke
luar

Merancung, meraut

0**j

JjuI i^jijlj
-.'
,1

dadanya sedang

'l" H ~
o*?j*'

*
t

Menguruskan, melemahkan
Terkena debu

jSl~J\

punggungnya masuk ke dalam

vLh'
uLL
cerai

*fi*n

lSj.'

Tunduk pada
Berlambat-lambat

^Jl^w*

rj>

Berlomba dengan

U>J ^jb
aJIjjoI

j>*i\ ^s.

rfy

Mengadakan perdamaian
Berlomba

dengan

Yang menjorok keluar dadanya

ULi-Jj) rj/i/l

jUbjJlJI

JjU;

Menentang, merintangi kepada

^jitl

U lj_wjI
:

Menaburkan, menanam
Mengisi

"'j^

~~
:

V-***"'
:

Debu

vG^'

^'
^jQl

t^w

uifl

~~

Yang diraut, dirancung


Dzatpencipta( Allah)
(*ljl)

\Jjt^'j <Sj*'

Membumbui
Menambah,

Qli

jfjj^l jjAjI

jJill

jjlil
j.,i.JI

" '-i. "tyj A-O"

(Orang) yang meraut anak panah

<

Ca*B

membumbui

Makhluk
-laki
I

{CJJ, g) l/JJ\
lS-P2^'
:

Membuang ingus

Pisau lipat

*Q% *

'

J'Ji
**fe Manis, cantik, molek

81

y.

ye
:

UilLo CLjiJ

jCs
_

Anak
Ingus

laki-laki

jJ^JI

Memuncak
Yang
cantik,

rJJI

c-jj

JlJl
(

~~

molek
malu

(i*jjj ) >ujJI

Bumbu, rempah
/i"
''
:

jljjl
ti

r) jjJ(j
'

Anak yang

bicara tanpa

p IjJ

Biji,

benih

UjJj

tja-tjiiijjjt

"
.
,

\ < r) jjJI ..

'

!Kuman
Terbit

i-
:

ij>yj*-\
I

j_)JI

CjuLp

^..'.ll

Tongkat besar
Alat

/k.il LojJI
J

Ijlj^jl

Mengalirkan

*if)l

JUi -

penumbuk

f'\t

i.'.'
<*

JJl*

'"'n
'

jj?p>

Membelah, mengiris

j"^'

j' i^fl*l

~ _

bagi pedagang bumbu, rempah

Memancar keluar, menyembur


Mulai
i

(J^'

Orang yang membawa

tjQ' J-l*

jO^'

frrtyl pj*i"
-"
j

burung elang (untuk berburu)


Penjual benih/bumbu,

Hal

terbit

rempah

jl^jJ)

Pisau bedah

Wanita yang banyak anak

IjjJ

Meludah
Terbit

i3~*i

'

Mengalahkan

J-lc
JJJ

-f.

'
:

^m r*ll

Oijjlj
:

Mengambil dengan paksa,

'^j^JI j^e'j

Ludah
Siput darat

jCaJI
OJj"^'
i>*

^
:

jljljl

merampas
''l*
Senjata

*^Cy'

fOLJI

i*
:

sjJlj Ijjji

H'

/* e

"
=

^'|.

) J^l

Ular sendok, ular kobra


Peludahan, tempat ludah
o* Jalan cepat
,

Iti) >ll)l

Kain
(dari

v*^'
bahan kapas)

**.#

_-"" **/

crJ^'

Berkakas, perabot rumah

CJ
.

J1

1-

u.
~~

"
:

Kantong susu hewan,


Melubangi, menembus,

0'Jt?"\ l*"^' Ji

J^

ul

<JuJ

f^j^JI ujjj

ambing hewan

membelah
Menyaring, menjernihkan

Buah dada orang perempuan

Hfc;Jj

~t\J\\

~~

tU-e

v-jIj-SJI

_ ~

Mata kayu Mata kaki


Bentuk, corak
Pekerjaan pedagang kain

>,

..V-t-l

Membuka, mencabut sumbatnya

4>l>jJI

J*j^
i'"- n *~rfJI
:

'-

Tumbuh
Melaksanakan

jU

ii

j*J>2\ ujL/

/r'

eUxl
,

j*"i\
'
ti

jfjjl iij>

5j[)Jl

*,

*
:

'

Belah, rekah

-f"
><>J
""

iJJi2<J

t^-JI

Dot bayi
Pedagang kain
Perampasan,

iil^jjl
<
,*

JUWI
j>U
: :

ojf^.

Menjadi berlubang/belah

yjt'lj

.r^l

jIjJI

Melubangi bejana tempat arak


Benetesan darah
Bertetesan isinya

j*jc\ uy^jlj
:

uUl

jfjs/lll

jJL jiaii

JuJJl J^jI
U*5ll

pengambilan dengan paksa

Yang berbonggol

Juuul

jj-ll

cgj
Sisa kuah dalam periuk jjuijl

82

f*
Menyaring
{&j*.j j-aJOl

Jjll .Li

jjJI

Jj Vm
i

Gesper
Datang dengan

Membuka
js i *_...

membawa
kuningan

'l-. 'l -i
:

4.;

il>

(J*JL

UJH

Bencana kesulitan
,

SJlSJI Sj

JjJI JjJl
'tr'n
'J

Bak mandi
Gesper

dari

Kambing
.

jjjjl
.

*.,,
:

Kran
r;

tong,

drum
L*lll

J^r*ji ***>

W
~~
:

'aa

fv' 'y.

Tempat yang bocor


pada bejana

^ JjJl

f-^j-

Menjorok keluar dadanya

Memaksa, mengalahkan
"-/
-

Bor. penggerek, alat pelubang


--.-

UjJllj JjJ[} <J[>JI

Mengangkat pantatnya
Berjalan dengan

v'ti
:

'i

(Unta) yang mulai tumbuh


gigi taringnya

Jj)l

JJ

U
-

^'mll

tjzyt ii)j>

^jjv

menggoyangkan pantatnya
Sama, sepadan
Saudara tunggal susu
^^Jillf}

Orang

laki

yang

^-i^fi

u*

J-

^'

ijW^"

JiH
r-l
:

jJ*H

cukup pengalamannya, bijaksana


Perkara yang
sulit

icL^JI

^jJI
(JjUI

i_ju<? _^l

J) L

t-

.'t

Burung elang

jjjUiaJI ,^o t-Jj^

Luka yang membelah daging


Dia tidak punya apa-apa
Pikiran, pendapat

*JJy
iJJ L

*ii

Hal menjorok keluarnya dada

Kii

s JCLc

Kesukaan mengaku-aku

LjCji
keluar

yang sehat

Ju>JI ^I^JI

*X>JI

Yang dadanya menjorok

C j*
1

f)
:

j*i
Ij^l

Wanita yang sehat pikirannya

lJLP' *Xii 'L/*'


* ^[ j$

Pem usuan

&>!

Perkara yang dapat memisahkan haq


dari kebatilan

4ia>

Menjadi biasa dengan, ^^jul^lj iujsl


senang/suka pada
Berkata "cukup"
^jhj

Aj

L-jj -

Bencana besar

Llkjl .LaIjJI

l< 't.

Orang

laki

yang pendek, cebol


*

JLa
:

Aj ^.h.h.i

'

Saringan, alat penyaring

tli.itll

f* 1/ 'y Ujjlj JjJ.1

Mengalir

,_$_,

UJI

j ,, ..
,

"

Tempat yang

sunyi, lengang

(^Lr]
,*jLJI

.. ..

Menggigit dengan gigi depan

A-Ic

serta gersang

Membawa
,

'T" *Lk>
(L
I

" 't. e^j^UL


i

Kebohongan
Paspor,
surat keterangan jalan

oliy

Mengambil dengan paksa

uli*

Aj^j U^ls

Memerah dengan

jari

telunjuk dan ibu jari

iiuJI

Memegang dengan

telunjuk dan

t^yJ'

>J

{j'.

Pelayan
Pemilik kebun

^i&l

jilJl *
,j yx*>J
I

dua jari kemudian melepaskan

Memberi kepada

sLI jlltcl

UJI U)jI
iojljl
_)JI

Kebun

lijti-l

(^^jL-j r) jLu-JI
/g^
"
llI

'

Makan

sekali

eJo-l^l il^VI
JjaII
,jo

Pemilik/tukang kebun

il

Perkataan yang kasar

JaJuiJI

Tanaman yang

dipelihara

CodJI i*l -

Daun kurma yang

dibuat mengikat sayuran

pijr'

'

..i.

83
W
, f

il

'

f
Menggiring pelan-pelan
J/ill

^(j -

Memberungut, bennuka masam

H>3

*>*

Mencampur
dengan minyak
Mengusir

d/jJLiLl-

JjjUl

Memaksa, mengalahkan
Mensegerakan

fi**J?

'

***

j_>^l

Memijit sebelum matang

v** 4 * 'J

Mengirimkan, membagi-bagi
Dihancurkan
(jadi

a^UI ^i J U
I

Menyerbukkan
sebelum saatnya

Ctti

JLAI

";

berkepingkeping)

Memberitakan sebelum saatnya


^yjj

>>

Kata panggilan/halau uniuk hewan

^j
^j*j

Menagih sebelum waktunya


Berheiu.

Cukup
Kekuatan, tenaga

>.

>
:

iiUillj J4J-I
j$}\
(iL->j

q^\
-

Memulai
Berubah

fjl

J^ll

Kucing

~tS>(ji\)

Penggembala

ilc^JI

^}\
^"_- }\
i

'"
Dingin

* l'*tl

'* -J

Makanan

sedikit

.Uikll

^a Jlull

Menjadi kebas
Air yang dingin

Nama makanan
(dari

_J
l'

bahan tepung dan samin)


~'*'f"\i -'s' 4jj5n-JI Os^
'-'
:

Permulaan sesuatu

,-JUf* iJCjl :jl

<

7j

jlj

NamaMakkah
Al-Mukarromah

a-uUIj a-uU_JI

\'\f

'-'

'II

Muka yang memberungut, masam


Kurma sebelum matang
Yang segar

j*.u

*>j

Menggembirakan, menyenangkan

tj*

J>^)l

(dari segala sesuatu)

Memberi semangat, memberanikan


Mengutamakan
Melahirkan, menerimanya
Al h'*

"f'

slj>
:

'i"
:

^}>yi

11

Air yang baru (segar)

A-Jtc L'!Ai

Pemuda, pemudi
Matahari pada
saat terbitnya

AJui ijiJul

jJuJI
l*Ju

Membuka, membentangkan
Menghunus

l^juaj
<UL<

i_alUl

Yang memberungut,
bennuka masam
Singa
Penyakit ba wasir

Memuat
Menjelaskan, menerangkan

r>i*--J

'

jj2l jlSUI

>ji
*

^"^
I

JL.VI

Meluaskan, melapangkan
Meratakan, mendatarkan

Lij j*J (JjjJI aDI


l

Alt

t^MMVfj r) jo**yJ

*jt&3 JyJudl Vt.up


\

Yang masam,
memberengut mukanya
Penderita penyakit bawasir
j
a.*.*..*.*
I

Sederhana
Dikuasakan

n\n<i jli

aIIc JaL*

A-lc Ju

>.".!,;

Membentangkan
Menyederhanakan, memudahkan

VO^

'

""'J
I

Yang belum waktunya


Angin petunjuk turunnya hujan

jj?i

J
Pelek roda

84
*t

h. .d

ilkk3ljl!>
JJjtmJl
:

V,,,Wl
Jgl mm* i\

Berjalan-jalan

*j+>j

Kegembiraan
Muai, hal luas-besar

Menjadi berani, punya semangat


Terbentang

jhj

aJuiJI

- * - -

Dapat diluaskan,
dilebarkan, diulur

JWLjtf illi

'
:

Memanjang, memuai
t*

iJu->

" 'i U.,,.,1

....

Menjadi senang, gembira

Yang meluas,

melebar,

memuai

.>t" 1

Uj...\\

bupij

j Juta

Wi*i..ll

Yang

senang, gembira
(serba cukup)

jjjUl
Ia ^i

Kegembiraan, kesenangan

jjjUl

Yang hidup mewah Yang


sedikit

Riang gembira, sendagurau

y;-h.nJl

mabuk

<

aCdi

Pena bulu
Keluasan dalam ilmu
pengetahuan
|l*Jl

Jj

Yang terbentang
Daging dendeng

iLmwii

fc-yi!l

*JalJI

'ijSJlJUjI:
'

G>lJI*
MM
i* mi J

fl

Kesempurnaan tubuh

...j-l

yi'jLjOf^Jjl:aL. Jaili
iJi*~0
:

Meludah
Tinggi, menjulang

J-^i
jjjf^

Keutamaan
Jenis kue

Jli

jjum

Melebihi

(|*^llc j1) jJlk-1

Hal mewahnya kehidupan


(serba cukup)

,jJi1jJ!

i";

Memanjangkan
Ludah

*y>
(Jl/r'

juL-j

O'

''"!

'

Kesederhanaan

i>GlJI
i/'J*^'
ya iUjTiiill

il>CJl
4ttyJl

* * '

Kambing yang panjang imbingnya Yang tinggi

jj-^JI

'n

Tanah datar

(iiLX

>) j3-"L!I

Jarak (perjalanan) yang jauh


(Telinga) yang besar-lebar

iklgi

Yang

berbudi

jjiiSn
(

j-C

(cjVi^J ILIJI
*''

'i'-.

Bencana, malapetaka

j-^r^j

r) ii-yi
:

Hamparan, permadani
Kain penutup
peti

Awan

putih

jjUI i-iLaJI

l.*rx..JI

ijLw-JI

mayat

ji^>y| J^L^j
(iiiji J?Cuj

yang bersih warnanya


Biskuit

Dalam pembicaraan
Cw^Ss^amJI
C*-JlX*ttJl
'

Ju
kCJl
'n

Tanah yang

luas

Sepeda

Periuk besar
Jenis irama sya'ir

ll^lu^l

JjilJI

JJLmiJ

ij

j*Jd\

"T

***'

V
: :

Berani
*

Tanah yang
f t ~ * *

luas

&J$l
mudah

1
n.

Memberengut, bermasam
Menjadi keras

lt?^" Ji~H

Yang Yang

sederhana,

J^-Jf, ^iUJI

'4ii-

terbentang, terbuka

^jiiJIj ijJ-al
i*j&J\ j\ ,jj.a*JI

Busuk, basi

^1:^1"
Sf
,
:

Yang dermawan,
murah
hati

...;

Mencela
Menghalangi, memperkenankan
(kata berlawanan)

$S&
.

>

**>l>

j*

*.

Yang

berseri-seri

wajahnya
Ta'ala

4^il~Ql

Asma (nama) Allah

"

j^i

85

J*.

Mengambil
Tersenyum
M
'll

sedikit

"xJi ^Qji jj1

(_

ri)l JL-j

Tj lj

III

;i

J ~

demi

sedikit

*'*'

Aku

tidak merasakan sesuatu

'* *
:

Mengharamkan

i^j>

(_

a *itt 't' "'t -iJI AJJl J-wl

Yang tersenyum

'i*.* '

*".

Memasak
dan mengeringkan

Senyum
Pura-pura tersenyum

Mempertahankan
ftil)
:

"it O^JJ

*'

*'

't' '*

4,.>,ai

J-*ilj

't*

"

J-j_j

Mulut

K**JLa r)

,<

hmi

dirinya (menantang maut)

Yang suka tersenyum


Mengucapkan
Ucapan
"

Memberungut, bermasam muka


Jl ....IL jlij
:

^j-t^-

'

-i'

"bismillah"

;
i

Bertempur dengan tekad membunuh


atau dibunuh (mati-matian)

,u,~.,\

bismillah
i

Baik wataknya, tabiatnya


Bajak
Perkakas tukang
Berseri-seri

'

"

*i

hi>

^W!
:

as

Keberanian
Kekerasan, kekuatan
Kelebihan

ix.L*-j!

iJL-JI

v^ljll iSL

LQ|
if\
:

XlJI

jl^Jlj :

<^Ll\
'

ILaiJI

l...JI

wajahnya
*

.'V *
i'
:

Hadiah untuk pembuat jampi,


mantera
Halal,

^(yl

*j>'

i'

m; H

Merendam dalam air


Bersikap ramah kepada

Ql
ui
'l

^
Aj

jmmmJ
'

haram

'JJ-\ ,'J$X\

'^J\

Papan

tulis,

meja

tulis,

kotak kecil

iiidiJI

(kata berlawanan)

('V i
Mengupas

'V
jLtl

Pencelaan

~~

f\*W
*i
p

Pengambilan sesuatu

"xJi "yji j^IJI

i-

tf
i

i-

'

ii

** i

-l>'

Memotong

tipis

sampai kelihatan kulitnya i-JjLiJI


a

dengan berangsur

Memakan habis
tumbuh-tumbuhannya
Memperhatikan

t/'J^'

!>r'

Yang buruk wajahnya

jiaUI 4jjjI

Jl../[} :

Yang memberengut, bennuka masam ^^LjJI


Aj i!
:

>''

Ini

haram bagimu

liLjlt J-j

UA

Merasa senang kepada


Dia menemui aku

Aj j mi,t,.,Ij j*j!j j*1jj

Celaka dia

*3

^C-j
:

(V->

*>_rt

Ya

(kata jawab)

(y t ? e'
5
'

*-'j

>

J^"'

lt**"'.

dengan wajah
Menguliti,

berseri-seri

Yang haram
Sisa arak dalam bejana

fLr*'
cL*"5/l ,_,* JL^JJI

J-:"" . ^
-'

mengupas kulitnya

iJL

Tumbuh tanaman-tanamannya
Membuat
berseri-seri

1 h L>u

Pemberani
Singa

&b*JL)l
Ju/5ll

Jj**.Jfj

J-U!

wajahnya

(Jfjj r)
**

Senang, gembira

Yang

keras, kuat

JjJlUI

'

ti
:

Menyampaikan kabar gembira kepada


Mengurus, mengendalikan
Menjalankan

Marah sekali
Arak yang keras
Jenis sayuran
ZjLaj
:

J L

i.. >>c

<Ll ,ii..l

Ju*j

jj

^^
...

Jl

'

j*J*J

86
S

fa

*,,

Pembawa Injil,
missionaris

pendeta,

(i-jfjlai)l

^)

*.
I

J*'}

Menggauli
Berlimpah-limpah baginya

QjkI
aJlc

Sljil

_^2L

^U

....Ol e

Berpengharapan baik (optimis)

j.*

,7,.il

Yang langsung (berhubungan)


Peserta yg langsung berbuat delik

Ju?li)l

Merasa senang, bersuka

hati

dengan

j^
jj^^JI
:

Aj

_^iQl

isLjIiJI
.*%...{

Kegembiraan, kesenangan
|

j-* "

Yang berpengharapan baik


Setubuh, senggama

(optimis

J
:

Hal berseri-serinya roman

muka

*>jJl LiLij

(ijJI)

io}UI

S^Lll
i''

Manusia
Nabi

jCj^l
a
s

jJ\

Secara langsung
(Wanita) yang bagus tubuhnya
serta cantik

t"
*jj

Adam

.X-JI4lLc.il

J^J]jj\

Mengenai/bersifat manusia

rupanya
4.
'
1
.

Mengenai
-"-!
:

kulit luar

JLJbJI j-i~i

^^aiiul
:

Alat penggaruk

A>jiil

5^-lJtl

Kemanusiaan
Kulit luar

a^JImJjm

ijj*Ji

Tersenyum
Berseri-seri

Sayur, rumput,

wajahnya

>j3i

jli

oi<r

tumbuh-tumbuhan
Kecantikan,

Merasa senang, gembira

'JO-I

(j<

) 'ijQQ\

Menghadapi dengan penuh keramahan


serta

kemolekan

kegembiraan (dengan muka

berseri-seri)

Awal subuh

Lebat tumbuh-

L^j

i_iyl

,j2jVI

.*;!

Kabar gembira
Kulit yang dikupas

tumbuhannya
Hal berseri-serinya wajah
*>jJl iS^U
,jiJlj
:

jLJl

^ ^1jC>
_r~2~Jl

ijClJl
:

LiLiJI

Sesuatu yang diberikan kepada

jUajyU

Yang cerah

serta

jiuLJIj jij-lJI

pembawa kabar gembira


Orang kebanyakan,

(hadiah sebagai balas jasa)


.'..*. .'*

berseri-seri

wajahnya
*\^aj 1
l

Wajah,

muka

t)"i "'y
'

rakyat jelata

'

*'

* -

F
, t

"'J

Pembawa kabar gembira


Yang
bagus, cantik

Buruk, jelek

f-jJ

Tidak

mampu atas
jelek

JYl -

Yang

bagus.

Mendapati/menganggap buruk,

cantik

wajahnya

Yang

buruk, jelek

i^JaJfj 1>-jJI
,^iL)l

JO

p-i-JI

Penyampaian kabar gembira


Missi

(Makanan)

Ajj&I

(.l*k)l j>)

yang tidak enak rasanya

Kabar gembira
jul ijj AjjSJI

Yang berbau busuk mulutnya Yang buruk perangainya


Yang jahat (jiwanya)

Permulaan (segala sesuatu)

,jliJl j^IImJI

Awal subuh

Jl

-*-iLj

,j-iJ

Pembawa kabar gembira

MtJl

87

Bunga teratai

(lotus)

Yang buruk wajahnya


*
.<**.

11

'tl

Baik perangainya

Yangjnemberengut
AajJu l_Jl5>J)
'

Mengibaskan

jtdMdJ
:

'

bennuka masam
Keburukan, kejelekan

Membuka matanya
Mengambil
Mengerling
hati

"

C=*

"'l jA

I
]

icLiJI

-'

'

'n

Kehujanan (tidak
Jj^ft
:

lebat)

jijVI CJLIj
ijlijjl Jail
:

A1.J..;

Hujan tidak

lebat

*IiJI

Mengibaskan ekornya
Air susu
Air sedikit

Ayi

<iJ

uJl5>JI tj*x**Ap

Memukul
_3_Jl3
s

*0"

Ir-IllL A j

u IJ

j'"; ag
j'"; ;
*"
f'

La

Memandang dengan tajam


Tertahan karena hujan
Jenis burung elang

Unta yang kurus

^*Ltf<
-'i'

v^"*^
' '

**

sjL-ajj lj^J
'T'

'

'-

'a

j^!

Melihat

Mj
:

" " Oj-^ii


Cepat

Mengetahui, mengerti

Aj

Ss''<.

(aj j1)
'
*
ti

fr^J
'
"

~~

Memotong

"

"

Menjahit jarang-jarang
Jelek

V^*"
A*i

'n

Membuka matanya
Memberitahukan

aLx
:

^
'

V sLI <u^i
''''
i

^< Jl

'"vi

'
e

Mereka-reka, membuat-buat

AJilsJ-l

jS-i

Meramalkan nasib
peruntungannya

Aiiu Uji

AJ

Memotong
Melepaskan
Menggiring dengan cepat

''iAjuii
:

'" *

^^iJI
:

' i'

l'Ii*;

Al

JLuul :

Datang ke kota Bashroh


Melihat

"u^* aSL*
V"^*
J--xJl *.

J/ill

Bohong, dusta
I

**

''" "."

Menjadikan dapat melihat,


arif-bijaksana

n.rti

AJjo

Jeleknya perbuatan

liwJI
I

Kebohongan, kedustaan

->

J&J

Jelas, terang

j*i\
teliti

j\

JijUI

j-aui-/lj

Jahitan yang buruk

Aiji^JI itlli-l

Melihat dengan

AJI

^Jalll

^.naT, J

j~auj

Pembohong
Yang bodoh, pandir
Handuk
Handuk mandi

ijGSUI
J*>"^l
10/5,11
: :

JLiJl

Memikirkan, merenungkan
Saling melihat

AjJ jaui-/lj
jjjul

^yl^-lJI

j^L7

jl^Ql *
I

Meminta penjelasan
Penglihatan
Pengertian

;Gll
(

'JA\

y/,7',,,1

L^J

j&

*j

jlLajI

r)

j<aJI

Bosan
Tidak sehat pencerna makanannya krn
-'

Mata

Lvk) ,^o
I

Yang pendek penglihatannya


Jarak penglihatan

Hal tidak sehatnya pencerna makanan A*JiiJI

^ i
:

'' 'n
/i-iJI
' i'
:

'' '
,_jX>

Nama pohon
Tudung
rahib

j*?-*

fl-iJI
*
, .

'n

Sekejap mata

perempuan

*
<fl;'
i

;' lj

Aj

l l

'

\jh*i

88

Bukti yang terang

ipt-i>ljjl

iuJl

o^dlll

Mengenai mata/penglihatan
Ilmu penglihatan (optika)
Sisi tepi

lJj-W

'

Penyiaran gambar dengan gelombang radio


r*

ij-oLI
*
'

Obj^oJI It
lP
"-'j*"-?

i*

'<_*^

V'

r^r

Bersinar, bercahaya, berkilauan

T^kij J^j

Kapas
Kulit

fllfa

Merembes
Memberi
Melihat

-J

:ui-

Batu yang keras

'M---

Daging

Membuka mata
Mengibaskan ekornya
jlJj ii)j>
:

Asma Allah
i_JOsJI

JJI

LU

jjrf

^.n.ll

Yang bisa melihat


(tidak buta)

Pandangan

SjJalll
,'.

iuaJ!
'

i'

Unggun, bara api


Hal berkilauan, bersinar jLiiJJfj JjjJI
Selintas harapan
J-*^l {y>
:

Yang

pandai,

arif,

bijaksana

^Jl^l:
S3oji'

^^a^aJI
\

Akal

ja-i-^-

Kepandaian, kearifan

Gemetar
Detektif

~tJs.'J\

Teladan
Bukti, hujjah. saksi
Firasat

j-ivu
jj^Jjl

,jrfjLaJI

Mata

Z-eLaJl

yang tepat
hujjah yang nyata

oli iwl^i

Dengan

J*

Mengumpulkan
Mengalir, merembes

Darah perawan (bukti kegadisan)

t,: j**J
air

m
I

Perisai

Lobang sempit yang hampir tak tertembus


Jarak antara jari
.

*-aJ

Zirah, baju besi

gin

<Ja^jS[)

LL-JI j-jU

Mata
Juru ramal

telunjuk dan jari mati (tengah)

j.tMj jLoJI

Sebagian
dari

Jv^l

!>

*^"^'

'

g"'^;^

(mengenai nasib peruntungan)

waktu malam
Ju-iJI
,jo

Nama kota di
-iya Jj^JI
I

negeri Iraq

Jf
!

*JL Aij-U
'l

Keringat yang

*^aJI

Tanah yang keras, lumpur


yang lengket
serta berkerikil

S^aJI

merembes

dari tubuh

Yang bodoh, pandir


Kata penguat

Jj-k*!/!

V f*VI
(JuSUJ)

Kota Basroh dan

iijSJlj ij-ajl

jCjl^aJI

Kufah
i'

Aku mengambil

/<~3ji /<->l

j'* OJ>l

Pemberitahuan, pelajaran

j m
.

",t
.

Tl l

semua hakku seluruhnya

Peramalan nasib, peruntungan C^iJ *jjj


I

* '1l

'-"'
:

jin
:

"' "w ~ ><


'

Penjaga

Jaili
(jelas, terang)

j~aA\

Meludah
Bertetesan air susunya

(Jji

Bukti yang nyata

ij-aLJIj j-aull
jl^a-il

dLmJI cJLu

Alat penyiar melalui televisi (televisor)

jJa,

89
Jt

p-^i
jj.,
:
J' *.
J'

Meremheskan

air

j*'

J^.

Ludah
Unta pilihan

iJO*"

jLaJI
~~
:

Memberi

sedikit

Jeuij

Si^^ J^t*

Hidup mewah (serba cukup)

Alat penyembur api (jenis alat perang)

vHr

-' '

*JLe>H
I

Mengambil seluruh miliknya


Membinasakan
|j2l

Peludahan (tempat meludah)

Aa.n.l
4>.<i<"j

JazA

Menelanjangi
Tebal

AjLj

,jj

J~aj

'

Yang

halus kulitnya serta gempal,

JoOfj Ja^\

L5lj

jlii3l

^lalj

berisi

tubuhnya
serta

Bawang merah
*ijl>
Topi baja

(XLo;

Sji>ljJI)

J^aJI

Gadis yang halus kulitnya


gempal,
berisi

JuJiaJI

Air susu yang Air sedikit

masam

jjioU-l ,^JJI

iliullj

Memberi tanda

j4^'

lll

Ja^aJ\
JoyCa.}\

Mencap
Jarak antara ujung jari manis
(~sJ!

(Sumur) yang sedikit airnya

(jL*i(l jjj) (*.'n.

Yang

halus kulitnya

,'r-i;

Jh^ .V\

dan ujung jari kelingking Kain tebal


t_a...*Q
'
:

serta

gempal,

berisi

j^-auji vjjs

Hujan tidak
Milik

lebat

Zja^oJI
Ju3l

Orang

laki

yang kasar
<
-

JaJLC "j

't i'

'i*'
Jjj-j

ilL
I

Alamat, tanda, cap

4j>"a*JI

U-^aJI

Tidak setitikpun

air

.riii.it;

t.

U"5(

Cap jari
.

jtwil *.n;
'

":
f

' .*

>

j,
'

dalam bejana itu

J'ji)

-jj j^-i
**' 'j f **i

o'-^i

L^u

s^

J^

Memotong, membelah,
mengiris

Mengambil seluruh miliknya

*"*
Bara
api,

bunga api

jjjjiJIj

ir*

-'" 't i _rJ-l

*'
:

"

'ti
II

tj.it.

Membedah, mengoperasi
Jelas, terang

ij^Lr
"'*>*
jj-^-j

'

O/v

'

Cendawan
Orang laki-laki yang kuat
Kelentit (clitoris)
(

L*JkJI

^l/.ri.ll
,jiij

'

't i^*t
:

^\Svjl

J \>J

,jj )

LbJ

Memaliami, mengerti

3jUl
JL*
:

AjjIjJI <_JjJ
'' " '. i. l.>j
i'. '
l

jIaJI *

Bosan

~~

>*;_;

"^ "^J

"

i*. ' < .it;

'

fj&J

Kawin
Menggauli
Menjelaskan, menerangkan

RAr

Halus kulitnya serta gempal

berisi

*ijl*'

&
II

*jjjl> *-i>Lj

tubuhnya
o

'
:

^5Jl
H^fjj

* i ..Ia ; l

Keluar air matanya

Cjuo

"'

,j**Jl

Mengawinkan
Menyegarkan
Menjadikan bamng dagangan
Berbelanja

*ijvM

Dia benar-benar sabar


menghadapi musibah

Ai-i ,ji^j

U
_
-

S*J^
'(_j^JI

ul

f-^J
n !~'J
:

Merayap
Mengalir sedikit

_JJ

*-J
<^lll

Oj-J

fj'

aj . f-^

SCljxJji3C

Terpotong, putus

*JttAJl

j-Ia-jl

demi

sedikit

~J2J

90

4Lu

'eti

:'n>

Perkawinan
Persetubuhan
Penjelasan

jfjjjsM

*QA

Agak sedikit
Bulir

keras

Xjj j&i

Lii :

i-.>L^JIj

pUaJlj ~

*l.j,jl

<.*fl;'l

gCs*G jhjII
:

Jiwa
C

^JiJI
f*
9 o

Mahar, maskawin

iJI
:

Dia berjiwa mulia

Akad nikah

C &!)l J&

"

ty^j *^4 - j^ *
Pelan, lamban

Talak, perceraian

'$M

&j*\ Jui?

Uajlj

Setubuh

tO:.jllri

Mengakhirkan,

J% 4li '&T, tL'


^aG
_^i

Kemaluan perempuan
Sebagian

menangguhkan, melambatkan

^ &&JI

J^Ji

Memperlambat
Berlambat-lambat

riic

dari

waktu malam

U>UJ_ UavJ

Bilangan
antara 3 s/d

ZJS\ J\ >&\ '>


9
beberapa
-pjjl

Menganggap

lambat, pelan

ti^ZJ
c

Kelambanan, pelan

: j4ji

Jumlah

sedikit,

i..<a.jlj

Dengan pelan-pelan

Sepotong daging

i-tkajl

IuldJI

Yang

pelan,

lamban

(iLkj.)
i5jJI

JaJ\

Barang dagangan
Barang kiriman

(juLii;

r) ieLiaJI
1

Yang lamban geraknya

(jlaj

U U")/

LcLiaj

Sesuatu yang menyebabkan lamban, pelan

H (Jail

Barang gelap

~tjjau>
kulit

vuu
Su

Bersuara

Oj-a

JaJI h.Hi
.i

Luka yang menggores


(tidak

dan daging

O UI
:

Menyelam dalam air

LJI

^oli

sampai mengalirkan darah)


piiJ! {y> JjiJI

Lemah

pikirannya

"i'
JaJI -laJl

'-.

'c" n
:

Sekawanan kambing

Suara itik

Oj^> Dw>
C-J

Sn'IiJi
J?l ,h
1

Pembawa
barang dagangan

uLlaJI

J*iu

sCJI

Nama tumbuh-tumbuhan

Pedang yang tajam

Membentangkan,
melebarkan, meluaskan

ih,,,*

*_

Laut

jivjl

v~a, J

Pulau
:

Meniarapkan
Melukai

*4>J ^J^- 1*1


*">?

J>jJI
./"'j"

Air jernih Belanja (shopping)

Membatui dan meratakannya


Bertiarap,

C j
,_^>j)l

Jiv

Yang kurus
Pisau bedah, pisau operasi

35iii
rlj>Ji

jt-iaj

'5(1

menelungkup
yrTi.T.i.lj

paJI

y. Ia, <)

Viji

Terbentang,
meluas, melebar
Tabiat, watak

pa-jj ruaJI

&jaj Memotong
L^jjai

iL^
:

eJu

iLjwljfj ilLail

ixLjl
iJaJI

(Pedang)

(o... II ^alJ^.hjlf^ kiL>Ol

Jarak

iiCJ!

yang tajam

'J*

91

h^-i

Mengenai perawatan hewan

\Sj

.'^

Saluran air (sungai)

7"aj"^ [} AJ*;k,J (j

UjaJ

Pemasangan ladam
Pengobatan hewan

"tjjLA\

yang luas berpasir dan berkerikil


Kerikil

jja^j\

i_Jajl:

j^-ail

~
I

Sekelompok meriam
Baterai

(Lj^

i^Lkj) AjjLkJI

Penyakit serupa radang selaput dada

^UaJ

A-j^p AjjIuj
i_~> _^jlJI
Menjilat

Lampu senter
Yang suka berteriak-teriak
Yang tenggelam,
^yjl
,_y3

J^jJ

Banyak terdapat pohon semangka

jlSs^jl tuoj\

^aCJal

Yang bodoh,

pandir

J*"^!
(ZiJjij
:

UJlJl;

terus-menerus dalam kesesalan

Pohon/buah semangka
JfcLr1

J>yi) yr^h.H
iliuJl i^Jaj

Komandan pasukan Romawi


yang membawahi 10.000
(Orang
laki)

Poros roda

prajurit

(Orang
:

laki)

yang besar

*pwi!I

^UaJI
&JiJM

yang sombong,

JliiiJI J*_^l

Tempat tumbuh pohon semangka

congkak

Burung Penguin
Kepala uskup pada suatu daerah
tertentu

Jjjiill

*
I

Menyalahgunakan kenikmatan

V'ti
J^jJ'
<UjtJI
*JLjLi

~~

^Ci_W [j 'rf)aj

Meremehkan,

tidak mensyukuri

Menyombongi,

tidak

menerima

J
:

jil

Ok"Menindak/menangkap
tJuSJIj i_ii*JL sJi>l
:

Membelah, mengiris
4j

AJLi

^^-Ul _^iv

Menjadikan sombong,
kufur pada nikmat

fiaj j*~i

'jW

dengan kekerasan, menyiksa

Menyergap
Telah sembuh
tapi

A-JLc

Membebani

di luar

kemampuannya

JlCj4

masih lemah

9^^ O* iS^

Membingungkan

4-1**1
(tapal

Penindakan dengan kekerasan, penyiksaan


Kekuatan, kekerasan
SJlSJIj

^'h.ll

Memasang ladam
Penyalahgunaan
kenikmatan

kuda)

aLu

jLaJl jU^i
:

^Ul

UjiJL jluJaJI

Ja2\

Yang menindak/

JMa2\j

J^A^ ]j L^J?UI

menangkap dengan kekerasan, yang menyiksa

Kesombongan

jJ?i\

Yang sombong tidak menerima hak, yang


Membelah
Mengeluarkan
isi

J2J

J-i
perutnya

mengkufuri/menyalahgunakan kenikmatan
Hilang darahnya dengan
sia-sia (tanpa balasan)

i>U-jJI

\Joj Jui i_-fti

jttJI

Lemah
Membeli
Itik

CcT) frs.
botol

Jaiaj

minyak

,jAjJI

aLj ^^iil

Jajl

Yang dibelah,

diiris

J_tLlll

jjla^lj JJiJI

(*t

t'ji>f^l

.ilL

g)
:

Jaili

Yang memasang
ladam
(tapal

j"i:"J j*"\y'J

Botol

tjjjtiOliT.lJl

illJI

kuda)

Botol minyak

,j*jJI *!*

Dokter hewan

tJj^rt

v4t** J"1^'

cM
Kebohongan
Sia-sia tak

92
j^Jfj
.^

c^
Kebohongan
Bencana

i_>jj|

j3al"
:

ijiSJI

JalkJI
:

j^ ^

ada faedahnya

eJuls >Jlc

iuAljJI

Hilang darahnya dengan sia-sia


(tanpa balas)

>1ij jCkj jus _*s *_*i

Pohon-buah kentang
Pisau bedah, pisau operasi
*,.*a.tl

OsUaJI
:

ijalll

Kebatalan

(JsJJI Jyu*)

iLJU!
(jiJl
:

Kertas, kartu

ijUaJI
V*-^ **
'

Penganggur

AjU JjliV

Jlialjl
~~
:

Kertas penunjuk harga kain

Yang jelek

'tSV'
salah

Kartu

nama

r*4*S'

Yang
Yang

batil,

jidl

Jl^

(iltC

.) [jJOl

Kartu catu Kartu pos

palsu

>_jSIx!!
* j' -

'

Tuduhan palsu

ilJbC
4"
J I

Kartu tanda anggota

Yang tak berharga


Yang
tak ada pengaruhnya
sia-sia

jJj;

Kartu identitas
(keterangan pribadi),

^flljLc ji^JI &i


iujJI
:

KTP

Yang
Setan

JJaj(j

Main

kartu

OUUaJLyjJ

Tukang

'

sihir

lljl

Batal

Ju~j

Pahlawan, juara puteri


Para juru sihir

atji
~ij*Lj]
:

Sia-sia

LcL-ij \j** _>S

tr,

Mati konyol

Jus
lagi

Kepahlawanan, keberanian

AJ^kJIj AjUiJl
JjuSJ! JJa
:

Tidak terpakai

Jul7,,il

Pengangguran

AJUaJI

Menganggur
Berkelakar, bersendagurau

jUl
ij$6

^u -

Kebohongan-kebohongan

Ol>^jl
y^ii

CjjjzJ'
jJiJI

^ Ji^lj ~
jU
4
l
,

Nama pohon

Menjadi pahlawan/juara

^Uaj

Jiij

Menganggurkan
Samar, tersembunyi
LfkaU-Le <*ilL i_i,
:
:

kc
:

4mu
Jijl

Berbuat perkara yang

batil

JijUL

^y\

Mengetahui
liakekatnya, mengerti,

_^Vl

Bohong, dusta
Menjadikan
i*

i_jJ5

memahami
(*J jl) *.

sia-sia

leL^

i'

"

"
:

'*

4j _*s

^^uJI

**n

Memukul perutnya
Menjadi orang yang terdekat dengannya,
kepercayaannya

Membatalkan, menyatakan tidak sah/


tidak berlaku

>"VI Jj*iJ

j>i
*

Kurus

t)j*

J>_^l
:

Memasuki
Besar perutnya, gendut
Melapisi

*l>i
JCJaj

^if^l :

Menganggur
Pura-pura berani

J^*J
* s *

J^*-J
*
:

JSLc

^iaj

-*?"*"

V-^" tr*iG Cr2*


JuljJI

Yang gagah
berani,

^jlDl .tU-jl

(3lLl1

^) jKll

Mengikat perutnya

pahlawan

dengan

tali

Juara (dalam olah raga)

jLu-o

'i"

'

i' ^^ibj

'

tj^c j

%)
:

%
Yangjauh

93

C.
Berbicara dengan-ny
jll
:

-4**"
(i>k(jj

O-s^JI

AifcL

Yang samar,
tersembunyi
Bagian/sebelah dalam
dari sesuatu

*2^j

j)

>t0)

secara sembunyi-sembunyi, membisiki

Menyembunyikan

U1

^liJI ,^1^1
.^
L;

&#'&>
iili^JL
:

Mengetahui hakekatnya

j*^ j

j":"

Memasuki bagian dalamnya


_^sVI

(j-JI
JlcU>
Iflll
: :

~~

Pada hakekatriya

^L

^^3

Jauh
Perut

jlSsDl

Jfly

Menyewakan

lagi sesuatu

ukL

^jo ^-1

C^Jt, g) ^lu)l
1

yang disewanya
Lahir batin
Mengenai/bersifat batin

Bagian/sebelah dalam dari

*c***

iP

-*>?

kLj
^^liuJI
:

Q*&
L5

segala sesuatu

itUl

Bagian telapak kaki yang cekung


Perut bumi
Isi

J^y

Lr2^

Penyakit dalam

iUsU

^fysi

(j^j"^'
jJljlUI

Mengenai perut
Kelahapan, ketamakan
tJJJ\
:

sendok

iJJiJI

Bertelur

l^L;

(i

I>ljJI cJiJl

Hal terlampau

jWl

Jy.

iyil

'^Vl

Lapar

.UJaj jJk.tit.

C*>L<2
>

kenyang
Hati, nial

Orang yang hanya memperhatikan

a :a v

jO-*"

^QG AJUaJl
ifey' *j"*J

tentang

isi

perut

Keluarga, pengiring,

Kata

itu

dipakai sebagai kiasan

j4^

^*i

orang terdekat/kepercayaan
Lapis/bagian dalam pakaian

untuk sesuatu yang terbalik

vO^

'

*^ ^*i

Marga (clan)
Penyakit perut

.vl

.ii.l l

jji

j3l Jjsj

Selimut

LJlkJI

<>Jl

*&

jJaJI

Yang menderita sakit perut Yang gendut


Jenis

oj*^
j lili

Yang besar perutnya (gendut)


Orang yang hanya
memperhatikan tentang
isi

^llaJIj^iaJI
UJaj

(besar perutnya)

<u>

i>

sampan

J'h.ll

perut

Gelas besar
Kelentit (clitoris)

^LiO' r- ^'
1

*^Q'

Kain penutup perut kuda agar


tidak dikerubungi lalat
Tali ikat perut binatang

j Usul

sjUapf. ^lljfj ^lal3[>


Ijiaj

[lH *

Hilang darahnya (mati)


sia-sia (tanpa balas)

ua v-*i

^nJI

uljJI ^Jaj .f)-

Dia kaya (kata ungkapan)


*

o"1*}' l/Hj* J*
i* i' rjjj UU>

(Orang perempuan)

AjU<~aJI

jjjjajl

(Burung) berangkat

i*.i1

"'"

LUsj

*' j.A*j

yang suka

berteriak-teriak

pagi masih lapar dan pulang telah kenyang

Yang tidak
Cincin

sunat (khitan)

ukN]
^l3-l
:

jlkjVl

Yang besar perutnya (gendut)


Yang pelahap, tamak Yang penuh,
berisi

j \n, I y ^nj
tjJUI

^l

j^U
*

Siap mulai

memainkan

(gitar dsb)

Kantong yang penuh berisi

"l' j"}L

'
(

s j^S
"

'

Jlkj

94

Yang

dikirim/diutus,

Jj~iJ]i J-*jll

>jjull

Gemuk
Dia kasar
fibitt
:

|>*-

lt?-^'

.'

utusan

A;

Jai _>*
.uli
:

JaJl

Kuasa penuh
Menyerokkan,
menceraiberaikan tiJuj ijji
:

SV5

Yang gemuk

^o

ft_rt.il

,_^iJI ji*j

t' *
Gempal, padat, bensi
I

'0\ :*^J-

Mengeluarkan

Berceloteh

diri dari

'i" i
:

"
''

'

* _

**; j*
:

Menghambur-hamburkan,
membolak-balik
isi

ui L jUl

Melarikan

medan

oi>)Ji

'i' ^

di

dalamnya

pertempuran

'" '
Merobohkan
Menyelidiki
Terbalik

A<JlA
'
' ''

n UJI i'
:

Bunyi

air

yang susul menyusul


AJjl
:

g-y>. J I

iji-Sj

>ij
:

't '

Permulaan dewasa
Hantu, mambang,
Celoteh

(i_>L-iJI ^j>)
*jlj_j>iill
I' i'*
ii
:

i_Juul
^
:

ji*J

momok

4*y )

o^*

Mual

CJll>
**!! '

,j-JLJI

'II

s^iJI

i" 'n
AjujJI

Kemualan

(j"*JI

l"' jUii

~"
:

"
Mengirimkan, mengutus
'".-i

&yt*JI
_/***'

Yang

diserakkan, dihambur-hamburkan,

sjjjl i*Ju;l
'i. -"i
'
:

'r" i
:

'

4.

' *

dibolak-balik

Membangunkan
tp(>3l **
!

AftnJ
I

Lojj {y>

Perut lembah

i<^l *

Mendorong untuk melakukan y!^ jl


Menghidupkan kembali
Mengeluarkan
Berjalan cepat

(j-JI ,jLe

Yang benar-benar mengetahuinya


Keluar

_^>jl Jatoj ^jI


jji * lll

OjJl ^ uiij A^-j!


:

r,

Joja^\

Ji
*<
p-*iJ

UOL,

py*'
dari

js**J' es* *-**"


:

Membelah, merobek
Menasehatimu secara berlebihan
(kata kiasan)

ij*

1^'

Memancar, keluar
Hidup kembali

i3V'

"***

Cy

dU

A^kj

0_JI .V ~

Mengirimkan, mengutus
(jbl

Menggali sumur

^jVI ~~

Menampakkan batu-batunya
Menempatkan dalam kesedihan
- *^

u^j"^' J"*"
*
'
'i
i

Hari dibangkitkan kembali

[f*
^ilil
:

i_*il

4_
^ * ^,

Pasukan
Missi

iJJG
>i -'

Memancar

keluar,

menyembur
lebat

^* JjiJiij >*j>j

P**-*

iJ[, -*

Menghujani dengan
Terbelah

i_>U<-JI rcjujlj
si 9

Ekspedisi
Missi militer

UiLtjSI aJju

i'

^ r

- r *0

**

Yang dibelah

Missi dagang
luas

i'

Lembah yang

Missi kebudayaan

i'., *-jUj
>_*?
'

Guu - Juu *
Jauh
Mati, binasa
<->ji J-i>
:

* *

^ *

Yang

diutus

*--.!*:'

JuyTj Jujj
lili*

Alasan, yang mendorong motif)

AitU fj liicU

OLoj

Juuj

Hari paskah kedua

(i-jQlaJI ,_^) lii^cUI

'

<S*i

95

Kotoran hewan

(Syu

sJi>f>Jl

juul r) yull

Menjauhkan
Melaknati, mengutuk

Kemiskinan

"-'n
Jiju\
laki)
:

Pucuk zakar (kemaluan orang


Unta

iJJ>J\

5jJI

Mengusir, membuang,

(^tQI rf: yst> u!^** p) j^*^'

menyingkirkan
Menjadi jauh

(yang telah tumbuh gigi taringnya)

Tempat keluarnya kotoran

j*J
j bui

Menghindari,

Alt
diri dari

.lii'i.lj

J-t^jj JjCjI

Kambing yang memberaki pemerah susunya


Menyerakkan,
menceraiberaikan

menjauhkan

**j*J "J-i

'<_r-^' 3j*-i

Menganggap mustahil
Menganggap, mendapatinya jauh

>*'^' A.r..<l

j lisi
I

Tulang pangkal paha


Digigit

liJj.jJI

*ax

^ygjirm.JI

Kejauhan

JjuJlj

JuJ[} -*Jv'
a

nyamuk
I

'.

'

Dari jauh

Juu ,^c

Banyak nyamuknya^^jnj 4*S jiS


Membagi-bagi
Terbagi-bagi

'"
:

jlisil ,Jaju\
!_)
:

Tempat yang jauh


Pikiran,

Juu ,jD\*o fj"(j %jp$


'

* i?''

j*--;
..

^
Sebagian
dari,

*
:

sehatnya pertimbangan

IjjpJ

j*-**. 7

beberapa dari sesuatu


#
l,

'n* *<j^J'
c
,.

U***i
t

Kematian, kebinasaan

O^Jf)

tioQjl
:

a r t

Satu sama lain

W;

.{.'an;

Pengutukan

0*UI
dia dilaknati Allah

i "Jlj

~~

(Tempat)

^j
,<-''
;:

.h.mJIj

L>

2a*JI

Mudah-mudahan
Jarak

aJ fjuu

yang banyak nyamuknya

iilUl
mati, binasa

Nyamuk
Nyamuk malaria

\a^>jju

f ... tj\j}\)
S i' ^i

'

^jjtjl

'-n

Yang

JxQf} jIaJIj

JluJI

i'

Lj^UI

*' * ' *-Jsjju

Sesudah, setelah

P'
f
:

A^ - 3*^
Kelewat batas

* ~

Berikutnya
Kelak, kemudian

^*J

JfJl^

-k*j[}

jVlj-U

bodohnya

dll

Yang jauh
A^uj
:

Menyembelih

jfjlil

Baru-baru

ini

Juaj j** JUI JHi

Membebani
di luar

sesuatu

fttil^l

Yang terjauh
Lebih jauh dari

kemampuannya

Yang berkhianat
Menuangkan banyak-banyak
Air hujan
Perkakas, perlengkapan

Jlwj
jiall

U I

Yangjahat
serta

uLaiJ f}

jl*Jl ,>

AcLHl

pUJl
:

bernoda

jL^JIj

c-lill

Sawah, ladang

^jj^'
"j*"

'

*i>U<lH

f*M - J*;
Menyembelih
Menggali

Menggoyangkan,
~~

'i^*^' J-***

H*-lj

'

it^J!S
:

menggerakan
*

lyi>

_^JI

Buang kotoran

jl_yiJI

r"

"

1i

''

'"

j*-jj

" x
j*-i'j

''
'

j*i

96
1 '' if 'i* 'n Jjuiilj JjujI
'i

Jju
Menghujani dengan

Hal baiknya sikap perbuatan

lebat

jvi

>n
S";

dalam mempergauli
Pemilik

isteri

Membuka, menghilangkan
oUlifj i_>^l
S
:

Membelah
Berbicara panjang lebar
">UsJl
'
i' *

Siapa pemiliknya ?

U Jju

,ye

^ JhvO o*;
' '
ti

Tanah yang mendapat pengairan


dari air hujan, tadah hujan

Lfi>\J ')i\ ^)

Mencurahkan
Hujan
lebat

air

hujan

i_jLx*JI JjCoIj

'"r

' '
v

'"i
p

3*s-

'

^JjJl ^LIl

^1*1)1
:

Tanah tinggi
setahun sekali mendapat hujan

-' -'" f ZjtJGjL)

^jil

"

Teriakan
Banjir yang deras

Oj.^iJI Jl1
* i'"

'

ti'i'

n Hj-oJI
'

r'

C-UJUI

't**

J-J

n
I

(Tumbuh-tumbuhan,
tanaman) yang hidup

(pjyj"j *^WJl
dari air hujan

(>)

~~

fci Gempal dan keras

a* *

'

jfj Jali

/i'

Beban

JjiiJI

Yang bodoh,
Panas

pandir

J*"^!
j3-l
:

ilcUI

Ba al
(berhala orang Venesia)

^-j^ljuli^jjw *^l

iSyCiJI

Panas musim kemarau


(*l*j .) JjvJI

Ufaall iS_X*j
AJaluj
:

Yang bingung tak tahu


apa yang diperbuat

Tengah-tengah/bagian tengah
dari sesuatu

,_^2JI

Tanah yang

tidak diairi

^jJLAl

-Lk>

jJuuJI
ilcllil

Kejelekan, kejahatan

jlijl

o_p\jiJI
*-**"
:

Persetubuhan

JGJfj
*liX m^A
i_~ijj!
:

Kegaduhan, hiruk pikuk

'

~ *

'"'

"'

Nama kota
Patung dari kayu

tiLLu

Memukul
Tongkat yang

*ij'

uiJy
' '
:

ii

''2" '

v^*i

**.,

^ Jljj|
'.*'

i'"

*l*Ji
****
i-wJ
:

o 's'

Ua ^j** V
'

-"

f'" 'n SjjJvaJI

Boneka dari

karel

n' rnu ^a

berkepala bengkok

Berbuat dosa/kejahatan

cs^J

~~

(rj^'

'

ly^'J
'
,1

Menjadi suaminya

tljJJ J*^)l

J.

"
;

. .

'"[?

Mendatangkan

j-UI
$'

"

ii

j;*r.
ii

"f -

Bersuami

Sljll

Meminjam
Dosa, kejahatan

*<jLc tj>l

i'

''' i

'" *
:

,_y-iJl

Mendurhaka,

^fj

*Iil>

*lit

'"'i

.jrf-l

_^*JI

* 'n

menolak terhadap
Bingung hingga tidak tahu
*y* ^ J-*;

Menginjak

*u~^\ ff*i
tidur .jJJI ^yi

Mendengkur waktu
Dengkur

Jai
:

apa yang diperbuat

>JI
tergesa-gesa

\zjail\

iilJI
:

Menemani duduk
Menggauli
Saling kawin mengawini
Setia

AJl>
Lf*-l>

Ij^J J-&L
:

Yang cepat,

JjwjJI

j^-JI

j-**i!

iZjjv*
I

Yang

kacau,

AjftS ^j jJkll

U^i yu "t\ji\

tidak karuan bicaranya


I*-";'

kepada suaminya
Lfrlun

C J.. J
:

'_ r- 'i'

Berhias untuk suaminya

C~ijj

i'".''i'i

'".."
:

Mendatangi dengan

tiba-tiba

iZJu UI

Aitb<

Suami

gjjjl

(JGuj Jjju ^)

JJfcJI

U**i
Nama
Ibukota Irak

97

^jIjjUi

Uj_>f>

U-sU

iljJu

Terperanjat

1 Ls^-*

-*J

V'

(karena kedatangan yang tiba-tiba)

(".'

'

--.-

Pendadakan,
hal tiba-tiba

SUJUI

isj3\j C~kJ\

Jatuh

h?,..

*JI .11

Turun hujan

~i ll

o
:

Dengan

tiba-tiba,

"tjt

^Js.

sL*J

Aiiu

Minum

j^j

J}

iJj-i

j*j

tak diduga

dan tidak merasakan puas (karena penyakit)


"

Penyergapan musuh
'
l

jJuJI oliju

Kehujanan

^j''

".n'

-Jj'u .

dengan

tiba-tiba

Curah hujan dengan dahsyat

j*2 (j
j*j

J*L)

Lkj

itJu
i

Mereka berpencar
dari segala penjuru

yui

l_^syij

Berwarna Berwarna

'"
seperti

debu
5_

_^cl

r<apJl

^1

Ja^j\ 4JjJ

jC?

Yang

selalu

merasa tidak puas minum


* 11
1

j**J fj
Iji
:

_,iJ

putih kehijauan

Daya air

"tj*2
'.''

Nama burung
Gandum

yu>
AiaLtl

ii>liJI

{.'' '

'j**- j*i

* _

cIIkJI

Memukul

lt?_^

J' l~a*J^

*0*^

Warna seperti debu, warna putih kehijauan


Rakyat jelata

dengan tongkat, menyepak


Ketangkasan,
kesigapan

^ LJli^1:liJuJI

JsLiillj aSjmJI

^Lt^

jiJI

(orang kebanyakan)

Kami masuk ke dalam


jjijJl jjlc lili
:

LLJlJI

^i ul>3

Yang

selalu bergelimang

JcUl

gerombolan mereka

dalam kecabulan, kekejian

Yang berwarna seperti debu/


putih kehijauan

Liju . )

kUuV

Yang

sigap, tangkas

Jenis kain seperti sutera

*i>yi

Singa

Ji-Vl
** -ti (.>*"
''

Selat,

pelabuhan
LwkJU

jtQi
~
y*Ju
i

Kacau balau
Menyerakkan,
menceraiberaikan

". ' j**i

" 'c*' iJ^j Ai^i

' '
:

*(J'

Mendatangi ibunya

&yj*'i''

*
ii

dengan muka masam hendak menangis

Mual

Turun hujan Hujan

rintik-rintik

U. uli
:

O
j

Yang bodoh,
Orang
laki

pandir
kotor, jorok

***.. J*"^!

''
:

jiiJI
:

rintik-rintik

ifi^JI *'.

i * .II
.

yang

CMpI J*jJ'
ivill J->-l

_ -

JuisUu

i'.' '

Jn

'

''.'

*
~~

Unta yang besar

Amat benci
^#'
- j

tP2*^
**
:

Kemualan
Bersikap malu-malu, tersipu-sipu

*j**JI

'# *l

Membenci
Menjadikan amat benci kepada

4*>l Ju>

*JaJu

iJ*J
i* 1

Ol

*li '"

*.'

i 'n*i
'.'

Menyerupai

'C**'
alJuu

J>y

'*' ' " *; *

~
:

Memperlihatkan kebenciannya kepada

4-JI "t/ifc.

*ii '

penduduk Baghdad (dalam sikap dan tingkah laku)

98
-1i '
I

iS*
Berjalan

e
Saling

Ju>l

iJ* <j*i

membenci

^aj \ja& Lj
<_*3I Juis

'

i"

dengan sikap sombong


'"

Kebencian
"'
:

^'fii.M

c i'i
i

Berzina

Cjj

AjjU-I

i" CiCbj -

'

Yang amat membenci


Kebencian yang sangat

^hi.11 JuJlSJI

i/;';"

Membengkak, membusuk,
bernanah

Ju-ij .jj

r/L I

UajuJlj *_i>LiJI
^Vi

Yang amat dibenci


lebat

^jjlmJIj

Turun hujan

Membantu dalam mencarinya


Mencari
Seharusnya, seyogyanya
'(_$J' (j:""
_)L
1

;q
'.}

Menggelegak
*0
*
,

b
.-** s*
,

JI
.

,**
:

^ *.

<_y*ij'

Anak

unta

jjHa!\ J-il

(**;

f) "

,_jl>

Lemah
Bagal
(peranakan kuda dengan keledai)

Seyogyanya dia
berbuat demikian

Lio JjijL

j AJLC
I

tJxfl>

Tidak seyogyanya
Aniaya, kelaliman

yi*Li'V

Bagal betina

JjlJI i^JJj
SjiaJiJ

AJiiJI

Jusi

^^i-JI

Tembok jembatan
Pemilik bagal

JJju

Perbuatan jahat

JuuAI
jL-auJI

~~

JliJI

Kedurhakaan
Perzinaan, zina

Guy
tt
Bersuara lunak, lembut
Berbicara kepadanya
,.

aJu

-*-

ij^

'

'"^G>
:

*->?"'

Hujan

lebat

Xjl2JI Jail
5j-UJI
:

(i*j ^.t-^i

Wanita pelacur

bUu p) ^yUI

dengan suara lunak

Yang mencari

^^icl^J lj

(SUu

<*~cQ .)

^Gl
:

Kalung
(untuk orang perempuan)

LJLUSaSUi

JuiJI

Yang

lalim,

i/'"*^

f^'

bertindak sewenang-wenang

Suara rusa
i' .,' i' *?<-> *ii

f'**-"

Golongan yang memberontak terhadap


pemerintah yang sah
Keinginan, yang dikehendaki
JiliJIj

* r>; - s;
Menganiaya,
i^Juu
:

*-J-&

i- _ Jlj

lijl

bertindak lalim terhadap

Zina

,j/p'

*l*J'
Qbl)l

Buah
sebelum matang

l4>Ua; Jli

Sj-ill

SjiJl

Pasukan pengintai

(*~*i
cJlkJI

'

Ji>lyl)

Tempat mencari
Singa

jl^o

* l'*'
:

SLi-llj ^^ili

Ujj 4-*jj U*j aJJ


i3*"l
:

%*'*.*

1*.'

^
-iJI
:

'.'

jlVl

^iilll ^7,11
'.'Mi

Mencari

(_J

'.(,
:

Yang

diingini, dicari

4-3 i_Jj^ll

Menyimpang dari hak


Durhaka

O*

'

ur?>'
~~

Berceloteh,

-u^i jiS: J>_^l J** *

cT^^6
V" ^*
1

banyak omong

Bohong, dusta
CJlc
f'.
:

Mendidih
Penceloteh, yang banyak cakap

VL" jjuul Cjut;


* -i|

Bertindak lalim terhadap,

Juli

A-ic

jHj^I

JM*"

menganiaya

Jai

99

j*i

Jenis anggur

^aJI jj^t

Orang

laki-laki

J*-A tjDuJ J->j

Sapi laut

j*dl
i_>jiS\JI
:

jl

"I j*i

yang banyak omong/cakap


Mulut
JL)I
:

Kebohongan
Bencana malapetaka
,

^j\jlJ\j
<L*ljJI
:

JQ\

jQl!l
*
'f
i

Mencampur, mengaduk
I

aM>

JiiVI CJb
r
I

t , a *

'

Baju wanita tanpa lengan


(Wanita) yang dioperasi

j^V 'J j^M


(sljijl
l

Yang bodoh,

pandir

J*!

CJLLI

y) -

Mengaduk, mencampur
Kantong, pundi-pundi, bokca

aM>

bJaJI tiJb
:

untuk dikeluarkan anaknya

** u s^-aJI

i' _',, <LtLjl

-j.

*"

/---

Penggembala/pemilik sapi

'-l'*

j\jul

Tukang

besi

aljAl

r *

**

n*
:

Membelah, membuka
Meluaskan, melebarkan
Menyelidiki

Otii .Ali

^j-iJI
* * * *

Yang
Singa

luas

ilmunya

Judi

^ j9^-^

j*Q'
:

Aju*}

jlfrl
sapi

Sekawanan

jyWj j^Ml}
4

Lemah penglihatannya

tjfBj ej*^: J_^l yi/


Lfc.\i.;.>

Fitnah besar yang merobek-

ftr.

ijiy Ilis

Membedah (mengoperasi)

,^c tlj*JI _yul

robek kesatuan

ummat

untuk mengeluarkan anaknya

Permainan anak-anak Hal banyaknya harta benda,


kekayaan

jU~qJJ

UJ

^^JUI
:

' '

*
i

Menjadi luas
Terbelah

*-wl
* '

"/'i JCJ]
:

Jlll tjiS

iyilJI

"i

J>-il

Luas ilmunya, melimpah-limpah harta


4-J ^-i
J i^JJI
:

'i"

ti

<J:J'

'-" j%>

Yangjahat
Jalan

yu/jl
:

kekayaannya
Mati, binasa

ijfcLr

1"
:

'j*4*'

OUj iiU*

_^Lj

Nama pohon
Persen, uang rokok, tip

jS*-i

,j*jL)I

Lemah

Lil
Jlll IUJ>U tjt>f

^ifU-1

,ji--iijl

Amat bergairah

'

Uai,

Jji,

menumpuk

harta
*"*
*f"

Mengemasi
Memisah-misahkan

jiiiiU Ajuj

AS.i

Berjalan cepat

a-Ij

ubUk

*Tf

"

-j

'i
:

'

p^-*l

_^Uj

*Jj

',_y>iJl

jiAjj

dengan menundukkan kepala

Memberikan
Mendaki
Cepat-cepat

1/3 atau 1/4

jjb_j U}ta
Jj-^
:

Ragu-ragu, bimbang

" i'

dLi
L^JjJ
:

JlipJl ,_^

iai

Menempati, mendiami,
beristirahat di

jljjl

,^-jl J

j">&Jl <_y*

~
.

Mengambil
secara berangsur

'<_f^l

Ui

Menetap
(tidak lagi hidup

fulj _rJapJI
mengembara)

^\

JJJ

Barang-barang
perlengkapan rumah

d3t,iCi '^

JaTjl

Sapi,

lembu
liar,

(j*Mj jtLT;

jAj

^) yUl

Sapi

banteng

\>j^ jH
yQi>2l

Kelompok
yang terpisah-pisah

ii/lHl

icCil

Jxl)l

Nama burung
Lapar
sekali

fj>

I I

&
Taliun yang sedikit turun hujan

100

e*<

Buah kurma

riai

isi

^JJI

ha...U

h, i. ,11

Bagian kaki

yang jatuh ketika pohonnya ditebang


air ketika

yang tak kena

wudlu

Sepotong

(j^JI ,y

**"

*ijuJC>

05Tumbuh
Menyemprotkan, menyemburkan

A*

(dari sesuatu)

.;.',!

Sebidang tanah
Keranjang kecil

iS*j*' ***<
*'"
'

* "':"
t

*-i ^y> UI
*JLi
:

-f'

*j***

*i

-'*i

_*'.>*^
- i-

Membelah
Melimpahkan

y
i,

l/J- 1

Pergi
t

LuL <~**h
:

* ._, -

jb

IkjJl LJ
*."(

jJjj
*
II

Turun hujan

lebat

U-Jl CJblj
i'*

Merasa cukup puas dengan


Berbelang-belang

*w

^yL

'Z?***
I

^^JJL

"

serta terus-menerus

JjL

j**1"

Banyak anaknya

ST

Tepercik air
Dikata-katai, dimaki

M-J J
f^*5

Banyak kutunya
Kutu Kutu busuk

/^N cy*j
'

Mi

t *\\'' -

Menjadikan berbelang-belang
(karena tidak rata dalam mencelup)
* -i
i

i_>jiJI*jL

Nama pohon
Orang laki yang banyak cakap,
penceloteh
J-

I"

'

Pergi dengan cepat

LCj-** y>3
takut, sedih)

**JI

Jj J; Jj>j

Menjadi pucat (karena


Belang-belang (warna

AjjJ *JjI

'?f-'*i
*juI

djMSvJfj jill

,_y3)

1 r
:

Mulut

UI

(p) Jjl
I

anjing, burung)

Wanita yang banyak


anaknya
(Orang
laki-laki)

aVA S^&J
I

* Ijl

*uU

(Pakaian) yang ditambal

-J Lil I

aju)

Burung gagak yang

(JJaiVI CU*j

^)

-SUl

J~Jlj jtapCj

**fijJ

berwarna hitam berbelang putih

yang banyak cakap, pengobrol


Barang-barang perabot rumah

Tanah yang

luas serta

berpohon

Jffji ,ya )
I

MJ
{y.*

J UJ

Anjing

i_J5jl

H4
:

yang telah usang

Sebidang tanah

t/'j^l (>

**Ml
A

iiuJI
~~
:

Vo ;>u - JL *
Tampak,
lahir,

Sepotong

dari sesuatu

'f-JI i>*

*" ' ^
AJjill

tumbuh
sayur

je
4UL Cjl
:

JiQ

Kedudukan
Paya, rawa

Tumbuh tanaman
Bertunas

juUl
C*>JI

(f""4
~ *w. >Jj*ll

r)
:

**2jjl

Tahun

paceklik, kemelut

illJI

UtJI

Tumbuh rambutnya
Pergi untuk mencari sayur

iMi 'i*" >i)l 4>j jij

'

*" '

(karena lama tidak turun hujan)

J^L} J^J
iU-illl

Orang laki yang

arif

>JjU)l

^JJI Ji^l

i*iUI

Makan tanaman
Sayur
Kubis, kol

sayur

Jijfj _

Burung (yang mendatangi tempat berawa


karena takut ditangkap)

_^U>

(ilL

sJi>ljJI

<

Jyu r) JjUl

V^'

ja?Sl ~&i

Yang belang-belang

(hitam-putih)

(luL.) jAjj!

' I 1

A
'
,*
.j

101

LL
-5^

*.

Amal

saleh

Andewi
Penjual sayur

J W^jjliil
:

i''

't9 '
*^*i

JuUl
:

Sedikit airnya

jLjl OjSsjj

Penjual

makanan dan minuman

Jljul

Sedikit air susunya

iilDI

-
jjSy

Bejana sejenis kan tanpa pegangan


(Tanah) yang tumbuh

J UjJ \j Jji

U
I

Tidak memperoleh hajatnya

JO>l

r-;

ilij fj illiJ lj iJ ul)

Mendapatinya

sedikit

^JJI

uQ

tanaman sayur
Jenis kue

Nama tumbuh-tumbuhan
(Unta) yang sedikit air susunya

CJ

Ij^JIj niLjl

^jj^uJI

LLSofj
t^gJuV!
^j-)

(J
*

&JI
I

Kacang Tempat tumbuh tanaman sayur

J^OG SSjQl
jJ-IJ
"*'
I

Yang

sedikit (pemberiannya)

ISU

Kami hanya

berbicara seperlunya

IS\j

bli

Nama pohon
* Memandang
Jagalah seperti

_^i

'

'-'H
:

,,jiJI

Berdesak-desakan

yi3l

oGn-Jj vii3C
ej
:

Orang

laki

yang lemah akal

**>

UJ

Menggoyang-goyangkan
Membolak-balik
Bolak-balik, pulang-pera

,,-iJI

ejUu
"'
*~*->.

- Ub *
i*'i'

*J^
_-> i j *

plHl J>^J
I

**

L>

kamu menjaga

liiJL >iJb jLL ijbl

Kelompok,
golongan yang besar

U^JJl

,^0 JlliCJI

hartamu sendiri

(Orang

laki)

yang amat cebol

J l>jj
:

Tetap, tinggal, kekal

tlSvj

lij

C-j
'. :

(_$*!)
e.

Letnan kolonel
(jabatan

.judi

^Unj

','

Bersisa

JJaJ

(jAjjj

dalam ketentaraan)

'"*1
Menetapkan
Belas kasihan pada
JLSjjl
:

'i-. ''

-" r tlijr-Jj i^lij

-"1 ,_j*jI

*^>j

JlJIc

Memukul dengan

tongkat, pedang
hujjaii

*jj^

wwj
:

Menyelamatkan
Menyisakan,
d.i-nij ii>jj

juui:

^jlit

Mengalahkan dengan
Mencela keras
Bakteri

it>JL *Ji
JuiiCj *<*}[

- ii>w

4JLo

.JLa^l

meninggalkan sebagian
Ketetapan,

kajij?
,*-jljj>JI

' J'

-
:

V' ^
i>*>JG
kekekalan
Sisa

*jji5y

^C^tyC^O ^r
*

Ilmu bakteri

Ju;

L^yjjy&j

^Qb
dari

Ct*j

r) *-jQl
'

J V>

Mengerjakannya
pada pagi-pagi

'f". t^So 4JU

''n -iJI
(_

,_ji

Dia orang pilihan

kaumnya
aJJI <

A*j i-i j*

C i* -' '

Asma Allah
LrS- Ui
:

CL)

&>

,yll!l
:

Bangun pagi-pagi
Datang pagi-pagi

jSyj -

Yang Yang

tetap, kekal

jjmdlj
ii!j_

i^'-^'j C-jUJI

j&VJ y^3
py*'
:

j\3
J**v$

tersisa

iJlj J_i?uJl

Bergegas-gegas, cepat-cepat

~ ~

Sisa, lestan

(i_)L**JI j^i) Ju_^JI

Menciptakan

'<j~Jl

J*^

Yang

kekal, abadi
o,.

JuYl ,,
.

J
:

JC

j',

.,

Anakpenama

s^j*

Kj'

(jSjl r) Jn-M

Yang hidup

terus

tj*s-

^> Cw

i' ^-

'

102

t^y
Perawan, gadis

JuJLi \jj^> *Jj^>


serta berturut-turut

4.

Permulaan
dari segala sesuatu

pada bagian tubuh


~ *

Memberikan sekaligus
Pergi

'j_f*J'

Yang baru
i*

J^J^'
JuuJl eyul
'..i

""
:

!_**$

Anak lembu
Pukulan yang mematikan

i'c-H
:

Aku tidak

tahu ke

mana ia pergi oij jl

(_jjil C

jJnJI Ju^JaJI

Memotong-motong

uii

*jXj

Cuka
yang amat masam

<ttfi

gc
Menjadi miskin

- k; *

^1:^1*3j>
:

Anak unta
Kelompok, kumpulan

(_rNy tj(rN P' -r^'


icLjj-l
p4+*i 'j*-! <_$*
:

Menembus, melobangi
Mendesak

'^^-Ul

jXjl

Mereka datang semua


l^jia
:

Gj^V

Menumbuk, meremukkan
Melelahkan

e^jGjJI J^Lc
:

(tak seorangpun

yang ketinggalan)

jllJl

1^ju\

ijfrjl

Kerekan Kerekan sumur

(ofpyj

j>j

r) j^JI

*D ,0, S

Berdesak-desakan

jJJI ju

Bertumpuk-tumpuk

j3*Q>
*

'JiJI '
-1

Gulung benang
Pagi-pagi

JajLI
tjJuwl
:

Bey

r'"

(gelar;

j5vJI

Keledai yang tangkas

iV,,*'tl%il:^JI

Besok, esok hari


Pagi-pagi benar

Oli
JjJlc
:

f^Lj

SjJ-j

Yang bodoh,

pandir

j*1
^Lo^^ljl *5Ci

lrQl
:

IjSwj - (_f

Nama Makkah
AI-Mukarromah

AXj

Besok pagi

l>L*uic

S^Sj

lc
:

S^o
Sjl&Jl

Keperawanan, kegadisan

SjJuJI

Tahun kemelut

'XAJI

JQ| vsc '{_tf

$(1

Selaput vagina perawan,


selaput dara

jinjit Lii

35
J5^j

Mencampur, mengaduk

aLI

liJI

Permulaan
dari segala sesuatu

^^ijijjl

ej^UI

Membuat
dari

jenis

makanan

Jyl

bahan tepung dengan samin

Belum waktunya
:

jjfiWv j_Pv(j vs^r


,_jjJI Jjl ^ji JaX\
:

Mengancingkan

Uf^t

^ji

Lfl>jl

jjjjVI
:

Hujan

di

awal

Hidup mewah (serba cukup)


Kacau bicaranya
Berjalan dengan sikap

*jCj

J>-j

musim semi
Yang belum waktunya
Pagi-pagi benar
iJ|ji*5fl

Jali

!>u\jl

^i -

JjwjuI
HjJlc
:

j-ll

sombong Juil :<ll-wi


t
<_

l'".

{'>-'

yy^>

Menjadikannya sebagai barang

r4JI

JSJjfj

Cerek

& fl&
*' ' *

gS)t

rampasan
:

'

Lubang kancing
Gesper

jj)

j^t

a1xJ
:

-II

Mengalahkan
Melepaskan

tj^i

*-a3-l

<*i}i ''

~~

<d>

j**i i**

u^-i

&
Setan

103

*
3lil
:

'o\l)):'jL)( J '#J\
cehol,

Hal, keadaan

Yang

pendek

j**oU1

Bentuk, corak, rupa


Tabiat, watak

i?>'j *'^f"
iolJiJI

Cfcj g) l&JI *,(- i"" i, :

Dengan cuma-cuma
Menimbulkan kegelisahan pada
.Jt}\

JjL

Jenis

makanan

dari

bahan

1*1

iJliOfj

iLSUl

Mencampur aduk
Menisakkan, mengacaukan
UbJiLjl

Ir...Vyl

tepung dan samin


-'

fjVl

Barang rampasan

'.n
:

<u~L*JI
L''
(JUj_)isj jl)
-' * f^'^i 'i' AjjjJSJI ^SU
: :

Menyerakkan, menceraiberaikan

L^sy

iiCLo*tfl

Nama ikan
Ijazah Baccalaureat

-i

}oUI
*

Bercampur aduk
Kegelisahan

(>-JV cJlJLJ
I

CjJiSvj
'

DCDfjAlDl
J^bVI
_,5li
:
:

Pemegang

Ijazah

f?''

t^jejjl>-i

Kekacauan

Baccalaureat

Nama burung
Gasing (permainan anak-anak)
Pipa kendi/kan

JJJI
:

Bachelorof Science (B.Sc) Bachelorof Arts (BA)

,_ic ,_^jjj_ISsj

i^ljjJI

j_is

&ji*' J*4
cJJJI
^jJuJI
:

X*&Zj CSC
Bisu, kelu

'-

'f&Z
"~
:

Anjing hutan, serigala

JQjl
J-llll

u***"

Yang

gelisah

Membisu, tak mau bicara


Menjadi tak dapat bicara

^oJl
rJj\
tuli,
:

^t

<Sj>\

,5\j

*lLc ^x)l jS^j


i-o

Memotong, memutuskan
Putus
Berakal, cerdik Berhenti bicara

A'nij jJaS
nWt'\
:

'^j-SJI

Hal lahir dlm keadaan bisu,


Kebisuan, bisu

buta

lxj [j SCj
1

wXjj cJL
:

c^ -^"'

~~

~~

Cj SUli ^l?
S*J^
''.f'
,
:

'd.
v

Yang

bisu

'^S^fj
e

(jX ) jX^I
1

-*^'

Wanita yang rendah, hina iLJJJI

1^1

iJjSCll

Menyumpah
Yang pendiam Yang
fasih bicaranya
rr

Aju>

wU*f A
:

s-,
I

C"-SwJI
.

