Anda di halaman 1dari 3

SEK. KEB. KAMPONG PULAI, TOKAI 06660, ALOR SETAR, KEDAH.

PENGHARGAAN Jawatankuasa Peningkatan Prestasi UPSR 2010 merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Guru Besar Pen!"!ng#pen!"!ng $anan %&P N%&P P'BG Guru#guru (ahun ) Guru#guru * Sta+ AJ$ P'BG ,guru * waris- para waris murid cemer"ang tahun ) murid#murid sertasemua warga S$$P .ang ter"i/at men0a.akan pr!gram ini1 S.ukran Ja2i"an

MAJLIS PERJUMPAAN WARIS MURID CEMERLANG TAHUN 6


Tarikh M "a : 13 Apri !010 : 11:1# Pa$i

T%&pa' : Bi ik M%"()ara' Sri P) ai *Ke Arah Menjana Kecemerlangan

PENGHARGAAN Jawatankuasa Peningkatan Prestasi UPSR 2010 merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Guru Besar Pen!"!ng#pen!"!ng $anan %&P N%&P P'BG Guru#guru (ahun ) Guru#guru * Sta+ AJ$ P'BG ,guru * waris- para waris murid cemer"ang tahun ) murid#murid sertasemua warga S$$P .ang ter"i/at men0a.akan pr!gram ini1 S.ukran Ja2i"an

SEK. KEB. KAMPONG PULAI, TOKAI 06660, ALOR SETAR, KEDAH.

KEJ HANAN MERENTAS DESA !"#"


Tarikh M "a : + ,%-r)ari !010 : .:00 p$ / 1!:00 '0hari

T%&pa' : SK Ka&p12$ P) ai

TENTATIF PROGRAM
11:00pagi : Para waris, pihak sekolah dan murid cemerlang Tahun 6 mengambil tempat Aluan Pengerusi Majlis !capan "uru #esar $%aporan Akademik& : Moti(asi waris cemerlang oleh )n* A+i+an bin Abdullah $,-.P P/#" 01 1g Pulai& Taklimat P34%/A oleh Tn* 5j Md 6irdaus bin Ahmad $"uru 7emerlang 01 1g Pulai& Tips untuk murid cemerlang oleh )n* Mohd ,asir bin /brahim $P1 5)M 01 1g Pulai& 0esi soal jawab dan bersurai

OBJEKTIF
Memoti(asikan diri murid ke arah mencapai keja9aan cemerlang* Memperkukuhkan ke9akinan diri* Menggembleng sokongan semua pihak* Melonjak pencapaian diri murid* Merealisasikan sasaran peratus murid cemerlang*

11:15 pagi 11: 0 pagi

ANALISIS E-PANTAU MAC 2010


0ubjek #il 7alo n 8 8 8 8 8 #il %ulus : ;5*65 15 ; 15 : : : ;5*65 65* 8;*18 65* "red Purata *0' 1*<' 8*1< 8*<0 *<=

11:'5 pagi

1 :15 t2hari

Pemahama n Penulisan #* /nggeris Matematik 0ains

1 : 0 t2hari

>umlah 7alon 7alon %ulus semua 0ubjek #il* 7alon mendapat 5A

8 orang ; orang 8;*18 : ? 0*00 :

TIPS UNTUK BERJAYA DENGAN CEMERLANG


0entiasa berke9akinan tinggi* #erusaha bersungguh?sungguh dan elakkan sikap bertangguh* Taati suruhan Allah 0@T* Patuhi pesanan 3asulullah 0*A*@* Menghormati ibu bapa dan guru* Men9a9angi semua rakan 0entiasa memohon doa dan bertawakkal

1 :80 t2hari