Anda di halaman 1dari 3

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 (KSSR) Kelas Masa Nilai Utama Nilai Sampingan Tajuk Standard Kandungan Standard

Pembelajaran : Tahun 4 : 10.30-11.30 (60 minit) : Berhemah Tinggi : Berterima Kasih : Puisi Sopan Santun : Mari Beradab Sesama Jiran. : 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

Objektif Pembelajaran Kognitif

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat; : 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara beradab sopan sesama jiran. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 akibat tidak beradab sesama jiran. 1. Berasa seronok dengan aktiviti persembahan deklamasikan puisi . 1. Murid dapat mendeklamasikan puisi dengan menggayakan aksinya.

Afektif : Psikomotor

EMK BBM

: PSK, Inovatif dan Kreatif, Keusahawanan : Teks Puisi, Petikan Pantun, Lirik Lagu Lembaran Kerja STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (P&P) - Guru memanggil 2 orang murid untuk membaca pantun yang telah disediakan oleh guru. - Murid diminta untuk membaca pantun 1. Petikan Pantun CATATAN

LANGKAH / MASA

Nilai : Set Induksi Berhemah tinggi (5 minit)

BBM :

dengan intonasi yang betul. - Guru bersoal jawab dengan murid. a) Apakah yang kamu faham tentang pantun tersebut? b) Apakah nilai yang ditekankan di dalam pantun tersebut? -Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran iaitu Puisi Sopan Santun.

- Guru mengedarkan teks puisi kepada setiap murid. - Guru mendeklamasikan puisi dan murid mendengar. -Secara-cara beramai, murid-murid diminta Langkah 1 (20 minit) Jenis Aktiviti : Main Peranan untuk mendeklamasikan puisi bersamasama. - Setelah selesai, murid-murid diminta menganalisis puisi dan mencari cara 1. Teks Puisi BBM :

beradab sopan dengan jiran di dalam puisi tersebut. - Murid berbincang dengan guru tentang hasil dapatan mereka. - Murid menulis hasil dapatan tersebut di belakang teks puisi tersebut dalam bentuk peta minda.

- Murid diminta untuk masuk ke dalam kumpulan. Aktiviti : Langkah 2 (20 minit) Pertandingan Berpuisi - Murid diminta untuk berbincang di dalam kumpulan tentang cara mendeklamasikan BBM : puisi dengan gaya yang menarik. 1. Teks Puisi

- Setelah selesai perbincangan, setiap

kumpulan di minta untuk mempersembahkan aksi mereka mendeklamasikan puisi. - Selepas habis, murid-murid diminta untuk menilai kumpulan yang mana mempersembahkan yang terbaik. - Kumpulan yang terbaik dikira pemenang dalam aktiviti ini. - Guru bersoal jawab tentang aktiviti yang dijalankan. a) Bagaimanakah perasaan kamu setelah melakukan aktiviti tadi? b) Apakah yang berlaku jika kita tidak beradab dengan jiran?

Langkah 3 (10 minit) Aktiviti : Menjawab Lembaran Kerja

Guru

mengedarkan

lembaran

kerja BBM : 1. Lembaran Kerja

kepada setiap murid. - Murid diminta menyiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. - Lembaran kerja yang telah siap dihantar kepada guru.

Penutup (5 minit)

Rumusan Isi Pelajaran

- Murid diminta untuk menyanyikan lagu Nenek untuk jiran mereka. - Setelah selesai, murid bertepuk tangan dan mengucapkan Good Job kepada rakan di sebelah.

BBM : 1. Lirik Lagu