CvJlJ

Menangis, meratap
Berkicau

bj>
L

.-'-! Jm-i Jl*

,^ia.1l

C*JUfj -

^s-

lkJI jl

ji)l
,_J>*j

(dapat

membuat orang

berhenti bicara)

Membuatnya menangis
:

elSvli^lj
t\jj

_^j[)

Yang

berakal, cerdik

i^Jul

JibJI
cJ-llj

Menangisi, meratapi

C.VH <J*-u ~
i_ilisj
:

Perkataan yang diperindah

cXll

Pura-pura menangis

lJI

^SCu
J

C&
Terbit (fajar)
tLiJI plijlj nJujf}
Jelas, terang, lahir

- ' *

Meminta kepada-nya agar menangis

U^i

(_

1^J
t/

pi~>j p-^'j
:

Nama tumbuh-tumbuhan
Ratap, tangis
i

oCj

5^JI

Jybj r-^j
fj*^'
*>jJl

JwJl pij
e

lll) f,
(

_^Jfj

<

ISOl
l&Jl
jJ

Gembira, senang
Berseri-seri

jJ~"

~~

Yang suka menangis


Tetapi
Lari

^^Jlj
*J
^jJlc
: :

wajahnya

jlt

j"

lH^'
:

~"

Menjelaskan

AswjjI
''

oJLI
:

j>C *
1

*'.

Menggembirakan

*>j*

Makan sampai kenyang

fc~i ,_^>

J5

jlL

104

&
,y^j
liLsvi
:

Tenawa, tersenyum pada


Berdiam, tinggal
di

4-JI

nXJ

Yang

berseri-seri

*>jJI JS"*JI

'

p^Pl* p^y'

Terpisah kedua alisnya


(tidak bertemu)

wajahnya
Hal terpisahnya kedua
alis

&& y^i
J><jj\jJ^ Jjl
:

Bodoh, pandir, dungu

^kij

lio JLi>

jJ

(tidak bertemu)

Menetap

di

desa/kampung, kota

fj**' Jjl

Permulaan

terbit fajar

CjJJI

Lemah

akal

ijU'

j^^ 0^
3^H
:

'

%
~
~~

Yang terpisah kedua alisnya


Yang
bersinar wajahnya
Jiij-i*

(*1<L.) gl/^l
:

Bakhil, kikir

J*J'
'

*>^JI JjI

Pelan larinya

"-n
,,

o"J^

Negeri Belgia

^r?W
^jS^jwJu

',"<
Tidak menghujani

i',-
:

jh^j

*jlJI Ci

Mengenai/Orang Belgia

Membiasakan diri dengan


iklim setempat

JJlJI

rli* tij

o:
Kering
^j-^j
:

- 'y: *
vji)l

Menjadi bodoh, pandir


Pura-pura bodoh,

IjuL j\~a

JJUj

Habis airnya Tidak beruang

UJU

i_*3

^^LJI

O~~

ei">GL jUri

JuLjj

(^**l

'

|*0*^'
,J>j)l

membodoh
Bingung
Bersedih hati
Berhenti di daerah yang tak berpenghuni

Menyembunyikan

Ajjl^
** ' *

*
.

j^C
t-S^Ju

Mengingkari

J>l>

yjb

* s

Lemah
Aku
tidak

j^-tjLil

ti*jj

T^L} f*i

yUI '

bli

Ju

Ji>1

,jli

Menjajah
Terbit

j*~'

J*i

Jdja***
tJLJ
:

_ -

mendapatkan sesuatu padanya

K^wflJI

Saling mengingkari

juLyul JLJ
p-iji; jl

Daerah, negeri,
desa,

(o'-^L) *^i

p)

*^

Buah
kurma mentah

Jli J^vJI jj

puJi

kampung
iCjjIl
:

Kota

SjDf. -

Kupang

(jenis kerang)

v*v'
^Sli

W
:

Geography

u^r
SjLJI

'

":"*"
(

Nama burung
Sumur yang
Orang
habis airnya

L!

Dewan

(pemerintahan)

jCil jJlw

rjM'
**^J pl>W\ Jj)l

kotapraja

laki-laki

Pembelaan tanah

air

(^i^JI) a"}UI ,^c pUjJI

yang memutuskan kekeluargaan

Rumah
Tanah

jiH

Tanah yang tak dapat ditumbuhi

(Jfjj s^) jkJUI

Makam, kuburan
Telapak tangan
Hal terpisahnya kedua
alisnya (tidak bertemu)

'tjjuj'j jfiil

Bersikap sombong, takabur

j<*-'

pt'J

jJI *>[>
*U-I

Yangtakabbur

U&L r)
jj^J
:

jJu^y

jt-M'

"

't

'
i

"'

jj*j

U
i'

-' t'-'

sjUj

Nama pohon
(Orang perempuan) mulia

fOtJlj jtLM
:

iijjJii)

A^^UI

'

c^i
Yang cebol
^.ai.tl
:

105

Jju

jJLJI

Dada

jJl^iJI

ejDfj
iSCi
:

jJlIl

Lumpur (tanah endapan) yang j^LVI ^1J? - jJbVI


ditinggalkan arus sungai
Jahal

Nama Makkah AI-Mukarramah iu^Sjl


Debu

eJJLJI

LjfjjJI

Jj

^Xi *
'

Bentuk, tampang

muka (provile)

H>^3l SjJu

Bersedih hati

jj>J j"&*\

Kebodohan, kepandiran

i'aSOl

Bingung
Putus harapan
<uJI

Mengenai

negeri,
<

ji>^\

jlJL

,_/aiial

i^jJ^JI

iU>j j* i

tanah air

Menjadikan bingung.
sedih

LmJl^SjLmJLj S>j*&

a.

Produksi dalam negeri

t$-"*

T^'

Dewan
Ju

(jujO

jl)

,_$jO [^Jbll

Orang yang jahat

s?>Y jy

c>*y
:

(pemerintahan) kotapraja

Nama buah
Yang bingung,
bersedih hati

j*3
^.i.LJfj
(

Ketetapan pemerintah kotapraja


'S *''.'i

_r

JuJI

Saudara senegeri, teman


setanah air

Permadani dari bulu


Penjual permadani

CJOL

j-)

'^SOl ^SCJI

^JDl JuL

Yang bodoh,
Penyesuaian

pandir
diri

JJu^lj JlJuJI

Nama penjara
di

dengan iklim setempat


^^-j^jsj-vj-l

neraka jahannam

Yang

terpisah

kedua

jjyu

j+t-

JJuil

Iblis

(aUCT, ^JJCI
ip.1

jr)

^1

alisnya (tidak bertemu)

Kebingungan

^6CVI

Yang bingung Yang kurang akalnya (dungu)

_^iiill

ijijll

Diam karena takut


Buruk mukanya
Terserang radang selapui :dada

eyuul

'" 1

*4>J

jtJ>

*-Jb
:

Berpukulan dengan tongkat, anggar


~

ejJLll
' '
:

LJLJL c^.^l

Melanggar
janji

eJuul

(l'

' * *' ' ' '

O'"

y*j JjJLCj

?"JJ-jj r-Uj

' ' \' 5k

Balsem

jU-Di

Radang selaput dada


Ter, belangkin

J&^H
SCMll
^*Ji*!l
:

^CJull

Luas

o&S\ xl
IjLfll
'-"s'
:

jHiDl
*

Roboh

llJI

Kacang adas Menganut Bolshevisme


Penganut Bolshevisme

^Lllll

Nama tempat
dekat

'"*"

' '\'

LtoJJ*

Makkah
(Slj-Jl y>) rJJ-JI
rtall

L&&I
r'i>rti

(Wanita) yang gempal badannya

Bolshevisme

Yang gemuk

serta cebol

^_o. Jf,_

r-JwUl

Lambang Bolshevisme
(palu arit)

Jls3Ql l>f,&i

Meighablur, mengkristal
Hablur, kristal

jy^j jV

jjMG jjW'
>'0 t
o

J^o

LaL Mengambil seluruh


'.-rri

_>

<aL
4-

Yang matanya menjorok

keluar

*jj*~'

j>c *'
:

harta

bendanya

AJU S>\

Yang gagah
Mengambil

berani

pl^vUI

j*vii)l
>-.
-,

jjJuJI

*
:

ada >ang

tersisa)

Ji>l

t;

&
Sekejap, sebentar

106

i*L

**/JI

iMJI
:

Mengambil dengan paksa,


merampas

e_^Lc tji>l

AJU

iJ

aL

Kapak
Prajurit perintis

^JU)I
,_,
.

*UlJI

v
:

Memeras

AJwaiJL JuJ^jJL

Penjaga tempat-tempat
hiburan cabul

<Lllil

^^Ul ^l
*~

(dengan ancaman pembukaan rahasia)

Mengambil seluruh
.
:

*JU

^C^i

^^aL

t,

Nama pohon
Batuubtn
Istana raja,

j.

^vi

J?jL)\

harta

bendanya

J^Ql
dewan
raja
iiU!JI J"iL

Melompati, menerpa

*^<j
*
(_J

'

*-J
^^Juj
*^>

Mencari dengan sembunyi-sembunyi


-

-iJI

Ubin yang gilap


Nisan, batu kubur

^LtU sJiaOJI
:

Sedikit air susunya

"U-~-l

->"

H4JI

toj-^'

*WC
JaJLi
I

Makan tanamannya
Melepas (pakaian)
Perampasan, pengambilan harta

l^J*^'

Yang

dialasi

dengan batu ubin


(j^j^fl (jli (_yJjl
:

juLj

^o

^jLaJul

Terlempar ke tanah

TtkL
jj^JI
'-

(j^W

Melebarkan

wJj e^;^

_ *

dengan tidak sah, pemerasan

i^
Menelan
Bersabar menerima hinaan
't/"**!'

'S

Tokek

^yojjj j^\

^JLl(j
<

^^al-JI

fJ^i'j

Bejana sejenis guci dari lempung

Lcj

^e%M

JuliVI

- -

yang dibakar
Bagian ujung seruling yang ditiup

Melepaskan

lelah.

^l

aajj

{_

lJ f&J

beristirahat

Nama burung
*
'

^j-alJl
ji
' '
:

Menelankan

\"

Melarikan
*

diri

*a*l

Beniban

tf*

l .>*JI

pJ~Jj

~
Mengalasi dengan batu ubin

m; -ia;*
jljjl JaLTj JaJbj

Meneguk
Penelanan, telan

Mencuri seluruh harta bendanya


Menjadi miskin
Lelah (karena berjalan)
4" Si6Qfj ii^dr, iijbi

J>_,JI j^aJJI JaLI

Pelahap

jjbi\

JaJufj

Lobang penggilingan
Urung-urung,
saluran air kotoran

StJ^ *"*
''.''i

Memukul dengan ujung jari


Meninggalkan,

telunjuk

jujI
Aia;

Alo jij Ai^j

Periuk yang besar

i*~fjjl

(jJiJI

ja)
i

p^JLJI

melarikan

diri dari

"\
I

Tenggorokan
Keajaiban-keajaiban
i_>li*tfl
:

Cr*'

P*tr^

Berusaha keras, berlebih-lebihan


Saling pukul-memukul

jj^>

^.^ull
:

.jjUl

-ULjj -

Wanita yang dungu


(Tempat)

Liu^JI
:

sljll

,jjjjuJI

dengan pedang
Jauh

iiJ^JI

* (ilSC'^l ^yOjcSCJI

Juu
tentara)

JalJI
JaJ-JI

yang luas

(Anggota
AjluS

^ m II ^

jjjLiJI

Memotong

i.T "nlL

4X*L

yang

lari dari

kesatuannya

ok
Kefasihan

107
>b
11

&
tfi

;, J lf

* ,*
:

Unta yang tua

i;

i3U!

liulJI
:

Ilmu Balaghoh

Unta yang besar


serta penurut

JjJJJl UjtlkJI lillll

Pengaduan-pengaduan

Penyampaian
Pencapaian
i-jjJirll

Orang laki yang


'^^iJI

j^*"' (A 5 "' >**'

J*^'

J
:

cT^jJI

bodoh, hina

sesuatu yang diinginkan

Menelan
juliSUl

4 51.11 jiL

Cukup
Kabar, berita

(oliSC g)
j3-\

Pelahap

IT^I

liDl

Lubang tenggorokan
Mengenai lubang tenggorokan

.jjdjfj juJI

Pemberitahuan,
Risalah

pengumuman

,j%c*5fl

^jjtLJI

'i2C'J\

Ultimatum

jfei)

>1 pj
:

Matang, masak

guSau

''*tl j*2JI
JJ_JI

~
-

Kematangan
Pencapaian tujuan
(sesuatu yang dimaksud)

j-eJjl **--;

Mencapai
"~
:

akil baligh,

dewasa
a!3I

lifjil

l^-^'

iJnjil

Sampai di
Gawat,

(ke)

$^>j
:

i&ll -

kritis

CiJiil
terhadap diriku

il*JI

O
''

Akilbaligh.

ijifjll ,J^,J\

tsJf/jl

Amat berpengaruh
Fasih

'i' '['S

iiU>i

L5

iL

kedewasaan

!"_ - jli
A-Jl

Yang

fasih

J&Ofj U &
Ju

r) ^JI
i..

Menyampaikan
Melaporkan,

j^JI M;(j *L
_^>
:

Ahli pidato (Orator) yang fasih serta


lancar bicaranya

h*

aj (j-ijjl

*lc

mengadukan
t"
t' "** J

Luka yang dalam (menganga)

^Ju

?-j>

Mengendorkan kendali untuk


mempercepat
larinya

^jULll -

Yang matang Yang


akil baligh,

(AS'f.Df}

jUjVI j^O liJ^Jul


:

Bersungguh-sungguh,
berusaha keras
Berlebih-lebihan

j*^^

<_**

j*

dewasa

^fyjlj

Gadis dewasa
* * ^

iJUL
, ^

ZJj^J>
' f
:

Jui
Aj

Jli

Batas akhir sesuatu

4IjI$Jj e^^iJ

*i
I

"

Ji>

ALI!
:

Merasa cukup, puas


Gawat,
kritis

yOI

^jliJlj

M?j
4

Jumlah
Hal berlebih-lebihan

Ju*5j(j jjubl

XL<JI

^J

fJCjj
:

Yang

fasih

^Ql
'<jJ'
,_y*

^uJI
~~
:

Negen Bulgaria
Mengenai/orang Bulgaria
Lendir
j'jJl J?>lii

Yang
CSJ

habis-habisan

(**'
'

Dia bodoh habis-habisan

*JU JJ

_^>

Jali-

^illll

Kebodohan
yang habis-habisan

jlil

ijQl!l

JuJlll

Mengenai/seperti lendir

^,il.l

(terlalu, sangat)

*
Bergegas-gegas, cepat

Kehidupan yang sepadan, memadai


(tidak kurang, tidak lebih)

p^-J'J *i**J'

^J

108

3k
Membuka lebar-lebar
*ls **iii
:

i>Ul jLfj

jL

Telah sembuh

i^aj* {y> ifit'j J^fj J^Lj


eljj
:

Menutup dengan cepat


Memperawani, mengambil
kegadisannya

'^j^H ***'

Membasahi
Memberi
Memperoleh, mencapai

eLjL *1Lj sUaJci


:

*ijQ-'

eju

*5jS!j

*->

fi>
:

'

i&j *_;

Menghanyutkan
Bingung

^J>*i>

jliVI J^-JI

Menyambung
Berhembus (angin basah)
Berbuah

lyU<jj

j^u

JSu
~~

jLL C~A

pyl

O-

Berbelang-belang (hitam putih)

jljij jljlj CriJ

Pl

'^J\ '$
:

Terbuka
Belang (hitam-putih)

raij\

k->L)l

Jv'l

Mengalahkan
(Menjadi) basah

aJs.

aIIc -

sajojpi

'jfe'jSj

Kebingungan

O-l:JtljIiJI 'JJi\

Sembuh
Kesembuhan
Halal,

J'
"

"

'

'i"'

'l

Kebodohan
(tidak sangat)

jlil

*li!ijl

^JJI
:

yang diperbolehkan

('jJ-D*,

LLll

Batu pualam

&
LQI
sekali

Rizki

isJfjj:SM
ejjdl
i

Kemah
Pintu

llLlJjl: :

Kebasahan
Kefasihan, petah lidah

jfoGf, :

jLJJI i>Cai
i'*
'*"

Tanah yang sama

iijlllfj JjJuJI

Kesegaran masa muda

i'

4.*--

tidak dapat ditumbuhi

Hal menjadi kaya


(semula miskin)

j^iJI jlJ ^^iiJI

Gurun

pasir,

ijlill

- -

padang pasir

Angin basah
Dia tak memperoleh sesuao.
Hal. keadaan

tf.O> &?>

"

Yang berbelang-belang
(hitam-putih)

jpGt:^^
iju
1

iLVj

jji i_)C?1Ci
.-

Di^g ii^i
?
T

iirji

Nama benteng milik Samuel


Mencari sesuatu

J>L"^

Bagaimana keadaanmu
Sesuatu yang sedikit

^blL'Lil?
:

j>j|j'viyi

^yiJI (> j;h, ; 1I

X3xJI
Ju^UI

yang mustahil

Pelayan pribadi seorang wanita


Pelayan tempat pemandian

iitiUl

Nama ratu

negeri Saba'

l**w

a>Jua

tMyjL

(L5c
j.U-1
:

'jSgi

Sunyi lengang serta gersan g


Hilang
Terbit,

>ii

'o^i^:*
:

Tempat pemandian

(OU^L ) -

r.Jiu\

i-Jj5^Jl

>AUjl
oli

Nama tumbuh-tumbuhan
Tempat yang jauh
dan tidak dikenal

oLJ
_ cjLjijft ji

menyingsing

U?!

^^

jft

Tanah yang sunyi lengang


serta gersang

ijulJij

jpl

Kebasahan

?j&i!350G&fl
f^5l
:

Wanita yang jahat

Kesembuhan
Air

Mencampur, mengaduk
Balkon

OuL
:

el^sl

* '/Jjl iil

:ai:350i

JL
Tempat yang
lapang
*0

109
*

luas,

t- y
A"
*

jlSUI

J>flJI

Airdll

jDl

aj

^C

DbLJI

pembasah tenggorokan

Berjalan cepat
Lari karena takut

<> {y"
gjfl
1

o~h

Angin basan
Wanita pelacur

iLJufj jliJI
SyfUJl
.jDI JuJuiJI
: :

^o

dus

^$ *

}UI

Yang amat rendah,


Menguji,
hina

(*}L .) JjVI

mencoba, mentest

Yang suka berbantah


Orang yang tak punya malu

M
cJZ~*

Jftl

Musibah

d*
JjJL^Jlj Ji-ll
:

Yang basah
* ' ' '
',.

Lusuh, usang
Rusak, rapuh, busuk

Diam

*LI
CwJ-jl

V*'
^j^^ Ji)
:

"

Bengkak

<~^jj

'

*^1

Mendapat cobaan
Melusuhkan, menjadikan usang
Menguji, mencoba

'^ri'J^Sj'j^i
t_5

Mengungkapkan kejelekannya.
menjelek-jelekkannya
Ikan palem
' i

lOls jL

Ll

,Aj*i>l

eiLc
l'.

aJUI

....

Jul

Bersumpah untuk membersihkan diri

-j

Malam bulan purnama


Pengerek, bor, alat pelobang

jJlJI
'

iLJ

LJLJI
:

Mengemukakan
Memperhatikan

alasan kepada

jJlc

U^b -

'"' i* *n jL>CJI .j^o

*t*'ti (JL*JI

iftl

(<U)I)

^Vl
:

JC

Yang

tebal bibirnya

U LL
J1jJI

JbVl
j^JuVI

Menyombongi,

Sj>u
dirinya kepada

U^U -

Madu

membanggakan
Mencoba, menguji
Mengetahui
Panjang, tinggi

C'Mi ^J^uJij (jJwj (^^J

Lemah akalnya
Menipu, memperdaya

tSlt

i.iV>

aLj j
:

Aiy;
>.

L5
I

IiJI

a1jL>

A^JL

'i

,'

^yjJul

Lemah hujannya
Mencari barang hilang

*^?>

,_y

t^*

^M

Ya

(kata jawab)

AJUaJI

"
t- ..lia.

Kelusuhan, keusangan

Membodoh, pura-pura bodoh

aJLJL jUaj

ajLj

Yang

lusuh, usang

Yang berpengalaman
Kesedihan, kesusahan
Penyakit kusta
Ujian, cobaan

^i ^iL^I:-'C%) E yj&
)

Tinggalkanlah

(J/
ini

f
Li*

aL

Tinggalkanlah perkara

j*^^
S

aL

fi)l

'SOI
:

Bagaimana keadaanmu

(ii^LU

i/O? (Ar*
1

Kelemahan

akal,

kepandiran

aVaJpj aL)I

Kehidupan yang mewah


(serba cukup)

u^

'-'l

A-J^

L -

;^l .)l

Musibah
Unta yang
diikat di

makam

aJi L*J

ilLl

Yang lemah

akal, pandir

(cL^JU.)

aL*}[I

pemiliknya sampai mati (pada zaman jahiliyah)

Kehidupan yang menyenangkan

*U

aLI

Yang usang, lusuh

it>J\

(JL

^Ul

(mewah, serba cukup)

o*
Rebana

110

&
Yang
rusak, busuk, basi

OjJI

j^-ulJI

'Ju$l

JL-I3JI

JQI
ftcli

Memandang dengan tajam


,44*,*
i'

Aji JjUj
r

Hal menaruh perhatian

&(Jrn

Pelor, peluru

yvii

Pelawak, badut
Bilyard (permainan)

'JJ\:Jli\*
%*$

Nama pohon
Nama burung
Mata uang emas kuno (Turki)
_^U*
<te
:

'jS$

JJlDI jjl
^

Meja bilyard
Tongkat,
stik bilyard

jdJl ;'juG
- L*ai

a ,
:

o*

jJiS jJb

'j
jLd

^JuJ'
"

Emas 24
Kain lena

karat

Dasi kupu-kupu

O^JI aLT,

t
:

CJl

(dari

benang rami)

*jjj

Bom
Bom
atom

IClJf

Jlf *
'

4'*'. i'

Senapan, bedil

AjjS A<j

Senapan angin

Senar kecapi/gitar yang terberat suaranya

*J

Senapan mesin
Bandul jam
Bensin
i*

XS\iiLJI ^>llj
:

Memukul dengan tongkat

I'akJL *j
--.

3>ulJI

'
,

Bertanya, minta keterangan

^iiiwul

'v Aie
nij

^V<*
r:
.-

LwL
Kembali ke asalnya

*^ J! *J
Uyj

nJu

Menghindari kejelekan
Tertinggal

Menidurkan (membius) dengan memakai


suatu jenis tumbuh-tumbuhan

Alat penjepit

lilll

L1JI

Mengaku keturunan

i*ij5

J~s>l ^jJl ,jCil

pijl

Jari

manis

(^^Uj r)
:

j*<aiJI

bangsawan/orang mulia
Asal, pangkal

Celana

&PI Ste *
(jJll^ ojia^i

jl^l
OLJ

'gJ\
p-w'

Celana dalam Celana pendek

Jenis

tumbuh-tumbuhan

yang dapat dibuat membius


.

Ujung sepatu

fjuJi

sV>-j *
TCmmJLmJI

b*w
Memotong-motong, membajgi-bagi
Pemberian

JL^

Nama bunga
Warna ungu (merah lembayung)

/iJJJI

j>L)l

y* <i'<!
'-''

CUJJI
^LiOl jX)l
:

Jll

rj'.' '

* ~

Bendera
Pasal,

'} g)

jll3l

* -

Sampai ke
Berdiam, tinggal di
Mereka-reka, berbuat-buat

*<jl

Jh!* tJW*
:

bab

&Q1 jl

^LaSJI

ftSI

ji^a'L
-

Muslihat

SD.I: ijix-)!
'**
ii
:

''J-

AJjJ

i_U5\JI

.'s

Danau

Mencambuk
Mengalungkan

Jt^JL

j4^

Dubur
Pelabuhan, kota pelabuan

i' ,J 'ii

L^sji uva!...i.M
ijdLtJJl

{'ji g)
i*
.'

j'jllJI
'
:

Memasang
Krah leher
(Jalan)

krah leher

Kota (pusat) perdagangan


Syahbandar
Panji-panji

AjjUy

i"

iCjJu

jbj>

aa!jJI

yang lebar

Ju-GJI

(j5>Jl

^) s?i

ijljjl ^jo

tjj

JjjjLJI

LS*

11

Menggauli

Lf;

J i

ajj_jC%j

CJ

JL^f}

^
-

Saling menceritakan perihal

Menggemukkan
Mengikuti

*;..,

ajJij

L*aJI

keluarganya

u ^JiiSl

4-^i

Jlc -

Berdiam, tinggal di

Iffl

tfSSL SIS?

Memabnikan
(istilah

(jicJI

^1 U&JI

Tetap kokoh
Asal, pangkal

dalam ilmu Nahwu)


\j")h

.jui
jjjl
i_Lall
:

[p

d^i
:

Membangunkan rumah
Mengambil, mengangkat anak kepada, mengadopsi
Bila

L^>\
,_jij

Waktu malam

^ tclljl

LiX5

Bank

(Jjli r) ijl
Cj\jj*J\ lili
J^ull
:

Rumah gadai

^jll

duduk dia merenggangkan

Cu OJmi

li I

Bangku
Bankir

(i) -

kedua kakinya

^jijlLaJI

(^i) j&JJ\

Bangunan, gedung

jLJJIj (i-il r)

l^JI

Financier

Pembangunan
Bentuk bangunan
(architecture)

UjlicL_sJ
i_lS^jl

Uang

kertas

\"'
"-*.

'.

'

U.

Bina' (istilah dalam ilmu

Nahwu)
dengan

(ZjoJl _^)
l

Berdiam, tinggal di

ui

jlSsIJL

^f -

Berdasarkan

atas, sesuai

Jlc
uli

Uj Uj

Menambunkan, menggemukkan
Pelan-pelan, tidak tergesa-gesa

iLlJI

^
i>JI

Sesuai dengan (berdasarkan atas)

Jii

y^fl
&j-fri"l

^
'

^iJ

permintaannya
Siapa -dgn tanpa
j_^*L_^jJ Ajj

Biji

kopi
*
a

V>>
*

juij

JiA

^
Tuhan

* o _,

j a i b
:

i f

Kopi, bubuk kopi

,^JI

J^ii
><-*' '
^

J^jpw- J
:

hak- menghilangkan

nyawa

org, dia dilaknati

Minuman

kopi

i>*" fcJl/3
e

Senggama, penggaulan

(isteri)

lli/^lj

uJI

(Tempat) yang berbau apak,

(.c/"^l

^l ^1

Yang membangun, mendirikan


Tukang batu
Bangunan, gedung
Flat
<

^yfjtUjI
liJI

busuk

AicLw
ijL>jJ!

^
:

Yang arif,

bijaksana

JiLuI C^t.ul
i*

,^luJI

i-;UJI

Yang gemuk
Jari,

j^ a

'l

(rumah besar bertingkat

j~j\ *~J\

ujung jari
sebelah atas
\j.Ja.)i\

dan berpetak-petak)
Kemuliaan, kehormatan
i_)^2JI
:

Buku jari-jari

L-ii^i

'4,

Taman yang
Bau
Jenis ikan

indah

*^jj\

L'UJI

Ka'bah al-Musyarrafah

u^UI

!#'

'a. i'

.UhSJI

i|
:

i*

uiJI
"

Bangunan
Fitrah

UJI

UlJ

i_j^

ijyi\

IJaiil

illjl

Warna coklat
i t

Sehat tubuhnya

uLJI

yyw
I

Tempat yang berbau apak

V*"
~

Bangunan kata
Jalan kecil

uJ3\J

<lJj

yang bercabang

liir1

'
'

'-'

x^i

Membangun, mendirikan
Berbuat baik kepada

lij

,_^h}j

dari jalan besar

*JI ^-1

J^l

'

112

t***

Gema, gaung
Serigala

,/jiLjl ^Sju^jji

ija}\ ^ji ijojt &\


^jjl

Kekanakan
Tulang rusuk
Kaki unta
jji-aJI p}Ci>l
:

&3JI

,yljJl
r'
:

Pengambilan anak, adopsi

<_j^JI

aJUI
*tr>*ji <_$k-

-' s \t
\

il^5

Yang dibangun
Yangmabni
(istilah

^^iJ JJjlLJI -l

<_ji.ll

Membangun rumah
di atas

CijJI

(_jij

(jol

^J

pondamennya

dalam ilmu nahwu)


*->U-J!
:

Menetap, berdiam
(

^Lw
ii;VI
:

(_P"'

Bangunan
Huruf
hijaiyah, abjad

jLi r)

^j^ll

Anak perempuan
Boneka
Kerikil

(dlL r) CJJl
A*jyul
:

^1Jl Ojj>

iLaJ-l

^j^l
:

C*u

'

'. :

Mengerti
l

_)

JiS

**<* AJ _^jjj

Kata

iuJ&JI

iiiJI
,j-Ji)l

Senang, suka, ramah kepada

^^Jl

aj 1^3 _jj

Air mata

AjujJI

_ -

Mengosongkan

C^JJI Qj(j
**#*

Kelenjar leher, amandel

jliJI JjJ

ji^JI

C*jj
~~

Bubuk kopi
Arak

ij^JI
ZJJ.\
i^JuaJIjl^JVI
^^lf!l
:
:

i>*^'
,^S0l

Tercengang,

^--fdj ^--fij

diam dalam kebingungan

Anak sungai
:

^j"^'

oUj
-

Membuat kebohongan
Pucat

(_uS\Jl a1Ic ^jjisl

Ai_j

Kesedihan,
kegelisahan

(jJuaJIjl) jllll

^1
membawa

Membingungkan, mencengangkan
Datang dengan

Ai*Lj C*$j
^yl
:

Nama tujuh bintang


Bencana, malapetaka
Pelacur

^ju -

jb^JL

LU* L

Xljujl

_^*jJI

kebohongan

tS-w'
lAJul

Kebingungan

Z'"

't

-'"
:

"n

ji*"'

***#>'

Anak

laki-laki

"wlj
:

j_jj 77) i>i*'


J...;
.,

Kebohongan
Hal membuat-buat

(jUfJfj C^JIj *

Musafir

_jiU.ll

J
:

{y\

f^iVI

Orang gelandangan

selili

kebohongan

Yang mencengangkan pendengar


Pembual
i-jJSjI^jiLo
:

^j+yl
ol^Jlj -

Anak angkat
Orang yang masyhur (terkenal)
Orang yang

^^ilL

,^jVI

"$>

{y)

kebohongan

Alkj
isi

Yang pucat
(rupa, warna)

jjDl

^aiUI

CJkUl

hanya memperhatikan

perut

Orang yang
tidak

a-*__>j

memikirkan

hari

besoknya

Menyambut dengan ramah


dan wajah
Sapi
liar

aJI C\*Ljj -

Anak tiri

i>jj^j> FJJ^
lelaki

berseri-seri

Kemenakan
A_Jt>jJI

0>VI
rCLai)

jl r"^l

IJul

AfJI

Subuh (waktu)

oa -

'

Ai
Mengaku-aku berbuat
(sehenarnya tidak)

113

4;

Menggembirakan,

*j~>j A>^il

A*t$jlj

Benjsaha keras,

menyenangkan
Senang, gembira

membanting tulang
Terbelah

r^

*j

4*0

~~

p-J-il
:

Bagus, cantik, elok, indah


Mempercantik, memperindah
Indah tanaman
jIIji
* LJc"5f

,>
i
;,,-
:

p-f;

Penuh,

berisi

A*t$j

Berada

di

tengah

AjLj ,j-

jl^JI p*Lj

Gelap gulita

^1.(3 1

(di

tempat

itu)
'

Engah-engah

^a l^iJ f Oli/
I

J^}

Kegembiraan, kesenangan
Kecantikan, keelokan

".\f " ,! u rjtJij jjj**J<


'

'-'
'

' 'w **?-&'

Tanah

luas

t/'J*^' O"

-""''

"

~~

'" \(

"
i>"

iJ^J.r'L}

***'

'w

~~

Semoga dia celaka


Hal bersinar terang
i* L>"}JI
:

4J

f^j

Yang gembira

pl^J(j) p-fJI
(rlfj- )
4j j Juj *.-ftf.
:

jj^jfj JfJI
illiJI

Yang bagus,

cantik, indah

r-:-f .

Kemenangan, keunggulan

Besar buah dadanya


(orang laki-laki)
Berjalan cepat

JJl^j

Tuduhan

palsu,

kebohongan

jb^Jlj tiJUI
J^i oulSuJI

Pembebanan
di luar

ISUill

kemampuan

Anak hyena
(sejenis anjing hutan)
f

Kecantikan, kemolekan

Bumbu-bumbu,
rempah-rempah
Berhala
t

Bersinar terang

O*

L>l

^m "*tl Oj^Jj
iLlaij Juli
:

Mengalahkan, melebihi
*o*
a

4-

o f

Jenis ikan putih

Melebihi teman-teman sebayanya

ij^-r

Kapas yang dibusar


Bejana sejenis kendi
*

(Kecantikannya)
melebihi wanita-wanita lain
*o J
.'o

-o fa

>

".'

.*' .\

Timbangan

Melemparkan
tuduhan palsu

Yang terengah-engah Yang


bersinar, berkilauan

d>c p

>'gi

Menjadikannya
terengah-engah

jnfjl

aJ*

jl

_
:

Sukses yang gilang-gemilang


Kapal-kapal laut

Menyilaukan
Silau

3&I

Tengah-tengah, bagian tengah

"
Tengah malam
Wanita terhormat
Singa

Terengah-engah
Datang

s
g

-'-.f

j4^y

~~

dengan

membawa keajaiban
jSLi JUtJ

Punggung

Menjadi kaya

^ "
'
.

i.il

"

-kfj

114

Berjalan dengan gaya yang indah,

_f^-^

Urat nadi leher


Perut

j3i 'Alt

^"

melagak
Singa

x^i\

^jj

m,1i

Membinasakan

Pemberani
(Wanita)
^,-iu>Jl jj-il
:

* i' J

n c-UuiJI
(L-jJI

Yang terengah-engah
Menghalalkan

^) -

CfiCI

CjJI gfe
I

yang indah gaya jalannya

Menjadikan terbuka untuk umum


'1
1'

j lisi
Jtr -^
11
'

Menyimpang

dari jalan besar

~
i*+i
:

Menyambut dengan gembira


Pergi cepat-cepat

iJI
tj>u fj-^l
:

Menghiasi

Jjj

menuju

Terbuka
(siapapun boleh
Berhias, bersolek

jlS^JI r^fr^

Mengulurkan tangan untuk mengambil

iJl &Juj :

menggembala di

situ)
i-it|
:

Hendak menangis
Mencari

L4;
4

lxl!

~~

,*,,

CJj^

bljll

'" " Cj^fy


'

-**V

***

Bersikap sombong, takabbur

-Jj~~
:

~ ~

Berkumpul

i>*J'

iA^
(j-4-J'

Yang

palsu, jelek

tS^' 'J^M'
*
, -.

Nama buah
Orang
yang
(Jalan)
laki-laki

fjjJI
. ,jij
:

yy*

j*>

Uang

palsu
tiruan, sesuatu

*_JJlj

r^

>S*" *******
i*jS
~~

i**e**f*
(ji* jjl^j

J-j

Emas

yang tampak

j"?j^L>

berseri-seri

wajahnya
r-Lj"^^
'

berkilauan tetapi tidak berharga

yang cepat

(_*"" {y) O* 1
:

Warna yang

terang

t&'j

jjJ

Fj+f^'J

Mencegah, menghalangi
Haus, dahaga

,_ya$jl

(menyolok)
. ,. . *

jjmJl

j,.

ua*JI

Tempat yang terbuka

gjti b^-"

Aku tidak memperoleh


sesuatu dan padanya

L^d^j

tfoJeJJo

Al* Om4?ILo

Yang menyolok mata


(pakaian, hiasan dsb)

JiA'

>M'
Y- *

Melepas pakaiannya
untuk dipertaruhkan

Berjalan dengan melagak

"" "-

'
.

'

Mencelup (mewarnai) dengan


Inai,

inai

Yang

cebol

pacar

uAI
f

j^-Jl

(Wanita)

m- Mi *
berteriak-teriak

yang suka

Mendorong dengan keras

Memukul dadanya dengan


Menyusahkan,
memberatkan

y*' ^j^Hib ~

kedua tangan

Yang

arif,

3-^'

X-*^

*
"

jJ4?"

Memberatkan,

y%\

'S*A\

bijaksana

(Unta) yang besar

i*lk*JI

(Jjjjl ,^) &jj*-!l

menyusahkan
* **

Membebani

di luar batas

Berani

jj>

tH"i

15

^Hi
Memegang dagu
dan janggutnya
Mengisi

Janda

j^Vl
j*4-JI
:

aIaCJI

Ikjj <UiX 0>l

CjU

Jif;

Wanita terhormat
Laknat, kutukan

(LjJI,^) 4L4JI
iLJJ
I

il^J

Hal berdoa sepenuh

hali

pjlilJI

JQiVI
ilillll

Yang berat
Yang melampui
batas

Hal saling mendoakan agar dilaknati Allah


(Wanita) penceloteh,

SQ\

t^liSUI

jl^lJI

A
Harga yang sangat tinggi
Segala sesuatu yang memberatkan,

, * , ,

banyak cakap

Kesombongan,
kebohongan

<~jj&3^ j^JI

itV^JI

menyusahkan, menyakitkan

Bencana

i_*Qjl

iiftll)!

Kebohongan-kebohongan
Pelawak, badut
i)

JltLVI
:

JJI4JI

Orang yang dibebani


sesuatu di luar batas

JuLa/jU

i_ili

Ji^jJU

1*^1

Cj^^ii g)
:

Wjtjlll

* *

kemampuannya

Pemain akrobat

J-*Jl <_^lc i-jUI


Aj

jfjlfjl

Yang
Panu

kalah

'JJ&\: -

Menempati, mendiami,
tinggal di

,ul

jlsJJL ^j

Sejenis lumut
~~

Menyendirikan, memisahkan
dari

diri

p4*"

yang melekat pada batu

induknya

Samar, tidak jelas

*llc y*^l

4 .7.>..(j
;

.fcl

Melaknati

<UjJ

JJl

JL

Menyamarkan
Menjauhkan
Berbicara tidak jelas

,/*"^'

_ -

Meninggalkan
Melalaikan
Menterlantarkan
Saling

iZj
'J

aI^T,

bUu'

jt

i\

*.

ijty J^~Cs
:

.^uUI Ajuil
:

QJuJ>1

LfjJI

3^1

Menutup, mengunci
Menjadi tidak dapat berkata
(kelu lidahnya)

i_>LJI

mendoakan

pjjl

4-JLc j;T..rl

agar dilaknati Allah

Berdoa dengan
(*->^j
:

^jl^j

li'i

-Jjl

Jl

JJ4LI

Anak

sapi,

domba,

iJfyl) .l^JIj |^fJI

sepenuh

hati

kambing
Perkara-perkara yang samar, j?l\ o!)^JLo
tidak jelas
:

Pelaknatan, pengutukan
Harta/sesuatu

i-fJl

yang

sedikit

Nama tumbuh-tumbuhan
Batu besar

OU
*
I'".

i''
:

,_jfJi

'"i
',,

Dengan pelan-pelan
Tanpa malu
Penganggur

,1
I

i"
: :

t^t-ai

4o^,l

Pasukan

lA^t'
(p^^P.

Hewan, binatang
Ternak

p) **fe"

Orang yang tak bersenjata


Penggembala yang
berjalan tanpa tongkat

Ali

^SU
(

'V tjjJl

c**^'

**J-^'
:

f^
A-^-^JI

Lac jL

LS* (Jl:-

Kehewanan, kebinatangan

Ljl_j-Al

,L
Kecantikan, keelokan

116

ki
iiill>

jf^i^fj
'

,jii-l

*QJI
<_^'

Yang hitam legam

i}

<l

*-4jJ!

Yang

cantik,

jl.il

cj*QG

(***<

f)

Kuda yang

polos (berwarna satu)

*& ^ji
J-J

elok

Malam yang gelap gulita


Jjiill
bfj

Yang

bersinar, berkilauan

Yang

kelu lidahnya, bisu


"iijt-

fti><[)
:

(p-fri

r)

p-fc"^'

Warna yang
(Rumah)

terang,

menyolok
jlsjil
:

_$j

jjj
,^*Ql

(Di hari kiamat)

U^j ^UJI j-iv

(<^3l

j>)

manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang


Ibu jari

yang kosong

(tidak didiami)

(*^ALr> |Ll r)
tidak jelas

~"

Sumur
yang lebar mulutnya

&)l Wuudlj

A~*C

ji>

Yang samar,

(j^JdJfj ybafidl

/Hfcll

Perkara/perkataan
i l* Uli
5

l*4f* f*** J' J*'

Pembanggaan

diri

yang tidak jelas


Dinding yang tak berpintu
Berjalan dengan melagak

"

C"
*j*j

'

'l'

fh*

!
?"~ *

Kembali

aJI

~~

Mengembalikan

A*>jl

aJI
Aj
'i

(aj

jD
:

"CG
A^JJu
* i'

Singa

Ju.jl

^j j;)lj ^ "'d"
:

Mengakui

tijitl
:

Unta penurut

JjJjJI J-3-1

^l^-If) AjtifJl

Dibunuh (sebab membunuh)

Aj
..

JiS

'i' ' j^jL j^i


#
.T

(Wanita) yang halus perbuatan

Membunuh
Berdiam, tinggal di

Jr-^^

JJjLaJI

LiLfj

Ll

dan tutur katanya


(Wanita) yang suka tertawa,
periang
'i'-.

Aj

UI

jlS^JL & ~~

rPl
''
:

Menempatkan,
menyediakan tempat

'j** (aJjI) &I_hj

Mulia
#
Mo
:

Jl
parau, serak suaranya

* *i* tVl

Melarikan

diri dari

ji
**

Ala
t,"

'

Yang

pVl

Membidikkan

i"

Qj - Qj *
, t
,

Kawin
Mendiami, menempati
(ajjI)

r&j

, >

Bagus, elok, cantik, indah

gKll l>yj
,
o

Tidak didiami, tidak ditempati

m"
'-*^

'-*Melebarkan, meluaskan
Cantik wajahnya
A
i

Naik

tahta,

bersemayam

di atas

lA>*

'."li w*Jl

*'

/r^
'".

>'"->
Liyl
IjJl

Berbanding, berpadanan

jl'Vn.ll IjLJ

Menjadikan tempat tinggalnya

JjJuJI

Mengosongkan

;i3^Gc^jidiri

Sama, sebanding,
sepadan

*Ji>J [j (j-J

Membanggakan
Saling

dengan
diri

membanggakan

{j^ t*V
>fu
*

Mereka menjawab dengan

Jl>Ij I^j

^c

I_^jL-I

Pendopo rumah,
ruang tamu/depan

^t^frij

Hi' J J+r'

kompak
Jenis ular besar

A^ftc A^>

i-..-

i*'

'f 'w l_^J

Kandang

sapi

yang luas

JJ-^

L>

o"

~
'

yang tak berbisa


Nikah, kawin

Tanah yang

luas

JS^\

(>*

pG"

^iSjl

Ofj * Di

Rongga dada

jJ^jJI >->j>

'

117

Menyerakkan, membuang-buang,
menceraiberaikan

s.3Ju

JlcLl tl>L

Tempat tinggal,
kediaman

LJ(j

l_>~Jlj

*W(j>

>'

Q'

Menghambur-hamburkan
Mengeluarkan

jUl

jL*JI :

Keadaan,

situasi, posisi

.uuJlj iJU-l

illJI
:

a>^<jl*I
i)L
i'

AjU^I
,

Lingkungan
Peranakan

Jaliil

Meninggalkan mereka dalam

"y r jI> py

&>^

t>*

JJjJl L?--*

C1I
~~
:

keadaan terpencar, bercerai berai

Kandang

sapi

j_>^" c****

^
Menimpa
Lelah, payah
Berkilat-kilat, bersinar

^*
4.

Tempat unta menderum,


tempat penambatan kambing
(Hajat, kebutuhan)

^hull

i.

r-l

(a~Lc jl)

Ltl
''T
**J
:

j**JI -

(dl>GJl

'&>) iiJll

jjJI rwlj

'ti ' i'r*

'" r>jj
' *
:

yang mendesak
CJ,
Menjadi penjaga pintu
(porter)

Teriakan

rL.^i.)l

rJI

LC
:

Macam, bentuk
Bencana, malapetaka

JidJfj pjDl
<L>ljJI
:

rWl

Lf^j

jw>

i^uUI

Membagi
dalam bab-bab

-J Ln'

J'

Ai

i_jLxx!I i_j^j

Yang

berkilauan, bersinar terang


,
.

(JjJI
/*.
,

,y>) r_~*l
.

Menyusun. mengatur
Menjadikan sebagai penjaga pintu
Pintu

U^J

*****'
I I
'

Lahir,

tampak

' * * J

'

"

J !'.r

'r'-**'

Melahirkan,

membuka

JiOill

(l)Ql ^) L>Ql
'f*' * f jlji i_Jb

Memperbolehkan

Pintu putar

,-" ".

Menganggap
sebagai milik

Pintu sorong

Cr.}**
=s ..

.4- , _ J *^JJ
S*

umum

Bab
Golongan,
Akhir
jenis, kategori

(t-^SOl^-) -

Menganggap diperbolehkan
(sesuai

*^>l

'

ijW'f}

~~

dengan peraturan), memperbolehkan


6jiL^>
:

%.^(i *i&'
ijy^cVI
!>QJI
:

'

KQ\
JLjUI
iCjJI

Merampas
Menghalalkan

AJU

Keajaiban

Padang sahara
Pintu gerbang
Pintu air
Pekerjaan/gaji penjaga pintu

Membinasakan
Asal, pangkal

r^-r'

*iW
L f^j

tjlilHj I

Kekacauan
Jiwa

*iW

Penjaga pintu, porter


r-yUfj jSjJI

lj*J

Kemaluan orang laki/perempuan


Persetubuhan, senggama

Nama pohon
Potas (kalium karbonat)
(

y^
L- 13jJ lj
I

*'

'

'
:

^j-JI

'n *

p LJ-I

^lijJ
I

Nama matahari
Yang tampak, terbuka

^m m

p*
:

ry.

Bejana tempat melebur logam

4J i_^J lj
J

Aj^J
_

ijjli&ll ^bUaJI

^fjljl

Melakukannya dengan terang-terangan 1*[^j *1*3

Mencari

(*ij)

Lf^\

&&i'j &y>J

A
Bertindak lalim

118

O"

Jenis ikan

.!.., .11

i-Jj-i

rt*!l

terhadap orang

Yang melahirkan

isi

mi'

^
*

Lj _rfall

rjjvl

Budha (pendiri agama Budha)


Penganut agama Budha

(C

hatinya

Air bah, banjir


ij i_jjl
f

UJI .ih,"
'

i>L!l
'
'

Agama Budha

Pohon kurma banyak


Halaman
Tengah-tengah jalan/rumah

jt&J fi^

~
-

r" f" - 'V *


liilij (_ili

L>LJI

Rusak
Gagal, tidak berhasil

jkJJIjl JdjJI i- ^

pT-i

(J

J-JJ

~~
I

Pembolehan

(hal

memperbolehkan,

i>L"ifl

Tidak diolah, ditanami


Tidak laku
Terhenti, macet, tidak ramai

o^j"^' k-J

memperkenankan)
* *

liJljl

t*

Pembukaan

rahasia

j~A\ i>CI

'"'

ii (jj-JI -

n
Aliran bebas (boleh berbuat sekehendaknya)

<L>WI

Menguji, mencoba

'.z?^'

J*^'

J^G

~~

Meninggalkan, mengosongkan

t/'j"^' jy.
aS>1>I
:

Singa

JU-VI

Merusakkan, membinasakan

ejLI

Yang dibolehkan

f-di

Mengawini
Meratapi

lfv-J

6l_ aJI

jlil
** **

Yang

bebas, terbuka (untuk

umum)

^j^jJI
,*."'''
-.

-h

J*
i

tj j_^J

Yang

rusak, binasa

liULfll JuUL)l

JjJ\

Busuk

*jdul

(Tanah)

b*Q& >QG (u*^'


tidak diolah, ditanami

0-)

Menjadi tenang, reda, padam juJIj >...Wl(j ^3-1

yang

Hambar, tak ada rasanya

juz)
L~el

Yang

tak ada gunanya

A-j^o-V

,_$jjl

Lelah, payah
-.

,'
,

<

(seperti

sampah)
jL^>"ifl
:

Lan sampai

lelah

rV

^>

f'

U*

Cobaan, ujian

jLjoVf) jjJI
:

Memadamkan
Tinggallah

Kemacetan pasar
(sepi, tidak

Jjj-JI

iLJf

j[^Jlj

ramai)

sampai matahari mereda

Kerusakan, kebinasaan

jt|j

Mereka dalam kekacauan

rjJ

O J

*J>

- r>yl
:

'

"

't

Neraka jahannam
Wanita yang tak ada

*lf>

jfjjl

jb

Yang hambar,

tak ada rasanya

AJ ju?

"if

kjUI
I

*j"^l jf^j

Sumur
Bedak

^UJl
*^i>' (J_>*->**
'

V^J *

yang melamar

(tak laku)

tj^Jr'
I

Tanah yang gersang

il>U

' '

Kotak bedak
Alat perata bedak

&j ijJ

Juli

Nama ikan
Terompet
Pipa penghembus api *j
* ,'

"b*" **b*
1" 'C",

^*
i

Menjadi miskin
'A- i*

jiul
f-^'y-'

',,

Tikar dari buluh

Hjj? 'j *Ojr

Merendahkan

diri

119
4 '.r'"

o"W
'ti

Besar pantatnya
Mengisut, berkerut
Jalan yang jauh, sukar
Pantat

Golongan, kelas borjuis


Bursa, pasar uang dan suratsurat berharga

L Lili

L^jJ!

Pasar barang-barang

is.

LiaJ i-fj^J
I

Kejauhan
Kelelahan, keletihan
9 o

Bermuka masam, memberengul


Es krim
*
.,

/>-&*"

'

jy.
:

piio u~i>
|JL!I
:

J>JI

si

Jalan keras

Mulut
jjlJI
:

(^i) j_*

Warna, rupa

^jJI

Moncong

binatang
dll

d (>**'

Tenun
Buluh

sutera/lena

o^-ji;^
t.

Mulut kendi

JlioTj jljj^l

wali

Jenis elang (burung)


Lalat di

(^jUfj

(jIjjT) jf}j

r) jOl
i' ' i'

Jenis kapal laut

kebun atau suaranya

J b j l>

Jjf\'&> >/\ Y
i' t

t^JI
' i'

Permainan dengan tongkat berapi


(Wanita) yang berpantat besar

Aj*J

'n tL^jJI
:

'

Kasar

_jJI u^kjjl
%ji\
:

Mencium
Ciuman

'l
l

^t*
-l"-ti AJujUI
^
'
: :

~~
:

S!'-' '

Kompas
Bosnia Herzegovina

^->^UI

aILjjJI

<u_>Ji
*11

'n

liL^^p \j

iwjjJ
'

Korset

j~a&-' JlJLo

j'.n^JI

&

'u
Menjadi cantik wajahnya
i_iu
Jihj

-r

Penyakit bawasir j_^ll!l

(^^jm^I^j

r) ^~y-JI
:

<$>j

Pos(l2mil)

Xjl!l

aLL^JI *
' '

(semula kotor kehitam-hitaman)

i'."

i'

Berdiam, tinggal di

l3l

jlSUl,
-

Gaduh

^^sJI ,j2_^j
air

J*ji)

V*
*
.

^
:

Merendam dalam

agar lunak, lemas

*,_yJ'

i^y.

'"

' 'C'.|

Menjadi miskin

^^ic

Jihj

yiiil

Kelompok yang bercampur aduk


(dari berbagai

' ' 'ti

J*j?

's Menjadi rendah, hina


Sepatu boot

jc

- - *tj

Jlhj

Ji

suku)

Ijjl>VI ,y>

fy

(ri)
:

-L>jJ\

Tepung pemutih kain

^LiTI

,jSjj

Tempat melebur logam

***_?"

^Jr
L *
-

Orang miskin yang banyak keluarganya


(yang jadi tanggung jawabnya)

c*Atr

&M t
Mengukur dengan depa
Memberi
Melebarkan langkahnya
Mengalir
<

',",". t)->1

' *

pj-j j
J*j)l

LkjJLj tjj

ti.,j

Mendahului
Berkeras
tak
hati, gigih,

,j^iJI

O
"

7J1

jA*i\

Ju*

(j^yufc-Lji
'-''t

mau meninggalkan
diri,

Membentangkan tubuhnya
Keluar
Bersikap lunak, gampang

**J-

i 1

O
aj

_ -

Melarikan

bersembunyi dari jiz**ij ji


^-jti
*'f 1
1'.'
:

Ai
*J_J

'

<jLai\ {y> c-UtiJI i-cLiiJI

Berubah
Bersih warnanya
Aj^J

u-o

'
:

' 11 '

_j-SJI
t

t/'jj

Jl
*

120
,.

Orang yang tak dapat

jJl

"j,>nj

'
:

{y

(JjJI

'n

Yang lebar langkahnya


Depa

_jia*JI JLj*JI

fr^''

menyimpan

rahasia

rJ-Jtj

l^liG
:

pQ

jr)

pQl
I

Peniup terompel
(Barang-barang)

(^TJjJ^

'

i3W

Halaman rumah

lfi>L

jljjl

icL - icLJ

(iueuVI ^y>) JpUl


Mengalahkan
aJlc p_^jj Aj jJiLc
'
:

yang tak berharga


Kejelekan, kejahatan

j2UI

(jpfjj

r) iijlJ
:

Menyamai, membandingi
Menggelegak

Bencana, malapetaka
Seikat, seberkas

<L>ljJI

pl*

i'

" JJI
:

ti

""
j+>

iU)il

(oOiL r) iiUl
jl*5 ajIj
'i3_ti

Debu yang berhamburan jOJI &> jbL


Orang yang dungu, bodoh Bau minyak wangi
Airabu
Selat

lijJI
'

Seikat bunga, bokel

^^Jl u***"
iiJ.mII

Curah

air

hujan yang deras


batil

r) i*>yl
:

lijj

Perkataan yang

J-ULJI

!i\Ul

Jjlil

iU^JI

6ili_jJI

j &!*!!

* -

Menjual. membeli
(kata berlawanan)

&ljil .JlcL

'^^-SJI

Pelabuhan

LL1I

Ifjj

- jC *

Kacau
Mempergauli,

hlv>l

j*)l\

Mendatangkan kejelekan
dan pertengkaran

Ju_^aJlj

_^UL

t>

Usj\>j i*>\j

j>J\

mendesak-desak
Menggauli
1$jl<1>
:

Menimpa
iljll

iijUI ->
n-fc

Mengkhianati

jJs-

.yi)!

Gemuk
Kacau hingga tak diketemukan
jalan keluarnya

j~"-r'

Membunuh bersama-sama
dengan tanpa hak

4-lc jJUl

^"^1

jlJi liJLjl

Bohong, dusta
liJC

^
:
1

urV
*
(_

~~

jJuai
f'

SjJ\
:

Rusak
Lahir, muncul, timbul,
hilang, tersembunyi,

JlmJ
(j-i)

-iJI

Persetubuhan, senggama

1*4-1

v^

'jl

Pertama

kali

%j

lif^j

Jj

tenggelam (kata berlawanan)


i

Kekacauan

ib>VI

15^1)1

Tenggelam

-*3j

'

<*;'"" C*
\JJ*\

~~

Meniup (terompet)

t^ 3fi
(J_^j

Buane

air kecil,

kencing

r-<u Llj

Merajalela

i^LJI

<

Ljjl
Aj

Menyebabkan buang air kecil


Air seni,
air

J^j

Bertindak lalim, tidak adil,

aIU?

jLjl

kencing

ijlill

(JIjjI

r)

J^'

menganiaya

Saluran air kencing

iJ_j-Jl

ijj>u>

Menimpa
Terompet
Klakson mobil

&^S~^

"

jr"**'

p-S^
,

~~

Penyakit kencing manis

^j^SwJI Jjjl Joj


i_iijLJI
:

lobjjj

,*

.<."

*-

( "i jl^jl

V jj-Jl
_
:

*.l

Fatamorgana

JLiJI 0\y\
JU^JI
:

bjU-JI ^y_
jjJ^Cj

Anak

laki-laki

Kebatilan,

kebohongan

lt'M'

iSS.

121

Jl
Jumlah besar
Ikan paus

Burung hantu

jjU?
rambut),

|1

<u_jjlj >pjl

IT

II

&

j~>^\

iJjJ!

J_jl)!

Pomade (minyak
cream (pelumas

jC^JI*

Oji-I

Jul
:

kulit)

Keadaan, kehidupan
(

jil*T(j Jtil
5

k*
Melebihi dalam keutamaannya J-iuiJ
'-'
I

OH
:

Bagaimana kabarmu ?

liilbU

^
'l"

AJlc

*.

t,,

Sesuatu yang mendapat perhatian


(penting)

4j

&^i "

t.

Keutamaan
Jarak, perbedaan

tV

'n
:

' 'n

*i^*b
* '.*i

J'-al'l

oj?\
(

'*

cL^I'

'.V JuuJlj

'..' < II

*jL
*'
'

Perkara yang perlu mendapat perhatian

J L ji ja\
l

Nama pohon
Tiang kemah
*

>?-"

' i'ti
:

uV
jfjJl
iJjJI

Menaruh perhatian pada


Pikiran, ingatan, hati

vS J\ *JL
i_JjJ[> (JjjJ!)

Jas.\

LsJJ ijj>x

Jpw~\
I

Anak perempuan

i^juall CuJI

Perkara

itu tidak terlintas

J Lj ja
JUl

jia>

d^j - oC *
Mengerti,

dalam pikiranku
Tenteram, damai hatinya

memahami
U-*-^>
'"

,yai
:

*J

(J^il* jl)

rtyc
.

Menggauli

*^jQ- '
\

Cemas, gelisah
Hilang dari ingatannya
Penyakit yang

*;.

Burung hantu
Nikah, kawin
Air mani

'u jJI

i
:

"

1**>j )
*

" 'u e_>Jl


'
:

*JL ,^c i>Lc


'-[k''

***..

l&JI

UI

*"*

j^i

* '*

^W
*J

j&iii
',
O

menyebabkan banyak buang


f

air kecil

*..
:

^0

..

(Obat) pembangkit.

Jj^cllll

eUJ yL>

Yang banyak buang

air kecil (kencing)

jJ

penguat nafsu seksual

Anak perempuan
i^sjjJI
'
:

Jjjll CIj
>_~j?,ll

iJjJi

Halaman rumah
'*

i*

Botol minyak wangi

(Ltj) ijjjUi

iJUl
:

Orang

laki

yg bodoh, pandir Jj*!!

.ti

'i" n

'-" 'u
:

J>>!

AA^JI

Kantong

air dari kulit

uf^tl

(Kambing) yang kurus

(L-lJI ^j>) iLfjUI

Tempat buang air kecil


Sesuatu yang menyebabkan/menderaskan

*Jj-
*J>*

Anak unta

ilUI

jjj

jj\
:

Abu
Orang yang bodoh,
pandir
J)*-"^!
:

iUjI

buang

air kecil

vSy)'J ('y. f)

Punya perhatian
Tidak punya perhatian

(,_$

v-j

^i)

VilLll

rtdi
:

p&
*

T'
Menirukan perbuatan,
tingkah orang lain

/' *
l
:

Polisi

W'h)\ Oli, .it^iJI


polisi

l^ijl)l

*Jmi

tj^s-

^
J-

Kantor

Detektif, polisi rahasia

\Sj^

o^y
*i>jj
'-

Peniruan

eliUdl

^jJI
:

Cerita detektif

Jy

Pengharapan
Sakit, pedih, nyeri

4 "^'

Angkatan kepolisian
Polis assuransi

f 'l

Si\
~'

jj^lill tumtSft
,>i$ ,_^

hmIjJI

Tabiat, instinct

'n
'

Jij*'
:

Nama penjara di
neraka jahannam

j^^

U~>*

Orang

laki

yang rendah, hina

'4
,_,,..
.,

.,

-I

J>^)l

-^Jr

'

122

oL
pLLatl
:

Baitul

mal

Cat

AjjJI

Bangunan, gedung
Sarang laba-laba

Tukang gosok sepatu


Keadaan,
posisi,
situasi,

7-1 UJi>^l 7-Luuo 4jJi>^I


f &T>

^^uy.
:

34*J[G

*Jt3LI

*jl *

Kamar kecil,

WC

lingkungan
v_JiHl
*-C

Kamar dagang

Saluran kolam

<-~" *
' 1*

Rumah hantu
Yang jinak
Mengenai rumah tangga
Buatan sendiri
Menjadi

"'

\*-\'"

t***"

jL^>
(jjjl j^LS Jilc jl)

Bermalam
I

jlSIl

^t~'
.

^1

^w

Mengerjakan

di

waktu malam

US Jjuj
1

Makanan Makanan malam


Penyergapan terhadap musuh
Air
dll

Kawin, mengawinkan
Mengerjakan,
di

4>jj

7/jjJ
^0 ~

trf^'
B
Sf

r 'J'

y*
waktu malam waktu malam>J

j.*'

'^y-J' ^*j

waktu malam

OLJl

mengatur

di

yang telah lewat semalam


cJuJI
pikiran di

cJUIjCj^^JI
j^f)!

Menyergap

di

*Ac

*d
'.

j-UJl

Sesuatu yang

,^o

oL

Membangun, mendirikan
Menyarungkan

aUj
Ajfyi ,_^ AJULofj

,, C-JI -

mengganggu

waktu malam

oilUl '-.-1
:

Yang kuno,

basi

^JuJI

CjUI
cl-t
I

Membuatnya bermalam
Menahan
Menyediakan makan malam vLJ
Dia tidak punya makan malam
i't

'* = -*,-C^jj 4JL*>

AjUI

Tempat tinggal, bemialam


*

U>L> ,^c *.";"


-

Yangmiskm
Baju piyama

^r*41"

.'..i

'
:

"

'-;:-">
.'

i I

O^s u*
AJLJ
i,"..

'.

OLi^l
af

--"

<Ujyw

i'.'"

ii-

\
:

.-'

*\,ntr,

L>

j. l^o w

.T,,,; *
:

Memotong-motong,
membagi-bagi
Jenis ikan

-U aJ i/<h

iJJI jtj

Makam, kuburan
Sarung pedang

'c*i

-i

^Jul

C*JI

Vl^'
&_^yVI

j\

i. l

^a

y^jj^a
fe^""^"

r'Lwjl

Keluarga, famili

Jaring, jala

OjJ-l 4X~i

" *l

4>LJI

-' l*~ll

Ka'bah
Kemuliaan, kehormatan

llSUI

fi^j fiC,
Rusak, binasa

fjuj

- iC * iOi
:

i_J_

riJI
?/)

Gedung, istana

j.jna.ll

ICjUjIj 0>j
j,.

<'

Terbenam
Merusakkan,
oL'l

Petak, bagian dari suatu tempat

jl>s-o ^-0

*J

(com|5anment)

membinasakan, memusnahkan

Rumah, tempat tinggal


d' -hi
jl5"ill
:

JjUrj j^SnUI
:

Hanya

saja,

walaupun demikian
liar

Ka'bah
Baitul

l>jl

(^l^iljl) jls*fl

C^JI

Keledai betina

2^1>ji\
cL^J.1

ilGulJI

Maqdis

(^jill Cwo

jl) ^Juill

Pasukan

infantri

S^mJu}
i^GJI

SaUJl

Famili, keluarga Bait sya'ir

ltV

'

-*rt

Padang sahara

UuJl

yuiJI

Yang

rusak,

musnah

t/'^***

-^M

Kemah

'

c*l
i

123

"

Menjadi sangat (panas)


Berdiam, tinggal
di

Yang merusakkan, membinasakan,

Ju~L

memusnahkan

Mengisi, mengosongkan
(kata berlawanan)

*j* <jt

uVI -

Paedagogy
(ilmu mendidik)

.- Jli jl

,y

L>_^IJlj

Melebihi putihnya

^LJI
(^i-;l

^
:

<uLt

A.

Menimbun
Tempat menimbun
dan

' ''

^
:

&(

H-*_p

*Sl jJuj

| l

"

;!;

'',,
Memutihkan

*!*>

',_y2J'

ij^i

U>H

'''ti j-^s-"

Mengapur
'

JaJU-l salinan (naskah)

menumbuk

biji

Membersihkan
Melahirkan
isi

'H i_J^l5ul
*
I

'i'

Jenis burung elang

TyyA
JIlJI

Cr*

J^

'

J-^'
JJuJl
:

**

hatinya kepada

*-^^
-.
l
:

Penunjuk jalan
Pejalan kaki

^ JJjJI

>

...
l
.

Menjadi putih

ij~l Juis

^>i

%(, ^lll
"'1'
i

' '*"

Memakai

topi baja

A.'ri;;'! !_)-J

,ji>llj!

Bidak, pion

TyJnZM JJ-j

Membinasakan
Telur Telur mata sapi

I^LaliLl
C.-iLlasgj
:

,Ji}\
(j/i

(dalam permainan catur)

iJ>iyl)

>J

Bendera

*iQ'
Ajf^JI

Jj^"

(CujJL)

^Urf,^;
^jlntiti

Pembawa bendera
Bir (jenis

J-l
:

jUij-JI

Telur rebus
Telur asin

minuman

keras)

ijii-l

fjl/lj j~JI

fiLc

Pabrik (tempat pembuatan) bir

'j-" '***

PeiKara yang mustahil

jJ* -

Zat putih telur


Kuning/putih telur
Sebutir telur

J&i y/}
j!uJ3
jji'Ljjl j\Jua

Mati, hidup
(kata berlawanan)

(juiO jili nill*

^Ja^Jl eJi>lj

Lia^Jl
:

Buah

pelir

dulaj-l
i'-'

Bersikap sombong,

(*Alilj <_r>0JI jji-c

j^sJ

Topi baja
Perkara yang mustahil
atau terjadinya hanya sekali

i eiyUI
i

menyakiti terhadap orang lain


f *S *
:

t * o *

S*
"'"

liLjJI i^a-j

Mempercantik

4 1,-

4^>j

jji-j

Lubang tempat
jjiil

o"-/*^'

Ht* f-^-H 'j**

U**r

Gadis
Siang hari

~~

penanaman

v^-"'
_yLJl

Tumbuh-tumbuhan
Kesulitan, kesukaran,

i" OLj

'

Anak bungsu
Orang yang paling terkemuka dari,

..laJlj t

JuU

'
I

^ft^

JuU I

kesengsaraan, kesempitan

orang yang tak dikenal dari (kata berlawanan)

Dia berada dalam kesulitan,

yjO^j ,y-*>

,_ji

jij

Yang berbentuk bulat Yang


bertelur

telur

{.

Lfja^j

J>w)
:

(_a

-a?J

kesukaran
lnftjj

t/^M'
if^-JI Jti

c/'jir'
,ji>Ljl
Bertelur

^Ij

Wamaputih
Putih

i>ljjl
_,Jx<l
:

mata

^*J

^ Lj

Menghujani

i_jU-JI

124
' i'*ii
"
'

J?L
'n
'

Indung

telur,

tempat bertelur
3.,j._.*!lj

^/44
i.

Siang hari
(Kulit)

j'-f^'

rj-P' ij Wi
JulAI

i"
"

Salinan (naskah) yang bersih

'n^.ll

yang tak berbulu

t' - 3; *
Menjadi gemuk
Telur semut

(Tanah) yang tak berbangunan

i/'j""^
:

Yang masih

polos

i_jy- _^i

,ji>Lj

^s-

J*y| (jiu
lHvP' j' iljM

l"

'.i' ** '.s\'.'
:

JajJ
:

't 'l 't."..

(tidak

ada tulisannya)
(>*UI
:

Airmani
Rahim, peranakan

L
'

Air susu

iji'W'

-t' f "i '

tljll ,>_>

Nama ikan
Orang
kulit putih

Menjual

lSj1*"'
di

"^

Yang

'it. '

'

'

' i'

'i.

putih

Menjual

bawah harga

ij*- jj

JjI l>*ij

Kenikmatan, kebajikan

Menjual eceran
Menjual secara borongan (tidak eceran)
Menjaja

Pada (waktu) menghebatnya

h/all 'Lis--'

'*&

musim panas

Gandum
Kantong
Periuk
Jerat
air dari kulit

Melelang

Melacur

Menempati kedudukannya

Menawarkan untuk
Mengadakan

dijual
""

4_*"-"J '

f'

l?

Yang banyak telurnya


Pedang
Perak

fc,Ql
1
iliti)l

persetujuan

"'t.

'"

' -'
:

f""

*** -^^

'"i' **i^

penjualan dengan
Berbai'at (berjanji setia kepada)

ii^jLL ^LjI -

Yang kosong (belum ada tulisannya) \->^S^a j*s-

Saling berjualan
^

:
i

j "iy^

'H''
I

'l"

w
*,

Yang berwarna putih


Mati mendadak

a_^jl JJa

I^^i-j

r)

*
<

Laku,

terjual

"

JjiJ

# "<_j

>

J'

f W'"

^^ii^/jl

O^ll
kT.

Membeli
Minta agar menjualnya
Penjualan

'r'*

Hjl&l

'* * h ' i'" ^ -iJI pb^l


_J
.

Cahaya fajar
Gadis yang dipikat untuk pelacuran
Putih metah

'* * h'' t" c <_y-JI 4^Li-/l


*
:

' * -*

t.

(3?*>'
i

* Ij-iJI Jui>

f* H

/'"

Ip^-j r) *^JI

"

'

"'H

*~iIj ^^i-j

Pelelangan

(jJ*ll

*(>\

u*j

Malam terang bulan


Air susu dan

(tgl 13,

14

& 15) IfLJl jyjl

Penjualan/pelelangan secara paksa

ijj&
'

~
I

air, roti

dan

air
s
*.

h
/^
;,;
j

'l

**'?(
Penjual

*J lj ajU \j & L~J


^^ill
:

i'tV ' t*'t<

Aku tidak

melihatnya

itjG

Pembeli

- - -

sejak dua hari/dua bulan

Pedagang
Penjaja,

>fcl
keliling

Pemutihan

JU j

wftSj i

Jui?

i>^ii;"''

pedagang

*J>*ti* aj w jl
*-*j

& Lu
:

Pengapuran tembok/
dinding

jQjil

jl jOalJ-l ,_^u*;

Transaksi penjualan
Bai'at

^U r
.

-L**JI

(JuJ^jJi) iillfl jift

Pembuatan salinan yang bersih

v_jjill

125

-U

Di antara,

di

tengah-tengah

jUJ u^b
1

j*j

Tempat peribadatan
orang Kristen/Yahudi

(fc*)

Di antara dua perkara

^,^^,',,1

j ^j^
I

(j-j

Beserta dia, di hadapannya <m Lil< ajw

AjJu /^o

Dagangan, barang yang


Penjualan

dijual

p L.

icLJ!
:

Duduk di tengah-tengah
mereka
Di waktu,
di tengah-tengah,

>
{

^-j

(j-J>

^Jl

*^Jll

Yang dijual
sedang
lij
I

pCllj -

/_;
: l

Pembeli

l/^'

p^C*'

Kerusakan
Perpisahan, perpecahan, perselisihan

iL!aJI

j-Jl
:

&*
Rusak, binasa
'
i'
:

*
\.
:

<uyJI

iiU*
p-l*

Perhubungan
Putus hubungan mereka
'

0~"^
'j'.'. *
t

"'

Menggelegak

"n

.Jul kp*Jj

"7
:

Kacau

ja)I\ 4_JLc i-*?

Permusuhan
Pertalian keluarga,

ijUuJI
<ul-LaJlj AjjJuI
:

Banyak, melimpah-limpah

jiS

^m\ -'J w i-L.Jl

^JI Oli

Nama tumbuh-tumbuhan
Bola lampu
listrik

CJ

* **
:

&
*

kerabat, persahabatan

^^j^SsJI jjlll ISCj

Perbaikilah perhubungan
di antara

rS^-u

oli f^jLsjj

Menjangka
Jangka

j^-rf

kamu
berbintik-bintik
(jjjJI >->[,

V"ji^'

V^i?"

Burung gagak yang


warnanya
Daerah, wilayah

Rumah sakit
L>u)l
S~-J^^
:

c.t,v,tf

o^-jCJI
,.i.'mih <_r
:

(j^-j)

,j-JI

Rumah sakit jiwa (gila)

^JL>JI

Bidang tanah sejauh mata

j*

^*"ll

Tampak, jelas, terang


Cni'J Cf^ii
r**
' * 'J
.

memandang
Batas antara dua tanah
frJs>J)li frj J'^iSU
ljfat\
:

* **
:

Terpisah dari
,

Alt uaij|
,
e

Alc -

Seribu (1.000)

Bercerai

H>jj 0*
, ,
.

