Anda di halaman 1dari 13

Siapakah Abdullah Munsyi ?

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796 1854)

Dilahirkan di Kampung Padi,Melaka(Kg.Masjid)

Berasal dari keluarga terpelajar,ayahnya seorang penterjemah,intelektual, mementingkan agama . Sejak kecil diajar AlQuran,tulisan Jawi, tatabahasa. Fasih berbahasa Tamil

Khatan Quran umur 7 tahun

1815 berkahwin dikurniakan 4 orang anak.

Umur 14 tahunBerpelajaran tinggi & peng.luas

Siapakah Abdullah Munsyi ?


Mengajar Agama Islam kepada askar (India) yg berkhidmat di Melaka. Umur 14 tahunBerpelajaran tinggi & peng.luas 1818, belajar Bahasa Inggeris Rev Milne

1810, umur 13 tahun menyalin cerita sastera & manuskrip melayu utk.dikumpulkan .

1840-1846 menulis kisah hidupnya dalam Kisah PelayaranAbdullah ke Kelantan. Meninggal dunia pada Oktober 1854 di Jeddah (58 tahun)

Karya Abdullah Munsyi


Bahawa Ini Hikayat Binatang 1846

Hikayat Abdullah 1849

Ceretera Kapal Asap 1851


Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan 1888

Karya Abdullah Munsyi Kisah Pelayaran Abdullah b Abd. Kadir Munsyi

Hikayat Kalilah Wa Daminah (Terjemahan Tamil 1835)

Syair Singapura Terbakar 1847

Kisah Pelayaran Ke Jeddah 1854

Karya Abdullah Munsyi


Singapura ke Mekah

Ceretera Haji Sabar Ali 1851

Syair Kampung Gelam Terbakar (1847)

Malay Poen on New Years Day (1848)

Bapa Kesusasteraan Melayu Moden


1. Orang yang pertama yang memperkenalkan bentuk autobiografi dalam tulisannya dari segi isi dan bentuk tulisannya.

Bapa Kesusasteraan Melayu Moden


3 . Perubahan dari segi bahasa # Bahasa klasik ke bahasa moden 4. Menterjemah karya dari bahasa asing ke Bahasa Melayu.

5. Hasil penulisan Abdullah adalah berdasarkan pengalaman , pengamatan dan pengetahuan * Pendita Hj Ismail Hussain meletakkan Abdullah Munsyi sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu.
* Teknik mengarang jauh berbeza dari teks sastera dan hikayat sebelumnya.

Bapa Kesusasteraan Melayu Moden

7. Penggunaan sudut pandangan orang pertama dengan menggunakan kata ganti nama aku dalam tulisannya.

Bapa Kesusasteraan Melayu Moden

9. Menggunakan bahasa pasar di dalam tulisannya yang tidak terdapat dalam mana-mana karya sebelum ini.

Bapa Kesusasteraan Melayu Moden

11. Karyanya berdasarkan fakta bukan cerita yang sukar difahami spt cerita lagenda , mitos - hubungan baik dengan penjajah Stamford Raffless - alat cetak yang dibawa oleh penjajah - impak positif kepada perkembangan karya

Rumusan
Abdullah Munsyi adalah intelektual yang hebat yang dikagumi oleh penjajah. Beliau mewarisi keintelektual ayahnya,Sheikh Abdul Kadir dan nendanya Pari Achi . Hubungan erat dengan penjajah dan sebagai penterjemah mempengaruhi mindanya untuk melangkaui zamannya dan terkeluar dari kepompong mitos dan lagenda . Kewujudannya zaman kejatuhan kesultanan Melayu dan kemasyhuran penjajah telah menyebabkan beliau berani mengkritik bangsa melayu , sultan dan golongan bangsa penjajah.