Vp

-\\*

*>j**

3
,

- *,

Komandan pasukan yang membawahi


seribu prajurit

^^iLJ-JI

Memisahkan
Menjelaskan,
iswjjI
:

Jl-j>- ,^j

aJj j b

^o"VI ,j~jj *jj

Penjelasan, keterangan

r-LiljVlj r^iJI
'
'

u*JI
:

menerangkan
f* * * s

Pernyataan (statement, deklarasi)


Ketetapan

iu razj\

'u

~ -

*o t
'

Melahirkan

*j4&<

*<_j-J'

H'*'
o~i
~~
I

' "-'n

jij"^'
rt-l3jjl

'

Berdaun, tumbuh daunnya

JlSjj Iju

>-iJ

Program, acara
Kata-kata yang fasih

Mengawinkan
Meninggalkan
Berlawanan, berlainan dengan
"

Sj^jj

*4jQ"'
:

7t<aij

jjlaju

'^>l*

*i^
:

Kefasihan

jLJI,^-**

ijai\j iaIjU.
' \'*'
:

l"

Ilmu Bayan
Ataf bayan (badai), aposisi
(istilali

JLc

Berbeda, berlainan

Ojlij

jUj.t,
:

t' *

II II

" '

^jLj

- <_aht

Berjauhan

JLcLj

qX>j' ~
jLil

dalam ilmu nahwu)

Menjadi jelas, terang

ja)1\

126
*

Piano

<Jj*ll

JCJ\

Data. keterangan-keterangan

oljQl

Pemain piano

^LJI

Ji lJjIjlII
4-JJ
4J

Yang jelas, terang


Talak tiga

Teringat pada

Sumur yang dalam

Semoga Allah
mengangkat derajatmu

Uji

0&

Yang tinggi

sekali

(sampai melampaui batas)

Semoga Allah
menempatkanmu
Orang
laki rendah,

iill
di sorga

*j~ iil3LJ

Hujjah, bukti

Uang jujur, uang hantaran


,_,,..>.,

hina
i

"4-1

J>_pl

,_jJi

Mahar, mas-kawin

Yang tidak
dikenal

jt> i-Jyu

Oj^ut

{y\

Nama burung

(jJU?) iSLJJLJI

AJUI

Perbedaan, berlawanan (kontradiksi)

l:cdi

:****************

127

Mengisi

i%t
l.'Vic

UVI Jul

Huruf

^Cll

iJjj

liJliJI

iJ^il

* L=J

*
I

Yang penuh
kemarahan

JjJl

Jlijlj J^JI

ketiga dari abjad Arab


Peti

(^4*0^ r)
"**
'

CtjJlsJI
'"'j;* 7

(Kuda) yang sigap, tangkas


Meluap-luapnya kemarahan
Melahirkan kembar dua
'-

(^jjul ,^o)
i-jaiul

Petimumia
aJLjI
-'l*
tl

***-'

''h" 5xi
-

'
:

Peti

mayit

C.VajI

Sl^JI Cwolil
','
:

Berkali-kali
\-

mengucapkan huruf T

lH"-^'

""

Mengembari,

lahir

bersama dia

Aju JJj

'\'.'i" el>l

U
I

ketika berbicara

Salah satu di antara

u l_^J [j > l_^J

Bettaah-taah
Berjalan dengan melagak

,_

:-^i

dua anak yang kembar

v_)jUill

Anak kembar dua


Gemini (bintang)
Mutiara

\ju>

j Takjil
(

jUljiJI
I

dalam medan pertempuran

^u

\jy?
:

Orang yang keluar

air

5 lJi) lj

ljJ )j

uii)

ijfjlll

JL-ofji!l
"i'

maninya sebelum mulai main


Pelan-pelan

'

Sekedup yang terbuka untuk orang wanita


(Wanita) yang melahirkan anak kembar

'n O L \jd
i

lH-"-~"

l*'j c*' JsJ'

jil
> lili

Dengan pelan-pelan

Af<

iajj <_,!*

(Wanita) yang sering melahirkan anak kembar


'-"

Penipuan

'i

AjijJuLI

'*n * jjUSjIj jjiill


", i''tr

' J

Membentak

ji^'

'

Memukul
Rusak, binasa

*o-^

L^ajJL
JlJ
I

oj'JI

dUA
4>J>I
:

Memandang dengan tajam


Sekali

tjaj

Membinasakan
Sesat, rugi, binasa

Uyj
:

i~jj

e^l3l

tjlill
5jLf

\jj*~j bii

elJu

Sekali waktu, kadang-kadang

U L

Memotong
Berkala kepadanya
"celaka/binasa
:

4n<

,_j-2JI

O'C-

- jB *
~~

liULlj 4J Jli

C^(i

Menjadi baik, sembuh


Saling berdekatan

rj*T'
~~

kamu"

Vj*"'

c* fJ^'
:

Melemahkan
>

Yang
* f

sintal, padat, berisi

jl^JI Ujifl'

_piJI

*,a

Lernali

L^
berlangsung,

Stabil, terus

Al -

Penuh, berisi

!>u-l

>

uVf ^jS
J_^l
~~

berjalan baik/lancar

Penuh kemarahan,
JbJLjJI

Cj>-jl L.Vic }ILI

~vejJxin

>

ang gawat, genting

SJUI

SljJI

kesedihan

J*
Pengikutan
* ,'*~ .s * '* . c. f> IlJ I

128

jf
Kerusakan, kebinasaan,
kerugian

\Si

_> Li) fj i-li) Ij <J^

Yang

mengikuti, pengikut

W^iJ
Ifiilt
:

fi^Ju

Orang yang mencintainya

eljll a-j

Celaka/binasa katnu

liULy
^/ji-M
:

Yang suka mengikut


Bayangan

c-LjVI _^iS\JI
JiiJI
:

Jjl

Kekurangan

v-jLill

(jujUj r) *lyl
*ti

Tempat kerusakan, kebinasaan


Orang
serta
laki

i^J^I

>-^j^

Lebah yang besar


Gelar raja-raja
Berurutan

J^iiJl Jicl
(dahulu)

i*

*1

1
:

"*n ruZJ\

yang telah tua

CjQ\

%) UIji

Yaman

(IajLj r) :

lemah
tua, lanjut usia

t"il_^JI

jUillj tUlll
:

Menjadi

Dengan berurutan,

berturut-turut

*jUi)L
:

LeLj
-,.JJI

("i

'

'

Pembantu, penolong

j..^i\i\

(pLjj-)

Rusak, binasa

Anak

sapi

yang berumur

th. il*

Jjl jjull Juj

Merusakkan,

Yang mengikuti
Pelayan

(filp

***" f)
r;

julSJf

membinasakan, menghancurkan
Terlambat, tertinggal
Biji

slil
SJI

j^
jJmo j5
t-iiy

^s- jj\
:

Bawahan
Penganut, pengikut
Jin (laki-laki)

logam

j^ji

Biji

emas
lantak

Emas

ujjJa^ ^*i

<_*>i

Bergantung pada
Akibat, konsekuensi

Kerusakan, kebinasaan
Aji^JIj (iu\y
XjJjV...ll
:

iiJx$JI
)jJJI *

jl-i)l

p) i*jbJI
i...7.lf}

Unta yang bagus

'

'

"

^"

'

**"JI

y*'

Pertanggung-jawaban
Pelayan wanita
Jin

warnanya
Kelelumur

Lolil

IajuJI
:

(perempuan)

*~*l
23setelah sahabat
1

~~

Pasukan

Satelit

fi(>JI
^^ujuJI
p,?-*'

Yang

rusak, binasa

iljQjl

*^~il

Orang yang datang

Nabi

Berdiam, tinggal

di

Yang diikuti
Yang
berturut-turut

icLjj LcCjj U1j Mengikuti, menyusul

'

a-j

m^LxzLI
*i

Dahan yang
tak bermata kayu

^l j

juU~a j

^*

Mengikutkan, menyusulkan

Mengerjakan

berturut-turut

JCjtVl
Aiifl
:

,^-J

*;b

Tembakau

Mengerjakan dengan sempurna


Menyetujui
l
'.'.

J-JJI -

^Vi

Ji
j*
^jjfjj

ftd -

Menjadikan

'i" 'f
aJLjIj

sakit hilang akal

\-*i-\

Menagih
Mencan/menyelidiki dengan sempurna
Berturut-turut
i
'

Merusakkan, membinasakan

?j^^

_^*JJ' ~~

p-^J

Membumbui
Dendam, permusuhan

l*kll Jjjjj
(

Jj^j

J2

*jbs
I

Jj-jj JLjI r) J-^J'

Minta kepadanya agar mengikuti

.l.,.t.t...:

'

jf
Perdagangan gelap
(

129

utf

.,.,. 1..

jl) <u_^i> ijUiJ

Bumbu, rempah-rempah
Rontokan besi ketika dipalu
(

(J-iljJ

f)

J-i^-"

Mengenai perdagangan,
perniagaan

^jiiilfj

^jUjjl

Ju JuL

{y> )

JLjJJ

Yang menjadi
L>w
j
,

sakit/hilang akal

J>*^ G j4*^

Rumali (kamar) dagang


<

-ij

karena cinta
Penjual bumbu, rempah Jjlji)!

j ,

Undang-undang perdagangan
Kebiasaan

^jLpill ^jjJuJI

jL

JGJI
J'
-I
I

Yang dibumbui

dalam dunia perdagangan


Serikat

dagang
# # j
^

Arif, pandai
s

^Jai

J*_^l
budi

Pedagang Pedagang borongan


Pedagang eceran

Memberi makan jerami


Menaruh jerami

UJ

Ifralf.

^
0*>
I

ij^**' c*

i>~" lt*?

J^itoi keras, arak

dalam lumbung

Pedagang minuman

j**JI juL
p^LP'
i<'

~~

Memandang dengan
Memakai
Jerami
Serigala

tajam
' i' 1

aJ J*^
I

Yang

laku, terjual

cawat, celana pendek

"i jUJI ^^J


u
'

'
:

^1
-

''l

Barang dagangan yang laku

terjual

<* t' jIj AcLIa,;

(ilJ

ijifyl) ,^1111
v_JJul
'
"

Tempat berdagang
Di bawah

(>*
'-"

r)
'
:

>*<iil
'

^jjj Jl>

Cj

sk

Yang terhormat

(jjj-SJI

ii

Di bagian/di tingkat bawali


Di bawah permukaan laut

la.ull JjjliiJI

Yang

arif,

pandai

i^ul

i>*^"

j*"-"
****"
:

*-"

Penjual jerami

^JI&Lj
"' U
>'
.'
:

j Lili

Dengan diam-diam,

Cii!

Cj%j ,^o

Bintang

Bima Sakti

-'i" II * *' AJLiJI v_)j3

sembunyi-sembunyi, secara rahasia

Cawat, celana pendek


:

i"
6

'.

'

' .*

.,

_ri**" LhLiLr""

oW^'
' '1i i5***

Orang kebanyakan,
rakyat jelata

iLLJI

Jfi/}||

OjiJJI

Lumbung jerami

'n' ' ij^' >*>*

Sebelah/bagian bawah

^ybyul

Juis

^yU^viil

Berperang, menjarah

Pakaian dalam

Tapioka

Celana dalam

- Jkn*
Aij>
:

Bangsa Tartar

Menggerakkan
Bergerak

4jl>o>
iiiju

^o
:

AOLu

Berturut-turut

4Jl*4

^-

Picu senapan
Jenis

iUjJI

(jLijI) JajU
i

liuJJI

Gerak,

j^-*JI

&[/> Jj^> .iSjil

iwiiwJI

minyak wangi

1 1

^ ^j^>
.' -

'

JiJ
'
:

bunyi gerak jalan

Tembakau
(*j jl) ,_^2JI

''*ii f--J'
l'

,!
t\

0^*^

Menghadiahkan

aWI

*
Berdagang, berniaga

('

'

>

"'J;
_

mempersembahkan
Hadiah,
ij-^JI
:

j^G j^b _r?"J


icLiJI

l-i~ r) aaiJ|j aJjoJI

Perdagangan, perniagaan

jj^ilf) ijl>i)l
:

persembahan

Barang dagangan

w
Memberi
batas
Jt>
J

130
* *

^
Sesuatu
**i i'fi j^^l^UJI
.

ou
>iu1

**
(

'

Cl
:

-''"

II

_^2Jl

Julj>cJI

Makan terlampau banyak


Menyebabkan kurang baik
pencerna makanannya
Berbatasan dengan

Jial

l>jil

yang amat berharga

JcAjiI-

Museum

(t_j>u> r) liiodlj <_iiull


#
O

^ *

^ ^ ^

JO f *

e .**!

Menghiasi dengan aneka warna

eLij

i_>ji)l

Batas

jj-l

Cj*J

g-)

Jtsfl
a^^-cJI

Berwarna hitam legam/perang

iUL j_^U
'"'

ij'

Hal kurang baiknya

Wfl'l j*-

Warna hitam legam Warna perang


ii

pencernaan

Yang berbatasan

^ii
UjcJL
t.
'l

Penenun

dl'G-l
sekali

&l

Yang kurang
alat

baik

all

.jiiHl

Yang hitam

''*ti |t*iJl
i'*

/'i'*
:

ULjO'.)
,al>
i-

'

\*

** h (t^Jjl

pencerna makannya
'11

Tukang kebun
jjU?
:

'f) '

J
:

jW,,,,ll

i' n * ^uJI

Burung kuau
Beserdawa
Palmyra (nama kota Syiria dulu)

r^JCJl
:

""

*ll =k

Bangku
Ranjang,

Juuill

(o_jJ r) citill
:

Llij
-'Y
aJlL

^jtiJo
**** '
:

jjjlJI

(il^JI CJ*J jl)

"

^l

^aJu
'
'-

* *

tempat tidur
Almari
pakaian
**
*

f'-' ~

k?

V'-*'

trt^ll ijlj

(v-jCj^I ^*j

jD _

Berdebu, kena debu


Jatuh miskin

<_>jj

Jir^

_ J>_^l

'
:

Singgasana raja
Ibu kota kerajaan

J^jC-

1*1

tildW

C**u
I

'

Rugi
Miskin, kaya (kata berlawanan)
i_jjj
I

i^Jul
Jiri\ ,,)!

i_jjj

Papan

tulis

fjJ

ajl?cJ\

Menaburkan debu pada


f *o

'<_jJ'
^

*~

Meja tulis

ibuSUlij^J

^
:

Sebaya dengannya
Menjadi debu,
berdebu, tertutup debu

Ajy jli

'"f' Ajju
''j^

Gagap bicaranya

Yang gagap bicaranya


l

jXjVI

^'LioJIj
'

'

r-biiiJI
a
.i

Tandu, pelangkin
-"-1i *

'' i'*

n 0?.r

f'*

sk

b'jj***^'
7t7

Penjaga kuburan

tj?**' l*jI>

i'

*
:

li

w
'

t^ij^"
'j$
ti
:
"

4>jPlJ
**"
'

Yang

sebaya, semasa
sejawat, kolega

^vLh F^
'

Menjadi

masam

Ja*>
^JaJIjl
air

' *

CkT^

'II
'

Teman
Debu

'i"

Jr!-0"
(aj^jI

Mencairkan
(dengan memberi

^jul

rC\j

L/Jlj

ijIjiJIj

VO-^'
:

banyak-banyak)
jioL*.|
( (

Yang miskin

j-a^I
seperti

Vv^'

Adonan yang masam


Perasan (minyak) bijan

^>mJI

tcJI

Yang berdebu,

debu

<jjA\j -

m i,m

.11.11

CjLdf
';^v

Tempat yang berdebu

Mengambil
Ikan lumba-lumba

Yang
Debu

jatuh miskin

Lio t/'j"^'
:

jJ

Tanah, bumi

Kurang baik pencerna makanannya

jy
Terjemah, tafsiran

131

&
Antara langit

^LjjJlj

Hrr' qi\

* ^":J

Riwayat hidup

AjL> 70jU

J>jJI
1

**>y

dan bumi

"
Mukaddimah
kitab

'SI
*-??y ~

Makam, kuburan
Ujung jari

d^IaII

L,!jI

Terjemahan secara Terjemahan bebas

harfiyali (leterlijk)

Start

S#l
*

Nama tumbuh-tumbuhan
*>y&\
:

oQ:
JjLjl

Penterjemah, juru bahasa

jUj]jl
-

Tulang dada
Sebelah atas dada
Dari debu

i'".

Js\
:

Sedih, susah

opJI

,>

^(/Jl

Menyedihkan
Kesedihan, kesusahan

'n'

'-".r

-'-.

Yang

halus seperti debu

|U&h
:

^G pl
:

(Unta) penurut

'J/JJI

(i^ul j*) Oj/^JI


iSGjl
:

Kemiskinan

>Ul

Kemiskinan

iTpil

Yang amat sedih


(Kehidupan) yang keras/sulit

y
(jLjSi
;>.) jjs!i

Mengunci
Palang pintu

^Ijill

i^Ijj^"
'-''

Menyayat

r^i&r*
f;
'

Meja

oM-i

-v

r'-tr

'c

Mengoperasi, membedah
Operasi tengkorak

i<lj>Jl
*tii

oiy
<Cjj^)I

Menyendiri, menjauh

LL.C

Jauh

bJJu ,^C
J

Gergaji untuk operasi tengkoral

1
'C C *

J t

Gemuk,
Putus

sintal

Banyak bicaranya dan cepat


*Llj|
:

*lijJI

Menggoyangkan, menggerakkan
Bergoyang, berguncang
Kida-kida

*5y

'

'^
:

Jl

Memotong
Menjauhkan

LjjdzS

Jl.
'
:

jjl

^Jjjj

Ar2

'""i oJuul

jfr
llluSJI
:

Kuda tarik

ji

Wv
'$Ji\
.
:

Bencana

yG^
'

yang cepat larinya


Asal, pangkal

f' J

'

* -

$1
:

Tertutup

^SJ
yang

Benang

unting, pelurus

/l

1^I

(Orang

laki)

ui^ji '&)

yji

Yang gemuk,

sintal

/y*
itjLill
:

'iiii'l

jUJI

kuat otot-ototnya

(Tangani yang
dipotong

(^Yl ^)
f.'

jjfl

Angin yang keras


Menterjemahkan

iJuJlmu

A>uy> Jj

'.'C*
f

Mentafsirkan, menjelaskan,

9 , - -

Membanting
Kering
Keras

mengartikan

o**.

'cf^ jyj
1 i

Menyebutkan riwayat
~~

cj^ X*

~
"ifctJ^

t_Ju<?j JciJ.

hidupnya
Kacau, tidak jelas

Membeku

'>

'ali

- -

^1

'p&3\

'^)

Oy
Meluruskan, meratakan

132

U"S
Mengeraskan
Mengeringkan

O'yr'

u^yh u^y

(membuat tidak

berat sebelah)

(Timbangan) yang lurus


(tidak berat sebelah)

rata

Lapar
Mati mendadak

P-'
5Uii Ojll
:

P'
jf/JI
ijl!)l

Tombak/lembing yang

lurus

Yang keras,
Mayat

kering

^Ql

.LlLjl

C&J*

Penuh

berisi

^il
jiJI
8

c-^j lj

~~

Penjahit

Bergegas-gegas pada kejelekan

Jl

c-^l

Memberi

perisai

Membelokkan
Mengunci
Mengisi

^j-^j

j**l
:

ij-t *-

Berperisai,

bertameng
a2lc1
:

A^Iil

oUl &jj
Ijill

Mengunci
Melindungi dirinya

oUI

^jjl
'

".'

{
t
i

o}b
kejelekan

'ii

&jj|

Yang bergegas-gegas pada

jyjillj frjiJI

dengan
Perisai,

perisai dll

Yang penuh

berisi

tameng

Lr'L>

JJ o*'y\ p) 0*y~^'

Penjaga pintu (porter)

Jenis ikan

Pengukuran tanah
(kadaster)

Gigi roda

oJIjjJI

Roda bergigi
sf^il

y j ^J

*A<-

Daftar tanah
pertanian

^GVl J^-

Pembuat
Pemilik/

perisai

*Llj ^jill ^>\~t>

Pintu

Lo
i^?jj\
2-j?jJ\

pembawa perisai
Penyu, kura-kura laut
Pekerjaan pembuat perisai

Tangga mimbar

4-u^J

Taman, kebun
Saluran air ke kebun

Lal^il!

III

Jl

Pabrik kapal,

4jLk*ji)lj 4jL*/uI

Terusan
(sungai buatan)

(e-j-i^o y}j) sUill

galangan (dok) kapal

Gudang
(

senjata

JjiL/^1

cOjTm
1 '
:

(Banjir)

jlljl

'&>)

J-j^G ^JVl

Balkon, serambi atas

AS^lJl

l '**ti

i ' ..i^al

'ti

yang mengisi lembah

Benteng, barikade,
JulllJI

^fjitlj Lujiilj i^jill

Burung tekukur

ilijjJI

*
*

kubu pertahanan
Palang pintu tuntuk mengunci)

$J
Hidup mewah
Merusakkan, menyesatkan
Terus-menerus
*jCj
:

UJ

^L/JI
iV.
'

- - '

<-J_^Jj

Jelek akhlaknya

JU
i>"^" <_r^

Ai/ilj

Oy
'-A/'

<ul>

L
'

-r'

'

Yang berakhlak jelek


*-

,ji>JI 1 irjUlj L^J

dalam kemaksiatan

r-

'

'-

Melampaui batas dalam kemaksiatan

<_i,iil

Kokoh, lurus

-'&-

133

Jy
Kemewahan,
kehidupan yang
t'.''

Yang merendahkan
diri

JUj

JJlI

*-i>lyil

*jji)l

*f/Jlj O^iJI

' .' *

kepada Allah

mewah
OjStlj
hatinya
*_JjjiJlj <_s_^JI

Yang bergelimang
noda/kotoran
Kereta api
listrik

Yang hidup mewah

Yang berbuat sesuka


f

<jjd$j <J/dl
j^-'

#1 tr>

r#i

Yang

bertindak sewenang-wenang

~~

~~

Terutama

Mengenai tulang selangka

^jiy

uU

Lsy

Terompet
Menghilang
dari

J^3I

J&L-^I *
'i

Tulang selangka
Mendekati
saat

(^yfjjjl r') _^iji)l

JuS

^
.

U*S

kematiannya

^G^'

**"JJ ^"**i
>
:

"
pertempuran
.
:

Obat penawar racun


*

** d *'.-* i'.j ,.,ll jjy Iji


j*i-\
:

JbjiJI
~~

""ti

*o

Nama tumbuh-tumbuhan
Termos
Thermometer
<U_JiSjl

OLJ
:

^^ojiJI

Arak

(jenis

minuman

keras)

'"Hj^'G

(r'i) ^^jjiJI

'jL>^*'

j G?*
pjji

'

j s *> -j^l
I

Meninggalkan
Mengabaikan, melalaikan
Mengizinkan, memperkenankan

i-

Buah jeruk
Anak
wanita pelacui
t_J

p</JI

AJLaifj a1*aI

iJI AJj

^^J ^1

<yy

*J 7t*~

Membiarkan,
tidak ambil pusing, tidak peduli

AJLij

Tenggelam, hanyut dalam


perkara yang tak berguna

OU/J1

^ jj

Mengawini perawan tua

*^jy

JTjjj'

<vj>

Mengadakan perdamaian,
:

j iU

viJjU

Kebohongan-

(Ia/

sJ^f^JI)

oli/JI

menghentikan peperangan
Tinggalkanlah
!

kebohongan, perkara-perkara yang tak berguna

liljjl

S\J>

Bencana

c^jjl

Yang

ditinggalkan

liTjjill

liLjiJI

Angin

'm
t^jUi^JI
:

Perawan tua

F^j^

f*

>'j*'

'

^Hj^'

Awan
Jalan-jalan kecil

wanita yang tidak laku kawin


Kulit telur, telur setelah menetas

jUuJI J>JI
i*';-

i5jjjfj

/S*
1

(keluar

ayam)
-''

Berlambat-lambat

<jui

>[h"

J-'^
'

c>

Topi baja

tij3-\

'i

_ _

Obat penawar racun

adji

Barang tinggalan

ZSjJJIj iSyJi

Arak

(jenis

minuman

keras)

Barang tinggalan mayit,


warisan
o

CwJ "OjJ
I

f *

Adalah yang kesembilan dari mereka

~~

f\>^'

Negara Turki

lif^y'

^J

'J*
:

W^/

Menjadikan mereka berjumlah 9


(sembilan) dengannya

Ax*t*7 *b*j**&

Yang

ditinggalkan
ZjJl)I

^Jj^
:

Perdamaian, perletakkan

iijUlI

Mengambil l/'lnya

Dai -

^gencatan) senjata

134

Kelelahan, keletihan

<u.n-"Jtlj

l.

ucd

Menjadi berjumlah 9
Sepersembilan
4 7
,

....T

IjjLcj

yul f-^l

Sesuatu yang melelahkan

i_-ucjl

i-.
-

,...-U

^ *j>

Ic-L-JI

r) f
,,.."j

""'

Yang

dicari-cari

aIIc (_)jjiH!

Sembilan (9)

Menggagap

(S&ii^ga*

Sembilan orang wanita

Lj
..

<t-J
*

Menggoyangkan
dengan keras

Sembilan orang

laki-laki
S

Jl>j u
J -

I,-

i'
.

"
..

Sembilan belas orang


tufjdl

laki-laki

>>j

C
A.t u"
.

js-

Terhunjam

di pasir

Sembilan belas orang wanita Sembilan puluh (90)


Sembilan-sembilan
4 ,7

51^*1 _^lt *-J


*/" " jjjr
.,..

Berguncang, bergoyang
Berita yang

|JlJy0

m "ft""

menimbulkan

lil>G'^

gl^l

^c JjJuw
p L*J

c.

LiJ

keguncangan dan ketakutan

Mereka datang (dalam kelompok)

fj

j":
Berkobar
Berteriak

'

'i*
***

sembilan-sembilan

C-U.7.,'1

V'-'*'

Yang kesembilan

*Uil
belas

r[~0

yJ
1

Yang kesembilan

^U <uJI
dst

(Luka) yang basah

(c^31
Lm*JU

a*'
~~

J^
:

Yang keduapuluh sembilan

D&ij jj^LaJlj ' i' 'i" Lc_j-UJI

l>mJU
~~

Hari yang kesembilan dari bulan

Rusak, binasa, celaka, sengsara


Tergelincir, tersungkur

(_$*A"

*W*
_^Lc

Bulan Oktober

y^SI

Sji\

'^JiS
i*ti

*4j Jlc t-oTj

Bulan Nopember

'i"

jf^y
f"

'

j'**"

t - - -

Membinasakan, mencelakakan,
menyengsarakan
Kerusakan, kebinasaan
Kecelakaan, kesengsaraan
iiJ^QJI
:

4 ,m7Ij ,_^ju
'

Menjadi
LuLnillj

lelah,

penat

l>

*jcJI

Bekerja keras, bersusah payah

<-

ULiJI

- -

Bosan, jemu
Melelalikan, meletihkan

AJLo

Airf

Semoga kamu
Kejelekan

celaka/binasa

Juaj
JLJLc

Memberatkan, menyusahkan
Mengisi
/'

Jjj

Hal jatuh tergelincir,

W
'

tersungkur
s

Kelelahan, kepenatan, keletihan


-*

li_>Ujl

i**1

r)

<-jcJI

'*ti

Yang

celaka, sengsara
<

_5

i-iJI

n
:

'**** J ^ji.7. Ij
1
i

*
L>

*jcul

'ti

Susah payah, kerja keras

JixJI

_ -

Sesuatu yang

membawa kemalangan,

i ,..71

Kesukaran

illill

kesengsaraan, kecelakaan

Uang
1

lelah

untuk pembela
letih

jyaliJI oLiul
i_-jc1Ij --jcJI

aju fjAtu

Yang lelah,
~~

Terasa sakit otot-ototnya


karena banyak berjalan

cj^*

'

Yang melelahkan, meletihkan Yang menyusahkan,


mengesalkan

?Vjll J-^

c - i
"

Muntah

E*,

Yang memerlukan

kerja berat

jU>*-

J*
Kekusutan

135

'.

* -

Yang kusut serta berdebu


Buah
Jakun
apel

jJd
:

Rusak, binasa

till*

(a>Uj

sj^f^l) ^lidl
-'T i-

Merusakkan, membinasakan
Kerusakan, kebinasaan
Kelaparan

aSUaI
ii6QJIj iCJUI
:

aJuI
t_Ji)l

ol A>UJ
:

,'.'

Kedua pangkal paha


Tempat tumbuh
(kebun) apel

'.-i ^jJiJiaJI
i**

i'

LJj
ii '

^'

ju>ui)l
'~'
:

i"

1*^11

h-wijlj c-^i-l

**'

r\jcj\

C*

AstidU

'" \t

Kotoran Dosa,

ojjJG
ru.Jul_j ,j"}M
:

f"*-".^'

A-xjlj

yJol

'- *

Bertunas

>N-JI j&i
'i"..

"S*.

perkara yang keji

Keluar rambut hidungnya sampai


lekuk di tengah bibir

lKV

'

Keraguan, kebimbangan
Aib, cacat, cela

i"" n
A-jjJI
*
:

*'

n
'

V**>
4">.'

..'

Orang

laki-laki

p^^ S*J\ j*^G jf&\


'

Dia tak punya aib yang menyebabkan


di tolak

Juaj a-j

U
*

yang jorok, kotor

kesaksiannya

Lekuk

di

tengah bibir atas

-"*ir

syiiJIj

-''*

tja

rV-c
I

C"

'.i-

C'.;

--.c

"

Tunas daun
Meludali

y*~J' ^j&

f'-

Mendidih

CJL*
air

Mencurahkan

OAjUt-JI O :

'" ~l

jJuUI

Berkata "cih" terhadap

u%i
_r

<jju

Banyak mengeluarkan darah

5jiS\j .jJI AL

rj>

JyJI -

Memelihara dan mengatur dengan baik


Kotoran kuku
Jiuai]

JUVl -

k^j

(2jju r)'t_aiM

(Luka) yang mengalirkan darah

^FjSH o"^ jUfiH


-'l* H AJU'jl
:

Cih

Bejana tempat mencuci pakaian


(Unta) yang berbuih ketika
JtU-l Jj-I
lari

l'* ju ujJI

'

II

Wanita yang hina


Ulat pada kulit

(jjlll ,>) 5jUi!l


'''"'i
a*j>ij
I

J ^
,

iiji iij
:

aILJI
i_Slii!l

Menyebabkan kurang baiknya


pencerna makanan
'

'''."'i
:

a*jCM

j}i

Nama tumbuh-tumbuhan
Masa,
saat

oLj
oG^'G i>^'

'
\

l>JI

Meledak juga ketawanya


(padahal ia bermaksud

iiL?viaJl

n *" 't AjjU-I


i

"

*** CjG ^

Aku datang padamu


pada saat yang tepat

Aj lii lili-jl

i'

"i***l

menyembunyikannya)

ArahKa'bah

Qilk?

ajJI JIjlJ

Marah
Masa,
saat,

waktu

''l" AjLoj

*
:

*^*uJ! Al

II

Meludah

J-oj

(dari sesuatu)

"
Berbau apek
(karena tak pakai parfum)

*>uj tfj\

*%

ULij

_jLT

Kotor
Ali?
I

diJI
'"-.ii

"5U

Menyebabkan apek baunya


Ludah
Buih

Berlumuran darah
Kotoran

A^ikJ

'
:

UjJI at?*"

i'*

'-'.-

' ' ' 4.

'jjj\

Jlklf, jldl
^jJl
:

'l' * "
'

h~J>\

* '

- -

Menghilangkan kotorannya

'iri

AJ Ij I

'"' ' Ali. ^^-ia*

Jjj

136

AJU

Menginjak sampai pecah

'^ji [i& *
uJii
:

Endapan, keledak

'S&\
jOlaj

/pi
3ill)l
ijAZji

Memotong-motong
Berdetik

Yang berbau apek


Musang, pelanduk
Kotoran

(ilij ) Jjljl

JJ

LCUJI

'LI^JI
^-*jji
e,- -;':

Mendidih pelan-pelan
Detik (bunyi
tik-tik)

1** il*

'

* .'

&

Taktik, muslihat

iL^^ljt<L^5s-^l

Sedikit, tak berarti,

remeh

Hambar, tak ada rasanya


'

pdafl''

(gerakan militer)

Bodoh, pandir,

tolol
'-'
1
1

V*i
** '*

' -i

$M 03
Menginjak sampai pecah
''y
',

*<-

Keremehan, tak

berarti

Ju3-I

sjiillj *joj\

tf

'

'**\\

'<_y-J'

Yang remeh,
Yang hambar
(tak

tidak berarti

^.m nAI

AiuJIj

JuiJJI

Memabukkan
Kurus
Bodoh, pandir

jX-l

"'.l' ^^3-1
:

*jJ

}L

YjjV* 31?

J^

"

ada rasanya)

Jenis binatang buas

Jj^ Juc
JjuJI JJuiJI
:

<ui"
JiiliH

Memasukkan ke dalam
Tali celana

celana

&)l
:

Yang

pandir,

bodoh

Jjjf^JI JjCj

(i&j r) *i"
Jjjiil
:

Kehambaran, ketiadaan rasa


(makanan)
(Unta) penurut
Jatuh

I>CJU

iUi)l

Yang kurus Yang bodoh, pandir

Ju)l
'

i3**"
S

~
'

(JyJI
ij
:

,ya)

i$idl

>
:

Alat yang dipakai

lifjdl

dudl

J^il

,> J^aij

untuk memasukkan
Baik, lurus, stabil,
berjalan baik-lancar

tali

celana

Cekung

Ojlt

Alc

7M

>frl o^6l

Gerak
Lapar

^C^

'

^'
* -'

"'11
Menegakkan dada dan kepalanya
Kerugian, kerusakan
(J^tfJlj

p>f
:

'

**!

1 1

*
'

jLJ.1 -

Lapar

sekali

Jy Jui

*3u

fj>
jj!jI
1

jL-il
:

yJill

Menyempurnakan,

JUX>I

^21

Tempat kerusakan, kebinasaan


Yangberlaku
Jalan yang memanjang-lurus

liUL^II

yjull

mengerjakan dengan sempurna


Sisa air dalam kolam/

(,_^Q)I jy) c^llil


iySJa*

Jejp-\ ,J> UI i-i

:
(

yJI

Jijt

selokan

Memasukkan
Anak burung Rajawali

*l>i1

4-i Ajdjl

Tabiat, watak

i*lJaJl

~ ~

i>\jl*}\

rji

juiJI

Orang

laki

yang cerdik, pandai

JiG-l $>J\
.lx>"^l
:

rys
Mendiami, menempati

- 'm *
2*&j

Penyempurnaan,
(hal

oUj"^I

O^-^

mengerjakan dengan sempurna)

Berada sejak dulu

Dili-

Dengan sempurna
i

o&k
yai

Mengumpulkan

harta

SlC '^>

jjj
jjjl

Yang dikerjakan
dengan sempurna

- g

yS

'

'

3?

137

&
i^GJ G

Yang rusak
Sesuatu yang rusak

JjCdlj uiLdlj
<Jilu)l
(_J

<_i!u)l

Harta pusaka (yang

J4& G -^ G

J**

liJI

LtJbtJI

adanya sudah sejak dulu)

Yang merusakkan,
merugikan
Sebab/tempat kerusakan

lPJ^G

>

"

>-iLr.t

Anak pendatang yang


di

dipelihara

jJaJ G J'J^J

negara Islam
'-'

Ajuillj oillll

Klasik,

kuno
V-'4- j^*~
:

i*ii

Aj.1_J.~JI

Tanah yang sunyi lengang


serta gersang,

sjuilj Jiji\

Teleskop

Qj>
:

in>")l

padang pasir

Menghaluskan, melicinkan,

*^Jj *1L

*' n\~

Alat penyiar melalui televisi

jLalil

jLillJI

melunakkan

Berbicara melalui telepon

j_,auJIj i_Jl>

: (

ylj *
j_jxliJI

Pesawat telepon

iJJul

ioJjLJjJI

Terbit

iJi
**Jj J>'

jQl)l J^jJI
~~

Hubungan
Itu (kata

telepon

<LjjjJu t^jljw

Menjulurkan kepalanya
Jenjang lehernya,
tinggi

tunjuk untuk jauh)

SjLil J

iiU7

*i_)Q-l

jiI j

perawakannya

** * *

f
:

Membanting

Aj_s>
di atas

A.

Jenjang, panjang

CJlt
"iu^l

Lftlf

Membaringkan
Meletakkan

pipinya

Ji>
<

_s

l!c

UJI

Penuh, berisi
Hal jenjangnya leher,
tingginya perawakan

Wl
:

tJb

^
'

,__JL!I

JLoUJGI J^J' Jjl

*ul

Melabuhkan, menurunkan l>jl


Berkeringat

^iJI

^i J-il ***>'?

i3,_r*Ju

T^j

Yang penuh

berisi

(JLJjl ,^) jjuJI


rJIjiIj fcJilJI

Menambatkan, menuntun
(kata berlawanan)

ZjIjJI

Jj|

Yang jenjang lehernya/


tinggi

perawakannya
rendah

Meneteskan

SjikSl

>uUl Ji)l

Tanah

tinggi, tanah

(fJ"j

"-"&

r)

<JfiH

Anak

bukit, tanah

yang lebih

tinggi

LOb r)

(kata berlawanan)

daripada sekitarnya

Saluran air

u J; m*
I 1

Kain jaringan nyamuk

OUj^UJl Jj
pjj~="l
jlkjl
:

Wanita yang cantik

-t-

SlJLl

*J_ul
:'i1i

Yang dibanting
Leher
Kesesatan
Sekali banting Sekali tuang

((J" r)

J4&'
^)

Mengetok kawat
Petugas-pengirim kawat
Surat kawat (telegram)

J^l
i_jfyily| J-oLc
:

(^Jj,

&1

^yiliJcjl

A&l) G C5bJ
ItjlaJI
:

^ui^j

iJCj

oG*uJI

ilill

Pengetokan kawat

olyiI~JI LclLs

illaJI

Rusak
Merusakkan
Merugikan
Kerusakan, kerugian

Ds -

; LiL *

Hal, keadaan

*3Q.I

jjyj
:

iiU*

Kemalasan

JUsJI
*>*-iil &JI
'

slS'G aSUa'1

*Uj1
'l

"'

Kambing
yang disembelih

J^'

jj^oifj iL-JUI

uifell

138
'"'"

aL"

Mendahului

%S1

Yangamatkuat
Orang yang berdiri
}Lajl
' i'

JuJulJI JIjaII
'

jUl
:

Mengakhirkan
Mengikutkan

,_jj

n7;ll J>jJI

'*{i *i* ' ii

mliLI aAs- aJU-I


ellajcl
:

tegak di waktu sholat

Memberikan kepada

JUi
Jie.

f-

Alur bajak

(1}1 ^) jX)l
* * e f

Memindahkan kepada
Menyisakan

j^U

Lobang yang panjang,

parit

3j.A>jI

oXs- *i>

J^jj

Anak muda
Pembajak tanah, petani

1*^1

{J&J %)
jlSjl

^Jl
:

'"
Mati,

'
(_

*,

A*u

ris

',"
:

J>jJI

,_ylu

mendekati saat kematian

Tukang emas

Bersembahyang sunnah
setelah shalat fardlu

*f%*>

Kitab suci orang Yahudi

e uji.V^ji*
z'*
41
:

Berguru kepada

Menimbun

harta

<j~&

" p+>
f-fi^
'

*'
'

'-".'S'

J^j

Hal

belajar,

masa belajar

ijfjJul
i'

sJ-Jill
,.
<
'

Berturut-turut

J^
:

'

Percobaan, masa percobaan

*iy^

Pengikut, pengiring

(Sj]j .) jlill
^jJJI

Murid

(SjLtSUIj jLo^*J r) Jl^JLJI

Yang

selalu

mengikut

LnLo iJQj

"^f

jlill

Calon/yang sedang dalam masa


percobaan

(ibjJI

,_,)

Yang banyak bersumpah Yang kaya, hartawan

jLj'VI

^^jiisJI

^lill

Jul jJ&}\

Kadet
Hajat, kebutuhan

i-jj> JluuJL

^s .UUj
:

Yang

mengikuti, berikut

(Ju

) jjJuJI

i>Q-|

iHlll

Keterangan berikut
Perlindungan
Sisa Sisa (tunggakan) hutang

JuJIjLJl
j(>rlj ***J"
*
'i
: :

Sekarang

j^l

j^
:

}wi
Bingung, kacau pikirannya
''
-:

"i'.r *"i^*i
LJlJtj tjjJJI

*JL)I

j^"
tyj
:

_ -

tji-U'
5' (yiJI

^JX
:

Melupakan, melalaikan

/'- 'i\ ' 1Cj& jl; *.


*
:

' !'

'

Bacaan

j">ujl

Rusak
Merusakkan
Kerusakan
Kebingungan, kacaunya pikiran

'i

i_aJC

<

_J

-iJI

Bacaan Al-Qur'an
Penyanyi pengiring

(*_" o'j*^' j^j


^j^*!' i>L^jj ^jjl
:

aUuI

,_yiJI

*tl
*jl
:

^yllill

ljCJI

Yang

berturut-turut

aj_jJIj _^J.|

Berbicara tidak jelas

Yang bingung, kacau Yang hilang akalnya

pikirannya

j\J-\

aJu)I

Jji*)l

Uj*S*jt) *J"

Memberi makan kurnia


Mendendeng, membalur

_^ill

" 'n '"> i


A*xbl
:

*''"
&j*jj

Mengikuti

'ge - k- *
*^
,
:

^*

(JJiJI

a*jj
uji>j *yji

s^j _
*^-

,-

"
Keras

-'j,
:

'-"-j

Banyak kurmanya (memiliki kurnia) tj*j jiS


i_Jl^'j J^-ii
:

j*JI
jlw'

Meninggalkan, menelantarkan
Tertinggal

j>u

n^J ji ~
i'

Tegang, keras

*iaju Jiiil
/i''

jSjJI

Membaca
1,0

(*ij^' j'j^'
.jj ^-iJI i>
'

Buah kurma

Uj4J

i:

Ji>ljJI)

r ih

"'n j^Jl

ti

"

Tertinggal, tersisa

^
'

b
Mereka datang semua

139

di

40

Ijjl*

yul lT
."
:
*

Pohon/buah asam
Kepala zakar
Jenis burung
f

Menyempurnakan, melengkapi
Sejenis angsa

^C yli
ij-UJI
* "

Jdl
ill

'i^ J

^ -

Kapak
Sekop
'

Juru rawat lelaki


Penjual

SUwil
UiJ
\'' \f
I

kurma
*'S(
1. JiJI
:

j*iJI c-Lj
O (
(

jUi!!
J'
i

'-'

Pelengkap

j 4* Ui) lj *_a

i'* ir

'''n

>S

(Jiwa) yang baik

>J

_>

ijl *) j*i3l
I

Yang sempurna, lengkap


Kesempurnaan

fLilfj ti*w ) tJI


JUisJI
:

Sarang harimau

JU/jl ,ji^
/ i'
I

,_,)

s^LJI

Jyfj Li!l
I

Manusia
Tiada seorangpun
di

\j

l "i' t r -v ' n ,_,) (jjyUJij ^^oLJI

*V

Malam

bulan purnama

JU

Lj il.J

j\>l

j_^u jIjJLU

Bulan purnama

LS

jJu

dalam rumah

Dengan sempurna, lengkap

LLj
JjpJ)
:

Yang dibekali kurma


(Zakar) yang tegang

.^Jh

"'n

**'\\
Jjl)'
:

**li jj*-*'

Yang sempurna penciptaannya


Jimat
Sisa
j,

.lili

*1*J!

Jj*S\

..Jii.tl

(5115

r)
s

jJ.iT.ll
j- .'*,,

Bulan

Juli

yjl
t'
"

'

iy*>
1

J'

jj^
8fe

t'.-,,

*^iJl
:

ut^y!
I

Buaya
Cap, tanda

(jtj^UJ r)
(**-JI) AjwJJI
,i' n. i-.',i

\' "

* t'

*m H mi
"II
:

Pelengkap, (complement) AJU3sx)!

iULjJfj u "I
:

i-."*.! jk *

*i-iJI
'_

Yang

bersifat

pelengkap

<

jL+&d\ 2.' '

ioiTlfj
,* ' - -

-IH
' '

g' *; v "S
Gempal

:.r$

* -

A*Ujj
Busuk baunya.
menjadi tidak enak rasanya

Lf*J

JUj

^ * -

jliSl

.SjJsJI

Menggemukkan
Unta yang besar punuknya

f",

^uJl UrSwI
tiLo uJ I

(Makanan) yang membusuk


baunya/tidak enak rasanya

(.Ujuj'VI

^)

**i3!
**

Lengkap,

selesai,

'O ' ejlj>l

-J
:

CJu5 >y>u

"*S *^-j
Berdiam, tinggal
di
'

tes

Uj

sempurna, tamat
Melengkapi,

(.uli jl) .'JlJL

Yang berada di rumah


(tidak bepergian)

-i'

1i

' -

'ifill

menyempurnakan
Melaksanakan

eUa^i
IJL5

ty>\

Jlt

Nama
Jenis

pohon
f-~">I j^s p_jj
:

Sampai ke
c'i.IT.II

f-^oy
o '

J
1

a *

tembakau

Menolak dengan memakai jimat

Yang cebol Yang bodoh, pemalas


Jenis

'Jj^fj 3l2i)f.
,j}L*S\JI jCJUJI
:

^i)l *

'<" #
Menyempurnakan, menyelesaikan
i**-

(U

Purnama
Telah dekat saat melahirkan

^tLl

_^JiJl

tumbuh-tumbuhan
']?~e&\

otj

J^JuJIj -

Yang pendek,
cebol
Ketel

*3lilJG

3^'

Menuju ke
Mengalungi jimat

i]^ll

(i-J

3^G

J-^

yf^'

Membunuhnya sekali

AjUI

?y><Jl (jLt

Aj

140

Disibukkan oleh hal-hal

JliWL

Jjili

Ai$J

i'-

KJ

'

yang tidak ada gunanya

Mendiami, menempati
*$'$'.)]

Ul
aIIc

o^-^i
I

?*--'J

Gagap (dalam

bicara)

Tetap pada

CJ

%J)i ^jlc -

Perkara yang tak ada gunanya,

J-iWI

All^ill

Kurang baik pencerna makanannya

r'"
'-'. "

hP
-*i

*'.
:

kebohongan-kebohongan

Menyebabkan kurang baiknya


:

a*#jI

AOJI

Tanah rendah

^jVl \y jCtlC

yj~A\ *

pencerna makanannya

Orang

lelaki

yang sombong
laut

j&**\

OT^

'

~
~

Tenda Dapur api

ilkll
j_,j J

s'jiiJl

Gelombang

yang

tinggi

*>jll j*-?' ffj*

'

Ij-jLj

r) jj^ii
>

Awan

<_>UiUI
i'

j^uJI
'
'

Permukaan tanah

ij*j^
air

*^J

~~

'C

'

Tempat pancaran

UI y?*-*

'

Busuk
Bingung
Datang ke, tinggal/
berhenti di negeri

jLj
j**"-'

-jJJI

Pembuat dapur api

'

O^-*

Rok bawah
'

l^flTj

^tj p$jl

Tennis
)

rr

,.:

. jlj

* \( ' '

'11*

,j~iL)l

Tihamah (Mekkali)
jilll

Tennis meja (pingpong)

eJulll

iJ

-Ij

Tidak cocok udaranya

Raket tennis

bln ; .t|

:
i

_^l!l *>j-iro
j\) i_-*Lo

Amat panas

^Al

Jui

*4xJI

Lapangan

tennis

17.11

(i>L*

Yang busuk baunya


Kebusukan
Negeri Tihamah/Mekkah

lil-ifj j^ll

al

Negara Tunisia

c^y
''.'<. sjLiil
:

^
:

i^4f?

lJlyl ci*>

LLfi)l

Gurun Sahara
Ceret

i'.'*,(- i'-'"ll*

4-j^JIj aj^HM

i-*^

*^*JI

SS&JI *
'.

_-

i;

Teko kopi
Tidur
J'

6>jJ
ceret,

OCJ

10
.*..
J'

s.

Tukang membetulkan
tukang paten

^{^sImJI

,_jjliij/

Yang tidur

(A?
Lupa
Sebagian
dari

*-

&
:

* -

Nama pohon
Menghalangi, mengganggu

>N^
,_*-*"

'

ftj**'

Jic
JJJI ^a
Jl4jCL)I
:

t^j*'

i^*'

<

(J)\

pertumbuhannya

waktu malam

Membandingkan
uULdj ^.yj

JjU
Oj^ij J^*!
i.'U...II
'

' : l

jt'
j

Hy ~
*l)l

*-Jw

Sama, sepadan, sebaya

jrr^'j

i>*^
jjiJI

Bertaubat

Ji

Jenis ikan

Uji
.

Bermaksud,

berjanji,

Xj ^jjj

!_^ ,^E.

Ikan besar

Ojil

j-^JI

bersumpah untuk tidak mengerjakan

Naga, ular besar


LJLe

4n ; Rc 4j*

Mengampuni
Menyesal

*J _^Lt

aDI
:

Ular piton

Ju

Naga bersayap (dalam dongeng)


Menggagap, gagap dalam bicara

tr

_
-

Membuat bertaubat

Ajy

KLf

141

L
Meminta
agar bertaubat
JtJhj
(jl
4.*ifl

Kitab Taurat
(diturunkan kepada Nabi

*Gi
Musa as)
{.'

wJU?

AjlTTml

.
'
-.i-.

Taubat

Ol
Lj&i

Kasar, tebal
Tabiat, perangai

3ili

"JiJI -

Yang bertaubat

P^t^Jf.pl
^.Vl
:

Asma Allah
Yang banyak bertaubat
Pohon besaran
Jenis batu

L/>
JwyJI^J&JI

Asal, keturunan

Yang berketurunan mulia


Tabiat, watak

jpfl

^Jl j^l
: :

ijuJaJI

u->JI

yang bisa

Jw

JjoXj

^w

Vyj-1''

Cacat, cela. aib

yljJI
Ijis:

isWIj >JI *

dibuat sebagai bahan celak

Mencari kesalahanku

AJjj ,_/s. i_Ji?


,*-

Seng

JLJjjuI

Cj^JI
_v
c

jl

i*
Rindu kepada, ingin akan
Bercucuran
"
*'

'

-.,-

&

Landak laut

j*d\

vy^

W-\>^'
'

/i

t^JU^l

*\*j\

Memakai mahkota

i'"-.'

|C

'c ,i

S*/

.'

gfill

^J 1
>

Mengorbankan
-.0

*J^<

* * * *

Memahkotai, menobatkan, mentahtakan

^Tj^

/0

Menaruh kasihan pada

Mahkota
'<_-*" (_?'

3^1

<SQf
:

&l

Menampakkan keinginannya
yang sangat kepada
Kerinduan, keinginan yang sangat

Jj-J

Serban

i<ll*)l

t-JjJul
'"

r^

Daun
jlSjiJf} JjiJI

telinga

pVvi t*j*?l

Mahkota bunga
Penobatan

g^)

jsl^JI

V-36*
Menangani
sihir.

U^JI

Ajllof} j<Ljl Jli

Yang dinobatkan

a
>
s

mantera, jampi-jampi
Sihir,

mantera.

*3&T, *^JI

aT^JI

Tersedia

jampi-jampi, guna-guna

fl.^-^6*
I*uJI
:

Bencana

ijjljl

Terhunjam, masuk

fjIjJI

.i'.u't-l

f*"^"^'

'

Bawang
Mutiara

putih
f*_~"

,^'

*
Mengalir

^^
j,
,.
,

UI
r,

,'

t, j,

, ,
:

Kerang
Anting-anting

Mengulang-ulang

ty> Jl*j ty> JiLtl tajam

jjbl

Vji\

Memandang dengan
Aliran air

iJ

jlii)

Telur burung kasuari

III

jbj>

jjiJI

** '

Yang memakai kalung

SsM&)l j-j"^

fj^il
-i'

Bejana kecil (untuk minum)


Utusan, pesuruh
Sekali

j?*~&
1

" i'i I

~~

,<

^I fj^' i>* <>- J


,

Binasa
Sesat jalan

iOi

ll

(jioyi)
I*
t1

IjUJI
-"'l"

Kadang-kadang, sekali tempo

l'* 1

^'

ju

142

\Sy
4Jxc

&5
Memukul dengan
tongkat/

*
J-B
:

Kacau pikirannya
Takabbur, bersifat sombong

iJjlsli!

iiililL *JjJ?

*-

J*-'

tjj

pelepah daun kurma

Membinasakan
LxJI
:

*>i*!

A*tlj
:

Tongkat
Pelepah daun kurma
Pelan-pelan

ijt-iil
-

Menyesatkan
Kebinasaan
iiJ^Qjl
:

AJL^I
(ajjIjI

- -

J^JI

i",

'h i-

~~
:

'J'ij'

n>

it[y\ r) ij^5\

JsJ\

jljl *
jli

Gasal, tunggal

ayu

>ill

dj Beriak, bergelombang

Langsung

Ul^Ij

[y
5

rl*
lSj*
-

j*v'
:

Dengan segera

a&>

Mengulangi

'

"**i 'v

- JiLcl

jjUI
js^J'

Kesombongan, keangkuhan
Orang
laki-laki

j?^\
^3^fi [)*JI
=

'

Rusak, musnah, hilang

^J

li

^*

Jlll

jW^'

Membinasakan, memusnahkan

dSAl>\

hIjjI

yang sombong

Kemusnahan,
jiJ
I

frLllaJlj liJ^jJI

t^jill

Gelombang
Aliran, arus

laut

ry
l>!"

kebinasaan

'

Kerugian

jjL*il musnah
** k Jiktll ,_^ jl JpJiJI

'

Arus

listnk

(_oP jW*
t-

Yang

binasa,

<JjQ [} lJj^
.

Arus udara (angin)

fjfc

jl

..'.a

<

Cap, tanda

^i

.i'
*+-<
:

' IjSJI

b*
-*

pada leher/paha
~~

Bergoyang

*n

*"
f
i

*-rV' yr*
hljLiJl

"

Sesuatu yang menimbulkan kebinasaan,

5 (jil

Orang

laki-laki

jl^3l J>JI

jLill

kemusnahan, kerugian

yang amat cebol

Gedung
Ijii

(jlll'lf jfi) jl\

jjCjl *

Menolak
Melatih

^i.
:

ju^J *

sandiwara

A^lj

^yjtil

Panggung sandiwara,
pentas, teater

jyLJJI (r,^jl)

?-">

Berbenturan ombaknya

j*v'

urt^

Kambing hutan

l^LJlj

^^ r) ,_^JI
o"*-^
I

Nama tumbuh-tumbuhan
Pemilik kambing hutan

*^J
*

Bergoyang
I

^LiJ

i**n

Tersedia

C^
j-U

*5

a * LyJ &u
Keluar,

Ditentukan baginya

muntah
di atas

Tj
permukaan tanah
(jalan)

'^jill

Menentukan, memastikan
Menyediakan,

JjJH

1<U jl) jl*ui

Mengalir rata

* U
I

L*

Memotong, memintas

AjJii

JjjIbJI
~~

memberikan kesempatan kepada


Perkara yang ditentukan,
ditakdirkan

Bergegas-gegas kepada

S^

1,

'

'

jjuul jA^\

ryJ.\

Memuntahkan dari mulutnya


Gigih, tak

aJoI

pul

mau berhenti

j*i\

^ a^b

Yang mungkin tercapai

aLJ
l

jS>-ll

~~
:

dL"

143

Jb
Bersegera, bergegas-

Padang Sahara
Padang Sahara yang sering
menyesatkan orang

ft&l

ilCk\

tv*"

a*j /uI^jj *JI

*-.:J

gegas kepada

Membawa kabur
(iLJ
:

3jJr^i T^r'
,.

Nama pohon/buah
Penjual buah tin

ijL.fpi) /j^al

Cuuulj fjtsj '>* i'***


*
;

40 ekor kambing

'j3/l
j,

Pada jumlah 40 ekor kambing


1*.

.'

'.'

j.

zakatnya seekor
Linglung, hilang akal.
kusut pikirannya
jj5si

Demam,

typus

y&\*
Ijjkfl

Penyakit typus
j*S*3

JJ-\

^*>iliJl
diis

Takabbur, bersifat sombong


Binasa
Sesat

Bodoh, pandir
Mencabuti

&3 *j&
:

iUi:'J^=*Hi>l
:

jil'aff
lLy\

'J* liitf

Menyesatkan

A*l5Tj JlJ
:

Kata tunjuk

Membingungkan
Menjadikan linglung, hilang
akal,

_,*>

*>Llj
t^So

Yang

pandir,

dungu

jftl

if&l

Yang amat pandir, bodoh


Jenis

iue j^-i

mengusutkan pikirannya

tumbuh-tumbuhan

oC
(jLiSsJI

J^jl
:

Tempat yang membingungkan,


menyesatkan
1

iilillj ilsJI

Kain linen

puji

Kain
.*

alas kasur

i#fi&

**t ,
:

Padang Sahara yang sering


menyesatkan orang

4-J J-iu jA

Memperbudak,
Ijllji

Qmenundukkan, menguasai

ii*

_jJl JU-JJ

Kesombongan
Kesesatan

p:3&1I:
-

Kacau

pikiran,

AjU. ij JaJI

iCJ

1SJI

Yang sombong, angkuh


Yang
tersesat

hilang akal

56jj

- - -

Hamba, budak

jj1
aIII

Yang

linglung, kusut pikirannya


>

JkDI Ajb

Hamba Allah
Yang diperbudak
Team, kesatuan

Jrf

1)1

p
P"
I^JJI

(Tanah) yang sering

i$iiir, jVj.tTIj

i^3
*

"S^Jl:'^Ifc*)

menyesatkan orang
Theokrasi

S^tt^n

(sepak bola

dll)

(pemerintahan yang mendasarkan sumber-sumber

Kambing yang disembelih padit


waktu paceklik

kekuasaannya dari Tuhan)

***********;***:***

144

Tempat yang
tidak

J^tA' jiA

o^'

^"

Huruf ke-empat

dari abjad

Arab
Cl*

UJI

cocok (untuk didiami)

- Li* *

Perkara yang keji

p~*M
*"

>*"^
'

*"

Menguap
Mencari.
menyelidiki dengan diam-diam

i_j*

Ujj

lwj
i_j

Yang

dingin

JuiH lj jj
'
:

Sf ' 'tl
I

jL>*ifl

Uj

Tempat yang basah, lembab


Orang
laki

Ju

Xj
'

i '

ju^-a

J'''

yang kedinginan

Jjj**

~ oTj
:

Kuap

t_>j

Kegemukan
Wanita yang gemuk

J-JI
*idul ~ijJ&j\ sljll

SsuJI
jaULll

Yang menguap
Berasa segar (hilang haus),
,jiiic <lS-JJ

i_Jj_

""

Budak, wanita yang bodoh

Uuil ii/^1

lili!

haus (kata berlawanan)

G& Menuntut balas


terhadap

St"

Menghilangkan rasa haus,

.*.

nc

itljjl

U,

j1)

0)1 -

menghauskan

(kata berlawanan)

pembunuhnya

Memadamkan
Menenangkan, meredakan
(kemarahan)

Ubi
:
i

jUl .

Penuntutan balas

4J&-*

r-i

Pembalasan yang sempurna


Dia pembunuh sanakmu
Hai para pembunuh fulan
iiLjy>

Jju

ifJjilJ

_j*

Menahan, mencegah
Menyingkirkan, menggeser
dari

j<"j

^c

lOta

Jjlx*

AJljl

Musuh
Penuntut balas

tempatnya
'

Takut pada

*J^

Isi" u Uj

CMJ Busuk
Menderita selesma (pilek)

3^

*
Mengembik

tr-*tf*
*-Lul >^J

Embik
(suara kambing)

Ji3l

^ll^

^f^iJI

Selesma

(pilek)

Lumpur yang berbau busuk


(Wanita) yang pandir, dungu

(U* E

k&i
Basah, dingin

fit!

'xi

Dia bukan anak budak


Penderita selesma

UU

,^jL

j>Lo

Dingin

Tanah yang lembab

^1:jUlill^lodJI: -

Tumbuh

kutilnya

Tumbuh-tumbuhan
yang segar-lunak

'

'

z?
Hujjah, bukti
illlJlj L*i.l
:

145

cliJI

Puting susu

^Jijl ili
'
.

J>JjiJI

Ketetapan, keteguhan

odJl
:ri:

Cl*
,_j-iJI

JS
t

Penyakit

od)i

Menembus, melubangi, membelah


Melemahkan, merusakkan

^Julj t

yang menyebabkan kelumpuhan


Tali kain cadar
'l

- iS^
^li!l

SJS\ ItLi
*
tl

oCiJI
'

Membunuh, melukai
Kerusakan

p4>j*j

'

,ij.*

Tali pengikat pelana

* '*'

aCJUI

Yang

tetap,

kukuh

(*Llj.) C^liJI

Memperbaiki kerusakan
Bekas-bekas luka

^liM
r^-'l

i_>ljj

(stabil, tidak

bergerak/berubah, permanen)

j& J&\
: :

Yang tabah

t^UJ Cu Ij
I

Kelemahan

'&&J^

iulhi\
:

j&l
jjULII
*

Yang teguh

hati

.jijl

Kambing kurus/tua im^piy *Jj>fll 5L2JI


,*,~-

Warna yang

tidak luntur

CuU

jjJ

LU
Sempurna

.*

Penetapan, pengukuhan, pengiyaan (itsbat)

CjLjVI

VI
teguh

Orang-orang yang jujur (dapat dipercaya)

OLjVI
"*
'

Duduk dengan
Wanita muda

Yang

ditetapkan

jj&\
4_f

>-

LLiJI

LUJI

Yang

bersifat

mengiyakan (mutsbat)

Aiil Jui

Tetap, kekal, stabil

Kalimat affennatif

;
G.J
.u^JiS <_3ljkl Jiic ,_)Ji>
:

lLl3

j l?

~ _

Tetap berada

di

jlSIl .^s
Ujls
:

Duduk

berjingket

Menetapi
Tetap berpegang pada

yoVI Jlc

Berbicara tidak karuan

u}o

jl

J^i

(_J

JLc
'

Menulis cakar ayam

'.lli

13-1 -

Dia terbukti bersalah


Berani

-'" Vi "i' **i>!"l ****

Meletakkan dengan kedua

LajJL ^jtiyi p-Sj p-J

LcLvi jli
LjIj vL>
:

Cw

tangannya pada punggung

Menetapkan, mengekalkan,

Cjj C-jI

Penuh
Besar

berisi

*%L\

thfl *l2l

mengukuhkan
Menetapkan, menguatkan

J^JI ayam
L>w?lj
_^>i

A^ljL

jJiSI

JJ-I

Tulisan cakar

ijla

p^iJI

dengan bukti

Kacaunya perkataan
Belikat

J^SJ\

\j>\ja^e\

~~

Menyatakan dia bersalah


Mencatat, menulis

ulc i-JJJI
Jui5
:

J4&I Jl

JaI^J'I

^C
Js

jfjjjJI
baik

,_yS

<u-l

Yang

tengah-tengah/terbesar/

('(_$"

(>*)

Mengetahui,

memahami dengan

y^i\

>^K>

puncak (bagian

teratas) dari segala sesuatu

(dengan sungguh-sungguh)

Yang tengah-tengah
dan rendahan

antara yang pilihan

4^-iI

Menetapkan, mengangkat
secara tetap

*yj*

^j* J-"<JI

Cw

Yang bungkuk
Burung hantu

i_jJi-"VI

pjj"Vl

Tetap, menjadi kukuh


Pelan-pelan, tidak tergesa-gesa j<"ifl

U5

^C

tT

{^l:

,_yi C...tT..lj

'

ou
QGSj
Melimpah-limpah
U/j-

146

j*
JL
/i'
:

Uji :

jJ

Mengalir

lll jijI

fj*>j

uji* jiS

j^\ Binasa

f 'i

'

"i *
:

airnya serta deras mengalirnya


' '

lili*

Bercucuran
Keledak.

air

mata

ti

i>**

*'

~"

Merusakkan, membinasakan

4$Ji*l

tj^j

ihll

JjLI ^s

^U
Vi

[jlijf. ^jlijl

Mencegah, menghalangi, merintangi

US ^c

endapan
i'.'i

Mengutuk

2J:
Jijl

'"S

_
'
"

'i

Menolak, mengusir

Melipat pinggirnya

Nis'

'i

**i

Mengecewakan
i'

dan menjahitnya
J Tas wanita
(tempat alat hias)
l',

Pecah dan keluar isinya

"'i 4>yul Cjjfi


ct|

."

jljll ASjj

''* ^S {J

i"
:

Uill

Menetapi,
tidak

*^y

j**^

J-6

j*^

mau berhenti/meninggalkan

dari
**
C|i
I

J*
Mengumpulkan
Melimpahkan
Memperbaiki, menyempurnakan
Menetapi
e *SJ

Berlompatan
Surutnya
laut

"t"
jt">
tj^Jt

*jju _^ \iJ

j^'
,il^.il
**

jj>
:

'

Tanah datar
l"t^ Lubang di tanah/ J-J-l
bukit

^Joyi\

cy

^jl

Vfl

,_>ijjl ,_^

i''l I JjiJ-l

aJLc ,fi

^.Vl Jii

Memuji, menyanjung
Mengikuti
jejak ayahnya

*>Ju

hi Jlc
jba

Debu serupa kapur


Kerusakan, kebinasaan
Kata-kata yang diucapkan

*j_Hm

*e*~"
I

uly
:

<iOQJ
^'jj^'JJ

jy^

^L3'J

Tengah-tengah

J^-\ J*|

(oU r)

a13J[

orang yang tertimpa musibah

kolam

Pembantaian

jj
Jj"V
I

Kelompok, kumpulan
l'

LcLil

s
.i
I

Tempat unta beranak

Kelompok penunggang kuda

"iA

i'

|"
:

,jLyUI ucL>
J

Tempat bersalin

1^11 *uj JJJ f-*s>y>

Yang suka memuji orang


Kelompok besar
Mengeluarkan
Direbus
terlalu
S_

Lfi!

rJ&JI iillil Alkj

LJVI
|^

Menghalangi, merintangi

yo"^

^ft >iilij
fj*J'

^y Lj

Mengendurkan, melemahkan
(semangat)

~ _

masak

hingga hancur

Bengkak

'--

J'JJ

'

****'

O
:

~~

'*"
Roboh

'i"

Bodoh, pandir, lemah

01. Wj ^.

Jay

Yang bodoh,
Berbau busuk
Kulit
pandir,

(lQj iC'1 ^)

3^1

lemah

" r,', '"'


kurma

Yang mengendurkan, melemahkan

)J

JaJU

Mengalirkan

JC1

S '<ll'l^ *

(semangat)

^J
Yangtebal

147
e

S'
fi

f f t

X&ll
iuiJlsJI Sl^ll

^liiiJl

l>
Mengalir

Wanita yang besar

ItWll

Mengalirkan
> * * *

:!ui

f~*.
:

Memecahkan

A>Xi

A^i,

Mengalirnya darah kurban

<S^\

p3

o%~"
:

'

F~'
Aj*ijl

Taman yang berkolam ,_yL>


Turun dengan
lebat
Jl.
:

I4-S A_k>jjJI

jjal

(Hujan) yang amat lebat

(jOiVill

&>) r\*&\
11
:

Menghujani dengan Melepaskan

lebat

s^ii*

>...r-i'l

i_>lv*JI

"
Banjir deras

:fr

jdj*"
fasih,

V'"* "
J?
-

' "

'n
il

FrH^'
:

LfHyl
a2,
:

Jlil -

Pembicara yang

-_ aaJ

S_^jL

igkj

Membelah
Menyerang

jLiJI ,^k;

lancar bicaranya (petah lidah)

aJLc ^11)1 JJiill


cfcLH *
1

Meluaskan, melebarkan
Meluap-luap

A-^^Cj ajuj

jjjpj

Memberi saringan

'

f**

G*^" ij^"
D

' " '

W >^'
:

Yang bodoh, pandir


Saringan

JajI

lA^Ju ) .JlUI
tliLall
:

Tengah-tengah
(dari sesuatu)

1
I

e^jjtJ

Ja-<j

't

i** ^*i ^tijl

Gi!l
.Jill

Yang diberi

saringan

Mereka tinggal
di

iS*^

'>!" cy* ($!

tengah-tengah lembah

Busuk baunya

aiJIj 0__rJu

jJLJI

Besar perutnya

%i
Besarnya perut

'-

'J^J
:

*,**,,

'j
Aikj ,Jii.

Gemuk,

berat

badannya
bj*ai
:

Jfj'' O-^
,_j-iJI

Memendekkan
Yang gemuk, berat badannya

jJjl
j-lijy I

JhJ\

Jas-

ZLwiJI

jJil fj

Yang besar perutnya

UV^u

) J-u"itl

4 -o

Menjadi basah

Ji
aL
jljtc

Menghujani dengan
terus-menerus

lebat

dan

* *

m)

K
I

' ' VT C~*?u lj

Membasahi

slju

Memberi makan

j|ju

r^5 - iy *
Diam

Buah dada, payudara

jilj

^JJ r) ^JJUlj

(JJJUl

* j^

i.^.-

Ambing susu hewan, kantong


kelenjar susu

o L**!

ij-^
Tebal, kasar, keras
v-.l.^j

Jali

Gadis yang montok

^Jtlll iJJS^s

\)\>

Berlebih-lebihan

iJL

j<"ifl ,_y9
i f *
e

i>"l

buah dadanya
(Wanita) yang besar buah dadanya
Binatang-binatang menyusui
>

Banyak melukai, membunuh

jjjjl
di

^
(_y*

b JlU

Banyak melakukan pembunuhan

i>j"^l

OLjJlDI
,"i
'

Melemahkan

AVai..>l

r'j>-i Aj

'i

(Kantuk) yang tak terkendalikan

.^J Ai ^piii^l
I

Mencela, mencerca, mempersalahkan, Aj^j j i_>y

lj

olehnya
i'
'

menyesalkan perbuatannya

Ketebalan

AJ>iiJlj AJU^iJIj ^ctJI

**^ -'i'

\C ' ' *tl

f>
Menyerakkan. menceraiberaikan
,* .. **-l}
%

148
.t .
:

V
r
j>

.a 9

..

3 .

. *o.

. :

*5ji

^y^JI J>

Melepaskan pakaiannya

Aj_jj

<ux

fr^j

4_^J

Bertambah lemaknya (gemuk)

'

ij*>^
(i_Jjjj

V*-^
v'j"*'

Membasahi
Penceloteh,

Uu

(*j jl)

jl&il j_^
p) ^lll

Lemak penutup

perut

rj

jtfjjjl

(j

(Domba) yang gemuk


Jari-jari

J LSsJ ^ )
I

Lji)

yang banyak bicara


Hujan yang lebat
'jij* : ;.*- ,

juLsjVI

''i

'
:

oL^UI

i"*

i r

>

-r1*
*

Pencelaan

-jyjl
i'
i

k_jjiiJl
'
:

,,

Kuda yang

cepat larinya

j*~j

>
5^5

oji

Madinah Munawwaroh

''l 'i" < 4 J_>^' *IjJUL1


(

'
I

V0*i
i-Jjil

Mata air yang melimpah-limpah airnya


Tusukan yang menyebabkan banyak
keluar darah

^s-

Yang
Sisa

sedikit

pemberiannya
piring

UajJ J^JLs
I

iLib

makanan dalam

"*'ti *

(H^

Berceloteh, banyak cakap


tj LSJ

^J jSi
I

"
:

jj jj

(Wanita) yang banyak cakap (penceloteh)

Menyerakkan,
mencerai-beraikan

*Jj*> 'i-k

t-

_f^' ^jj

&'J ...

V)
*
:

..

Mencela

4jLc ^jjj

*.

Penceloteh, yang banyak cakap,

UjUy

jUjiH

Gemuk

sekali

(ji^Jl *tjj
1'
'

yang suka berteriak-teriak

(Mata air) yang melimpah-limpah

Sjjj jiJ lj Sj LjiJ

Menerombol dalam perjamuan


(seperti kebiasaan

.jil Jii J^JaJ

Meremukkan dan memberi kuah

f
'

i '

"i

J
l
l
1

anak

kecil)

" *T

J**-

Sj lj

Bulu leher ayam jantan

AlCjDI
i>jjJI cSlJLl
:

'

Membunuh dengan tanpa memotong


urat lehernya

-' * 'mi '"i' JisyjJJI iyj

Orang perempuan,

isteri

LaLcjiJI

Rubah, pelanduk betina


Jenis

yJxtJI

^1

J^^iJI
:

"'

Mencelup

i ..a,"

ii

''
.

".
n
r.
:

'

,_j4 A

^J^iJI

'n _

tumbuh-tumbuhan

OLj
,"i
,i
.

OjZjiJi
'_
-

Digotong dalam keadaan


luka-luka

ifyu

,^

iy j i>

..,:<

Tanggal

Al^ C-a^iilj
4Ju<3l ,^

Hujan

*r-'n
rintik-rintik

ilijJI

**'n
:

ijiJI

Mencabut

i1

" Al

'fJl
:

'"S t\j

Rekah-rekah

^.Ta.ull

,_^ Ji-lJ

3>Jl

Pohon yang tak berdaun

Jj_)"^

j*

jUjiJI

pada bibir
i' *

Yang

tanggal giginya

(>Ujj

.) pjJVI

Roti yang diremuk dan direndam

' ir ** * * 'J'ij^ 'J Alt"

i '

Siang dan

malam

jH^'j Sr^^

o^-V^I
:

dalam kuah

Masa dan maut

lAL) _^-lJI

Orang yang membunuh dengan

ijil

Makan daging
setengah matang

*Jy^L

(JJ /JJlII

Jil

J^j

tanpa menyembelih atau hanya dengan batu dsb

rr
l'

'-"'i. .

(i'
'j'

J'j' J "JJJ' J
t

'i
J'

* _

>,

..

* ...

Memasak makanan
tidak sampai

*<

ud?

gr.'r-i'j

j. <
:

Luas
!'',!'

j-JI
'''
'
:

<_^iJl

matang untuk segera dihidangkan


teliti,

Melimpah-limpah aimya

LftjLo

jjc

"'u' ^jjOI O
<LL^-JI

Mengerjakan tidak

rapi

AJui -

Mencurahkan

U*

149

oy
makanan dalam bejana
iLtjij
i_JulJI
I

OMj QS
Sedikit, jarang

- 15 *
yti -

Sisa

^^0-]

jl Jujjjl

Rubah, pelanduk
Binatang buas sebangsa anjing hutan

Yang jarang jenggotnya/alisnya


Orang
laki

(JUaj| r) Jaili
i-iJJI JaJ

J-V
''-"

f*

Jij
Menyakiti temannya dan
*'
i'
' '
'.'i

yang jarang jenggotnya

jjl>j

*jlJlwi (_jil

Wanita yang daerah

sekitar

kemaluannya/

ltll

tetangganya

duburnya tak berambut


Laba-laba

OjJsLJI

Banyak

P f\jjiS
'

'-

U'

f* *
Lr"
-...

"
:

.yUI

~~

QaJ Tampak,
lahir

iM
1

Memperbanyak
Melebihi kekayaannya

(>*j&

'

m*J' **"

S*^

v^

Ohi
$*fl JjTj

Terserang selesma (pilek)

Kaya
Kekayaan
(Harta) yang banyak

j/j
'

Memecahkan
Penyakit selesma (pilek)
Penderita selesma (pilek)

'"'l f
'jj^'J

f' M
'J'

(Jf^oVl &*) (jj^fj <jj$\

Yang

kaya,

jjiiTi

^Yf, SG^&

- ~

* PiJ - UJ
Berjalan,

hartawan
Bintang Kartika
jJ
:

melangkah

(liUill ,_^)

Ljj\

Mengeluarkan (buang) kotoran


Kepandiran yang habishabisan, sangat
Bertatih-tatih (seperti jalannya bayi)

AjJL^

Lampu kandil
(lampu gantung bertangan banyak)

iikJI

's

-_

lJ>
LkjJ
I

*
~~

tijJ

u^u
:

Kaya
Basah dan lunak, lembab

lS>

C>
"~

Laba-laba

LS"lI*JI

iLill
-

jVj ^Ju

v'Ch' ~

h i'
Mengalirkan

'

Membasahi
Tanah yang basah,
(_jji)l -jf^JI
:

*L
* Ijillj

t\Ji

(jjiJI

Menyerang
Mengalir
Aliran air

SjIaJI

-j- lr
.

lembab

JL

i_-*ijl

Embun
Kekayaan
Kata kiasan yang berani
^ '-;

^jl)l
j*J-\

"'i

dalam lembah
Air yang mengalir
J
Jenis cicak
J,. J
:

i^J o~ti
'

"mereka jadi lawan semula kawan"


IcjjJI
iLi3l

Yang

kaya, hartawan

ijj& 'J ijj^

'

Tikus
Ular
Saluran air kolam
Muiiara. kerang

bU)l

Menginjak, memijak

11?

'-

&f
:

* ,

Aii?j
-

*':

(yjiUU r)

>-..

jH

<

Pandir, dungu,

bodoh

JJ*

J^faj

*jLl\

#1

dJI *

Laba-laba

OjJsI*JI

Usil!

J
Rubah, pelanduk
Jenis penyakit

150

Jutf

(i_JGu r) i-J^"
_JjitJI * fa

Kelompok dalam
perjalanan

_,sUI

^ icUil
****

pj>i!l

yang menyebabkan

rontoknya rambut

Menuangkan
\-Sii\

' l1l
:

UI

" jj

Rubah, pelanduk betina

^^j
-

Mengalir
.
1
1

J
laut,

ji1*jI

Tulang ekor
Dubur, pantat

Tengah-tengah

y^xiL\

bagian laut yang terdalam

Rubah, pelanduk jantan

Sayur yang lunak


Kutil

JjLJ y> ^jiuO


I

JmiJ

' I

Tempat yang banyak


pelanduk

terdapat rubah,

'Jjp}\
laki

jjj}\
:

*
~~

Orang

yang cebol

j**&m\ tjpl

Mencabut

Busuk
ffir'

j-j-^'

**W

Membuat kagum pada


Wanita pelacur

Bengkak, belah-belah

SJJi
'

Yang busuk
Lju

tf&\
SjJul
*./.,

a*2l\
iirtufll

t^Ju

Telur busuk

Menyembelih

Q - *
Muntali

Menusuk
Mencair
Mengalii

aJSICs

Tumpah

4-j ,^o

<_yJiJI

f'l

3L pl
:

Benumpuk, tumbuh
gigi
di

t f ,

^* ~-

Berdarah

JjIU
kolam

belakangnya

jjlLJ

Anak

sungai,

tambahan

di kaki bukit

Besar, berat, genting

ii
Ij^iS
:

jrf^l J-*jI

_ >*

Banyak
Berdesak-desakan

-J^iJI :

Memecahkan
Menutup, menyumbat
IajlL ^JJb
:

\j+>sj\

Sjj)\

l'Jlll
jfjiil
*1

Gigi tambalian yang


di

tumbuh

jjufjjl
l

^UI

J*iJI

Merobohkan
Mencabut

belakang gigi-gigi

i'"'
gigi

Jentik-jentik,

bernga

i-j_j i

~~
'

Memecahkan

depannya
i S
\i

Yang

rendah, hina

..

'U

Tanggal, tumbuh gigi depannya


(kata berlawanan)

"

f "."'t

<_5~aJl

j*$'J j*5'

Rubah, pelanduk betina i_JlxUl

^\

a!L*jj
)

JUj

Yang tumpuk giginya Ju\


:

U"a*j

Jju^I
aLlI I
I

Mulut
Gigi, gigi depan

(jj*J

H
, ,

>*iJl

Tempat yang banyak


pelanduk

terdapat rubah,

L^oOio jl jb~VI

i,, Tempat yang

,.

>

>.

>

, , *

jJuul pjs&

<-Jlu

jlX<

Menyerupai rubah
(licik,

wJbtijj k_Juu

dikhawatirkan mendapat serangan musuh

banyak

tipu)

Ltf

151

S05*- 'J*
Mengalasi dengan
kulit

Tapal batas
(antara

,^51x111

^i

JtJ-l

jiiJI

cj*^ lt^J
'

dua pihak yang bermusuhan)


.
'-'

Mengendap

(_)f^iJI JIjI

Pelabuhan

uli
:

Menemani duduk

aUUJue
:

aIjIj

Lubang, celah
Jalan datar

*jxJjj\

'n

'*" *n

jilJI

Duduk
Endapan, keledak
Kulit

iz~,\ Jjii;

2\$~J\ JjyiJI

_
:

J-&[j

J^l
JUi)

',.
I

Lubang

'"J
eyLJ

leher

j>Cj

yang dibentangkan
gilingan

(antara

dua tulang selangka)


jiil
:
I

di

bawah
dll)

Tempat yang berbatas dengan musuh

(Unta

yang pelan jalannnya

<

J^\

'

JUill

Gigi yang kuning

jilaJI

jlL/VI

i_>jicii\

Menjadi putih

4Jj *Ju\

Menolak, mengusir
Mendatangi
dari arah

(rambut kepalanya)

Mengisi

e^G

* U*}ll

'"
belakangnya
>.

Memarahkan

'-'i --*--'

Lju rtti^
:

t.

.
'

Menetapi, mengikuti

**i^j

*-*j>

*' *

'.

Menggembirakan

**/*
Lfj"V
:

~~

Menjadi kasar, keras tangannya


karena kerja

eJu C-ZJLi

Mencium

Jljll j^tlj

Nama tumbuh-tumbuhan
eJy

OJ

"
:

'i'"

-UcJI

Menjadikan kasar, keras

J^jJI ^ij
:

Anjing galak
Putih
t

Menemani duduk Membantu


Bagian tubuh unta yang

4-jl>

AiiL

Oo

_^s{

Mengembik

lij

Lij

(_rH*?" lyl ilaiJI

CJj^>

LiJI

menempel tanah

ketika

menderum
AJUij

Embik

(suara kambing)

*i*JI Cij~e>

*lii)l
,_yCuJI

Menderum
Lutut

Js- j^aJI {Jj


:

Tiada seorangpun

c-Ij'VjC.LjjIjJL

*3>'

(oC-j^fl ^y>)
,jjo

di

dalam rumah

Kumpulan orang

^Ul

icUil
:

Lapar
Melapis

tyil
yij
l

4JttJI

Teman duduk

U^Wl
r *

i>*^'
Uj
t
:

-ti?

(jjj *

Kain

lapis
*

jLjllilj jLjlitJl

Mengikuti

4juj
di atas

Awan

'

putih yang

,aj *_^lw

'
:

Meletakan

tungku

jJuiJI ^ytf lj ^ytf

bertumpuk-tumpuk
Menggiring
AjIjJI
_.

(dapur api)

Mengawini
Tungku,

tiga orang wanita

J>^JI ^yijl
(^s'Ui ) *liJSll

Meletakkan (ekornya)
di antara

*jX

uJSJI

^L -T

f .,..!

kedua pahanya
*i>-i pjL^all

dapur api

Mencawatkan

^i.t.1

,,.1

Kumpulan orang

^LJI (y i-cUil

^LJj*}!!

Tali belakang pelana

(jUJ

r-) ^iiJI

J
Departemen

152

iiuillj (*JlcJljl) ijjdll ijfjj

Liu

\~JL

pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud)


Pertengkaran
Alat untuk meluruskan

Menembus, melobangi
:

Lail

OUiJI
:

Menyala

".'--ii i_iJhjI

'itu jLJI
:

. i_>

7-\aJ\ *Jui23 ij\

Semerbak
Melimpah-limpah
air

b^il
susunya
^
,.

Z*dtj\

tombak, lembing

iiUl .,

fa S

Yang

cerdik, pandai sekali

UlJjH
i-i>_
>

Bersinar; bercahaya
? J, o *
a
Si

Yang masam

sekali

*AI

^ ^Liil
uJi^II
:

.-o

'

''

Merah

sekali

Cuka yang masam Yang

sekali

ouju J>

Menyalakan
Beruban

juJI

(_UjIj i_JiJ

terdidik, terpelajar,

c Saf U

yl-i" (*^jD

*-

berbudaya

Tembus, berlubang
* $ 2 o ^

' ^o ^

>

Tombak, lembing
Anggar

r-"^

\* \j*l\ i-i^c

i) (J

ei

Lubang
Korek
api.

iiSlHl

geretan
sekali

A^jlSUI
5j*AI JuJtill

IjLal)!
>..J>JI

iliF, VSs
Berat

'-

JS
:

Yang merah

t_a> Jui>

Yang
cerdas.

LliJ J^UJI lll

Ls&l

Agak

tuli

jKiljs3

Tidak enak kedengarannya


Telah tampak kandungannya

JyiJl
el^il

tajam pikirannya
Alat pelobang, bor.

vJ&ltjT

Ljlil

Keras sakitnya

A^syo Azil

^/aj^ll

Ji
Jju

penggerek
Jalan yang tak rata

Mengangkat untuk mengetahui


berat-ringannya

Juj ^^iJI

^ijyjh^HT,bijaksana
* - -.a,?.

Orang
tljll

laki

yang

arif,

V
'

J>j
-JUSI I
.-i

Telah dekat masanya melahirkan


Berat, keras,

cJiJI
A.

Yang dilubangi
.-..ci'

i_j_ iil(j >

aJIc J^il

JojS

Cerdik, pandai, cerdas

ajLLj uJL -

i'.ii -

<_mj

gawat sakitnya

_iijj

Membebani terlampau

berat

aIjj

fj

aJU
I

Jju

Memahami dengan

cepat

i-Cj~J

<)<

*j&^ _
I

Menyusalikan, merepotkan

juaj
hati

Memperoleh, mencapai
.

Aj jlue

A.

Menjengkelkan, menyakitkan

aJLc Jilijj
">Lij

Melebihi kecerdasannya atas

jJ*

, I

'I ''f.

^y*

aJx

j aau _

.i

Memberatkan
Mcntasydidkan
Menjadi berat

bj~&
:

A-

Menusuk
'--.-

7">^i
'**t| j-^j ?*fj"
:

'.t-s

oJui

i-JjJ-l

Meluruskan

-**'

Jj^
11 Lj

Mendidik

aJlcj Ajii
e

jJ^JI
' '
:

-i'

Lamban

(jalannya)

Bermain anggar dengan


Berdebat, bertengkar dengan
Terdidik, terpelajar

'"'i _L_JL A*c J


S

Aisu

Malas, tak punya semangat

.yUi -

A^-<sl

Merasa berat (untuk berangkat)


dan ingin tetap
di

^j^

(_jj'

Jj>wl

(J^j v' -'^'


iililjl

tempatnya

Pendidikan, kebudayaan

'

I*
'"

153

J
Berat

Timbangan
seberat

*Aji
1

\.e-

^jLuj

i-

'

i*."

'
:

Ls^c

'\\', II

JuiLI

3Uf
berat,

J_^JUI jjjiilj
*.

,50 dirham

Menganggap
j*
j!

Berat benda yang terkecil


Pandir,

mendapatkannya berat

dungu, bodoh

Barang-barang (harta, milik)

(J UJI r)

Jjiill

Jelek akhlaknya

musafir, pelayan serta pengiringnya


r- L

Mengadakan
keliling

perjalanan

Je_yl\

ilj

Segala sesuatu

yang amat berharga

Wj $$ - 3^3 *
Kematian anaknya
Aijl

Beban, muatan
Bobot, berat

(JUJl r) JjiJI

"'w jjjJ'
.<

~~
:

Menyebabkan kematian anaknya


Kematian,
kebinasaan
illfffj

lijjj VI

J>j

Beratnya

AiAI
t_-j<i)l
:

JLi

'.-< JiiJI

O^l

^SsiJfj [j&tll

Kesukaran, kesusahan,
kelelahan

iljiJfj iJuiill

Kematian kekasih/anak JJjJIjl

i-.....-t.l

jljuij

- -

Harta benda

i*i'Vl

iliiJlj
IjJbtJjl

Yang kematian
anaknya

JSJj

*l5"l3

'$&}fj JS'&I

Mereka berangkat dengan

-^iuij

membawa barang-barang harta mereka


Jlxii(j JpsiJI
il5\jul
t" 'l
i

Yang

sering kematian anak

Isi

perut

"-O*!

^
i

t'

i'',,
Sesuatu yang menyebabkan kematian anak

Kantuk yang tak terkendalikan


Terasa lemah badanku

4,;l

Kasidah yang

berisi tentang

(juL<aiII^>) ilS\ill

^,li.>

<ULJ

OJlj

kematian anak

Yang berat Yang agak tuli

3Ui)f, [pliJfj^liiH

)tl
I

*'

'l" -i

J-jli
~~

Menetapi

JujJ
>-*''

y?i\ I

Yang bodoh,

pandir

f-4^'
..'n^'l
* '
:

Menerangkan, menjelaskan
Mencari, menyelidiki jejak mereka

4^

"i., jA j

't *J

~~

Yang sukar dicernakan


"'i

|*j"'

Sakit keras

JuJui

JjL J0j*
^jLiall
:

i* *

"

Berdiam, tinggal

di

0^-*^

<mj

~~

Yang menyusahkan
(Unta) yang lambat
<

Arah jalan
Tangsi, asrama tentara

^^kJI

(jlnjl ,><) JUill

jalannya

Kelompok orang
Sekawanan
pjLfc-"

u" iih;

;Q.I
Jj-

Jin

dan manusia
isi

o^^'J
L^liUj (j^j^l

i>4"'

O^^"
J^"^'
:

'i ^o icUil ij^oJI

Segala

bumi

jj^

burung/binatang

Dosa
*jl>l
~~
:

>_)jjJJI

Bendera

(Wanita) hamil yang telah dekat


saatnya melahirkan

ilitl (j Jiii

Kalung

ei^UJI
ijlallj jli)l

r t*

Makam, kuburan
Tangkai, gagang

Yang dibebani
Batu timbangan, bobot
(

J-iii

fcprjM

-&&**!

jlilii r) JUiil

'

E
Mengairi tanamannya
sekali

154

afini Jj

t****

05 - VJB *
Menolak, mengusir
e

dalam

tiga hari

ijl

4.

Tiga (3)

Menggunjingkan, memperkatakan.
(13)

AjLlcI

Tiga belas

&6e

.^iii ss*s
i_SL*-i>l

mengumpat
Mencela, mencerca
A-o"V_j

Lipat/rangkap tiga

AjLc

Tiga

kali

Mencaci maki

A*

Tiga puluh (30)


Tiga-tiga

OjJviJJLoj iSj$5

Merekahkan, melubangi
Mengisut, berkerut

aJj

(_^JI
JUli

^.i'

*_Ju

Mereka datang
Hari Selasa

bertiga-tiga

viJJLo j\ it/}U Ijjl

Telah lanjut usia

S*^ V^"
JaJG

U liliJI j'l)
dari 3

iJSWI 1^_
:

'<

iHiJI

dan pecah-pecah giginya


Kekisutan kulit
jli-l
:

Yang terdiri Yang terdiri

'& '&>
huruf

li3jil

ilifT,
'

^SUI

i_Jiill

dari tiga

'-'jj*

<_J J**

Kotoran

ji-*JI:
cacat

Tiga dimensi (3 D)

sU^I -

Yang aib,

y-**'

V^'j V^'

Yang berkaki Yang

tiga

Unta yang remuk gigi

(kJ^CIj AJb r) -

terdiri dari tiga

warna
suku kata

taringnya karena tua

Yang terdiri

dari tiga

Orang yang
^ifjjl
:

telah lanjut usia

t-UI

Yang ketiga
Yang
ke-tiga belas

^lijl JjJ

dJliJI

(tua renta)

jAs. ttJuJI

Yang bersifat menfitnah


Wanita yang rekan-rekan
kakinya

^^liJfj (ilJlJ ,) i_JliJI


i^j-iJI *JL> tlj<l

Yang ke-duapuluh tiga dst


Ketiga

fj&Aj jjjliJ lj

li)l5

Tiga serangkai,
Pengal ian
ti

tri

tunggal

iS}C iliul

lijjJliJI

Debu, batu, remukan batu


Aib, cacat, cela

t-Jj^l

ga

*JS1
(
l

v4-*^'

(-)& g) *3"'

Ajaran agama Katolik

j-lJ_>jlS\JI

Xi) Mengambil sepertiganya


e:Xtl
I

tentang tiga senyawa, faham Trinitas

j_^iJ

I I

Senar gitar dsb yang ke-tiga


Segitiga Segitiga Segitiga

Mengambil

sepertiga harta

mereka
-fi!^

yu

(iljiifll

<y)

viJiil

Adalah orang yang ketiga dari

j"

sama kaki sama


sisi

,^J LJ

^j I...7,
cOLs"VI

lilJU

mereka
Menjadikan
tiga

- Lu>

dengannya
tiga kali

0*^^

'

'^

Ilmu ukur segitiga


(Trigonometry)

oliiil

i_j

Mengerjakannya
Sepertiga (1/3)

v*"^'

(c^>l ) ^Jllll

Yang rangkap tiga

d)jlil

Jenis bentuk tulisan


(tulisan Tsuluts)

Arab

4_

ySjL2jl Jail

iyj Turun
salju dari

U. J CjkIjIj

Anak

unta yang ketiga

viJuJI

iiUl

JJ_>

liJiJI

I*
Zakar

155

JLL*

>5JI

JyJfrl
iliil

Merasa senang,
tenteram, damai hatinya

Aj |_j-iJI

C^iffj gdjj

kU

(Kurma) yang jatuh pecah

(j^JI ^o)

Bodoh, pandir
Mengeluarkan debunya

'f'
JUL
;

"

eafji rdJ

'

'

t'

Hk[^ Pj*'

Jr'

Tertimpa

salju

l/'j'^'

^"i^G ~
tjJL^> plj
I

Menuangkan
Mengambil
isinya

i_j|jsJI

Menggembirakan, menyenangkan
Mendinginkan,

JuiU

Ji>l

lijjl

Merobohkan
Membinasakan
Meruntuhkan,
,

<UJiA

*LJI :

membekukan
Salju

*^5\I*I

yJI -

CJ$
Juil
:

-r)

&l

L f xU_)T)
'r*

* _, e u)l

Es
Air dingin

loli
:

yj
*
"

menjatuhkan, menggulingkan

ijC
salju, es
"E* 1 1

Jj
, "

d
"

Buang kotoran
Tanggal giginya

iilj

jil>

>i"

^iV

,_a

Ji I

Terkurung

7!"-Jv

jj-**"
:

AJL.J C.I1.L

A*i Jj
a.

Seperti/dari es atau salju

Ai* jl j-JiS"
^ywLiJI

^ypli)!
<a)l

Memerintahkan untuk memperbaiki

Zaman Es
Yang amat dingin/

yang rusak, roboh


>
o * a ,

Juiialjl ijOl

piiJI

S* *

Roboh

secara berangsur

C^JIJjLij
ili)[j Jllll

membeku
Penjual es

Kerusakan, keruntuhan

*li)l

*C

^1)1

Tanggalnya

gigi

jlLuVi ioJL*
(

Lemari Es

oJilT, A>S&I
^^ClTl JuJ-lJI
:

Debu sumur yang dikeluarkan


Sekawanan kambing
Bulu

J^lj JJu
lili

ili)

Yang
Yang

putih mentah

,_j>}uJI

i^iSJI

<LcL>
I!

diberi/didinginkan dengan es

Z"i*G
:

>^'
&*)

' '

(uJjjcI

Es krim
Air yang didinginkan

A-o

j Ju i

rjJLJ-

Kumpulan, kelompok orang

li!

ic L>

ilil

1'n ""' pJ^b TCjLjb 3,wa

*_r~

'f' " (U

Teman

sehaluan (klik)
*ftf;jJI

kjbwjl

AJu

dengan es

Uang yang banyak


Kemuliaan yang musnah
Bunyi
air

^y j*&$\
i>_)JI
:

Orang yang pandir/bodoh

ifjill r-jli-

J>j
'

iSULJjJI

^jliJI

Buang kotoran encer

tr^
s

"""

111
harta (kekayaan)

Oj_*
-alil

J-lill
:

0JL - i .- -' J= i.
Buang kotoran encer

Penimbun

JLJJ
di

Jlill

"j^J

Jp'
A.

" -

Sesuatu yang dibuat berteduh

gurun pasir

aIHI
jJB
*,,

Melempari, melumuri dengan kotoran encer


Kotoran encer

GJ ***>.*
*.

&i>J\

p*fl

"
fi

Menyumbingkan,

*_^j

w^fl #*->j

_
Memecahkan

Q3
jl>JuS
:

merompengkan
Merekahkan, melubangi

-i**lj

,,,j
Menfitnah,
>
a
.,

*;

e *

J Ij

l.-'Virtll

Memecahkan
Pecah

AJi-i

A^lj :

merusak nama baik

^JiltJ'l

jJi'I

c
r",'
Berbuah
Kaya, hartawan

156
--s *

LJ
J-*" b jUsjl
tepinya,

Pecah, rekah

&( /J^j
mu.
'
l

<Jj

j^UjI jAJ Ij ~

Rompeng, sumbing
menjadi tumpul

Memperkembangkan, mengusa-

3^1Dtfl^r,^

Rekah, retak

Uli) f,
rekah, retak

"Jkii

hakan agar bertambah, menanamkan modal kepada

Tempat yang

" j>J

j-ii
I

'i-

'
:

,_pw

~~

Memberi makan buah


Buah

j^JUI JUjJ>l

tj^jl

(Pedang) yang sumbing tepinya


(tumpul)

(i Xn

ii. l l

^j) Jlill

(jUjfj jLj r >Sj*j


harta

Jji>fyl) j*jjl

Macam-macam
Emas, perak
Hasil (produk)

J U pfjjl
I

Yang pecah,

retak

*liU
*
...Jl

i.

laa.ilj i_AJJI

Yang jatuh namanya

j .^<n\\ JiSi*
I

rbillj Jj_aiJl

Memecahkan
Menyumbingkan
AS/*

W- 'O*
*>Ju2
:

Faedah, guna, keuntungan, laba


Akibat
Sebutir buah

e_^i!lj

4~Jj
i_iJ"VI

ItliJI

jl^
tsji
<

Keturunan, anak
Kulit kepala

%
eijll
:

Meremuk dan memberi kuah

J*il
<_J

yin
jl>

Mencelup, mewarnai dengan

uJ-L
:

-2J1

^\J\

Mengeluarkan
Pecah Menutupi

tUj

Aikj

^Lo :

Ujung

lidah

jLJUl

"tjaJ

^JiliJl

'CJl

Kasih sayang

_JIa)I

elai
diri

U"i/I ,_^lj

*iJ
-

Simpul ujung cemeti


Air susu yang berbuih

J^ljl ^Li)l

Menjauhkan

dan,

Oo ^c

*"

menghindari

(Pohon) yang berbuah


(Harta) yang banyak
(Jrjj"l ^y>)

Anjing buruan

jllajl

ij-15"

^ J-l

jjiH(j jniJI
!

Malam terang
Yang berbuah
Buncis

bulan

j--"!

J-Ul

^.t ^jl

Mencampur, mengaduk

aM>

jj^JI

~~

^t, >&i
iCjbl': (investasi)

Yang menghias

kain dengan aneka warna

p-i*

* 2 - juI
Menimbun dalam kolam,
waduk
Memerah
t

Penanaman modal

jLmJmm

UI

Ju.*~...lj

Jujfj

Yang banyak

hasilnya,

Ul
'SJj\ 'oUJJI
:

yang menguntungkan

JO.I
Va

lili
T 'j
'

Adonan yang encer

2Jtll
hJ

Mendatangi
tempat penimbunan air hujan

Jlw

la" ~

Meminyaki

,yjJL a-iIj

Waduk air hujan


(tempat penimbunan air hujan)

JUiJI

Mewarnai merah

L^Jf-

Membasah
Puncak bukit

cMa

fjj&Ji CJlJ
:

Nama suku

bangsa

illj

ajjj

s%t\

jliJI iuj

Batu bahan celak

JulS/lj Jul^l

r
Karena
itu

157
# .*
"

cP
*C

*.-

'

lilfjJ:
4 ^
J

f
e

t>
-

Kemudian, selanjutnya
o ^ c

Memelihara (memberi makan-minum


* ^ J

A.

2
serta

Perkakas, perabot rumah

mengurusnya)
AjIci
*
(_
:

Dia tak punya apa-apa

Menolong

Segenggam rumput
Orang
Jenis
laki-laki

j*mM
J

^
^ ..
:

A-ialjtJI
J
C

<UJUl

Dia tidak makan

ij

Aj

1^ J^j U

*
:

yang tua renta

j-j^l

: "*.ll

iJI

sebelum minum

tumbuh-

C~j

(iuLj

Jjb-fyl) ,Li)l

Mabuk
f

jS^l,

J*5
'f'il ajUjJ

tumbuhan
Orang yang makan
dengan tanpa
pilih-pilih

Memabukkan
(

"S 1 e^SwI

_^il
:

''tl

^U

Jil

Berbuih

AiJCj
t
.'J".
:

O^i?
'*>

^Jjl -

(yang enak maupun tidak)

\t ' \*

Menetapkan, menyisakan

elLI

JtA\

J*?j

"

Minum
Mengambil seperdelapan
dari hartanya

seteguk demi seteguk

e 13*5/1

j>\* JS"
:

aJU

^J

i>l

J>^JI

Kemabukkan
Yang mabuk

jSwJI

J-JLM

jf^lJI
aj t_j>wo
:

J^ill

Mengambil seperdelapannya
Adalah yang ke-delapan
dari
,,

'<_*"
a lj

~~

Aku senang pada


Air susu yang
Sisa

Oo ^J\ J^j U1
:

jli

yiJI

masam

^^iwU-l ^Ijjl

Jl*i)l

mereka

ilsJl

iJLJ(, aLJlJI
t^jt^JI
:

Berharga

L*J jli

'^jliJI
t

yw

Buih
(Air susu)

AJL*i)l

Membuatnya bersegi delapan


Menaksir harganya

^^Ul (^J

oAjJ*

J*al (or^'i^^ ' ' '

<&J jJj
Lj
AJ

yang berbuih

Memben

harga.

iJi>

Tempat perlindungan

L>J1I

J^ill
Ijuiil

menentukan harga
Tidak
ternilai

Lumpur di
IJ> ^^J
:

bagian

,_/>_>> I jX-/l

^11

harganya,

^)
:

bawah kolam
Kantong penggembala

berharga sekali

c5*Cr ***0*
'

Tidak berharga

Xll!l *iJ*

Kolam, rawa

A.U.?,1

Menjadi (berjumlah) delapan


Seperdelapan
(1/8)

j>"'

u-"'
Memperbaiki
AjJL=l
^

i'i' 'i *

Uj
:

|J

(^Cj'l

^) ^lt)l g) ^liJI

_J

liJ
'

Harga

jLA\

({yZTj

^Q1

Mengumpulkan

4a>>

,j*m .'-M

Harga pokok
Harga nominal

ir^j ^L) ,JL^i\

0*^"

Makan tanpa pilih


(yang enak maupun tidak)

.LkLJI

Harga pas (mati)


Harga pembelian

Mencabut
Menjadi kurus, lemah
Menjadi tua renta

Lutj

C~i)l

SUDI
"*
tl

O
'"i

...*-!

M
-

Harga langganan
Delapan (8)

.j*
-

yr_.

wJI

Di sana

n'' lilu*

*'
:

Cwjj *jj j

'i' -'i' *s

'

w
Dia tak dapat berjalan

158

Delapan
belas (18)

L*j

JU

JLw

Memberi alamat tasniyah


Mengalikan dua
Menjadikan dua

*ull -

Delapan puluh
Delapan-delapan

d
(rytjLtjl)

Mengulangi

'tilil

'jlDl aIIc
( :

Mereka datang berdelapandelapan

jLJ

fj

U-

Memuji
Berterima kasih kepada

4Jb

_s

i5

*J^i

- -

Yang ke-delapan

jLJI Jju
dst

a\j}\

,>li)l

Membengkok
Bergoyang
*

Yang ke-duapuluh delapan


J^Laj
:

IjcsAj ojj-ijJfj

4*

'b

Yang berharga
Penaksiran, penentuan harga

i>" 'J
rt)*^'
'

u-i*-^

Bimbang, ragu-ragu
Meninggalkan, berbelok
dari

Q-'
:

Yang Yang
eU*1
:

bersegi delapan

6"j' 4-jLj ji

^ill
""
:

Mengecualikan

dinilai,

ditetapkan harganya

|j^'

Membebaskan
Lipatan

C^i -

Penaksir harga

Waktu malam
Sesuatu yang diulangi dua kali

J^JI

(Jlljl
(.CL*

^.) -

Busuk
Berdarah

ijl

*Jul

) J*JI

C~-o
J&l {^lljl
:

JLaJI

O-

Zakat tidak dapat


dipungut dua kali
Sesuatu yang dikecualikan

Yangjelek
akhlaknya

(Jl^JI ^y.) SjlsSjl

^^LiJIj Llillj iliiJI


(jjj4-'

Menjadi kotor

t-iftg Jk*< jJutf

Jili
:

Kepala dan kaki


(dari

&>i ~

Yang

cebol,

pendek

j; ni'I
jjil A-^lJI

J.T.

'
.

*I I

hewan yang disembelih)


f
*e
o
:

Telur busuk

jLu3*l l

tas
i_HJl

Pengecualian
Gigi Seri, gigi depan
Bukit, jalan ke/

Lti-'VI
AjJjLiJI

Tumpukan rumput kering


Rambut
Rambut
di
ari-ari,

lJ

iiJ!J-l

,j-~;

,jJI

-JI

(lili r)

~~

rambut kemaluan

iJLnJI

AZiil
~~
1

-u5[>1

4*

jj1"

'J^

'

lt*-A"

"

-J v^J-

l**

^O*-

di bukit

tumit kaki kuda


' i'*

Dia sungguh-sungguh

Ssyi\j Luill p}u>

_,*

Tumbuh-tumbuhan yang

lebat

ii juiJl

berpengalaman dalam mengatur perkara

Buah dada orang laki-laki


:

5_j JuiJ

j tj JuiJ

Orang yang tak punya


kacau pikirannya
Pujian

akal,

*J

Jjlc

"if

^o

jLlill

Membengkokkan
jll
:

ih c

>-

jj\ :

'liill

Mehpat

t\y>
ojIjuJI ui

Terima kasih
Tali belenggu unta

jJL)l
j-ju)I

Menyembunyikan
sikap permusuhannya

^1

tjJL*

JUt

Dua-dua

u^J .LJ

Membelokkan, memalingkan

tj*t>

IJO

^c-

159

L^
*

Yang dilipat

itAJl

>
:

Mereka datang berdua-dua (^jii jl)

Uj

fj

l>

Yang dikecualikan
6tjp
Bersuara
..

^jA^Uul

Yang rangkap,
Kata yang

lipat

dua (double)
dua huruf
(

ty'-i"
Jj>Uh?l j-o)
"

C4J *
*'

terdiri dari

dj-0
fyjil
*Jj5j
:

%j
-'
ii
1

Double

folio

oGijjJI ^yliJ
a-j LiJ Jui*J
1

Tenggorokan. kerongkongan

2m$I
yL?

Kepercayaan adanya dua Tuhan

-'i'*

''

"

{& ~

Yangkedua
Yang
lain,

(aIjLJ ,) ^yliJI

Kembali
Sadar kembali
txi,j -uli

lainnya

j>l

j>*5/l
' a
i

Yang kedua belas

dst

"
_

'

rJLc <_y>UJI

Sembuh
Berkumpul

t^ajll .jlff,
:

Yang kedua puluh dua


Kedua

l^> Juj j_jj-l*)lj


.'

fi^-i
Jaji-\

:^i
:

.i'

i*

A^^J
i*

l-J"

Menggenang,

^ '^>\
S>l
s

pUI

1
:

Lagi, sekali lagi

wx>l

mengumpul
Penuh
Mengisi

di

kolam
'joJi-\

Sekon (1/60 menit)

( *

jl^J r) IjliJI
**
..

Yangkedua
Madrasah Tsanawiyah,
Sekolah Menengah

(ij^LJ ,)
Aj_J

^^uJI
'

i%

,Js>Ji-\

^jM\

i' 'i' i' '

a-*jJu

Mengganjar, memberi hadiah/pahala

ijy j
:

Memberikan

eCI tlLJcl

lj>

Sedang,

di

waktu

( UjI

j\)

UJI

Mengucapkan "Assholatu khoirun


minan naum"

o*j*<

^t>jj

Dalam pada itu


Dua
(2)
(

iiU i

U?

^
jl
~
'

jlBfj

d&J

Bersembahyang sunnah
sebelum sholat fardlu

^j^j ~

Sepasang
Duet

d^TJJ

(.isJjl^i)^d

Memberi

isyarat

dengan melambaikan

(_j*W'

(nyanyian untuk 2 orang)

pakaiannya

Duabelas (12)
i_> \jii
I

Tj&k 2l .^lii
jj^Jj i
i

l2l

Mencari pahala, ganjaran

uni^

k-J_ij

Hari Senin

_jv

Minta ganjaran kepada

J>_^l i-jLti-l

Pengecualian

<=

UaSmA fl
'
.il

Meminta kembali
Pakaian
Pakaian resmi

aa>^J
*^0i
:

JUI -

Sebagai pengecualian

LJl .tTrjijil
(iJjLaJI
'

C<r>Q g) Ij^iJI
t
'o

Yang rangkap,
Yang diduakan

lipat

dua (double)

c*^'
-

^y)
5 ui*

Bentuk/rupa

lahir

Yang bertitik dua di

atas

J_ji

Bersih jiwanya

Senar gitar dsb yang kedua


Tali

(j lio r) (_j^l

Ganjaran, pahala

[p-l
jljiJI

"tliill

Madu
Lebah
Penjual pakaian

Ayat-ayat Al-Qur'an

oCl

,_y>'lill

[01:-

Nama surat
Al-Fatihah

i^lill Sjj-

^ylill -~-JI

'

'

160

Sepotong keju
Tuan. kepala

JaTill

inhill

jjill

Angin kencang menjelang hujan


Air pasang
(laut)

*_*juJ

r. ..H

(jitJI

^o) yo_jJbJ
I

Yang bodoh, pandir


Kegilaan

Jj*"^!
*

Pemberian ganjaran/pahala
Seruan untuk sholat
Shalat sunnah setelah
!>CaJI ^yl
*

"*

i :

&y4->

CcjJI

Liujill Juu V LatJJ

Meluap-Iuapnya kemarahan
Letusan gunung berapi

*n^ jlj_>j

shalat fardlu

jlijJI

Tempat pertemuan

^tJI

p-^*-

<Llillj i_)liil

Merahnya waktu senja


Sapi betina
Revolusi, pemberontakan,

Ajj*>

*" '

Tembok yang mengelilingi


bibir

^Lll (ijliajl) i_jli

t/*"

^jjiJi

sumur
seperti,

rL^JIj

i_/>Uj"il

Sama,

serupa

pergolakan

Mengenai/sebab timbulnya revolusi,


pemberontakan, pergolakan
Pelaku revolusi, pemberontakan,
petgotakari
fi.fo

ijjj^

Terunjam,
tenggelam, masuk

^SJO
Berkobar, bergo\ak, timbu\
> f

Af-r fi 1
E)

-.s

Berkobar (huru-hara. kerusuhan')

4^1

&m\ O

Kemarahan
Marah, naik darah

i,

..a t 'l

Mual

Jte
&s
*

jU
*

Menerkam,
melompat pada

aJCc

>-j

(*jjI) **J'

Yang beruban
Huru-hara
t

Lr"U'
-Jujj lj
A*tiaJl
:

J"
"tji\iJ\

Membubung,
Marah
Memberontak

naik

jl>JJljl

f-^"j'

jW*"
:

""*

Penggerak, pengobar, pembangkit

gt*4*'
j^iill

./***'

_-ii
Sj+>

e^U Ai-'

Penggerak revolusi

J_-*LwJI

^*i
~>jj&
'

Tanah/tempat yang banyak terdapat sapi

Ber-revolusi

'-

<m

_
1

Mengobarkan, membangkitkan
Mengalir

jliiJj jul_> jjj

*"
iiltMenyelidiki,

'
:

membahas
arti

*-";

'"mi v* *

Membahas, mempelajari
Gila
Pandir,

rny^' O'j^'

dan tafsirannya

dungu
isinya

Melompat pada

*-ylj

*jj^

Menuangkan

4-ib i_3
J

*lc^JI JIj
o

Sapi jantan

(j>J

jVj
*

oLr^ / J-H'
I

* >
l

**S * ~

Berkumpul, berkerumun
Mencaci maki dan memukul
Tertuang, tumpah

_r

LJ1 J

JjwJI

J^
~"

Taurus

U_uJ

^ ^y.
i^W'

rj^' ^r^6

Warna putih
pada pangkal kuku

Jaili Jlol

jy

3i

Lumut

t-Jkkll

^y
.*' *
.

161
*

<SS
Sekawanan
lebah,

"
jiuJ jSo
I

Menempatkan di
Bertamu pada
'

JJuJI 3LcL>

Jjill

lebah jantan

Tamu
Tawanan

"

II

l'-'

'.

'

'u

Penyakit yang menyerang kambing

Jjjul

Jt"H\

Kumpulan, kelompok orang

(^ull
4jyLd>l

^l

*lijiJI

Kamar Tamu
Orang wanita

Rumah-rumah yang
berpencaran
Jj*iljl jaJIj' /*i)l ijjlt
:

0>_JI

Kandang kambing,
sapi. unta

Belalang yang banyak

iG^-

'

i>
:

js^'
(*Yp
f

*3C^'
DjJ'VI

Yaaggila
JAilf, lj[\

O^Uil

Kandang unta

Yang bodoh, pandir Yang lamban


larinya

(3*>"^l
e

~ *

Kandang kambing
Perkakas rumah

SD

tjjCi

iliJI

<ij^\
(^>jj
:

t_W

Bawang

putih

Ji>y I)

*Ji$\

Papan penunjuk jalan

JOl:
3jlll
:

Sesuatu

i.aV.nll JUL..JJ

JUjiJI

Tempat

tinggal,

kediaman

^1
'"\

pada ujung pegangan pedang

Tempat pemondokan

$h^HiJ
v^o
S\jyLA

Ujung pegangan pedangku


dari perak

<L<ai

^o tz*y i^t"

Tuan rumah, tamu

Nyonya rumah
Menjadi janda

f\

Memperdaya, menipu

t-Ji>j

Ju>l
Ql)l

jjLij
lilSjl
Ailll

if^;^*
*

Anak
Gusi

lidah,

anak tekak

Bukan perawan
(Orang
laki)

LuJJI

j>-JI

L>

Jx*iJ

c -VtJI

yang

telah beristeri

KJj^^
* * e *

'

~
Berdiam, tinggal di
Mati
(*j_j

*j
:

(Wanita) yang telah bersuami

i>jjiil

AJjl)

o^^' ipl>
jC*
:

Janda
Jenis

iL/ifl

J>j)l
:

hewan
laki

JiliJI

Dimakamkan, dikubur

^ii

^^
^jj
'*1
I

Orang

yang lemah zakar


* l
II '
.

^
'
'
'

..u

Memberi tumpangan,
pondokan pada

''i' a-j-L*?

'

Penyelam mutiara

jjJJI fij*'-"*

*ll {?+*''

_JU

162

E
Tersedu

ijXj?

^jAC

^i>
I

Nama huruf
ke-5 dari abjad Arab

^^UJI Oy>JJ

*~l

Orang

laki

yang

besar,

gemuk

j liiwJ [j ji>J [j j li
:

(Tumbuh-tumbuhan)
yang segar, lunak
Hujan yang lebat
Pengerasan suara

Jajd\

(c3l iy)

Memperoleh
Keledai
liar

harta

JLJI v_5

'u^>'^

'jCj-\

kjtat-l

OjloJI jij

jfjil

Singa

X*?i\
keras, kasar

Uak

sapi
f.f ** * *
%

Yang
jL-JVI -1>L

^GwJI
i^JI
*>jj'
:

tLJjtfl

Muntah dan berak

r%*j

jjS

Pusat

^a2\
:

Jul

yang menyerang orang

Masamnya muka
,jrV.f7)l
S
f
:

Tj"
li^.

*i>4-'

Sedu

^0-1
Berat berdiri (ketika

24
:

~s

Kemualan
Panasnya kerongkongan

membawa beban

berat)

J>jJI oJi>

jUJl^:CiU -

Takut

frjJ

>t *
:

Memberatkan
Roboh, jatuh

aIajI

JJ>^JI AjI>I

Datang, menghadap kepada


Gelisah
Hati,

'JH
wJjliJsl

431 *Ji3

J^-JI tfu*\

Yang lamban jalannya ,j*j\ Yang jelek akhlaanya Yang


takut (panik)

^ Jilidi
..

ijuil

jiwa

[^G LJDl
cJjJI

'jX-\

J^LiJI _j*-Jl

Kegelisahan

iil^Ja-isI

<t>jj^X\

Yang
Jiwa

tabah hati

jSili 1..G

Menjauhkan
Takut pada

diri dari

car^W*
AjU
CaJUAmJ
I

*,

*.,

Aic

Orang

laki

yang kasar

SaJjJI J>^ll U
*,ftiitl
:

,ji>-l_ji-l

Haluan kapal

y)
:

j>ji-<

Sebagian dari waktu

(JJJI

y)

Kekalahan

*-l>fr!l

-^H

malam
Sersan (pangkat dalam
ketentaraan)

J^ti

JoJ>

Berdoa dengan suara keras/sepenuh

hati,

*UI

Jl

mohon

pertolongan kepada
r\~z>

iX.
Minum

>ti
:

Menguak
Meraung
Tinggi

jjiii

ZjZ

tlf

jlj
fj^jl)

-LjVI

* liU - LsU
'---

Jw

Oulll *-*
~~

'.1"

Membanting

Tinggi tumbuh-tumbuhannya

lP'J''

163

JU
Menakutkan, mengejutkan
itjsl
:

Menjual buahnya sebelum matang

II

l' 1

pjjJ' *'
Ji>f>Jn

ul>jol>
:

Cendawan merah
Anak
bukit
di bukit

(Q>

n_il
:

Mencabut
Tercabut

s/d akarnya l$]Ll /yi Lfl5

^/iliJI

Jui^l

*Ji)l

ol^jl
LltSll

Kolam

J^~l

gjaaM

Yang suka berteriak-teriak Yang


lapar

-CaJI
*Q-I
:

(waduk

air hujan)

Lijjkll
:

Yang penakut
Belalang

oW^jl^j.1

'

5H

Yang

takut

j^tJuJl

[^lil
'

vt
.

\%
i

Tanah yang banyak tumbuh cendawan merah

SU^ul

Mengumpulkan,
terkumpul
Pincang, timpang

,">

c>-U*
Memotong
Mengalahkan
Menyerbukkan, mengawinkan
(supaya berbuah)
Berjalan cepat
U-^,..,

AjJaS

^(lljl <>i>(j

j*
r
Jja.i.1

D4
JLi

aJLc

Sebangsa anjing hutan

jCJic
:

ijLij

IfiuU

ilki)

Nanah pada luka


Ketakutan

jJUIc.

f>H
&ji)l

*Jt>
:

^
;jJ
'

JSi-l

v_>>

Tas penjual minyak

jlujjl ilisj -kL*

iJjil
:

(untuk melarikan

diri dari

sesuatu)

Jawa
<>i>l

L^JjJul jj>

Ji>l

ajl>
i
i'i
i

Memakai jubah
Pemotongan
Pengebirian
*

*^Jl
Jaili
:

Mengenai/orang Jawa

ij*--'

t_>Ll>"tff} t-2.1

LwaiJl Jli^'T.J
*
*

Menjahit, memperbaiki

4jJLl

4il>

Lj_ji)l

*9 *

Sumur yang dalam


Penjara di

(i_jL>j i_jL>I

r-)

y-J-l

Menyembunyikan, menutupi
Menggigit

t^^ijl t^^liJI ^jtc

bawah tanah

\jj^ C^<J i>!>


>

'

_
,

~~

Jubah
Zirah, baju besi

/'i'-'-' Ii_jL>j (_

i*'.

r-)

A~fl
'

Berwarna merah kehitamhitaman

l?L>'

o"

t_r*-A"

/-j-^'
o

~
~

;-

Tulang yang mengelilingi mata


Sendi tulang kaki

Ti

jOI

rb>i

Warna merah kehitam-hitaman


1*

'.

_}> 'j 'j'


t

i'

'i

&$\j jLJI

,^-jU

=>_>-

j^>j

L>j L> L>


L-.Ln.ir
:

dan paha

Lemah
JakjJI
:

j.rtJI

Kemarau, peceklik

<-jO-I

Mental, tidak

mempan

Lj

-~ Ljtm mil

(karena lama tidak hujan hingga tanah jadi gersang)

Kembali karena takut


Keluar

<J>J

jjj-j

J^JI -

Tanah, permukaan tanah

44>j 'J"J^>

'

S-L^'
:

Tanah yang keras

*n

Mll

^ji\
V'Lh'

"

Memiringkan

4jG1
pada

<Ui

L>

Debu
(Waiiita)

Muncul

tiba-tiba

jin
ir,r,

^
:
.-

ciij -

yang

kecil

(ilj-JI {y>\

Lil

Menyembunyikan
Banyak tumbuh
cendawan
di

^yi

ty

buah dadanya, iidak berpantai (twiggy)


(Unta) yang dipotong punuknya Uyu"ifl ^yo) y->"}(l

:Lii 4i ^ir

asii -

164

Z*
jSjJI fjLjill
:

Mengganti yang hilang

j*

Yang dipotong zakarnya


Segala sesuatu

l_>j-<1I

Menghibur
Mewajibkan, memaksa agar
mengerjakan
Menjadi pulih kembali

yang dipertahankan
Berhala

selain Allah
'

r
sihir

Ji\

Jt^J

Sihir,

tukang

Menjadi kaya
Takabbur, sombong
Bertindak lalim, sewenang-wenang

#24
UjCj
<J
iijp
:

Tukang nujum

Yang tak ada manfaatnya

(seperti

sampah)
perjalanan ^jeji\

Telah kembali apa yang hilang

yJbjU

*u3|

iLc

Mengadakan
keliling,

^ ry*
u**
-1

Sembuh, menjadi baik keadaannya

o^Lr"
*

'

mengembara

Tumbuh kembali
Penampalan,
.UijJI

C.UI
"'n

Gemuk
Tanah datar
Unta yang besar

j~>u

Sj^iy

j^r^

pembetulan tulang yang retak

.UwaJI J_>^l

y-^W'r'
:

Pemaksaan

JfAlI
t[^j-9)

jCjVf) :

Gendang
Bukit-bukit

J^JaJI

Dengan paksa
Orang
Raja,
laki

ji*L

[*>
:

Oif^Jj
Makkah

iSC

JC>

yang pemberani

f
(ju>)

UwJI
JiljJI

J>jJI
.dlill

_
-

serta pasar-pasarnya

hamba

(Air)

yang banyak,

i_jLij>J|j i_->L>-l

(kata berlawanan)

melimpah-limpah

Kesombongan, keangkuhan
Putusan dan
Ilmu Aljabar
Secara paksa
Penjualan secara paksa

JS^
uis>j
AjJ
t

Keranjang dari kulit Sarang

(_. L>

r)

A*>i-i-l

hukum

Allah

UaS
I

madu

J-J<Jl

ili>

(r'-*! r) ft-il

(Jod Jlc) -

^y^l
i

(^_^>-l
**',

Takabbur, bersikap sombong

^p\j
'

o,

iJjtT

f-ti
'-'

Menggoyangi

H>j>

jblfl

^ rjDI ijUtil

Aliran yang berfaham tidak adanya ikhtiar

"t

*-Cjt>- '

goyangkan dan memutar-mutar

bagi manusia
Bilah pembalut tulang

Gudang

senjata, obat peledak

(mesiu, amunisi)

yang patah
Kekuasaan
Sia-sia

*
Menarik
Maut, kematian

^A3!

'

*+&i\}
:

*_jlll

Hilang darahnya (mati) sia-sia


(tanpa balas)

Membetulkan tulang yang

patah,

,i

H j*>j _

Dzat Yang
(sifat

Maha Perkasa

^Uj

cCL

jL>-l

menampal
Mencukupi
aJutll

Allah)

leuil

^iuJ' _ ~

J*
-

165

Yang bertindak lalim,


Mencukur
Pantat

J& JQ1\
J>

jQL\

aju>
v^l/VI
:

-*.H

sewenang-wenang

iiLil *

Yang banyak membunuh


dengan tanpa haq

j*Ju JujLII

Menciptakan, membentuk

*jj~"j Ajil>
.jSsJI

AJul A.

Hati yang tak kenal


rasa belas kasihan

>)\

Ali-JJ

Jj
^'li

Allah menjadikannya berwatak

Ji A.
_

dermawan
Memberi
air

Yang (seperti)
dan mengulinya

raksasa

&2l

'.k^j MijSSJI
AjJaS
:

(kekuatan/tubuhnya)

Memotong-motong
Gagal

aju>

Usaha/karya yang raksasa

'l*'

"'l"

*B 9
'

J-^J

i3*>l

J<>l
:

Gelang

Mendapatkan ternyata dia bakhil


Sampai ke tempat
Berdiam, tinggal
Pergi ke
>

>^sv; a.A>j

A.

Roti
Jenis

ang keras

_^U-I

m gunung
J-^sM
'\'f'"-'\

"

-1i

fj^'

" 'i'' Jf^j


:

makanan

dari

bahan

A-of"

r'

gunung

J'
:

J
i'

~~

_
'

tepung dan daging

Mengambil seluruhnya

AiS eJtl

*"' aJilc

U 'i"' J-u
',-,

Pemaksaan

',"

'"

Nama malaikat
f."

Hal dapat diremas

(plastis)

J-AI iLLUi

'M
Memotong
'

M
'."
:

Halaman rumah

A>LJI

Axki
'

Yang banyak
Pohon yang kering
Kumpulan, kelompok orang
L

!A^'
^jLJI
_^>iLl3l

[jU-'

Kering

'."i

',*'
i

Jil

Sepotong

AjUaDI

ejlll

*^J-(> J-3-(j J-3-(>

Yang

bakhil, kikir

Yang lemah
1.^5 "s~> >JU J-il
di antara

Sungguh setan

telah

Jjijj

Roti kering

4L lT<

QyX\

jlil

menyesatkan banyak

kamu
W,l,ll
:

Menggip

Yang kasar

JJU

Berjalan

j^*-J

'

Gunung
Gunung
berapi

j^IaJI

(3CT,

JC> ^) J3-I
:

dengan melagak, sikap sombong

ijli^JI

jlj

^k

Semangka
Kapur
lepa,

' ' * * <c * i j*-l r-Jaj

'

".

ij^r'
:

Gunting e^

-*~^
i/tr
laut
'

*"**'

dempul kering

Ij

ai-\S

L-iljj

^j^-i-l

Pegunungan
yang menjorok ke
Ular. bencana,

(gips)

Yang penakut

uW-?"'

gaung gema)
i

iljl

Orang yang

fasiq

J-Gll
i_jjJI

Dia pemimpin mereka

aJl-*

A^^i ,_^>

_j*

Anak beruang

JUj

^u^. jyj \j
,_>--->
I

Yang

bakhil, kikir

J-^-JI

Yang jahat, kurang

ajar

^y^^i >j o"_k>. ]j

l*t*

166

0\>

Mengenai/
'

Ql

jl

JO-L

,j^>JI

cj

O-I

Air yang tinggal setelah susu


dijadikan keju

i>^'

dari

gunung
JCi.1

Yang bergunung-gunung

^
*
=

Kepenakutan,

icUJiJI

Jljj

uLifj -

Orang pegunungan
i
o

v&
*
'

lemahnya

hati

Mengenai
lAij>lj

tabiat,

watak

L*4^'
J^.

L*^I
:

Dahi, kening

^*>j ^>l r)
J*rA-[)

o*x*ri

Gunung-gunung
Badan, tubuh

^.

DQ.I
~~
:

Yang penakut

oCM
'D.I j

Cw'
"C4-t
tabiatnya

Yang amat penakut


Penjual/pembuat keju

Dia besar tubuhnya

j-;--*" _>*

i>^' f5t>*

jl

9L0

Yang jelek perangainya,


Dia buruk wajahnya
Kabilah, suku bangsa

JUjkI fj Jl-J
!

- '

Makam, kuburan
Tanah datar
'

*"-u*9

4>jJ

lW^
:

.**

-L,..iJI

Xl-..,.4.

Gurun

sahara,

padang pasir

:r>iji:

-I

Tabiat, perangai

*M-G *ftG *QI


JiJut
:

Sesuatu yang menyebabkan jadi penakut

*^i

Dia kasar

*Ju>
e_^_JI
:

ji

j>A

* Q5p - ili
Mendatangi dengan
tiba-tiba
"

Kekuatan
Kerasnya tanah

- -
~~

ol>U
A
-

J>^l :

iJ^J^^ *S%*>
di kulit

Memukul dahinya
Menghadapi

-'? -4-.

^^t

AjjJ?

Muka (wajah),
A.

muka

-Jj__j jl 4>jJI

~~

dlVjTiJ

Wanita yang kasar


Aib, cacat, cela
Asal, pangkal

Jali-UI Sl^ll
*

Menolak hajatnya

U"x9 jl-Jj

*'

y -y-''

Menundukkan kepalanya
Lebar dan bagusnya
dahi
l

jS^>
[

<fc>
A-il

'S^^

*i6 *C4-I

^V>j A^lil c.L~jI

Kain yang bagus tenunannya

*L4-I -l*> i_Jy

Kelompok, kumpulan
i>rff"'
:

icLil

iLJ-fj

iO-l

Dahi

^W*
:

T^

"M-rt"'

Hal banyaknya sesuatu

il^lj iO-l
Jujijl

Kelompok, kumpulan

icLil

(_

LJJI

^a) -

Tahun kemelut, paceklik

iHjl
:

Pemimpin kaum
Bulan

j^j' *4i*?

Yang

besar tubuhnya

,'.k*^
.

L!j?^v*'

yJUl
ijill

aJL>j u_>

"

,j>
"
:

Kehinaan

Lemah

hatinya, penakut

ajjlc

.... >

Orang yang bagus dahinya


Singa

Lfj> . )

4*>"i(

Menyebabkan lemah hatinya


(jadi

lK^'

O&
~~

iJi\
AjL> (

penakut)

_fi

>
-

Menuduhnya penakut
Menjadikan keju,
mengentalkan

lK ^' "^C*
-

tjrt'lj

Menarik, megumpulkan

Jl^o'ifl jl i_.jlj.ijJI

Lu>

>*--

^jJJI

Menghimpun
Meletakkan kedua tangannya
di atas lutut/tanah

o.r" 'l**'
^

y.^1 yj>
1

Menjadi keju, mengental

Lu> jL_

^^Jul

&>"
-

waktu sujud

Kasar

3_i*

[}jJI

r*
Anak pohon kurma
Besi pencabut tumbuh-tumbuhan
Berantai, berangkai-rangkai

167

(Jjdl ja)

i. \i.l\

Menjual sebelum matang buahnya

c.

jjJI

^\
Q>I

ijli>iif}

ilidl

Memilih

tj&l

jUL
J

J^J
* > r * d

tij*i

Kolam, bak minum unta


Tepi sumur
Ini

(<C1r) Q-l

o*

Lebat

C^JJIjl jJLiJI fcij>ii>u

(Rambut, tumbuh-tumbuhan)

ti>liif}

ii>Liii-l

untukmu

gratis

UUw

L> iU Gi

yang

lebat

(cuma-cuma)

Pengumpul,
* " *

*'

't*"

'

Lebat

penarik pajak

Menerbangkan
Mengirapkan bulunya
Naik darah, marah
Lebat

kjjJI .uli

Belalang
'o *
....

jAsi J \>
I

Kolam yang besar


Kelompok, kumpulan
Pengumpulan,
penarikan pajak

Vh J>>l _
:

ci3l

C-l^l -

(Rambut, tumbuh-tumbuhan)

yang

lebat

Air yang dihimpun dalam kolam


*>jjj|

ij LA
g(Ji-\

Ibu,isteri

.^1

l^

Pajak

_,S<ll
(

Semut

besar,

kerengga
bertebaran

S.

h. H aLIII
.

iliil

Meraba untuk mengetahui


(menyelidiki) gemuk-kurusnya

,jiljl

C*

Daun yang jatuh

iJuil

'.**..

>
:

r*> >

Yang berdiri tegak


Pembesar dalam agama Katolik

Orang

laki-laki

r>-ai)l Jijll

_f->\

jJuU-fj

J-iii-l

yang pendek

Berada

di

tengah-tengah

i_i^H)l

JJJI ~~

Membantun, mencabut
dari

JJuj|

^a

ajoj

Uilj

Berjongkok,

mendekam
di

u[fi*lj' lK"^'
''.<?' ' 1 AjIX-o jJ
:

akarnya
*

Tetap berada

tempatnya

Vh Jjf^l
*"

''

'

' :

Takut

i_ij pjs

Mengumpulkan

***

'j^j 't'Lh
:

Bangkai belalang/
lebah

J^jljl

il^J-'

C-.

kiAI

Mimpi yang menakutkan Yang banyak

^^jlSJl

.^jlilj .LJil

ijt(^(j ^CjjL(j

^X(j

.jiX\

Segala sesuatu

JUJI Ul>L

mendekam, berjongkok
Dekam, jongkok

yang mengotori madu

Anak bukit
Tubuh, badan
Bangkai, mayat

f^^'J rj^r' <u5Sfl iliJ-lj :

Kulit

kurma

j^JI i_JAc

Tanah yang menggunung,


tinggi

^j^l

,> i-i^il

(--4-l

oLi*-l

cJll

o^--*?

Tubuh, badan
Bangkai, mayat

i-~4-l

(*i*>

r) *i*l

*% i*

Yang bodoh, pandir


"

J^f'
.^^iil Jjx-o

i*tiil
:

cJll Ai>

Tempat mendekam, jongkok

"t

"i

*r* '

*i>dl

'"

1(

Musibah

168

Scdikil

r-o>*
c5^j^l
3jjfj
(

Ceding, kerdil

Berlutut

uljlj

<j^

IA
JU.

'lA'j
.Ii
:

Susah hidupnya

Berdiri

dengan

a*jLI

<_)lji?l

Gersang
Kekufuran, pengingkaran

berjingket

jilil

Mengumpulkan

W^
lutut

&fl - -

Hal tidak tahu


terima kasih

i-Jj^jcJI

i>*> jl) JL-

Membuatnya berlutut

Duduk berhadapan den gan kedua

sU l>

*
Orang
laki

yang susah hidupnya


(

V'
I41

masing-masing bertemu

(Tahun) yang sedikit turun hujar

Si
f

$*i

Sama-sama duduk berlutut

fj^ c^"
-

Tanah yang gersang

Tumpukan

batu
k-if^JI

Kuda yang

cebol

Timbunan debu
4swd

iuji

^031 ^J

LU-I

Kuburan
Badan, tubuh
Tengah-tengah

>1J-I: -

Yang

tidak tahu terima kasih

i-jjjj13i jl>i>

Yang

besar

^^JL
yang penuh

jji

^ *iJ^3l

^aliuj-1
LjiUwi-l

l^JI

Kantong

kulit

air susu.

Orang
Balasan

:iJGW
tra-i

karung yang penuh kurma/gandum

Yang pendek
Membanting, menggulingkan,
Menggelincirkan
Bergerak kemudian terbang

jjaBl

i-jj^i3-I

Yang

berlutut

C J,

%)

J0r\

Membinasakan
Datang-pergi pada

&&I

j Jifl
:

L> *

JX\

J~

^ikl jJ^
^..^1,5)1
:

Menjauhkan diri
menghindari

dari,

t*

JM ^ '^> *
-j*%\ :-ju\ rLtcJ!j jpjj-l

Yang pendek Yang besar


Menjadi kaya

jjitil

.b'itll

^jiliil
:

Bergegas-gegas pada

jU

Juu ^I*iJ
*J_>
'

l!Juh

Pemimpin yang ramah

Membanting, mengikat
Mengisi

*^-j*0
'. :

'

uy^i

murah

hati

'

Mengumpulkan

CVI 'Jjki
:

Domba yang besar

p.tj<!!l

jS3l
l*uv

^xil
*

3lll

Membentangkan
Telah dekat masanya melahirkan
Jenis labu (pahit rasanya)
*
i

Anak muda yang gemuk

3jl>^(^3jikii
^uilll
jA*} c** j**'
1

a ;

*,**J!

-~

Yang pendek
Lari cepat

JjuCi-l

JoG0l Cju*I

*
:

f**"*

'jiHl

'^1

r
Masuk ke dalam sarangnya
Memasukkan ke dalam
lubang sarangnya
*-**J
1

*
Kufur pada

f/^j Gki

'-

'aki *
:

_^>u )j ^<Jy>j ~
>; uji jJ?lj

Aj jjsS

Mendustakan
Mengingkari

ajJ>5

Ut*i>

169

u**
Memaksa

Perang
Sisi, arah,

iQi.|
daerah

jj^Li
^jil^u-l

w j\ tjff >i
C>
^
*..

<L*Ulj
Jjil
I

jliJI

Cekung
Naik, meninggi
Tertinggal. terlambat
wflTjl
:

Orang

laki

yang tak dapat

^V Jij

^jua

uli

^* **

bergaul dengan orang-orang di daerahnya

oJiiwj

j>u
"

jib ~

* ' ,*

Dia keras kepala,


tidak

eJtj ^*

-^ j*

Menekan, meny usahkan


Tidak menghujam
2

4-Jlc Jj~i>

j^^'J

mau berembuk,

bergaul dengan orang


jl J-i ^.,^,11

.z*

(*

* ***
.ji)!

Bayi yang masih

AL&j

ji_juU

Terserang paceklik

lemah
>
C

Membuai lubang sarangnya


i
'

*-Jl jxz>\
r) j-l
:

t
:

,
:
'

Yang cepat

'

f-O*'

t>tj-

Lubang sarang binatang


Kemaluan dan dubur

{lj*j>\j ji>u>-'

^jjlj r^ill
^^31 jl-Ji jUiJl

jf^^vJ-l

t fa r

Melotot

J.'- -T. :

Guayangdalam
Tahun paceklik

>*il
SjJuU

Memandang dengan

Aji

jialll ijt

aJI

iaj>i>

JLjjJI

aUJI

tajam, memelototkan mata

(lama tidak turun hujan hingga tanah jadi kering)

Lekuk mata
Pucuk zakar

0^*" j**-"
SjI5\J
I

'

J 1*^-1

Mata yang cekung

(j_>tjJI ^y>)

*IjmjM

i-ij

Yang tertinggal
Tempat perlindungan.
persembunyian

i_iIkiU

(5jl> ) jQ-l

Yang melotot matanya


Kedua
biji

j .j-. 3 Ji> l> Ji> U1

(j>L>i-o

p) _^u>al

mata

&jo\
j^Lji}\
i

LSjt
m

jUi>U.I
JiJKjfl
""

Yang besar matanya

1 1

Wanita yang iua renta

ILs^fH

jjJI

J?ji>vi-I

'"

Yang jelek akhlaqnya

'Jft l^ji
Lm**i>

^4
,_^i*>t>
:

Menyapu

bersih

*ij>
Aiji
:

a.

Mencebok, menciduk

.CdaJ!
S*

J
J

Menggamk Membunuh
Masuk
Membela
Jli
:

4jQ-

jli-l

Menendang, menyepak pada dadanya

U>_^ U^(i
ijSsJI
'' '

43

LSu :

Menyambar
e -

l^JUii*'
' 1

3
A
...57

A^i

'i

Berfihak pada

6j*i (jLc (aj jl) Ajui

j; (_^>l>

v',,-.
Terserang penyakit berai;-berak
, * *

i>?,r' -*>
t
o

Li>v> ,jit>
Menggaruk
isyK^j
aISIj
:

a *

Menghanyutkan
S

Jlli-I

>a S

Memusnahkan, membinasakan
Bertindak lalim.terhadap

^ulL

j*JJl
Aj

~~

Memerangi

4-i>l>
:

aIIc jl>
e -*--*J

Membela
'l*
i t
'

jils
4 ' *

Alc
' o

Memberi

di luar

kemampuannya

u^-8
:

Besar

Mendesak-desak, mendekati

t\j\ij ***>\j

Ai>l
".'

Anak
Rusa

keledai,

anak

muda

(,jiL- r) ^jl^J-l

Membela
Merampas

"r
A.JL.T....1
1

U^'
ijjjlj'.Oil

*j^%i>\

Kuda-kuda
Kekasaran
:

Membasmi, membinasakan

AXJLf} aL^>u1*I

r^
Membanting
Bunglon

170

J.
Aijj

Mengeringkan,
i^.j*o
L^i-I
:

iS^JI

(_ii^>l

4jjw>j

mengambil airnya sampai habis


Mengikis

o^^TJ K*3*?" P^

J^^i"'

4 ^J\

'J^JI

Sejenis biawak besar

'JJS\'J*1\

Tusuk menusuk
Bermain hockey

Kumbang, kepik
Kantong
air dari kulit

JuJ!

LiuJI

Sesendok makanan
Air sumur yang

'i&ii

yang besar

j^-G*
:

IL.

Unta yang besar


Batu besar
Bukit,

V.h'.fl

Mi

3&4J

dikeringkan (ditimba sampai habis)


Sisa air dalam

kolam Jo^-\ ,ji UI LL

iiiJ-l
! I

gunung
o

Sepotong samin
j g

j^J'

(>

Uu?

fa

Yang besar
Racun

Permainan hockey

Timba yang

dipakai
air

Yang

dibanting

untuk mengerirfgkan

Membanting ke tanah

Perang

3&S1
bersih

M)~\

Ujw
Manyalakan
I*jSj1
:

r*
jUl ,j-JJI

Yang menyapu
Banjir yang

Mu
O^ll: uiJ
^s-

menghanyutkan segala

Membuka
Mencegah
Menyala

Lyiii

yang dilandanya
Maut. kematian
Sakit berak-berak

oW'

Memandang dengan
Menahan
diri dari

tajam

(mencret)
j'j'

5U>VI
'

Menyala-nyala

\*

t*t>b

*fs
:

''i'h'jUJI

u
e

*'
'-ti

Hal memihak

Mala
.*.,

Yang terserang
/^
*

i_JU<iL i_>Lail

i_j^xj<l

Nyala api
(Peperanganj yg sengit, dahsyat

lij*^
rJ

jllll

mencret

(sakit berak-berak)

{i ) i-\

^a) >Lil
:

Bencana, musibah
,,

JL*u)!
>

Iiu>al
'
g,

Bara api yang menyalanyala

Jlxi"tfl JuJulJI j*i-\

'o

Membanting, melemparkan

Api yang menyala-nyala


t*
.

u>l> jL
.'
:

-'

i'

'i'.

Berkumpul
Pasukan besar

* *

Mata yang memandang tanpa


berkedip

.Wj>Li

- ^s.

Yang
p^tf Ll ^a
:

mulia, agung

Neraka Jahannam Api yang menyala-nyala

[*-<4-l

(berkedudukan penting)
Bibir binatang berkuku seperti sapi dsb
UA-<i>-l

(il
jil

JuJi*jl

julI

Tempat yang amat panas

JbJulJl

judi

Yang tebal

bibirnya

*XlJI hjill

JilicLI

J**
t * O

171

cr**

,
:

'.*

Yang

pandir,

bodoh

J^*"^!
,1

AjUJ-Ij

AjUuM
I

'

Penyakit mata

Unta yang besar


Merahasiakan
Berteiiak
isi

j~*d
:

V* ^'
1

Yang

bakhil, kikir

hatinya .ii ,_j* *^5

TV

Nama burung Orang yang


tak

rL>
*s.j*a
l^-w
:

Membanting ke tanah
Menggauli

U^b

mengenal malu

Aijjl>
I

Yang merah sekali/bengkak


matanya (karena penyakit)
/'

(.G*i.) ff'r*?VI
C* *

Gelap

gulita

J1D tJuwJ

Wanita yang tua renta


Berbaring

\y\>o;

'

'

't

r-)

Jrs^?r\
t\jii
:

^ -

u>iil
^i-l

_ -

Wanita yang buruk


Kelinci yang menyusui
*'
c

AiJI

Berpindah tempat

jlSsJi

Jjj

uijil i_jjjl
?* t i ** * ' w e_^_>Jl j_j<jill

Mengangkat perutnya dan membuka


lengannya waktu sujud

*
:

*lkj *ij

Wanita yang tua renta


Cepat

'

jl^juJ-l

't

&

pj-"'

>i*

(_j*

-Ia-

Buang

air kecil

*J>*i

~~

Mengelukkan dengan senar


Kain bedung

>>.>Aj jil

^j^l
:

Menyerakkan debu dengan kakinya


Menggauli
I (j

iX>j>

J Lili
bayi)
\'.

ZJaliJ-l

t o

AIjjL>
:

pembungkus

Pembual
Pinggan tempat
<Ui

oUuU
i,'f i*
V""^
1

'

rUJ-l
i'
'i
i

'

' ' '

c** -^'

lP^t'

- ,

Menekan memperkecil nafkah)


i

r (^>'j o9**?-} ~

, s - ,

memerah susu
Unta yang besar
Belalang

kepada keluarganya karena bakhil/miskin


* *
' '
ti
'

J^'l
iljJ-l

i> /*-**)
:

'

~~

Jelek

makanannya hingga
lemah

ur*"<

o*1? 'J O9^

'

'

ilw

_>jI

jadi

Yang besar
Singa

'(_j-i

Jj

,j-

ii-iaJI

Yang lambat
pertumbuhannya

v_>LiJI ^^kJI

:
l

y<*-l

JtLftl

o'j^il *
jJ**t'

Yang besar

tiP^Mj
.-- *

Tumbuh-tumbuhan yang kecil-lemah

(>"> CjUj

Yang pendek
:

.,

-*.

-'
~~

Melebarkan
Luas, lebar

M**!

j*?"

j^J

Periuk yang besar

CL&jS\ jjU!
(.j*-^!
i

jiJI
bersih,

>-J_>

j*>

Besar

^jL^<jj***

Bercebok tidak
masih berbau

*Jj t^ji

J~*

j*><
Berjalan,

fc'H*
melangkah
Uai-j
(

_f

^j>

Busuknya bau mulut

**JI

*>u\j j*ij

jiJ-l

Mencabut
Berdiam, tinggal di
A,

Bau busuk pada

Sljll

Jls

i^jjS i>t5lj

pl

jlSTl :

kemaluan perempuan

Selangkah
Cr3"^
jSftfl

60>ljjl tjlail

6jjil

Kosongnya perut
Pelahap

***
:

'

Wajah, muka

*6fl

>Jl

>il

Yang baik shalatnya

iSLaJI

^J-l

^0-1

Jt>

172

^jOn>

Menjadi gersang tanah mereka


karena tidak
ttirun

jjjUI

t_U>l

Penakut

OO-I

>il

hujan

Yang

tak berdaging

oafcUfljy&BM' s ~

Mendapatkannya gersang
Singgah padanya

L J*

Uju*j

,Je>ji\

pahanya

U^u -

Yang kacau pikirannya Yang lemah

JJUfl JkJlfl

dan tidak memperoleh jamuan

jL&l
y
i

Melemahkan
Kemarau, paceklik, kelaparan
Kegersangan, ketidaksuburan

4Jju<al

AjJ*

'

Yang buruk
Yang
lekas lapar

mil

JawiJI

iuil "
:

CyAl ^r-JI

'

Vi u^a!
'

Jui>

(Wanita) yang berbau busuk kemaluannya

LrM

Yang

gersang,

<_uj>illj <_>jjtilj

wujj-fj -

Mata yang

sipit

(o^*ll

,>*)

tidak subur

serta keluar kotorann; 'a

Aib, cacat, cela

Vi-d
\
l

Lembah yang

luas

JwGfl

jip

>&'

(Tanah) yang gersang.


kering (tidak subur)
Jenis belalang

^>\Ji\ ^ys) ^Ljil

Wanita yang tua renta

Loj^JI jy*J*l\

Jj^J-l

Iji

^ y_^
:

<

'

J^i
s
'i

Membual
'

Bencana
Khianat, kelaliman

*' f u A*IJJI
%.

'"'
<_> * *

Ju>
:

1
1

Mendengkur
Dengkur
Suara perut
jl)l

iL:

/JJaJI

ijJjJI

JaJaiJI

<-A?M-'
:

Mereka dianiaya
Tanah-tanah gundul
(tak

y-**>

f' <_yj

'j-^j
i_> 3

jCj^l $aj

>j-0

1>"V

Pasukan besar
Sesuatu yang banyak

'^kH ^&1

bertumbuh-tumbuhan)
{y> k-jjilji
:

Tanah yang gersang oL"^

i_JjJl>i1I

Takabbur, kesombongan
Jiwa, hati

3&j

Membuat kuburan
Kuburan Tanah yang
Jengkerik
keras, datar

LJu> JuJI

tl)Ju>l

^aJI

(>fj!>l

^) ^JjAl

Pembual

-^jil
jlLl 'j\^o
:

f>i - Oi
Membalikkan
Terbalik, miring

J*-4-'

Uu> '
*

j-

,i

'

-.'

'

' -

Mengaduk dengan
air sedikit/air susu

J^jj^JI r'J^lj ^'J>lj

tl

' '

'

f*

'

'*f

Berlalu

1
y^Jl
lengan atas ketika sujud
:

P' UI
i-ail

Bongkok

Mengaduk-aduk
Memberi tanda (mencap)
pada pahanya

aM>
l<"'j

Lfi\ r-l>
J-i"^

Membuka kedua

l_J

rM

Yang tidak berdaging pahanya

(Ijic*) ^jio'jl

Nama bintang
Alat pengaduk

jwj

rJL*ul
Aji
:

Gersang karena tidak

i_> Jju

i_ Jtj 'j
i

y J*j
ifti*
:

_^J

Ji*-*-"

T-*V

mendapat
Mencela

air

hujan

"-' ''i'

tepung dsb

dmij

AjU

b>J -

173

Kerajinan, kegiatan

alfL>"ill

JuLI

Cap

(tanda)

lii&SL Jj^U

-'jkil

Kesungguhan
Ketergesa-gesaan,

b4"

J&

'

pada paha unta


Pantai, tepi laut

s-f^uVlj aLwjJI

jL^I
r

J>C

^Gkll

keterburu-huruan

Yang

diperberat, disangatkan

Mempunyai

bagian,

Siksaan yang diperberat

bernasib baik

Dia luar biasa pandainya

J Lc

$4

* ..'

J>
'

J Lt jk
-*>

'f

Berusaha dengan sungguh-sungguh,

giat

Jtfl>l
jj j

Dengan sungguh-sungguh
Besar sekali
Sisi,

^yj* Z>

Menjadi sangat, kuat,

Jiiil

<u

Q> j*
(^
Ji" v-jl>
:

sungguh-sungguh
Memperhatikan, bergegas-gegas pada
Besar, penting

samping

Jiil
~~
:

ji
(

,_ji

Tepi laut

j*4" cs^

^Jai

^Ul
''

>j*l
:
-

,_ji

Tempat

(letak)

t-^ ^5 ^a

LaII Jioo

Memotong
Baru

-iJI
(

~~

_5

potongan

OrJ^-J Vr -"^'
1

Sumur yang sedikit/melimpah-limpah


(kata berlawanan)

airnya

jLJ

Telah

terjadi

baru-baru

ini

ijilil

Kering
|

t|

pjiiJIjI ^Jill
,_ji

Air sedikit

Jr4^l

W;
<-\l\
:

Bersungguh-sungguh (tidak bergurau) >"^l


berusaha dengan sungguh-sungguh

J>l

Air di tepi padang Sahara

JMi i3J>

^
,_ji 5

Tepi sungai

jp}\ \J?\
<_Ji5J
I

ejJ-l

Menguatkan

A*X>I

y^i\

Kalung anjing
Kebaharuan
Alamat, tanda
Jalan

,Jl

aMi

~~

Memakai pakaian baru


Memperbaharui
Menjadikan muda
Menjadi baru
lagi

Ijjj Jj>ii-jlj

y-?'

"^

l-^J* *!>
lagi

'

J^i-*lj iJ*j '


' i'" n '* <_>LJl 4J*

a^MkJI

(i J* r)

W-'
:

iijajl

'

,
:

Ijuji

y~a

,1>i,",.iIj

.*..>>*, >Xkj

Nenek Tanah yang


datar
D

(CjU> r)
keras,

tjJ-l

Mendapatkannya baru

AjjV.mII

J.JI

u^jVI

ijJ-l

Nenek moyang Kakek

^ o

^
:

S ^

Penjual arak

^**'
keras)

^4

4U*i

Bagian, nasib baik


'l -

cijlj
'

!tiil

(jenis

minuman

Rugi

f,

-"

Kain-kain yang telah usang

vW^'

l)^"*

*W^
- !

Rizki

Anak-anak bukit
Keledai betina yang

jU_a!l

JLi

Kekayaan
Keagungan, kemuliaan

gemuk
sedikit

^n

..

Domba betina yang


air

l''-! *,i i-

L$1J

Jj OuCJi

",,

'*
:

-.

ijAi-1

kebesaran

susunya

Permukaan tanah
"

J>ji\ A>j

Potongan pohon kurma

ej>j JioJI f^s

jLi!

Tepi sungai

^1 j^Ll
'l

'n

"

i'*

i'
:

iflj

e
Gondok, beguk
*4*/" fJJ'
:

174

J*
Yang baru
i;Jwl **
:

J'

jii

-"i"

'

Kemampuan
Tabiat

Ujftfl
<;,1tii

f}l"4l

Maut, kematian

lijl
*t 'i
"i

_ -

'
:

i^jil

Yang punya bagian/nasib baik JaJ-Iji


Yang dipotong
Jenis

'""
i3jll
:

\(

ijJi^llj

Penyakit cacar

i&
o

p_>

Cacar

air
^
:

UJjuul iIjjCjJI

^ V'j^'

J < #

*&

ife.

Yang pendek

^.fiill

jjuifj ^jjuil
i* V 't a-j Ij Juf
i
I

mata uang kuno


Siang dan
Sekali lagi

Kain bergambar untuk hiasan dinding

malam

jU>"^lj jljuji-l

Yang

lebih pantas/berhak

lSj*"^'

J"**'

-^J* {y
telinganya
ji'ill ic^Jajill
:

Yang pantas/berhak

ji.^\

'

jJ*"[j jj-*J?i'
j-^T" 'j
~~
:

Yang dipotong
Yang
kecil

IjAI

Yang

terserang penyakit cacar


'

buah dadanya

^Jal

t ^juaj l

-',

"

Yang bopeng (bunk)


karena penyakit cacar

'i'

i^j-^' Jj~!i j***+>

'

Yang

kering, habis air susunya

j^JLll

i-*DJI

Padang Sahara
*jjjl jliiJI
LcfjjiJI
:

jL SjUJI

Yang

tidak berdaging

(yang gersang, tak berair)

Orang-orangan untuk menakutnakuti burung

jl-*J*ll

Tahun

pacekJik, kemelut

Ij* 4JU*

Yang
\

giat. rajin

(eil>) alil

Tanah yang terserang


penyakit cacar

lJ^\J^\

{y)

6jJiJ*ll

(berusaha dengan sungguh-sungguh)


-'

Jalan besar yang tak berpohon kanan kirinya


~'

eaU-1

'i

Tanah yang belum dibuka, diolah


Darah kering

A* i U-

l'l

&

Jalan besar, tengah-tengah jalan

Otr3^

af
**
*

o^i^
Cc J

jw'

Pembaharuan

Jj^Kill

'n

'-

pJ> *

Pembaharu (reformer)
Ijj*

4-*^

Memotong, mengudung
Menahan, memenjarakan

**J- ,> (jJa


1

Bersembunyi
di

- jj*
:

4^*-*
JJjJI

U>U

jUiJ-L ^jIjj

J*^'

Memberi makanan
Jelek

jelek

pJ*(j pJ>j :

belakang tembok

makanannya

"

tjiJs. <

r**<

'i'

L*
i

^
*
:

n* ' >aJl p J
'i" n Jj^JI

Terserang penyakit cacar


Pantas/berhak pada

J-**J

J%J

~~

Dikudung (dipotong)
hidungnya
Bertengkar, saling mencaci maki

i aajI Ji3
"."-i '

uj
etL
:

jJj>

Membangun, mendirikan

JajU-l

jX>[j jJ*

j lijjiJ

c-

i L*J

Tembok, dinding

jl-^O (oG-^ p) jJ*'

Pengudungan

pJ^r'

Nama tumbuh-tumbuhan
Yang pantas/berhak untuk
Pantas disebutkan
Bisul

oLj
Dxj
'

j-U-'j

*"

Yang

jelek

makanannya

(jL

,,fil|

^)
e1

ji-i^-lj j-**-'

Maut, kematian

0_jl
ejLjiiJI

jJL

^S Ju L ^j J*

Vmi "

'

Tahun kemelut

fcUj.II

pTj>
Lcjil

(ejj4'= eJ*!jJl) j-M-l


'

Nama unta milik


Yang dikudung

Rasulullah

saw

Bekas pukulan/luka
pada kulit

" '.

' il?

r_j^J' V'j**'

pjjj^lfj

U lcj>

) pJ*"ifl

J.

175

t-JA>

Setan

)lQj|
mengudung
pjtil
ijl
:

pJ*Vl
t-Uwll

Memintal, melilin
Menjalin,

*lii

Jlil _
I

Alat yang dipakai

menganyam
tanah,

j^J
membanting

j**Zj

u Jk>j

Menggelepar,

LJ*

OJ*
^jUall

Melemparkan ke
Keras, kuat

UAS
iJj^J

y?
:

mengibas-ngibaskan sayapnya

Berdebat, berbantah dengan

A>1>

4Jal>
:

Mengayunkan kedua tangannya


ketika berjalan cepat

lPv'

~
'

'"
Bertengkar dengan

JlwjI>
i_y*0'
j. ^a.)
I

i'

Terlempar

Jj^'lj JjL>u

Memotong
Memperpendek langkahnya
Menurunkan
(salju)

'"'
tjJa> j-sS

^y^JI

Anggauta badan
Tulang tangan-kaki

(JjJ* r) ujil
l1 '
:

,j^ ~
<

^Jl>^lj ^Jull '.

~ -

ly^H

'

xJ C*-A>
l :

Kuburan

_^l

Mendayung sampan
Mengkufuri nikmat

i_sUj>i1L v-JjUJI _^>-

i_sja-

Yang

kuat, keras

"J^'j _
'sjfj

r**^^ j*5

Perdebatan,

JVl

Jljjjfj Jail

Mengucapkan kata-kata kufur


dan hinaan terhadap Allah

aUI ^^Ic

perbantahan

Dapat dibantah
Pertengkaran
(Zirah, baju besi)

Jjil jlL
l.rt"-t.|
:

Ditekan

Jk^5
(y?-'?
:

*-^Cl

^^

- -

Bergaduh

f>"l <-**>'
:

yang kuat

p jjjJ

&> )

< "^ J*-

Kuburan

_^a)I

iJjJ-l

(dibuat dengan sempurna)

Minuman yang
<jjQJ!
*J>J^>
:

tidak

t_>ljl2jl

(_J

lajij'^U

Alu, antan

SJjAl

ditutupi

Tanah

U^J^'

^C&l
:

Kegaduhan, hiruk-pikuk
Jarahan (barang rampasan perang)

iulS-l

Jl3.l

Semut kecil
Kabilah, suku bangsa
Sisi, arah,

jLiLaJI J-JJI

^(jJ-lj
jj&ji
:

t-

UuJ-l

ilLUl

iLjbU
:

Kufur pada nikmat

AjL

t_L.AtlJl

daerah

L>6l
Jlil
Uujlaj
I

Pengucapan kata-kata kufur

aUI Js. objj>J


(

Hal, keadaan
Jalan, cara

dan hinaan terhadap Allah

Pendayungan
Perahu dayung, sampan

<JuX>?Sj\

Jalinan

rambut
dipintal

tjJuai)

uLjuwiJ v>5>
I

Tali

yang

o\

jlil

(Jj* g) JjJjU
jLJ"ill

Yang pendek

j^~^^

'

-i-i^fl

Tulang tangan dan kaki

JJ>

Yang

dipotong, pendek

j^aM

.pjLjill

i_SjJj><1I

Yang suka berbantah

Jljtjdf} Jjj>dfj

Juil

Yang dipotong/pendek tangannya


Bakhil, kikir

JU) t-SjJjw-
I

Anak

sungai

Jjljjf

r) Jjji-I
:

jjl~

Oi'j^l
:

Kolom,
Daftar

lajur

'"'n 4j**JI
iLstiJij
'i

Dayung
Sayap burung

ijOkll
el>u>
:

ijOkll

jOl
-

jJsJI UlJjjo

Daftar angka

j_jjL*>

y JjJ*

Anak panah

l$lJI

iJaUill

(_>A>

176

Guna, faedah

kjLjIj sJbUJI

*Lw-lj ^j-U-l
:

Daftar perkara

CUaiJI JjJ*

Hadiah, anugerah, pemberian

JLkoJI

Lw-lj
:

(yang diajukan ke pengadilan)

Hujan yang merata


Akhir masa

.uJl
6^>l

jlall

Uifj -

Trekpen
Batu besar

^jjl
's'
:

U>

Yang murah
Peminta

hati,

dermawan

^^it-JI

^jil

Burung elang

JjLJI

^Jciafj ^ilil

Yang

dipintal

Jyill

Jjjkffj -

Yang menganugerahi,
memberi hadiah
Zafran

Kelompok, kumpulan orang


Istana, puri

Yang

lebih bermanfaat, berguna

^tl
y"
'

Jksfti
' ' sk

Perdebatan

'

Ljl>
Minta pemberian
Mengalir

- ^J* *
:

L>j*

(*>
A.

Jjj\ Lit
J'

Memotong
Orang kebanyakan,

JajuU ajJzS

jiu"U

J'

Anak kambing umur


Capricornus

tahun

U>j
1

J*l r) ijM1>*
.jJI

rakyat jelata

|f

w'

&*
:

Nama burune
Jenis

^
j^Sjl

Darah yang mengalir

JjCJI

ijjil
:

kurma

^
-e
|

<-><

Warna muka
Kijang

4>_>Ji

jjJ
:

Orang yang cebol

3lj*)l
dari bilangan
_j_ JaJI

AjIjuLI
* Ijtil

Kambing yang jelek


o
3>

iX.i^l SUJI
v
JJ'

Jumlah

<_>L->

iLo

Pohon kurma yang


banyak buahnya
Menjadi kaya

perkalian (mi:

x 3

>

Arak

(jenis

minuman

keras)

j&
t

'Li
*

JS*J
>

OJ^-1

*
i

Merdunya suara
Menarik

ii

' "

'

*"t

Yang
(hati)

bingung, takut

tjDl

7,'jLill

tj!4ll
Cl

* *

Memikat, menawan

LlDl-/.h'
:

tJ* Menganugerahi
elja-Tj

Menyarak, menyapih
(dari

A-ol jji.

j^l -

Juli

menyusu)

Minta pemberian/sedekah

Sedikit air susunya

3 Ji

iillll

O-

kepada, minta-minta kepada

Berlalu sebagian besar dari

Memperoleh pemberian
Bermanfaat, berguna,
berfaedah

Minum
Tarik menarik

Tertarik

Tidak berguna

Berjalan cepat

Sekawan, sekumpulan
(binatang, burung)

Penarikan

'

P-^r
f'.'
>

177
".'

C*
Memotong
Memhantim, mencabut
Menarik akarnya
Tercabut
Akar, pangkal
s/d
j

j&
;

*
-a,

Jalan cepat

.UI

Jarak,

akarnya

jJk>'j j-l>j

perjalanan jauh

WjJ j Ji>
I

Yang menarik
Yang memikat
Kepribadian yang

j-k~

jl>Vl

(jji> r) JjuU
CjLiJI

Akar tumbuh-tumbuhan

ji

memikat/menarik

Tanduk

sapi

W-O*
(i_>Lui-l

'j*P

_
'

Daya tarik

Akar bilangan

fJ&)

iJuJI

Daya tarik terhadap


(sex appeal)

lain jenis

I,

:>Luil>

Tanda akar
Pangkal lidah/zakar

J-^ JoJI
*

'

Lo^Lc

jl
*,

^ClH
v
'. *.

jL>1

Jenis

makanan
JUjJLl
:

*.

Anak lembu
Jenis ikan

liar

jij^-'j jS^r'j J*>*-I

v
:

* -. 't

Maut, kematian
Tali sandal

<_>Q>

Os<_

j-*-*

Yang cebol
Hasil pengakaran bilangan

jJ^I
jjjujdl

Yang tertarik

Yang gila

Ccji - p J *
Menahan
tanpa diberi
t-SVc

Rumah
(gila)

Sakit Jiwa

l^ uWll)

oal^n

.V,:,7'.'.

j*i Jit

!$'...>

ijljjl

makan
Memotong,

U> - J* *
ij~ i<ln
:

Menggandengkan
Terpencar,
cerai berai

'ij^ii

JL*

memecahkan
' -* i

Berjalan cepat

Mereka terpencar
di

pXo pi>

[j-*i

Terpotong-potong
Pecah, terpotong
rni'i\

segala penjuru
*
*'.

>

j-i^jl

JLnJl

^-

f /

Batang

(pJ-*>G

pji> r) pJJ-l
*li)l pisjLaJ"ill

Keping

Batang kurma

Aku memecah kaca


berkeping-keping

jadi

Badan orang

selain kepala,

kaki. tangan

Sepotong

*
Anak hewan
(ternak)

-.
:

;*'

(jlijts-j

pQ

r) piil

Tiada sesuatu padanya


Kelebihan

*<_yi

Jjf Ui-C La

r r

'i

fiil j e'ifiil

Orang muda, pemuda

liuAI

i_)Ljl

Keping-keping,

Aku

ulangi seperti semula

Lci>

yi)l\ ilOitl

potong-potongan kecil

Anak-anak bukit
Masa, bencana

"M-l
a-aGJI
.^ftjjl
:

j^j>
1

Pecah-pecahan barang

iCll

pijU

Tepung gandum

Ii>

178

-JJ>

Asal, pangkal

J-^ll

(u>lj ji> r) .IA


i_r**"
:

Segala sesuatu yang tak berpangkal/


tak tetap

s-

iai. f>

p jjwl

Yang cepat
Cambuk, cemeti
Tonggak pohon
Tempat
(letak)
JlIjI

f-**"'

J_j-JI

LojJ-l

e^-UI
^yt

Uji
Jua juLI

Mendayung

<_>jUJI i-9Jl>j

LU

>ui^o

Memotong
Berjalan dengan

""
^ajLI
' 1
'l
l

.^liJI

_ "

pemotongan tangan
Tanggul

'*

c ' ''

OJuwJlj

' ' i'

i_9J>>lj

al^uU Juu

pjjJI ^yi

(^Lu

-LoGuj-l

langkah pendek-pendek
Berjalan cepai

tanaman
Penyakit kusta, lepra
Zakar, pangkal zakar
Ju*"ifl e
I

j*"'

* j *" ,_y9 i-9Jj>J

ljul-l

Yang dipotong kakinya

itvjyul pjlajul

tij jjwl

*L>I

jl _,SjJI

jui>-l

Dayung

tiOjpil

Yang dipotong tangannya/


ujung jarinya
Penderita penyakit kusta

(>ui>>) fi>VI
'
'. :

'H".'

i'

Bergembira
.jji^alj .J^dlj

r\ji

JJiijIj

Berdiri tegak, lurus, tetap

JJjpJL* fj

Ji>

(lepra) -' 't "i ''" l'' 4j>J-l .Ji>l _j*

Menggembirakan

A>^il

*Jl>l

Dia tak punya hujjali

Bermusuhan

[jjUj

.jlJI

JiL>J
uJuJ-l

Yang memutuskan perkara

Loljj>i(j ij>iil

Tonggak pohon
Kembali ke asalnya
Batang pohon yang dipakai

(Jji>j JQ>I r)
Jl)Jl>
(

Yang

lekas

memutuskan

ia^JJ xLX)l

*j^->

_ _

_s

Jl

,-IlJI ali

hubungan persahabatan
Asal, pangkal, permulaan
\ j~*i-l>

(_j{>*-l

Jj^J

*_*

r) jyM"'

menggaruk-garuk unta yang berkudis


Kata kiasan yang berarti
lilisiill

(dari sesuatu)

Qiii> U

Tonggak pohon
Mengambil
seluruhnya

"iy^Jj) jj-Jk>
(bj~ii\X>u j\) tj_yol*j ei>l

"Akulah sebagai tempat berlindung"

Puncak bukit
Kegembiraan

J-il

"i

'i

'

,_^lj

t'

T.A"
o^*!A"
:

J-4"!
iJjLi.1

Yang suka melanggar janji

(J l>^

y
:

y> Q>-

Yang gembira
Permusuhan

"3^VQ
:

r;4 - o; *
Tetap berdiri
Berjengket
Berlutut

ebujl

JiUJJI *'X *

LwU

cJ ^^fj
i i''

CJbf Memotong
Terserang penyakit kusta
(lepra)

ijjiJ\ i_sQ1 ^Jii t*

~~

'*"'

juJl>!_j

J*j
'
:

U>
Aj

' r-'ti

''i' i

'

,|ju*-l

AjUcI

.^>

Menempel
Mengangkat
Bara api
Dia

3-^

js**"

V^ c**
:

*[**'

Jmij
, l
(

>*Jl lJA^j
*.*
.

Puftis

tangannya/ujung jari-jarinya
'

Ji>l
-j

jU<?
"'

-L>

">.*-,

'O

".

<

JJ-> r) 'j-M-l
s^ 'i'",'- .* j<i ejJ* j*

Berjalan cepat

p'

v*"'

'j*-*
:

<_y*

P*fr'

Berhenti dari, meninggalkan

*lSl

US
:

j^c

yang mengobarkan kejahatan

Bermaksud untuk

Clc

179

Sarung pedang Sarung


Ransel
pistol (holster)

i.

T 'n

II

i^fjS

(-jjji-l

lu - ^A *
Mencegah
4jCo
:

ayUI (_jQ>

m lob
^P1
lj>J 6'^>
Jiil
:

^J^ij
:

~~

o*ii
pelir

:
:

Pangkal, tonggak pohon


Asal, pangkal

jkliJI

tll.l

Kantong buah
Perut

(j-illail

lij

sumur
pucat, layu, pudar

jijl <J>j>

Berani

.'r"' &i"
6*

V''

J^>

Yang

a$i Lir*

oC,ii

l^s>[j

f s s *

r** '
:

Sarung pedang, mata pedang

(iJ^lljl j^)

oki
ij L^L

Memberanikan, memberikan semangat 4juw

el^>

Leher baju, kerah


(Wanita) yang suka berteriak-teriak
serta kotor

^_,

.iiil

,jLj>

(mendorong maju)

Yang

berani

.Guiil

j^>wJlj i^jil
:

mulutnya

Keberanian

icUulJI

5lj>J(j
ILljJI

Q3-l

Ladang, sawah

*ij>3l
w/'j^
1

^J:

Kelancangan

Tanah gersang

O-

C.G*"

Rumah yang dipakai

untuk

(^G> t
illsjjU

ij.i

Kumpulan orang-orang yang


Sekawanan
keledai

i*' "

keras, kasar

*Jj>"l

menangkap binatang
Tembolok
Tenggorokan, kerongkong an
i

yJ-\

icU
:

ii/|i-l

Yang berkudis
Tanah yang gersang,
Langit

i_jjVI i^Sjja
tidak subur

bjil
:

j^**-'

_
*

ilJt*JI _^_yt\
l

*CJI

Berkudis
Berkarat

t-JjiJl

AjC1
:

Gadis yang cantik, molek

I^Pl
v

t,lil
:

\3~&

i.a

Orang

laki

yang lemah

LjUfoJ] J^J|

:c>i

Rusak tanahnya
Menjadi pucat, layu, pudar
U

. ...

"

Angin Utara, angin dingin

UV^

jl

3u!ui Vjj3-'

J _^ju

jl *_**

Kaos kaki
(Peng)ujian, test

(Vj^

Menyebabkan berkudis
Mencoba, menguji, mentest
LL^iiolj

J.)
:

<K>?1

jCiVI

^JkUI
:

6_^>l

*J>>

Percobaan, experimen
Ikhtiar,

LjL^>"ifl i_Ju*)l

usaha

"" j5>l
jd\
: :

Mencoba
Memakaikan kaos
Kudis
Karat pedang
Aib, cacat, cela
kaki

pV-JL*^*
lJ-^
,l

-0->

>

Pengalaman

l^J*
I.S/iu'l

vitfM
IJUi?

Yang

dicoba, diuji

<~J^tll

Yang berpengalaman
Singa

j*--l

i_Jj<itf} (_>jj><lfj

**ji

JuVl
(men-test)

Yang

berkudis

J^.V&

Yang menguji
Ransel tentara
Jenis ikan

c
".
,

^a>llll

<-Jjal
.

Jenis takaran

oC^G vJ-i 3GU UJ-i


=

'

lS"^' V'
<-'U

C 'j*

i =-", *i jL-Oir'
', '
:

J;

Sawah ladang

fejU
j*Gi

"
=

i'"

'

,i, II

^ Vj*''
*
'

t-^/J-l

Lembah
Kapal yang tak bermuatan lijUJI

Pangkal tenggorok
Jatuh dari atas

l}\
jli

&J.\
i>>^

aJUI

v'j^"'

JajiL

Kantong

kulit

(i-jj>5 iuj>\

g) of^J-l

'

'

G*
Penggilingan

180
'"f.*
'

&*
Mengambil
sebagian besar dari

<j>J\

5jl>jJ-l

<ilin J*

' ' 1
I :

*' || 'a" ' ' _f~2JI &^jT^


'

(dengan tangan untuk membuat tepung)

Unta yang banyak minum

j> \ji-

Tetap berada di tempatnya


Asal, pangkal

4ju>j>

jJ

*jj>lj

Nyamuk
Tanah
liat

jlJuaJI

^jjiJl

^^^l
ij^Tj^
*

(-j \j>
'

r)

*^_>J>i-'

yang dibuat mencap


'-''

Kuman
Sarang semut

k_>j_^ul
l" 'll

"'{'H
:

Halaman, lembaran buku

4ju>wsJ|

ii

J--jI
s

*-*yj?
'

-" i"

Nama seorang Nabi


Minum
Makan
Membanting ke tanah

}L*J A-Lc ^^J


I

l>**j?j>

4*;ifl*
'

Berputar-putar

4t

.J Jl>

jU1-I

iisi

ciji -

karena tidak pas


' '
!

Berjalan di atas tanah

j^J-l ^ji (_j^

'i' *

J^J'

Merobohkan, meruntuhkan
Jatuh, roboh, runtuh

AjJl

t.

uJI -

yang keras
Menggelincirkan
4jjj
ilaliijl
:

?*j~
Jjstfj jfrl
'

J_y~JI

r>?
zjr^

Banyak makan-minum
Pelahap

j-

Tanah yang keras


Sebangsa ransel
Garasi mobil

^j^l

'-'

'JJft\

ldjL\

*?>!

' 't

Melukai

&Z~'&* Z%;1~
oLL^^II

jAj&\
ilSI
'
:

C^*) ^(/M
GilaJI

Makan
Menghabiskan isinya
Unta yang besar
4.J

L>^> *
:

Melukai perasaan

^^Lc {Ji\

u"^l

Mencaci maki

^wi
QU41
rj>
:

^uLmJj

.Uijl JjVI

i_->f,jj-l

Membatalkan

falf&JI
:

Berbunyi

jO-l

,_,

UJI j>^>

Luka
Menolak
Melukai banyak-banyak

4jUs>I

r^>

(waktu berkumur)

Berkumur
^[^-"l *ls

UJI

^j>uj

^21

't.

Bergema
Menyeret
Berjalan dengan menyeret kakinya

" "u -U-^JI


AJbi

Melakukan, berbuat

*%Sj

pVl
:

'j>\
~~

Memperoleh, menghasilkan
Menjadi cacat

4yMM*Sl

^j^-mJ!

*~Wj
JJl

Tenggorokan, kerongkongan

Jfji''

Luka
Operasi,

A>GJG
pembedahan

t^0"pta X>>
;*
r-

(?) j*-I

Alat

penumbuk biji

jLwai-l Lf; ^l-L; UI

(S*,
r.
:

4_>lj> 4 ; l

A>lj-I

-' r

(dari besi)

Dosa, kesalahan

j"if

Kacang

JjjUI

Mengenai operasi

i>\j-L
a-j-I^J-I

lJ

<aial

_^\Ji-\

Nama sayur
Unta yang banyak suaranya
Suara guntur

ili

^^a-j^Jlj j>ji-i

Kamar operasi

(bedah)

Ci

LuinJI

UjiT^jrt'
~~
:

ijj"^l ) J"?J^"'

Yang merawat/mengobati
Dokter bedah

luka-luka

^ij^ij

Tj&

'"'n' Jlc^JI Cj^o


icUil
:

Kelompok, kumpulan
(Unta) yang bagus

jy>yr<

Yang luka

^ij^jf g)

JH/M

(Jj"^I i>*)

*J*

181

*j*

Pakaian yang telah usang

ij>
jSjJ! iryUI

<_ijj

Yang
melukai

jJ J^lDl

^1

(iijl> ) jl3-l

Kemaluan laki-laki/perempuan
Perisai

ijil
'

o"J^'
dlll

~
-

Yang menyakitkan
Kritik

Jjl

Sisa harta

^a
i'

iljQl

yang pedas
j.Vmll
:

Tj^
(rj(y>-

sUkjI

Pencatatan
sisa-sisa

jLkJI jj>
barang persediaan
iJ'S^ ijL
(i3>-"5ll

'm

,0

'

Anggauta badan

r) *>jQ-'

Binatang-binatang buas

...a1I

oli

Daftar barang-barang

yang menangkap mangsanya


Pisau

(Tempat) yang tak bertumbuh-

y>) -

^-Sv-JI
*JL<a<
:

tumbuhan

Musibah yang datang


ui

jQJJI

ryy?

Tempat yang

CJCfi

jlSsil

S>w3lj i^il

di siang hari

tak bertumbuh-tumbuhan

Yang luka
y-j| j*ai
\ 'i"" l ijj> r)
:

rjF^t

V^"'

TJ-^'

Pendeknya rambut
Puncak gunung pada ketinggian
1.300 -3.000

"',

ijjL\

Menguliti,

mengupas

tji

iyjl ij>j :

m
'-"'

Menghilangkan rambutnya

tj* pjj

Jili-I

- -

Ketelanjangan

M *0*JI
(

l'",
:

S/f-l

Menghunus
Menjadikan gundul
(tak

*L-

uT." 11

(Tanah) yang gundul


(tidak

(_

fJlj"iII ,j^) eijil

u^j"^' JapiiJI

- -

bertumbuh-tumbuhan)

bertumbuh-tumbuhan)
*0<jl *jL*I
:

Pakaian yang telah usang

^jJOl
(

t-j^iJI

sijil
a(i*-l

Terserang belalang

jlxll ij>
:

Seekor belalang

jf^-

r)

Pendek rambutnya
Menelanjangi

tyi-i ^^as
/ ' "

^jii
I

Udang

laut

j*4"
<uuataj|
:

i Cr?
eJU_^*-l

"1i 's'-'1*1 _jl) Ajjj sjj>


h,,Vi,ll

Surat kabar

(JjIj>

r)

Tidak memberi
harakat

^ Uf^c

JuuSjl

Surat kabar harian

*^-ji '-^O?
Jtfljil

Penjual surat kabar


Daftar
Catatan, daftar tanah (kadaster)

*ju
:

Menurunkan pangkatnya

-U!|>*
r-}LJI
liUil

oW'
^^oSjiS Jj*~*
dlll - X1aJ|

~
-

Melucuti (senjata)
Menyita, merampas (hak milik)

^ -

^ J/u

Sisa harta (restan)

Lepas, sunyi, kosong dari


Bertelanjang

I. j-"

Pelepah daun kurma

J^wl
tri*'
.,..

Jl>j>

l?-/*-*

^O:

_
1

i>*

Kelompok orang berkuda


Tahun paceklik
(

icU*

Mengerjakan semata-mata untuk

p^i/

>iU _
:

y)
'-'

ajjlilj 5ijjQ-l
Menjadi usang

ij>

pjUK
'i'
*
:

ijul
"

(karena tidak turun hujan)


i*

^jJu

>^>jij'

"n ~
*j*%*'

if

'
:

i"
-

'..

Pengiriman tentara

*iiy

**->

-^i/f-J
f o
e

Membusar, membersihkan
(kapas dari bijinya)

*"

O*1"

*** t*a

Penelanjangan

i'

Uu>J ^a Jj^y
*i
I

'

**

'

Keusangan (pakaian)

JJ*'

^j !"!
1

J>
Memakan habis
Melebihi
<Ui

182
J,

>j>

>.

aBI

jlil ,ij>
>:-'r-'^

Penurunan pangkat
Perlucutan senjata Ujjil

V-Lr' i>" *ij s ! ,J

U>jjl>
i

*j** t>*
:

O Lini

[j

*>LJI j-"

Menghabiskan
Jenis belalang

J c ^1
.

iliJ.1

^Co '"".
:

Yang

tak berambut

Uby.)

ij>"5ll

''C il^>

pi/H
*

Air susu yang bersih,


lak berbuih

ij>l ,^J

ffiBengkak
Mengeluarkan, menyendirikan

Tanah gundul
(tak

'r" liyj

'."1 \joy

bertumbuh-tumbuhan)

Batu besar yang halus


tja^a\
Ljl

- ijiw?
i s
:

Memaksa
Bengkak pada urat ketmg (binatang)
Tikus

Yang sempurna, penuh


-'
'.'
-j

UJI

"<'

.'
*"

i^il

Aku tak melihatnya sejak

Cy.sj?' ^-" *~i'j

mondok

(besar, pendek)

(jlij>
ii-j jlij>

R')

ij-l

2 hari/2 bulan/2 tahun penuh

Kata kiasan yang

berarti

CiyLr

Kata yang tak

(ijj-a!l

,_ji)

Jujll Jui>

J/kII

"menjadi miskin"

berhuruf tambahan

Tempat yang banyak tikusnya

Uij>
Juwll
t_i>>ul

.)

ijil
S>*ll

Yang

tak bersusun,

Oj_aJI n_oJll

Jui>

Yang amat berpengalaman


(banyak makan garam

yang murni

Yang
* '
j>

telanjang

oOj*"
U5 ^e

..

r.

Lepas, bersih dari

<sy*J>

Memamah biak
Menjirkaii

j^r*-y'

j*f'J _rH-J
:

Alat pembusar kapas


Sikat gigi

J^

pk*-

*>t<*

l^'^ii>

idisJI

jul/tfl s/w-
(^^JsIjVI ,y) iijjal

(istilah

dalam ilmu Nah w

u)

(Tanah) yang banyak


*-!*> (*J

Menarik

jD

~~

terdapat/diserang belalang

Menghela, menyeret, menarik

V-Cr
Lbjj QiL<
:

~~
'

Meletakkan tangannya di atas makanan


agar tidak diambil orang

t_) i/>-

Menggiring pelan-pelan
Berbuat dosa

JjVI -

'jir!' ****J

^j^
:

~~

Lahap
Tengah
laut

jfcf/j

J31
:

Menyebabkan

V^-"
Ijo

jiyjl Jal*j

t_)Ii^J-l

Membawa kepada
Mencari lantaran berkelahi dengan

Jlc -

'S
l

'o''

Orang yang menerornbol


pada perjamuan orang
(seperti

JU&ai

^S/i"

4ju>

}Ow

anak kecil)

Menyeret

(*j jl)

tjj>

Lembah
Unta yang besar
Sepotong
roti

iJ>(jM

'

J* a-r^'
s

*
~~

Membiarkan berbuat sesuka hati


Mencegah, melarang berbicara

Ai-j jlj

j>l

Jj"^' Cf* j*'

AJL-J

(j^Lr? r) *3*J^'J
js>JL*j\

J J>r'

Menunda, menangguhkan
(pembayaran hutang)
Tertarik, terseret

Hampir jatuh
Timba, ember

^s.

i-Sjil

uSj>
:

jJjJI

Js>*-I

Berceloteh, banyak bicara

."wJl ji5

,ij>

Jj*

183

j*
Tertarik, terseret

Kendali,

tali

kekang

f .P'

jLrf\

jLjjI
aru;s

-o

yj\

Pembuat/penjual bejana sebangsa guci,

j \Ji-

terombang-ambing oleh
Menarik

tempayan
Laci

t^jJuJl j>uJ*\j j>l

rjjJI

Jjj4-G

Mengambil secara berangsur


Tunduk, patuh
Penarikan, penyeretan
l'rab jir

M
jLL'l

'Jtj
:

Pasukan yang besar (Sumur) yang dalam


(Wanita) yang lumpuh,
tak dapat berjalan

j |j>

^
jjjil
*)

*j

(jLVI
ejjuil
:

-)

j> jJ^l*
v-if^vi

>l
-

U LJJI

d*fJH

(istilah

dalam ilmu Nahwu)

Kuda/unta yang tak penurut


(binal)

jjj> (Jo*

jl

^^

Huruf

jir

Jurang, ngarai

J"'j^

'o*

'->*^

"

Saluran air

UI ij*u>

>?llj jjjlil
:

Lubang sarang hyena


(sebangsa anjing hutan) dsb

Manusia dan

jin

L>4-b (j-J"^l

j[r?"^l

Penarikan kapal, upah menarik

ijj\
(tiUill
* O

jsnj')l\

Kaki bukit
Pencarian lantaran berkelahi

J^.1

^1
<

%\

Bintang Bimasakti
(Binatang) yang

^)

'

5/>Jl
S, c
i

J5-5

j>

memamah

biak

(^jf^J-l
'f'".-.

^j-)

_^>"l

Dan seterusnya
Sekali tarik

"

.'
:

""

G>(^*j
j>
*

Yang ditarik
Yangdijirkan
(istilali

Jyuul ~J

jjyKil

^
'
ifl

6jl)
-;

tjil

(j^JJI ^^i)

* e

Sebangsa guci. tempayan


Roti yang

^jUJ

UI

~~

dalam ilmu Nahwu)

dibenam

di

abu yang panas


dari

ej-iL)

Selokan

di

bawah

tanah dalam

rumah JjUl
UiJ
{;'-

jjyf
:

Makanan yang dikeluarkan kembali


perut binatang

>rLj

Pengaliran air ke selokan

i_ij~<a)l

^jjUJI
'."

'

*
:

'.

Bentuk,

macam tarikan
di

t" '
:

i*

jjfl Ai-A

s^J-l

Makan dengan

cepat

"i^.j^j

J5l

Bejana yang berlubang

bawahnya untuk

ijL

Memakan

habis

SjJUl

Jii
jdjJI

U
t

menabur benih

Merusakkan, membinasakan

*>Lil

Kayu
untuk menangkap kijang
Jejak

Jlj*Jl

jllajllii.

Memotong, mencabut
akarnya

s/d

aL^>uU

'

Membunuh
Mencaci maki
Cepat makannya, lahap
'jjjf

*ii3
o i

'

%,,

l"

Dosa, kesalahan

'l

.T.'.IL

Karena kamu
Jenis kalajengking

dll>l j-
''f'-'

iikjdj>
"-'

O"
-'i''!
I

j"

jj*

Gersang
Saling mencaci maki

_}j>G jj>
Ij^jLiJ
:

Motor penarik,
Kapal penarik

traktor

>i

usl Jj^~

Tanah yang tidak subur/


tidak kehujanan

y^i^i

Tembolok burung
Ikan belut

iTJ*
Menyiarkan aibnya (kejelekannya),
memfitnah
Ju

184
'

U"J*
dari besi
**

^j?

Tiang

JuJJ-1 - i^**JI
a

'ti

ii
:

j/J-l
fa

Pakaian wanita

^yl

^ Ljjl ^U
IjJupIl i'.. J
I

j^l

Memberikan pengalaman
Bersenandung, berdendang

*jj>

UyJ
- * **

j*jj|
*
:

dari bulu

s- -

pjuZ
*
'

^jP^t

Tahun kurang hujan


(hingga tanah jadi kering)

jjJ-l

Memperoleh
Bunyi, suara

..

si
'
:

Jlll
'
i

^ji^l
" 't
i

,, Oj-<aJI

V * ^^i-lj ^j+l
(JJJI ^*)
-

Daging punggung unta

Jlil

jifk

Sebagian dari waktu malam


Asal, pangkal

Dada orang
Tubuh, badan
Kerusakan, kebinasaan
Seikat, seberkas

jL-J"5fl jJu*>

""

J-^l

'

tj"j-\

**a*-l
liJ^jJI

Lonceng.bel

(lT'W g) <J"J^
^jJjwSJI j
I

ij

jil

Lonceng tanda bahaya


Lonceng tanda kematian
Bel
listrik

jlail ^jCtjll

LojJ-l

5jj-l

(Tanah) yang kering,


keras

(^^l/iil -) jjQ-l

Isls&M
jhjU
Ju>
:

Bunyi tanda bahaya


Jenis ular berbisa

1 'tl

,_^j> i3i

"

4 ^'

Yang batuk keras


Wanita yang mandul

JliLjl jljjjl

jjO-l
:

^G-"^! Cifi
i-*j>-l

^SLnJI IJll
j. *

Penfitnahan, hal menyiarkan aib/

Yang

cepat makannya, pelahap

i^l
;

kejelekan orang

Pedang yang tajam


tj*j *-J
:

tUaUl <_iIUl

jf/t-l

Nama bunga
Pelahap

a*j_^*-I

Jenis

tumbuh-tumbuhan

OU
(
I

jf/fl

Jjfri

lT'JJ 1*
:

(Unta) yang kurus

Ii3_h' i>*) jjf*'

Lebah

3^'
iillill

o-jCnM
:

(Tempat) yang ditebang

is$^i ^ ) jj>wl

Yang berpengalaman
Racun

vJj^ill

^jiwll

tumbuh-tumbuhannya
Tanah yang
tidak kehujanan/
'

*-JI
selaput dada
i

.ll^l
I

jJ_rP^

u^J

Radang

.L,)

tidak subur

V'

-V' *
_jiJI

(Tanah) yang gersang


Roti tawar/kering

j Fju

Menggosok, mengupas

t_^j

i*X>

^^jlllljl jCulI

jjU

*j^-l

Menggosok-gosok supaya

licin

JuJ-l


Berbicara, berkata
/1xj
:

Menumbuk
(tidak

TtJiJI jl

t-il

."

'

"
:

i
:

sampai halus)

Berdering, berbunyi

\Jj~o ~l
Aj ^ju

Menggaruk-garuk
sampai berjatuhan kelelumurnya

lT"U'

_
lAr*'-'

Melagukan
Menjilat

"wJl ',_y2JI

ajLJu JupJ

_
' -

Mencarikan nafkah
Mencuri, menggelapkan,

aJLjJ ,jiji>l
A ,n V"> l
:

Berdendang, menggiring unta


sambil berdendang
'

(jslil

^j

,_y2JI

mengambil dengan tipuan


Menjadi

Memukul
i

*i^*

. :

'

"'i

o"jh*

gemuk

J J* Juu
I

m>

i_)U

,jijj>l

Gemerincing

J*'

~
u"j^'-}

^Vr
(Unta) yang pelahap

185

oJ*
Sebagian dari waktu malam
(antara permulaan sampai sepertiga)

(JUil
:

,j^) Jol$j}.\

lA>^-J tAr?'

Pelahap

IFJfSfl

Ls$J} |^>Wj
( -

f^M
i;

(Unta) yang besar

JyJI jjO

~J>ji-\

Gemeletuk
(karena

Cij~a
keras)
>
o *

.'

Kambing yang

besar,

gemuk

(""K/H

makan makanan yang

4* - i*'*
Tersekat di kerongkongannya hingga
.UI) L

|V

D
'l
I

Sesuatu yang ditumbuk


(tidak

tAj_r!"'j u^irr'

sampai halus)

menyesakkan nafas

Garasi mobil

0">C~jVI

lw

(r-i) ,j5ljlil

Yang panjang lehernya

jljJI Jjjkll
e
e

bfjji-i
* * *

Gilingan yang diputar

dengan tangan

Meneguk
'

Yang besar
i

Menegukkan
Sedikit air susunya

UI ij>

ir

' ' *

Jiwa

I4D Ji

iSulI CXj>1
i_j*jl
' f
ti

Kelelumur yang berjatuhan ketika digarukgaruk dengan


sisir

Memecahkan

pjJ>l
**** '

Minum

sedikit

demi

sedikit,

UI pju

Kurus
Mencapai usia lanjut/umur 50 tahun

3j*

L~/>- *
t\jX\
'
:

meneguk
Menahan (kemarahan)
Seteguk
*

Cj
*

nW

tiVill

Yang pendek
(Unta, kuda) yang besar

-11 _^jaiJI

'1

i-Jt^J-l

'

*0J'
CtallJUI

^.rr'

-./{"'

't

Yang

keras,

^0-1

ylf/t-Tj V>*>j-I

Lembah yang
Mulai sembuh

luas

*-i IjJJ-Jt/
*" *
11

kasar

(*~j>

Bencana yang dahsyat

^I^Jul ^*

JuJuiJI

'1'

Orang

laki

yang besar

>v^aJI J>jJI

"n
:

J' f' 1 <u<ly*-l

*
-

Unta yang kuat


'*

JuJuiJI
.*

JjVI
'

Menyapu

bersih,

menghanyutkan

' 1 ' r riiJI Oji>lj

"

"

"a
:

Dilanda banjir yang amat deras

j15n!I (_3j>l

Mencekik
*

4JU>
'.

A.
"

'
-

(menghanyutkan segala-galanya)

Sesak nafasnya
^isjl
:

c>^

lP*-/?

Rumput yang

berbelit-belit

i_i.7.UI

<J>ji-l

(karena sesuatu yang tertahan di kerongkongan)

Cap pada paha/


badan unta
Harta yang banyak

Jj*5ll

CjL ^* 4

Menelan dengan susah


Sesaknya nafas

-^?-^ JuJil
^^aLajJI

*Ju_j.

JeyA

^^JiSJI

JUl
l

(karena sesuatu yang tertahan di kerongkongan)

Kesuburan

1.

Vit

Kesedihan

hati,

,*_>-*"

(**!!

i>*ij^"'

Lereng bukit
Tepi sungai
J-i-l

^P^t
_rfU
1

* J' <_> ji-l

yang sedih

hati,

duka

cita

<-J

j>
ii^J-l

Yang amat sedih

iS^^tA-'J i/'v*"'
JuJulll JalUJ
I

Pecahan

roti

J-3-1

"iJS
:

Yang
Singa

kasar, kuat

Jo^JA
:

Garu

iillil

rtOlI iilj>

JL~'"tfl

''

r*
Batu

186

L*
(Banjir)

jW^-l
keras, kasar JaJiiJI

Jj^JG 4/M
:

yang sangat deras

(Jj--JI

j-0

<-J[>-l

Tempat yang

yJlaJl jlSsil

(menghanyutkan segala yang dilandanya)

Tanah yang berbatu


Pencelup, pewarna merah

(JjG> r)
j**
-

KJ./-l

Orang

laki

yang

U>

JjSl

-9lj>

J>j

'

ft~"
I

'

"rL^r'
:

amat pelahap
Jenis takaran

Warna merah emas


Arak
(jenis

i_A Ju

Hj*

JLx<
*

<-J[^>Jlj

minuman

keras)

_^"*l

'

^^iys\3

Sekop
*

*ij3**Jij

' "'. i >_jijjJ-l

Uj
Memotong
-1

- J? f
^j-SJI

Serok, penyendok gula/

j-'w'

'i

J'

j^~"

l''

"''

^Jjt

*"

_ -

tepung
Penyakit Pes

Mencukur/menggunting bulunya i3_js>j>

:
1

ji<SJI
:

j^tUaJI

<Jjl3-l

Menyempurnakan, melengkapkan

JujI

A.

Kematian yang merata


(secara massal)

.uulOjll

Memetik kurmanya
Mencarikan nafkah
Berbuat dosa, kesalahan
Bersih

tj*i i.irn

JjiJI -

*JLjJ ji>lj

~~

Musibah yang menimpa orang banyak

*^*JI
:

rj^'J fj^G
LiLs
:

Yang

sial.

malang,

jj-iil

OjjU-I

AJ_jJ

jj>'j

j>

bernasib buruk

Memotong-motong

AjikS
dosa/kejahatan

4j>j?

Yang amat pelahap

U>

Jpjfl

Menuduhnya berbual
Melekat
Berakhir

aJic jJj
:

Kuda beban yang

cepat larinya

'-L?'

Aj

J-a!
:

Aj .jjl .j>I

Banjir yang amat deras

<-*fyU J^-JI

^..laa'l

Sampan, tongkang,
perahu dayung

'"'n

'
:

,"

tliiJIJ>J " , "-.,

(menghanyutkan segala yang dilandanya)

OjJJ'

Y-5-^

Yang
f-'*'

jatuh miskin

(_j_^tlf) <->jill
>-'."

,v

* .'

i,

Sekop, serok, penyendok

*-^j^ 'J "-V!"


>, ,, *_?*>
i, ,.
:

Tanah yang sangat panas


Besarnya
Badan, tubuh, jisim /t>i

j*o\ tJuJu^JI

^^s'j'iH

~~

j.

Membanting ke tanah

A-3j>

l*^
I

'

Makan dengan
Yang
Unta yang besar
Singa

"
lahap

'

<_*"'

H ~

(/[^'J rJJ?

p)

rv4"'
~~
:

besar, kuat

(jajlyJlj

^G^AI
:

Warna
'

jj*"
'* n Oj-aJI
r,.
JT'

sCiJI J-Ji-I

Suara
J ,.

Dosa, kesalahan Kriminologi

t,

>>

J. J

ylr^Lj ,Jj>

f./N'j i*>r'

SJt\
*

fCr^' f*6
(.j>"i(jl)
|j!?^'

Orang

laki

yang besar

serta kuat

j*juj>i

'-"."t

i
I

Sudah

tentu, pasti,

Yang

besar perutnya (gendut)


laki

juJ*-\

tidak boleh tidak

(Orang)

^J*

11

U^

0-^

^C^

Kurma kering

o^-^
I

j*^'
:

(i/!"lj f V*'

yang kurus

Yang besar jasadnya JLuJJ

,^n,H

.jjiwllj ii>H
:

Yang berbuat
kejahatan

dosa, kesalahan,

i_jjll

.jj^Jlj

Keras, kasar

Jaltj v_JU

j 1x1
1

Menggali sampai pada tanah berbatu

S^J^ "Jf^

iSyr

187

OJT
if^JI

(Barang-barang)

(i*La"ifl

&) jjU-l

Isi
(Pohon) yang

('^G>^) 2ZjL\
:

yang

telah usang

Afjlull

(jUiIi"ifl

) -

i"
Zirah (baju besi) yang telah
halus (karena sering dipakai)

*
:

i'

,'

'

iu_J

AjjI> pji

dipotong, ditebang

Anak bungsu

iljjj j>l

Anak

ular

'r juAI Mj
'i
i

-*

Dosa, kesalahan, kejahatan,


perbuatan yang diancam
Delik pencurian

Ua^Of)
(delik)
-'

v_^jJJI

Tempat penebahan
(Orang
laki)

biji

jJ~^
JpSfl
:

"

u>F-^

hukuman

yang pelahap

(JlijJI

^a\ -

'

,.

i"
*

'

aj^^mJI *--ij>

(Cambuk, cemeti) yang halus


kulitnya

(JL_-JI y>)
l

jj~l

Yang

tertangkap basah

-''ii A-w^J-u

^ -Jfea

"t'*

Menyatakan baersalah
aJJjcI
:

*lLc JujjjLI C-jI u)l


: :

Mengumumkan

y>)l\ j>

Yang sempurna,

lengkap, penuh

>rul

Tak bertumbuh-tumbuhan (gundul) ^Joji OJtj>l


I

Mengisut, berkerut
Melarikan
diri

JaJl(j i>l

>>>

Pejalan yang tangkas, sigap

't"

h:

' .*'

m H

'
i

**

jL.*JI
:

'" J)i
:

Jl^*-!

J
*

Yang gemuk, besar


Singa JlLVI

m4.|

^^yi-l
*
~~
:

Keliru dalam jawaban

.:

fli^-f, jUl>j-l
fa S

Kolam

kecil

v',

Unta yang besar


Beranak

J^'

r" a "'r?*"

Rumah

kecil

X2SJ\ Oj>i

Badan, tubuh (orang)


Kaki hewan

Anak anjing/singa
Yang kecil/anak
dari segala sesuatu
* a i*
. ,

Mengambil seluruhnya
Selubung sepatu
-':

'C

''-'.',

V'",

Unta yang pendek

5_^-aill iilill

Jj^J-l

Terbiasa,
Berlari, berjalan

-uli -,j15j ijiu


pada

jSN

J&

y>j <jL '^yaSj

_ ~

terlatih

Mengalir
Terjadi

J L*

tjJj
:

^ lil

Telali

usang

ii)J
'^j-^JI

j**i\

Menumbuk, mengiling
Menimbun

Alii

\-J-\
't
i I

Bermaksud pada. meyengaja


Menjalakan, melaksanakan

^
:

''<
kjijs
:

'"

{JJ?<J

X .<-!>

'*'

jj>

tjuijl

y>^\ (Jj>l
Aji j-ojI

Baskom
Lumpang
Tempat pengeringan/penumbukkan
biji

Mempercayakan,

<Li>_^3

jjW

*~

menyerahkan
Menjatuhkan
AaJSjI
:

~
(>i>*- '->

Ltf>LaS A-Ii

Leher bagian depan unta

1^-*^' (>*' oLr^'


tiiji
:

Melimpahkan, menetapkan pemberian


rizki

Jj^J A-Ii
I

Menderum
Tetap tokoh

aj(j> j-j*^' c**"

(uang belanja, tunjangan) kepada


kredit

oJ

^[rW

>C.VI

V-r^

Memberi

*J sjJi
''"

t-iC-J-l *J
' i1l

Tiba (malam)

'

Mengalirkan

j9uJ

'

'"

'**' i/SJ

Meletakkan beban pada

Ajfy> *lli ^yifl

'

c>
i'.

188
V.
'

UL*
bersamanya
'".fo ' .,
:

Tindakan-tindakan

^jjjjL

OU Ij>I

|-|-',
Berlari, berjalan

'c .' 'y


iii lj
_^2l ,^s

(menurut saluran) hukum


^ ' i

Menyetujui
c>?i'

'.*

Saluran, aliran,
jalan

jA\ .Jl-JI :[jlxir)

Bersepakat

y>~i\
lari

^
i'

jUL^jiJI tfjl*"
i^'i'

'* '
i

Minta agar dia

Li>j ,_$jtiJ

Saluran air/kencing
Kejadian-kejadian
T.'
'

Menjadikannya sebagai wakil

bj>

'

'"

sJiul

'i
:

l$j>-'
'[
l

Karena kamu
1'.'

biiufj?

jl) tiJIy* j-"


f

'

Pelayan, buruh, pekerja

j*

'H
I

'

Uyj>ir)

' 1

ti/r'

Membagi, mengambil sebagian


Merasa cukup, puas

dari

c (_c*JI ~~

Wakil
Utusan, pesuruh

3t

't^*J^ 'J^Lj

LrNJ

Memuaskan, mencukupi dengan

e^^iJL slj>j
'.i

lj>"

Penanggung.penjamin
Ikan belut

'D'
:

Kaya dari

(tidak

memerlukan pada)
'i'
^

^j**'
D

***
'

Menggantikan,

j>3 Ul^w

-'t'

'

*"ii

't'*

jl)

\y>y -

Tembolok
Perwakilan

menempati tempatnya

Memasukkan pada
Membagi-bagi
Dapat dibagi

*lal

l^juLJ

^^i jUt-l

Roti kasar

..'f

"

Rangsum, catu

prajurit

Kemudaan
<Llix)l
:

Kecukupan
Bagian, juz

Sljiwllj

JJ(j jil

Gadis
Pelayan perempuan

('[)>l
'i '."' '

r)
'

"*

*j-l

Jua ai

Bagian yang tak dapat dipisahkan

J.^itl;

j>

Budak perempuan
Wanita Negro
Ular

Sl

Pecahan (bilangan)
Ahli obat (apoteker)

Rumah

obat (apotek)

Kapal

laut

Mengenai bagian

Matahari
a.

mi

Yang remeh,
amat

tak berarti,

i.

ahli

Nikmat Allah

Jdj

JiJI

aHlJJI

sedikit

Yang
(iuji"ifl

lari,

mengalir dsb

(ijjl* ) (JjU-l
7[}j^l
'

(Makanan)

j-0 ^Jjtjrj ^Jjil

Yang sedang

berjalan, beredar, berlaku

yang mengenyangkan

Bulan sekarang,

Pembagian
Hal dapat dibagi
Bagian, nasib

"ll

-<

'

il

yang sedang berjalan


Pelakasanaan

Budi

pekerti, tabiat

Budak

Tindakan-tindakan

v v*J*
i

".'

c>

Tindakan yang
keras

radikal,

iju '

r.

jl sJyjLi

oHj>l

Masuk dalam sarangnya

L*
Pembantaian,
dull
:

189
1*1

jjpr

(jjUuo r) jjll

' ' '

Melimpahkan pemberiannya, memberi


banyak-banyak
Pemberian

J>j" rj>

tempat pemotongan hewan

Penyembelihan

JLLjJI

rj3-l

(".'' t'
'

'

':

Tas

surat-surat

jQj^" Vb***
syu
f

jfsjJ-l

i
ti

'"

Mencukur, menggunting,

''"
Dompet uang
L>U*J
Menyembelih
i' '
'"

%J

^S

memotong
Telah saatnya dicukur,
dipotong (bulu domba)

r.

'

' ".' * b J* - jyr

(".'
'i'

ti

" '"

H*".*

lJI

jj^rb

Menebang, memotong
Kering, berkurang

O-V""

i&uJI -

Kering
Telah tiba saat ajalnya

Oj^;

**

jl aj

jl>

tJUI j>l
Jj'r'
'

Surut

JU JL>

"'H _^JI
jj>l

Bulu yang tidak terpakai setelah dipotong Bulu yang terjatuh

Telah tiba saatnya ditebang


Telah tiba
saat ajalnya

J^JI
:

j(jJG j G?-

Aj^ jljl jl>

^-131

waktu pemotongan
Sebagian dari waktu

malam
jJl

Jr^l

t>* j(r?
j(j3-l

Saling mencaci-maki

UjLiJ

jliyUl jJukj
jX*oj>
:

Waktunya mencukur,

cJj

jij^fj

Penyembelihan, penebangan,
keringnya
air

jj>

jj-l

memotong bulu
Orang yang mencukur,
menggunting bulu domba
<_Jj~aJI

^LaS

>
:

,=

*= -

jjj-l

Keadaan surutnya

laut

j%JI jj>
sJlj

Hal pasang-surutnya Ubi lobak

laut

Yang

dicukur, dipotong

1&
*ij Ju

jj3-l

Bulu domba yang

di

potong

U>
(JjJl

(r)

irf-l

Hewan yang disembelih


Daging yang dimakan

dalam setahun

*~JI

AJolj

,_jJJI /%JJJI

(Domba; yang dicukur bulunya


Alat mencukur,

,y)

tjjjJ-l

binatang buas
Jagal,

memotong

JL^"' o"**

J^'

pembantai

rCill

jJ_}Jlj

J O*:

'

bulu

domba

Penjual,

pedagang daging

.UJJI

Unta/kambing yang
Tidak sabar, gelisah
Bersedih hati Putus asa, putus harapan disembelih
Pekerjaan jagal

l^ljjj^J jj? r) jj>fl

jl^"' *^j*
j&y.
v> <*5\Je\

'jy^'
JjQ-l

iH:

Kepala dan kaki hewan

Cemas, khawatir akan


Melintasi

yang disembelih
AjJis
:

^jifpl
'tr'l

pj>

Pulau

('j[y>*
f,
e

g)
^
o

s^jij-l
/o

'-"
Menghilangkan kegelisahannya,
kerisauan hatinya

*-*"

Semenanjung
Pulau kecil

ji>~i *
>jt*~^ sjirf
:

"jii ?''
1

Men\ isakan

AJ> *^ pj>l

Negara Aljazair

(JLJbyl JU-i

,_,)

>jj*-l

o*
(Jual beli)

190

^jf
KJai
Jaijl
:

yang tanpa ditimbang/

u>jyj\j i_jQil

Memotong
Putus (menjadi dua)

*s-jx>i

ditakar

Jl>JI pjul
pj*-l
p_>4"'

Berbicara secara scrampangan


(tanpa aturan)

U [)> J&J

Merjan, jenis akik

(*-cj>
il>iil

i-Ji^lyl)

Tempat tinggal sementara,


iULaJI
:

(^|3>l r)

Pemburu
(Wanita hamil) yang telah

o(j3-l

perkemahan

(J-ljpJI y) ijjjil
l

Tempat pelintasan
Tengah-tengah lembah

(^jiljJI -)

melampaui batas masa melahirkan


Jala, jaring (untuk

^if^JI Jalij
,ji\ji\^ jlSLo

menangkap

ikan)

*>

i3Jul

Tempat yang
di

tak berpohon

S& - q>
Besar, sangat banyak

lembah

jijj Jas.

_j-iJI

Sarang lebah

JiJI *J>
' D
't

~~
:

melimpah-li nipah

Poros roda
ft-i-ii

pj+'j P-rr'
'

'

e
'i
i

Fasih Sehat pikirannya

jliill
'i'"

~~

Ketidak sabaran, kegelisahan, kecemasan


kerisauan hati

pj+'

"t

Vn
l>

"

Lr

' 'r -^^ J^-3

u J*jJ'
I

Memotong jadi dua


Melimpahkan

t^yiJ

Yang

tidak sabar, gelisah,

-(j<Jlj

pjJ^Lj

PJ^"'

(a-J_.1) LIsjlII (*112 jl) *J Jj1

cemas, risau hatinya


Sesuatu yang sedikit
Sisa air
c

Yang amat banyak.


melimpah-limpah

^*G^'

Jij^^

K$"'

,^j\

j-"

^^-i-fljl

icj4-l

<-l!l

&*

aLaJI

Terima kasih banyak

"Air? 'j>w
fp>*^
I

Sebagian
dari

jlljl

JuidaJI

Penuh hormat

Jj^>
:

waktu malam

Yang

(asih (perkataan)

Tt^aiJI
<

Pegangan, tangkai pisau

^SnL-JI JaJLn
*[>-*J <J&*ti

is.j-i

Yang dermawan, Yang


arif,

murali hati

h1

jJ>^

Sesuatu yang

*^Jw

pj ?*'
1

jljjl jl-sVl ^itiJI

berwarna hitam

putih
sedikit airnya

sehat pikirannya

Kolam yang tinggal

( y*u>

^>j>
j-0

Suara burung merpati

Ui

Oj->
i..w-t.|

Yang baru matang separoh


i

lj-i)l

Kayu bakar yang kering

^Ul
j^*JI
=

buah kurma)
tidak sabaran, selalu gelisah
p.

Yang besar

'Si(i 3|jil
_/~-^-"
:

Yang

fjul

Yang banyak, melimpah-limpah


Penebangan pohon kurma

bj>- oj>*
J[j-i

j^d\

jCr"
:

Berjual beli dengan tanpa

r "'n' ',_jAJI i_Jj&*lj

"

Hal melimpah-limpah (amat banyak)

i^ijJI

S3jj-I

ditimbang/ditakar

Fasihnya ucapan perkataan)


i

J^lalll

Sjf)>
ijj2-l
~~
:

Bertindak scrampangan,
Berbicara tanpa aturan

membabi buta

<_JjL>j

Sepotong, sekerat
Sisa
roti

4j]lJIj JLuLll
<_i--fcjJI

*S$S

^
:

<-3}l

,y

i^ull

(serampangan)

Yang

besar pantatnya

ji>ij>JI i .k,t|

Mempertaruhkan dirinya

1<Jj

jtU-

'

191

r*
Dompet uang

Tukang

sepatu, tukang tambal sepatu


!
,
:

^y wjJi-'
' -

Yang

pasti (positif)

otJI

(iujl> ) jlil

Racun

Yang penuh
Amiljazim
(istilah

berisi

j}ul
-jAI J-lj
Ji>l
:

ji>iilj

Anak muda

(fj(j>

r) _

Anak burung

merpati
i

dalam ilmu nahwu)


i-i .jj^il

Yang telah dipastikan

* Uj* - J* f Menjazamkan (istilah dalam ilmu nahwu) Jjia)'


. .

*'

Memotong
Mencukupi

JuJai

''ti ^y-UI
j*"^'

tu5

_f

-JI

Menetapkan, memutuskan

Memberi upah-persen. membalas

tUlS

sfjOj :

Melaksanakan

UUaal
}
<u>jl
:

...

J
l

Menghukum
Menempati,
(LLc jl)

''-i'

Juilc

Mengambil keputusan untuk

j*"^l

J^c

Ai jrfVI ^J>lj

Mewajibkan, mengharuskan

.'

j*"^l A-Ic

menggantikan lempalma

Makan
sLI

sekali

dalam

^'^:^>-

Memenuhi

sUai

aa> UMs '[>>


I

sehari-semalam
Berkecil hati, lemah

Meminta upah,
Menagih
Upeti

persen, balasan

^^(i
<

_j

3lc.

(*j ji) Aija

lJJ^

Berdiam
Mengisi

diri

{*5ftJ liJ* gl i4-l

&&
>>
:

lftl

- -

Pajak tanah

j*jV1
sGlSslI
:

fc

Mati (huruf)
Retak, patah

t_'j*-!

jO^

Ganjaran, upah. balasan

SJjliJIj 'IjJ-l
iiljj>

Kamu mendapat balasan


dari

^jfjil

Mengambil sebagian
Rekah, pecah-pecah, belah
Jji-tj
:

perbuatanmu

iyu

f-r!"
pjfrl

Hukuman
Denda
i' r".,,

^LaiJI
*
_-

Penetapan (dsb)

J>

j.H.

'

Alamat jazam
(istilah

jil iu^le

Yang

lebih dari

cukup
*0
J

dalam ilmu nahwu)

(Perkara) yangtiba sebelum waktunya

(j^S
'i

j-)

Kasar
Menjadi keras
Air yang

Nasib, bagian

^*'

>j4*

Sekawanan domba

membeku

i.a.r. di

r^4.j
:

Ternak yang berjumlah


10

JLJSilU j- XL.il

Yang

keras, kasar

^iil

.LlLaJI
:

'^0-1

-40

atau lOOkeatas

(Tumbuh-tumbuhan)
yang kering
Hal keras, kasar

^Ql

(oClll 3*) -

Makan

sekali

dalam

sehari-semalam
Jali)[j JU^CaJI
e

LL-U-I

Sepatu boot
(panjang sampai mata kaki)
Tali sepatu

l.lmv

,lm>

Melekat

J~oJ

Aj jJI

'

ul>
.
* *

Memeriksa dalamnya (luka)

ij~*

r&y\ U"?

Mencelup dgn zafran

(kunyit)

;LaJ-L

A,,^>

iJ

* t

Meraba denyut nadinya


Indera

Berjasad, menjelma, menitis

Ju*J
:

(jLj'ifl ^ylj)

^Ijil

Badan, tubuh, jasad

,.

m,4.|

(iL>l^)
f"^'

>... * I

Mata-mata, spion
Spionase

^L-ilj

jn.

n.-t-lj

^^lil
'

Darah kering
Zafran (kunyit)
Sakit perut

crt

^".'"i
iL-J-fj

~ -

'-'

A*^_^*U.I
-'
"

'

'i

jlyLe)JI

Kontra spionase

i'Jl *

Tempat yang diraba


Dada
Sempit dadanya
"jL^JI
:

Penjelmaan, penirisan,

inkarnasi

(Kain) yang di celup dengan zafran

JuumI Ij ju*m1
i-ijj
:

Sungut
Alat untuk menyelidiki dalamnya luka jllul
I

Pakaian yang langsung


_rJ*il
(

...*-l

^JL

Ju^kII

menempel

di

badan

Muntah

>

Membangun jembatan
Berani
Melintasi, menyeberangi
Jlj!

f;

Menahan
(Perjalanan, bepergian)

iiL-uol

Itajujl

^i.

yang jauh (ji>JI j-o) *~/lil

SjUlI _^*i>lj
* ^ *

**.

Memberanikan, memberi semangat


Besar,

A*-i

gemuk

Mengarungi
(Orang
laki)

(laut)

j'1?" 4JUtoJ1 0_^u<i>l


tinggi besar

Memperbesar
Menjadi besar

yang

(ul>jjl
.

,^) jJ,>*)

pw>
'*" ' jj~^>
ffiC
'

(Unta) yang besar

JajJ

JjVI

~~

Tergambar, terbayang

" i^-i1, <_j*

~~

Jembatan

lj^-> r) j-4-Lj
ii!jii< _ru.

Memilih
Badan, tubuh, jisim Benda, materi

j^'

i>*i i>*

"^*
.,

~~

Jembatan yang dapat diangkat Jembatan gantung

jl *JUj (L>I r)

h.4.1

(y*-
,ljui! ^Jjil
:

tilll

Yang gagah

berani

jj*'

Bentuk
Perkara-perkara besar
Uzj<JI

J^LUI
j_yJi
L^J-lj
:

Yang lancang
Keberanian
Kelancangan, ke tidak sopanan
i'

&*'5jLil
'Z>\ZJ\
'
'
:

,<

-'

Yang besar

-jyJaJlj

,.,5 J

,;.m4.|

Yang gemuk
Jasmani, badani

^j-j-JIj ^jJul

Memijak, menginjak

'

H*&J
tajam,

u^J^' irJ^'->
^ *

Yang

berjisim

**j*ll
t
'

Memandang dengan

membelalakan matanya (agar jelas)

Bergelombang, berkocak, beriak


Gelap
Keluar

r\A
jj&i

i'

j9yJI

'n

Menyelidiki,

'q&S\J\ Dfp-Vljl

3^' ~~

memata-matai

r>>

j^'

i>*

Meraba

6X->

Aa

A-

193
* ^r-*

.''
:

1*1

* *

Memukul
Berkumpul

O''
Mual

^^0'0>''
:

*o>i

L<a*JL 4_i>
:

C~il>

*' oLi>
:

l*-**-^-'

^ja" -

Beserdawa

^JZ

iiiiij

ti*

Menyapu, membersihkan
Mengeluarkan

sujj -uJi*

clJI -

Serdawa
1

iLlifj Ciil
.

uwa (jS'UI ~
^Jl ,ji>l
jlSUl
Kasar

*. -

L~i>*
.

Menumbuk tidak sampai lumat


Lebat tumbuh-tumbuhannya,

l.ul
lumat

*.%.j

^i^f, -

Menumbuk tidak sampai


Menghilangkan

Cijj uiJ
U*i1
:

rumputnya
Bukit

bCi

*l)l

Jlil

(jiLt* r) JLil
(

Jelek

makanannya
i..,

J>^l L-l>
i'i-fj

Waktu malam
Suara yang kasar,
serak

JJJl
:

jrf)

(Makanan) yang kasar


Kulit

i.*&(j
:

>.>',;Al

uwjl .j-IKJI Oj-^iJI

uiAI

buah delima

jLo^JI jj*ii

JiJ-l

Yang jelek makanannya


Li^Jf.

JiTUI j^lj)
pUtliJI

,.._,

JL\

Rombongan orang yang datang


bersama-sama

Yang pemberani Yang kasar penghidupannya

,.

..y 1

**[

Tepung kasar (ditumbuk tidak sampai lumat) J JL\


,

C *T

"

j *^*

Tanah
(

ri>r.

ifl

j-o Liicjl

oli

Liil

Mengeluarkan untuk digembalakan j^fjll j-1j


' j'..
:

/'

' *s
yr..^a,ll

berkerikil

Terbit

JJuiJI

Yang

kasar suaranya, serak, parau

(Li>) ^>i\
i*
'

Bepergian

jiL*
/O'
dari

Ji-^JI

Penggilingan dari batu yang diputar

<ul>dlj

'

' '

,jjJi

Menjadi jauh
Serak, batuk

/'D

dengan tangan
1

U JlcU /O','' /O ' ' ' Sj^iwJI UjL^I


' O

"

6 '

.*.>

*->

Mengosongkan

Juijil

.b"}/

_r

.i>

Tamak, serakah
Keserakahan, ketamakan

ulill

Juii >lJ

Penggembala unta yang bermalam


di

jLiJwjfj ^IiJ-1

"till

*-il
A-i*-'

tempat pengembalaan untanya


' '

Yang tamak,

U L^^j

/''/'^'''O/'
*

Ul>j

jjjJL>

r)

\''ii

Orang

laki-laki

yang membujang

_^-ij>Jlj

r*

U, uli ajOi
2uLij
Menahan, menanggung
(dengan susah payah)
|

tjJLnJlj

..*>

-_i>

Karung besar

*Clal\ jJIjil

j:

.*4-l

''A '* ' " ^<o jl j^i^Jj -

Nama kabilah
Tengah
hari

i_J
jQlll

4^ilil
:

t_i~aj

Membebankan kepada
o

'O ' O ^<o J


e

/"

'*

'

u-ilj -!>
*' ./ ' #
'

Waktu sahur
,' r*
*

>!)!)

'

'

Memilih
Beban, perkara berat

[<:.' i>*

"J"
:

J ,-; f*-* t
-tJ-l

Yang

serak, parau

>>?l

Jliill ^"^1

Jji-iJI

Kolam, bak

air

Kegemukan
Yang gemuk
Perut,

^Y
jL_*JI
jJu^JI n-ijil

.i .l

Menumbuk, meremukkan,
memecahkan

1 :>kll ^*
L

*J-I

rjiji l^-'G -

dada

..

,*

4-1

194

o*>

Membanting ke tanah
Menggauli
Takabbur,
bertindak sewenang-wenang

Yang berat
Singa

Juftl

jLikll

Nama burung

J&
*t t

iliX\ *
''
:

..

'ti

jJuiaJI

|^)-ij-*-l

Zirah (baju besi),

*'*k
ij_)JI

""

ipjJJI

11 :

Membuat

' <"

*-jil
f'
' '

~~

baju rantai yang dipakai di dada

Membalikkan, membanting ke tanah


Terbanting ke tanah

t*sTj

Tengah malam Wanita yang suka bekerja

*luj

IJJJI {y)

~~

p j_oj

i
i

'**%*****
:
<

r JU?J L? V"*
*

serta tangkas

AJj*a

Berdesak-desakan

l_j*3jl

^ji^^JI j_j*ij

Pembuat tempat anak panah kjlicjJI *jlL?

kjLoil
*-Jil

Merintih kesakitan karena kerasnya tekanan

''l' 6jLT

,''-"_
Tempat anak panah
Mengeluarkan pendapatnya
Pantat,

1- '
:

' t

'

(kjuu*

57)

Membuka matanya

<>,;. jl

j_^*JI

/a-a>

A-o^j i*> p^il


C~"}!l
:

Mengurap/menyaput dengan kapur, me-lepa

uJI -

n
dubur
^^Iji^JIj

'

LaJ-I

Mengisi

Semut merah

y^>\ Jjj

l_

JjJU>JI jl
-n
:

,_yt*4-'
'

Menyerang
Berdekatan satu sama lain Kapur, kapur batu
Pemilik, penjual kapur

*11>

jJuJI

Jii -

Yang
Yang

cebol, buruk

"'n" ,*

'

'i

JJI jgfl*Jl

kj^Jii-l

rendah, hina
kerjanya
(besar perutnya)

Jjul

^j-lil i,jJl>JI
*

yail

Yang lemah

U L*)

''i

ym>"ifl

Yang gendut
Mayat

j^h.ll

Tempat pembakaran kapur

Lj

<aJI
1

j^S

i-&\~aJ?\
A

dJU
Jlc^u

cjjcII
tj*>
) jt*>-l

Orang-orang yang tempat perkemahannya


saling berdekatan
e*

au

ny

Membanting ke tanah

'

Yang cebol
Ketamakan, keserakahan

_,..

cu

.l l

Uj*>
s^-UI
:

A*i*il

Menyerang

L.Sj ...'L

aJLc

^,'rl'rryj

Mengumpulkan
Mengisut, berkerut

aju*
*

J 11 ji*>
1 I

Berjalan dengan melagak.

^^JJ

3B jM (i?
-

sikap

sombong

* 'A
Menderum. menggoyang-goyangkan
supaya menderum/bangkit

'

^**J1 jtut>

A
'

Lari kencang

"
Gaya jalan dengan
jl
Menagih, menekan

i-** .

2'

'

pi/^
j15n1I

sikap sombong, melagak


'

Duduk dengan
Bergaduh

gelisali

^
:

Mengambil dengan mulut


Orang-orang yang pelahap

e^^oJI ix>u

'a

1 1

' '

'' &
'

y>*>l

JSi ljj-ixJ

..I

a*

Jatuh ke tanah karena sakil

wwu
pl^ot^Jlj
A-lil
:

Tempat yang sempit-kasar


Kegaduhan, hiruk-pikuk
Suara penggilingan

j>ojJ-I

Lari

Gi
j~<ai

**<-*4-'

Gemuk pendek
Menolak, mengusir

^
6

;>-"

ls

''n' >J ^j-"


-'
'

'

iy>

*-

1 I

'

UftjP
Kumbang tahi
J-*-'
!

195

uG* Jf ~
i^UJIj

oC*4-'
e

Suara unta kalau sedang berkumpul

Ajuwju*-

Dubur, lubang pelepasan

jjupllj

l>il

Kata kiasan yang

berarti

ij*^9 *&i

^* ?Jur
J

"banyak bicara sedikit bekerja"

Buang

air besar,

berak

J?jjij

^jii
:

Peribahasa untuk

Li>J?

^jl

"ifj

iju>uu>- *+-\

Kotor bicaranya

tS^&j
^a-lJI

ji^iil

(j-Jt^J

orang yang bakhil (dia berjanji tapi tidak menepati)

Yang cebol-buruk

j; ,nill
'

^j mj.4.
i'

Medan perang
Tanah yang gersang

i_)ydl J&jjui
*j-^!<J
I

pUt*J-l
~~
'

Yang

tinggi, cebol (kata

berlawanan)

'a'

'l

I 1

Jij J>jut11

A
'

ij*!i

Yang buruk
r

pr^-Wl
s t
o

~~
:

Yang bergaduh,

ribut-ribut

Q?j-aJ ^-iSsJ
I

i
[

Yang kurus
Yang
cebol,

jjoLiaJI i_L.^-J

Berkeriting

1-," r'"lijjuj-j sabi>


*
'l

-/- *
Jj>

yang

tinggi besar

-j-

Jji*VJ
JuL4-l

~ -

(kala berlawanan)

Mengisut, berkerut

Mengeritingkan
Jelek akhlaknya

jjuUI Jin
l^iliJI j-)

ji^jl
Ajiis
:

J_j-j-

jl?

(Rambut) yang keriting

-uil
~~

Menolak
Melarikan
diri

Usa>Ij Jaj>>

Yang bakhil,
Orang
kikir
laki

kikir

Ji^l

*u> r)
Jj>-j

kj^A

h>l
Ht-j-

yang bakhil, (JlJI Jj> jl) Ju>>

Yang jelek akhlaknya Yang pendek,


Melarikan
cebol
berbalik

IV. -yJ lj

j; .nall
[^jJ-

ijUajiJlj jUajii.1
t_JJJ j*

Orang

laki

yang rendah nasabnya

liiJI

Jj> J^-j
<=
,

<

,-*

diri,

'

j"*T

**

Debu yang basah

Ju

Jj> kJ'j^
J:

"
ke belakang

Unta yang banyak bulunya

ii
I

_^jJ

j~2S

"

"

'

j**j
SJuuj-l

Yang
Yang

besar pantainya (bila berjalan bergoyang) Jrinl-\


cebol

Nama tumbuh-tumbuhan
Kata sebutan untuk
anjing hutan

OU
UaL*>
jl)

JalijJl Jt .fvA\

jUali-l
j"a-*4-l

5Jm>

_^jI

Yang kurang akalnya

J^JJI

J^Jl
tj\$2\

Yang

rakus,

lamak

jln'4-l

Yang keriting rambutnya

,_$

JjcO lj

L*>
:

Jjt>"ifl

Pelahap

JpSfl

^Jaiu>J(j
:

Gelembung

air

tUlii-liJ

iuJucJ-l

'

Yang

keras, kasar

h : U)l

jaili

j^lii 4.

Sarang laba-laba

O }^jui C
j^.i-iil
I

Yang pendek
Melempar dengan lumpur
^j-JaJL

j JuJL

tUj

\jj\i

Pelahap

3^Sll
f

^j'j^il

*
*

uuu*

cflu-

'j**

Membanting ke tanah

t-j*o

<Uji> fj

'

"

>|
<

Buang kotoran
Berteriak,

f-t~"

'J** -" '.f ~ j**" 'J


->:

,y
memekik, meraung

Mencabut, membantun CjLxj>iJU t^iJLJI i_i*S>lj


(Banjir)yang

j\>

j*>
*
-i
i

(Jj-UI

^J

t-icUJIj

<_Jl*J-l

Kotoran binatang buas

., i fuJIjMj

,"
:

"
jl

IjjJ"*-

r)

j**-'

menghanyutkan segala yang dilandanya


Sungai kecil, anak sungai

Kata sebutan hyena


:

(j^*>

ji^ j^*T

j$\

jijiil

':'

(binatang sebangsa anjing hutan)

196

>*
tjjjjjl iiuJI
:

Pemberi

Unta yang melimpah-limpah


air

jJJjuLI

Yang mengambil
***?
Bernafsu.
tidak bernafsu
"~

susunya

<*?
'

3^'
makan

**-*<

'3^'

<j^

Membuat, menciptakan,
menjadikan

i3""-5 p-"~"

S*"^'-i

(kata berlawanan)

Sangat mengingini

*>Jl)I

J[

Meletakan, menaruh, menempatkan

-*?

Menginginkan

**J>

,_j-iJI (_yS (**<-'

Menjadikan

Memberangus
Mencabut
s/d akarnya,
<UL<9tl~/l
:

ji-v' p*!"
,_j-iJI

Menyangka, menduga

**>l

Memberi
Mengangkat sebagai

membantun
Keinginan, ketamakan
. .uli
;

*il
*-l

Mulai berbuat

Yang tamak
Kelaparan

/e^JaJI

Menentukan, menetpkan
*

OSrH -

p>r'
fjQ-l
:

p*^r
(**^j- '

Pendek-gemuk

!>-*

,_jJ

.''c j-^
jlil J-[}
&Lij
:

Yang lapar
Tempat perlindungan
(Orang
laki)

Banyak kumbangnya

UJdl

jcJI

Menyuap
Meletakkan hadiah untuknya

*Icl>
J-*?
'
I

yang pendek

(Jl>jJl ^y>) Ijjjiil

AJ
'i*

gemuk
fjSi

Memberikan

Ll tlkcl

*fl

SU*
:

>*>

A.

- Ui *
~~

Menurunkan dengan (beralaskan) sobekan kain jJuiJI


'''i
'e
:

Menimbun

ii

j^j j*^l
O^-*1^ 'j*?^ 'j;" *'^
:

Mengambil

'i''

tU>l

j^-iJI J-=>l

Lumpur
Jenis arak, bir

j*r'
**4"'

Upah
Hadiah, persen

^^
:

i^b-l

- - -

(Wanita) yang bodoh, pandir

elJuil

LtO-l

Komisi

*jj|

Ilmu bumi jljjJIJaliJJ Ilmu bumi ekonomi

iliG*4-[j CC*5-I

Kumbang, kepik
Orang
serta
laki

AjiL<ai5j

yang hitam

J^JJI

Vtf [&JI

Ilmu bumi alam


Ahli ilmu bumi

i_lJaJI

buruk

llif^uLL

jQl
'

^f^iil

Hal pendek-gemuk

>> <y

J-**"

J*'
J-**I

Xi>'-%*
lc^^*?
:

(Tempat) yang banyak kumbangnya

JjuJfj

Membanting, melemparkan ke tanah

Anak pohon kurma, pohon kurma yang pendek aLuJSuap


Sobekan kain yang dipakai
alas

Melemparkan buihnya

jJju\ jl

jifi)l

"(yij\

ijljiil

Menghilangkan buihnya, menuangkan isinya jAiJI


Menutup, membuka (kata berlawanan)
Menjalankan sampai lelah dan tidak
diberi

untuk

Jl*A'

i^Ml

lji>l

menurunkan periuk

iiuil

Anak burung kaswari

.1*1/1 Juj

Jj**-'

makan

'ji^J Jclill j^l

JcO-f

C-4>

197
' * *
..
:

nl>

>*

Singa

JL*^I

jLil
tJjQ\
".'

Melemparkan

^J3
:

'

*i

Seludang mayang
,

*lk)llij
,

Mencabut, membantun *L<I ,^o AjiIS

JjQI Usl
:

Yang busuk bau badannya Jl-J- jj


(Makanan) yang dapat
menghilangkan nafsu seksuil
Puasa
itu

""f j-iitl
i

yiil

Buih

Jt^JI

*Qil
!

SyLwllj y>ul

Yang tak berguna


Hilang
sia-sia

J^M'

U>i_Jbi
JuJUjI

dapat

r'DsJu tji>u> j~all

Kapal
(tak

laut

yang kosong

iuiUl

menghilangkan nafsu seksuil


Jalan cepat

bermuatan)
'
e

JiSl ,J ii^LlJ
M

jSj.1
jJL v
,

Sudah agak kering


Mengirap
di atas

1 1

i_jji I i_ju>tio

''"-'' &

Q>j

Ui.fl>

telurnya dan

mengerami

^OaJI

Kurang baik pencerna makanannya ^Ujij ASjLdl


' .*

Tanah tinggi/rendah
Angin yang keras

(kata berlawanan)

* ' 't

i_4ou*-

Yang lemah

i_a-juijl

ii

'
:

.'.V

.;.

* .' Ij ,j~a-I

tJyJuSJI pjjJI
t'.'

&!> Memeras dengan ujung jarinya

JiJi>
:

* -

".'i

Bunyi kain yang masih baru


Suara jalannya perarakan, pawai
^ ^

iiui*-l

6_^ac

A-

Sepasang
Mengisi
e^iLo
:

UVI I

Penjepit

1SL:
iji>

Menggelembung
Tali kapal

jijl

Jjjjill

JU>lj J u
jJL5 L
:

pj:

yang besar

S.;. i,n,ll

hi

-j-

Takabbur, sombong

JS^i
jt*-^
f.'
'

(Kurban pembunuhan, mayat)

(Jjjjill j)

IV.a-j-1

Yang

bersikap

sombong

f"
'

!*

".-

yang menggelembung

Ccl>

- '> *
:

Besar perutnya Menjadi luas

Membanting ke tanah
O^is-j
Kering
Habis airnya, kering

jlCj^s

*-

QQ>

- ui> *
U"ri
:

Sembuh
Meninggalkan

J*J-\

o?

~~

~~

iSj

wui

jl5L

ji>l

jiJI
Aj i-aJj

Menghentikan kunjungan kepada

4->Lo

Mengumpulkan dan

jju>

AjL

Sumur yang

luas

(jU> ^)

jji4-l

membawa pergi
' .^'

(Anak kambing)
".
''.*.'

U&J1 aYjl'^) -

Mengeringkan

yang berumur 4 bulan aJLc ^yl


:

Menghabiskan

UVI

^b iJb>l
i

Karena demikian Dia tak punya pikiran/pendirian

Z 'S? W fjUL\ ^J> j*


:

Orang tua

_r^J'

pti

A"
.

MMr'
1

Yang memperbaiki
Benda berongga
<-J_j-jI

rl fi 1

i"
Tulisan rahasia
Ajj-

s 4jLd
t'\'
:

\ri) j^r'J >jv'

i-

"-'t

i'

'l

JSw ,Ji

jl> Ji

Tengah-tengah

dari

*iuj

U cfiJI

j-) 5>i>-l

yang berbentuk pipa


Seludang mayang

*lkltltj

Tempat anak panah

dari kayu/kulit

J&l

U>
Buih yang dicendok
dari periuk
(jJlHjI ,j-o}

198

J^
Kelompok orang
Jumlah besar

Uuil
:

^ UI iiU>
l<y.>
:

4jifj *jll
:

Buih

air

susu

,^jDl

tjij

Juil
:

_-^J' i-w'

Sesuatu yang dilempar ke


tepi sungai oleh banjir

J^Jl

slijLe

Mereka datang semua


Tanah yang
keras, kering

aa>

Ijjl
*_ii-l

Bulu yang banyak

(lebat)

j^i>j\ tjj^ai\

Kekeringan

i' ",, *-*j--J'

v. y -**** L>
j .

* .''t

i-*l*j-l

Ranting/dahan yang

9j^

Ci*

f""i

"

'

Lrr*^"'

Sesuatu yang telah dikeringkan

<_Jliil
La

ditebas (agar tidak terlalu rimbun)

Tumbuh-tumbuhan
_r^-"
:

i^IJJI frt ^j l

iulJlsLI

Yang banyak
Angin kencang yang meniup awan
(Kuda) yang
Penakut
lari

yang kering

Jjj^Ifj Jjiil

Yang

kering

<_il*-(j

karena takut/ierkejut

JiUJIj Juil

Pengeringan
Alat perang sebangsa zirah

i_A*iwJ
i_3u*tll
i_iiu.

jQ-l
lelah lanjut usia

jli*VI
:

Wanita yang

iiII

tlJLI

Yang dikeringkan

Kelompok. kumpulan
Datang dengan

t-^ JJ ^a

JLcLil

: (

lji>
_5

}fl

Lari. melarikan diri

i^-ij

Ju

Jj>>Ij

,,

{~'tL [jjl> -

<UJt>"}fl

Bertiup dengan kencang

TVLr'

cJijlj _

kelompok mereka
Wanita tua \ ang gemuk

Meniup Melemparkan ke
tepi,

oLwUl
ke pantai
ijL.mII jX-3\

Mencedok, membuang dengan sekop Aij>


Menghindarkan dirinya
dari kejelekan-kejelekan

,j-iiJl "*

Membanting ke tanah
Menyusun, menumpuk
Mencabut, mengupas
**
ti

JlCj^t

U^ts

.11<JVll ^i- *jJJI


itfj
j-^ijl

Pelupuk mata

Sarung pedang Batang pohon anggur

"
:

Buang kotoran

~~

*jL*aij

j>sjl J_>l

Kusut, tidak rapi


Pergi dengan cepat (tergesa-gesa)

C*i

j*-Ji

Mangkuk
Sumur
Arak

besar
6_rJ_aJI

ytjl

Ji*Jj

kecil

jLJI

Menyebabkan
menakutkan

lari,

mengejutkan,

*J->*'j

lP^

(jenis

minuman

kerasi

i>i
jjj5>J
I

Orang

laki-laki

yang dennawan

J*jJ

Mengembangkan bulu tengkuknya


Kotoran gajah

tiLjJI

Jj^J

Ji"'

"~*iU

-'jJ'i!"

S^ J*S*'
J-J

Tidak tetap (berada)

di

tempatnya

^yiUoj :

Semut hitam
Kapal
laut

Sy#
i

_
:

Kasar labialnya, perangainya Kasar


Berai

AJut Jali

J*jJI

~~

UJL
:

,11

^-1>
|}j3
:

kJ^JI -

Undangan untuk mendatangi ivouul


perjamuan yang bersifat

5_^tJjl

(_jli-l

G? illi A^j-Lt?

umum
(yplijl

Berpaling dari, menjauhi

(Pohon) yang lebat daunnya

^A

ALiJ-l

'

u>
Bergaduh, membuat keributan

199

<y*
Ifcjd
:

^LJl
*4*->
:

i_J>lj i_J>
|^J'

Melelahkan dan tidak memberi kesempatan merumput

JlsJI

,_j>l

Mengumpulkan, menghimpun
Berkumpul
dari segala penjuru

~ _ - -

ji)

Menjauhkan, menyingkirkan, mengusir


Bersikap kasar (tidak ramah)

tJuul
*

untuk berperang

'''T

jl-JI J_i>

'e'i:

b b-

Membentak agar membalap


Mendatangkan, memasukkan
(barang-barang dari
luar),

0*3"^

J^ V^J

terhadap

i_JJ>ii.(j

i_Ji>lj -

Merenggangkan, memisahkan
Bergeser,

iu.i'nc

mengimpor
jiajj

u"j&\ J$>

&z

JTj-JI

^^

Menarik pandangan, perhatian

tidak berada ditempatnya

Menyebabkan
Menolong, membantu

i_

*_JLc

Jauh lambungnya dari tempat


tidurnya (tidak tidur)

ij^sy^a j^c 4-J1

Ajlil

aII>I

Pemasukkan barang-barang
dari luar negeri

ij^UiiuiVIj

i-Jil

Menyingkirkan, menggeser

dari

c^^-iJI

^^1

tempatnya

Dosa, kejahatan

iLbjJfj _JJJI
A^J
*

Menganggapnya kasar

'n-

'* 'J*

b^ti*!

Awan yang tak berair


Hal gelapnya malam

L 'V <_)Lx-JI

i-<l>-l

Kekasaran (tidak ramah) dalam pergaulan

~*jQ

J^"
*

K* -

~~
:

Kasarnya

tabiat,

watak, perangai yaJI

hlc
I

fliil

Barang yang diimpori

t**y [}

V^k" [j

"-""r

Yang kasar

jali J

^lil

(didatangkan dari luar negeri)

Yang kasar perangainya (tidak ramah) jliJI ^ib/

Kegaduhan, hiruk pikuk


Kerak luka (setelah sembuh)

Usjl^l

llLdlj -

r^JI

5_r

ii

Oil
~~
:

' * * ,

.S'
:

Membanting ke tanah
Mencabut, membantun

>l

r t?

LOb -

.'.

Segumpal awan

l*?*J' i>*
-'

**"'N
i'*
4 1

AjJi

oL^JI Lfis>\j -

'

*j

Tahun kemelut
Hal sangat lapar
Cincin kulit untuk merapatkan
sekerup/kran

tJjJ-UI Ai-JI
4JJl
:

Bumper mobil
r
Kapal yang kosong (tak bermuatan)
l'-'

>>JI *-!>
:

ii^c tijj

aJJ-I

'-'

Buang
_^li)l
:

kotoran, berak
telah tua

Jji

^UaJI :

Pedagang

i^^U-l

Unta yang

1*^1

15 lili

ili-l

Pedagang budak

t-)M>

Yang suka berteriak-teriak, pembuat gaduh


Air

t_Jj>iIlj

Membanting ke tanah
Melemparkan

^j**
ftLj
:

mawar

ijjJI 'L

kJAwJlj

kj/MJ-l
' i'f'i

4jjij

Nama tumbuh-tumbuhan
Orang
laki

C-j
'
i

* *?
:

jLLfl

ce-

-ii

yang membuat gaduh,

o W*?

'f*

'i''

*"
Membawa, mendatangkan
Sembuh

lt^J

tj-Ia>l >Aj

b-

ribut-ribut

]jji

'

Tj^

L'nta

yang dimuati barang


:

*0**"'
ILw^U-l

Kering

Baju kurung panjang, sejenis jubah oLli-l

Mencarikan nafkah

*&H - -

'

ih
Tak berbenteng

200

CJ>
*L>Jl(

l?j^' Cil>

Pendorong, perangsang

Dimakan hewan rumputnya


Mengambil keputusan,
berniat

li^O
**^j

J5^l

^j"^!

Memakai baju kurung


Wanita tua yang buruk

panjang, jubah
Jl._mo.JJ

V -T"
I

*
'

ja)!\

^ rd>
~JI
:

jj^uU

pJ-fl

Sarung pedang, mata pedang

jM*!
*J>-M'

*
*

Menyerang
Berani pada
Berterang-terangan

fjjjt

J^i

.jx!l Jis.
Jtil

Kegaduhan, hiruk-pikuk

AJtc

Memukul
^ij~"
'

t^jJjL ?Jl>

*-Jc_*[}

Melahirkan sikap

tjUJL AiiliT

*.

Meminum/memakan semua
Tengkorak, kepala

'ij~"*' *^*->'
:

permusuhannya terhadap
Bagian kepala yang
botak
jjcli\

o^Lr' '**i*-l

**'

'

jL-0l

r^y

'

ijJJ-l

Bersuara keras, berteriak

tr^-P'

cr?^

Gemuruh
{

JtCj

i_)b>v~JI

_
~~

(Tanah) yang gersang

_f

^a\j)i\ yt)

ijJLU
i<-

Menggantungi genta

J>!iG0l aJLc

jJJLc

j^**JI

Tanah yang
Kebotakan

tak dapar ditumbuhi

Uoi
fJil

Nyaring ringkiknya (suara kuda)


'

i/'j*'
'
:

'

Jjili\

jL*0l

Bergema, bergaung

,_$j.

" * n Oj_aJI -

(Sapi) yang tak bertanduk

(JQ\ ya) puil


ol^il jllJI
:

Menguatkan pintalannya

aJLls JLi

yjil

Banjir yang menghanyutkan segala yang dilandanya

r"5U-l

Menggoyangkan, menggerakkan
Bergoyang, bergerak
iiij^u

&j>
:

'

'<_$**!

^^^1 JjwL>u
:

Tanah yang lunas

ix- f^JI

^/jj'ifl

rlj-4"'

Masuk, terbenam, tenggelam


Terlintas di hatinya

J* i
:

^j^l

^~
I

Yang botak kepalanya


Tanah yang tak berpohon (gundul)
Desa yang tak berbenteng
Sapi yang tak bertanduk
Ufl

Ub>d>) ni>VI

Ja>

A,., e*

^ yTi
g)

l-d> i/'jl
J

Genta
Timbel

'*%
l

^Jil
:

j~a>
l

Aj_,3

y^2\
:

iUi

QJ

j^S"^

- yL
:

Yang

giat kerjanya

aL-c

(__9

JaL-jJI
Jlc_^I

J--%><J lj

Pelahap

sfVI

jJiil

Bunyi guntur/genta

^y^Jij

Oj_o

il>JJ-l

Singa

aLVl
(tak berpohon)
*

jJkil

Kerasnya suara

"'n Oj-aJI

-*

sJl

Tanah gundul

GaJJ-l

Ancaman
Biji-bijian,

-*--fc_>J'

Memintal, memilin

aIIj

* Jlil *Ji
:

kemmbar

s^-jSsJI

i, .,..>, .,..)!

j^UJjl-l

Berkumpul

(yti>!

ja)I (jJi>l

Yang nyaring, bergema

Jj*Iu
J^Jjkjs
i_> Uu*

'OJi Mengisi, memenuhi

g&

*
~~

Awan yang bergemuruh


Yang
bagus, cantik, manis, elok

t^u

^sl^Jl J--~Jl
tjuo
:

i^ijiiJI

Membentangkan, memanjangkan
Menggauli

'LyiJI

(Jumlah) banyak

^&'

(ilj*Vl^.) * lk. - 'ji

l$jul>

*SjjI>
:

Membanting ke tanah
Mengiris dagingnya

JlCj^s
'
*.!.,.. J

Aj
'

Menjadi botak

Sj*i JaiL
'd 'js

ii

t-

Tak bertanduk

'&&

'Jjj\

jd>

201

Jd>

Kala kiasan yang

berarti

t,

p jd>

Mengasah, menajamkan.
menggilapkan

-"jli

p^>j

f^i>

"perbuatan onani"
Kulit

'ij>j 'i%'\ )

jUl
:

Lemah anggauta badannya

.Ml

o>l

Zakar

^jjl
I

Membuka lengannya
(bagian atasi
Banjir besar

^j

>

at >i3

<j-^

' I

^
rMil
:

Tubuh, anggauta badan j Luj"^


Sepotong
kulit

(jlJjkjjI) j"x>I

(jl> r)
I

jli-l

^.ixJI
-

JlUl

Kulit kepala

^Xj\ U,
UJjl> ^a *

lembah yang dalam


Alat yang dipakai mengasah
pisau (ungkal)

J: "*^

^jiljJI

Mereka dari kaum kami


Sekali

Lfj jJjhj iJI

70jk1\

cambuk
di bukit

J?jUL
yang
tinggi

ijjliaJI

5 Jail

Gumpalan es

*'i 'i 5 j jU-l


air

Jatuh

H a i

w^Jol

Unta-unta yang melimpah-limpah


Penjual kulit

susunya
'*jC

J^A-I
'

01* Mencambuk, mendera

S
J
1
1

jUl
hukuman
*IJlc j
I

"'

t
:

'jSlil

<j J

4^'
:

JjJu

~
-

Algojo, pelaksana
mati
Es. air beku

*X>

JuLLa

Memaksa
Membanting ke tanah

AApi

_^o^l jjii

"Jj*"-! JuJ^ill

' lil

Julil
-

Menggauli

L^juiU-

*Zjj\>
JuJ-l

Gunung

es ii-jll

-*^>
:

(j-H!

Memagut
lertimpaes
Kuat, sabar dan tabah

C*cJJ

Kererasaliu

JkLQ-l

i3_^
:

juUI

Jji-fj -idij

jl>
jii

Mengenai/
seperti es

JiJbjjLi

/iIpJI

^Jtliil

bl> jl?
*>>>l
:

Memaksa
^jJlJjL
I

*-JI -"*!

Zaman
Yang
Y,

es

j,iVI

Membekukan
Menjilid (buku)

sjj^JL sJu*

-U>lj JJL>
i_)LSsJI

dibekuk;-.

SjjjJL

JuJwll

JJbjill

.jiiid

(bukui
>a

'^G~'
Jet
o

~
:

Menguliti,

mengupas kulitnya Ujl> pjj

jjjil _
:

*
:

Buku, jihu (buku)

Juj>

J>

jl i_>US
* S* t

Berkelahi, bergelut

fy^
5 JtliJ
I

'&>
j1*j

* *

Kuda yang

tak takut

dicambuk
es

Mjy>
(iISLVI

^ji
Jjiiul
jJj<II

Berusaha menahan

Jut

j*-^

Tempat yang tertimpa

^)

dengan sabar
Saling pukul.

Cambuk, cemeti
Pegulat (gladiator)

-tjJl

Sjikilj h*l\j

o_j-UL

_ji3l

-U>[} JuUiJ

pjCail

jjlijl
Sj>*>l

pukul-memukul

Berjalan, berlalu dengan cepat

Meminum semuanya

AJLS

Ju^i

*L'"jl JdO>l

Panjang, berlalu (pergi)

yJO

<Jl]j

JlJJI

Kekuatan, kesabaran dan ketabahan

j^li lj jJi

Tikus mondok (besar)

(j-^l j&l
i,k.i.,H

-3Ji-

Tanah yang keras


Langit

AJ^aJI
<

^j^l
ajJI
:

_
:

Tanah yang kasar


Pelayan gereja

^j^fl

GjJ-I

lljjJi

*JW

(*

3 ^*

(jji^Q-(j

lS^-'
:

Pencambukan

J?L

n.lL t-Jj-hJ!

Juti-I

Rahib, pendeta, biarawan

S"-*Lr"

~~

Yang

kuat, sabar dan tabah

-^Ji b _

j*a>

202

jh
JLaJI
:

Bentuknya duduk
Sekali

^^Ltl
lT'jU'''
o->

ii*>
aJL)
J
^
e

iAAl

Tukang, pekerja
Jalan cepat

^iMifj

(jjJ^I

' "

duduk

lllil
:

*j_^JI j-JI

h""

h
:

Sidang Sidang pengadilan

pLki"^l

'"
Membalut

fjfc-jt*
'
:

4-uUa5 iJ>>
sidang,
^...V-wIlj (jJwkII

A..nc

'

^IjJI

'f

ii

~~

Tempat duduk, tempat

Menggabungkan

aJI 4

J_j~JI

<_S

JI

J_yJ'

dewan

Mengikat tangkainya

--$Jl Jl>j

Mahkamah, pengadilan

LJkJJ
jfi"^l

Pergi dengan cepat (tergesa-gesa)

lt?>' J*?
^W-f-*
:

Dewan pengurus Dewan


menteri, kabinet

^Asyn

Bersiap-siap untuk
Tali

j*^ j*y
jr)

'

L)J^"

cambuk, cemeti

jx>

j^f-l

Majelis tinggi (di Inggris)

f^Jl&l ^ji)

jLJt^l ,.j--*JI

Polisi

Majelis rendah
(di Inggris)

f/U&l

,_yS)

Yang gagah

berani

tUi^Jl *^JaJI

}_)*>'

Wanita cebol

^ niS
.

Jljll

JUJ-I

Senat

(di

USAi
Dewan

(15^*1

,_,*)

^jl-UI -

Yang sempurna

/SoJI

j_)l*"'

Parlemen,

Perwakilan Rakyat

^(j^l ~
,
',

i
:

(DPR)
Dewaii (Pemerintah) Kotapraja
l?-"*
0-*"^'

Duduk

-U JJ
sJmil
:

~ ~

Mendudukkan
Mentahtakan, menobatkan

**Jl>Ij c>Jl>
*'"' *?*

Dewan keamanan

lAj*^ i_r^
ajm ,j-l>
*
:

Mahkamah

Militer

^L~s. ^^.muJI
^^du^ll

Duduk bersama
Minta kepadanya agar duduk

aJ l
,

Dewan pembuat
undang dasar

uiidang-

\t; J
,

Tanah yang
L-^JI
:

keras, tanah tinggi

i/J^"

Radang

selaput dada

..14-

Bukit yang tinggi

(^"Jl J-^-'

_
-

ti Mengupas, meleeetkan

34 *
Jdi I

Batu besar

Sekuli t^Lai\

A'i(
aa1>
:

Unta yang kokoh tubuhnya


Wanita terhormat

~.i-\

ii-jjJI iilDI
ajjj-JJI l_^l

Mencukur

^IjJI
i_g;...,l'

*~

Menghunus
Buang kotoran
Bohong, bersumpah palsu
aj

*L*

~
""

Anak panah yang panjang


Arak
Sisa
(jenis

J^jiaJl *

"'
{
'i
!

~~

^j

IjuJLuj

minuman
bejana

"
keras)
<

_r**'

'

J^fjJ'

madu

di

uVI

,_yS

"
.

A*iu

Memperdaya

JuU
:

Airi U-

Anak sungai

ji- **''
1

Mengambil dengan tipuan, mencuri *.Ji7>l

al r>l
Lo

Madu yang kental


Teman duduk
i

o"^
^":'r l?

"H"-"

Meminum semua
(Wanita) yang tak tahu malu

<

utfl

o^-

:r'

*j

u*^?"'

UL-Ul,^) ijlil

Teman
Hal duduk

i3**-r

y^*4*'
lt-J^-'

Kesendatan pembuluh darah


(thrombosis)

" 'Aji ajj^J

suLii

Yang banyak duduk

^^Lj-l

jl&"

aUU-I

3
Oli
Melenyapkan hana bendanya
\lencabui
^ftjjl

203

d
Terus berlangsung,
stabil, tetap

-Lili*
iiii>lj
Jaftll

lliL-fj ^liLl

^lo^l

i^l>l *

AjJi
_r

Penuh kemarahan

- i ^ULol
f-*jj

k
:

'"^

Memotong, mengupas
Mengiris dagingnya

^i

aU

-'l I

Berbaring dengan kedua

*^>j

^Jfc.i1

__

'

M; A.

kakinya terangkat ke atas


Tidur miring

Kasar

lil jlS

i_ii> *-"-?

Jui>

Jut

*jwJa,>l

Melenyapkan
Kurus, lemah

n-f^G-

'

JiP'
:

Tanah yang kasar

(^jjl

^)

UaLj-l

i_i*^

J^ft

i_ilj>u

Yang

kasar, keras

(_5^1j _5^l

r)

u.aLj-1

Kedua bibirnya tak dapat terkatup lL


Melepaskan
*jui:

/,.^a"

Yang bodoh, pandir


Bejana sejenis buyung
^ Lc_jJ)

Jj>"^l

t_yuj

v .^' f*?
1

ipjUjI jl jjjl

Tak tahu malu dan kotor bicaranya


Bertengkar dan saling melontarkan

5 1^1

(yang kosong), pasu. iong


Roti tawar

jUbjUl *JU-

Vli .jiUJI
"

**"*

_^

'"'i

y3-i

kata-kata kotor. ke)i

Kambing yang

dikuliti, dipeniti

dan

(,ii!l

^y)

Terbuka
Mulut

t_a '*!JkJ

jJj?-'!

dipotong kepala serta kakinya

nlll

iilil

Permainan golf

AjLwJ-I

(ri)
r)

u.aLj-1

Yang bibirnya
tak dapat terkatup

U LxL>j

Aa1>

.)

>dVlj ill

Yang
Yang Yang

kasai

keras

iJll&>j *_il>

iXU:

bertindak lalim
dikuliti

VtJUill
i

>
- '

Wanita yang telanjang

bila

sedang bersama

(S~r

i_JjL>uJ Ij
* D i

suaminya

t
:

Lumpur
(Timba) yang besar

i>^'
SillWl
:

<-*^4

Yang

tak tahu

malu

CX\ [jl&l

^3ifj ^Jlll
k-ouLa-l

UYjJI ^o) ,_,>&


(i_el>

Berbaring

>u>JiJ?l

Pecahan

roti

kering

r) aaU-I
:

Yang

kasar, jahat

J[^i\

<_yQ-l

JuL*lif} yjJ-4-l
:

o,
Sepotong, sekerat
Sesuatu yang dikuliti

t r

t^t J5

r j n

ihall

Yang

besar badannya

~J-I jwail

i_)l*jc-l

Ajj-liU
kulit

iiii-l

Melarikan

diri

-04"

j_s*

p_r"'

*!>

Tusukan yang hanya mengupas


Banjir, air

iDli-f
:

dengan cepat
Berbaring
(Keledai) yang pendek ^i
,/iall

bah

J^-UI

oiTaJ-I

*jwJa,>l

Jud>l

(Roti)

yang hangus ditungku

\jj*J\ ^yi) i_jjidl

(^jJl^) Judi'
I

Yang kurus
Memakai
(kapal)

>-[j>S-

U&pti

(Wanita) yang telah


lanjut usia (tua)

>'

..t

( *

l_J_i

jj-o

"

4.1,4,,. J

nal>j kal>

**

Pemakai kapal
Langkan,
terali

Unta yang kuat

Ju-CUI J-J-l

JLciU.1

Susu pekat

L;fyl ^ijl

luialill

tiL-'jT*
Mencukur
Memotong, memengsal
uuii
:

*-

LJ L

A.

>
Mengambil sebagian
banyak
dari

204

J.
Melempari dengan
Tertawa dengan
Ju /*C>j
:

besar/

*!> i>l

,_jliJI

JlJ

J^jwJlJL

jj3l jj*

membuka mulutnya

J>jJI Jjl^J

Yang

mulia/terhormat,

j^**' 'JlfM-

'

trM

lebar-lebar

yang rendah/hina (kata berlawanan)

Nama lain
:

dari kota

Damsyik

J^-O
j>F*"
Ls^fJI
:

'

*jpT

Bunga melati/mawar
Pakaian kuda

JjjJI i^jm.iLJI

JJ-fj

Wanita yang

telah lanjut usia

*^*4-l

(JSUTj 3}l> r)

Unta yang renta

ilUl
:

Sebidang tanah yang punya batasbatas tertentu dan bertembok

(^j 'l

,y)

Sepotong daging
*

JJJI ijuii
*.*
-

liOLU
*i-*^

Orang
**<-iall
:

-<.'i'
Jl

laki

yang kurus

Ji3*

*^> J*j
%) 'iPjA
]

Yang besar
Sebagian besar dari sesuatu

Jil

Karung

(j^Jfe

jl(j>

"f * <ii<

*. i,

''
Jj>

tf

*JI

Orang yang tertawa dengan

&u

Tempat pembangunan rumah


Karena kamu
>.

membuka mulutnya lebar-lebar


Manjaliq (jenis alat perang zaman dahulu;

Yang telah

lanjut

uwa

jijiki

JjiHl

Jilj
I

JJ-I
:

Ikan sebangsa belut

tfUnJI

{y

fy

i_y^4"^

Yang

besar.

bam ak

^Ju

Jui>

Besar
Mulia, agung
* *
ftJjtitJI
-

Hamparan (permadani), pakaian dsb (ixi*^l y>) t

^ /
*
.

j*S
i

Perkara besar

'^JuJ\ yfti

{'$?

jr)

JbU
<0J-l

yi> J-i

Kaum

(bangsa) yang mulia.

(f_jJ*^l (j-o)

Telah lanjut usianya

{yJ
lain,

,(
I

-* "*

-Uj

terhormat

Berpindah ke negeri

berimigrasi

uTj'
U5 {y
u^J*"
' *
,_j-iJI

'i" n ~

Keranjang besar

(JM>j u^j

r-)

Alil
*l^-l

Bersih dari

tyS

Ju>jj

Kotoran hewan

>-!l

Memakaikan pakaian kuda


Mengambil sebagian besar/banyak
dari sesuatu

tr^f-J
'i'*

Orang yang berimigrasi


(berpindah ke negeri
lain)

(Jl

Ji>ljJI)

Z3G-I

J-!j

Unta yang besar

AoJinJI ISUI

Aj!>U-l

Memuliakan.

*liic

jijJI tr*j J*'

Kebesaran, keagungan, kehormatan i Ja)l


Sri

AJ^U-I

menghormati

paduka, baginda yang mulia


besar/penting.

ilOW-l c->L.
t .<

Memberi banyak-banyak
Kuat, lemah
(kata berlawanan)

[r*-^ usil
i

Ij^G

~~

Yang

j^ju-aJI

^ ft

11

JJlil

(jui>)

Ju

LSfl

'iy>

J%/"

yang

kecil/tak berani (kata berlawanan)

Untuk/karena kamu,

iiUL>

{y

Membersihkan, mensucikan
Merata, menyeluruh

4*J>

<-**aJ 1 j> *-

untuk menghormatimu

*t

(^ijf
:

Ji>

Kemuliaan, keagungan,
kebesaran

4 afttllj <

bUl

J^O-I

Menutupi, menyelimuti

Uai
,i

(_yiJl

Bersikap sombong, takabbur

ft "
.

0^>
~
?

Yang telah
lanjut usia

^Ul

.JuLdl

(}UI

j:)

JJil

Berpakaian
Menaiki, mengatasi, menguasai

J2^

'

V'J*'^

'' .'

sitt

y>
Batu besar
-

205

^
Yang
Yang
mulia, luhur, agung

bulat

C>%
,jsfj}\
o

) 333M
iiU:

^^Ulj

); til)

JlJJ-l
~~

Tepi lembah

terhormat

fj^"'

M*

Perkemahan,
tempat tinggal sementara

Paduka yang mulia


Kebesaran, keagungan,

JlJJ-l >ull i_>L<j

ifyuLfj iUinJI

iLwiJI

Kebotakan

^f'y' p**"

O*

yuSJI jL~j>uI

kemuliaan

pada bagian depan kepala

Yang
*1
:

paling besar, agung, mulia

(Jai^l
.tiJI

J>"^l

Orang yg botak kepalanya (pada bagian depan)


Sapi yang tak bertanduk
*J <jy! "i

Yang merata
Majalah, surat kabar berkala

JLul
:

jy

A^jji Juljw
i*

*iJI

(Rumah) yang tak


bertabir

berpintu,

(OjlJI

^-o) jJiul

Majalah mingguan

JLj

Lembah
Tikus besar
Tepi lembah
^jifjjl

Mencukur, menggunting

sj>

i_9j~aJI

Memotong
iiUla.ii . l
l

U^lAI
:

Mengambil dagingnya
Gunting bulu hewan

2SH
jf}il t/ai
:

- |Jil

Perkara besar, bencana

sJuiJI

,..

j*)l\

Kelompok besar

Cap

(tanda) unta

Jenis elang (burung)


Jelas, terang,

menjelaskan A*uij

i7tij

^oal j*'

Jenis

kambing

Menghilangkan
Mengeluarkan, mengusir

Jj#

,4/1

Bulan

uji ^i dSu <JiG -

Bulan purnama

Menolak
Keluar
dari,

Semua, seluruh
meninggalkan

>
a\is>
LfcJLc

k&i

^-

Aku mengambilnya semua


Bulu domba yang dicukur
Batu karang

*u-ftL*w

^^jJI oJ^>l

Melemparkan
Mengilapkan

*1 ij*'J
:

H& ~
JjoI

ci" !!!

Y^liV, (jm^> r) Julil *


-****

Mengasapi untuk mengambil

^j
}ta

Orang

laki

yang kuat

J*j
I

madunya
Tinggi
:

Tanah berbatu
^j-iJI

>V
t

-Ui ^Jej
jjjU

Meletakkan beban kepada

xSyo; JULc
i

Botak bagian depan kepalanya

^^^ij\

^yj

Sekawanan unta

J^VI j * h5l

Menghilangkan

Alc 4II

*l)l ,_JL>j

J^
-

Senar pembalut busur (pada bagian tengah)

JUIAI
'i'f'11*
:

'

'

Meninggalkan karena takut

<_Sj>
jiS.

,j*

*J)i<

'l*'

Bunga pohon delima

1**11-'' o>-vl j*J

jUAil

Menerangkan,

ij

mengemukakan

(isi

hatinya)

Membuka
"J^i
iJuwjjI
:

Melemparkan pandangannya
Menerangkan, melahirkan
JjhJjsI

Menyingkirkan, menjauhkan

j*i\

Botak

di

bagian depan kepala

*1>

7t*>

206

^W
Menyatakan
dengan terang-terangan kepada

Yang jelas,

terang

(fjl> .) ,Ji^l
7tl_<aJI
:

Ja^Aj

d^i Jli

Waktu subuh
Yang bagus,
cantik,

,_jl>l ,jjl

wajahnya

*jjl l^iJ.I

Tampak, terbuka
Melihat dari atas
Menaiki, mendaki
$

Yang botak kepalanya di bagian depan


Karena/untuk
Dalii

pJJ^I

"

kamu

f" ""

i*

yang lebar

Menjadi
Hilang

jelas,

terang

Langit yang terang


(tidak

mendung)

Berakhir, berkesudahan

Gf'^-

Bagian depan kepala

Mengilap

Yang dipandang

"431 'j>Hl

*jl

Mengasapi untuk mengambil madunya

^^Jl
:

<

_f*^'l

Memandang
Mengkilapkan
Melahirkan
e_*

Aji Joj
lain,

_^iJI
(

Berpindah ke negeri
Celak
r*
o
:

berimigrasi

J>jJI

JjW

Jendela pada atap rumah

i_aa,n1l

j^j

(_jM-l

Botak pada bagian depan kepala

Marah kepada

aIIc
dirim a dengan kain

Kejelasan

Membungkus
Mengambil

tjy
:

^ Uj>J
1
"*

Yang jelas,
(setiap

terang

>lk)l:

^^1
:

00^

**"'

c*-^' (J^

orang mengenal)
yu^ajj

kemudian menyembunyikan

Waktu subuh
(

Berkumpul
Orang

yu.r >

-jlJI

Bulan
S

^SJI:

-:

rt'-K ,*1I

Ui0(j Lil
:

Perkara yang jelas


Jt$

jX\ yi\
l'"
*
**

'.%]
f*"

Udang
Berbicara tak jelas

>*JI

*f

**

itJ^tjj

(J.^J-1
*jtrtJ>

Siang hari

yl>J! ftJ^L^uj

Kepindahan ke negeri

lain

Menyembunyikan, merahasiakan
Tidak berani pada
Jenis takaran

tjJ~a

^
^c

lii

(imigrasi)

j*i\

|^t>iJ

Yang mengkilap

Jyuall

(*^i> )
k->(^JI

,_jl*-1

tar
Yang jelas,
dari

terang
dari suatu perkara

Tempat minum
Tengkorak

kayu

->-c

Ji)l

Kenyataan yang ada

y')!

*>A>

i_Aii)l

Kaum

imigran, orang yang

(J[> W' **"4"'

Mengenai tengkorak

^^oj^aJ-l

berpindah ke negeri lain

Orang-orang
Lari dengan tidak terkendalikan,

kafir yangtinggal

JL0JJI

^l

j LaJ.

di

negara Islam
laki

mogok,

tak

mau

lari

Hadiah pengantin

kepada pengantin
perkawinan

_>M-I

Menurutkan nafsunya

f^A <_o j

J*_^

perempuan pada

saat pesta

J**
(Mata) yang

207

(^-*!l ,>) Ji~.jJfj ij*j>Jlj

aUil

Tidak

setia kepada,

'-^'jj 'v' *-^-*>

tak mengeluarkan air

mata
:

meninggalkan suaminya

(Pedang) Yang tajam .jLaJI

(o_>-Ul^o) jUil
* o *

Tidak memperoleh

AJJj

a \y>

j>jb :

Kebekuan

Hawa nafsu

ii>f"

fk*4"l

Yang membeku

JSOI

j'l

olijljui,

1.0-1

Mengekang nafsunya
Prajurit

*>L rJT
i_>jJI

Yang

tak hidup,
statis

yang melari-

^ j^j^ill

rUil

yang
Fi'il

kan

diri dari

medan perang dalam keadaan panik

jamid

(istilah

dalam ilmu shorf)

(jUi^l

^-o)

(Anak panah) yang tak bermata panah


Bola bulutangkis
Zakar

r U

4-

Bulan Jumadil Awal/

{ijHtj

JjiW J 4 1**

(^i)

Jjiki
:

Jumadil Akhir (nama bulan Qomariyah)


Batas-batas tanah

^SjJI
lari

ptlli-l

^Joji\

^j
}*
i-

jjjJ-l

juaf^J-l

(Kuda) yang

tak

r-j^jdlj (i-lj>
lari

r-)

p-U-l

Yang membeku
fS
*-

JujKitl
#
*

terkendalikan,

mogok, tak mau

"fa

f ** o

Lingkungan (daerah)
kutub Utara

A-JU-jj'l .UjCUjI Panili

Takabbur. bersifat sombong


iS
'

JSj
j>"
:

Lingkungan (daerah)
kutub Selatan

''t

Menyombong!

*kI

Yang bersikap sombong,


lakabbur

Kr-j>Jlj

rjaj*j\j ftU-l

Menyingkirkan, menjauhkan

.U;

Lft

Membeku, mengental

b_j*>j

IJuj>

Jl>

Mengumpulkan, menghimpun
Ber-

ja\

_s

Ic j2l

_^>jt.

r*'""r

'"

Bakhil, kikir

/'l'- '\

"

IJjrjJ Jl>I

"
:

'

iJu

kumpul, bergabung

Tetap
|j^'

L>j

o&
'"W

Js- ii> ".-

--"i

Memaksa/menyebabkan merasa
perlu untuk bergabung

> j*>

Menetapkan

Masuk pada
sl^il

Menyanggul

Oj*>lj
!

bulan Jumadil Awal/Jumadil Akhir

Memanggang
Melempar jamrah

j*JI

Ji

4*-ijj
jLkjpjl

(jdJI

_ -

Membekukan

'(_j--J'

Ju*l5 J-*^

^j

Bertetangga, berdampingan dengan

j-J^"

iJk*' ?

(bagian dari manasik haji)


Berjalan cepat

Menjadi beku, kental

ljt?'

'

-**^

_r

"'u >Jl

^
:

*'*"* l f'j"]

"'i
!

j*^'

Air beku. salju

^1

.JmliJl

lil

jl>J(j jlil

Meratai

< j c

_>3l ^"tfl

Tanah
Tanah

tinggi

yang keras

-"^^ 'J ~
Ipj^l
=

Menyiapkan, menyediakan

LLi

juJl

J-*

J.)

sQ-l

Mengharumkan dengan dupa


dan
lain-lain

juUI -

Benda mati
Tanah yang
tak

(oijL p) mendapat
air

yang dibakar

hujan

'i" J L
>_iJI

Joj

"1
I

Tertahan

di

daerah musuh

Yane bakhil,

kikir

jC>

' 1

208

Berhimpun

CjujwJ

JJLiJI

djaoy

Membeku
Api

Ju*

o_juj UI
jllll

Beristinja'

dengan batu
(j Lj

'J^L\
&<j> r) ^4-'
(jUJl &*>&) -

ilu-U
ii'M

Kerikil

Yang kering
Kerbau
Jenis burung

,*mjLJI

n^l

Bara api

jjr9*&*
jj'IIj
:

l^J-

^'

Dalam kecemasan,
kegelisahan (kata kiasan)

u-j-sU- ^jI

(Malam) yang amat dingin


sehingga air dapai
Jenis batu permata

(jciji^.)

*Lcii

Kaum yang

bersatu sehingga

membeku
*

merupakan satu kesatuan, kekuatan


' 't
i

^;

Pasukan yang
prajurit

terdiri dari seribu

(j*j^ W*l

e^-;^*
Mencukur

berkuda
tj^a.'fi'l
:

iili':^!iiUl *.lcj
>'j-^
^li^
-t
'

Sanggul

>j*jLI

Memerah dengan ujung jan-janm a


Menggelitik

Tempat penemuan

>pUI

y o7uo

j^a-wl

^.'>

Rambut yang disanggul

ytiJ j?*
I

Suara pelan

i_y*^

'

'

'j-

Malam gelap gulita


.Siang

Jl&JI J1DI

j?*3?
:

i>.'

Obat untuk menghilangkan


rambut/bulu

[j

iji^i

dan malam

'j0fj

P)

d!l

Kelompok, jama'ah
^1. 4 ,>
,

Tempat yang bertumbuh-tumbuhan

jo>-o

Semua, seluruhnya
a
'
'

Mereka datang semua


Mengumpulkan, menghimpun
Menyatukan, menggabungkan
Menjum\aVikan

f''

f ' t'

Jl>j

,^>

~
~"

Yang dipanggang
Anglo, tempat bara api
JiSjll
:

J-&JJ Jj

'

6^*11

f>j^
JuLLo
:

Pedupaan
Kantor pabean

Menyusun dengan mengutip


dari

LUS

buku

lain

Cukai

Menjama'kan
Didirikan sholat jum'at

r*

Lari

f."

'."

"jji:-

Menghadiri sholat jum'at


Menyetujui Alif)
Qt5f

,<

Ewl

*-

Mengejek

_J

Ic AjwU:

Macam lari
Berlari cepat
- ,

Menggauli
Bersepakat atas
Berniat,

U^J
Juli f^iijl
:

*>j*'

~~

Lio

Ji
:

ja)I *-f

Keledai yang
cepat larinya

mengambil keputusan

.jc

^Vl Jut -

untuk

Nama pohon
,

Mengumpulkan menghimpun
*=.

LS^iio

jLf

U
.
:

>l

Pelari cepat

,*,,*
:

Berkumpul, berhimpun

*-Ia->l

r** j

f->-

Melarikan

diri

F*
Pasukan
j*44-l
'

209

*>
Bertemu dengan, menjumpai
Mencapai dewasa
c *

f**4-l

*JuLS il5

Aj b
^' ^ '

*5>i
.-* i '.
1

Pengumpul, pengliinipun

(ix^l> )
t_il^x)l

<uU!

" J i'f
JLl
f
I

JL
*
p,

.}LiJ
**-"'

Penyusun buku
(dengan mengutip dari buku-buku
Penata huruf cetak

ul>

Mereka pergi semua


Selesai sesuai

pfr*S

f l_>*i

*"

jyul *-Jri~<l
_^>"i

"**i

** e
i

lain)

dengan (menurut)

AJ

LcUaJI <Jjj> J-oLlJI


:

maksudnya

Yang lengkap
Perkataan yang ringkas tetapi
f-

Menjadi kering semua


Lari

AJi

j~ij

JjiJI
,_>*yi)
I

0-1 ^3~JI

dengan mengerahkan segenap

L/

mengandung
Hari Jum'at
Periuk besar

arti

yang luas
iiuJ-l .jj
:

tenaganya
>u>U-f

fj^l

Pengumpulan, penghimpunan
Penjumlahan

*^>- jJu^lo

A-*-

Mejamakan
Masjid jami'
Universitas

ol^'
f-Q-l J^w-ll
5',,'
:

w ^?

>i'

Reuni

(**ofj> r-)

~
,

Bentuk jama'
Hari Kiamat
Hari Arafat
't

i' - '
:

4_JLc J~*jXe

i- ,', ju-oIJ-I

Universitas Gajah

Mada (UGM) fjG *>li AjwUJLmO-l

Rektor Universitas

X?>
I

Kelompok orang

Gabungan, persekutuan
Serikat (liga) bangsa-

aLj \J

Jenis

kurma

j.a-JI ^^-a

"m'

'

iA

'
*.'r?

-oVI (i,,nc jl) i-ot>

Getah merah

bangsa

Segenggam

A^a.iJI

**il

Mengenai Universitas
Kolektif
:

w-4-i

Genggam, kepalan tangan


Mengambil seluruhnya

o&l
o >
<

";M..*.ai OJyLiil ^
iLtLil
_^jJI
:

Collectivisme

Mati dalam keadaan hamil atau

^JLa

Kelompok, kumpulan, sekawanan


Golongan/ pengikutnya, isterinya

i-tuil

masih perawan

J^jJI 2lcL>

Kumpulan, gabungan

-"

$,*,

, f.
'

lP
s
i

p^-4

Sekawanan lebah
Aki (akmnulator) Perkumpulan, persekutuan
<

JJ^JI ~

Kumpulan Kumpulan
Arak
itu

dari berbagai kabilah

(j^"--"

i" p*
'

CJ^J\ IcU>

(dari sesuatu)

kumpulan dan

M\
i"
U
' ftr.
.

[C*
' .'
:

's&\

Perkumpulan

sosial

*i^* 4-y>^
*0*"
(ZjuJ-I .jj)
~~

segala

macam dosa
;

Persekutuan (organisasi) rahasia


Hari Jum'at

Periuk besar

&U>

* -

jJ^

iZj-l

Jimak, senggama, setubuh

Minggu
Persekutuan, persahabatan, kerukunan

pj

;vh
iDVI
:

Kumpulan, kelompok orang

^uJI <Lcu>
\li\ jl ^lill

J-I

Semua orang/barang
Mereka datang semua

J-j*>

Pertemuan

pLjJVI
<Uj fcagji
:

F^

Segenggam kurma

j*J ,^o

Pendapat yang

tepat,

benar

JuJu.

J-*
Binatang buas sebangsa anjing hutan,
unta tua
Gaji,

210
' '

t*
La^l ISUI
(Ijl> . ijj*>l
f/^l

'A'^*.,

*
:

iLJuu_J-l

Unta yang tua renta

Luil

Semua, seluruhnya
V^'j^'

r)
:

-*'

upah

*^JJ

*
J"^

Kesepakatan, kebulatan suara

JUjI
:

c.

U>VI

Dengan suara bulat

JujVL

puV^L
P Li>V
I

Mengumpulkan, menjumlah A**>


Menyebutkan
secara
..

'jj-iJI

~~

J-[j
:

Perkumpulan, pertemuan

J.: ^a" ^i- (j jS

Penemuan/persimpangan jalan
Ilmu kemasyarakatan (sosiologi)

Jjiill
s-

pLj>I
*JlC

umum (tidak terperinci


Ajlji
:

Uji'^l

Mencairkan
Bagus, cantik, elok

sx*L)\ J-lj

J-j
:

Mengenai masyarakat,
Departemen Sosial

sosial

L^-VI
ji^LiJI jljj

^V> u"
jL-> s^*^
i

J-*^

i^Ui-VI

Menghias, mempercantik

JCoj

*Ju>
J-
:
I

Urusan

sosial

I^Li^l
-

jjj-iJI
jfjLJLI

Beker ja dengan baik

j>l

J^jJI

^
jiS
:

Persamaan

sosial

Banyak untanya (memiliki untai


Bersikap baik dan ramah
*^Lil<s

aJU

Keadilan sosial

aJUaJI
I

^1

AJU U-

Tata susunan masyarakat Pendapat yang telah disepakati

\^taH
*

laJ

terhadapnya

\ji\ ,y> +>">


LJI

Menjadi bagus, cantik, elok


Sabar, tahan
uji

{y~>

'

J-^?J

Tahun paceklik

i_ijj>ill

dan tidak memperlihatkan

j***;

(karena hujan tidak turun hingga tanah jadi kering


(Perkara) yang telah ditetapkan

kerendahan hatinya

jy>'\

{y*

f*?"'
>"'

Menganggap bagu-.
Kelompok orang

cantik, elok

*/j"-Jl

J-*?*-"!

Perkumpulan, tempat perkumpulan


i
a

^wl

*e

j* ituil

J-J-l

Lembaga ilmu pengetahuan


(Anak muda) yang
telah

l**^* **?"

Tali besai (terdiri dari

iiCj-fj

jli-G lW-'

(}UJI

y)

*-iJ*ll

beberapa utas)
Tali kapal

mencapai dewasa

panili J>
(JUj-fj
*-<II

Berjalan cepat

\s.j**jt

Kju^ayt

fj**-*

Unta

3C
:

^) Jlil

Perkumpulan, tempat pertemuan


Masyarakat

Burung undan
Bunglon
Unta yang berpunuk satu
Berjalan

UI J-*

f--^ iLxLi>VI iilJjJI


:

QjAI

ij-fr-JI

~~

Yang dikumpulkan,
dihimpun
*-*-.'> *

^>J J>j1I

/~l

pj*~i

l'

V-*^J

-.

'

.*

i.'.
:

semalam suntuk

"&*> Jr^l J&51

Bunga rampai iSyLji

L-il 4-3

Col> uuJj J5

Pohon kurma
Jenis ikan

S^
J--J-l
:

'

~ -

'

Jumlah

(i_jLJ-I ^^i) illj-l


_^LaJI

AXu>
cantik, elok

Tanah yang sunyi lengang,


gersang
Persetubuhan, senggama

^jVI

*jLj>al

Yang bagus,

JUJ-lj
:

Juil
JLil Juil
l)j-->-I

Pemilik/penuntun unta

JULI JjUjI i_>Lo

Ul^j LII

uwUJI

Kebagusan, kecantikan, keelokan

-L\

Untuk sepekan

*jm\*iA

Yang mencairkan lemak

-jwJI

<_^x<i

(dari hari Jum'at s/d hari Jum'at berikutnya)

r*
Menghibur
Mengisi sampai penuh
(sampai ke bibitnya)

211

Wanita yang gemuk

4JU

..'l

el^l

Jj**-I

Lemak yang

dicairkan

i_iQll ,j>C2JI

jl*J-l
:

Kebajikan, anugerah, karunia

jL->"i'ij J-^aill

Rimbun hingga menutupi tanah


di

O-J

Yang tak tahu terima kasih

J~4-l
(jl-AI
:

jSu

bawahnya

Yang bagus,

cantik, elok

(i-> )
:

Melimpah-limpah

SjSw

fU4?

tiIl*j>tL.l

Pemilik unta

JLJ-I i_j.ll?

J-*l3-l
~~
:

Tidak mengambil airnya hingga menjadi


berlimpah-limpah

jLJ I

Sekawanan unta
beserta

Ajlij

*_

ij/^'

o*

f^kiLll

penggembalanya
*.u..-l l

Tenutup tumbuh-tumbuhan

oS^

*-

'

Sekawanan rusa/burung merpati


Ilmu kecantikan
Perkataan

Sembuh kembali
Beristirahat

AiJLc rl>^l
:

Juil ic
JjllnJI
:

Juil

(Jl> r) *Iil

Yang banyak, melimpah-limpah


Jumlah besar

Kalimat sisipan

Jumlah, banyaknya,

Mereka datang dengan

beberapa
Secara besar-besaran

rombongan besar
Penuh semangat
Setan

iLiL

i_>

J?Cilj|j^.
jlIsL&JI
:

dalam jumlah besar


.i'

S:

JU"I

Serentak

eJl>lj 6jjo

Sumur yang melimpahlimpah airnya

UI jJ&J\ jiJI

<uil

Pedagang borongan (bukan pengecer) *1jJI j>\j

Yang
jUCi.nl
I

cantik,

molek

iL_il

'.SCil

Rambut

palsu (wig)

yi^JI

iuAI

Penjumlahan dsb
Secara keseluruhan
Ikhtisar, ringkasan

Rambut yang berjuntai


sampai ke bahu

(|_r*LP'

j**" i>)

JC_Wl

Zf'ji

V&l

Yang penuh
Wanita yang gemuk
.Ui*JI

^S^Ul

CJj-l

L*>

elj-ol

Banyak, melimpah-linpah

Mereka datang

L.,., >

iii

L*> [}jl>

Melimpah-limpah airnya
Berdaging

lijC

Js

jLJI
:

semua
Tanah yang
licin
<

UU.

jiS"

|k*JI

LJLa

*Lk>,jijjl
|**l

Mengisi sampai penuh


Tiada bertanduk

Hal banyaknya sesuatu


Hilang penat

-^j-i

Jj

(> ijiSJl

Jy o^

Iaji

i>ljJI

Uil

Membiarkan berkumpul
Telah tiba/dekat saatnya
'

Yang penuh
Sumur yang melimpahlimpah airnya
t

^1.7 1

jUilj Uit
:

''-

UI S^ifsJI ^LJI

>^il

".

'

''M| "'l

Telah tiba/dekat

Mengistirahatkan

Yang

lebat

rambutnya

p-~Lj ty^!-'

(dengan tidak menaikinya) hingga hilang lelahnya

1 1

212

c***
iilhll 4jCU

Menelengkupi dengan maksud


melindunginya

juLc 01>j U>lj

Barang yang diberikan


kepada
isteri

(-*s>ii)l

yang

dicerai

'Cii *-.*

Liang kubur

j*ju\ >jA>

't'" ti
:

bUpUI

Domba yang tiada bertanduk


Prajurit

(U*.)
*J

*>*5(l

|/
Menjauhkan, menyisihkan
Jitu I
:

yang tak bertombak

wj

*5l

v-ijuJI
:

Dada
tl

jti-aJI

^1\
1

Menjauhkannya

dari

** 'a

***** '

wanita yang berambut sampai ke bahu


:

A V*1

Mengenai lambungnya
Bertiup ke Selatan

A*> **Li?l

Mutiara

jfjJlJI

(*Jlli

iJi>f^l)

jCil *
_
:

v^-T

j*

fS^JI

Paku jamur

(iUij jLi.) jIsaJI

Condong, cenderung, rindu


Keluar air maninya

Mengumpulkan, mengambil
:

(^^Jl

-r

4*>

^j>\

wJ^vl^f. yi>lj
<ul>
j'

tj-i

sebagian besar

Terasa sakit lambungnya


Terserang radang selaput dada

l>^-i

(_i>

Berkumpul

\j*+Zi>\

jAjl jjJ^jkjj

^* f - - i_ill*.| <uLs>l

Memberitahukan sebagian,
merahasiakan maksudnya

j<*'

iL

i^c

Menjauhi, menjauhkan

diri dari

j.

't>Ij _*i*Jj i*>

Lambung, rusuk
Arah, fihak,
sisi

(i_jjJ^j

<^^>\ r)
:

w-J'-st-

Menimbuni debu dan


Berlagak sombong
Pasir yang

tak melepanya

j*U I

i->uf}

ifi-l

^'lir} :

JjUij
p^C^'l j^-!' S*J^
'

j$*>u
JL**4*'

Sayap, lambung

jLj
j.

^jj

r
1

~~

Lambung

kapal

1% c^y v^i
]

bertimbun-timbun

sebelah kanan-kiri
-

Wanita mulia (terhormat)


'

i_jj5Jl "iljll

o*

e *

Aku duduk disisi

fulan

Sebagian besar,

^lllljl

f-^ Ji

,,h*

Berdampingan, bahu-membahu
Di dekatnya, di sampingnya

banyak

dari sesuatu/orang

Orang banyak, khalayak ramai, publik

*
.

Teman dalam perjalanan


Radang
selaput dada

iuiL _>LaJI
i-"j-"
:

Rakyat

t.

..

., *

1 1

v^'M
JU-nJ I

"^'i
(>!'

Minuman

keras

^**u>
"'*"

i_>

L^i
ii *
I

^j^f*1

Yangjauh
Tetangga jauh/bukan
dari

Mengenai publik/rakyat
Republik
Presiden

jj )if

Vi
I

"ii UjmU

kaumnya

i^Jj-l

jlil

Ajj^f-kil

Orang asing

Ajjj4*jLI jj-^yj

Yang tidak patuh


' " .'
L.

">

Yang

keluar air

maninya
f o

Melimpah-limpah
>

\yu**j
:

"
I

*r

Radang selaput dada


Sisi,

Berkumpul, berhimpun

jiJl

t^*"'

samping, fihak

L&l

LO-I

Batu yang menonjol

di atas

permukaan tanah

LJ-

Halaman

Kadar besarnya

***

'

*tf*" nUj
i'

Yang

mulia, paduka tuan,

tuan yang terhormat

Bongkok

c*
Kutu besar

213
j^Al *

(*^>

"i'>-fji\)

Yang patuh
(Unta dsb) yang dituntun
di

iLSiL.

*Jli JJT

t-lii-l

Gerak badan, senara


Mengisi sampai penuh

^yJj i-^Wj

jM^M
>M*"

i_j^jirj

\J>1^ -

J^-"
aIjJI
:

sebelahnya

Kubah, kupel

jull>

^) julil
:

Selatan

JLJJI

X>
1

k-jyJ-l

Yang

tinggi

<

^ JS
orang

^ja *jj\\

eJuJ-l

Angin

selatan

H^ V^
c

cj^ J^P

(dari segala sesuatu)

(bertiup dari Selatan)

Mengaku keturunan

dari

'i" n

ofy

'

-' *

Ke

Selatan

i^jjii-]

"i

"*

*^>

Jl

1i

jl

'

j>u
B

"

"
:

i**

**

Lyi*
*
O

>*

yang bukan orang tuan) a


Mencintai, mengasihi,

Tenggara
i

tAr"

rL* 5 *

aJlc

r.

u>I

aIIc

Barat daya
Sisi, arah, fihak,

t*i/^

menaruh simpati

lambung, sayap (i-jfj- r) c-JlJ-l


B C f
't

Membentangkan sasapnya dan mendekam


Asal, keturunan
f

^jUaJI

*
:

Di dekat,

di

samping

^a

i_1j<uLj
i

v^^!W
i

J-^l
6
:

tiJJ-l
$
BJ

Lemah
Jumlah

lembut, ramah tamah


besar,

^4-'
,i

't

' "'

iji^j

Pedang

UUwJl

<jJ-l
'

banyak

sekali

V^"!

r* f
Condong, cenderung kepada,
berpihak
JlJI

'

Orang asing

IJ

^H^ i <^>*ifj (ut>


iuL*5l
,_ Jj
I

r) :

7CS>\j p^>\j -

Yang tidak patuh


Sesuatu yang dijauhi

5C:0-I

Menjelang, mendekat, datang

,_^il

J-JJI

Sisi, arah,

samping

Mengenai sayapnya

*u>

k_>Cl

^UaJI -

Kedua sisi hidung

Kandas

Jlo-

Hewan yang
Air mani

dituntun di sebelahnya

Mendoyongkan
Memberi sayap
JS^
J'

Jenis permainan anak-anak

Menuduhnya berbuat
kesalahan

dosa.

UjI

JlJI

i.

Bukan muhrim
Penjauhan

LjUaf. yJ^JIj
>

i_>Ui-"ifl
B

I
:

-B J

Minng, doyong
Kejahatan ringan AjUJ-Ij
Sisi,

JLs

gt

S^{j
:

tCjZ

Dapat

dijauhi, dihindari

i-.i."r>u

AjlUl

^5w
:

iuliJI

^o

j>

OiiiJ-l

Tutup, tabir
Perisai

ji-J

t-iil

samping

<_~3L>-I

\ru\j> z) ru\jL\j r^*-l


*?jl
:

ij^j-^'

'

Sisi jalan

ijij3^ O4)

4-?

Yang banyak

(j-2JI jl j^>-l i>*^

V^P*'

Sebagian dari waktu malam

(J^l

n-^4-0

(kebaikan, kejelekan)
Penderita radang selaput dada

Dalam kegelapan
Dosa, kesalahan

i_jy>J
JLoJuill
:

Bagian depan

*^>tll

Tiada dosa/kesalahan bagi


Sebagian dari sesuatu

kamu
^liji-lj

Kedua sayap pasukan


(kanan-kiri)

((j-*4-l i>^

^^*Spll

Kejahatan (kenakalan) anak-anak

>La>*sI >tl>

Wanita yang hitam

*-'_}>

c^4*^

214

Tempa
yang berbatu

SjLwjJI a-j

*-Jiu

iy

JjiLt-l

Tangan, ketiak, lengan


sebelah atas dan lambung

jllj"ifl

y)

ryJf-\

Yang gagah,

kuat

v kll
I

^jlll
IjU
:

Jiuil
.

Perlindungan

ZjLJ-I

7iSjL\j

Tempat penumbukan

ih.-*}

jj^i

Aku

berada di bawah

jMi r^!

<_*

W'

gandum
fu
Menutupi, mengumpulkan
Mati dan diletakkan

perlindungan fulan
,

*'

Sayap burung
:

lA*ii>lj i>l
lila
...J

-j

r)
.

A*^>

<

ji-i

e^I>j

Sirip ikan

ry3:

sjbjJI

^ J-^J dLa

^I>

Sayap pasukan

dalam usungan
Meletakkan dalam usungan

Dia lemah (kata kiasan)

r u* jj-oi
I

_^*

C^-JI j^>
jl^*-'

Mereka meninggalkan tanah air


(kata kiasan)

y la) ^>L
I

yjSj

Mayat dalam usungan beserta \ ang


mengantarkan, perarakan ma\ at

Tulang rusuk
...

(rulji*

r) OoU-lj
A*tl>l

7tjl-l

Usungan mayat, kereta lenazah


Mayat, jenazah

jij*

Sjliil
ejuJ-l
~~

Yang bersayap
Mengerahkan
tentara

ji

>f e, - *^

CwJl

''" :

jS"LoJJl jl i_>iJl -*^>

Orang

sakit

oatr'
dari

'

'

(dengan mendaftar calon baru/menarik wajib)

Kantong arak

kulu

j~*d\

Jj

Menjadi (masuk) tentara

'i" n
*J

""' ' J\>jJI JCj*j

Penyembahyangan ma\at.
upacara

(^--jvJLI JCLc)
Nasrani)

juil

Mengerjakan semata-mata untuk

^jia

y>"}U

pemakaman (menurut orang

Tanah yang kasar/keras


Kota

ili

Ull ^j*^!
:

jij-l

Pembacaan doa dihadapan mayat


Terusi, tahi

^jjLil

*jJG

*JiJJI

ti^l r'
jlj^l

"*^-'

tembaga

Pembantu
Tentara, pasukan

"

(berwarna hijau)
Rantai
Halia, jahe

^-^Jl

i^j*

r) _
iJJ*-'

SlJljl

yj\

Seorang

prajurit

Pengerahan tentara

>j^' >

^t^f^i

Limun

halia

Kewajiban masuk tentara


Pendaftaran

,_5jL>I -UiJ
'i
'*

e'

masuk tentara

,_5jLi>l

Malang

(secara suka rela)

Membeku
Menjadikan warga negara, menaturalisasikan
Menjadi sejenis dengan, menyamai
Bersejenis

Pengaturan secara militer

e-L-aJI jl JL-*JI

terhadap para buruh, pekerja


yjl>
Jenis belalang
(l_>

)rJ) v '^'
1

* *

'" '

jl* jJ>JI

j*)by

Belalang besar

(iwiJI

H V'tl

'
"

al>H

' "'t

r***'
jkAi-'
'l' ^
:

Jenis,

macam

pj-*"

'

lij* *S( I

r)

y*^
:

'

Pengawal amir/raja

(ijiL> r)
*** <-*

Ras, bangsa
Jenis kelamin

aL-haII
ii>JuJI j\

Membanting ke tanah
Batu besar

i_ro

4J.U>

sk

jSxd\

(3ill>

*3jl>

eJuvfjJl)

Jjlil

o*
Yang
pandir,

215

bodoh

J**^!
'J^i\
:

JjluLOfj J_a1J-I

Umat manusia

^jJLJl

^^uLJ-l

Pelahap

J&Ul>_ fj

Kaum

wanita

i_4.rn.1l

Kebangsaan

Ju__iil
J^f^iJI
i"

Menyimpang

Jiijl-ll

0^

i-JJl*uj *-*-* [} *-*-*}


- ,'

Homosexualitj

iliiil
i'
..'

*
:

Bertindak ridak adil

j_*

* ^-gJ

<_?*

~~

Daya tarik terhadap

lain jenis/

<_.

>..'*

<u^ i b

Menjauhi

jenis kelamin lain (sex appeal)

Cenderung pada
Kelaliman, ketidak adilan.

aJI

Ju

/W^J i-iJu*j

Air beku

bJloO-I dCII

_yuiil

Yang berketurunan
campuran, peranakan

_i-^4-l

faS-U

_ri^ll

penyimpangan dan haq

Yane bongkok

SM
U_>
Datang/menghadap kepada
Takut kepada

ipl
&JS

4
:

Melemparkan dengan manjaniq,


(alat

Al*

perang zaman dahulu,

alat

pelempar batu)

Mengambil airnya hingga


tinggal sedikit

Alat perang
Jenis alat

zaman dulu (manjaniq)


l_Jj->) i_UJ-l
^^-Jl

musik
dari sesuatu

Gersang
Ketakutan

Kumpulan

icU>

4-J-t-l

gj&l

J-3-1
:

Aku mengambil seluruhnya

i" tu Ajjil

Waktu sebelum subuh,


akhir waktu sahur

aJI

_l*S

Menjadi gelap

JiVl
'

JJJl

(Tanah
Mali

yang berkerikil

<

_s

-_5>

*_
>

_,-)
i' :

A___U
*' /al>
:

Menutupi, menyembunyikan

cj~~'l _tJI _>>[}


_?__* [j _>luj ,j>

'

Oli

Menjadi

gila

Lari karena takut

tcjs i-j^*
**i
r
:

Berdengung
Berbunga tumbuh-tumbuhannya

V ^"^
1

~~

- *

'j.
l

Memandang dengan

tajam,

eiJi>

j gfal

t/'j'^l

&

membelalakkan matanya

Membungkus dengan
Menjadikan gila

kafan,

memakamkan C-il >l

Buang kotoran
Sesak, menjadi sempit
Sulit

Aj

j^j

a^J_-j
^y_Jaj\

\jj^m tj0
*l_w
*

*H>j
1

~~

^ljL

Membangkitkan amarahnya
Merahasiakan,
'

j\3

melahirkannya

\>My_ J-ilil

'*

'ti "

"

Mayal

CwJI
selalu berada di

_,~i-l-l

menyembunyikan
Tertutup

Orang yang

tempatnya

_-i ;'> V

3_J

"'J;

karena malas

Menganggapnya gila
J
i

Tumbuhwrnbufean kecil

j U. -rll

oOJI

k^j-JIj *l*-l

Gelapnya malam
o ^

Yang
*
, t

bakhil, serakah

6j_UI -_Jx_tJI
k'JlJ

J-- J-I

Sebagian besar, banyak

ah t

Uji

Yang

keras/kasar

,_jiU-l

216

C*
Tiada samar atas perkara ini

Amuk

rCf"

0^4-'

V*^'
: / "'n IC-Jjl

Ul^-j
i

,j>

*5l

"*'
(kehilangan akal yang bersifat sementara)

'

Bunga
*'*

t_,*j

&>)

! iV UJ-lj

'n
jjjf-l

-c Penyakit kleptomani (suka mencuri)

"
Permulaan

AJj^JI j_^L>
*^yj^> $j&:

Usaha-usaha yang gila


Jin-jin

Tutup

tabir

(>*J k-iL-iJI j^) "*** h' l "t /* " \ ji-JI : l,^ r) ^-1
1

U
peri

j*^*

r*

lil

Segala sesuatu yang

r%*J\

^y>

^j U J5
v
i

Jenis ular
Jin

dapat melindungi dari ancaman senjata


'

perempuan,

i&buJI
i'.'
-,
i

ilLLI
i'"'',
,

*,,

i-,'',

Perisai

Lf"./""
.

** *M r

' ,''. _ U O^r'j

Kebun, taman
Perisai, segala sesuatu

ijjJiAI
i"'

4.U1-J-I
' '
,

Surga
Surga 'Adan (nama surga)

* *^ ' * " lOu>j ju> r)

i*'t Ai*-1
,

,=.'

yang dapat

**~'j
senjata

Cr!"'

jJlC AI> -'V, ' '. ' AlAI jjiuos_r?-iJ1

dipakai melindungi dari

ancaman

Burung layang-layang
i'.

"'
Hilang rasa malu dan berbuat sesuka
hatinya (kata kiasan)

Ujy

(_JL9

Kebun, taman
Jin

>G iLjil
$

^1
'

n
:

2LJ-I

Berubah sikapnya

dari

^jJkI

J4J0 *J

t_Jl3

Kemasukan jin
Kegilaan

<^ij^ *-?*

**>

*J

bersahabat menjadi bermusuhan (kata kiasan)

^flj l>^"
^1a!I
:

Yang

,.- f,

'

f.
:

**,
j.*^"'
'

gila

JJ-Jl >-<*li

Kubur
Mayat
Kafan, kain

^3-1
:

Yang

pandir,

bodoh
tinggi

5*>

~~
'

i^lll

Pohon kurma yang


Tanah yang dihuni

AJuy?
jjj-l

AJyj>w AJbu
:

pembungkus mayat

&&>^\
r'

'

"

jin

Oli ^j^l

ii>Jl

Malam, gelapnya malam


Perkara yang samar

u.JJ

iJlJJI
i3-l

o^?"'
:

(_J

_^*5ll

' *

Memetik
Berbuat dosa/kejahatan

^JJl ^jisvlj
e '',

tl

" ^
'

" ^^uj ~
*'

Hati

Llill

i''

Lii c-Sjjl

Yang tabah
Ruh, jiwa
Bagian dalam

jliil CoIj

Menuduhnya berbuat dosa/


kejahatan

ulc ,_jloj cr

"!-

iij

{'^ 'W
#

J5

0^^

Matang buahnya
Segala sesuatu yang dipetik
(buah, kapas
dll)

>*>iJI
((j>lj

cj"?'
- '

(dari segala sesuatu)

'U^l r) t^?

Pakaian

LO
"'i'' ^(.Fm
:

Sebagian besar,

^LJl

1*11 '

1" ,ju>

Sesuatu yang diambil dari tambang/laut

L^>u.Li

banyak
,*

(emas, kerang

dll)

Janin

lrL} ***'
tertutup,

"r

1*

',

"
fi
'
:

'i

77>
'"

&s**r'

Rumput, cendawan 5L>Jlj }\>JI


(Buah) yang dipetik
Pakaian sutera

^j^l
t

(_ji>

Yang

'^ Ji

"

'

''\'s '

'

&>

jji-Jll

"

(jLu*5ll

y>)
:

J&\
,

tersembunyi dari segala sesuatu

j ^a

*i

'

'i

'S-.

t_jjj

uiJ-l

Makam, kubur
Kegilaan

'*-. _JUl

Dosa, kesalahan
Kejahatan

* '*MI ->j Ju I

, l

Ji*)' Jljj

^^"'J

Oj-^r'
:

f-'l"' i>

**M-1 Jb*"*

*4~4

Kepandiran, kebodohan

iiLil

^
Memusuhi
habis-habisan

217

M*
Kejahatan yang diancam dengan

jJaJI

UJi

Jl,j>I

^jS <L U>

Bertindak dengan hati-hati

J?Lil

jA)i\

^j *JG -

hukuman mati
Mengenai kejahatan

Menghambur-hamburkan, menghabiskan
Lahir,

tampak

Jq2>

~^-\

'
->

Undang-undang pidana
Pemetik, pemungut (buah dsb)

Beruban
r*
e

>...,.t!l
f

jlj
~ ~
'

(5L> r)

(_jj.il

'K*'

Mencurahkan segala

Jl

*j

-h

-**

Yang

berbuat dosa, kejahatan

Ojiiufj i_Jiil
jjjll
:

kemampuannya
Berjuang, berjihad, berperang
(dijalan Allah)
-<uJI

Sumber

(j^ill

Jl~-

,_ji

Korban kejahatan Pound Mesir (mata uang)

<tllc

,J>u.

lSv^3- ^^i"
"'

J'.,!*.
(jjjjlS^I

Berusaha dengan sungguh-

_"<

,-i jju>uj

tjSifl

Poundsterling (mata uang Inggris)

sungguh

Muka yang
_

buruk

ri^-JI 4*^)1

y*f4-l

Menimbang, memikirkan
Kekuatan,

raj

y>)l\

Jifti*J

Mendatanginya dengan tanpa

L*t>

oL5r1

i-*lil

kemampuan

ij^aij J^ilj
-U i 'j J-i
eij^jw-ojl
I

J4-l

sembunyi-sembunyi

Usaha, jerih payah, kesukaran

Yang tak punya malu

Lil JJUJI

-HK<-U
I

Mencurahkan segala
kekuatan,

>J^> uJu

Orang yang benar-benar ahli dalam

X^f
kritikus

kemampuan
tsSUt Ji^>

menemukan baik-buruknya sesuatu,


Singa betina

Segenap kekuatan dan kemampuan

xJi\ j\
^l^-JI
....fetll

'jl&.\

Usaha yang memerlukan


kegiatan dan kerja keras

Jjkl> jl Jl->

Yang

besar kepalanya

J~<fJ-l

Kambing hutan yang

telah tua

Jjj)\

^
"
n

fr*l\
:

Hal banyak keluarga, kemiskinan,

*}UI

Ji^>

Wanita yang buruk

i^Lfij\ Iju

iL

*'"
keadaan yang berat

Membentak dengan maksud

e^j

'" ** * f. '"'V J>jT

Tanah yang keras/tak bertumbuh-

(j^> r) jl+rl

menghalau
Menjauhkan, menghindarkan
'I

tumbuhan
Perjuangan, jihad

-Cc *Jv|*w

>^T'

diri

dan
JL.Nl
fjlii

Perjuangan (jihad) di jalan Allah Jjl


Batas (puncak) kekuatan dan

J^-.^
:

ilij
._5al_jt.l

Singa

,jjLaJt}\

- Jl^ *
1
1

kemampuan
Kekuatan dan kemampuan,
(jj^jj-l

Berusaha dengn sungguh-sungguh Ji>

y>
:

,_ji

~~

Menguruskan
Menguji, mentest

AJJ

-j^jll

>

puncak kekuatan dan kemampuan


Dinas militer

'" "
ijjQil
Membebani
Mengingini
Sulit, susah,

-L'jw.'ul

i** J->jJh

AjjSwjJI i-ojAI
kesulitan, kesukaran

di luar batas

kemampuan
sL|Zii

ij IJJ I Jl> \j

Orang yang tertimpa


Kerajinan, ke'giatan,

j U^i
'i'
:

.LoLJI
:

~^'i''
-*$-->
I

**

jJwa*

iL^>"jl

payah

.--..f

^-1_ J^>
Jjft
:

ketekunan

Kurus

J^>

'

'

j*
Sebagian dari masa, i': m 11
tahun
(Wanita) tidak dapat melihat
i

218

j&
(

j*jJI

i,<mSll

J4AI

Pencurahan tenaga, pikiran


untuk mengambil

t>^Ui_l

J L^i>"if I

hukum (bukan

qoth'i)

^>VI

^jill

Giil

dari suatu dalil (ijtihad)

pada siang

hari

Pejuang, prajurit

J*Lul

Mata yang melotot


Tanah datar yang Lf-3
tak berpohon
_,t-t
"if

<Ua>Q-l ,^*)l

Mujtahid

Xf&di

LjT.mU ,_//SM

Menjadi terang,
e

tersiar

j.1t~'\

i^JLc

j*^l ~
jt>\j

Hal bagusnya perawakan dan

J^r 'j

'J.J+4"

Mengumumkan
Mengeraskan
(suara)

AJLtl

(aj jl) _^"^l

tampang
Hal kerasnya suara

AjOj

Oj^aJI -

Ojidll pLaJjl
*

iijl^il

Berkata dengan mengeraskan suaranya

JyUL
JlJI

'

Yang nyaring suaranya


(Suara) yang keras/

Oj~aJl

11

*"

*'

j_>4>-

'"'n - j>f-'

Memandang, melihat dengan tanpa


tabir

JaJ

(OjLaJI

^)

^jj^yfj jlfil

(dengan mata kepala)


^

nyaring
(Air susu) yang murni
(,^131 ty) ^LfrXI

Memuliakan, menghormati

ilit

U^ti

Menganggap banyak waktu


melihat mereka

^J-I _^fl>fj

(tidak

dicampur

air)

Yang cantik, molek


Dia suci

J-**^'

Mengambil airnya hingga tinggal


sedikit/habis

Q>_)J

_^J'

~~

e^^^J-lj Bjjj-Jl ^a.ac-

^*

(tak bernoda) lahir-batin

Membuka, menampakkan
Lili ^^4-1
:

kS

'(j-SJI
>^* *

_ -

Yang pamberani
Permata
Anasir,

jj-tfil

Menerka, mengira-ngira
Keras
~-' rJjjI
1

(j*>*

Ji>yi) j*ji-\
iilll
:

j> '." u
:
I

'*'

i-J^aJI

jfr

elemen
I

Tidak dapat mel ihat pada siang han

j^jJ >j%>

Atom

(bagian terkecil dari benda)

iyU j_ji
JLi?
'
:

Membaca dengan suara keras

G*^
Q>j

j*^tj

.rf?'

Mengenai elemen, anasir


Pedagang permata
Barang-barang permata

jj>Jii\

t^j*jil
r
:

Mengumumkan dengan terang-

jALs^jj j*^ 3?

'

~~

ty?j*'>*"

terangan, menyatakan secara terbuka

oljAywll

j*ljil

Memandang dengan
Membersihkan

terang-terangan

j^:'

Jalan peredaran bintang-bintang,


orbit, bintang-bintang

AjjJjJI j*(>-I

liuj

jiJI
:

Bentuk, rupa, tampang


( c

4'V^ll

jfi-i

Yang bagus

bentuk, perawakan

Crf> ) .rf?*^

Hal terang-terangan/terbuka

jL^i-fj "ij^-\j _?$*.

dan tampangnya

Dengan terang-terangan

'jW^fJ

/fJ

Lrfr?

Orang yang tak dapat

^m

* 11

^ j-^i f ij
>_J_^iII t->jji)l
:

(tidak

bersembunyi-sembunyi)
L'L*c
:

melihat pada siang hari

Dengan mata kepala


'

Orang yang hanya bisa melihat


dari jarak dekat

Dengan suara keras

j4rt"^i
dfc :

~
:

Anak

bukit yang kasar tanahnya

UH

<Lj\j)'

J*
f
o

219
i
'

J4>
Mikroskop

o r

Yang

cepat jalannya

j--*JI

,_ji

T-Lj^^

lA>4^"'

Iri) i>_pwjS>-o
suaranya
jj-oi\

_^f"l

Yang
Mengalahkan
Juli
>*^'
:

tinggi, nyaring

jl^jtlfj

4_

~~

Pengeras suara

j&-*

jL^jkAI

Mencegah, menjauhkan
Menggelincirkan

U^

'*'"'

Tb

f iMe
-

- i*r

---

*
~~

''-f',

':

AJUjI

-'i
'-ff'

Membunuhnya

sekali

?H/M J'* jWl*


t*" "'l

Menggeser, menyingkirkan Hs. *jfjl

AJuLo j^c e

Menyediakan, menyiapkan

L*j

'"'
:

JlC

y$>

Menggugurkan anak
Pengguguran anak (aborsi)

1^1

Memperlengkapi

Li^ij

ji*l\j ^jjkJI ''

Jo\^i\j

-'{j-l

Menyiapkan segala sesuatu yang


diperlukan dalam perjalanan
Bersiap-siap untuk

ji

n'*''
_^j~

....U

Anak yang

lahir

^eL^>\\j Jh\ fr-l lj ^(j-t-l

belum waktunya

ydd j^>fj ~
(5jf>l r) j 4+'

Yang tua renta


Penyebab gugurnya kandungan

*^_r$J'

i-al^il
j'*

Perlengkapan (untuk musafn dsb)


Perlengkapan pengantin
Alat, perkakas

I!

^jjjjl j 4
eJuJI
:

* <

J,
Iji

Obat penggugur kandungan

lJ

a^ua

jLfJ-l
-'

Wanita yang sering keguguran kandungan


Takabbur, sombong
(Orang) yang besar kepalanya
serta bulai
.fe"
:

Jo l$Jii
.'n(*u
' '
,,

Alat pengetok kawat

J'j*' i
eljll
t q

W
Jb

Kemaluan wanita
^
:

L>
*

jl^*-!
jF
.

044-

"ti

o s

(Kuda) yang cepat


larinya

otJfctl

(Jlil {y)

^4-<

mukanya
JtlVl
:

Singa

Kematian yang cepat,

jfyj

jriT

^j*

*Jtj SQi - '^> *


Tidak tahu, bodoh, pandir
Mendidih
l

mendadak

3**
Jtiil

'

(>**

Ju^'

~~
:

Yang

telah siap,

Judi

J4uG

j*Q-'

If/Ltc

jJiJI

O
f

tersedia, telah jadi

Membodohkan
j

aJI a*J
,
, 1

*1^>
*IaL>

Pakaian

jadi (tinggal

pakai)

j*H crt^*'
iiujjll ji/i/l
'l'
:

Bersikap tidak ramah kepada

4Jul>
tahu
tahu

Jui

Tanah

tinggi

6-fil
* H Jj^wiJI

Membodoh, pura-pura tidak


Tidak menghiraukan, tak

J-*^"

Persiapan

H
:

'"

i(jLt"ill

mau

yojl
^

'

Sekolah persiapan
# O J J ^

AjJ*4j ijJw
S
O

* *

jl.

Menganggap bodoh
Meremehkan, memandang ringan

'^T

AA?*JwJ
j*aiJI tu^\

Mencari perlindungan

*i Jual

J11^
I

^j^-fljl

*i'

'i' ,_$ lj

Menggoyangkan
Ketidaktahuan

kepada ibunya dengan menangis

'"
Takut, melarikan
diri

Vj*

"-''*

--i*

* *-*"

Kebodohan

UQd
(^Q*j "*^>J
bebal

- -

Hendak menangis
Mensegerakan
Setetes air

^-J^i
*L>iil

tAf"
:

Yang tidak tahu

"W*

'r)

J*Q-I

t\.

Yang bodoh, dungu,


Yang
tidak terpelajar

J^jjfj
V,7,ll

mata
(j*^-"

jr*J

'

'

"

'

JJ

Kelompok orang

icL>

*-l*U-lj

220

r*
'Ji\
:

Unta yang
besar

tua/

JjVI ^ i*JiJljl

i,,,

5j4-l

Singa

JaO-I
iJubU-l

Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya

(Rumah)
yang runtuh, roboh

^>J-\

(d^ljl

^*.)

^*Q-I

agama Islam Kayu pengupak api


il^jKif}

J^J^I

Aku menjumpainya dengan iLJ^Lc


terang-terangan

C*l *sJ3

Daerah yang tak dikenal,

(JaU*- r) J-(K"'

padang belantara
*Ls>Sll
:

Yang botak
(Rumah) yang
tak beratap terbuka.

(f^g,)

,_yf>-Sll

Yang

tak dikenal, tak diketahui

yJu Jui
I

iJ>f"'

Bentuk pasif

(jiiill

iJ

i) Jj^jkII

JuLw?
-

Unta yang tak bertanda (tanpa cap)

JJj4

4f

'

i'..'.

4J L

Langit yang terang


(tidak

'c" 'i"

Hal yang menyebabkan bodoh

ij^"

mendung)

r'
Menjelajah, menyebrangi.

'

'

i'

Bermuka masam
Menerima, menjumpainya
(aj j!)

(j***

<i) >Jj $i

melawat ke

dengan muka masam

Menembus, melubangi
Memberi saku

Yang bermuka masam


Singa

,j*jGJI

*4illfj *^>-i
jLy*5ll
:

Memotong Memotong
tengah-tengahnya

Yang lemah

ca;,..jill

juJI

._^j-f}

Awan yang tak berair


Periuk besar

*-J

L 'V

t_>UuJI
:

Lf-l

.Ikuti j->i)l
jJLf4-Lj

i-^i-l

Menjawab, bertanya jawab dengan

*ii**
j\) *jI>I

Kemasaman muka

I*^j*JI

^.^f !-'
1

Menjawab

(*rPG

<1-*

J U\jm
:

Benumbuh-tumbuhan
Menggali

CJUj'I

^j^l
:

Cj

** *

>*
:

Telah dekat

Ujj

<-jys

Uyi>
*-J
t ,
u
:

jiJI k->li>i
:

Hal kasarnya

muka

*^JI Jaic
'

:
l

>jil

Memakai, mengenakan
Terbelah, sobek
Hilang, lenyap
(Allah) menerima,

^^5)1

Neraka

&~9ur'

"

't

'

p-4^
-

' *" *

J-2Jl

t-JjiJI

kjUvil

Sumur yang dalam

('-^J f**^

->

JQ
(<Uj *5 jl)

-Hp! jl
*l)l

*l*l
<_>LwiLl

u^U

Runtuh, roboh

>'mengabulkan do'anya
Meluaskan, melebarkan
(*J jl) *jjsx2**\j

-"Mi

*-

Menjawab
Menanyai, menginterogasi
,.

Jelas, terang

j v

tj I

JaLUI <_jywil

Terang, tidak

mendung
'*"

Mengajukan pertanyaan kepada Loj&wJIjl jjjjl


(di

Menyombongi, membanggakan
dirinya kepada

i'

i*'
:

Uji-Ls

L}b ,_j*l>

i'*

' t'

parlemen)

Merasa senang untuk memenuhinya 42l>

Jl

<-jI>I

Anak

bukit

-uiTVl

S>f2-I

"

iu
Yang
luas

221

*fjjl

(Uj>) rj>i\
'

Perlawatan, penjelajahan ke

&\

v^-i

'"

Sesuatu yang menimbulkan kemusnahan/

ii

r.**!**'

tempat-tempat yang belum diketahui

kebinasaan

Kemeja, gaun wanita

Timba besar Memecahkan tepi-tepinya


Membanting ke tanah
Runtuh, roboh
Keluar dan mengalir
r'
i"i

j^iljJl

m'*"' " Jr****J- r>SJ


'i

Perisai

Lubang
'-'l''
t

'l u'*.**' i

Sela-sela di antara rumah-

rumah

Tenunan
dengan bulu domba

(iij

0> iuikill)

rytl

Jawaban, sambutan

Bentuk jawaban, cara menjawab


ijii.1
&-"
:

Lubang

i>_>il

Pelancong, pengembara,
tuns

jVjjpjl _^fJsJI

uf^l
*
l

-'?-'' .'
*
c

a_>>j la_,> -.

al> T
:

j.

_*

Menjadi baik/lebih baik

j>>*s*j

Uu jLo
.jJ
:

*#* ^

/'

Balasan, jawaban

i' -#

'kj*' r)

-J l>T-l

Memberi dengan kemurahan

hati

aJLc

Jawaban yg
Musafir

tepat (dgn cara Jenaka)

""

c->lj>

Mendermakan

UJu

JLJL

Merelakan jiwanya (bersedia mati) untuk

Singa

xJ)l\
ijJI

^lij _ol
I

Menghembuskan

nafas

Jawaban, balasan
Sebagai jawaban atas

Ju^Jf}
jl)

*jI*^I

yang penghabisan
Mengalahkan, menguasai
uli
\ZjJojo
: :

Jl

Jul>l

JJ^\
1

t,

~~

Sebagai jawaban atas

11)

Manghujani
Bercucuran
Lebat
air

Cj

permintaan saudara/tuan Permintaan


(JL/Llll ^^JUtlJl

matanya

^)

k-jfj^w^l

^:>ll't' ifuht
oJ^Qjl

keterangan, interpelasi

Haus, dahaga

'i"
:

'
ti

JjJI Ju>
ijj<i1
:

Penanyaan (kepada para saksi)


Alat pelubang kertas (perforator)

Jj

***ti*f"*i j.t.ll i_>l_j^J


JuslyU
l'
:

Hampir mati
Tertimpa hujan lebat

Jii

^yfU
i'

'

* _

Mengerjakan dengan baik


'
*
* I

Menyimpang dari jalan


"* " "
'
**

Jo*1" D*

t'"'lc

Membikin bagus,

f'

Membinasakan, memusnahkan
Pembinasaan, pemusnahan

*>li>(j rl[}

membuat lebih bagus

i>Lj>Jf} r>*-l
il*(jJ(j JlIJI
:

Membunuh
Berlari cepat

aIsj

^>jJ'
^j

~~

Bencana, malapetaka

iijil
*'*i'ii

'''i"'-'*' j^l ejJit i_j>


:

Bencana besar,

bala',

musibah

Apu U-

Membaca dengan
memperhatikan tajwidnya
* S*

Penyakit Pes, wabah

AJU ZjjJaJfj "Ulj 5i"^l


ZJL>
*!**

Tahun paceklik
c,
*. af .^
sc

- * ^ ^

Memilih yang baik

(karena kurang turun hujan hingga tanah jadi kering)

222 t"
Menyimpang
Menganiaya, bertindak lalim
a l
:

'

'i'

Mengerjakan

l^-J ,JJU

***

,_j

i_~

IJo

. -

dengan

teliti

dan seksama, cermat bagus


iJu sJlc
:

tUh
i^-l^cl
:

*Jis,

Menganggap
Kemurahan
Hujan lebat
Perkara

baik,

siUii-l
'

Melanggar

<_^lC

hati.

kedermawanan
jjjjjl

ry^\

*jpF*

Menuduhnya bertindak
Membanting ke tanah

lalim j_y*3l

*--*J
* *

tjj>
:

jMl

ijil

' i'

*jsj

batil, tiada

berguna
<

4^'Ml
, .

S^'

'"'
Merobohkan
Bertetangga, berdampingan dengan
Beri'tikaf di

JuOA

UJI -

Kebaikan, kebagusan

hU

eij->-l

*"
dalamnya
dari

i'
1

'j.}"*

Sehatnya pikiran, pendapat

t$Lr' ei>!"
i'.rtull
:

' 1*ii -"

A*i *_iS\icl

Ju>iUll

Kehausan
Kantuk

ofjjdfj ijii
^1*1)1
:

Menyimpangkan

AJUI

U5 *
ii\s.\

tjll

Menolong, melindungi

Keadaan haus

sekali

j'hnll

tjui

ifji-l

Menyelamatkan

dari

tiijl

i_j|jui!l

^j>N
'

Dennawan, murali

hati

^^Ul

afjjjjlj ifjil

Roboh
Jatuh, terlempar ke tanah

(M-''

UJI
'

Kuda yang

cepat larinya jjS

jL

(jLp)
*Jl

'"
f'

j~l3J

"i
:

'i"n -

Jv

Aku

pergi

kepadanya dengan

'i\j>

O^*

Berbaring
Bertetangga

l*^ J*** 'j JJ


1

&

tergesa-gesa

Yang Yang

jauh

-4*^'
bagus
1.

~~
:

Minta perlindungan
Kelaliman, ketidak adilan, yang lalim
j>4-'
Ci'jiPT

baik,

.Jail

-43-I

(Hujan) yang lebat Zafran

jij*"

(jlkatfl (>) Julil

Tetangga

(j-

f >j>y?J

s) jQ-'

o(AS"
J->
*

^iQ-l
^3>-l
lji^*-l

Nama tumbuh-tumbuhan
semacam
Pelindung,
teratai

OLJ

j^Jl jl>

Nama bukit
Pakaian

*-l

LuSUI
..m-^jJ!

wyCU-ll

<j^*AI

Hal membikin baik, bagus/


lebih baik

Juy>cJI

yang minta/mencari perlindungan


Penolong
Sekutu

,&f: j-**-

'

Pembacaan dengan

i* lyul

^ Jjj*"
:

olJU-I
berniaga
6jLii)l

memperhatikan tajwidnya
Hujan yang bermanfaat

Kawan
Suami

liLj-iJI

ioiujl j\J2*i\

JUjUiJl

iljUI
ilj^JI

rjj

Yang suka
mengerjakan dengan baik

af^Jlj jC^dt

Kemaluan wanita
Dubur, pantat
(Hujan) yang berguntur

r^

Cwi^l
( if

tjUJIj I

Yang haus Yang hampir mati


Tanah yg tertimpa hujan
lifttfll

jLiJmJI
cs^

iynll
:

U-jJ

^o)

jji-'

1 <-j^*l

dengan kerasnya

lebat

fj?\j*i\
'

y)
:

iiywll

Hana yang berlimpah-limpah


(luar biasa

J->>

Dc

Pakaian

LuSUI

,jhj-\

banyaknya)

Pakaian pelaut dari wool

u iji-

223

Mengerjakan sekedar yang wajib saja S^LaJ

Merasa cukup/puas dengan yang


sedikit dari

^ jj>u Qi ^
-

Ketetanggaan
Politik bertetangga baik
jfjrfjJ)

ij*j>Jfj jlji-l

,^>

iLL

Perlindungan

AfjJfjjjC'^M
tjj'y?
(_y9

Berbicara dalam benluk majaz

}ojl ^yi
iJulJI

Dia

di

bawah perlindunganku

j*

Mengatasi kesulitan
Mintaizin

ju>l

Air yang melimpah-limpah serta dalam

yy?\
:

jiVI
f*

v_JiJ '* '

jUiilJ
' ^tl

Kapal

laut

(i^jfyt"'

t_f*

**) ^>**,u,"
jljSfl
:

Menganggap boleh
(diperkenankan)

ljjl> Jlc

m*

^all -

Pembajak tanah

jl>tl
:

Acuan sepatu
*

Aji>*ifl JL^j

t_JU

jjQ-l
y\Jf-

Gemini
Sejenis buali

i''

La^JI

ii

^3 ^
' J'

.*'"
:

V" t

Ij^tl

'i

Yang
lsteri

lalim, bertindak tidak adil

ii"

'

10>?

'J>y)

r tn

"

'1

j>r'

ji^ll

eT^ol

(of,l* ^) tjlll
_r

yang berkulit keras dan berdaging

Yang minta perlindungan

j>iiJt

Buah kelapa Buah pala


..

^ Ju*
1
1

jy> Jj>

Pelindung

vili*'

jt&M
jjUpll

Yang bertetangga, berdampingan j\j>


Berdekatan, berbatasan dengan

^ ^
:

Kepompong

(sarang ulat sutera) i^Jllill

jUl -

IJ&J

jjvy
jujff
:

Tengah-tengah, bagian tengah


(dari sesuatu)

4bL>j

'^j-iJI

Mahasiswa
Ketetanggaan,
i'tikaf di

i**l
dalam masjid

JjjL>JI
cJjjpvj

Sepasang (sepatu dsb)


Jakun
Sisi/tebing

(">Uj>)

4ji>1

Memakai kaos kaki


Kaos kaki

cjjjiJI ,j-J
(i-ijlj-

i5**Ji j'

**/' 'J_>>
:

r) <~JjyL\
1

lembah

,_$a(yl i_jl>

ij]LJlj jli-l

Kubur,

makam
(fk&l

^lajl

Melalui, melewati

* 60>j Qj - J * *Jii Ju>lj


:

Gas
Minyak tanah

jS5 j&l

i) jlil
I

Lulus (ujian) Telah terlaksana, berlangsung


Boleh, diperkenankan

jU%io"ifl
".:
Julj
:

Jali!

'""n *-JI
j*^' ~
sjl>l
~~

Lampu minyak tanah


Kebolehan, keizinan
Izin

'ri )

jUJ A~J
I

'f

y***

j?*-

O"

_}[*?'
7u_j,n".\ \j

Memberi hadiah kepadanya sejumlah j*ji

ouL

jjal

ijl>ifj

Memberi

jin/ijazah/syahadah

J^j"
tjtf-i **'
'

Surat keterangan jalan (pasport)

(JjLJ\ j\j> jl)


(

Melangsungkan, melaksanakan
Mengijinkan. membolehkan,

~
~

(Dalam jual

beli dll) hal

tj~j ^Jl ^^i)

rulj k*-*

jj>j

mempermudah pelaksanaannya
Kehausan
j'.butl
Aj
:

memperkenankan

j 04-

Melampaui
Telah melebihi,

d3*"

'

JJ^HJ JJ "J'
j ;7
,

Yang

boleh, diizinkan,

rji "uli

Ujjl) JjQ-I

tj*s- {y>

[ I

diperkenankan

melampaui 60 tahun umurnya

Yang mungkin
Hadiah, persen, ganjaran
U15n1I
:

J-*l"
(

~"
I

Memaafkan, mengampuni
Melewati batas

jiL>
j*VI

* jj^uj _

Jjfy*) }jQ-I

j! '^j-iJI

^ jjW"

*->*

224
i--

u-v
.'
*'
:

Pelahap

'Ji\

%(.]

Sisi. arah,

pihak
t.* t.*

-UI
f* i*'

SjLtl

Yang
Yang

keras, kasar

h J.ll
sombong

^yilj-l

Syahadah
[zin tidak

berjalan dengan sikap

JLiJl

masuk
masuk,
cuti

Yang suka berteriak-teriak Yang suka gelisah, yang


tak sabaran

ru
jj3*^ab\
J(>-l

Izin tidak

karena sakit
Sj l" L <_J Lc
~
L

Yang

tidak

masuk dengan izin


,,,
I

Kegelisahan, ketidaksabaran

j~a)l ***

Wali anak yatim

J y>\j ^JI

J^rpil

Pemegang syahadah (kesarjanaan) Jj^i^JI


-

ju?il

i
:

Lapar
Merindukan, ingin akan

*i Jl>
jlill
'j*5-^'
: :

dalam ilmu
Jalan

Hukum
i>Lra"
'"
B

aJI ,

jW-Jlj j"!"

Melaparkan

pj^Jl cr'

*-c

>!
I

Jembatan
Lafadz yang dipindahkan dari
ke dalam
arti

j*l
arti

11

"'n
:

*' t' "

_rf" j"?-s

Mengosongkan
Sengaja berbuat lapar

Ia^Lj

tjjj p l
:

aslinya

J"?*

c-j^JI Juju

c-j*J
fr_>il

baru (majaz)
jLjt^J)

Hal lapar, kelaparan


Kelaparan yg mematikan
<-..i ,.

ieUuJfj
.

Secara kiasan
Jenis alat

J
4ii
:

JlC
jj*?>
1'

Jj uJI
:

c-_^J-l

musik

aJu^
'

Lapar sekali
Penyakit selalu lapar

JlJlJI

jH\ Menyelidiki, mencari dengan


teliti

?
'"

'

'

^^^Jl

II

* l' f" ^liflj

(walaupun baru saja makan)

Berkeliaran di

kampung-

jyJJI JbA>

fj*)l

Yang

lapar

kampung (dengan membuat kerusakan)


Memusuhi
Singa
fol
JL*"ifl
:

Kelaparan

&L*l>

Tahun paceklik
b>j.
Berlobang, berongga

^IjJ-l

Oj>

Gedung

besar (seperti istana kecil) j^aJU

J-uj*"!

Menusuk sampai bagian


dalamnya

Berjalan

semalam suntuk
Lf-J

ajo J-JI

j l

<

Masuk, tenggelam
Berlalu sebagian
*
<

Jio

Joji\

^ u^N
S^ ~
&*i lA>t'
Jj>ij'J

Mendalamkan
Melubangi
_y^JI t!j>

Sebagian dari waktu malam

(J-*"
:

Mengeluarkan isinya

Dada
6jj
:

jlljVI jJu

Menutup
Menjadi berlubang, berongga

kjlJl vJU-l

Permulaan/tengah
Zirah (baju besi)

malam

CJtr'l Cr*)

uA^r'
'

pj-^'

_
I

Memasuki bagian dalamnya


Mendapatinya berlubang/berongga
Menjadi luas
Perut
^^-iJI

Yang agak kurus

^jjwJa

oLw^J "'i v-JI


:

(JTi
Berjalan dengan sikap
Gelisah, tidak sabar

'-

ife
:

sombong

3&I

gjlpl

(iJly>-1

^) O^il

'1

Jl>

225
'o
*
..

Uj>
*

Memilih

di

antara mereka

{-

Jli>l

Bagian dalam
Isi

(dari sesuatu)

e^jIiJI

J>fa

Oj3-l

Membawa pergi,
Mengalihkan

melenyapkan

^j[y\ J[>c^,fj

perut

bumi

i^j"^' t-*j*?

dari tujuan

mereka

1^1*Jjl
:

Sepertiga yang akhir dari

malam

jIJj)

~~
:

Terbang, tersebar,

^r-^G

jC*Jl utitil

Tanah datar
Keluasan

i/*J^" i> J*

berhamburan
Perjalanan keliling
Defisi (tentara) besar
i_jfj]ai)l
:

I.
(

.II

OjJ-l

oV^iulj Jjil
frtll

Yang sampai ke bagian dalam

iij l> . ) >_ij U<-'-<ub

<V
J-j"^IjI

JLuSJI

Tusukan yang sampai ke bagian dalam *ijl>


Lubang, rongga
t^iwJlj .^Jl
s
:

Sekawanan kuda/
unta/ternak

J^*JI &>

icuil

ol^^jI
.>

Rongga dada
J/itl
tua

i^j-^

*-*i>!"
o_j>"ifl

Unta pilihan

^ jLiLI
Ji^JI
'$2.\

Yang Yang
Fi'il

berlobang, berongga
luas

(*Gy.)

Kambing hutan yang


Tali

,^J|

*-fyl
(

ajwaf

Jlijjfl

^a) -

Akal, pikiran
Niat,

'JO^J [P*11

^^ G ^-1
J*'
I

(fi'il

yang

'ain fi'ilnya

berupa huruf illat)


(jL*"}fl

kemauan keras
jLjl j! ^Jul

~~

Singa yang besar perutnya


Perut dan kemaluan (wanita)

y)
I

Dinding kubur/sumur

jU>

- ~
:

j "_j>"if
"jt" *Jk*}\
:

Lereng bukit
Batu besar
di

J^N'
bawah
air
<

v^^

Yang

besar perutnya

<-Jyy>>

Uji JjLJ

ijiiloJI

Yang cekung, lekuk (jjul


Orang
laki

i_>Jt^j| JlJ

OjiJI

(permukaan)

penakut

i_j^>uj

i_5_j>lj >->>*

J>j

Debu yang dibawa angin


Pengembara, pengelana

j^j^lj

JTjiJf}

Yg

luas bagian

dalamnya i-JyJI *

...ril

oLw7,.,ll

J[jj>J(j iJijiJIj Jf^il

J* ~ O*
Teleng
_**[> L
*
:

Yang berkeliling
Penjaja,

J^tiJIj Jjj^jfj keliling

*>_^JI

r s , s
:

*e sa

* $ *

pedagang

Kj^M-o 9

Lrf

Mengumpulkan, menghimpun
Berkumpul, berhimpun

(f**>

*"

liy!

Sepeda motor
(Barang) pilihan

iri) JJsL-jj^

' cli ' * - -

iJT^J-l

fj*J' tjy!"

(t^-JI i>^ *^!>M


keliling)

Kelompok, kumpulan

*->j*y

>J

3 [)T' r

3j^~

Tour (perjalanan

iyLd\
oX>*-'
:

AJjil

Kumpulan pemain musik, band


Orang yang
teleng (condong

L.L^yi

*J_>>

Perjalanan keliling

Jljip^JI

mukanya) J^'iflj Jjil

Jam malam,
larangan
(Hari)

}LJ

JIjjjw'I

Ja>

Mengangkut dengan kapal terbang

au
-

keluar malam

j>J 1y> - JL> *


^^LjkJIj ^'Y^JIj
Jjs?)1\

yang banyak

Berkeliling

debu beterbangan, berhamburan


Pakaian wanita (anak perempuan)

Memilih

tjb>l

Lfl\

Jj~l
JUJil
Sij*Jl
:

Mengembara, berkelana
Memutar, mengisarkan
(*jjI)
sekelilingnya

vy&J Aj>
<_jliJI

Gelang kaki
Kalung jimat

uL>I

Memainkan dan memutar ke

i-iV.i.M

<*
i

226

iXx>

ij>

Mainan kalung
Perisai

a^UJ

uyn

kedudukan
Bersikap sombong, takabhur
Pangkat, kehormatan
Mutiara
-i -ft"

"

-* - :

tja<i

Keledai

liar
(

_f

-l>yl jUJ-l
^JlLI
:

iabdlj tlil

Lapangan, ruang

JL*1I

lj*tW>J*
'-'
' t'-'

Ruang hidup (lebensraum)


Lapangan kerja

ijj^p"

ul^u

Menambal
Angkasa
Iklim
Langit, cakrawala

** *

J-*ll

('GVG'G^)

^.i
:

Yang

bodoh.tolol, sinting

J-^Vh U

\m
luas
ijjj"ifl

Mencari sesuatu
Gelas

:03ii-.

l-i v_Ji

Lembah yang
Tanah rendah

^
:

*^jl

^'iSjl

(odlij
(

^j>

> -OfJ
i_*~i

^j"^

_jiiulL<
l

ijjjjfj

Melepaskan marahnya kepada

_j

r Le

-'.--'4
,'nf.
;

l>
'

Bagian/sebelah dalam
(dari segala sesuatu)

Ali-G

''$

\''

<J$

j>
"'"
Menjadi hitam

'.i'

*
:

i^^l

Relung

di bukit

p4 J y&l
tj<*
iiidi'D

f&i
:

Menghitamkan
Memutihkan
Hitam, putih (kt berlawanan) Sj~Si
I

C^UI

i_>L j_^hj

Karat besi

JujiJl Iju
,jJ

^jjjul
t
l

uu
:

Warna sawo matang


Mengenai udara,
Batu meteor
langit,

ja*Ii\

jj>-l

an gkasa

j^il

Merah
Siang hari

j-a-^l

~~

j^h'
AJ^I
'gjjil
:
:

Meteorology (ilmu tentang

4^Jl

Jl '^L

(Kuda) yang hitam legam


Teluk

(Jl^JI

jj)

keadaan iklim, ilmu cuaca)


Pusat pengawasan angin

[%(&) ^) Ojil
<uiui)l
:

Sepotong arang
Matahari

iJjil

dan cuaca
Penerbangan

jm mil
(tas)

UjjjJfj

Keranjang

penjual

jUajJI ajLju*: iJji'

Angkatan udara
Batin,

- ofybl

minyak wangi

dalam

^Ql

JL*

jyl^J

Anak

bukit

J t *.<a)\ J-il

Kapal terbang amphibi

(0(^1 '^)

il:C.^Li
^yfj-"^!

Warna hitam legam


Pantat,

*** JJ
C~*"iM
jJiJI
*
:

Ahli tentang keadaan iklim dan cuaca

dubur

Sjfjil

Periuk
Jatuh cinta, tertimpa

LfjjU
:

oj^b'

'r

"^ cS^S'

'

Unta yang berwarna hitam legam

UAjJI

iilill

duka yang mendalam

Nama burung
'(_j-J' t$_>5!l";~"'j

jjus

(_yj>*"l

Membenci,
tidak

lJ^^'j

Rok bawah

menyukai
jJLJI ^yi <*Jlj

Tidak cocok dengan udaranya

O-

Menghadapkan pada

J^>

227

*l>

Berbau busuk
Menjelajah, melawat

i^

'UI

^^

lflk

i^U I

Tidak suka tinggal di

Memberi saku
Hati

o n \'^ i->
Llill
:

Rasa cinta/duka yang mendalam


Penyakit di dada,
penyakit paru-paru

'JLX\

JUI

ijJiLall ^ji > li

Yang

tulus hati,

^-1

JiLs

>_->

7wjli

jujur, dapat

dipercaya -"'t r
.'
'

Air yang busuk

"

Saku

*r**-'j Is-1-*^

T'

Yang berbau busuk


Yang mencintai
Penderita penyakit paru-paru

^l

Uang saku
Dompet
Pencopet, tukang copet

yrr

'

<-Jjj*a-i>

"

4niWo

cJ^J-l JjLu

Rawa, paya

<-

LJI

y.a.'."..,

(,_,>

^)

CJ-I

Leher baju, krah


Sinus

tijb

n\ai}\
Jl,..iJl^.1I

^1
l

i-

Sumur yang busuk

airnya

UiUJI 4-5jJI
x-ljjl

M. i'^ll

(olHHl
(berisi

i_)Cu>j

_f

i)

Lembah yang
Perut

luas

^i[>JI

[J-l

'-*

Buku

doa-doa) yang dapat dibawa

a^w.j-1

"'t

bumi
*
. > .

i/'J*^' i>
>..

i>W"
:

dalam saku

Pulau Jawa

L___j_jJjI

jj>

t"

- .-

'jij5?

'J"?

^4*
Memusnahkan, membinasakan p^SJji
I

- l> *
1

Tari serimpi

jLJ ^jSJlJI j.fiall A.rtij

.^13

aU I

Mengenai/orang Jawa

Bahasa Jawa
,-

4j_jI> ii)

r d #
~~

Menghanyutkan

tepi-tepinya

i^Lt" J^JI
fjl>
'-

Kemenyan

Ju> *
Datang, tiba

Jenjang dan bagus lehernya

-f

i\J.\

'i" Oil>j

Leher

JuJI
jen|ang lehernya

3>o-j a>l r) -M-l


Ji->"^l

Mendatangi

(51

:(43lj1)
t

'.

Yang

*j Uu>j * Ui-> . )

Mendatangkan

tj^a>\

(aj jl)

U>fj Aj

Leher yang jenjang

Jul J^Lt
jiA-^i

Mengerjakan, melakukan
Berbuat dosa, kesalahan

Mengurap dengan
kapur,

M*

Jajlil j^

mengapur
jawab)
(>->[>

Sampai kepadanya,

Ya (kata
Kapur

Jj>)

|^*J

j>
j*4"l

t/**-!

Mengharuskan datang kepada


Menjahit
Sekali datang

J_j*dL;

upl
:

kI>'

Kapur mati

Ijuk _^>
air)
' i*'i

Qil>
l

*i^l C
:

(membuatnya dengan menyiram


Kapur mentah, gamping
Air kapur
'-" ''t(

i^ll

iilil

tj^Jlj jLJ-l

*
:

^'
I

Kedatangan

^^Jf}
mondar mandir
fjJfj
Ij_j*

*iJ-lj
ij
^

^^i

<

La

Datang

pergi,

U^

Hal panasnya dada karena marah dsb

>Lffj jLil
_+' *JL?
:

Nanah, darah

?4^l

&.&[} ~

Pembakar kapur

Yang datang

[ji^J

1**jI) <>Q-'

JU
Berbau busuk
Bangkai .." ( ' ,< ~ Ai*-I CjL>uIj i_juIj t-i^jnjj
i*.
,

228

u-v

Tempat pembakaran kapur


'.,-

_4"'

0^**

'

*J**f-'

'/

'

Yang dikapur
1*1.*. j

yi,si>a\
l

j-s^'

Ii_jL>Ij i_i> r) U-AI

Hl^>

""

i^l>

Pencuri mayat, penggali kuburan

(j^W-"
(3lll>'l

-*Vk"

Mual
Mendidih
Bercucuran
air

CJt

^^Ul

* C^iUa-aj ,jil>

Suku bangsa
Orang-orang yang sezaman/
sekurun, generasi

^) 3-U-l
:

* -

di
mata
,- L^c_ja

"

'

.'. :

Ji>fjJI

jUjJI Jil

Cwals

O^**JI O
jJiiJI
*

'

i > ,.

, >

Berkobar dengan sengitnya

&4~a VO*"
^l*
:

Masa, abad
(Hari) yang banyak debu

Oj^lj j n *^
(L'lfl

~
'

Bergelombang
Takut dan bermaksud
lari

>*JI ''

^^Lil

|"J

'
I

*-

beterbangan, berhamburan

Mengalir dengan derasnya

Menulis

W^-S*

Mengumpulkan
l*^
'

Huruf kelima dan abjad Arab


Kain sutera

Berkumpul
Minta bantuan pasukan

Ijjfc

>u

jiji ^j-^^hj

rwjJI
Andalusia

St

' '.

Nama kota di
(Spanyol)

^^JJu jL UjJw

j L

Pasukan, tentara

iur1.** ' lA-'

Nama lembah di dekat Madinah


api
AJL^li-fj J-Jj-l

Kayu pengupak
Zafran

Nama tumbuh-tumbuhan
*
Jiwa

OLJ

\"i
:

'
(

1
l

jwsy

iG^S"
'

O^i^M
:

Air yang berbau busuk


(berubah)

jt*^ *"'

'

l'

*s-!"l

Menyimpang, berpaling
airnya
aI^lLI

dari

4^.

ija+^j

Sumur yang

uS^I

Melarikan

diri

Jiiui

berbau busuk

Membanggakan dirinya pada


*

Rawa, paya
Ilmu mengukur tanah (geodesy)
Ilmu yang menyelidiki tentang
lapisan tanah (geology)

UI y

'"
. .
,.,

Jalan

dgn sikap sombong (melagaki^^Ja^ilj


[)11j jl

^ fi^-f
-*

Aj_Jj

a_^J-l

Miring ke kanan/kiri

bl-v; J~l

at^J-l

L>jJ_j-4-I
Berjalan dengan sikap

'i&
sombong 4 "_**

- %<> *
Jl^>l

*******:j:****:i:****

229

C
Sebutir
Biji
biji

'j-V'

***'
***"

Huruf keenam

dari abjad

Arab

<

U-

r *

mata

'%t'~''

i>*~

'

Orang-orang yang terdekat

ULilr') O-

Jerawat

i'"' u

0*r'

dengan (kepercayaan) Raja

Pil

5jJt^
-

(^Lyfji)

5/

Lumpur hitam

fijljl *;,kll

SLil

Sepotong, sekerat (sesuatu)


(Sesuatu) yang sedikit

&\

j*

^l-ll

c -U*
Mencintai, menyukai

trr^'

"

,*lj

"i--* -r
4jI>j c*>Ij

Kekasih
Isi

Aj^jw^JIj

i^j^dl

l(->>

r) *-

Menjadi kekasihnya
Telah sembuh (dari sakitnya)

anggur

<idl

f*S
,,

Hal teratur-rapinya susunan


(deretan) gigi

j lil/if

Menjadikan
Mengisi,

dicintai

olehnya

memenuhi

Hal banyaknya

hm

UJ

t,

Memperlihatkan cintanya
(kasih sayangnya)

(melimpah-limpahnya)

air

kepada
cjfj-iJI {y> V>*>"

Gelembung

air/arak

Penuh sampai menggelembung


Saling mencintai

Sekuat tenaga dan

yu cjLJ
I

kemampuanmu/usahamu
Yang
mencintai/dicintai (kekasih)

Memandang baik
Mengutamakan, memilih

Ju?ii-l

jU^I cr^
' '

j^sJ'
{

~~

Nama burung
Cinta
,

Yang

mencintai/dicintai (kekasih)
'"
*
:

ti
*

V*"'
St *
4
o

kasih

&i

ff

Laju

Biji

jjjl
kulit)

((jL>j S-*-** BV V**"'


i-lJul
:

Yang
Ular

dicintai

Puru (penyakit

LjaJI
L*i!l

Eli:

Hujan es
Sejenis
,

ijJI
l**-*"J

V**'
:

Si!

Dunia
Jenis binatang kecil di air

Cj'jJI

i_>Gs
* * '

.1
1

buyung besar

'y**

7T'

i-"'
*~li$

i',-'.

^.'t*-'
i'
'.
|

Kasih, cinta

l&A"
diri sendiri

J'
Trachoma (penyakit maia)
t_y

,.

4-*

'

Hal mementingkan
Cinta tanah air

Oljul

k_

<-^01 JKjJI

jm

Cr'^
'

Yang mencintai
Yang gemar/suka akan

Yang

sakit (karena) cinta


-X.,'.

V"*^ iJ^-j*
'-

'

Jatuh cinta kepada


diri sendiri)

Aj

>u

(->

'

~( J lj

Yang
Yang

egois (mementingkan

AjIJu

Dengan senang

hati

i^ljSj l_

dicintai, disayangi (kekasih)

k_)_j*il

Dengan ramah,

secara bersahabat

Lj ij

230

&>
Yang Yang
dicintai, disayangi

Sembuh
(tetap

Isy.

cy^l jf
f
*V *
B

i-JjIsJkl

masih tampak bekas-bekasnya)


B

disukai

^jtT.^II

*B

Menjadi kuning

Ular
<>j*>'J
>* *b
~~

4-<

>->j^<J>
*
'

f'
'

Banyak tumbuh-tumbuhannya
Menggembirakan
Menghias, memperindah
i'
,

v/'j"^'
rs *

Cinta, kasih

jj^JI

\uA\
*

* ,

Rubah, pelanduk
.>j
JiijJ
:

L&iJI
j:,ni'\
:

'$&
1

&_^>j

Pendek

_^v .-.*-

Membekas pada
Menaruh
di

[<j j\) sji> a ^.'^N

Oj*>l
j*>

Yang memutuskan
kekeluargaan

'^>j 'jtlDl

J0.\

tinta

\j^>-

l^-s rJaj

tljjJI

dalamnya
''l
'

Yang
i"ti
*

kecil

tubuhnya

faQX, *t$u
Ik*>
TL>

'

'-

Digigit kutu dan

'"
Memukul
Ajj^a

berbekas pada kulit


^ i ,
,
:

nlL
:

A.

~*^ ^

Menjadi bagus, indah, molek


Tersebar

{?**

vf*^

Dekat (hingga terlihat)

i_)j^l

p->lj
:

^2l

LuIji :

Tampak,

kelihatan, lahir,

iiij

j4& j Cb

Kecantikan, kemolekan, keelokan

,^il

jA'
:

muncul dengan

tiba-tiba

Yang sama. menyamai


Kuningnya
Bekas
Bekas cambukan
Tinta
gigi

>!)[,

5*11

Gembung

perutnya

-.'.-V

?t

'

'

IjgaJIj _^*Jij

Hal gembungnya perut

^1
^Uul {y

gtibft
K^i-i

^2-1
p-*!

>l
J?l~JL

jGJfj - jW*
-

Kumpulan orang
Kasar

_'j-iJI

'^.-rjui^r*

ifjdl

Naik darah
Mengalir sedikit-sedikit

i^ii^G
^Cjj

Tinta cap

/^'^
>JlpJ
(j.*>J 'jC*l
a^jSJI
.)

^j>

U
:

" v***?9

Pulpen

Menyala

CUajI

jUl
:

>_J

Yang

alim, sholeh

j^G
JJ
:

Menggiring

L*iC

^Tfl -

Uskup, paus

_rlr

J2.\

Lemah
Orang
laki

Kegembiraan

jjjmi

tft^u ]j

r***J 'j

yang lemah

ji*i~i-\j

i_~>v->-lj

kjl**!

Yang

halus, baru

(ijClji ^.)
(

^Jr, ^ii
jLil

Yang pendek, buruk,


Yang jelek akhlaqnya
Kunang-kunang

jelek

*--ejJ! tj ? .rtft)l

Yang

bergaris serta dihi as

ijjjl jyi)

>1^LH:;;

dengan aneka warna


Ikan cumi-cumi
B

t~jJaili

(L
\

j'l)

L>Cil
:

f!

>1
'b'
>

P
.

'j0-\
i
B

Bagus (sebagai pujian)

> i*ju

U>>

Penjual tinta

Bertepuk tangan untuknya sebagai pujian

^J
:

~
<

K4engenai uskup/paus
Jubali paus

ijjj^dfj ,jJX\

Membenarkan,

Z^L]
t'"'
f

'J^jJI

&L1
*

menganggap bagus

Pakaian wanita sebangsa jubah

fjj- iU^La

t^*'
Bergembira, bersuka hati

yang berwarna hitam

o^h>
Orang yang dipenjara
'n * (j^^-JI
f
:

231
o fa

10^

^^^jjlj
(
1. 1

^,,,,11

Kegembiraan
Nikmat, hal mewahnya
1

jJj-~ "

j_>~JLj 'j*

- '

Orang yang meninggalkan duniawi


serta hidup

'*- ~ ) -

_r4*'' v*j UjcJI

menyendiri untuk beribadah (ber'uzlah)

kehidupan
-

Kunci kran

, _

Lagu yang bagus (merdu)


Bonggol, mata kayu

4;,> i_jjj

J5

tjlil
''\
\

Tempat kediaman
orang-orang yang ber'uzlah

."1

j*^<

"

iS

w''"'
jAjg

IjJs.

S^jAI

Nama
V
i

burung
tinta

,_jjLil

4M- ^>J

jm>

Tempat

ifjjJI

(jjLo>
ifyiJI

r) SjIp-I
^jSjlil
:

Mengumpulkan
Berkumpul, berhimpun

'(.y-*"

~ lA^'j lA^J
:

Jenis kutu

I_jju>jJ

_jXII

_?*J

Awan yang tebal


Pasir

_i?_s_il i_jL>__)I

~~

Bangsa Habsyi (Abyssima)


Kalkun

JjLLiJIj .jilJ-l

yang betimbun-timbun

p^L/- cr
t

-^

jJLjJI r-l>i
_f"lJ
'

Orang yang lemah kakinya


I

jll> j^l

t_a_.-j.Tla.1l

Negara Abyssinia
Unta yang berwarna il^_JI
hitam legam
Jenis semut

*^
:

Lili
L .*;

(seolah-olah lumpuh)

Jl.Jl_JI Jj".u

Yang

tebal bibirnya

L_JI

ikJ&l

Ji'jlil

yang hitam besar

J_D

<_)_-<>

Memenjarakan
j

~ Sfc lj (__>) j*->[> trt^J


:

Burung Rajawali

<_)U*JI
dari

iLiLil
LLJ-I

Mencegah, merintangi,
menghalangi
Menutupi, mengelilingi

13"

_^

Kumpulan orang

Li^i'iflj

^j^i\j

berbagai kabilah
l.*rtij>

s^y-JL ^--Jl -

<

j3j'*

'

Mewakafkan
Berhenti bicara

J 11
.^oJl

Lf

i^

>\j

jm.>
i

Mati
Berdebar-debar

oL
_>->*
|*j

J>J\ Ja~>j
:

_._>[.

,_?*-?

i-'Jbl_'I

i_J_JI

Menahan

dirinya atas

US Jii. -

kemudian tenang kembali


Berkurang
Batal,

Pemenjaraan

"'m _>*<-
(J

'
"

"'n

'l

o^"'

,>i'

'

j~?
:

<

< ~*

~~

Penahanan sebagai tindakan

e\^s>\ tjM*>

gugur
*1 'n Uhjl

JJi;

ui>

pengamanan

"-'
:

'."1
-u>l
l->

Membatalkan, menggugurkan

<li>

Rumah penjara
Bukit yang besar

>_ f* jj^wllj
j.

Mengeringkan Denyut nadi yang keras


Bunyi, suara
Sisa hidup

jiJI

fi 11

J~j-I

J^
O^-dl
SLjJI ui
>_ixJa3l
:

Dam. bendungan
Alas kasur, seprei
Pejalan kaki

111

j>L>

(^La-I r)

_>^-J-

jij^
*J^>^I
:
1

'

**

'

j^*
:

tj

u^*

Bunyi/suara yang lemah

Oj-aJI
<

__/"'

Barang-barang wakaf _,!* L? (t/u

^>

-^y)
:

_
I

Kelemahan
(Orang
laki)

a-ttllaJ

J"\jX\

Kegagapan

!>A>jl jJloj

,n._

yang bakhil,

kikir

^^ajUJlj

^Lil
l

Uang

tebusan, pembebasan dengan

UJ-JI

w-3-l

Tongkat penghalau lebah, tabuhan

Jcuxl\

uang tebusan

1 1

J^
f o
fi

232
.,

-k>
*
" **
*

fo *

Jalan cepat

Alat

pembusar kapas

t_)xll ,ji3^"'

Yang pendek

j..^a1l

ilJ-i

(pembersih kapas dari bijinya)

Menguarkan, mengokohkan.

Gagal, tak berhasil


Batal, hilang, sia-sia

ij*>i

-f
'

mengencangkan

<L(

i_*i

ija

aw: *- i

Menenun dengan
Memintal,

baik
aT.X>

<_jji)l

dLi>fj

Hilang darahnya (mati)

yilllljl

jlil -

dengan

sia-sia (tanpa balas)

memilin, menjalin
Menjilid
tJUb<_)liSvJI

Membekasi
:

<Ul ^Jl

U}U Uj^iII
1

Ja->l

iiC>

Berpaling dan

^>C

'

***
aI-c

Mengerjakan dengan baik


Bersabuk dengan
aj

aL>x iU-l

iS^>\

Membatalkan, menjadikan

sia-sia

aUijI
j**J' *

fj^l

jQ"tfL iiLi>l

Menjadi kering untuk seterusnya


Menjadi gembung perutnya

w
:

-^-^J

Mengikatkan

ikat

pinggangnya IpUaJu Sljll


//UJI

cS^rC
'

AJUaj jviijl

uVm>I
JaJ-l
:

Yang

reiidah-hina/bakhil

i&*^>

Bekas luka/cambukan pada tubuh


Kegagalan

Yang kuat
Ikat pinggang,

JuJlSJI

dLAI
ixJ-l

jUi-^lj iL^tl
cebol, gendut
(
\

-bjJ-l
;.4-

sabuk

Ja-*y

Aj

JLiuU

Orang yang

t- h'~ :

Jalan cerita Jalan bintang di langit (iiL_j

*j[}^'

i->

(besar perutnya)

dJjL rO ***^-l
:

Yang penuh amarah


Sesuatu yang remeh, tak berarti

TV

^l.T t

(Kain) yang ditenun

ii

L*JI f$*xj*

i^Jj-wil

ih\n.iJt2jj~*l

dengan baik

Orang yang bodoh, pemarah


~~

Kuda yang
Yang

kuat

lJj-*^ l>"J*"
Jl<u>oi
:

(lekas naik darah)

keriting

rambutnya

jjj\ iiLw
'

Yang penuh amarah

Gali. \JJLA\

'

jjh'.,-*!]

Mengumpulkan
Bingung Bencana

ajl>

'^yUI j*->
jt^"
'

j*-?*-

Kentut

jju)

il*(jJI

J^jfj^fj j^lsLI

Memukul
Mengemasi
^lill

JjJ^>l

Mengikat dengan
Menjerat,

tali

J-^H

sJLi

A.

Tunduk, patuh
Mencaci maki

iUJlj

^il

menangkap dengan jerat

JulaJI

J-i>fj

aILc .jjul

^t^u
J}?-

Mengandung, hamil, bunting


Penuh, berisi

Sljil

cJu>

Nama tumbuh-tumbuhan
Orang
laki-laki

CjLj

^iol
L^iaJI
:

t lll

^^-1

yang tak berguna

^J-

Menyerbukkan, mengawinkan
(agar berbuah)
Terjerat,

J^iill

(seperti

sampah)
sehat akalnya

Yang tidak
i~*aJ
I

IjuaJlj jlil

*^~
kena

^ *

..

J-^u j J-^>

Orang
Kentut

laki

yang bodoh, pandir

J>1>
:

ii->

J>j
jLJ-l

(masuk dalam) jerat

Jr^aJI

jC^Jf}

u
Yang hamil Yang penuh Yang penuh amarah,
dendam
Masa hamil
(Rambut) yang
dijalin

233

J*>
Tali

iLWfj
L*^""'
:

(JlAI

l3&& J^-j 3C> ii


)

C*&C*

f)

oi-\
i 'l

Tali

jemuran

ft-j

.f,

~~
:

Kabel

Nama tumbuh-tumbuhan
J-*>JI Jw
:

J^~l J-~l
J?i>*-

Tali pusal

(^*iJI ^*)
jlcLjI
:

Permainan

tarik

tambang
tali

Pergelangan kaki kuda

^yul

Permainan lompat
Tali leher kuda,

tali

penambat

Menjadi besar perutnya


(karena penyakit)

aIbj .ftc

^>j

Urat
Urat leher

4jS3i

Penuh kemarahan terhadap


Menjadikan gembung perutnya
Penyakit pada perut

4_Jx

^>

\j

Dia berada didekatmu


Jaminan, tangungan,
perlindungan

'IjJI *S*>\

jG^fj

i^JJfj J^jJI

Jlil

O^J'

cj*

'

l^"'

(yang menyebabkan gembung)

Perhubungan
:

DCjJI

Nama pohon
Bisul bernanah

>?-"

ijs^'ji*'
jj-> r) k^-\
syL)j
:

Yang

alim, pandai, cerdik

Hal penuh

Kera

Kehamilan

Yang gembung perutnya


karena penyakit

j^o^Jlj

^>"iflj jjlAI

Kandungan
Kemarahan, kesedihan
jUl

*-ti

Tokek

u^iji y).

'

^o^r!

>

('

J') **-**!
:

Pohon anggur
Pembuat/penjual
Tali untuk
tali

Yang marah

jl..r-i,H

^-JJI
l
'

J-"

u'L

jl

)uL>

J LA

_j>

L
:

memanjat pohon kurma


JuLaJI
:

Jjj LA

Merayap, melata

*^W>

*i-*i

J^ <-J>j
Jtc
,_y^

~
~~
:

Pemburu
Tukans
sihir

JjO-I
:

Mengesot
(duduk beringsut
Berlayar

A^-l
sedikit-sedikit)

UI
^JuJI
:

Lungsing (benang)
*******'
'-J ~~

gr,^

..* 1

J-jl>

'-'j?
i
r

Menjadi kacau (kata kiasan)


Menjungkirbalikkan
(kata kiasan)
Jerat

JjLDL Jj UJI
aLIj
^jJLc

k 7>l
Jj>

Merangkak
Menghadiahkan,
s

Sjj
:

AjJu
(

_j

Ic
s

4Jul>

0*1

(ajjI)

G?

menganugerahkan

%Ji>%

'Jj*-% (J^V >

*^'
iJLAI

Mencegah
Melindungi

*-*!<

fji

^~~

Sebab-sebab kematian

AjUI

Ojll JjL>

Ajj L

<_y^-_j

Masa,

saat,

waktu

t^jljjl

jUJ

Mendekati (umur 50 tahun)

Ui

j mh ^JI
.

(dari sesuatu)

Menolong

Sj-aJ

UMs

(.yi^*

Pohon anggur

p_r~'

*l*il

234
f

Gugur

Alc jjjul

jl

yy$J\

i3jlt'

*t

*0
:

Mengkhususkan
Cenderung kepada

sl_^ jji dn7-l

,_jjl>

(daun), terkelupas (kulit daun)

aJI JL

"
:

Luruh, gugur

(JjjJL}'

>*J' d^jlj oli*J


JU-/S/I
s^J-l
:

Memihak,
berat sebelah

J>odl

C'^U

^^iDl

"

Rusak, rapuh
Keping, sepotong kecil

Ai*-I

Tidak mengenai
sasaran

^jiJI

< -jj

Ui>l

(j^'jJI <_y^'

Yang

cepat larinya

fij*-^'

(^1

r)

di

Kuda yang

cepat larinya
(kata kiasan)

d
Li
l_x

t^"-/*

Duduk memeluk

lutut

dengan

(_??*'

Membinasakan

pb^Ji
:

punggung-kakinya

diikat serban

dan

lain-lain

Unta yang cepat jalannya


Bangkai belalang
Penyakit pohon yang

iSi^' Cf" (VLr^'

Membungkus

dirinya dengan kain

t_)ji!L ~
_y*Jlj
l

il>~l

(>

d-ll
:

Awan yang
berlapis-lapis

^f^iJI jUiUl

Uil

ji-jl iil

diil

menyebabkan daunny a

jatuh berguguran

Perayapan

&h3

Cfi

'

<_r^ <-*>y'
A^JajUI
.'
>
:

J4**'
4^->-l

Sesuatu yang jatuh berhamburan


Tergesa-gesa. ber|alan cepat
p^**'

oiii

Hadiah, pemberian

,
:

Serban dan

lain-lain

yang dipakai

^j^lpwLa

i-*. t_^-l

Gugur, luruh

hflm

3j_y

'

dx^u
JUb>

untuk membungkus badan


Berdiri
v

fi^> Tinggal, berdiam di


Aj

*J>
JLi
:

UI
,

j On-i
"'S.

L
' '

Duduk
Biji

- jic
'-''t
:

'

'

Murni asalnya (keturunannya)


Memilih

lJJ> _^p) JJ>


SjUl
jj-o)
:

anggur

v_jjjl

L>

i*"

ilil

^j-lJI

-U>

Mahar, mas kawin

rf/i^^cii

Asal, unsur (dari sesuatu) U(_yiJI

Si*J\j Szi-\
o t f a

Pemihakan

Ml
JJlkJI

iC&il

(Mata

air)

yang tak habis-habis airnya (jj^oul ,y>)


J-""tfl
:

Mengikat, mengencangkan

Asal, keturunan

Jiitll

Ulj
jljil
<-Jji3l

Dia berasal

dari keturunan

mulia

X>a

jjS

j*

Mengokohkan
Menjahit

A*XI

_^c_j

(bangsawan)

a!1
L$ii>
AjIjJI

Menurunkan
Menguatkan,

^c J-il _
:

A*XI

_s

liJI

^^.Ij

Memandang
terus-menerus

aJI Jaili

.fil

<-,j^\

mengokohkan

Memandang dengan
Memberi
sedikit

tajam

aJI jliDI

-k>l

Mengawini

l^wSJ
r-'

5
1

~
I

lilli AJ

Menggosok.
menghilangkan

'-'
'

Amal hemat terhadap.


mempersempit nafkah mereka
Hari
ini

Ail

U~

j-JI

OjiU

Menggugurkan daunnya,
mengupas kulitnya

aku tak makan sesuatu

'

r^

235

ji>
(

Amat hemat
Berjalan cepat

(j&Vl

^5

_^S

^2>

lilj^uj

(dalam memberi nafkah)


Sedikit rizkinya
tj*i-

dengan langkah pendek-pendek


r*~
r
:

Jj
:

J*jJl _^>l

*9

Mencan
Orang cebol yang
berjalan

*%*u

^j-iJI

Memperkecil,
menyedikitkan
Suatu/pemberian

*lsl

JJjJI

lc -

Sujdij

S^_yi-\

dengan langkah pendek-pendek


Pelahap
Jalannya orang cebol

J-jJ^I 'UajJljl

<

_s

-iJI

jiil

J^VI jllijl

yang

sedikit

^jSn^JIj aJnjjJ-I
i^jj-\
tilipjf} dljljil

Keping, sepotong kecil

'^j-iJI

{y i*ki)l
I

Sjjil

Cara/bentuk serbanan orang Arab

Penyusuan

sekali

&J-fj)l iLuJfej

S^iAl

Anak burung kaswari

Lingkaran dubur
Bingkai

(ji> r) jliAI
jli)fl
:

Memberi
Pemberian

1IV.|

*_

Bingkai ayakan

AJUil jlj>
't
jjiiajl

eUajiJI

jiil
~~
:

Daging yang mengelilingi kuku

'

Yang

buruk, jelek

'(.j"

lP

t>

'l?^'

Yang pendek
Bersuara waktu makan tumbuh-

_, :

.,n1

Vjii
I

(dari dari sesuatu)

i \j*.

,jS^>

'

Sama, serupa

Jiil

JjUoIj JiwJfj Jjji'


1

tumbuhan

Anak muda yang mendekati Yang lemah Yang pendek

akil baligh

"

ut&*-Mi
_,,.n1l
:

'

ii

Yang

kecil

tubuhnya/pendek

Jj~*

'J

" u'-J-r1

ibjil
'

Anak muda
yang sigap,
giat

laLUI

oiliil f^i)l

r*
Mengokohkan, mengerjakan/
^u>SL>l
:

'^j-iJI

Suara belalang

memakan

*[/!'

iiji

membuat dengan sempurna


Menetapkan, memutuskaan

tumbuh-tumbuhan
* j>
:

yft L JuLc
A.

Gerakan bayi

AjISj>

LJ

~<aJI

^j^
fa *

Mewajibkan, mengharuskan
Menjadi
tetap, pasti, wajib

b f *

^c
:

j"^ p-^'J
^ji*
hatinya pada
:

2*3

Berkerumun

Ij.Lt.T!

j-ul

Tersenyum pada.

QSJ -

Memandang

terus-menerus

A^lal

aJI jlajl :

menampakkan kesukaan
Mengharapkan

Maut, kematian

C)_jll

i_iii-l

'

j^H
makanan
LctiJI

jX*J ~
I

Mati, meninggal dunia


.'.\

Makan

sisa-sisa

jS

Mati secara wajar


(tidak karena

*Ju\

o^>

'

47> _fJU ." ' r


(

La

di atas

meja makan

pembunuhan, tenggelam dsb)


j

i*

'

',

'.

Kepastian, keputusan

Lisi! Ju

_j

ji-

'

i**-'

Sisa kuah

Dengan

pasti, tidak

boleh tidak

Ji

^
L-Jlil:

Ampas minyak
Rakyat jembel,
jelata

Yang murni,

sejati

'

Ji>
Kecepatan
Sedikit kantuk

236

Cfi>

iCjUl
kjliJJI

lijliil

Hitam

a^^l

pZa-iij jUJIj ii-l

^jljl ^li3l l^il

Hakim
Burung gagak
Sisa

l^O-l

ljQ.|
""
:

Tidak tidur (kata Kiasan)

UU
f'iCJ'
:

j!>(j

JioIL

vO*"
di atas

Yang

cepat

*j&i"J u^.AI
:

makanan

meja makan

imLsil

Berbalik dengan cepat

t*ij~"

L..l>

^j
'

Warna hitam

afjUI
'O t O

Juiil
'

ro*'***^*
Melayang, bergerak
di

*0*-

t*

awan
' *S * *^j*"
:

J^J
o *

viovi>
* o

Yang

pasti,

yang tidak boleh

tidak,

mjSd lj j***"

Menggerakkan
Mendorong, menganjurkan

0^*"

(_j*

J^'
U!aJ

* *

yang tidak boleh dielakkan

Yang

telah ditentukan, dipastikan

Aj ^.iail

(i 19 *

'o

*^

******
Menjadi sangat (panas)
JJ-il
:

j.

Yang

cepat

fO**^

*$'*'
'-"

y
:

)Uii*-l
'
' "A )_piiAI

_^-l

Divisi tentara

a.-.-tS

fJn
I

Anak panahnya
di

jatuh

'i" ti

!>?>'

'

0^

**

iji
Bcrbisul

"

'

'

'

*
'

jizJjJ-1

tempat yang sama


y.")i\

jIj

^i> jji)

Bersamaan, sama

^ .yul &
:

Uj

Menjadi tebal kelopak matanya


karena penyakit

0^*"

''

Yang sama, sebaya

jyijlj Jiil
l_^x>

{jz->

u :

Menjadi

luas, tebal, kasar

Jali. i*-ujl

,y2JI
*e *

Lari kencang

IJuJii Lxc

Keruh Keruh airnya, bercampur lumpur


Air yang keaih

* * *

'
:

<

UI _j^> *
jLJI Cj
:

*o *

,"'

Ui* - ,_^>
Memintal
Menjahit

"

;k
'

'

Uli

J-*JI ,_^>lj
*il>
:

jjSjl lll
'.o^S

i-O^

-jjiJI
*

9*

*>.\
:

.*.

' * **

*.

*o
:
<-

Endapan, keledak

Jji)l

jiiil
Jji
:

Mengokohkan, mengerjakan
dengan sempurna
Hinggai sampai

4ji\>l

lJ^\

j_jS>

JU>
Besar perutnya

Alkj -Jic

o'

~
<_r'
:

Memberi makanan yang jelek


Menjadikan buruk
ij}\>
*

UJJj fi\ Cli>l

Sampai kapan
Balikan juga

Jl

li>
:

Cl

U^Ls j*jJI

Uajl
<jSsJ

'.
i

keadaannya
* S

Agar, supaya
'o
f
:

jjS
^
'

't"'.

Jeleknya susuan
Jeleknya keadaan
9

f\Ji>J\*j^

j>-l

Kulit

kurma

*|l''i j*JI jj-i-S


i_jjllJI ^j-i&JI
:

(.y^*-'

JU-I *_^
'

Yang banyak minum

,J>^-'

Yang lemah, kurus


Anak yang
jelek

^jUaJI

UL .:.'d\
:

Jii-I

l2>

makanannya

Jij-Jlj JliJ-l

Mendorong,
menganjurkan
Dorongan, anjuran

j-*tfl

^^li Aipw^fj

ti>[_j

Yang pendek
Pemalas

j^>al?l

j^CJOl
jjVt jliS
,y>

) LLJui^Vlj (^Liadlj tiJ-l


,jli)l .lla>
:

Dedak

JallJ

Jlikjfj ijliil
J-*iJI
!

Remukan

jerami

vi-J-l

Endapan, keledak, ampas

Roti tavvar

jUiJI Jjil

er
Melarang masuk
Jja-Jul J 9-jJI

237

c.
Keledak minyak

^
,'wO

ajCJi 4J

A-w-j '-J**
: 1

^-Ul

Ajli>
iJtiil

Menghalangi, merintangi, menabiri


Sempit
Tertutup

Jl>
'.i'

-|j

.;
'

Yang jelek, buruk


(dari segala sesuatu)

c^ ^5 ^ '^i^JI

"
:

ijL>

SjJiwo

-,,.
Tersembunyi
Berhenti terbit (surat kabar)

t_j>a-lj

s , ,

yj>iu

Orang rendahan. rakyat jembel/jelata


Sisa air pada kolam

^ u)

aJ

u
ilii-l

,_jil>l

r*<JL>'l
1

jsj*}\
l

lll

i-L

'-^j***
* '

~~

Cii - jS> *
Menggosok
Memberi
ASsJa
I
:

'

'"
i

Menjadikan sebagai penjaga pintu


Penutup,
tabir, tirai, layar, sekat

L ju

<_^*iiMil

*
l

_^l)l

(uwr)

(_jbJ.I

UV

aJ

Layar

tustel

(diaphragma)

^jj.atJI aJI

_>Ut>
i

Anak

bukit

aIS^I

(fli> ^) A.3-I
(_ij"^l ILjjl
:

Sinar matahari

jm

M\ i_>ljj J>^'
~~
:

''

Ujung hidung

Jimat

Yang sedang tingginya

(*->^

Alis

(^J>)

V^-lil
r-)

!*.-(.*
Memberi sesuatu
sedikit

Pelayan yang bertugas

Iai>j i_jL>i>
(porter)

menerima tamu dan mengantar masuk


Pekeijaan penjaga pintu/pengantar

Menumpahkan, tumpah
Membikin malu
(kiasan)

masuk

AjbyJ-

vL^I
-^^

*4?J
:

_
._*
<_s

Yang

ditutupi, ditabiri

<_)^>t>Jlj i_jiill

Sesuatu yang dicedok

-*>* w

ii-

dengan tangan
Naik
haji,
-

f'j*

'

~~~' p> 'j

Debu yang ditumpahkan


Jerami,

liiul jl ^^ii-l

berziarah ke Baitullah

remukan jerami

'V'. AjLu

"1

'

jl ^j-iJI

'n

~~

Berziarah ke, mengunjungi


Pergi ke, bermaksud, menyengaja

JL^JjuI

^Ctfl :

Kulit

kurma

j^i

jj-iJ

tJ.ni

A.

~~

(Tanah) yang berdebu

(^yjslysfl ,^o)

eljiil
> .',.'.
,

Mengalahkan dengan bukti/alasan

iJL
i_iS
:

Juli

Lubang sarang binatang


sejenis tikus

p^j^JI ji>

'"'f.

"

>'
:

e-LjU-l

Menjauhkan

diri dari

Aic

j-""^l

Memeriksa dalamnya luka


' '
'

s^*
i

Tj^"'

t Senang, gembira
Aj

Menghajikan

' t'

1
:

p-*ry *<**yl

*l} p!1*
AJil
:

'* "

' * "

^s
:

c^^lJL
Aic -

Berbantah, berdebat dengan

41

Menahan
Gemar, suka
menetapi
Patut, pantas

<,,,,,>

*,_j-U.

Memprotes
Mengajukan alasan
Hal naik haji

y'ii Jlc p^>l


UiSy

sekali pada,

,ji]L Uip-Jj Lr?*

(C^-jl

pjJlj
*

*
l

J^-'
'

'l*^
'
i

*"'

Tahun
Dzulhijjah

..

Yang berlindung
Tempat perlindungan

n Jyf^J'

~
I

(nama bulan Qomariah)


ji"ifl
' '

Aj>-J- [j i

UJI

Util

Cuping

telinga

-W>vi

Menutupi

Anting-anting

jiiVL AiLUJ

"'i' 'i'

"'ii
:

Apui-I

tji-

a*i>_j

J**-

238

j*>
(rli>j juw- r) is?*
f%& J'
'
- !

Membatu
o

J*MSwtJ j**Z

Bukti, alasan

* 9*

~
Dengan
alasan

Menekan
Berani

\JS Ajk*u

\%\

ZL.

'j&U
*o
*

Bukti hak milik


*

i-SJdl
haji

iiuj
'
:

'i
i

Pencegahan, pelarangan
i

>.^JJ
i '

Orang-orang yang naik

r rl>

'

*->

'

"

p^1*"'
:

Pengkarantinaan

Yang mengalahkan

LkjuJI

jl^L

_J1juI

Haram, terlarang
r
Ini

r>i

^ijr, j,i

dengan bukti/alasan
Perbantahan, perdebatan
JfjJ.1
:

haram bagimu

dCLc _^> Gi

rl-l

Pangkuan
Akal

k-wCG

,>iai-l

Tulang yang

di atasnya

tumbuh

alis

JiiJI:-

Luka yang
Protes

diperiksa

dalamnya

Kuda betina
Daging yang
*JJJI {y> jJ"ifL;

j&1

^
:

E
,

JalpuU

j-l

Yang dicari/dimaksud aj
Yang dikalahkan dengan

ji

al

(j <_)jJLall

^>u>Jl
:

mengelilingi kuku

bukti,

JL>ojL

i-jjlill

Tempat

ijlkjjl j^i3l

j&Il

JjJG j*P^

alasan

yang berbatu
Batu

Tempat yang

diziarahi

(ji1 ) ^5.1

Yang suka berbantah


Alat untuk memeriksa

E^l

Batu ubin
't

Batu meieor

ifj*

dalamnya luka
Pusat sasaran

Batu timbul, batu apung


Bidak, pion

;xJl

Tengah

'i*
jalan

,-

<i

*'

'

(dalam permainan catur)

Berdiam, tinggal di

plfi

jISnIIj j<-

Rl>
"?>
~~
:

Batu penggiling
Batu permata

Menahan
Bcrbalik

bicara

.}&JI

^t

oilI

J>jJI

L>-a&

Batu kapur Batu sandungan

f'* "
Mencegah, melarang
Melarang untuk membelanjakan
hartanya
*JL

'

Batu asahan
Hajar

^j-isuJl Julc

Aswad

(baiu hitam pada sudut Ka'bah)

Mengharamkan, melarang

4^>j>

y>

Jult
41
I

'

^O S

'"

Membuatnya diam dengan


jawaban yang
Perak dan emas
Sisi. arah,

suatu

Mengeraskan, menjadikan keras


seperti batu
'

^yiJ

yp>

tepat (kiasan)

i_JbJJf; A.aai.11

j(jJ-l

Menutupi
o

tj*j
f _ * :

M 4Ua
-.

'
:

i/?'
* * *o

*o

daerah lOl^v>j

y^J &>
*>,o
,

K> '>?*'
o

Memangku
Berlindung kepada

>!v>

<_y*

**"j

*u*^'
w>iill

.r!

**'

-.

Banyak

harta bendanya,

kaya

^y?*
j&
...I

OjalsJI
I

auJtwlj

ij

Kedua sayap pasukan

(kanan-kiri)

L"j

Membuat kamar

r'"' " ~ ju>ii-.lj yy^j

J*>
Hal berpegang pada sesuatu

239
-' c

J*>
Kamar
Pemahat batu
Pcnjual/leveransir batu

(jUJI

^^i)

4ji*il

iiydl

't

(ol_^>j ji> r) 'j!

/'

i""

J '

*"*'

*'"'ti
*
:

--o*
Dia
suci (dari perbuatan jahat)

i *

5_J0I i-JJ" j*
:

jJTfjl

otxJ

jLi-l

Yang sabar
Perkataan yang

j>^
^/j

'jifJI JbJLi
Jii-I

j*>*^
haji

*jj- j'

f^H
:

"

t_Jt>v 4.^.;

.}

Tempat berhenti jama'ah


(di

f\s*j>J\ JjLt

j>uLI

teratur, rapi (kiasan

padang Sahara)
tinggi

Negeri Hijaz
Ikat

jJlll
'i ' '
ii
I

^1
*
Vj

jUJ-l
:

Tanah

ijjuyl ^>ji
I

"
I

pinggang
lalim

Ja_J

Juij La

'

'r

(anak bukit yang bagian tengahnya rendah


Karantina

Yang bertindak

JliaJI

(ijwr)

J-&l
:

(J

n~0 j*m> y)

>*-*il

Yang melakukan penahanan


atas harta

Jlll _)i>

i_p

Lekuk
mata

(^IjJI^) ^-h^Jij jP^uij j>ijA[} -

yang masih dalam sengketa


merintangi

Yang menghalangi,
Pemisah, batas
Tabir,
tirai,

Yang membatu
Fosil

layar

>J.I
i.

'>*>
Mencegah, menghalangi,

Mata pedang

Yang

dirintangi, dipisahkan

J^ll
JuJ-f.

mengekang
Memisahkan
Merintangi
1

Orang yang ditahan hartanya karena masih


dalam sengketa
Mencapai, memperoleh

/<l

j
.

sjl>
dari

^j-iJI t_iii>l

'

Menahan (melarang untuk

dibelanjakan)

J 11 Julc
1

Mencegah, menahan dirinya


Perisai

J5 ^s-

i nsjj

karena masih dalam sengketa

tr-^ "
1

(*-' J ! ,>

gJ

*S*ut.|

Datang ke negeri Hijaz

y*i>u\j jo>lj J>1


f-*-*
I

Dada
Suara perut
Sakit berak-berak karena

jjlaJI

Terkumpul
Mengikat pada pinggangnya,

*<_$">" J'?*'

0*^"

Cijrtf

'

"-J^!1^-!

jfj"tflj^u>l

i_}Lj-

menyabuki
Perintangan, penahanan dsb

alat

pencerna makanan tidak baik

Ji jX^a.a
JljVSfl

j*J-i

Penahanan harta karena masih dalam


Berjenggel
(berjalan
4j*-[j

3-

J>j Jlc ^^u

sengketa

dengan kaki sebelah)

Yang
"j^-3

suci, tak

bernoda

^ftLkJI t_8i8ll

y>yL\

Melompat-lompat, menari-nari
Meloncat-loncat

jLaAl

Kaum

kerabat, suku

Asal, keturunan

CuJUir J~<? jI

~~

dengan kedua kakinya

Sisi, arah,

daerah
#
-

Cekung
Dihalangi

Tempat tali celana

'- *

'

Tempat mengikatkan kain (pinggang),


tempat ikat pinggang

_jtixlfj

Memasyhurkan

Uo
Mawar merah
Tempat (bagian badan)
yang dibekam
Alat

240
'
II

r^
Membuatkan/memasukkan ke
dalam kamar mempelai
Degelangi kakinya
irjti

jaj-^1 ijji\

i*>_jil
j>u>Jll

i^*Jj*'I Lri1*

'l

'

[>[;)

-cik;

p*Jl

*3T

i^alfj <il

Berwarna putih kakinya


Tali,

untuk

membekam
yang gemuk/
(

belenggu kaki

(Orang

laki)

Jl>jJI {y>)

js*m\

Gelang kaki

besar badannya

Warna putih pada kaki kuda

J^j-v^i) lj
:

Unta yang diberangus

*yy>w
f'
' '

j?*->

Burung puyuh

^jli

(IL>>

S-k>yi) Jjwil
:

M* ~ Cr? *
'

"'

Kamar mempelai

^jyuJ
LJJI

^jJj LUj
:

AiJ-l

Membengkokkan
Mengait
Tinggal, berdiam di
Kikir,

ih

r-

ijjJI

,>_;

_
""

Kaum
Botol

wanita

Jl*i*JI

CjLj
aJLj-jJ-I

'i_f^''
Aj

t>^>lj
jIjJL

SjjjUJI:
-

UI

iJJ?*

Air yang tidak mendapat sinar matahari

JV!4*"
J^t1*"

,3-^

(julcjl)

^^^JL -

Yang masyhur
(Kuda)

Jji

'

terlampau hemat pada

pj'f^l

3-?*"

Menggabungkan
pada dirinya

t ...a'

^1

*..>>

JU

y>i^>l
l

yang kakinya berwarna putih

Sesuatu yang diperuntukkan bagi dirinya

iSs^i-\

Membekam
Mencegah
Memalingkan

Kebengkokkan
Jenis kutu

r^l>_j*ifl

iiwjrj
alyiJI
:

jJ*i-l
l

^3-1
{iyyi-\

Pemalas

j^CiJl
j*3-"tfl

Memberangus

'^--cj

^HV'

_
~~

Mawar merah
Yang bengkok, berkeluk

Sjj)\

>>-l
jj*>"}fl
(

Memagv
Menetek, menyusu
Awai
'

L'.

m
I

<Q-I

^
'

(>L>)
4JLU lj
: (

*ji
'
:

^Ju

(_j*~J

~ ~

Tongkat yang berkeluk kepalanya


Paruh burung
ij\Juj>

y**-.

Montok (buah dada)

Jifj

'""f ^JiH *sp>\j


,JLS| Jui
.j,

jJuaJI y>iv<

Mundur

"&i
Bermaksud, menyengaja

t
:

''
-j

Menjauhkan, menahan

diri dari

>_i5

4JLC

/-l
'*
i

J,~ai9

Berbekam

"
'',,"".

j*?"-**'

"
: :

-.i

Menduga, menyangka
Menjaga
Terlampau hemat pada
4rti>
* '.
:

^J

Kemontokan buah dada


Kadar tubuh, besarnya

^JwiJI ij4j

i*-'

jUl -

,_>uJI

jljju

^a

* *atl ^^iJL -

Yang

besar

*<-Ia)l

j<jJI j-5

Memberi
balasan

hadiah, pahala, ganjaran,

suli

u!as

Tukang bekam. pembekam


Kemaluan wanita
-ffl
t\Jt\

-j>.U.Ij
'

.UJ-I
'"''ti *j%*-l

"
:

ji

Mendorong
Mendiami, tinggal
di

i' /t

7*J_r'

-J

Berangus unta

f"*-*-'

O^-'-i

ijf^l

Pembekaman

i^UJ-l


'

d>j>

241

U>
Menetapi,
sangat gemar pada
Aj Jjl iu>jj
:

Bergantung pada

*j i-jJipu

*j

ty?*

Dengan sabar mengurusi anak-anak


setelah ditinggal

eljil

suaminya dan tidak kawin

lagi

Membuatnya patut,

pantas

GSL. eliw-1 GSL. Ls>i1

Menjadi bongkok

i_)ijji>lj

Betapa pantasnya

Kebongkokan
Bekas pada kulit

Lj^Jlj uJtil

Memberi

teka-teki

jLJl

^JVI

Saling berteka-teki

Tanah

tinggi

J^J^ o*

f*0*'

JaliiJI

Menyimpan,
merahasiakan

yang kasar

Ombak, gelembung
Hal amat dinginnya
(

tJl\
e

Tempat perlindungan
Tanah
tinggi

'lilil

(1^1

Gil
)
:

U-tJ

musim

dingin
(

Gelembung-gelembung

air dari

.01

Cti.

Yangbongkok
Yang cembung

Lj>

-)

i_U>Vf} (u>
:

-) i_)jil

tetesan hujan

i'

.*..
:

jjull JJ?
air

i_)jiJT}

Sisi, arah,

daerah

4^>UJI

Tahun kekurangan

*J-*~I Siw'

i_>U>

Tepi, pinggir (dan sesuatu)

*Jj>

'u' "*>

karena hujan tidak turun


Perkara yang berat,
sulit

Akal

iiLlJI j^ojl

tLjJ-l
~~
:

Layak, patut, pantas


Teka-teki

Usungan mayat

(j-*-JI

UWir)

VI

Punggung yang
bongkok
Pedang

j4^'

i>* i-*fc*4

r~y*

'

ijjil

Marah kepada
tij-JI ,>< VLr*'
: '

J -*>VI

Melekat pada
Berlindung

yang melengkung
Urat pada lengan

bawah

s-

\j JJ

^ J_^
:

Menaruh simpati kepada,


menolong

(43i 'i)

i&-

Yang bongkok

j4^

'

V-J"**"*

*" V'"'
1

Kapak bermata dua


Baru
Terjadi

C fjt>j

ti* r) etjil
J-aJ

JU ^j^s-

OJi>j
:

Mata panah
Burung Rajawali

j-f-JI

_
:

*ij

^Vl lijjol

>li

UU-jti^J
i'"
' '

it'jJ-1
'
;=

Mengadakan.

Jwl

itjia>*lj

menciptakan, membuat yang baru

Cembung
%.;
...'l

Cjio>
'

j^liT

Menggilapkan

>il>j -

Bongkok
Menaruh
simpati,

"r V*h 4-J-^lj


J>jJI

Menyebabkan

l.
(kecil, besar)

"f - * ' c- UJLC i_>Jipuj

Buang kotoran
Menceritakan

V*i ~
lH^t
,jjj
:

sayang, kasih kepada

j">J ,^c il)^>


jl)
I

Menjadikan bongkok

*!*> <_U>I 4JL*>

<uJk>lj i_sJ>

Memberitahukan

>j^

t*~

J5

*.

Membuat cembung

J>

242

o>
Bercakap-cakap dengan
Berbicara, bercerita

Buah mulul, buah percakapan

.^aJI iiuji>
.-.e'.

aUo
'
(

*jil>

Dongeng
>

Jl9Ij>
S f
o

(*l jl) J^li[j iZjJjkj

Obrolan, percakapan ringan


Kejadian, kecelakaan

^jLJI

<iu jil

Bercakap-cakap

f,*''

>i*w

(oslj r)
(djil>l r)

i? i 0-1

Hadats

(istilah

dalam ilmu Fiqh)

(<uuj!

^)

>jil

Buah pembicaraan,
buah percakapan
Sesuatu yang tidak dikenal oleh

i?jjL>"ifl

Kotoran, tahi
Perkara baru

>jj*ll

Bencana masa
Bid'ah

JkjJI ol5Ji>S C^kJa-1


^!i]l

Al-Qur'an

maupun sunnah

J.

Ic'jJI

Yang baru
Percakapan

(*>&

'

*-='

OJuu-J. fj j Jl^JL

Pemuda
Orang
laki

L jUl
yang muda usia ta
bicaranya
y*.Jl

aJ&I|

*J'il*il

OJ> J>j
:

J>
Mengikat muatan
di atas

~ r J>

*
~~

Yang bagus
Kebaharuan

dljil
?jj.i
:

^UU &il

ijljjl

rU>G

$#34
'ilil

SK0-1

punggungny a

Kemudaan
Permulaan perkara

i5Qi

Mengikat

(itl)

&&JJ

^Vl :

Memberi cap

(tanda)

Cerita, kabar

'J(j

iljil
iSlll
'gj\
jjlill

u&*l
:

Memukul

Ajj-i

4-

Kejadian

jAl
fcS.I
o

Memanah
Menuduhnya
berbuat dosa/kesalahan
* *

Hal terjadinya
i_-jjJL

J J

Hal ke-tidak abadian alam

'S**

Menatap, memandang dengan

*y3gj TT-^J

Kumpulan orang-orang
yang bercakap-cakap

h(jX\

membelalakkan malanya

Muatan

lHJi>lj rjA>j

J>>

r--l

Yang banyak cerita/


meriwayatkan hadits

diJy

^liSJl

Zu

Sekedup untuk kaum wanita


di atas

i>|jilj -

punggung unta
Jn'^-I
:

Yang baru
rJJ-\

jljAl

iiQ-G
_">

&&*
# #

g) ^.jil
*
e

'

Nama buah
(sebangsa labu yang pahit rasanya)

Yang muda usianya


Orang kaya baru,
<Ujj
*
l

^*JI
,'

iiuJi>
',
)

OJb^j

"

Burung bangau

JjJjLUI

tijJi>_jjI

tu>X*-'

orang yang mendadak jadi kaya

Cap

(tanda) unta

ik^U
fijij

**""
T. Jl>

r-^~
Jt>

Baru saja
Hadits Nabi

Vi-r*

"H*

i>*

W-

lL>

Muhammad saw

(ii-oL>l r)

Membatasi, memberi batas

'jlSUl aJb-S

Ilmu Hadits

Membedakan,
memisahkan

t/^

Lr^J'

i>* 'ls^*"

Omongan, perkataan
Percakapan, pembicaraan

'S

St
:

t.

'"'

Mencegah, menghindarkan
Menjatuhi hukuman

tiS

JiJ\
:

Kabar, kabar angin


Hikayat, cerita

jil 4-lt Ul

yjill -

243

Kemarahan

ejj-lj jj-l

Tak

bersolek/berhias karena

eljil

ilU>lj

Jt>

'*.
Yang
dicegah, yang dilarang
['j'
1
'

> * -.

iJt*"'
<.

kematian suami (berkabung

*, * * Perkara terlarang (tidak boleh dikerjakan) 3Ji> y>

'

Mengasah, menajamkan

^>wJI
ljlc

*&* ,-*- "'r iJi>j Jl>1j

Kabar bohong

i_iil5

Ji?L
SjJ-l

j*>
:

Marah kepada

joIj

iJbtj

Yang penuh kemarahan


(Pedang) yang tajam

ji

iuil

Memandang dengan tajam


Menentukan, membatasi

jiaill *ljl Ji>l

(t_alJI ,yi) Ju-U-fj


<Ljj)l iily

j~a>

,j^c

aJi>

Hal lidak berpakaian baik

ifllJ-l

Memberi

definisi

^j&
jLiloVI iu^Ssil

'

~ -

(berhias) karena kematian suami, perkabungan

Menetapkan
Terlambat tumbuhnya
karena tertundanya hujan

O
I

Pakaian wanita

iuAI i_jy

j_p

yang sedang berkabung

Tanda (mis

pita)

perkabungan

- SjLi

Berbatasan, berdampingan

(j**j' *-^j'

Oil>
U^G
:

Kesedihan, duka

jji
J"

Memusuhi, memarahkan
Menjadi kuat, keras (sangat)

4-JsLc lefiLc

Kesedihan yang mendalam

iU>
iljil

Jiiil

J>l

Tukang

besi.

penjual/pedagang besi

Marah kepada
Berbicara dengan marah kepada

aX-

aJlc

Penjaga pintu (porter)


'

V'
i'

W
'

~~

^"iuJ
v
|

^O
)
:

Sipir,

penjaga penjara

jL*-JI

Menjadi lajam
Tarit, definisi
i_i>jjcJI
(

w>L-JI
r

Yang tajam
Pisau yang tajam
Besi Besi tuang (cor)

u^^i

*1Ul)I

JujAl

ijji>

J*l

Ju Ja-

^j^*
:

Hukuman

i- i'

Ajyuul
*^JJ-*
:

,,

~~

i-jjj*il j-*Jll

Kerasnya minuman
Batas

(< 'I/iJI i>)

uo JuJi
-'
('-

j>^G
*

i_*4^l
*
'

~~
:

Besi tua

J^sl^s

Rumahnya berbatasan
dengan rumahku

C ijj'*

"

>*

c tj'*

Pabrik besi

Jujil Jl^x

'"

Yang

bertetangga, berdampingan

jj^"'
'

~~
!

Batas negeri

i^UI
t_a. ...)ljl

'i

Ji>

Dia tetanggaku

\Sj^
(jb

iJ^i^>

J*

Mata pisau/pedang
Batas, tepi, pinggir

^S
:

...H

Rumahku

berbatasan/

eJuJi> ,_jjl3

^j*

Jj***
4J

''

berdampingan dengan rumahnya


Potongan besi

Tak

terbatas, tak dapat diukur

* t * " S

Ji>j

(juU> r) Jujil
>l[^ill 5JuJi>

Hingga sampai
Sampai sekarang

IJO JlsO

Nayam, mata bajak


Barang-barang besi
Jalan kereta api, rel

j"i(l
'
'

JuLU-l

JjJuJi>

dljil

Kapak bermata dua


Batas yang terendah (minimum)

V-k &-'

uli

r-

*
,

l' -uL*

*
besi

;aVl jO.)

Pedagang barang-barang

JuUi-l

j>u
jjJlc

Batas yang tertinggi (maksimum)


Peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan

^y-asVI
<uJ
I

ijJi>

Kekurangan (kehabisan) uang


Pekerjaan tukang besi

eJujil
sLu-l

itlL^

JiljJ-l

Allah, larangan-larangan/hukum-hukum-Nya

W'
Mengelilingi
Berjalan cepat
(*j jl)

244

*jj> jjUI j.k>


:

Istri

*>J>I

4iJ*J
:

**i fjw\

,jlill jJi>l

Ketajaman
Hal keras, sangat

Lili

JjJ-l

Membengkakkan, menggembungkan
Miring, melandai
\jM>Cj> jli
:

Jilil

"tjj^Jij sJuUI

jMkjj

jJipuI

Kemarahan
Hal lekas marah

-i'l

Tanah yang miring,


melandai

J&J*\

{y'

jM>u\

jjil

<,)! Ji> i 0-

Yang tajam/runcing

5 i l> .

Hal julingnya mata

0^'
(

tP

~~

H>"'

Yang tajam penglihatannya

'u" " j-3-" *i >J


,

***

i-

Mata yang besar


Sekawanan unta

j1jJ|
1

^5

|^jjid(j ijjil
:

Yang

cerdik, pandai,

ifjlJI jl

^AJJl

JjVI

^jo j.fe?,H

JjjJ-l

panjang akal
Pemarali, lekas naik darah

Yang gemuk
(Bukit) yang tinggi
:

^o.i.ll

jilil

f^1

"
"'
l'

f*-'j*'

(JUjjJI ,>)

_ -

Sudut lancip (runcing)

i* l'

eil> AjjIJ

Singa
Tali

JuVI

JjJuiJIj j-LjJIj
^ -

Bau yang semerbak


'S
,

^^^
i'
e

4*wy
,
:

yang kokoh pintalannya


'

'i'

tf

J*" J-*
<.
:

Pembatasan, penentuan

aJi> jJl^^o

JuJi^tlll

Yang pendek
Kerusakan, kebinasaan, bencana

'--i.
jJ^-l

j*~aaj)

Pembatasan keturunan

J-*JI JuJLu
jJaill

tjXJ-\

Penajaman penglihatan

'""
Biji

mata

\f i'"". jjX\xj\j ejjJLJ-1

Yang Yang

dibatasi, ditentukan

ijjJwll

Tempat yang melandai

jJlxJLo ju\-

jjji>il
jJlJJ.I

ditentukan batas-batasnya

*" '''U eijJipu ,^j*ll


o

'

,-.

Yang

landai, miring

jJ-KUfj
*11j
:

Yang tak terbatas/


ditentukan batas-batasnya

ijjb j-i

Memintal

jliOl
:

>*>
'^j-iJI

Mengokohkan

*^X>|
JL
di
.j-ta1l

Yang

dicegah, dilarang

""

f>-"'

Yang pendek
Tiada seseorang
?Tj J

jl>jjj-l
~~

(Wanita) yang sedang berkabung

SJ^illj Jlx1I

(>*

j"J>J"

P"J"**"'

karena kematian suami (dengan cara tidak berhias)


t
't,

'
:

i '0

dalam rumah
,'
'

Yang marah
-

jl.,Vill

Jtivll

'

"
q

St

, a , *

Menerka, menduga,
mengira-ngira
Berjalan cepat

'

t i

Turun, menggelincir ke bawali

jJ^j j-^'j

"

Menurunkan, menggelincirkan

c^^JJl jji>lj -

''l
f v'
'

j**" <j*

I/

Mencucurkan

" "'n' kami ^**JI


ti

'

j -

Pergi

yijVl

^i'.

Membaca dengan cepat


Melepaskan
isi

(yul jJ^lj

dengan tanpa petunjuk


* '

perutnya

iij
tr!">'

IjjJ

""

"
:

Membanting ke tanah
Memijak, menginjak
Aitfj
'*n TS-u-l
:

iS.j*o

U}U i*'

Gemuk dan cebol


Bengkak, bergembung
Menjadikan miring,
melandai

J-^J

*1>_^
i
!

-iJ
_s

jLJI

jJipuIj jJi>(j
t '' '
:

_ _ ~

Membaringkan untuk
disembelih

^ ? >
.

i'''

'* SLiJI

' ar

t' S ' '

Ijdal "*>

'j-^J

Ijl>

245

,JJ>

Yang

licin,

halus

^^JUVl

JGil

Terkaan, dugaan.
perkiraan
Batas, penghabisan

{j^+pclSj ,ysJI

^jil

Yang pendek
Kera jantan

^.nill
i ayu
I

^YjL*Jlj JjJlJ-I

jijJI
:

Jijll

fclill

^fij-t

Anak bukit

u5*Sll

iLjll

Yang dibanting ke tanah


Perkara-perkara yang diketahui

cr"J'

Orang yang teleng (miring lehernya) U*iU> ) Jji>Vl Orang yang


kidal
_r

oCjAI

-^c"^l

berdasarkan perkiraan, dugaan

Alat penggiling

U-jIl

Ujiiil

Tujuan

>

,\h\

^^.jll

Mesin penggiling
untuk meratakan jalan

JjiaJI JUJiw
Mengelilingi
u jiJI

o-^J

~~

CS-^'J

di* - *J> *
Memanaskan

Terancam bahaya

jiuJI
uji jjaj
:

u JjJi>fj

tul
_,> Jiiil

t^j-SJI

Memandang
Mengenai
biji

*.y**i
,'

v.

Amat panas
Merah
sekali hingga

:jlJl .JO>l
:

'-c--

i
:

matanya

<U3Jl> i_>LI

*0 > t^J^I
,

^_xJ

Memandang dengan tajam


Menggarami

*JI JJt>
.

kehitam-hitaman

Amat keras
Mendidih, berbual
Menyala-nyala

*0_f CUKAI

ijIjJUI

Buah terong
Biji

jli<JiCJI

JjAl

jjiiJI

C~f-JI

jllll

O O

mata

(jCl>j j(ji>1 r) ii-lAl


JjJisJI iiUj ,**

Mereka pemanali-pemanah/
penembak-penembak yang
rnaliir

Marah

sekali

~ V irv' f^^i
n '''

(kata kiasan)

Bunyi nyala api


Hal menyala-

jUJl i_jL^J| Cjj-o

4aXA.i

Aku berbicara

.jjul JJi>

(_^ C*1j

jU)l ill iJui

J^Jlj

f**2"l

sedang mereka memandangku

nyalanya api

Kebun Kebun
binatang

a1tM

(j^Oi r) iljjil

Kemarahan

Yang menyala

Yang mengelilingi
Bahaya yang mengancam
Q>'. ljt>j

Yang meluap-luap amarahnya


ljJi> f i J>
'-

- Dr lJi> *
:

Mendorong, menolakkan
Menggiring
sambil berdendang
(

jJJjjL
tf< jl)

Menganiaya, bertindak lalim terhadap <ul&


Meratakan

ulc

JjVI

iJjiujL

tJL^o

rVnill

dengan
t_>b**JI r)\
vinj
:

alat penggiling

Menghalau

O
t

Salah satu bahunya lebih tinggi

Lrf-r

'

"J&

Mendorong
Mengikuti
Tapal kuda, ladam

Qi

<_J

Lc

"*"

Bergerak tidak tetap (goyang)


Sakit leher

ZLkjJI

jtpl.JJul ^JO>jj
<j"J^^

jUJl

>-j
I

JjJ-l

S*^
nj_j
:

'

'J-*^-'

Tempat penyabukan kain


(pinggang), tempat ikat pinggang

j IjV

Angin Utara

JL-iJI

<

fjjil

'

_SJ>

246

t**>

Yang

berhati-hati,

jLjJuJlj

jiWfj

jiil

Orang yang menggiring unta


sambil berdendang

^alJ-l

waspada

Yang bersiap

sedia

ur,,, Jl <_jtLdl

jilil

Yang
Kaki

kesebelas

(ke-11)

jAc ^ilil
^>j^l
'

Yang amat
Anak

berhati-hati.

waspada

ijj jlil

i^Gil
:

bukit yang kasar tanahnya viLjJI ijyLc

.U-l
:

Akhir dari segala sesuatu


Si

t^^i Ji j>ljl
:

Bulu tengkuk ayam jantan

Nyanyian, lagu

iulcil

5jJl>"jIj

ij^>il '$*> *

Yang

batil,

tiada berguna

J^UI

\Jj^\
I

Jte Berdiam
di,

Orang-orang yang memberi peringatan


Peringatan
A
,;",l|

O Lj Ui
:
:

menetapi

ujJ
"-'p,

jlSdL *'
--

*'

jjJ^cJ\

Berniat mengerjakan

y>

^Jj-Jj ^jJ*
t \j

Sesuatu yang diwaspadakan <LU j^^>u


(bahaya)

jjJuJI

Berlomba, bertanding dengan

.ApJ

Menantang

4.'atU

Ketakutan

pj~'

jjj^il
:

Perselisihan, pertengkaran, perlombaan,

LjJ-l

Bencana
Peperangan
Binatang buas
sejenis anjing hutan

ilfcljjl

persaingan
' u> -

r--

''

Ji>

"* d

Memotong dengan
Sepotong daging

cepat

**j*-j
ijvJI

Axk5

yZ2\ l :

i*ki)l
:

eiil

Kerat kuku

jikll i-o^U

Ojijjil
:

Hal cerdasnya akal


(lekas dapat

ejoi

>-ii.ll

ii>

Yang

diratakan
berisi

i_S_>--"

'

<-^> **"

menangkap)
d_r~'l
:

Bejana yang penuh,


Berceloteh, banyak

*jL>j>

<_jj Juw *

Yang

cepat

('U*

j)

3*1

omong

.M&JI jiS

j-i>

Unta yang cepat jalannya


Hajat yang lekas terlaksana

* fr* '--s' l-X> 4J

Penceloteh

jlBUI
Oiji>

2ujji*dl
Li'ii
/uai

4>l>
JlJI i_4-i>-l

i'

,'

* -

Yang

ringan tangan

Memotong, membuang

h?

'j

rj?j

Akal yang cerdas


(Perkara) yang amat keji, jahat

^\

i>l c-Ji

Membuang, meniadakan, mencoret

4*15"

(j_>*"^' i>'

Memukul
Melempar
Berjalan dengan

LajJL

&u

yz&vL
menggoyangkan
*~
1
.t,

Berhati-hati,

waspada

jjolj jJ*uj ~
4fy
:

%f

Memperingatkan.

j^>

lambung dan pantatnya


Berjalan dengan langkah
6_>ia> ^Jt

menyuruh

berhati-hati

Uu

Marah
Waspadalah,
berhati-hatilah terhadap

i..'r-i

jU>l

pendek-pendek

ejl>l

0?

^ jQ>

Membuatnya
dengan baik

Kehati-hatian, kewaspadaan

jjpjlj jiil
*

Pembuangan, pelemparan

Bunglon

H^"'

J^* Ji

'

Jifl

247

o-^-

Anak domba
Luruh hulu matanya
1

rL*i)l jli~=>

i-JJJ-l

j ,>

,%*)!

Daun tanaman
Jenis itik

4Jjj
(iiji>
:

pjjJI i_JJi>

Menyebabkan luruh bulu mata


Menaruh kasihan, simpati kepada Jiil
Luruhnya/jarangnya bulu mata
Asal, pangkal
:

jL.nJI Jji>l

iJ^f^l) ijjil
e
I

aJlc JjunJ
JjJ-l

Wanita yang pendek


(Sesuatu) yang dilemparkan/

ij..^xv\

J,

iijiil

'<_j-^Jl ,>

lifjAl

jl"Vl

JjiJfj Jiil

dibuang sedikit
Pantat,

Berada dalam pangkuan ibunya

A-ol

Jji>

f-'

^
:

dubur

C-J)i\

iiOil

Tempat tali celana


Getah merah

Jjjf^JI
<

J
:

JjAl
*J

Mengisi

OU

e^sji

1^* 4,^

U*.
:

Yang

mulia, terhormat

jUJuwjf} jjijAl
_^iSJI
*!j|.l
:

Dedak

jjlill
pintar, pandai,

Kelompok besar
Sisi,

~ ~

Mengaku

JJJlpvjj

JJJ*

samping

V^"J"'

memperlihatkan kepandaiannya

Mengambil seluruhnya
:

jGJipujI tjjil?u ei>l


j

Yang suka membual oillaJI .^Sjl j~SUI Yang suka memperlihatkan kepandaiannya
Berjalan cepat, tergesa-gesa

(JJjJ-l

Orang yang bersiap-siap iJj^-U py'i


untuk berperang
Bersiap-siaplah

"\

j*iQ3-l

JjJ jitsl

p^J

.JjiPvJj ,Jjt>

{*>

lil^jlj iJiil

Mengisi
Meraut, meruncingkan

e^G

tUVI iyjl Pandai, cakap, pintar

f^U

jl5

jji>j ~~ ~~

Menjadi terdidik, pandai


Berjalan seolah-olah berguling

i_)ilj

(Jjisj

Mempelajari seluruhnya

jlj^lj' jtSWl

KaiSj ^j-l*

dan

telali

cakap atasnya

Yang cebol

jUJl

jjO

"...nall

Iftil

Memotong
Amat masam
Menjadikan pandai, cakap

ith*

^^-iJI JJi>

Yang cepat

u^JI oLiAI
-I"*" luJ>j
I

^J*-!
"'
Ji>
s5=
'

~
.J--CJ

O*"'

i"*'

LoJi>

JJunii *iJi>
a-jlc

Memotong

JuUaJi

'<_jl2JI

Memperlihatkan kepandaiannya kepada


Menjadi putus
Kemaliiran, kepandaian, kecakapan

jJi*u

Berjalan cepat/lamban (kata berlawanan)

iu.,1.

<i

^JJ-I
iJ-l
:

>nii

J ***

Pedang yang tajam


Pencuri-pencuri

JJJ(j jJ^JIj
JjlJuJI

iiGjJfj JJJ-I
(jfj* r)

^j.^'J!

Yang

mahir, pandai, cakap _^l!l

J * "U
:

yang ulung

Yang amat masam


serta

*Jay*o\ JuJLiJI
c-jLjll
:

Orang yang cebol

LoJuJIj -Jiil

Yang dipotong Yang


fasih lidahnya

JjjAl

pendek-pendek langkahnya

JjLJJI y^waiJ

^Oil
:

Yang lamban, pemalas


Orang
laki

j^C->JI ^jiaJI
_r
I

Uil

Pisau yang tajam

iJiJI

^JsJl
*
*
'i
i I

yang lamban jalannya


(

ii U> j*j
}"

Anak keledai
<-.-

,_<> .CJaJI ^y jlllll


talai] I
:

Nama seorang wanita


Yang mahir, pandai

* M_^ol ,*<1
,

fl-X>

Makanan
Sepotong

sedikit

iiDil
:

iHl Ji

i.U.1

r>

iSjtil

248

li>

Masing-masing mengambil
bagiannya

,{;;

u_J

fiil ,_$ilij

Orang

laki

yang

kecil telinganya

<Ll

JJ-

Dua telinga
>?-"
jtjJjl ,> lofett l
:

jijiki

j&JJ-l
"
:

Nama pohon
Sekerat daging

,_jJiAI

Dua

buali pelir
'*

jLij-ail

AjJJ-I

LVj

(JX> - fti

*
-

Mereka datang berdampingan


(yang satu
di sebelali

^Jj ji

U l>

Memakaikan/memberi/membuatkan
untuknya sepatu
Mengikuti, meniru
*j

yuu eU>lj

yang

lain)

Bagian dari barang

AjDuJIj LJuJfj LJAl

^JiS>l

ej-X>

" "

rampasan perang

Berada/duduk
^.'...U *jJU>
:

di

hadapannya
*' 'f
:

''m"

eil>j
r"'

Hadiah untuk

membawa

LJl*-I

Menyengat

A-s^i

*jLJ

'\'\'

ijIjJUl

n "
"

kabar gembira

Menaburkan debu pada mukanya <Q>j


lju*i!

j_ji

V"0^'

Orang yang suka menggunjing

(membikin malu)

f'
Merampas hartanya
Meluap-luap marahnya,
aJC>

'

'

"

Memberi
Bersepatu

LI tlLJcl

ULli
:

i_X*

C}1 ~

J-*ijl

^Ji>l

Berhadapan

%llj

j^j)! ^iUu

marah

sekali

Mereka masing-masing

LJI jjiUiij **

Mengobarkan
Keluar mayangnya

1$>4a

*- j*u!
i

VO*

'

mengambil bagiannya (lengan sama


Di hadapan

f&1
A
;

[pi
:

."1

OsJfj SjjiJG jjil


jfi
*

Memarahkan
Menajamkan, meruncingkan
Memerangi
Berperang
*15Ls

.(-ir.|

*jj>

Rumahku

di

hadapan rumahnya

^jli
,_>-l>

ySU:

Duduk di hadapannya
Sepatu
Sepatu boot
[)*i)l
:

jJuJl iJjl

(ili-'l

g)

GJ-I

jji! <JjlJj l_)jl>l

JrLr'

' ***

Terlentang dengan kedua kakinya


terangkat keatas

i^O*

'

Ladam,

tapal

kuda

"
i_r"j^ '

Tukang sepatu
>...

JlJCJl *JL*j
i' t ' ti A-bjiJI

FjJ-l
t"***<
i

Hendak marah
Luas

^aU L$j
R-*jl

J*j)l

"

Pemberian

j-U-l
"
l

jUslI ~
:

Sepotong daging

j*sJl)l

<

nil

Mayang
Kerusakan.
kebinasaan, kecelakaan

aILJI

iJjil
:

Yang berhadapan dengannya

Upu

J ^ i UJI
-

^j3 f, ^i6QJI

L J*
Menyengat
A-c^i
:

^Ji>

*
"

AjLJ Jil
iu'LX>
e

Kata-kata sebagai pernyataan kesedihan

Lj> \j

Mencaci maki, menggunjingkan,

atas

orang yang meninggal


sekali

mengumpat
^uiJ>
fc)

Yang marah
Peperangan,

Vj*

- '

Memotong

l$-rH

e^i
o

"

JuDI

(yj^

r)

rO^-l

Memberi sebagian dari rampasan perang


Menusuk, menikam
*
'

U>
'

perang

o^>
Bagian
terapat

249
S?
a

Lful>uj]

jjLa

ijjr^Jf. i^i^W

Perang saudara

duduk yang terkemuka


t_jj L>uJ
I

Perang dunia
e^Svj *j
I

ilJCt eijL -

Dia tak suka duduk


di

Perang dingin

tempat yang terkemuka

Dalam keadaan perang


(yjjLiuo r)
i_>lj>tll

Bagian rumah yang


paling terhormat

Negara musuh
Berkobar perang

Mihrab (tempat imam

di masjid)

>

...

il

i_)J^w

diantara

mereka
perang terhadap
(

Tempat pemujaan
(altar)

di gereja

tuJJL t

hm'^JI

Mengumumkan
Aku

_s

Ii iJjiJl JCcl

menjadi musuhnya

^jJLjjUo ,^*J <->^-\J]

Singa
Prajurit,

L*VI
pejuang

i_)jii3(j ijJj*"'

orang yang memerangiku


Perwira staf

JjUill

i-JjIjJI

^^ t)^0'
i$~* "^
*-rij"

Mereka yang sedang berperang


Ular besar, naga

j_^jjUcil
t/*0<jG ij-ij^
-

Mengenai perang/militer
Sekolali militer

<_*<J**'

*
'

i-*j-^

Menggenangi

air

*i' n !ji

'

o^J*
{f'

'

o^'iP'

Ilmu

siasat

perang

JLjjiJI

olSjiJl lt

'

'-" *

Yang dirampas

harta bendanya

i_>j v.j|j _-j_^*-1 v


i_> f/L I

Menggosok

kuat-kuat

!jl

lL i- "

a^nJj

~
't^*^'

Pembuat/pembawa tombak pendek

Jelek akhlaqnya

aju>

L
:

Oj>
*5yU

Tombak pendek, ujung tombak


Sangkur, bayonet

(i_)lj>

r) Ljil

Pelahap

3jS^I

3L3JJ| Ajj>
UjJaJI
*
:

Bunyi nyala api


Jenis ikan

juJI i_)L^i)l d>j~0


iil
II

Oljil
i

Tusukan, tikaman

^y>

VO"*7
:

'

-*ij*'

Kekurangan hormat
terhadap

^-"1

' i'

'.

i I

Yang

kecil

tubuhnya

-**JI _rJuaJI

dujaM *

agama
\jujJI .jj
:

Hari Jum'at

t
1

Menanam
Membajak, mengolah, mengerjakan

fjj
0''./*''

Bentuk peperangan

'r'j

9"'

' 1i

-''
****
:

-"*

*0**'
<Lj>-l

Karung

ejfyol

Memperoleh
Melelahkan, menguruskan
ijfjjl

JLJI

itij^-tj

Tempat bekal pengembala


Paku zirah (baju besi)

^'J^ ^O'^J
c-jjjl jl
..n<i
:

'

j^>Ij ij>lj Uis


:

*l-[j^"'

Meremukkan

yS-\

Punggung, daging punggung

-uiO
'i

jl

j^aJI
:

t
1

Memahami, mempelajari,
menyelidiki, mengingat

.y"^lj1 *j*H

Tokek jantan
Bunglon

'i'*

tS'je*'

* 'i*"'

<LLjJIj
c-Lk-IJI
:

Mengupak
Pembajakan, pengolahan tanah

Hi^G>

'

J^'
:

Pemberani
Sarang singa

i_>(jiJ(j

< J xi.\

^jV

ij(^>

>j-l

Tanah yang diolah


Nikah, kawin

7iUj

^jl
:

Tempat kumpulan,
pertemuan orang

1*11

'"-'

'

rl&JI

<t>ji-\

v
Yang sempit
Jerat untuk

250

>*
ilijUjfj
Ji-Vl
:

^..iaJI

pjj^Jlj rj'
(t)

Pembajak tanah
Singa

*t>\ji-\

menangkap

(^b* -? f!^'

F-/^"

ijliJl

_^1

binatang buas

Pekerjaan pembajak tanah, pembajakan,


*.laJI

ii\j>-\

Sekawanan kambing
Pakaian yang dijemur

itL>
>->1-j

pengolahan tanah
Pendapatan, kuntungan

i_i^J J- ^^Lc h.n."

(tiJlj>

r) *->*!
it)jvll

Pengupak
al^Il
:

api

)f,ijfj
itj^iJI iJI

Lelang

^T^.1
i>j3-l

Bajak, tenggala

Timba kecil
Sekawanan
kambing/unta

e^JiLaJI jjjjl

Mata bajak
Ekor (batang) bajak

ii>fj*JI
"

r^L
4..

J/iM j

jlx)l

i-tUj*

i>jil

Yang mempersempit
(Malain) yang amat dingin

.r-rl

T'j*uS
rO*^'
*

Berbuat dosa. kesalahan

<_Jil

(JtA"

i>)
:

Sempit

jLl?

Angin dingin
Unta yang kuat

iijGI p^J\

T>>j*-I

Cekung

OjLc

eJuJuiJI

iiUl

(karenanya jadi sempit lubang matanya)

Angin dingin
yang bertiup dengan kencang
Panjang
Oleng, bergoyang ke
Jli>

_>jj-l

Sesak dadanya (tertekan)


'f'
Dilarang,
fa
t
o

haram

*j>

^yiJI *-^
*j' *2*ut*
f
:

f'*'

^j>
-

Mempersempit

*>j>

(IL>uJI) t_/}fjjjl

Menekan, menindas
Melarang

aJlc iJLi

aJlc

kanan dan kekiri

j*i\

<ljlc

r^>G ~
*>j>l

Yang panjang Yang


cepat

J-i^1"

J^G^O

J^J*"'
'

Menyusahkan, menyulitkan

frLr*^

Menempatkan pada kedudukan yang

sulit

*?j* ~
Ui

Kepincangan, ketimpangan

Tj*"
*-fcU
:

*)?"
,

Memaksa
Menjauhi dosa
I

J
:

Sekawanan kuda

J4^'

pjJ[}
I

~~

-A A f #* ' *j J i~~?

't'' r^J
JJ^:
1

Mengumpulkan, menghimpun
Berkumpul, berdesak-desakan

JjV

ij>
J!

Hutan
'

^J.1
cliljl

A>^JG

fj^'

(<

uj>

Usungan
orang sakit/mayat

u^J-^

iJljtf

Mundur, menarik
Jumlah besar
(yang banyak)

diri

y^ O*
jt^^
S11

~~

'"

"

*"

'

f^j*"'

Larangan

jjcl>I
f a i

'n

Kesempitan

J^
'

a ) l

fi> J'

V>
'

Dosa, kesalalian

(rO>J rb* F^ r^Jlj

"
: :

f't'

Mencegah
Melubangi, menembus

*juj>

t)j>j

Tidak ada keberatan

/jas)
i

'SI

> V

*~Aj

'^^Ul ~
*

Kamu tidak

salah,

iOi s^v>
mempersalahkanmu
.,.
,

> s

Mengasingkan

diri dari

kaumnya

SfJ^

tidak ada seorangpun

i'

dan (hidup) menyendiri (ber'uzlah)

Berkatalah sekehendakmu

r^> Vj &J&-

j>
Memperbaiki, memeriksa
Menulis

251

J*
Marah kepada
Berlindung, berteduh di gubug

lagi

jl*JL=>I

t_>liJI

Jv>

'-f-

UiJ i^>
:

k3S
diterbitkan,

~
~~

rjS
f

^yll ,_$jl
*
:

ij>

Menyiapkan untuk
menerbitkan
Mengintisarikan

j
;

*t

-o*
'i*""'
:

j'

Membengkokkan
Memintal

**>*
Jui

Jlil :

j
cJ.\
Jfo
;

;<!.J'

Menyendirikan
Berjalan cepat
Sedikit air susunya

ejyl
p .r*
I

sij>l

Menjadi

sengit, seru

Judi j**J
o -

:
(

_y-t*J'
Jj"ifl

u*

^ q

Kemaluan wanita
-o

Oijli-

i'!

Fanas

Sedikit turun hujan


hari

Ujlu Ji
9

B .uli
******
I

Panasnya waktu tengah

Luruh rambutnya
:

j i"V jyij
'

ijj
SjiKJ

Orang yang merdeka


(bukan budak)

JuaJI Jui>

(jjj>l

r)

j*-l

Bersendirian

Meluncur, jatuh

''i ^/a-'!

* *ii
:

juI 3_^l
~~

Yang mulia Yang

(terhormat

Yang marah

jlij*J(j

ijWIj

bebas, tidak terikat.

J i t". .11

.JujuJI j^i.

Yang mengasingkan
diri dari

Juydfj (iQ> r) ijJJIj

berdiri sendiri

kaumnya
J-;"ifl

Yang

berpikiran bebas

Penyakit pada kaki unta


Ikan yang didendeng
ttyilli.|
t
~~
:

*j(ji

,_ji

w
:

4j*-l

(terhadap kepercayaan agama)

J-)Xjl

iuUI

-^j*"'

Yang

sejati, tulen

^Lo'VI
'i
*

(Unta) yang sedikit air susunya

ijUJfj

ijjil

Yang murni

J^<i (j^"U
tak

Yang

bakhil, kikir

X^l
ji**^\ rjr
S'

"

Vp-Vl
ij"l
t *

Lumpur yang

bercampur pasir

^> ^Jj

Gardu

Menampar pipinya
Yang
pilihan, paling bagus,

f'"

**J>jj> JLc .uiJ

* * * *t * * j""' i'"
1

* *

f'

cr^H y>

Haus, dahaga
*,* l

baik dari sesuatu

Panas

Tengah-tengah rumah
Sayur-sayuran yang dapat

I4LI.J

jfjJI

Memanaskan
J , ^
:

Alswl
*

LLI
* **

_
~~

m'&\
Adalah orang merdeka
jji-ajl JiuDI
asli

O*

*fi

f j> jL<

JljJI jjjj

dimakan tanpa direbus


Perbuatan yang baik

J^jJ'

(bukan budak sejak semula)


*

i *
:

Burung

rajawali, elang

^jjUlj j^LsJI

Meratakan

Ul_j-i

^jejii
t

~
*

Anak burung merpati Anak Anak


rusa
ular

i<CjJI rji
ilJall jjj

r* j\>
Menghauskan
Memerdekakan,

*
:

* t

t*

jLa

jl^JI j>l
>*
:

*, * * i ,'nr.l

ejJUt?

'OJl
,

%
j> J"

"
:

JljJI

jj>

t, >**

Nama burung
Si

membebaskan
k
Membaptis
,ft

dari ikatan

perbudakan
(iLJjLaJI
_f

Kemerdekaan, kebebasan
SI*
J'

i)

JJjH -

Kebebasan memilih

(istilah

dalam agama Nasrani)

Jj>
Yang bersemangat, menggelora,
yang amat bernafsu

252

j>
Orang-orang bangsawan, terhormat

jj-*'

j*!

*jj
i'
'

4->js-

Kebebasan akademi (mimbar bebas)


iJuji-\
:

Ju<j)uI ..

.'A

Yang pedas
(Pekerjaan yang berat)

.'*** ".j

Berbuatlah seperti

di

rumah

sendiri

iJXLij> Jk>

J&JI

(JUjtVI

,y>)

Wanita merdeka, bukan budak


(Wanita) yang terhormat

Lo"VI

o>>

jJ-l

"
Pembebasan
(dari ikatan

perbudakan)

'n jij"^'
'

ijjSJl

Pembebasan budak
Penerbitan
surat kabar

tv

^
't

Tanah yang tak berpasir


Siksaan yang pedih
Bisul kecil

>j>

Jpj
:

r>j!I

t-iIJuJI

jJ-l

5_^JL^aJl jiJI

'

Ketua redaksi
Liberal ism

' '.ii '

Kehausan

j*
di

h M

e^J-l

Menghauskan

eyul C*uT

^J^

**)! Lj

Pembebas budak
Penulis
*
o

saat dingin (kata kiasan)

'yJ&JI
,.

Panas
Suhu, temperatur
(keadaan panas)

'^Jj^' ^~"

'

'jl/*

- '

*?.

, r

Redaktur surat kabar

-A

d>~' jj**

*i>~l

j' iJJLJl tj'ji-\

Yang marah
Termometer
(alat

Termometer, pengukur suhu

ejfpJI

^LJu

pengukur suhu)

Semangat yang menggelora

bj> - Jj>
Menjaga, memelihara

l'"''.,

Kemerdekaan

l'"',.

&&

rtot

(keadaan bukan budak)

Mengumpulkan
Kokoh, kuat
Mencapai, memperoleh, menjaga
memelihara, menyimpan

Sepotong kain sutera

jij*v\ {y, i*ki)l

5jij>-l

Nama makanan
tepung dan

dari

bahan

fa.
fa
c

air

susu
^
e

,
:

Seperti/dari sutera

4^ jl

jj/Jo

ijjiji-'

Mendapat nama baik/sukses


(hasil

Pembuat/penjual
kain sutera

^^iJlajljjl JL

gemilang)

Menjadi tempat berlindung baginya

Kain sutera

Yang marah
dari

Menjaga dirinya
Harta pilihan

Angin panas
Panas matahari

Sesuatu yang dipakai untuk menjaga/

Api

$1
j'rull JuJuiJI
' '
:

memelihara barang
Benteng
Jimat

Yangamathaus

(,_$j>

f)

jlj>-'
m

Yang panas
Daerah yang beriklim panas
Pancuran
air

0'j**{) (jl> f) i'*!


6ll> iJuaLi

Bagian

panas

jl>

Lo Sj'jJ

o-j"
Berburu
t.-JaJI

253

o-j3
Mengambil bagiannya
i>l

"

^j^Jj

^py^.\j ,jij>
~~

4,,

^a'

tjj>f
i

Menggauli dalam keadaan terlentang Kasar


l

*^L>1>

Yang kokoh, kuat


Benteng yang kokoh, kuat
(tidak dapat ditembus)

"

"-ii
:

f^-*'

.k/*-'

>

(jij>
5, ,jSj>
,

y>_y jj>

Menghasut

s/t, jZt ^jJLc iJj>

Mengadudombakan, menaburkan
benih perselisihan/permusuhan

j':

(Unta) yang tidak dijual

(Jj"^I

u *)
-

jij*"'

karena amat bagusnya


liJ^Jul (j^j
^

Menyabung ayam

f'' ii-'-

*^

Bercampur tangan, mencampuri urusannya


Mencari lantaran berkelahi

aj ,jjj

Menjaga, memelihara, melindungi

'

_f^^
:

~ -

LaiJJ

4j

Mencuri

vS^y

Mengumpulkan
Berkumpul
Mencarikan nalkah

Berumur panjang
Menjaga diri
dari

^Kiy9 wtj jll*


JULo

cJO*

^^Cj ^fjZa-l
*

4C*3-

Berhati-hatilah terhadap

c*'s

US
j*jj|
:

-'i

,_r./l>l

Menipu
Penipuan, tipu
LnjJjLI
:

Masa. zaman

(^O.'! r)

^jil

{^ij> r)

(jij!

Penjaga, pengawal
*

Bekas

'yi\

Pengawal pribadi (Body guard)


Pengawal
Siang dan
raja

'.-i' --

Kelompok, kumpulan, rombongan


Hutan, belukar

LcLil
:

lilill

4>jJlj ryi-\
J,
> f

,ji>*-l
J
#

malam

jH^'J

ltt^'

O^j*"'
Uuf^-I

a..

^,

Kekasaran

dj^Jlj

,ji>*"l

Penjagaan, pengawalan, perlindungan


i*,,'

Yang kasar
Orang yang

^SJU
ridak dapat tidur

^>Yf} ^2-1
^>
:

Penjagaan barang sitaan

A-jUaJ

4 i' f

A-l_^*

t&j> jW*^

Pagar

unmk menjaga kambing


*

((j-jf^ r) ijjil
l' 1

-' *'

kai'ena lapar

Kambing yang di
(o^J* ' O-ij*"'

curi

>_J 4ijj*JI sLUI

f'l

-I*

H
:

Lipan
(binatang melata berkaki banyak)

pada waktu malam


l'.
..
:

Pencunan

Badak
Unta yang pelahap
(Ular)

0^1
yang hitam
i

.t'

Penjaga,

{.^yj

AJj*JI
'

t>.'. o"'j>J lTO* ' iTJ 1*


*
.

"

'

pengawal

*''-'
Penjaga barang sitaan

^Lki

i-

f_fj\>

Jenis

tumbuh-tumbuhan

Nama bintang
Kehati-hatian,

U mil
kewaspadaan
(waspada)
/-*JI

Unta yang berkudis


Milik
Sisik ikan

JajiitsJI

^[y^il

Dengan
Racun

hati-hati

^f^-L
:

&*"j*->

Anak burung
Orang-orang yang

Maut, kematian

O^ll

* * * *

>
:

lemah dan orang-orang tua

Menggaruk

4<io>

4.

<Jj>

254
Jo^S^ u^jWfj

O0J>
*3l*^l

Yang lemah,

i-^j\*o\j

,ji?j*-l

Rombongan

{y **Ui1

oLi^il

kurus karena sakir

orang-orang yang berjalan kaki

Yang jatuh
tak dapat bangkit

Joj^S

J^iJ^fj

J^i
u^0~ 'i

Batu
Jenis

di tepi laut

j^P'

-^-"

J*
l'.' " '

'j^^

'

~
i

tumbuh-tumbuhan
\c

C-J
' '

Yang menjadi kurus badannya


karena duka/cinta

'

Tanah yang kasar


Jenis ikan

Ajti^Jlj *jijAI
liU-JI

^ p^j
jj-

-iQil
:

Orang yang
(seperti

tiada berguna

eXx

Tahun-tahun paceklik

Omjul

SyJmjLA

sampah)
Sangattamak,
(_jJ'

Perkataan yang kotor

Ji

^yj^'j

o"J*->

Unta yang lemah, kurus


Tepi kain

Jej* ISU

loba akan

Mengupas
Menjadikan tamak akan

e^lS

jLwJI

,_r<j>
**" '*'

Dorongan, anjuran
Penghasut

"'n *
l*"*"
'

f
cr*

***^*"

J^ J*- Js^\
b^> - ul^
*
~*

Menanti saatnya

i>^-'

o^j9^
l^j*"'

Ketamakan, kelobaan,
kebakhilan

J^*"j f-^r'

Membelokkan, memalingkan
Mencarikan nalkah
i.

*4>j
....^
:

j-t

'u^J'

aJLjlI lJ_^>[j

Yang sangat tamak, loba dan Luka yang


menggores
kulit

bakhil

LyOjJi-\

Mencelak (matanya)
Bekerja keras untuk mencarikan

L^IS-lS'

Ai_c
:

A-Cjjjfj Ju?jL>Jfj A^ajj>-I

aJLjlI Jo

i-Jj>l

nafkah keluarganya
> , *

Menjadi kaya

Lemah, kurus karena

sakit

u^O*^
<

Menguruskan
>

QJ>
f
'

iS&l '.'

Lama dalam
dan
sakit

kesedihan

uJLj

JU* JU

>

' '

Membalas
Mendoyongkan, memiringkan
Merancung
Memutarbalikkan,
menyalah-tafsirkan

30
G ,w
aLJ
:

Jatuh
tak dapat bangkit

^j^JI

^^li jju

"ifj

tia.a

Juj

^1 J

j3&)l -

Merusakkan
Merusakkan badannya

si

i^>j>j

,ji>j>

oJ^

j'

oS*"^ *^?j>'
V. J
:

Berurusan dengan

aLsU.

AJjU-

Menjatuhkan

Memeriksa dalainnya
Miring, doyong

OjiJL A U

rjil -

Mendorong,
menganjurkan

j-o"ifl

Jje

A-ij>j aJ?j>I

Menyimpang, berpaling
Berbelok ke kanan/ke

dari

Menetapi,

J-jJl ,Jlc Joj\>


tetap,

kiri

jL*JI

_jl
l

jl*Jl
Jiivjl
:

,_jjl

melakukan dengan

tekun

Mengambil/memilih pekerjaan
Tepi, pinggir

*-^>

i_j^>l
'-'j*-!

Kerusakan pada badan/akal


(Orang) yang hampir mati

i^j*

'

(t_jj>

r)

^ji^Jtj

Oj

255

Oj>
.

*...* O'
i

4jJ Jj>j J^>


Mengikir

Tepi sungai

*V^"

j4~"

nj>
'->
i '

ei^

i^JL
:

4.

Mata sen jata tajam


Di antara orang i_jj>
^jJLc <ujl

Ajiku

/ f
Sjl

Jj

(jj

Menyengat, menimbulkan

AS.M

jl

111

Xju ^a ^iDl

rasa pedih, nyeri, pedas (pada lidah)

ada yang menyembah kepada Allah dengan ragu-ragu


:

Luruh
Putus urat kakinya

ha,,.

eyii 3^>
:

Unta yang kurus


Saluran air

*JjJ4*' iilill
*

iS^il

"c

'< '.', AZ3j\> " .u,i


,'

'-'

Jj>.

U J
I

Menghauskan
Bekenakgigi

i^'hc

3^' ^J^'
,
:

<JLr*

Huruf (istilah dlm ilmu Nahwu) (<_jj>fj tijj> r)


Kata penghubung Kata seru

.jVI
*
.S'

i-ihc i_Sj>
t fju

'o.,.,.,

,** .,,*.,,

Terbakar

jUl

*Zj>
^"j

cLt^'j i5j*"
* '"-;< T "
:

Amat

bernafsu

/ ,;
Huruf kerongkongan
Huruf mati
t

>

Pembakaran
Delik (perbuatan yang

fe

o,-

fa.

j'j>"^l> 3j*"'
^jJujJI JjiJI Ujj

m"

--.

Huruf hidup
Huruf cetak

f'

,'

diancam dengan pidana) pembakaran

Pembakaran ma\ at
Bekas terbakar
Api, nyala api

cA*''

il*<>l

3j>
:

Kata Kata
ini

SllSJI
tidak

J(^>"ifl ^51

<Jjil
~~
:

^^UjI
kamus

^^Lj lJjjJI

0*

Hfr

'j>*J1

terdapat dalam

Awan yang berkilat J^JI


Kebakaran

JjuJ-iJI t_)UilJI
I -c

J^il
'n
(Jjj-I

Terjemahan menurut kata-katanya


(menurut apa yang
Jenis
tertulis)

*W^r> **?>'

'V " Uj^^JIj


Jj~l

Yang dibakar
Sesuatu yang menimbulkan

~
*"

bumbu

iLi^JI v_>

i-Jjil
i'.'i
1

oLjJI ,3^*1"

Kesialan, hal bernasib buruk

'."'V <_Jj?JIj
I

-UjJ-l ii^J-l

kebakaran pada tumbuh-tumbuhan

Pekerjaan, pencaharian >,

,.xJ

iijl

>

<U^JLI

Nyala

api

VHr-"
cepat larinya

~
I

Pekerjaan tangan

ijjJu iij>

Kuda yang

J QaJ [j J (j*
ij'j>

Kepedasan

IjOll iiQ>
iilj^dl

jl)

iiQil
iju_j-\

Api yang membakar habis

j
aj

Yang pedas
Alat untuk

ji

Lemparan yang

kuat, keras

JuXi

(J

memeriksa dalamnya luka i_j f^il (j


berfnasib buruk

i-Jj**1

Air yang amat asin

{J'j^^J
jLjjloJI
:

Yang
Ular

sial.

f'Jv'"'
:

<Jfl*'

Kawul

iiljijlj

JjjiJIj :

Ji\
keras, kasar

^iG^fj jSj-\
UJ
l

Yang

panas, pedas

pfiljl .jlil
i' -

^l^il
'-'-?',
i

Yang

Jj...

,_jilil

jjiijil
jjliJj^JI

i"

,
:

Kapal torpedo

4-u^> a; ; ..i

AjLy*.l

Yang marah

ji..hll

(Pedang)

iSjl^Jlj ijQijfj iiQil

yang amat tajam


Jenis

Membakar
1>J?
:

j^U

*-*j>*J

3j>J

makanan

iijjjdfj iiji!
'j'j*"'
'

Menyeduh,
memanasi dengan
air

jl> (JjL-j aS^Ij panas

Kepanasan, panas

1 '

r^
Menjadi bergerak, bergoyang

256

Sj>
Ijij U-

S^C
I

Wanita yang meluap-luap nafsu syahwatnya


sampai berkertak giginya
Api
Urat pada kaki

Yang cekatan, tangkas, cerdas ,_jSJJ uJuiAI


Orang yang lemah pinggangnya

ii)^il

ti^ij*''

jl!)l

~~

Yang lemah zakar


Ujung bahu (dekat
Gerakan
leher)
o
J'

Ct^3"'

'

J-^'

i_j*

ULr 1 "

J*l30l
i
'

_J!t\
Q

djlil
J'

Kebakaran

DCiiiVI
terbakar

'^Js>i\

$"

'
:

OK^JI

**

^0*^0
ISjJI
f

*Sj^"l
j
*

Yang mudah

jf^>"ifl

(JjU

jl)

</"

Yang lamban geraknya

J
e

Yang membakar, menghanguskan


Kikir

i3j~
jjiil
:

Yang
Lalu

cekatan, langkas

i_jLi>

(nama alat)

JjiJI

lintas

jjj^' *$j>
ilsCjJI
:

"Ml ->'

Pengorbanan dengan membakar sebagai

sesaji USjJJtl

Harakat

Pangkal lidah

jlljjl jl?1

Jiijj.1

*
I

Penggerak Pendorong, perangsang


Penganjur

ISjjJI i . m*

ilij>a\

Jakun
Berjalan dengan langkah

"7

i' l'' .il Aa-U;

t' '.'',
:

tJjji-\

CvcUI
^jo

^jJl

^ o^J*"
tj^i-j jJJI

pendek-pendek
I

Yang membangkitkan, mengobarkan Yang membangkitkan/


menimbulkan
selera

Menggoreng
Sebangsa kutu

s^i

'ji^;' 'J*-

*-iJ a

i/'J-'j*"
i_jjl
:

Ujung cambuk

ijUl
^^Ijll |iJul

Yang mengobarkan

,^S>2l

jl tfJ&\

Sepotong daging yang


digoreng

* k.a.1

kerusuhan-kerusuhan/huru-hara

Motor, pesawat
Pangkal leher

(alat

penggerak)

^jKijl^Lua

Pangkal pinggul
Binatang yang kurus

djjl\ c^lj
l'i **/ h *JjJ4l' AjIjuI

iiijil
'
:

*
i

jDjl

jL>'l

dywll
S\j*l\
ii)j>Jal

*f

"

t-ijiji-]

"'i

Pengupakapi

jbjl 4j ii)joLo

ry
> * ^ *

f
:

Yang bergerak/dapat digerakkan/

Memotong
Memukul, memenggal lehernya

AjJai

*5jl> 4.

mudah bergerak
Mengguncang dengan keras
Menggerakkan, membangkitkan,
P-J^i

uL^J L

-*^j>
""

dengan pedang
**

u^O*

Lemah pinggangnya
Bergerak

c j~a>

- ,* t_a .,^

-i
:

tJ_^

mendorong
Bercampur tangan
Mencari lantaran berkelahi

0^*"
<

*"''

^-^
ti)j>

O*

-^
f

*i <i>SjJ

Menggerakkan, menggoyangkan
Membolak-balik, mengaduk

(J
:

Jii

CaiJj.

*Jii

jtiJI "
4.

U0>j Uj> Mencegah


Mencabut hak warisanya,
tidak

^j>
fv>j

*
~~

Mendorong
Membangkitkan, mengobarkan
(perasaan)

Ai*j

G? ^jLc

cjJ'

WJ

i_itljjiJI

ijfjjjl j"}M

memberi warisan
nZj>\
:

Membangkitkan, menimbulkan
j-oVl A-lt

(selera)

4-^Jjl **Jj-

Terlarang, haram

j>

Menjadikan huruf hidup, Memberi harakat

_
1

r^
*f>
.

257
/e

p^
Menderita kerugian
Melarang, mengharamkan

Sesuatu yang dilarang, diharamkan Segala tempat yang

{.j> r) *jj>-I
:

JCoU>

u>J >u?y J5

harus dijaga/dilindungi

Memasuki bulan
_^hJI <>jj
:

suci

Pakaian orang ihram Sesuatu yang dipenahankan,


dibela olehnya, istrinya

Mengalahkan

*lli
suci

jilidi

UbLs

- -

\" m u^J'

"
[ij

'

>

Memasuki tanah
Berihram

'j&
dari

;\

gili -

Yang

terlarang,

haram

JbWI JO
Gi
Jjo'I 'i Jjl

lj>-l

Menahan diri
Menghormati

Demi

Allah aku tidak akan

.Q>

,c

..d

mengerjakan

Menganggap haram
f*0*"' ./f***"

Bulan suci
Tanali suci (Makkah)

Haram, yang

terlarang

jO
^jl

Waktu ihram
Pengucilan
(istilah

Anak haram
(yang lahir diluar perkawinan yang sah)

.Q>

dalam gereja)

^^uuUi .,>
_[J."3M
:

Ihram
**~"

^JL

^3-1

Daerah

netral

i^-"* Cf^ ~
I

Bulan-bulan suci.yaitu: Dzulqo'dah,_rfi*iIi


Dzulhijjah,

^ jAI
-jil

Dengan cara idak sah


Pelaku perbuatan yg terlarang lj0
Pencuri
Sapi,
1

. f^J L

Muharram, Rajab
dilarang

J^-e
i

,_y0*"'

Yang diharamkan,
Sesuatu yang

t'
:

t/aUI

olfljl
yang
suci

,_^vi"^Lo

lembu

jL}\

|i*j*> .) ^j-i'

tidak boleh dilanggar,

Hana yang banyak


Pelarangan

.^Ul

3ul

j_>il
' 'u j^ill

Sesuatu yang dipertahankan dan


dibela oleh seseorang
Baitul

4^ oL

'"

Penghargaan, penghormatan
(hormat)

jLitVI

.ly>"ifl

Maqdis

l _

s*aS*i\

ji-\

Makkah dan Madinah

Dengan hormat

.ly>L
diharamkan

Hal tak dapat

rizki,

bernasib buruk

Yang

dilarang,

K^-"'

fj*"'

Penjagaan, perlindungan

Bulan Muharram

/v** rf^
kasar, biadab

Hak-hak Allah yang wajib dikerjakan/


tidak boleh dilalaikan

Orang Badwi yang

rV*"

tiil*'

(belum mengenal peradaban)

Tanggungan
fj*"'
Kesucian
Sesuatu yang

1)1

Orang yang berihram


Orang yang berada
di

tilwU

,_ji

jo

O LflJl J^u

"i/L

bawah perlindunganmu
terlarang

tak boleh dilanggar, kehormatan

Yang haram,

(.jUi r)
{J*-*
<*

fj*"'

Wanita, orang perempuan


Istri

eljll

Kerabat yang haram dikawin


Hal-hal yang ditakuti di waktu

>j

*^>JJ

'

crV

*-*j>-

malam J-UI

pjl-*-

Nasib, bagian

ui lniim

'

VJ>
Kandang rusa
Sarang telur
Suara, suara burung
Patut, layak, pantas

258

Yang

tidak

J^'
rizki,

i>*

Pj^"'

fJj*"'

mendapat

benasib buruk

Yang terhormat,

pantas dihormati

fj^*"

Sesuatu yang tak boleh dilanggar (.jL>v

r)

<L^ill
~~
:

Nyala

api

Saputangan
Tekun, gigih

J^J-^'

Panas pada kerongkongan/kepala/dada


karena marah atau sakit

ru

j-o"Vl

-*-v

>

Yang berubah warna dan baunya


<L$jjSnJI i^uljjl
:

Juoj*Jfj -Lo^J-l
jjliill
:

Bau busuk

(serta

merangsang)

Lumpur
yang amat hitam

ifjljl JyjClJI

Kepedasan, pedas

*Jui!l

iiQ>

5jQil

Mata air yang berlumpur


Berkurang

jj-JJl

,y)
:

"iXij^ii

Mengutuk
Menjadi cerdas
Kecerdasan

Ai*J

_/j>

Mengurangi
Alangkah pantasnya
Mencari/memilih mana yang lebih pantas, patut

Ui

jC

j*j>lj j*J**
ISjJI
:

>j>-l

,Jj>

(Tanah) yang keras

( _jJrjf;'ifl
(

yt) ^U^J-I
l

Memaksudkan, bermaksud akan


Mencari, menyelidiki, memeriksa
Tinggal, berhenti di
Pantas,
patut

sJUai

y>")H

Tahun-tahun kekurangan hujan


hingga tanah menjadi gersang Mantel pendek tanpa lengan

iJ

hji

l^> j_>^~

y>")l\

^s,

4j

tiJu

jl&lL -

iJUji

SfjklJlj ^^JuDl^ i^r^lj lJj*J(j lJj*-'

Nama tumbuh-tumbuhan

'-'V

lPj*"'

Ular yang telah amat tua

SijLtI

Berhenti,

mogok,
jalan

jL^apJI Oj>J ~

dan badannya telah susui


Penyelidikan, pemeriksaan
Polisi (seksi kriminal)

tak

mau

Menetapi, tetap berada

di

*j>j

jll".

~~

Melekat

^j3

illjJl

^ JIjJI :

Yang

lebih pantas, patut

Membusar, membersihkan kapas

AJJu

jjiaiJI

t'
Mengum.
jlkan.

'j*"

dari bijinya
t O
.,

J
:

.-

Yang

keras kepala, degil

-ULJI

jj^-'

menggiring
Menggauli

Kuda yang mogok


L$jwl>
:

UJj*'

i *~a>

*jj\>

(tidak

mau

jalan)
"
. ,

f
:

'B

Berkumpul

J-i"^l

v'jjj*"'

Alat pembusar kapas

ijjill

jjkil

Madu
Tertimpa, menyusahkan
jJI j! JjjJ
I

4-

Biji

kapas

Menghimpun ke dalam kelompokkelompok (golongan-golongan)

.jJUl i_jJ>

Kemaluan wanita
Halaman

i>LJI

bO*J(j

U G>'

Cr"'

Oj>

259

jj>
"i'
partai),

G>->*
Memotong
Melebihi
i f}

Memasuki golongannya (kelompok,


berpihak kepada

*-i)l*

AM
:

^^j-SJI

J^lj

_ ~~

j^Ls ^?

,_,!.

J>1j
ijjdl

Menolong
Membentuk/terhimpun ke dalam
partai,

^
**

* :

' * '
'

Menakik

Juk>y
jJL*j

''i

pjjvi

Membekas, berpengaruh
Meruncingkan
Memeriksa, menyelidiki
Takik

^
:

c (_jJl

kelompok
Berpihak kepada

"f S t'*'
isl^i?]

'','" '

-*-

jji>
*^

aJU-J Jj>
*'.-'
:

'* i'

t~a*jG
:

ejl>

Kelompok, golongan,

partai

'jo}i\

(ji

S'ji>f^l) jj.1

Orang-orang yang sefaham

Waktu, masa

CijJI

i,^!^-!

j3-

dengannya (kliknya)
Bagian
Hizib (jenis wirid)
Senjata

Orang

laki

yang kasar perkataannya


v-Jjul
,_ji

Jij(j

Pedih, sakil di hati

ejil

V
I V. lili

Keadaan genting, gawat.


berat,

_^ijl ulil

menyusahkan

Nasib, bagian

"i

Saat,

waklu

icLJI

-'i*

i I

Tanah yang kasar

^j^l

etL^sJIj -

Sekeial daging (potongan memanjang)


Sakit di hali karena marah,
i-JoUl (_ji

~"i

ej*.

Perkara yg berat, bahaya >_>j U- (j (t_>j>


(Oranglaki) yang cebol

rO

ij-ijil

*>j

jQ>-l

(Jl>y

(>c)

JujQijj
liL-lJI
:

<

_5

jQi-)

dendam dsb
Segala sesuatu yang

Ayam jantan
iJuUl
,_ji

J>

Lo

Jj

jljJ-t

Wanita yang Pemihakan

telah tua renta

"''w jj>uO\
t

V !^"' " *""i


1 i

i.

i
:

menyakitkan

hati

iu *"''

ojijt*'' > s, i i_jjaJJ

Kelelumur

l^"U'

'j***

J G*'
:

Penyakit kulit (kadas. kurap dsb)

*Lydl
ij-i"ifl

Menerka, menduga, mengira

^(^^"
ij^&
: l :

~~

Lumul (pada

batu,

tembok dsb)

Bermuka masam, memberengut

J^.^

~~

Tempat/letak penakikan

Jadi fi~^j*

jII

Masam
'

^W.-'.

^JJI j_J>j
*

~~

Alatpenakik

J*"'

*^

!-- iV
:

J^'
:

Perkiraan, dugaan

^jiiJI

>jj^'j

'i

jj>-i

Orang

laki

yang kasar

.b&3l

Ja l ijfll

J>JI

Yang

pilihan (dari segala sesuatu)


i'

'jij^dy 'jj*

- '

perkatannya
Bersiap-siap untuk

Teka-teki

^ux>Jl
iLj3l
JlJwJ|

-'" ^'i
:

SjjjJ-l

rj^
"

rj**' j*j*~

Unta yang bagus


serta kuat

iiUl

BjjLi-l

memerangi mereka
' i

- 1

Mengikat
Mengisi

(Air susu) yang

masam

^JlII
(

^5

jjlil

SC
rata

'.
:

feifl

(Muka) yang masam, memberengut


Pemuda/orang
Bulan Juni
f
i
,

{tj>j)\

iy/>)

Tanah berbatu yang

SjH

laki

yang kuat

JJj'" 'J JJj*"'

6>-j>*
Menarik kuat-kuat

" ."
j^ji
* *t Vi t\
I

*
'

O'jij*"
*
o '

'

3oy

t
I

Yang marah

jjj~

Oj>
Terkumpul
Tinggi kasar
g- a >

260

Jj>
i

'^jJ' fjjl}*'

Mengikat

*a

fe

J*^!
*

ijj>
I

^j^<
jJu^JI

~~

Memeras, menekan, mengikat


Kentut

(j-lJ

Sedu, sesak nafas

^ o^

jJ
c

a*ajd\
o

,J*-I

JjJ?
'

jLJ-l
'i.'
:

'*i
"

-.,

Hal sulitnya mencerna makanan


Pengikatan, pembungkusan

JjjI

-*ftj

tS

Mencegah
Mengisut, berkerut

Aa^o
L^a,.a"

Uj>l

.j_^fj JijjJI

-jj-l

JJj

Keteguhan, ketetapan

hati

f-5*"

Kelompok, kumpulan

iSfj^Ofj iijpjfj JjJ-l

Dengan teguh
Tanah yang
Bungkusan,

hati,

mantap

UiiJL

.jpJL
.ji
:
I

Orang cebol yang

i*"
berjalan

,-

J '',
1 I

4JjaO lj Jj*-

tinggi kasar (tidak rata)

dengan langkah-langkah pendek

seikat, berkas

^iy< '^js'
i.

**}'

Yang gendut-pendek

j: ,^iall (jiiJI **&*]!


ahlaqnya
i'

Seikat kayu bakar


*

.>
i,
i I

*-_}>

Yang bakhil
,

serta jelek

J^cuJlj
'
:

i*",
:

'"

't

Yang pendek
Tali

^...o aj

ujj-l

Kebun
Sepotong

uLjJ-l

iijji-l

i-ojjjr. ^jjijfj i-fj>Jlj f)il

t^ji

J5

ILoki.ll
'

(ikal perut binatang)


f

Sedu
SU
:

i i' -. 4J_>il

Ikat pinggang,

sabuk

jHjJI
[)jOI

Nama seorang

'

"

Nabi

^^jj *^.l

'= _ 1 '-" * J-JJ>jl JJ_}>

Gaitan ikat pinggang

i'l.,* o

Orang kebanyakan, rakyat jelata

^ Lj
8j

ui [}>

Emban

burut

Ji3l [}>

^*
:

Pelampung penolong
Tengah jalan

3j*!l
Uslaj

O-8
:

'^P^J'
(JjjIiJI


jjil

Menekan, mengikat
Mengikat dengan
tali

^"'"
:

4.

'

aj oJut

J^uu

Yang teguh

hati,

jWfj

Bersabuk, berikat pinggang

JyJLdij^-l
jj_j

penuh pertimbangan, bijaksana

Yang pendek
jus-o
:

Tempat pengikatan sabuk


Tengah-tengah dada

<[}J' Jti

Terkumpul
Cabar hatinya karena takut
Menjulang
tinggi

f-*^>l
..':

" <i* * ^jiDI^i*


. .,

*<

(jL> r) .jj^aJlj
^j*lj>

"

u_j> *ijl

ejljj

c*.

Aku

telah bersiap

y^'

IJtf)

OsJli

f-^j'

J^

'

sedia untuk

Yang pendek
.jloJI
UjiiiiJ
I

^ ^i
..

JI
1

i3jjjJ[j Jjj3-I
50
i

*'

'''

Sabar (kata kiasan)

Jti

Haluan kapal

pjjt
:

Teguh

hati

dan mantap

Nama kudanya Malaikat Jibril Jj^* ^ji


Tanah
tinggi

*jjt>-l

dalam pekerjaan
e

\JS^\ Cj* *0*'


l'."
'
'.

_
*

^
=

Sesak nafasnya, sedu


Mengikat membungkus

J-^ /

L^
L

f'f

.'

Bersedih

hati,

sedih

rp JLi >.,. J ,,',


*j_}>Ij

jj>l

Mengikatkan

tali

pengikat perutnya

^Ji}\

Menyedihkan, menjadikan sedih


Berjalan di atas tanah yang
j_J>JI

jj>j jj>
:

Menyabuki

Lojj u Jji

i_r^jl fj>'
-s
.

,_ji (_j-^

Bersabuk, memakai ikat pinggang

fJ*"-> fj**
jA^i\

kasar (tak rata)

Menerima/menghadapi dgn teguh

hati

^ fj*"

261
,%, *
dia

Memberi (makan) sampai


berkata "cukup"

Uju

'.

T r " "'j .-

i *

'

Menjadi sedih

\"

: -r

'.r."

'V

Kesedihan
*19i
:

(V>1gl^&'al
0*1
oSCLASf's

Mengubur dengan membungkus


kain kafan

cJll

Perkabungan
Bencana, musibah

$-1

Membantah

aJuj

A.

Tanah yang

kasar, keras

Membuat perhitungan dengan


Berbantal

wlmuu
,
s>

Am1>
*

Yang susah
sedih

hati, o_j.}uJ [j

j^J^L)

i>i3*"(j> Oj*"'

* ,
:

^ ^

Ju>j7

>

iu
:

Menanyakan,
berusaha mengetahui

*-*/*JJ

jcj*i

Yang berkabung
Burung bangau

',01
)j_j

*^l
.'l
:

ml

Menganggap,
mempertimbangkan
Berniat karena Allah

Jiicl

jj)(l

u->l

Bukit yang keras-kasar

Hal kasarnya tanah


f^*- aL)I JCLc

~"

Keluarga, sanak kerabat

S>!j\

%*
11

i:r>i

Merasa cukup (puas) dengan


Berhenti dari, meninggalkan

u^^
u^
j*^>l

'

*S

Yang menyedihkan

>sdi
' *

*li
fl

'

***

~ -

'

Yang mengharukan
Lakon sedih

Mencoba, menguji

j^-3 ->-* L
aJ

Kematian anaknya setelah besar


Kemuliaan leluhur
Kadar, jumlah Sesuai dgn, menurut

UJj i..,^l

fV
Menerbangkan untuk dijadikan alamat baik-

r/ *
j~aJI

(<_>LI

r)

jJoJI

buruknya sesuatu berdasar arah terbangnya


Menerka, menduga
Ai*J.
:

u.

.,>

a.

>
(

jLc _j

h...>,i-wj

'tj-iJI tJJ-J

Kerjakan sesuai

^ljjjl

i..n> (Jlc J^cl

Meramalkan
Mengetahui
Aj

-*5-c

'-

:-

"
,Jj>\

dengan apa yang kuperintahkan


Perkiraan, perhitungan,

jji

'u^lL

jL^kJIj c-wJ-I

Jenis

tumbuh-tumbuhan

~c5

'ifjaor?.!
ijW-l

pertimbangan

Peramal dengan cara melihat anggota tubuh,


JbllSJI
a_jj ijJI (iiL-~>ij jl) liL
:

Cukup Cukup untukmu

ahli

nujum
*
4;
i,l,.>V0j

i- ' ' ULm>


i*.

'
t ., li
l
i

'

'

Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Menduga, menyangka, mengira

'f.

^b

i ,<.

n~> lj

- r

. I

Hanya, melulu
Siksaan
Bala', bencana, i_>[juOI
:

Memandang, menganggap

Jic
i m

~
I

jClil
:

Menghitung
Melihat perbintangan

f^a>^

'

musibah

'<%)\

j*i!

Kejelekan, kejahatan

jl:-

(untuk mengetahui peruntungan hidupnya)

Belalang

Memberi

kredit

AJ

Panah

kecil

(JuL>

Sji>r>JI)

Berdarah/berketurunan mulia

J-ial (i jli

Bantal kecil

i^Juall oL_jJi

Ajl...i4-I

(bangsawan)

262

Perhitungan

i_iL*JI Jjjt

L^UJI
-w

Semut
Petir

kecil

lj*JL*g}\

illJi

L'LLii

Memanggang dan membolak-balik


Merasa
sakit
-

*xU\

u.

m>
"

ZitLaJI: -

- s * ,

f?y
?
:

Awan
Hujan es
Kebalaran, kebulaian

JLLUl

Bergerak

&j?^

,jm<~**<j

i'Ql

Berhamburan, bertaburan

JjVI jCjI
i fy>o
I

Orang

laki

yang dermawan

J>jJ
Iju

^UiLJ-l

Sejumlah harta
Ganjaran, pahala

l*^

jl-

'

.<

< *
.

iiL>j
Hasud,
iri liati,

>?"^'
1**2'

('-""
<i

r)
:

~~

dengki
hati

jiJJu ^jt.'I

Penguburan mayat dengan


mengkafani

LLOv^ C*JI ^ss

Saling mendengki,

iri

jUbjjUl Ju*L?ij

Kedengkian,

iri

hati

j-jJJU
dengki

LpL&l

,\,,ii-\

Dia baik dalam mengurus,


mengatur

*i >iiOjl j-M* 1

* J*

Orang yang

iri

hati,

ij-i-l

Hal yang mendorong

Jl^JI

^1 jxJuU
'1

Ju~ill

Kumpulan orang banyak

^J&3l

p-l

l>U-\

pada

iri

hati,

dengki

Yang mencukupi

t" Ml
i

*>J

r l>W>
-

'

'

Hitungan, perhitungan

'iZ*xlXj

Ji*JI

Lelah, letih

Hitungan Deferensial
letih

Menggiring sampai

Hitungan Integral

Lemah
Terbuka tidak
(

Ilmu ukur segitiga


dituaipi).

Dengan
(tidak menutupi)

kredit

membuka selubungnya Membuka


Mengupas

Atas perhitungan/ongkos Fulan

j>i

<_>

Ui>

^^Lt

W-f^J
kulitnya, menguliti

U^
j-li
i

*iJ
:

'

"^

Ilmu Hitung
Hari Kiamat, hari perhitungan

i_iL*jl Jlc
i_iL*j*Jl *y_

j^aju'
:

Menyapu
Menyesali, bersedih hati atas

m 'i

CwJ!

Yang berketurunan mulia


(bangsawan)

J-^VI

i-ij.i

ywJ-l

aJlc j~**uj

j^>
^r-**
o

Luruh bulunya, berganti bulu

j^J'
~tj**oj\ AJ y*-'
:

Yang membuat perhitungan


Cukuplah
Allali

i-.-uUiil

Menyebabkan susah dan duka


Menyakiti

yang membuat

L. m> aDL

^yii

efil

perhitungan alas segala sesuatu

Merendahkan, menghinakan

eyi>
1

Yang menghitung
Mesin hitung
Akuntan, pemeriksa pembukuan

(a~*L> )

i_~LAI

Duduk dengan

kepala dan wajah

J.

i2>j^jxj

i.,.U.

<ul

terbuka (tidak bertudung, bercadar)


>

oi

>* t

Luruh
Terbuka
Bertukar bulu
Lelah, letih

tAir' J'
i.aM.VJl
:

***"'

*~

Ahli hitung

(j-iJi

jwi

Orang yang

bulai (balar)

^izJI

Penderita kusta
Bantal kecil

>2
J^-JuaJI eiUyl
:

wju

_r

-vl~/l

*a\

'

>

^>
Tanggal, rapuh

263
'l

u^
Yang
Yang
sedih,

CJUJ

iCutllJl

AJU.J
:

"....

menyesal

oQJiLl

_rt

-ajJlj ^*JLI
:

Mcnyeniuh, meraba
Tipu daya, muslihat

A*^

^^iJI L^i>l

lelah, letih

*n yjcjl
'

ijlAI
jjj<-lJI
:

L?

3-l

Yang lemah penglihatannya


Pasukan
infantri

j^dl

^-"0-j
i3l_^l

^-
:

Rasa

^CiVIj

lJ

-J-l

yang

<_>jJI

J~J-\

Gerak, bunyi/suara pelan ^jijj


Suara orang/hewan

Ojlo) (j iS^il

tak berzirah/bertopi baja

o G?*"'
(mulai merasa)

j' tjtwi ,_>->

Orang yang tak berserban/zirah (baju


Wanita yang

besi)

.0-1

Permulaan

demam

c***'
e

Ujlli-

Ci^

Z}\ Sljll _f

Rasa

nyeri, pedih setelah beranak

iiji

Jjij t>j

'

tidak

mengenakan kain cadar

Sesuatu yang dapat dicapai dengan/

u"*^~

Yang tak bertutup kepala


Kesedihan, duka
cita, sesal

fii ^yi ^l>


'

i'

menggunakan panea indera


Da> a perasa, indera
(salah satu dari panca indera)

ij^Dl

jil

^o"

&z)

0.1

Aduh, ah (kata penyesalan, pengaduhan) etj>fj

Orang yang amat

sedih,

menyesal

j lj*i
I

Panca Indera
Sungut

Musibah. bala\ bencana

L^Ufj

v_-jLal

j--*Ucl)I

l^LJt-l

Wajah, muka
Tabiat

^^

(j*1*j

r)

asil

Keadaan
Suara/bunyi pelan, gerak

Tanah